Vragen en antwoorden – maart 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een
breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de
jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Wanneer Heer Maitreya bekend is, wat zal dan de toekomst zijn voor de gelovigen vergeleken met hen
die niet in staat zijn enige vorm van liefde te voelen? (Lezing San Francisco, augustus 2005)

BC: Hetzelfde, maar dan sterker. De wereld zal getransformeerd worden, maar dat gaat Maitreya niet doen. U gaat dat doen. Wij allemaal gaan dat doen. De mensheid gaat dat doen. Lang geleden zei Maitreya: “Door mensenvoeten en mensenhanden [zal] de Tempel gebouwd worden.” De ‘tempel’ is de juiste structuren: politiek, economisch, religieus, sociaal, wetenschappelijk, enz. Deze zijn de weg naar de toekomst. En ze zullen door de mensen gecreëerd worden.*

V. Hoe zal Zijn aanwezigheid ons leven veranderen?
BC: Hij komt als Avatar aan het eind van een Tijdperk om de weg voorwaarts naar de Nieuwe Tijd te openen, om de energieën van de Nieuwe Tijd vrij te geven en ons veilig die Nieuwe Tijd binnen te leiden, een tijd, zoals Hij zegt, “waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn”. [Maitreya’s Boodschap nr. 3]. Kun je je voorstellen? Een tijd waarin geen twee dagen hetzelfde zijn? Ik ken mensen die dit weten en denken, ‘O nee, dat is niets voor mij. Dan moet ik elke dag iets anders doen.’ Stel je toch eens voor! Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Wanneer geen twee dagen gelijk zijn, is alles zo creatief en interessant, wordt alles nieuw, en ben je betrokken bij de creativiteit. Geen twee dagen zullen hetzelfde voelen, hetzelfde lijken. Dan denk je niet ‘Wat zal ik vandaag gaan doen? Dat deed ik gisteren al, en eergisteren, en de dag daarvoor. Ik moet werken en het is hetzelfde, net als vorig jaar, enzovoort, enzovoort.’ Dat is wat zo dodelijk is voor de mensheid, die eentonigheid, die mensen tot machines maakt om kantoorkolossen te laten draaien, om grote ondernemingen te laten draaien, om winst te maken voor grote bedrijven. Daar is het allemaal voor. Niet omdat mensen de sleur zo leuk vinden. Ze doen het alleen omdat ze inkomen nodig hebben.

V. Dus hoe komen we uit ‘de sleur’?
BC: Alles is verkeerd georganiseerd en de Meesters hebben het antwoord. Samen delen leidt tot rechtvaardigheid en rechtvaardigheid leidt tot vrede en in die vrede kunnen we zelf onze relatie bepalen als één land tot het andere, als man en vrouw tot werk, en de noodzaak van vrije tijd – de vrije tijd om voor jezelf te ervaren wat het leven is.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.