Maitreya’s boodschap nr. 12

Maitreya’s Boodschap nr. 12, 10 januari 1978
Dierbare vrienden, Ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn en jullie Mijn gedachten te onthullen over het probleem van de mens. Het probleem van de mens in deze tijd is, zoals altijd, van eigen makelij; het vormt geen deel van het Plan van God. Door misbruik van zijn goddelijke vrije wil heeft de Mens zijn toekomst, en die van alle natuurrijken, in gevaar gebracht. Velen beginnen dit nu te beseffen, en ondernemen naar beste vermogen stappen om een ramp af te wenden. Dat is goed. Maar niet iedereen ziet het gevaar dat de mensheid in toenemende mate bedreigt. Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen.
Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. Mijn Meesters zijn onder jullie en zullen jullie de weg wijzen; Ikzelf zal leiden. Is het mogelijk dat jullie deze leiding, deze kans om je te verheffen en vooruit te gaan, zullen afwijzen? Nee, Mijn vrienden, dat denk Ik niet. Ik zal jullie tonen dat de weg voor de mens de weg is van broederschap, van nauwe samenwerking, van wederzijds vertrouwen en dienstbaarheid. Dit is de enige weg. Al het andere heeft gefaald. Mijn vrienden, tenzij de mens dit kan, zal hij op deze Aarde ophouden te bestaan. Ik dreig niet,
maar spreek eenvoudig de waarheid. Er rest slechts weinig tijd om het evenwicht in de natuur en de
wereld te herstellen. Stel je tot belangrijkste taak om aan ieder de middelen te verschaffen om menswaardig te leven, als zonen van God, allen broeders. Stel de voortbrengselen van de wereld ter beschikking aan alle landen van de wereld, ten gebruike van allen. Doe dit vandaag als vrije mensen, en oogst morgen de heerlijkheid als Ware Zonen van God. Moge het goddelijk licht en de liefde en de kracht van de ene, allerheiligste God nu neerdalen in jullie hart en denken. Moge dit licht en deze liefde en kracht jullie aan jezelf tonen als waarlijk God. (Uit: 140 Boodschappen van Maitreya de Christus)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.