De sleutel tot de toekomst

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in november 2005 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1978 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

De sleutel tot de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme

Met droefenis zien Wij toe hoe mensen voortdurend pogingen doen om hun problemen op te lossen met de werkwijzen uit het verleden. Deze problemen zijn veelvuldig en houden evenveel verband met de toekomst als met het heden. Meestal zijn het overblijfselen uit het verleden en vormen ze een zware last voor de ontluikende samenlevingen van tegenwoordig. Geobsedeerd door hun felle strijd om markten proberen regeringen overal elk gebruikelijk middel om veiligheid en kracht, ontwikkeling en vernieuwing, en stabiliteit te bereiken temidden van verandering. Het is een onmogelijke taak.
Er is slechts één antwoord op al hun zorgen, één oplossing voor al hun problemen, maar niemand heeft het tot dusver gewaagd het woord te fluisteren dat hen en de wereld in één keer zou bevrijden; dat, in één keer, deze wereld in het nieuwe tijdperk van Rechtvaardigheid en Waarheid zou lanceren. Laat het woord weerklinken, laat het woord de nieuwe beschaving, de nieuwe samenleving openbaren. Laat het woord overal gehoord worden, laat de mens erop reageren. Het woord is de klank van gerechtigheid, het is de klank van waarheid. Het woord brengt alle mensen tezamen, en bouwt de Broederschap van mensen. Het woord maakt het hart licht, en brengt iedereen geluk. Het woord is wijs en grootmoedig, vervuld van liefde. Het woord is ‘samendelen’, de sleutel tot de toekomst. Samendelen is het antwoord op alle problemen van de mensen. Samendelen is een ander woord voor goddelijkheid. Samendelen luidt het hoogste in wat voor mensen mogelijk is, want het opent de deur naar vertrouwen. Samendelen zal de mens aan Gods voeten brengen. Wanneer mensen leren samen te delen, zullen zij de zin van het leven kennen. Wanneer mensen samendelen zullen zij zich opgetogen voelen en houden van wat zij doen. Samendelen zal de mensen heel maken. Samendelen zal de mensen Eén maken. Er is geen einde aan het denkbeeld van samendelen. Het zal de verlossing van de mensen blijken te zijn. Wanneer de mensen Maitreya zien, zullen zij deze woorden van Waarheid horen. Met wijdopen hart zullen zij naar Zijn verklaringen luisteren, en in hun reactie oproepen tot het beëindiging van tirannie en onrechtvaardigheid. Zij zullen zich rond Hem scharen en Hij zal hun woordvoerder zijn. Spoedig zullen mensen Zijn gezicht zien. Spoedig zal Hij Zijn denkbeelden aan de wereld voorleggen en het oude tijdperk uitluiden.
Hij is nu de mensen nabij. Hij kan niet worden geloochend. Zijn liefde doordrenkt nu de gebieden en
brengt verandering op de voorgrond. Bedenk dit: zonder de hulp van Maitreya is de mens verloren. Wij wachten vurig op de weerklank van de mensen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.