Vragen & antwoorden – april 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

Een selectie

V. Hoe kan ik het best de nood van mijn broeder als die van mijzelf nemen? (Lezing San Francisco, VS, augustus 2009)
A. Leer samen te delen en bepleit samen delen. Geef geld, zoveel je kunt, of zelfs nog iets meer, aan organisaties die uw broeders en zusters in de armste landen van de wereld helpen, zij die sterven van honger terwijl wij teveel eten en overgewicht hebben.
Maak het praktisch. In elke spirituele missie moet je praktisch zijn. Spiritualiteit is iets praktisch. Maitreya komt niet als religieus leraar. Hij is niet tegen godsdienst, maar Hij zegt dat godsdienst een ladder is. Die helpt je om op het dak te komen, maar wanneer je op het dak bent, heb je geen ladder meer nodig. Je kunt hem wegdoen of aan iemand anders geven.

V. Wat zal Maitreya doen als Hij geen nieuwe religie komt instellen?
A. Maitreya komt niet om een nieuwe godsdienst te vestigen. Hij komt om ons een andere weg naar God te tonen – door te weten dat God bestaat, dat wij God zijn, en door God aan te roepen in plaats van te aanbidden. Momenteel aanbidden mensen God. Dat is iets uit het verleden. God bestaat in alle dingen, in alles wat je maar kunt bedenken. Ook in onszelf. Niets is daarvan afgescheiden. Er bestaat niet één klein atoompje waar dan ook in het universum dat afgescheiden is van enig ander atoom in het heelal. Er bestaat alleen maar energie in het hele geopenbaarde universum. Die energie is goddelijk. Ze bezit alle goddelijke hoedanigheden van liefde, macht, doel, intelligentie, enzovoort. Naarmate die goddelijke energieën op de mensheid inspelen, veranderen wij. Dat is wat er nu gebeurt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.