Boodschap van Maitreya, nr. 86

Boodschap van Maitreya, nr. 86
17 oktober 1979

Dierbare vrienden, Ik ben zeer verheugd weer in jullie midden te zijn.
Mijn vrienden, Mijn dierbaren, gezellen-vanouds, vele malen al heb Ik jullie aangespoord je in te zetten om Mijn weg te bereiden.
Laat Mij nogmaals zeggen hoe noodzakelijk dit werk is. Hoe meer mensen weten dat Ik teruggekeerd ben, des te eerder zal Mijn gezicht bekend zijn.
Laat Mijn Boodschap spreken tot alle mensen. Laat Mijn woorden uitgaan. Zend ze naar jullie broeders wijd en zijd, en maak ook hen bewust van Mijn Komst.
Mijn openlijke werk vordert. Ik plan van dag tot dag en let zorgvuldig op de reactie van de mens. Aldus wordt het ritme van Mijn Verschijnen bepaald, en zo zien jullie, Mijn vrienden, hoe jullie werk Mijn Plan beïnvloedt.
Mijn Meesters zullen jullie tonen dat er weinig is wat je niet tot stand kunt brengen, als je het maar probeert. Alles is mogelijk voor de mens. In alles wat de mens nodig heeft, wordt voorzien door zijn Bron. De Grote Voorziener vergeet Zijn kinderen niet. Kijk dan niet met wantrouwen naar de toekomst,
maar verwelkom haar met open armen en vreugde, wetend dat Broederschap en Vertrouwen de norm zullen zijn.
Mijn vrienden, broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan: Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu hebt?
Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot roemrijke daden? Niets kan je tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven
van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; de vreugde die het Mijn voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, vrienden, Maitreya is
met jullie! Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de eeuwige God zich nu openbaren in jullie hart en denken.
Moge deze openbaring jullie ertoe brengen het doel van je eigen ziel te bereiken.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.