Een tijd zonder weerga

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in december 2003 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1979 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

Een tijd zonder weerga
door de Meester —, via Benjamin Creme

Hoe weinig het er ook op lijkt, de mensheid stevent gestaag op haar bestemming af. Ondanks de spanningen en zorgen van de huidige toestand, hebben Wij, jullie Oudere Broeders, het volste vertrouwen dat de mensen zich bewust zullen worden van de gevaren, en tijdig in actie zullen komen om die het hoofd te bieden. Dat vertrouwen spruit voor een groot deel voort uit de kennis van het feit dat de
mensen er niet alleen voor staan, maar daadwerkelijk de ontvangers zijn van Onze zorg en bijstand. Wij beschouwen de mensen niet als afgescheiden, doch als jongere broeders op het pad van evolutie die, met Onze hulp, de vele moeilijkheden en gevaren die dat pad biedt voor zowel de onwetenden als de wijzen,tegemoet treden en oplossen.
De mensen moeten begrijpen dat dit geen gewone of normale periode is, het is werkelijk een tijd die in belang en hoedanigheid een climax betekent, een tijd zonder weerga. Om die reden alleen al worden de moeilijkheden en gevaren versterkt en vergen ze van de mensen en van Ons de zorgvuldigste
behandeling. Onze fysieke aanwezigheid onder de mensen, zij het vooralsnog in relatief kleine aantallen, garandeert dat Onze hulp in ruimere mate dan ooit beschikbaar is en op de taak berekend zal zijn. Ons vertrouwen wordt gesterkt door het feit dat Onze Grote Leider, Maitreya, Zelf onder de mensen is.
Zijn middelen zijn onuitputtelijk. Vooralsnog van achter de schermen, werkt Hij onafgebroken om vrede en vooruitgang te brengen in de aangelegenheden van de mens en tracht Hij, volgens de Wet, de vele tegenstrijdige belangen te ontwarren en zo de voorwaarden te scheppen waarvan ware vrede afhangt.
Alleen rechtvaardigheid zal de vrede brengen waarnaar de mensen verlangen, en alleen wanneer er rechtvaardigheid heerst, zal oorlog een vervagende herinnering worden. In bijna alle landen is Maitreya te vinden, waar Hij een netwerk van helpers op elk gebied bijeen brengt. Zo rijgt Hij de weefsels van het nieuwe aaneen. Deze gekozen werkers kennen hun taak goed. Zij zullen spoedig verschijnen en het nieuwe denken in de wereld brengen, en laten zien hoe noodzakelijk het is om rechtvaardigheid tot het eerste doel voor de mens te maken. Zij zullen laten zien dat alleen dát de gesel van oorlog, de plaag van terreur voor altijd tot een einde zal brengen; dat alleen een verstandige reorganisatie van onze economische structuren rechtvaardigheid mogelijk zal maken en de mensheid op basis van vertrouwen tot elkaar zal brengen. Zo zal het zijn, en zo zullen de wijsheid en de leringen van Maitreya het denken van mensen binnendringen en beïnvloeden.
Velen reageren nu op Zijn lering. In elk land vormen zich groepen die demonstreren voor een beter leven voor de mens en een einde aan oorlog eisen; zij roepen op tot rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen en samendelen als de natuurlijke en enige weg om de toekomst van het ras te waarborgen. Heb geen vrees; mensen beginnen te reageren op het appèl en zullen beslist zegevieren.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.