Vragen en antwoorden – mei 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

De volgende vragen over ‘woordvoerders’ van de Meesters werden in 2013 en 2014 door Benjamin Creme beantwoord, maar niet eerder gepubliceerd. De vraagsteller refereerde aan een specifieke ervaring met een ‘woordvoerder’ die al eerder door Benjamin Creme’s Meester was bevestigd als woordvoerder voor de Meester Jezus.

V. Wat is een ‘woordvoerder’? Wat is het proces hierachter?
A. Iemand die voor iemand anders spreekt. Als een Meester iemand iets wil laten weten, kan Hij dat in een zelfgeschapen lichaam, een mayavirupa, Zelf doen. Als Hij die energie niet op die manier wil besteden, kan Hij iemand – een discipel van een of ander niveau, niet per se een naaste discipel – vragen namens Hem tot die persoon te spreken. De Meesters gebruiken vele manieren om informatie bekend te maken en het is voor ons vaak moeilijk om achteraf te zeggen welke methode precies gebruikt is.

V. Ik had het idee dat de ‘woordvoerder’ niet altijd een ‘woordvoerder’ was, dat hij soms de ‘woordvoerder’ was en soms zichzelf, en dat hij de Alice Bailey-boeken en uw boeken had gelezen. Klopt dat?
A. Dat kan zijn. Het hangt af van het soort ‘woordvoerder’ dat wordt gebruikt. Die kan dichter bij of verder van de betrokken Meester af staan. In sommige gevallen waar ik weet van heb, gebruikt de Meester iemand die heel bekend is bij de groepen die bezocht worden, iemand met een eigen staat van dienst, zogezegd, die niettemin bij gelegenheid wordt gevraagd – direct of indirect – om deze of gene informatie bekend te maken. Sommigen van deze discipelen zijn misschien goed onderlegd in de esoterische leringen, anderen zijn wellicht nieuw en vervullen de rol van woordvoerder in een betrekkelijk beginnersstadium.

V. Waarom maakt de Meester Jezus gebruik van een woordvoerder? Waarom komt Hij niet Zelf?
A. Dat spaart Hem tijd en energie. Niet alles wat het gemiddelde groepslid van het hoogste belang acht, rechtvaardigt dat de Meester daar veel energie aan besteedt. Stel je verwachtingen niet te hoog!

V. Is een ‘woordvoerder’ een tamelijk gevorderd individu of kan iedereen ‘woordvoerder’ zijn?
A. Woordvoerders worden door de Meester gekozen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.