Ontwakende verantwoordelijkheid

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1989.

In vroeger tijden vonden veranderingen langzaam plaats, en eeuwenlang bleef de samenleving betrekkelijk statisch qua structuur en activiteit. Bovendien waren grote delen van de wereld onbekend aan elkaar. Communicatie, zelfs tussen naaste buren, was onbestendig en merendeels beperkt tot handelslieden en militairen. Nu is alles heel anders. Communicatie bloeit in bijna elke uithoek van de wereld en brengt de gebeurtenissen van alle dag onder ieders aandacht. Nergens is het mogelijk om niet op de hoogte te zijn van de snelle en vaak barre gebeurtenissen, die dagelijks de ogen en oren van miljarden bestoken. In zeer reële zin is de wereld geslonken tot dorpsformaat en, net als in het dorpsleven, beïnvloeden ieders daden het leven en de belangen van allen. Niet langer kan een land zich afzijdig houden en zichzelf vrijpleiten van de gevolgen van zijn wandaden. Dit voorrecht wordt niet langer verleend door macht alleen. Steeds meer worden de naties zich bewust van hun onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, en dit feit belooft veel goeds voor de wereld.

Eindelijk, onder druk van hun volkeren, zien regeringen nu de noodzaak in van het koesteren en verzorgen van het milieu, waarvan al het toekomstige leven afhankelijk is. Zonder zulk wijs beheer zou de toekomst voor de mensheid er wel zeer somber uitzien. Geleidelijk beginnen degenen die beslissingen nemen te beseffen, dat wie de planeet plundert en vergiftigt de tijd niet mee heeft, dat de hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn, en dat de natuur verkommert door uitbuiting en aantasting. Er is een groeiend bewustzijn dat alleen zorgvuldig en vereend ingrijpen op wereldschaal de vele schendingen van de natuurlijke orde kan herstellen, die de onwetendheid en hebzucht van de mens hebben teweeggebracht. Het begin is er, maar er zullen vele jaren van toegewijd werken nodig zijn om het gevaar van vervuiling en verwoesting dat de mens nu bedreigt zelfs maar tot staan te brengen.
Gelukkig klinkt niet alles voor de toekomst even somber. Zoals altijd staat de mens niet alleen, en er zijn stappen ondernomen om aan hem de kennis vrij te geven van nieuwe, schonere en veiliger methoden om energie op te wekken. Volkomen nieuwe technologieën zullen het dagelijks leven transformeren en de mens de tijd en de stimulans geven om zijn eigen Wezen en doel te onderzoeken.
Zo toegerust, zal de mens leren werken en leven in harmonie met de natuur, en uit haar rijkdom een hoorn des overvloeds ontlokken die hem van alles voorziet wat hij maar verlangt of nodig heeft.
Wanneer de mensen de Christus zien, zal hun duidelijk worden gemaakt waar het om gaat: de mensen staan nu voor de uitdaging om samen te werken voor het welzijn van allen en hun leefwijze te hervormen op basis van wat voldoende is, of de doodsklok te luiden over een reeds zwaar beproefde planeet, en zo hun toekomst in het allergrootste gevaar te brengen. Maitreya Zelf heeft geen twijfel dat de mensen zullen luisteren en handelen naar Zijn oproep.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.