Lezers schrijven (juni 2019)

Geluksreis
Omstreeks 30 januari 2001 logeerde ik in een hotel in Vilcabamba (Ecuador), waar ik struikelde over een staaf die uit het gewapende beton van een rose voetgangersbrug stak. Terugkijkend lijkt het erop dat ik in mijn val met mijn oog op de metalen staaf terecht zou zijn gekomen, zodat die zelfs tot in mijn hersens had kunnen doordringen. Maar vreemd genoeg er leek totaal geen tijd te verstrijken tussen mijn struikelen en het neerkomen op een betonnen plaat naast de brug. Ik kwam op mijn dij terecht en had ontzettende pijn, bloeduitstortingen, zwellingen, enorme ernstige kneuzingen, een doorboorde hand en een gekneusd sleutelbeen – maar niets ergers en ik genees aardig. Kwam iemand tussenbeide om mij voor erger letsel te behoeden?
JDR, West-Berlijn (Vermont, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat u voor erger letsel werd behoed door de Meester Jezus.

Geachte redactie,
Helaas is de grondlegger van Share International niet langer fysiek bij ons om de ervaringen te bevestigen die door lezers van overal ter wereld worden ingestuurd. Ik denk dat Benjamin Creme niet alleen het algemene geïnteresseerde publiek en onze groep gediend heeft, maar ook onze Oudere Broeders tijdens Hun Aantocht. Het is gedurende al die jaren inspirerend geweest, en is dat nog, om deel te hebben in de verheffende, confronterende en dikwijls humorvolle verhalen van persoonlijke ontmoetingen met een ‘goede genius’ of met woordvoerders.
De ‘vragen en antwoorden’ in het nummer van mei 2019 maakten heel duidelijk hoe Maitreya en Zijn Broeders met zelfgeschapen lichamen en discipelen werken om ons te benaderen en liefde, wijsheid, ervaring en informatie te geven. Wat met name van belang is, is hoe we door middel van ontmoetingen met zowel goede geniën als woordvoerders getraind worden om onze eigen intuïtie te gebruiken.
Daarom zou ik graag de schrijver van “Alomtegenwoordig?” in het nummer van april 2019 willen prijzen die zowel nauwkeurige informatie als intuïtie gebruikt om zijn ontmoeting met ‘Ruben’ te begrijpen. Ik zou zeggen dat deze brief illustreert dat de training van onze intuïtie door Maitreya en bepaalde Meesters van Wijsheid, via goede geniën en woordvoerders, doorgaat. Het is een goede zaak dat zowel bevestigde brieven en recente brieven die lijken op de bevestigde in Share International worden gedeeld.
ADD, Deventer.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.