Vragen en antwoorden (juni 2019)

V. Wat bedoelt u wanneer u het over het “geestelijke natuurrijk” of het “hoogste natuurrijk op de planeet” heeft? (Lezing Amsterdam, september 2001)
A. Welnu, dan bedoel ik niet het mensenrijk. De meeste mensen denken dat wij, de mensheid bovenaan de ladder van de evolutie staan, omdat zij niets hogers zien. En wat je niet ziet, bestaat immers niet? Dat is gewoon gezond verstand, toch? Onze wereld draait om de fictie dat wat je niet ziet ook niet bestaat. Maar dat waarvan wij denken dat het niet bestaat omdat het onzichtbaar is, bestaat niettemin in volle vitaliteit en licht, en bestaat niet alleen, maar keert ook terug in zichtbare aanwezigheid op de planeet. Met andere woorden, het hoogste, meest geëvolueerde aspect van het leven op onze planeet, het geestelijke natuurrijk, het natuurrijk boven het menselijke, keert terug naar waar haar leden ooit als gewone mannen en vrouwen in de wereld leefden – de wereld van alledag. Ze zullen zichtbaar zijn voor ons, uiteindelijk bij iedereen bekend raken en gereed en bereid zijn om de mensheid boven het gemiddelde niveau te verheffen en al doende steeds meer leden van het menselijke natuurrijk uit te rusten om dit geestelijke natuurrijk te betreden.
In hun verbeelding, als mensen er al over nadenken, zien zij het geestelijke natuurrijk als iets vaags, een astraal, onzichtbaar, mistig, ‘onstoffelijk’ natuurrijk waarmee je misschien bij je dood in contact komt. Of je komt ermee in contact door mediums of zo. Dat is het algemene denkbeeld erover. Maar in werkelijkheid is het totaal anders. Het geestelijk natuurrijk bestaat uit de meest geëvolueerde mensen op de planeet, mensen die vaststoffelijk zijn en die Gods Liefde in Hun hart dragen, die de wijsheid van alle tijdperken bezitten, met een messcherpe intelligentie, die de problemen van de mensheid kennen, die praktisch zijn en de mensheid willen helpen met de verschrikkelijke problemen waar we in deze tijd voor staan. Geen vaag obscuur iets, maar stoffelijk en doelmatig, in wezen het enige doelmatige natuurrijk op deze planeet, dat de mensheid kan adviseren, onderrichten en de weg kan tonen uit onze problemen. Dit natuurrijk bestaat niet alleen, maar treedt nu naar buiten op het uiterlijke fysieke gebied van het alledaagse leven, zodat we er allemaal bekend mee zullen zijn. We zullen het zien en het aldus geloven.

V. Waarom hebben we te maken met terrorisme?
A. Amerika en Europa, de ontwikkelde landen in het algemeen, stellen zichzelf niet de juiste vraag: “Waarom hebben we te maken met terrorisme?” Terrorisme is een symptoom. Het is een symptoom van het onrecht in de wereld – waarbij een derde van de wereld neemt en alles heeft en de rest van de wereld vrijwel niets. Het is net als wanneer je besluit dat alle voedsel dat je eet alleen voor de rechterkant van je lichaam is, terwijl je de andere helft laat afsterven. Je zou er al snel uitzien als een monster, opgeblazen aan de ene kant en uitgemergeld aan de andere kant. Dat is wat we in de wereld doen. We creëren een monster en het gevolg ervan is terrorisme. Er spelen meer factoren een rol bij terrorisme dan die ik hier noem, maar de hoofdoorzaak is het onrecht, de tegenstelling in levensstandaard, in onze manier van denken en leven en kijken naar de wereld, tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden.
Laat duidelijk zijn dat ik terrorisme niet verdedig of er voorstander van ben. Ik verafschuw het. Maar het is een symptoom van de wanorde die in de wereld heerst. We moeten de wereld opnieuw opbouwen. Het belangrijkste wat we kunnen doen is te leren hoe we in vrede kunnen leven – en om dat te doen moeten we rechtvaardigheid in de wereld scheppen. Voordat er rechtvaardigheid voor allen is, zal er geen vrede zijn. En om rechtvaardigheid te scheppen, moeten we de hulpbronnen van de wereld delen.
Als wat ik zeg je niet bevalt, zal wat Maitreya te zeggen heeft je  ook niet bevallen, maar Hij zal je tot denken aanzetten. Het is niet zo belangrijk of ik je tot nadenken aanzet, maar wanneer Maitreya spreekt is het van belang dat je nadenkt over wat Hij zegt. Iedereen zal de gelegenheid hebben om “Zijn gedachten te volgen”, zoals Maitreya zegt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.