Vragen en antwoorden – juli/augustus 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Is het machtsevenwicht verkeerd, waardoor politici teveel macht hebben en niet naar de kiezers luisteren?
A. Het moderne leven is zo complex, zo gevaarlijk, zo technologisch, de wapens zijn zo gevaarlijk en zo wijdverspreid, dat de grote meerderheid van de mensen het aan hun regeringen overlaat – degenen die het weten. Maar waarom zouden zij het beter weten dan u? Komt het weleens in u op uw president te vragen waarom hij dingen doet die u nooit zou doen, zoals binnenstormen in landen die voor hem geen mat met ‘Welkom’ erop bij de deur hebben liggen?
Waarom laten de volkeren van de wereld hun regeringen oorlogen voeren uit hun naam, terwijl ze zelf helemaal niet de intentie hebben om oorlog te voeren? Maar dat gebeurt. De naties worden geleid door leiders die proberen te doen wat in hun ogen het juiste is. Het juiste is macht verwerven. Daarom zitten ze in de politiek – om macht te verwerven en de rijkdom die macht met zich meebrengt. De macht komt met de rijkdom, en de rijkdom komt met het hebben van de macht. Deze twee versterken elkaar en zijn onweerstaanbaar voor sommige typen mensen die alleen het verleden – de structuren en denkwijzen van het verleden – kunnen zien.

V. Er zijn er toch ook wel die niet naar macht en rijkdom hongeren? Maar als dat zo is, dan moet dat toch wel een negatieve invloed op de samenleving hebben?
A. Helaas wordt de wereld momenteel door bijna alleen dat soort mensen geleid. Er zijn uitzonderingen. Leiders proberen de problemen van het heden en de toekomst op te lossen met de werkwijzen van het verleden, de technologie en methoden van het verleden. En dat gaat natuurlijk niet. Dat lukt nooit. Ze proberen het, maar falen onherroepelijk. Ze bouwen politieke structuren op, relaties, verbonden met bondgenoten die er net zo over denken en verrichten verschrikkelijke daden die de wereld – de wereld – vele jaren terugzetten, het weefsel zelf van de wereld en de toekomst van de mensheid als familie, als natuurrijk op deze Aarde in gevaar brengen.
Al veel te lang worden de naties van de wereld geleid door deze oude mannen. Een van de Meesters schreef hierover: “Zij paraderen heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst.”
Het zijn mannen uit het verleden en zij zullen te zijner tijd naar het verleden verwezen worden, waar ze thuishoren. Maar de wereld beweegt zich naar een nieuw tijdperk, een nieuwe kosmische cyclus, waarin de energieën van Waterman de mensheid zullen samensmelten en uit de destructieve wedijver van de markten en de macht leiden, om samen te werken voor het welzijn van de planeet als geheel.

V. Hun beleid heeft natuurlijk ook verschrikkelijke gevolgen voor hoe we denken over de zorg voor de planeet, is het niet?
A. Deze planeet is stervende. Deze planeet heeft ernstige behoefte aan medicijnen. En we hebben niet veel langer meer om onze kwijnende planeet te helpen. Er zijn regeringen die weigeren te geloven dat opwarming van de aarde bestaat. Alle anderen kijken naar de gletsjers die smelten in wat normaal gesproken de koudste tijd van het jaar is en de buitengewone veranderingen die plaatsvinden in de zeeën en de ecologie van de Aarde.
Gelukkig voor ons zijn we niet alleen. We zijn nooit alleen geweest. De grote meerderheid van de mensen op Aarde weet niet eens van het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van deze planeet, de meest verheven groep van Wezens op planeet Aarde – mensen zonder gebreken wier enige doel, enige ambitie is om te dienen. Zij zijn klaar met planeet Aarde als terrein van ervaring en zien het slechts als een veld van dienstbaarheid. Zij hoeven hier niet eens te zijn, maar offeren Zichzelf niettemin op om hier te zijn, om op onze evolutie toe te zien, ons te beschermen tegen allerlei dingen, tegen omstandigheden waarvan we het bestaan niet eens kennen. Zij beschermen de mensheid tegen kwaden van alle kanten die wij zelf niet zouden kunnen beteugelen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.