Lezers schrijven – september 2019

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Luchttekenen
21 september 2002 was de Dag van Wereldvrede. Ik vierde vakantie op een Grieks eiland en had in de heuvels rondgetrokken om te mediteren. Bij terugkeer in mijn kamer zat ik in de late middagzon op mijn balkon en na een poosje werd ik gedwongen naar boven te kijken. Een lage horizontale wolk hing stil boven me en terwijl ik ernaar keek nam hij de vorm aan van een engelachtig wezen dat met heel veel liefde en tederheid op de Aarde neerkeek. De trekken waren zo uitgesproken, dat ik, terwijl ik mijn adem inhield, mijn schetsboek greep om een tekening te maken. Toen mijn blik naar rechts ging, hing daar een andere wolk in de vorm, naar bleek, van een duif met een grote vleugel die uitgestrekt was en iets in zijn bek – misschien een olijftak?
De zon ging onder en beide vormen die absoluut stil bleven hangen, werden vermengd met een parelachtige rozenrode gloed in een volkomen heldere hemelsblauwe lucht. Er waren geen andere wolken en geleidelijk smolten ze weg. Terwijl ik ze tekende, werd ik overweldigd door een gevoel van vrede en vreugde die dagen bij me bleef en terugkwam wanneer ik erover mijmerde. Ik voelde dat dit een prachtige geestelijke zegening moest zijn en een teken dat alles goed zou komen. Kunt u dit bevestigen?
Dank u voor Share International – het is een baken van Hoop!
EF, Knebworth (Herts, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het inderdaad een zegening van de Meester Jezus was.

Vredig moment
Beste meneer Creme,
Allereerst wil ik u en uw Meester bedanken voor al het geweldige werk dat u gedaan heeft om onze wereld voor te bereiden op de verschijning van Maitreya. We zullen op hem wachten en we hopen dat de mensen het belang van de rechtvaardigheid van Maitreya in deze wereld zullen begrijpen.
Nu begin ik mijn verhaal. Ik was met mijn vrouw en twee vrienden in Saint Jacques de Compostela in Spanje [geschreven in mei 2010].
We zaten op de trappen voor de kathedraal en plotseling kwam er een oude man aan die zelfgeschreven gedichten begon voor te dragen. Het was echt een genoegen om hem te horen en een sterk gevoel van liefde te voelen voor hem en alle mensen om me heen. Het gezicht van de oude man straalde. Het was werkelijk een moment van grote vrede voor ons allemaal. We bedankten hem en gaven hem een paar euro’s. Hij lachte, liep weg en verdween bij de hoek. Ik wil graag vragen of uw Meester kan zeggen of het Maitreya, Jezus of een andere Meester was.
J-PC, Vich (CH).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘oude man’ de Meester Jezus was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.