Vragen en antwoorden – september 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.
V. Een van de redenen waarom we momenteel zoveel beroering in de wereld zien is dat dit een test is. Er komt een soort overgang waardoor de mensen op deze planeet vooruit kunnen gaan naar een spiritueel niveau, afhankelijk van hoe we op deze test reageren? (Uit een Amerikaans radio-interview met Benjamin Creme, 27 november 1989)
A. De mensheid maakt al lange tijd een test door. De voornaamste test, de uiterlijke manifestatie van een grote innerlijke verandering voor de mensheid, vindt plaats wanneer we van het ene in het andere tijdperk overgaan. We bevinden ons nu in de moeilijke overgangsfase tussen het tijdperk van Vissen en dat van Waterman. De energieën van Vissen trekken zich terug, maar zij beheersen de wereld volledig – alle manieren waarop we denken en voelen en ons tot elkaar verhouden. De nieuwe energieën van Waterman nemen in kracht toe en de vormen en structuren die daaruit voort zullen komen, bestaan nog niet. We hebben dus te maken met een confrontatie tussen het oude en het nieuwe, de behoudzuchtigen en de progressieven. Deze spanning heeft een louter kosmische oorzaak.
Aan het begin van elk tijdperk ondergaat de mensheid een grote uitbreiding van bewustzijn. Dit is wat wij nu doormaken en we zien dat de politieke, sociale, religieuze, economische, onderwijskundige structuren niet meer voldoen of in onze behoeften voorzien, omdat ons bewustzijn die is ontstegen.
Onze mondiale communicaties laten zien dat de wereld daadwerkelijk één is, dat de mensheid één is. Op een hoger niveau, het geestelijke niveau, zijn we ook één. Een afzonderlijke ziel bestaat niet. Wij zijn niet meer dan geïndividualiseerde aspecten van één grote Overziel, dus onze spirituele werkelijkheid is eenheid.
Wat we nodig hebben is een alles omvattende ervaring die ons bijeenbrengt, om ons die eenheid te doen beseffen. Dat is de missie van de Christus [Maitreya, de Wereldleraar] – om die innerlijke ervaring te stimuleren.
We worden beproefd en die test is al lange tijd gaande. De voornaamste uitdrukking ervan was tussen 1940 en 1945. Die oorlog (er waren twee oorlogen, maar volgens de Christus en de Meesters was dit eigenlijk één oorlog) was de uitdrukking van de periode waarin dat wat we de antichrist zouden noemen, de vernietigingskracht van God zelf, wordt vrijgegeven om de weg te banen voor het nieuwe. Die energie heeft zijn vernietigende werk gedaan en daarmee ligt het zogenoemde Armageddon achter ons. Dat is niet iets wat nog moet komen en waar de meer orthodoxe christenen op wachten als een antichrist die op aarde komt. De antichrist was Hitler, zijn bondgenoten, de leider van Japan en tot op zekere hoogte die in Italië. De overwinning op de As-mogendheden is de overwinning op de krachten van het kwaad en dat was een reusachtige beproeving voor de mensheid.
De test die we nu doormaken is een test of we gaan samen delen. Wij staan op het punt om in directe relatie tot elkaar te komen en tot die kosmische realiteit die we God noemen. We moeten nu opstaan en laten zien waar wij staan in relatie tot het grote beginsel van samen delen, want dat toont onze goddelijkheid.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.