Vragen en antwoorden – oktober 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, en praktisch iedere dag van zijn leven, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote vastgelegde voorraad en publiceren antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

 V. Is de mens van nature goed of slecht? Of verandert zijn omgeving hem?
A. Er zijn zeker een paar, een betrekkelijk klein aantal, inslechte mannen en vrouwen, maar de mens, als concept (het menselijk wezen), is in wezen een God en wezenlijk goed van aard. Er bestaan krachten van kwaad in de wereld. Kwaad is eenvoudig de afwezigheid van Licht en er bestaan krachten die als taak hebben om met de involutionaire krachten van de planeet te werken. Wij bevinden ons op het pad van evolutie en daarom vertegenwoordigt hun werk voor ons het kwade. Het pad van involutie is niet in zichzelf slecht. De Krachten van Licht onder leiding van Maitreya zijn opgewassen tegen de Krachten van stoffelijkheid.

V. Ik begrijp dat samen delen de enige en beste manier is om de mensheid te helpen. Wat kan ik doen om te helpen – bidden of geld geven?
A. Het samendelen waar ik over spreek is een mondiaal concept; als u wilt samen delen is daar voldoende mogelijkheid voor. Er zijn meer dan genoeg mensen in Japan zonder vast inkomen, zonder vaste bron van voedsel, die in parken en op bankjes leven. Dit geldt voor elk land ter wereld en komt steeds vaker voor. Hoe rijker een land wordt, hoe groter het verschil tussen arm en rijk, zij die veel hebben en zij die niets hebben, want als mensen teveel van iets hebben worden ze zelfgenoegzaam. Misschien is lijden nodig om de pijn van anderen echt te begrijpen. Heel vaak wanneer Maitreya aan iemand verschijnt als een ‘goede genius’, verschijnt Hij als bedelaar; het is een van de meest voorkomende manieren waarop Hij verschijnt – als een bedelende dakloze in Amerika, Europa en vast ook in Japan. Maar als je geen geld aan daklozen hier wilt geven, zul je ook geen geld willen geven aan daklozen in verre landen.
Ik ken mensen die uit principe nooit geld geven aan bedelaars. Waarom? Omdat zij denken dat ze het geld niet verstandig zullen uitgeven – dat ze er drank voor kopen of het op een andere manier zullen verspillen. Zij kopen voedsel en geven dat in plaats van gewoon geld te geven dat de betrokkene naar eigen inzicht kan besteden. Dit betekent dat zij eigenlijk geen geld geven. Dat betekent dat ze geld geven voor voedsel op voorwaarde dat ze er voedsel voor kopen. Maar als je geeft, geef je. Dan kan de ontvanger er mee doen wat hij wil. In dit land [Japan] leven duizenden dakloze, werkloze mensen in het park en slapen op bankjes, die te trots zijn om te bedelen.

V. Is het echt haalbaar dat we hebzucht opgeven en met anderen gaan delen?
A. Het ís niet alleen mogelijk, het móet mogelijk zijn. Het is geen keuze. Als we doorgaan op de huidige weg wordt de wedijver steeds sterker totdat het hele proces uitbarst in een vernietigende wereldoorlog die al het leven op aarde zal verwoesten.
Hoe lang denkt u dat de mensen in ontwikkelingslanden de huidige toestand zullen accepteren, waarin ze een mensonwaardig leven leiden? Denkt u dat zij niet weten hoe de rest van de wereld leeft? Hoe u in Japan, in Europa, in Amerika leeft? Wij denken dat ze dat altijd zullen blijven accepteren. Maar dat zullen ze niet. Zij zullen hun rechten op de hulpbronnen van de wereld opeisen, wat ze al doen. De hulpbronnen behoren de mensheid toe – niet Japan of Amerika. Ofwel we gaan de nieuwe tijd binnen als de Ene Mensheid of helemaal niet. We moeten ons brein herstructureren en het concept van wedijver uit ons leven bannen. Wedijver gaat tegen de betekenis van het leven in. De toekomst kan alleen door samenwerking gekend en gebouwd worden. Als we er niet in slagen samen te werken, zullen we de toekomst niet bereiken. We hebben geen keuze.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.