Laat je stem horen voor rechtvaardigheid en samendelen

een compilatie (selectie)

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu geïnformeerd en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden.
Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

Ik zal allen steunen die roepen om Vrede, om Rechtvaardigheid en broederlijke Liefde. Ik zal allen die hun broeders liefhebben aan Mijn zijde roepen. Uit alle geledingen en alle landen zullen zij komen en zich rondom Mij scharen. Ik zal hun harten vullen met hoop en Liefde, en in steeds grotere getale zullen zij de wereld veroveren. Dit proces is al begonnen. Nu al worden de stemmen van de mensen gehoord. Steeds luider roepen zij om Rechtvaardigheid, om Vrede voor altijd. (Maitreya, Boodschap nr.131)

Maitreya Zelf zei in Boodschap 135: “Mensen van goede wil zullen in groepen hun hoop op vrede en dromen van rechtvaardigheid luide vertolken. Door hun vurige kreet zal de toorts der waarheid onder de volkeren oplichten en te midden daarvan zal ik gevonden worden.” …
Dit toont volgens mij aan dat de mensen klaar zijn voor samen delen en voor de Christus. Het laat zien dat zij klaar zijn voor Zijn woorden. Op deze manier zal Hij, wanneer Hij spreekt, die eis en dat streven richting geven en oproepen. Er is geen regering op Aarde die de gerichte, vastberaden wil van een juist geïnformeerde publieke opinie in de wereld kan weerstaan. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.