Vragen en antwoorden – december 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn

V. Wat zal er gebeuren met mensen die niet willen veranderen, nadat Maitreya naar voren is getreden? Ik denk bijvoorbeeld aan christelijke fundamentalisten. (Radio-interview VS, 27 november 1991)
A. Zij die niet kunnen veranderen, veranderen niet. Misschien wachten zij op hun volgende incarnatie en veranderen wanneer ze weer als baby geboren worden. Zij zijn zodanig geconditioneerd door de leringen, leerstellingen en het dogma die hun denken conditioneren en verblinden, dat zij de realiteit voor hun eigen ogen niet kunnen zien. Dergelijke christelijke groepen zullen inderdaad de laatste zijn om de Christus te erkennen – ‘hun’ Christus. Zij hebben het verkeerde beeld van de Christus. Zij denken dat Hij in de hemel aan de rechterhand van God zit. Daar is Hij niet. Zij denken dat Hij de eniggeboren Zoon van God is. Dat is Hij niet.
Hij is een mens als u en ik, iemand die tot een groots geestelijk wezen, een god geëvolueerd is. Alle Meesters zijn goden, maar dat zijn wij in aanleg ook. Het enige verschil tussen de Christus of de Boeddha of een ‘gewone’ Meester is dat Zij de volmaaktheid al hebben bereikt waar wij nog naar streven.
Zij zijn het voorbeeld van wat wij op een dag zelf zullen zijn. Dit geldt voor iedereen. Zij zijn geen goden die kant-en-klaar uit de hemel zijn neergedaald. Zij zijn goden geworden door het proces van evolutie, zoals wij nu goden worden. Als je de mensheid van nu vergelijkt met de vroege dier-mens hebben we een geweldig lange weg afgelegd. Maar vergeleken met de Meesters zijn we nog nergens.
Vanuit Hun gezichtspunt is alle potentieel aanwezig. Zij zien het potentieel. Wij zien ons potentieel niet. Zij komen steeds openlijker in de wereld om ons dit potentieel te laten zien, om ons te laten zien wat wij op een dag zullen zijn. Wanneer je Hen ziet, zie je de virtuositeit van Hun denken; Hun buitengewoon ruime visie; Hun vermogen tot liefhebben en dienst aan de wereld, die niemand kan meten.
De christelijke fundamentalisten hebben zichzelf gehard, omdat ze bang zijn, en zij staan vijandig tegenover Maitreya. Hij zal hen geen kwaad doen. Hij heeft hen nog meer lief dan de mensen die gemakkelijk lief te hebben zijn, want in Zijn denken zijn zij niet van Hem afgescheiden. Op een dag zullen ze beseffen dat Hij de Heer der Liefde is die gekomen is om ons te leren hoe lief te hebben. Dat moeten wij nog leren.

V. Hoe kunnen we beginnen om de energie van liefde nu, vandaag te ontvangen? Kan dat?
A. Het is geen kwestie van ontvangen. De energie is er. Ze maakt wezenlijk deel uit van je aard. Je bent een ziel in incarnatie. De aard van die ziel is liefde. Daar kun je zelf niets aan doen. Maar die energie geef je vrij of niet. De meesten van ons doen dat niet omdat we bang zijn. We zijn bang om afgewezen te worden. We zijn bang dat mensen ons niet liefhebben, tenzij we ons taai en sterk houden. We verkeren in wedijver en zolang we met elkaar concurreren kunnen we geen uitdrukking geven aan liefde. Wedijver is geen loffelijke eigenschap. Wedijver is het gevolg van angst en waar angst heerst, heerst geen liefde. Neem de angst weg en er zal automatisch liefde verschijnen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.