Het wachten zal beloond worden

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Dit artikel werd in april 1990 geschreven en toch had het vandaag geschreven kunnen zijn, zo nauwkeurig geeft het de gebeurtenissen weer die zich nu ontvouwen.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Met elke dag die verstrijkt, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat er iets nieuws, iets heel ongebruikelijks gebeurt met hen en de wereld. Ze voelen dat er dingen gaande zijn die de toekomst zullen herscheppen en hen voeren naar het onbekende. Deze verwachting is tegelijk beangstigend en opwindend.
Ze voelen een groeiend vertrouwen dat de mensheid niet gedoemd is, maar tegen alle verwachtingen in uit het vuur tevoorschijn is gekomen dat haar bestaan bedreigde. Ook voelen ze een toenemende kracht in zichzelf om veranderingen in hun leven te bewerkstelligen en zo hun eigen lot te bepalen. Daarmee komt voorgoed een einde aan de tijd dat regeringen tegen de wil van het volk regeren en hun onwelkome doctrines opleggen aan een passieve bevolking. De dagen van de alleenheersers zijn geteld en één voor één verlaten ze het toneel van hun roemloos bewind. De nieuwe tijd behoort aan het volk en uit hun rijen zullen de nieuwe woordvoerders komen.
Wachtend achter de schermen staat de Christus. In geduldige stilte en met ongehaaste, onafgebroken inspanning creëert Hij de middelen voor zijn verschijning voor de ogen van de mensen. Alles is nu gereed. Alleen de laatste details wachten nog op zijn zorg. Spoedig zal de wereld weten dat de Leraar er is; dat de Mensenzoon is teruggekeerd; dat de Vertegenwoordiger van de Allerhoogste zichzelf opnieuw ten dienste heeft gesteld van de mensheid.
Zijn oproep, waar de hele wereld over zal spreken, zal het beste tevoorschijn halen uit allen die in Hem een echo vinden van hun hartsverlangen naar rechtvaardigheid, vrijheid en liefde, en in steeds toenemend volume zal de roep om hun verwezenlijking uit elke natie oprijzen. Zo zal het zijn. En zo zal Hij de wil van ontelbare aspirerende zielen scherpstellen en hun onverbloemde stem worden.
Zijn stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het mensenras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen.
Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft.
Vroeger wachtten mensen de gebeurtenissen af in passieve aanvaarding van hun lot. Vandaag doordringt een nieuw bewustzijn het denken en de harten van de mensen en maakt hen bewust van hun aangeboren behoefte aan rechtvaardigheid en vrijheid. Hun wachten zal beloond worden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.