Verkenning van de leringen van ‘Engelen’ – fragmenten

Verkenning van de leringen van ‘Engelen’ – fragmenten door Chantal Piganeau

Gesprek met de Engelen, een buitengewoon boek van Gitta Mallasz, is de getuigenis van een ontmoeting van vier Hongaarse vrienden tijdens de Tweede Wereldoorlog met wezens van licht die zij “engelen” noemden. Het is tevens het verhaal van Hanna Dallos, die haar vrienden de gedachten, inspiratie en leringen aanreikte die haar door de “engelen” gegeven werden in de jaren 40, een gevaarlijke en vreselijke periode in Europa. Iedere week, gedurende 18 maanden, spraken deze “engelen” via Hanna. Zij beantwoordden vragen en gaven aanwijzingen, en begonnen een intens transformatieproces in hen die het ontvingen en in praktijk brachten. Benjamin Creme gaf aan dat de “engelen” in feite de Meesters Jezus, Morya en Koot Hoomi waren, ‘in de gedaante’ van engelen.

‘Woorden van vuur’
Op een dag laat Gitta Hanna zien wat ze geschreven heeft. Blijkbaar is de tekst van Gitta een aaneenschakeling van gemeenplaatsen, ver beneden haar ware niveau. Hanna die zich plotseling begeesterd voelt door goddelijke woede, heeft net genoeg tijd om tegen haar vriendin te zeggen: “Ik ben het niet meer die tot jou zal spreken.” Ze geeft dan ‘woorden van vuur’ door. Zo beginnen de dialogen. Elke vrijdag om 15.00 uur, van juni 1943 tot en met november 1944, spreken zij die ze de Engelen noemen, via Hanna. Lili doet met haar vrienden mee. Lili en Gitta noteren wat gezegd wordt en zij doen dat nauwgezet en gewetensvol. Jozef die er aanvankelijk de voorkeur aan gaf zich afzijdig te houden, besloot later om aan de ervaring deel te nemen.

Aanhoudende aandacht
Dit is geen theoretische lering, omdat de boodschappen in antwoord op de vragen van Gitta en Lili komen. De vrienden ontvangen antwoorden op hun vragen. De inhoud ervan staat rechtstreeks in verband met de manier waarop de vier vrienden de lering integreren of zich eigen maken en de impuls die ze dagelijks ontvangen in praktijk brengen. Deze lering is universeel; ze is gericht tot de mens die de aspiratie heeft de geïnspireerde acteur van zijn leven te worden. Geen dogma’s, geloven of rituelen, maar een uitnodiging om het dagelijks leven te ervaren met de intensiteit die aanhoudende aandacht mogelijk maakt. Stel nauwlettende belangstelling in alle aspecten van je leven en plaats ze onder het licht van bewustzijn. “Elke kleine cel van jou moet ontwaken.” “Elke stap naar het Goddelijke is een ontwaken. Elk zijn, niet alleen dat van jullie, is slechts een droom. Helder worden… altijd helderder worden… Maar toch een droom. Het enige ontwaken is in het goddelijke.” En de Meester vervolgt: “Ik verkondig jullie: Wanneer het Enig bestaande Licht in de diepste duisternis binnengedrongen is, zal er verlossing zijn. Wij allen werken daaraan met vreugde en dank. Met dank. Van ‘dromers’ worden jullie ‘wekkers’. Jouw doel is zo’n niveau te bereiken dat iedereen die contact met je heeft… ontwaakt.” Even later, nadat Gitta de Engel/Meester een vraag stelt, komt het strenge antwoord: “Spreek het woord ‘Waarom’ niet meer uit, vervul je opgave altijd zonder een ‘Waarom’!”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.