Lezers schrijven – januari/februari 2020

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn door Benjamin Creme’s Meester, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier. Andere brieven in dit nummer beschrijven recente gebeurtenissen. Het is de overtuiging van de schrijvers, ontstaan uit hun eigen intuïtieve reactie en bekendheid met zulke ervaringen, die hun het vertrouwen geeft om deze ontmoetingen, persoonlijk en in het algemeen, als belangrijk en betekenisvol te zien. Sommige lijken specifiek voor de betrokkenen, terwijl andere voor zich spreken en hoop en inspiratie aan allen geven. We leggen ze ter overweging voor.

Bemoediging
Op maandag 18 november 2019 had ik een telefoongesprek met een groepslid waarin we ons afvroegen hoe de toekomst van de groep zou zijn. En ik was behoorlijk geschokt door dit gesprek. Nadat we ophingen, voelde ik, terwijl ik op mijn bank zat, een overweldigende golf energie over mijn hoofd komen. Het duurde meer dan 30 minuten en was zo sterk dat ik me niet kon bewegen.
Daarna besefte ik dat dit een bemoediging was om met het werk door te gaan, en een duidelijk signaal van de Meesters: “We zijn hier”.
Naam bij de redactie bekend, (Frankrijk).

Waar er twee of drie bijeen zijn…
Op 4 november 2019 gaf een van onze medewerkers een lezing in het Informatiecentrum in Amsterdam; er was een aantal groepsleden aanwezig en er ontwikkelde zich een interessant en inspirerend gesprek. De volgende dag toen er zes medewerkers in het Centrum waren, kwam het gesprek op het feit dat de aanwezige mensen tijdens deze lezing sterke energieën hadden gevoeld en ook bij de lezing in de maand ervoor op 13 oktober, zoals vaak gebeurt bij lezingen door medewerkers over de hele wereld. We spraken over hoe belangrijk het is alert en gevoelig te zijn voor de energieën en dat groepsleden bij zulke en andere vergelijkbare bijeenkomsten gebruikt kunnen worden om te transmitteren. We lazen een brief die net in het novembernummer van Share International was gepubliceerd (met de titel ‘Werken met de Meesters, wanneer dan ook, waar dan ook’). Vanaf het moment dat het gesprek startte, begonnen de energieën en ze leken sterker te worden terwijl we verder praatten. We zeiden dat het prachtige van dit ‘verhaal’ – het bestaan van Maitreya en de Meesters en Hun Wederverschijning – is dat het echt is, dat het waar is en dat de gebeurtenissen, ervaringen en energieën het dagelijks bewijzen. We hadden ons juist de zin uit de Bijbel herinnerd “Waar er twee of drie bijeen zijn…” en daar was plotseling bij de voordeur de jonge woordvoerder van de Meester Jezus (vele keren gedurende een aantal jaren bevestigd door Benjamin Creme’s Meester). We hadden hem maanden niet gezien. Hij kwam niet binnen, maar zat op zijn fiets en las een poster op de deur, hij lachte breed naar ons, zwaaide met grote gebaren (wij zwaaiden terug) en gaf ons zijn gebruikelijke teken met zijn duimen omhoog. Hij ging even plotseling weg als hij gekomen was. Zijn verschijning bevestigde voor ons nog maar eens dat de Meesters alwetend zijn, dat Ze zich bewust zijn van de groepen, dat Zij ons allemaal ondersteunen, leiden en inspireren. Deze ervaring bevestigde voor ons zeker Hun aanwezigheid en de noodzaak om wakker, eenlijnig en alert te zijn op manieren waarop we van nut kunnen zijn.
Medewerkers, Informatiecentrum Share Nederland (Nederland).

Onze zegeningen tellen
Op zondag 8 december 2019 organiseerde de Nederlandse groep een ‘nationale’ dag die werd bijgewoond door groepsleden uit het hele land. Het werd in het Informatiecentrum in Amsterdam gehouden en gaf een mogelijkheid om een video te zien (een video over “De aard van begoocheling”, uit 1988 in Nederland) van een conferentie met Benjamin Creme en ook om mee te doen met een ‘geestelijke oefening’ en Zegening. De ‘oefening’ was een kort fragment dat we namen uit een conferentievideo over “Het overwinnen van angst” waar BC de groep leidt bij het opzeggen van het Gebed voor de Nieuwe Tijd en vraagt jezelf de vraag te stellen “Wie ben ik?”
Meteen na de ‘oefening’ en de krachtige Zegening die we allen ervoeren, stonden we op en keerden ons om om de lichten weer aan te doen naast de voordeur van het Centrum en daar was hij weer – de zeer vertrouwde woordvoerder van de Meester Jezus (bevestigd door BC’s Meester) die het Centrum ten minste zeven jaar lang heeft bezocht. We zijn dankbaar voor dit ‘geschenk’ van de Meesters; het voelde als nog een zegening erbij. Hij was heel onlangs nog op 4 november verschenen (zie de voorgaande brief “Waar er twee of drie bijeen zijn…”). Die dag was ook een viering van de briljante bijdrage aan het groepswerk van een heel geliefde en gerespecteerde medewerker van wie we afscheid namen. We rondden het jaar af met een heel gelukkig, maar ook bitter-zoet feest.
Groepsleden, Nederland.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.