Vragen en antwoorden – januari/februari 2020

V. Kan ik Maitreya zien? (Lezing Benjamin Creme in Japan, mei 2008)
A. Je moet onthecht zijn, zelfs ten aanzien van Maitreya. Ik mag Maitreya niet opzoeken, ook al weet ik waar Hij is – en dat weet ik. Ook al weet ik dat Hij op een bijeenkomst zal zijn, zal ik nooit naar die bijeenkomst gaan. Het is niet nodig om de hand te schudden van iemand die echt is. Ofwel is Hij echt voor u, in het hart, of niet. En als Hij echt in uw hart is, hoeft u Hem niet te zien of Zijn hand te schudden.

V. Waarom zeggen u en de Meesters altijd “spoedig” wanneer u en Zij spreken over het moment van de Wederverschijning?
A. De Meesters zeggen altijd “spoedig” omdat het vanuit Hun gezichtspunt spoedig is, heel heel spoedig. Voor Hun is 10 of 20 jaar ‘spoedig’; voor Hun is het wat twee weken voor ons is. Als de Meesters zouden zeggen dat het misschien over 20 jaar gebeurt, zou niemand iets doen. Toen ik in 1959 van Maitreya hoorde dat Hij heel spoedig zou komen, “eerder dan iedereen voor mogelijk hield”, zei Hij dat het binnen ongeveer 20 jaar zou zijn. Het werd uiteindelijk 18 jaar [1977]. Ik dacht: ‘Twintig jaar! Geen haast.’ Twintig jaar was voor mij zo’n lange tijd vooruit, dus ik deed niets. Pas toen mijn Meester mij een ‘zetje’ gaf om naar buiten te treden met lezingen deed ik er iets mee. Ik had geen gevoel van urgentie. Een van de problemen voor bepaalde esoterische groepen is dat zij geen gevoel van urgentie hebben.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.