Een nieuwe dag

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen
bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de
omstandigheden in de wereld daar om vragen. Dit artikel werd in juni 2002 geschreven en zet de toon
voor dit nummer van onze 39ste jaargang, en nog belangrijker,het wijst op de mogelijkheden voor de
mensheid aan het begin van een nieuw decennium.

Een nieuwe dag
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer mensen de toestand in de wereld bekijken, zien zij slechts de moeilijkheden en trauma’s, de gevaren en crises, en doen, door angst verlamd, weinig om de inertie die hun wanhoop teweegbrengt te boven te komen. Daardoor ontgaat mensen de vooruitgang van hun beste inspanningen en begrijpen zij zelden de loop der gebeurtenissen. Zij begrijpen weinig van de wetten die aan alle gebeurtenissen ten grondslag liggen en kunnen de uitkomst ervan derhalve niet sturen. Zouden zij naar deze onzichtbare wetten leven, dan zou hun leven zich in harmonie en orde ontwikkelen. Ondanks die onwetendheid en angst hebben de mensen thans een nieuw punt van gevoeligheid bereikt voor de krachten die hen immer voorwaarts stuwen op hun pad. Ze voelen aan, zij het kortstondig, dat er veel is wat zij niet begrijpen, laat staan beheersen, maar dat zij zich geleidelijk een voorstelling kunnen maken van een grotere betekenis, en een groter doel, een grotere eenheid en schoonheid in en om zich heen. Wanneer Wij, de Wachters, vanuit onze gunstige positie de pogingen van de mens om zijn veranderende wereld onder controle te houden bezien, verwelkomen Wij de tekenen van grotere gevoeligheid voor de hogere krachten die het leven van de mensen beïnvloeden. Verheugd zien Wij uit naar een intensivering van deze reactie en een weldadiger gebruik van deze krachten. Het is waar dat Wij ook een escalatie zien van haat en wreedheid, gewelddadigheid en oorlog, maar deze – de reacties van angst – naderen hun einde en zullen verdwijnen. Deze periode van overgang is inderdaad een moeilijke tijd. Velen reiken naar de toekomst, verlangen naar verandering en nieuwe antwoorden op de problemen. Anderen houden zich hardnekkig vast aan de oude gewoonten en trachten het offensief van het nieuwe te weerstaan. Wij zien toe en wachten, ervan overtuigd dat de mensen de weg zullen vinden. Maitreya, de Meester der Meesters, staat gereed om Zijn verschijning in te zetten, om openlijk onder de mensen te werken. Dit kan niet betekenen dat Zijn werk achter de schermen geheel zal ophouden. Veel van wat Hij doet, zelfs nu, ondersteunt de inspanningen van sommigen die anders zouden mislukken. Zijn hulp en raad leiden de hand van meer dan één wijze leider en beschermen hen tegen kwaad.
Zij die de wereld willen aanvallen om hun kracht te bewijzen, vallen ook Maitreya aan. Achter alle mensen van goede wil staat Maitreya met Zijn Groep; Zij vormen een schild waar alle pijlen tevergeefs op afketsen. Haast je aan Zijn zijde wanneer Hij verschijnt. Schaar je rond Zijn Banier van Vrede, Rechtvaardigheid en Vrijheid en help Hem bij Zijn machtige werk. Een nieuwe dag breekt aan in het leven van de mensen, een dag zoals er nooit een is geweest.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.