Onderwijs – een nieuwe dimensie (1)

een compilatie (fragment)

Een nieuwe dimensie – de dimensie van de ziel – zal steeds meer worden aanvaard als de grondslag voor de behoefte van het kind. Wanneer dit het geval is, zal ieder kind worden gezien als een evoluerende ziel, die voortgaat naar de vervulling van zijn of haar potentieel voor dit leven. De nieuwe wetenschap, de psychologie van de ziel, zal de basis vormen van alle toekomstige onderwijskundige verrichtingen en zal voor zowel kind als leraar hun leven veranderen.
Scholen en universiteiten zullen hun institutionele kenmerken verliezen en steeds meer integreren in de maatschappij waarvan het kind deel uitmaakt. Een nauwere relatie tussen school en werk zal daarom de norm worden en de deur openen naar ‘scholen zonder muren’. (Benjamin Creme’s Meester, Maitreya’s Missie, dl.II)

Het is nodig dat kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Maar dat is niet genoeg. Hun moet geleerd worden wie zij werkelijk zijn. De kinderen van vandaag zullen de relatie tussen het Zelf en denken, geest en lichaam gemakkelijker begrijpen dan volwassenen veronderstellen. (Maitreya’s naaste medewerker, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Het beste onderricht (het enige ware onderricht, naar mijn mening) is door het goede voorbeeld te geven. Als ik zo stoutmoedig zou zijn om u advies te geven, zou het dit zijn: geef uw kinderen het geschenk van vrijheid van indoctrinatie en conditionering. Laat hen vrij zijn en zichzelf worden. Houd hen weg van ‘leerstellingen’ en onderdruk nooit hun spontaniteit – daarmee wordt hun uniciteit als zielen uitgedrukt. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Momenteel verkeren alle onderwijsinstellingen zonder uitzondering in meer of mindere mate in een overgangsfase. Er zal een aanzienlijke tijd overheen gaan voordat de noodzakelijke aanpassingen in de onderwijskundige theorieën en in de praktijk zijn doorgevoerd en het discipline-probleem kan worden opgelost. Overal verlangen en eisen de jongeren hun vrijheid en het recht om níet te worden behandeld als ondergeschikte inslikkers van voorgekauwde kennis, maar als avonturiers op zoek naar de antwoorden op hun vragen en de vervulling van hun dromen. (Benjamin Creme’s Meester, Maitreya’s Missie, dl.II)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.