Onderwijs: een breder doel

(fragment)

door Graham Peebles

Het wordt steeds duidelijker dat bestaande systemen en instituties niet in staat zijn om een antwoord te geven op de uitdagingen van de tijd en op de vragen van de mensen. Er is creatief denken nodig, vrij van ideologie, zodat een revolutie van ideeën kan plaatsvinden en nieuwe manieren van leven kunnen opkomen, gebaseerd op geheel andere waarden dan die nu algemeen gelden; waarden die samenwerking, verdraagzaamheid en ontplooiing laten bloeien in plaats van wedijver, vooroordeel en onwetendheid, zodat op natuurlijke wijze een gevoel van eenheid en sociale verantwoordelijkheid ontstaat.
Onderwijs moet het hart vormen van de vereiste veranderingen – die zowel geleidelijk als radicaal moeten zijn. Zoals al onze huidige structuren verkeert onderwijs in de hele wereld in crisis; terwijl sommigen bloeien onder de huidige benadering doen de meesten dat niet. Wedijver, in combinatie met beloning en straf, en eenvormigheid karakteriseren veel van het geïnstitutionaliseerde onderwijs; de druk op kinderen en jonge mensen om zich aan te passen aan een stereotype en te slagen voor examens is intens, en lokt een mondiaal geestelijke gezondheidsepidemie uit onder jongeren beneden de 25 jaar en leidt in sommige gevallen tot zelfdoding.
Zeker zijn er overal goede scholen met geweldige leraren, maar zij worden beperkt door een ideologisch gedreven beleid dat wordt uitgevaardigd door nationalistische overheidsdepartementen die geobsedeerd zijn door economische groei en weinig begrip hebben voor de behoeften van het kind. Nieuwe methodologieën zijn vereist die een gevoel van vrijheid in de jonge mens koesteren, groepsverantwoordelijkheid aanmoedigen en ware individualiteit en creatief onafhankelijk denken mogelijk maken (denken bevrijd van sociologische en psychologische conditionering). Dit is wezenlijk, willen de kinderen van nu in zichzelf de bronnen vinden om onze planeet te redden en de samenleving langs rechtvaardiger lijnen te herstructureren.

Onderwijs en doel

In de dringend noodzakelijke hervormingen in het onderwijs moet een uitgebreidere definitie van doel(en) centraal staan; een omschreven reeks samenhangende doelen die alle aspecten van onderwijs ondersteunen, een dieper begrip van de aard, of de samenstelling, van de mens en de psychologische invloed van bepaalde onderwijs- en opvoedingsmethodes. Het lijkt logisch dat elk primair doel van het ‘nieuwe’ onderwijs ook overeen moet stemmen met een overeengekomen doel van het leven. Hoewel er tegenstrijdige visies op zo’n fundamentele vraag kunnen zijn, zou het mogelijk moeten zijn om bepaalde algemene stellingen te formuleren die brede interpretaties en een onbevooroordeeld onderzoek mogelijk maken.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.