Maitreya’s taak

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Dit artikel werd in 2005 geschreven en is nu gekozen om hoop te wekken, omdat het zo levendig beschrijft hoe “Maitreya het hart [zal] openen van allen die kunnen reageren, de mensen wegleiden van de angst en verdeeldheid uit het verleden, en hen gereedmaken voor de glorie van de toekomst.”

Maitreya’s taak
door de Meester —, via Benjamin Creme

Het wordt steeds duidelijker dat de drang naar verandering over de hele wereld gestaag aan kracht wint. Gebeurtenis volgt zo snel op gebeurtenis dat maar weinigen de logica kunnen waarnemen van de volgorde waarin het nieuwe het oude verdringt. Wij, jullie Oudere Broeders, onderkennen de onvermijdelijkheid van dit proces en kijken met voldoening toe, omdat we weten dat alles zich naar een volmaaktere uitdrukking van het Plan beweegt.
Voor de mensen is het echter een tijd van beproeving en zorg terwijl zij de gevolgen van hun daden trachten te begrijpen en het hoofd te bieden. De logica van de gebeurtenissen ontgaat hun en maakt dat zij de goddelijkheid waarin zij hun vertrouwen hebben gesteld, in twijfel trekken. Zo is het bij mensen altijd gegaan, terwijl ze blind worstelen om hun wil door te zetten of om de gevolgen van hun inspanningen te ontwijken.
Terwijl we ons van tijdperk naar tijdperk bewegen, worden dergelijke perioden van spanning en besluiteloosheid telkens weer herhaald. Elk nieuw tijdperk brengt nieuwe en onbekende krachten in de wereld die geleidelijk op de mensen inwerken en een reactie teweegbrengen. Zo is het thans, terwijl mensen tastend naar de nieuwe richting zoeken die de energieën van het nieuwe tijdperk hun oplegt. Sommigen voelen de weg aan en trachten hun broeders de vereiste actie bij te brengen. Velen zijn echter bang voor verandering en zien slechts een dreigende chaos en ineenstorting indien de ‘radicalen’ hun zin krijgen.
In deze verdeelde wereld is de Christus gekomen. Zijn taak is om deze ongelijksoortige groeperingen te verzoenen en orde te scheppen uit de huidige verwarring en opschudding. Dat het voor Hem geen gemakkelijke taak is, moet voor iedereen duidelijk zijn. Hoe dan moet Hij te werk gaan om de kloof tussen het oude en angstige, en het ontluikende nieuwe te overbruggen? Hoe ook moet Hij het diepgewortelde materialisme beantwoorden dat het kenmerk is van de huidige tijd? Hoe moet Hij omgaan met de onverdraagzaamheid van de religieuze groeperingen en hen helpen eenheid te ervaren?
Door Zichzelf aan te dienen als mens onder de mensen zal Maitreya geen aanspraken maken, geen trouw eisen. Eenvoudig en direct zal Zijn benadering zijn, bescheiden en kalm Zijn houding. Zijn helderheid van denken zal aandacht trekken. Zijn wijsheid zal de angst van de mensen overwinnen. Zijn oprechtheid van spreken zal het hart van de mensen doen smelten en de last van haat en hebzucht verwijderen. Zo zullen mensen een nieuwe verschijning van goddelijkheid ervaren, één die hen opneemt in zijn manifestatie en geen afstand of scheiding ziet.
Als de Belichaming en Middelaar van kosmische macht en liefde zal Maitreya het hart openen van allen die kunnen reageren, de mensen wegleiden van de angst en verdeeldheid uit het verleden, en hen gereed maken voor de glorie van de toekomst.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.