Vragen en antwoorden – april 2020

V. Hoe kunnen alle leringen naar de nieuwetijds Messias leiden als Jezus heeft gezegd dat alleen geloof in Hem als God verlossing brengt? (Lezing Benjamin Creme in Atlanta, VS, 18 november 1997)
A. Ik weet niet of dat is wat Jezus feitelijk gezegd heeft. In Johannes 14:6 zegt hij: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Maitreya is een belichaming van het Christusbeginsel. Doordat Hij de discipel Jezus, die nu de Meester Jezus is, overschaduwde werd het Christusbeginsel toen via Jezus gemanifesteerd. Dus toen Jezus dat zei, was het Maitreya die het via Jezus zei. Wat wij het Christusbeginsel noemen is een energie van liefde, een energie van bewustzijn zelf, dat ontwaakt in het [hart] chakra, het centrum aan de rechterkant van de borst. De christelijke Bijbel zegt: “Het hart van een wijze is aan zijn rechterhand, het hart van een dwaas is aan zijn linkerhand.” Aan de rechterkant van de borst bevindt zich het geestelijk hartcentrum, de zetel van de ziel in het menselijk lichaam. Niet in het fysieke lichaam, maar in het etherisch-fysieke lichaam, wat het fijnstoffelijke lichaam is. Het grofstoffelijke is de neerslag van het etherische gebied. Het etherisch lichaam wordt in de baarmoeder gevormd voordat dit tot grofstoffelijke uitdrukking komt. Wanneer dat wat we het Christusbeginsel noemen als klein zaadje van bewustzijn ontwaakt, een piepklein vlammetje in dat chakra aan de rechterkant van de borst, word je een wijze. Je wordt iemand die weet dat het Christusbeginsel binnenin je woont en je reageert dan op het Christusbeginsel overal waar je het aantreft. Wanneer die energie ontwaakt is, kun je krachtiger, doelgerichter op die energie reageren. “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” — alleen door de uitdrukking van het Christusbeginsel in het hart aan de rechterzijde van de borst. Wanneer het Christusbeginsel daar ontwaakt is, heroriënteer je je op het geestelijk leven, ongeacht op welk terrein van het leven je actief bent. Betekent dit dat je religieus wordt? Het religieuze pad is slechts één van de vele paden tot God. Uiteindelijk leiden ze alle naar hetzelfde doel – naar één God. Er bestaat slechts één goddelijkheid – één God. U bent het, wij zijn het en eigenlijk is er niets anders dan God. Dat is alles wat er bestaat. We denken dat dit fysieke lichaam echt bestaat. Dat is niet zo. De echtheid is betrekkelijk. Het is een voertuig voor die goddelijkheid, maar daarin delen we allemaal. Er bestaat maar één goddelijkheid. Daarom zegt Maitreya: “Aanbid Mij niet. Als je Mij aanbidt, verlaag je jezelf. Dat wil Ik niet. Ik wil dat je gelijk bent. Je bent een vonk van het Opperste Wezen. Denk niet dat je minder bent dan Ik.” Er is slechts één niveau. Dat is wat goddelijkheid is en het enige verschil tussen onszelf en de Meesters is dat Zij die goddelijkheid kunnen manifesteren. Wij doorlopen het proces van evolutie waarlangs die goddelijkheid steeds meer in staat is zich via het lichaam op het fysieke gebied uit te drukken. We gaan in elk leven in de evolutie voorwaarts – ook al kun je eens terugvallen. Elke incarnatie biedt je het vermogen om steeds meer van die goddelijkheid te laten zien, totdat je wat Maitreya noemt Zelf-verwerkelijkt bent. Hij zei: “Ik ben niet gekomen om een nieuwe religie te stichten,” maar om je te helpen te evolueren binnen het raamwerk van welke traditie dan ook. Als je een christen bent, wees dan de beste christen; ben je hindoe, wees dan de beste hindoe, enzovoort. “Ik ben gekomen om de mensheid de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten.” Dat is waarvoor we hier zijn – om Zelf- of God-verwerkelijking te bereiken. Hij zegt: “Alleen het Zelf is van belang.” “Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Niemand kan zijn eigen goddelijkheid verwerkelijken, Zelf- of God-verwerkelijkt worden – dat is wat ‘tot de Vader komen’ betekent – dan door het ontwaken van het Christusbeginsel in het menselijk hart. Dat is wat Jezus bedoelde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.