De toekomst wenkt

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Dit artikel uit maart 1983 is gekozen omdat het de onderlinge afhankelijkheid van al het leven op onze planeet benadrukt en de specifieke rol die de mensheid, individueel en collectief, kan en moet spelen in de schepping van een rechtvaardige toekomst, met de hulp van Maitreya en de Meesters.

De toekomst wenkt door de Meester —, via Benjamin Creme
Van tijd tot tijd heb Ik gesproken over de noodzaak om een geest van samen delen uit te dragen, waardoor de voortbrengselen van de aarde billijker verdeeld kunnen worden. Dit zou leiden tot een vermindering van spanning en van onmetelijk menselijk leed. Het zou ook een opleving teweegbrengen in het leven en de economie van de reeds ontwikkelde landen. Het levensbloed van de planeet moet circuleren. De stagnerende economieën van de rijke landen kunnen alleen in beweging worden gebracht door de erkenning dat ook de arme landen recht hebben om te leven en van een redelijke levensstandaard te genieten. Alleen samen delen kan hiervoor zorgen. Dagelijks stapelen zich de bewijzen op die de mensen tonen dat de wereld Eén is, dat de mensheid een organisme is waarvan het welzijn afhankelijk is van de gezondheid van elk deel, en dat het negeren van de tekenen van gevaar en ziekte niet langer mogelijk of wijs is. Velen zien dit nu en roepen om rechtvaardigheid, maar alleen de kreet van een ontwaakte mensheid zal volstaan om de machthebbers te verdrijven uit hun posities van hebzucht. Spoedig zal de wereld met zekerheid weten dat de mensen moeten samen delen of ten ondergaan. Maitreya zal geen tijd verliezen om deze waarheid aan allen duidelijk te maken. Hij zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijk en arm, machtig en misdeeld, wit en gekleurd. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. Dan zullen de leiders reageren en zal deze wereld, met groeiende stuwkracht, worden getransformeerd. Zo zal het zijn; zo zal Maitreya de grondslag leggen voor de nieuwe beschaving op basis van samendelen en liefde. Kunnen jullie het nieuwe ritme niet voelen dat jullie leven binnenkomt? Wie kan voorbijgaan aan de nieuwe impuls die de mensen aanzet tot handelen? Alles zal herschapen worden, en weldra zal de duisternis plaats maken voor de openbaring van het licht. Allen die in staat zijn te reageren op de noden van de tijd zullen een plaats vinden. De Wet van Dienstbaarheid waarborgt dit. Niemand die verlangt te dienen, hoeft te vrezen voor gebrek aan werk of een doel, of aan de welwillende leiding van ervaren krachten. Wij zullen jullie helpen om deze wereld weer gezond te maken en als broeders aan jullie zijde werken om de resten van het verleden uit de weg ruimen. Spoedig zal de wereld grote veranderingen zien plaatsvinden en weten dat de Nieuwe Tijd begonnen is. Het oude verdwijnt en de toekomst wenkt de mensheid. Niemand hoeft bang te zijn voor die toekomst, want zij houdt voor de mens de belofte in van zijn goddelijke erfenis en de vestiging overal van de Wil van God. Dien en verwezenlijk die toekomst voor jezelf en jullie broeders. Dien en weet dat jullie werken in overeenstemming met Gods Wil. Dien met blijheid en wijsheid, en treedt binnen in vrijheid en vreugde. (maart 1983)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.