Vragen en antwoorden – januari/februari 2012

door Benjamin Creme

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya gegeven sinds het vorige nummer van Share International (december 2011)?
A. Vier sindsdien; dat maakt 52 in totaal sinds de interviews begonnen.

V. Waar vonden deze meest recente interviews plaats?
A. In Brazilië.

V. Hoe reageren de mensen op Zijn denkbeelden?
A. Wisselend. Voor de arme mensen is Zijn boodschap hartverwarmend en bijzonder welkom. Sommige mensen met hogere inkomens schijnen zijn denkbeelden welhaast ouderwets en irrelevant toe.

V. Is de verhouding tussen het aantal Brazilianen die Maitreya op tv gezien hebben en door Zijn ideeën geïnspireerd worden en zij die er bang voor zijn (of er gewoon tegen zijn) hetzelfde als in de VS?
A. Nee. De reactie in de VS is complexer.

V. Met alle armoede in de wereld (er heerst meer armoede in Brazilië dan in de VS, waar beslist ook armoede voorkomt), zou ik denken dat de meerderheid van de mensen daar achter Maitreya staat. Is het simpelweg een kwestie van conditionering en oude gewoonten die maar moeilijk afgelegd worden, of steunen de armen Hem in het algemeen terwijl de mensen met hogere inkomens banger zijn voor wat ze te verliezen hebben?
A. Precies.

V. Hoe zou u het jaar 2011 omschrijven? Was het volgens u een cruciaal jaar in de evolutie van de wereld?
A. Ja. Het was een cruciaal jaar.

V. Denkt u dat de Occupy-beweging is weggekwijnd doordat de autoriteiten haar onderdrukken?
A. Nee.

V. Kan uw Meester zeggen hoeveel mensen er in Syrië zijn omgekomen sinds de Arabische Lente daar begon?
A. Bijna 3000.

V. Een Italiaans experiment schijnt te hebben aangetoond dat fundamentele deeltjes – neutrino’s – sneller kunnen gaan dan het licht. Als dit waar is, zou hiermee de basisregel van de moderne fysica omvergeworpen worden, dat niets sneller kan gaan dan 299.792.458 meter per seconde. Bestaat er iets dat sneller gaat dan het licht?
A. Ja, ‘super’-licht, afhankelijk van het niveau van de waarnemer.

V. 1) Zal er een dag komen dat we in alle openheid met de Ruimtebroeders in het zonnestelsel zullen samenwerken, zeg maar zoals de meer gevorderde planeten momenteel samenwerken? 2) Zo ja, hoe spoedig zal dat het geval zijn?
A. 1) Ja. 2) Daar is onmogelijk een datum voor te geven.

V. De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft gesuggereerd dat de VS een manier hebben ontwikkeld om Latijns-Amerikaanse leiders kanker te geven, nadat bij hem en enkele andere leiders in de regio kanker was geconstateerd. Heeft de Amerikaanse geheime dienst inderdaad een manier gevonden om mensen kanker te geven, teneinde hen om te brengen, en hebben zij dat gedaan bij Latijns-Amerikaanse leiders die de Amerikaanse belangen niet steunen?
A. Nee.

V. Als praktizerend boeddhist moet ik toegeven dat ik uitzie naar de komst van een ‘Wereldleraar’ onder de naam Maitreya, maar tegelijkertijd maak ik me ook een beetje zorgen. Wie zal deze komende avatar zijn naam geven? Communistisch China of de Dalai Lama?
A. Geen van beide. ‘Maitreya’ is de naam van de Wereldleraar die door boeddhisten over de hele wereld wordt verwacht. Japanse boeddhisten verwachten Maitreya Boeddha over ongeveer 350 miljoen jaar. Ongetwijfeld verschillen de verwachtingen van de diverse boeddistische groeperingen. Maar Maitreya is de naam van de huidige Wereldleraar, die al 2150 jaar de Wereldleraar is, welke functie hij van Gautama Boeddha heeft overgenomen. Maitreya zal nog ongeveer 2500 jaar de Wereldleraar zijn, waarmee Hij de eerste Wereldleraar zal zijn die die functie in de Geestelijke Hiërarchie op Aarde gedurende twee opeenvolgende tijdperken bekleedt. Hij wordt Maitreya Boeddha genoemd, omdat Maitreya Zijn eigen naam is.

V. Ik ben 25 jaar oud en ik ben een ‘sterrekind’. Ik heb dit leven altijd moeilijk gevonden. Ik wil al mijn bezittingen verkopen en een discipel van Maitreya worden. Hoe doe ik dat? Zal Maitreya gemeenschappen opzetten voor mensen die een Waterman-levensstijl willen leiden? Ik kan nauwelijks wachten tot het zover is! Veel liefde gewenst!
A. In vele delen van de wereld wordt al geëxperimenteerd met het soort gemeenschapsleven waar u kennelijk naar verlangt, maar het is niet nodig om al uw bezittingen te verkopen. Als u uw naaste liefhebt en zich inzet om de last van de wereld te verlichten, bent u potentieel al een discipel van Maitreya. Succes!

V. Het schilderij ‘Salvator Mundi’ wordt nu door deskundigen gezien als het werk van Leonardo da Vinci. Klopt dat, is Leonardo de maker van dit schilderij?
A. Ja.

V. In een interview zeiden twee experts dat als je naar het schilderij kijkt, met name naar de ogen, het je ‘pakt’ en dat er een soort energie van afkomt. Is dat waar? Komt er energie van dit schilderij?
A. Ja. Elk schilderij van Leonardo straalt die energie uit.

V. Het schilderij is gemaakt tussen 1506 en 1513. Het was heel lang verloren gewaand voordat het werd herontdekt en in 2011 gerestaureerd. Het hangt nu tot 5 februari in de National Gallery in Londen. Bestaat er enig verband tussen het feit dat het schilderij onlangs is herontdekt en de verschijning van Maitreya?
A. Nee.

V. Werd Leonardo voor dit schilderij geïnspireerd door Maitreya of de Meester Jezus?
A. Nee.

V.1) In hoeverre was G.F. Händel zich tijdens zijn werk aan de ‘Messiah’ bewust van het verschil tussen de Christus en Zijn discipel Jezus en van de terugkeer van Jezus/de Christus in onze tijd? 2) Stond Händel in bewust contact met de Hiërarchie?
A. 1) Helemaal niet. 2) Het zou niet juist zijn te zeggen dat hij in contact stond met de Hiërarchie, maar hij was wel ontvankelijk voor de inspiratie en impressie van een Meester.

V. In welke mate geven Maitreya en/of de Meester Jezus hun energie vrij aan mensen die naar de ‘Messiah’ luisteren?
A. Dat is onmogelijk te zeggen, maar van tijd tot tijd roept de respons van een discipel Hun respons op.

V. Kunt u zeggen hoeveel actieve UFO-bases er momenteel op onze planeet zijn? (Vraag naar aanleiding van een antwoord over een UFO-basis in Nerja, Spanje, in Share International van januari/februari 2011.)
A. Ongeveer 400.000.

V. In uw lezing in Tokio van juni 2010 noemt u het bestaan van een interplanetair parlement in ons zonnestelsel. Is dat hetzelfde orgaan waarbij George Adamski was uitgenodigd voor een bijeenkomst in maart 1962?
A. Ja.

V. In Share International van maart 2009 beantwoordde  u een vraag over een condensspoor dat door een ruimteschip van Jupiter was gemaakt (zie de brief ‘Zien is geloven’ op blz.37-38). 1) Maken ruimteschepen wel vaker zulke sporen in de lucht? 2) Ik vraag dit omdat ik zou denken dat ufo’s ‘rookloos’ zijn en geen luchtspoor nalaten. 3) Worden veel van dit soort condenssporen en ‘chemtrails’ eigenlijk door ruimteschepen gemaakt die betrokken zijn bij het dupliceren van het aardmagnetisch veld voor de toekomstige technologie van licht? 4) Zo ja, kun je dan zeggen dat ze in de lucht ‘tekenen’ om ons hun betrokkenheid bij dit werk te laten zien?
A. 1) Ja. 2) Gewoonlijk laten ze geen condenssporen na, maar soms wel.3) Ja. 4) Nee.

V. De eerste ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen werden op 18 januari 1644 boven Noord-Amerika gezien. De gouverneur van de Baaikolonie in Massachusetts, John Winthrop, deed verslag van dit verschijnel in zijn journaal. Waren dat authentieke waarnemingen?
A. Ja.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.