De Grote Beslissing

door de Meester —, via Benjamin Creme (15 januari 2012)

Gestaag beweegt de mensheid zich voorwaarts naar haar Grote Beslissing. Op een enkeling na beseft niemand dat de mensen worden beproefd als nooit tevoren in hun lange geschiedenis op Aarde.
Het Zwaard des Onderscheids, gehanteerd door Maitreya, de Christus en Wereldleraar, doet zijn weldadig werk: het scheidt en verdeelt mensen, accentueert hun verschillen in aard en aanleg.
Op deze wijze wordt de keus waar de mensen voor staan duidelijker, scherper afgebakend. Maitreya’s energie van liefde is onpersoonlijk; zij stimuleert iedereen – zij die naar vrede en juiste verhoudingen verlangen, en zij die van hebzucht en wedijver houden, en daarmee een laatste oorlog en totale zelfvernietiging riskeren. Vandaar het belang van de keuze waarvoor allen zich zien staan.
Velen vragen zich misschien af waarom zo’n keuze noodzakelijk is. Niemand wil toch een verwoestende oorlog? Tegenwoordig kan een kleine en lokale oorlog een grote oorlog van nucleaire omvang worden. Het gevolg zou te verschrikkelijk zijn om te bevatten, toch zijn er mensen die, zelfs nu, plannen maken om zo’n eventualiteit te overleven.
De keuze voor de mensen is helder: roekeloos voortgaan op de huidige koers van hebzucht en het leven op planeet Aarde voor altijd vernietigen of de ingevingen van het goedgunstige hart volgen en samendelen en rechtvaardigheid toepassen als de enige garantie voor een vreedzame toekomst voor de mensen op Aarde.

Arabische Lente
De gebeurtenissen van de Arabische Lente zijn een teken dat de jongeren reageren op Maitreya’s Oproep. Eerder dan hun ouderen zijn ze zich bewust geworden van de nieuwe energieën van Waterman en de belofte van het nieuwe leven dat die brengen. Ze hebben al hun angst afgeschud en offeren zich gaarne op voor een nieuwgevonden vrijheid en waardigheid. Een nieuwe grootsheid ontspruit onder de jongeren.

Evolutie
Over de hele wereld zijn groepen bezig revolutie te beramen en te plannen. In vele landen worden hiervoor nu wapenvoorraden aangelegd. Niet revolutie maar evolutie is Maitreya’s pleit. Hij weet al te zeer dat revolutie tot conflict en slachting leidt, en de ene reeks problemen vervangt door een andere. Wat vereist is, is een stapsgewijs proces van verandering dat ieder de kans geeft te ervaren dat hij bij zijn eigen bestemming betrokken is.
Samendelen is het enige middel om dat proces te verzekeren; alleen samendelen zal het vertrouwen voortbrengen dat essentieel is om zelfs maar te beginnen. Maitreya heeft gezegd: “De eerste stap naar samendelen is de eerste stap naar je Goddelijkheid.” Aanvaard daarom samendelen en treed je geboorterecht binnen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.