Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid

PRIORITEITEN VOOR EEN PLANETAIRE TRANSFORMATIE door Gerard Aartsen

boekbespreking door Marc Gregory

Trouwe lezers van Share International weten al langer van de aanwezigheid in ons midden van buitenaardse bezoekers, de Ruimtebroeders. Hoewel honderdduizenden wereldwijd getuige zijn geweest van hun aanwezigheid, doen overheidsinstellingen en hun medeplichtigen nog steeds veel moeite om mensen ervan te overtuigen dat zij niet hebben gezien of ervaren wat zij daadwerkelijk hebben gezien en ervaren, en dat zulke verschijnselen helemaal niet bestaan. Het nieuwe boek van docent en schrijver Gerard Aartsen, Prioriteiten voor een planetaire transformatie: Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid, dient als een gezaghebbende wegenkaart door de opzettelijk misleidende informatie die het onderwerp de afgelopen decennia heeft omringd. Aartsen doet een schepje bovenop de informatie die hij presenteerde in zijn vorige boek, UFO’s en de ruimtemensen, hier om te helpen (zie de recensie in Share Nederland, januari/februari 2012) en stelt onomwonden vast: Ze zijn er, al decennia lang. De afgelopen millennia hebben ze ons geregeld bezocht. Hun missie kenmerkt zich door welwillende dienstbaarheid. En zij zullen nooit ofte nimmer kwaad doen.

Groeiend bewustzijn
Nog meer onthullende informatie staat in Aartsens meest recente boek, zoals het feit dat de inspanningen om de aanwezigheid van de Broeders en de goedgunstige aard van hun missie in diskrediet te brengen op methodische wijze geleid wordt door de regeringen van de wereld, in het bijzonder de Amerikaanse. In 1959 vertelde Howard Menger, een vroege contactpersoon van de Ruimtebroeders: “Vooral regeringsfunctionarissen weigeren zich uit te spreken omdat dit onze economie zou schaden. De informatie waarover zij (de Ruimtebroeders) beschikken toont een compleet andere manier van leven onder de wet van God in plaats van de wetten van de mens. De meeste mechanische energiebronnen zouden achterhaald worden.” (blz.4) De Chileense contactpersoon Enrique Barrios, die werd gevraagd om de informatie die hij ontving in de vorm van een kinderverhaal te vertellen in Ami – Child of the Stars (‘Ami – kind van de sterren’), schrijft: “Het probleem ligt niet bij de mensen, maar bij de systemen die zij hanteren. De mens heeft zich ontwikkeld, maar de systemen blijven achter. Deze systemen maken de mensen ongelukkig, en daardoor worden ze uiteindelijk slecht.” (blz.62)
Niettemin staat de ervaring van mensen over de hele wereld haaks op de onjuiste informatie die die slechte systemen in stand houdt. Zoals de Canadese hoofdredacteur van Collective Evolution Arjun Walia schrijft: “Het ufofenomeen lijkt samen te vallen met een massale wederopstanding die nu plaatsvindt. Het aantal ufowaarnemingen neemt iedere maand exponentieel toe naarmate het bewustzijn van de mens blijft uitdijen en groeien.” (blz.20) Aartsen merkt op dat de inspanningen om misleidende informatie te verspreiden op zich een indirecte erkenning van de realiteit van hun bestaan is.
De noodzakelijke uitbreiding van het menselijk bewustzijn die zich nu manifesteert, verklaart ook deels waarom de Ruimtebroeders nog niet wereldwijd op spectaculaire en indrukwekkende wijze zijn verschenen, als in een slechte film. Zoals de Nederlandse contactpersoon Stefan Denaerde in 1965 te horen kreeg: “Voor ons is het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de vrijheid van denken niet geschonden wordt. Vrijheid van denken is de essentie van menselijkheid en als wij daar inbreuk op zouden maken, zouden wij, volgens onze ethiek, een misdaad begaan.” (blz.7) Met andere woorden, de Ruimtebroeders doen, net als de Meesters van onze eigen Spirituele Hiërarchie, niets wat de menselijke vrije wil schendt.

Kosmisch isolement
Deze groei in ons collectieve bewustzijn gaat gepaard met een andere noodzaak. We zullen moeten leren om onze vrije wil met veel meer intelligentie en compassie in te zetten dan voorheen. Ons onvermogen om dit te doen heeft geresulteerd in wat de Ruimtebroeders ‘kosmisch isolement’ noemen. Zoals George Adamski, de pionier onder de contactpersonen, in de jaren 50 tijdens een bezoek aan een Venusiaans moederschip werd verteld: “Als de mens zonder rampspoed wil leven, moet hij zijn naaste leren zien als zichzelf, de een een weerspiegeling van de ander. Voor een gezonde en welvarende samenleving moet de oorzaak van de grootste problemen weggenomen worden. Zoals we allen weten, is dat het stigma van armoede te midden van overvloed. Het is de oorzaak van ziekte, misdaad en de vele kwaden die wij kennen”. (blz.48)
Het is tevens een symptoom van de opstandigheid die de mensheid regelmatig toont, en die het onmogelijk maakt om ons van geavanceerdere vormen van technologie te voorzien. Enrique Barrios schreef: “Wanneer het niveau van wetenschappelijke kennis het niveau van liefde op aarde overstijgt, zal de wereld zichzelf vernietigen… Wanneer het niveau van liefde in de wereld laag is, zullen collectieve neerslachtigheid, haat, geweld, afscheiding, oorlog en een gevaarlijk groot vermogen tot vernietiging overheersen.” (blz.45) Wederom blijkt uit de informatie die Stefan Denaerde in 1965 werd gegeven: “De kosmische wetten staan niet toe dat aan mensen zoals jullie technologische informatie wordt toevertrouwd.” (blz.61)
Het zal de lezer duidelijk zijn dat er geen enkele tegenstrijdigheid bestaat tussen de leringen van de Ruimtebroeders, de leringen van Maitreya en de Meesters van Wijsheid, en van de Wijzen uit de menselijke geschiedenis. In het derde hoofdstuk van zijn boek zet Aartsen uiteen hoe het naleven van deze grootse wetten geleid heeft tot de schepping van ontegenzeggelijk vreedzame, goed functionerende en florerende beschavingen op andere planeten. Essentieel voor de schepping van deze beschavingen is een begrip van de collectieve noodzaak: dat wat werkelijk goed is, is goed voor iedereen. George Adamski schrijft: “In hun gemeenschappelijke manier van leven, met respect voor elkaar, en door in de basisbehoeften van allen te voorzien, kennen zij geen spanningen en ook geen ziekte.” (blz.88) Het is passend hier de woorden van de Tibetaanse Meester Djwhal Khul tegenover te zetten, Die schrijft: “De sleutel tot gezondheid, esoterisch gesproken, is samendelen of distributie, net zoals het de sleutel is tot het algemeen welzijn van de mensheid.” (blz.92)

Mededogen
Als de Ruimtebroeders ons een voorbeeld geven in grenzeloos geduld en goede wil – en dat doen zij – dan komt dat deels doordat zij zich lang vervlogen tijden herinneren, toen zij zich geplaatst zagen voor dezelfde dilemma’s en ernstige conflicten waar wij nu mee te maken hebben. Als de oudere broeders die zij zijn, weten zij dat wij onze problemen kunnen oplossen door, net als zij, de Grote Levenswetten na te leven.
Maar dat betekent niet dat wij tijd te verspillen hebben. We zijn in een beslissend stadium in de evolutie van onze planeet aangekomen. Zoals contactpersoon Truman Bethurum werd verteld: “Wij hebben niet de problemen die jullie hebben omdat wij weten wat juist is en handelen hiernaar. Zo kan het ook op jullie Aarde zijn. God is vrijgevig met Zijn zegeningen en er is geen schaarste. Jullie mensen zouden je kunnen verenigen en eendrachtig handelen in plaats van elkaar constant te bevechten. Dan zou de Aarde de moeite waard zijn om op te leven.” (blz.147) Of, zoals contactpersoon Daniël Fry in 1955 werd verzekerd: “Maar jullie ras en cultuur zijn niet gedoemd tot uitsterven. Jullie kunnen je opwaartse koers voortzetten totdat dit gevaar voorgoed is geweken. De keuze is aan jullie.” (blz.147)
Ook deze woorden doen denken aan die van Maitreya: “De keuze is aan de mens alleen. Als hij het pad kiest dat Ik zal wijzen, zal die goddelijkheid waarlijk uitstralen.” (Boodschappen van Maitreya de Christus, nr.78)
Afgezien van wat hier besproken is, heeft Prioriteiten voor een planetaire transformatie nog veel meer fascinerends te bieden. Zoals het ontroerende perspectief van de Aarde dat met Stefan Denaerde werd gedeeld: “Dit is de blauwe planeet met het verblindende licht, het thuis van het elegante langbenige mensenras. Het is een van de mooiste planeten die wij kennen.” (blz.19)
Door een zorgvuldige onderzoeksmethode die hij ‘kritische synthese’ noemt en gebaseerd is op vier ijkpunten, slaagt Aartsen erin om zijn informatie op een gezaghebbende manier uit te dragen zonder overijverig of polemisch te worden. Ondersteund door uitvoerige kennis over zowel dit onderwerp als de esoterische literatuur, is zijn schrijfstijl helder en objectief. Zodoende biedt dit boek een welkom tegenwicht voor de lugubere verhalen die voortkomen uit desinformatie en overactieve verbeelding. Dit boek, en het verhaal dat het vertelt, biedt een fascinerende en leerzame leeservaring.
Priorities for a Planet in Transition – The Space Brothers’ Case for Justice and Freedom, BGA Publications, 200 blz., Engelstalige uitgave 2015. ISBN: 978-90-815495-4-7. (De Nederlandse uitgave wordt medio 2016 verwacht.)

Marc Gregory is musicus en medewerker van Share International. Hij is woonachtig in noord-Californië (VS).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.