de Meester —, via Benjamin Creme (15 april 2012)

Zoals zo vaak het geval is, zoeken Europeanen naar een immer ongrijpbare eenheid. Deze keer is het probleem voornamelijk economisch. In de beproeving van deze economische crisis scheurt de Gemeenschappelijke Markt bij de naden en verliest haar precaire samenhang.
De VS handelen, in dit verkiezingsjaar, behoedzaam en zien bezorgd uit naar een verbetering van de handel en vermindering van verantwoordelijkheden in het buitenland. Israël voelt zich daardoor aangemoedigd de taak op zich te nemen om Iran onder druk te zetten. Intussen neemt China een hoge vlucht en wordt rijk, terwijl buurland Rusland de VS van de jaren ’30 nabootst. Zo worstelen zij die in het oude systeem volharden om het lekkende schip drijvend te houden in de maalstroom van de nieuwe en rechtvaardiger energieën van Waterman. Het Tijdperk van Synthese daagt, al dan niet herkend, en elke nieuwe dag drukt zijn stempel duidelijker op de wereld.
Alleen de jongeren, en zij die jong van hart zijn, zo lijkt het, herkennen de omvang van deze verandering. Zij alleen weten dat rechtvaardigheid en liefde nooit zonder pijn aan de kant geschoven kunnen worden. Zo ook de jongeren van nu die een nieuwe melodie herkennen in het lied van de Aarde en trachten om die te laten horen met alle middelen die hun ten dienste staan. Grote aantallen over de hele wereld beginnen op deze nieuwe melodie te reageren en zoeken naar geldige middelen om hun verlangen naar verandering te verwezenlijken.
Velen beginnen te beseffen wat de beginselen van het leven zijn en getuigen met moed van hun waarheid: Samendelen, Rechtvaardigheid en Liefde, begrijpen ze, zijn de wezenlijke ingrediënten van een samenleving gebaseerd op het besef dat alle mensen Goden zijn. Op deze wijze wordt de wereld langzaam voorbereid op een geheel nieuw begrip van de bedoeling van het leven.
Onvermoeibaar onderrichten Maitreya en Zijn groep de eeuwenoude weg naar geluk en goddelijkheid, want deze twee zijn één. Wanneer de mensen deze eenvoudige wet waarlijk begrijpen, zullen ze blijmoedig de patronen van het verleden opgeven: de onheilige verdeeldheid die de hebzucht van zovelen schraagt, de minachting van de rijken voor de armen en de begeerte naar macht en oorlog.
Zij zullen deze droesem, die zo lang hun verbeelding in beslag heeft genomen, achter zich laten. Zij zullen gretig naar het advies van de Meesters luisteren en zullen zelf water in wijn veranderen.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 60 (per 12 april 2012).

V. 1) Zijn interviews met Maitreya in Brazilië ook in andere landen uitgezonden? 2) Zijn Zijn interviews, gegeven de culturele en taalkundige banden met dat land, ook in Portugal uitgezonden?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Is er al belangstelling voor deze interviews vanuit andere Latijns-Amerikaanse landen?
A. Dat is op dit moment moeilijk te zeggen.

V. Zijn er invloedrijke Brazilianen (niet alleen in de gevestigde instellingen, maar ook in alternatieve bewegingen, zoals activisten die deelnemen aan internationale conferenties zoals het Sociale Forum in Porto Alegre) die Maitreya’s interviews gehoord hebben en ervan onder de indruk of erdoor geïnspireerd zijn?
A. Ja.

V. Heeft Maitreya bij(weg) een van de bijeenkomsten of kampen van de Occupy-beweging in de VS of Groot-Brittannië bezocht of er gesproken?
A. Nee.

V. Op het Tahrir-plein in Egypte sprak Maitreya drie weken met de actievoerders en onderrichtte hen. Zijn er onder hen die nu posities innemen in de plaatselijke of nationale politiek?
A. Ja.

V. 1) Is de spanning in de wereld momenteel bijzonder groot? 2) Zoveel mensen lijken uitgeput of te lijden aan een of andere hartkwaal. Houdt dit verband met de spanning in de wereld?
A. Ja, de spanning is hoog voor iedereen, overal ter wereld. 2) Ja.

V. Manifesteren de Meesters soms tekenen en zogenoemde wonderen of onverklaarbare verschijnselen om de mensheid een hint te geven van nieuwe werkelijkheden die nog ontdekt moeten worden?
A. Ja.

V. Ik vind het moeilijk om mijn denken ‘leeg te maken’ tijdens de Transmissie-meditatie; zelfs wanneer ik denk dat ik eenlijnig ben, tollen er nog steeds allerlei gedachten rond in mijn brein. Is het mogelijk dat je eenlijnig bent en toch gedachten hebt? Hoe kom je ervan af?
A. Het is de taak van het denkvermogen om te denken. Maak je geen zorgen over de gedachten; houd je aandacht gericht op het ajna-centrum en je zult het denkvermogen vergeten en daar gecentreerd zijn.

V. Helpt de tetraëder om onze gedachten en denken uit de Transmissie-meditatie te filteren?
A. De tetraëder aardt alle gedachten onder het mentale niveau, dat wil zeggen de astrale gedachtenvormen, enzovoort.

V. Kunt u iets meer zeggen over wat er gebeurt met de energieën nadat deze omlaag getransformeerd zijn door de Transmissie-meditatiegroepen? Kunnen we het bijvoorbeeld zien als ‘hogere’ gedachtenvormen die in de gedachtengordel omlaag gebracht worden en daarmee gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt voor het mensenrijk?
A. Nee, daar heeft het niets mee te maken. De energieën die vanuit de groepen komen, gaan direct naar de Nieuwe Groep van Werelddienaren, die in 1922 door Maitreya is opgericht. (Zij gebruikt die energie zonder zich er noodzakelijkerwijs van bewust te zijn dat die bestaat.) Deze mensen, circa 5 miljoen in getal, die zich er in veel gevallen niet van bewust zijn dat zij met deze energieën werken, gebruiken ze in hun werk van dienstbaarheid aan de wereld. Zij zijn specialisten op verschillende terreinen van dienstbaarheid.

V. Gebruiken de Meesters de energieën van de Transmissie-meditaties voor Hun werk in het dieren- en plantenrijk?
A. Ja, waar vereist.

V. Gebruiken de Meesters de energieën van de Transmissie-meditaties voor Hun werk in het genezen van individuen, groepen en naties?
A. Ja, waar vereist.

V. Worden de energieën ook gebruikt op het fysieke en het astrale gebied, of alleen op het mentale gebied?
A. Op alle gebieden.

V. De energieën zijn tijdens de Transmissie-meditatie fysiek voelbaar. Betekent dit dat ze in zekere zin ook fysiek zijn, maar op een hoger, etherisch-fysiek niveau?
A. Nee, ze zijn niet fysiek. Het zijn spirituele energieën, op verschillende niveaus.

V. Waar komen de energieën tijdens de Transmissie-meditatie het etherische lichaam binnen wanneer u er niet bij aanwezig bent?
A. Zoals altijd, via de chakra’s.

V. Volgen de energieën tijdens de Transmissie-meditatie in ieder persoon dezelfde weg door de chakra’s? Komen de energieën bijvoorbeeld bij iedereen in het kruinchakra binnen, om door te stromen naar het ajna-centrum, dan naar het keelcentrum, enzovoort?
A. Nee, dat verschilt per individu.

V. Waar bevindt zich het ‘reservoir’ van de energieën dat door Transmissie-meditatie wordt opgebouwd? Bevindt zich dat in de gedachtengordel of op een van de etherische gebieden?
A. Je zou kunnen zeggen voornamelijk in de gedachtengordel.

V. Stromen de energieën tijdens Transmissie-meditatie via de centra in de handpalmen naar buiten en vandaar naar de tetraëder?
A. Vanuit de handpalmen door de zilverdraad naar de tetraëder.

V. Mijn Transmissie-meditatiegroep is vrij klein; meestal zijn we maar met z’n drieën. Is het nog steeds nuttig als een van ons tijdens de Transmissie in slaap valt?
A. Ja, maar in mindere mate.

V. Als de Meesters vanuit hun afgelegen verblijfplaatsen de wereld binnentreden zonder via een vrouw geboren te worden en op te groeien, waarom staat er dan in de boeken van Alice A. Bailey (ergens, maar zeker niet in mijn verbeelding) dat “de Meesters voor het eerst sinds Atlantische tijden zullen incarneren”? Kan het zijn dat beide kloppen, zodat het misschien om een ander aantal gaat dan u heeft genoemd?
A. Als er staat dat Zij incarneren, gaat dat over een gebeurtenis in de tijd. De Meesters incarneren, als groep, voor het eerst sinds de dagen van Atlantis. Dat is iets heel anders dan de incarnaties van individuele Meesters in de loop der tijden.

V. Wat is een discipel van Shamballa? 1) Heeft hij/zij een Meester, zoals de discipelen van de Hiërarchie? 2) Wat maakt dat iemand een discipel van Shamballa is?
A 1) Vanzelfsprekend, ja. 2) Hun evolutiepunt.

V. Ofschoon er geen bijzondere reden tot zorg is in mijn dagelijks leven in Tokio en ofschoon er nog steeds geregeld grote en kleine aardschokken plaatsvinden, waar ik me geen al te grote zorgen over maak, voel ik me toch uit het lood geslagen en ongemakkelijk. Komt dat omdat het etherische veld is verstoord en/of de deva-elementalen uit evenwicht zijn?
A. Beide.

V. Om te beginnen, heel hartelijk dank voor uw werk. Woorden schieten tekort om mijn gevoelens en gedachten uit te drukken. Meneer Creme, u bent fantastisch! Ik heb vragen over zoveel dingen en ik wil u graag vragen of ingewijden en discipelen zich altijd bewust zijn van het feit dat zij inderdaad ingewijden en discipelen zijn?
A. Onder een bepaald niveau, nee. Zelfs oudere discipelen, die bij belangrijk openbaar werk vaak betrokken zijn, kunnen zich onbewust zijn van hun band met de Hiërarchie, waardoor ze hun taak beter kunnen uitvoeren.

V. Is behalve de realiteit van het bestaan van buitenaards leven, ook de nabijheid van Maitreya’s terugkeer aan paus Johannes XXIII onthuld?
A. Nee.

V. Er heerst momenteel een enorme storm op Saturnus, van een omvang die nooit eerder is waargenomen. Is er een verband met de cyclonen in Queensland (Australië) en Amerika?
A. Deze zijn alle het gevolg van ‘zonnevlek’-activiteit.

V. In het Agni Yoga-boek Aum, strofe 277, staat: “Het wezen van bloed dringt door heel het lichaam en zelfs het subtiele lichaam heen. Bloed is zo ongewenst in het dieet, dat Wij alleen in extreme gevallen het gebruik toestaan van vlees, dat in de zon is gedroogd. Men kan ook die delen van het dier gebruiken, waarin de bloedsubstantie volkomen veranderd is. Plantaardige voeding heeft derhalve ook betekenis voor het leven in de Subtiele Wereld.” Ik begrijp dat u heeft gezegd dat vis in spirituele zin neutraal is en dat het eten ervan onze geestelijke trilling niet verlaagt. Kunt u dit nader uitleggen? Waarom is het bijvoorbeeld geen probleem om het bloed van vissen te eten, maar dat van andere dieren wel?
A. Vissen hebben weinig bloed en het vlees van vissen is er niet van doordrongen. Het is een historisch feit dat de Esseense gemeenschap, waarvan Jezus het hoofd was, het eten van vis toestond. Het dieet van Jezus en zijn discipelen bestond uit vis, brood, geitenkaas, fruit en lichte wijn.

Speciale bestelling
In februari 2012 was ik in het Informatiecentrum in Amsterdam aan het werk. Op een gegeven ogenblik stond ik bij de open voordeur toen een lange zwarte man in het uniform van een postbezorger langsliep, kennelijk op zoek naar een bepaald huisnummer. Ik vroeg welk nummer hij moest hebben. Hij gaf aan dat hij het juist gevonden had – het naburige pand – maar hij lachte naar me en gaf me het vredesteken terwijl hij verder liep.
Wat later kwam hij terug en begon de boeken in de etalage te bekijken. Ik zei schertsend dat ik kon raden dat hij belangstelling voor ‘dat boek’ had – wijzend naar De leringen van de Oude Wijsheid (we hadden dat boek juist uitgekozen voor de volgende openbare boekbespreking). “Hoe wist je dat ik dat wilde?” vroeg hij lachend, maar voegde eraan toe dat hij ook De mensheid ontwaakt wilde kopen.
Hij stelde vragen als wie we zijn, wat we doen, waren we net zoiets als boeddhisten? Omvat onze informatie ook de oude Veda’s? Mediteren we?
Ik vertelde over Transmissie-meditatie. “Ja”, zei hij, “ik mediteer ook. Ik mediteer ongeveer zes jaar. Het is moeilijk uit te leggen, hè, maar het doet iets met je. Het is belangrijk omdat het anders hectisch is.” Die laatste zin echode in mijn schuldbewuste oren en klonk als advies.
Toen hij wegging, zei hij: “Ik kom nog wel eens terug.”
Toen hij over meditatie sprak was hij ernstig. Ik voel me heel vaak te gehaast en mis vaak de discipline en haast me dan weg met een slecht gevoel dat ik niet gemediteerd heb. Hoewel hij vragen stelde leek hij geen antwoorden nodig te hebben; hij was zelfverzekerd en gaf de indruk op een eenvoudige, ontspannen manier volkomen zichzelf te zijn.
Was hij een bijzondere postbode of was hij een Meester?
Naam bekend bij de redactie, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘postbode’ de Meester Jezus was.

Tweede blik
Bij de Transmissie-meditatieworkshop in Barcelona op zondag 4 maart 2012 stond ik bij de ingang van de zaal, aan de kant van de boekentafels, voor de vertoning van de video over meditatie. Toen verraste iemand me omdat hij buitengewoon veel op Benjamin Creme leek – een beetje jonger, in de 70, zelfde bouw, een pet op het witte haar, lijkend op de pet die de heer Creme soms op heeft, een jasje en een gemakkelijk zittende lange broek – en verrassend genoeg zeer extravagante sportschoenen, wit met oranje strepen. Ik keek weer om zeker te zijn van de gelijkenis, maar kon niet blijven kijken, aangezien Creme’s dubbelganger (als ik deze uitdrukking mag gebruiken) zich omdraaide en aantekeningen in een boekje maakte terwijl hij langzaam langsliep. Hij liep rond en noteerde dingen zoals de heer Creme doet, met hetzelfde handgebaar.
Hij was met twee dames, een van ongeveer 65 jaar, zonder enige opvallende kenmerken en een jongere, omstreeks 30, met zachte Aziatische gelaatstrekken. Ze gingen op een onopvallende plaats zitten. Ik vertelde drie mede-groepsleden over de ontmoeting. Een van hen ging omzichtig kijken of hij die extravagante sportschoenen droeg.
Na de video stelde ik vast dat de drie bezoekers er nog waren. Ze leken besloten om bij de Transmissie te blijven. De man zette zijn pet af en je kon zien dat hij bovenop zijn hoofd kaal was. Aan het eind van de meditatie was ‘Creme’s dubbelganger’ er nog, maar hij verdween snel uit mijn zicht. Ik heb geen bijzonder gevoel of ervaring, maar ik putte troost uit het idee dat we niet alleen zijn, en het was, natuurlijk, een fantastische, gedenkwaardige Transmissie-meditatie.
Kunt u zeggen wie ‘Creme’s dubbelganger’ was en wie zijn metgezellen waren?
J.M., Andrade (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ‘Creme’s dubbelganger’ Maitreya was. De oudere dame was de Meester Jezus en haar metgezel was een discipel van de Meester Jezus.

Openbaring
Bij het lezen van Discipelschap in het nieuwe tijdperk dl. I (blz. 245) van Alice A. Bailey kwam ik een aantal zinnen tegen over twee soorten kunst en schoonheid, van de Meester Djwhal Khul: “Er bestaat een mystieke schoonheid, die gelijk wij allen weten, tot uiting moet worden gebracht door de kunst. Kunst draagt in het algemeen een gevoel over van schoonheid, kleur en inspiratie, en zo bekleedt en verhult zij ideeën. Er is ook een occulte (verborgen) schoonheid te bereiken op het gebied van kunst. Deze draagt een ander gevoel over van schoonheid, kleur en inspiratie, gekleed in vormen die ideeën onthullen. Mystieke schoonheid verhult, in schoonheid, het ideaal. Occulte schoonheid onthult, in schoonheid, het ideaal.”
Na het lezen van deze beschrijving kon ik niet anders dan denken aan de esoterische kunst van Benjamin Creme als een van de opzienbarende demonstraties, tot nu toe, van deze tweede soort kunst en schoonheid. Dank u voor uw prachtige schilderijen.
O. en S. C., Atlanta (GA, VS).
(Noot van de redactie: Dank u voor uw vriendelijke woorden. Ik doe slechts mijn best!)

Herkenning
Op zondag 25 maart 2012, tijdens de openbare Transmissie-meditatie in Parijs, zat ik in de tweede rij aan de vrouwenkant, tegenover de rij met mannen, terwijl de inleiding over de meditatie op het punt stond te beginnen.
Plotseling keek ik naar de overkant, naar de linkerkant van de tweede rij met mannen waar mijn oog op een man viel – een Indo-Pakistaan, tussen 25-30 jaar. Hij had een olijfkleurige huidskleur, prachtig zwart haar, half lang en kroezig, en zwarte ogen waarvan het wit lichtgevend leek.
Op dat moment voelde ik intuïtief dat het Maitreya was: hij had een blik met zo’n diepte. Vanaf het begin van de meditatie voelde ik intense straling van deze persoon komen, terwijl mijn ogen gesloten waren.
Kunt u vertellen of deze man Maitreya was?
I.G., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Goed voorbeeld
Op 11 juni 2011 werden er in 140 steden in Japan demonstraties en bijeenkomsten tegen kernenergie gehouden. Ik nam deel aan een demonstratie in Shinjuku. Voor de demonstratie begon bad ik tot Maitreya’s ‘Hand’ voor totale stopzetting van opwekking van kernenergie en deed de ‘Hand’ weer in mijn handtas. Ik liep mee zonder bord. Ik was lichamelijk moe en kon ook geen luide stem opzetten. Ik was een beetje ontevreden dat ik maar zo weinig kon bijdragen.
Halverwege de demonstratie klonk er achter mij een opmerkelijk krachtige stem: “Bescherm de kinderen!” Toen ik achterom keek was het een knappe jonge man in een zwart t-shirt en een zwarte hoed. Zijn ogen waren erg doordringend en zijn krachtige wil kon je van zijn gezicht aflezen. Met een resolute en oprechte houding hield hij een bord omhoog waarop stond “Bescherm het leven van de kinderen!” Terwijl we over straat liepen, herhaalde hij met luide, heldere stem naar de toeschouwers en anderen op de stoep: “Wees bezorgd! Kom in actie!” “Bescherm het leven van de kinderen!” Ik was erg onder de indruk en aangemoedigd door hem en verankerde zijn woorden in mijn hart.
Bij thuiskomst en zelfs nu nog heb ik een levendige herinnering aan hem, die me liet zien hoe belangrijk het is om vastberaden te zijn wanneer je in actie komt. Hij heeft mijn wil veel sterker gemaakt dan die tevoren was. Was hij een bijzondere persoon?
M.H., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man bij de demonstratie de Meester Jezus was.

Gebed verhoord
Het was vroeg in de ochtend en erg koud, nu 36 jaar geleden, toen mij werd gevraagd om helemaal alleen de auto te besturen om de zaak van mijn familie te helpen, omdat mijn man ziek in bed lag. Ik was vijf of zes maanden zwanger en heel nerveus, omdat ik zelden auto reed. Ik reed over een grote brug en probeerde links af te slaan. Toen gebeurde het allemaal: ik verloor de macht over het stuur door het bevroren wegdek. Ik riep in mijn hart ‘Help me! Heer Jezus!’ Het volgende ogenblik was de auto gekanteld en in een twee of drie meter lager gelegen betonnen duiker gevallen. Ik was helemaal niet gewond. Ik herinner me niet goed hoe ik uit de auto gekomen ben en naar een politiebureau ben gelopen. Bij het politie-onderzoek op de plaats van het ongeluk werd me verteld dat het een wonder was dat ik volkomen ongeschonden was, zonder zelfs maar een schrammetje.
De baby in mijn baarmoeder is nu zelf ouder van een kind. Ik nam aan dat de Meester Jezus me hielp omdat ik voor mijn huwelijk een christen was. Kunt u dit bevestigen?
Y.T., Fukuoka (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat u werd geholpen door de Meester Jezus.

Twee brieven van dezelfde persoon:

Iedereen telt
1) Op 24 september 2011 werd er in Shibuya (Tokio) een demonstratie gehouden voor het geleidelijk afbouwen van kernenergie. Ik ging er alleen heen en kwam een beetje laat bij het afgesproken verzamelpunt aan. Eerst kon ik geen andere deelnemers vinden en voelde me dus alleen. Toen verscheen er een man met een groot bord dat vol stond met verklaringen waarom kernenergie gevaarlijk is. Hij vertelde me dat hij mee wilde doen met de demonstratie en zei: “Ik ben blij dat ik vandaag bij deze manifestatie kan zijn.” Op weg naar het beginpunt van de demonstratie waar vele andere deelnemers samen zouden komen, sprak hij ernstig over ‘de macht van het volk’ in Egypte en Tunesië, die landen in beweging had gebracht. Hij noemde ook een andere demonstratie de volgende dag in Yokosuka waar een Amerikaans vrachtschip in de haven was aangemeerd dat twee kernenergiegeneratoren vervoerde. Toen de betogers zich in beweging zetten, riep hij zo luid als hij kon: “Denk aan de kinderen in Fukushima! Bekommer je alsjeblieft om de kinderen in Fukushima!” Ik merkte zijn unieke intonatie in het Japans op en zijn hartelijkheid zelfs in zijn ernst, wat me deed glimlachen. Hij was heel energiek en ik werd aangemoedigd door het feit dat hij met mij opliep. Toen ik onderweg in mijn eentje liep, kwam hij naar me toe en vroeg: “Gaat het wel goed, zo alleen?” Ik antwoordde: “Ja, prima.” Even later ging hij naar het voorste gedeelte van de stoet. Hij droeg een trui met korte broek, sandalen en een kleine heupbuidel. Hij leek zich te bekommeren om de middelvinger van zijn rechterhand waar een pleister met bloedvlekken omheen zat. Ik herinner me dit levendig, omdat ik zelf ook een verwonding aan de middelvinger van mijn rechterhand had.
Op weg naar huis dacht ik aan hem en aan wat hij had gezegd, dat de acties van ieder van ons meetellen voor verandering, wat maakte dat mijn ogen zich vulden met tranen. Wilt u bevestigen of hij een Meester was?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man bij de demonstratie de Meester Jezus was.

Warm aanbevolen
2) Het was september 2011 toen we druk bezig waren om in Warabi bekendheid te geven aan de videopresentatie over Maitreya en ik een glimp opving van een naar het leek Indiase man op een fiets. Mijn collega zag hem ook op een andere plaats. Ongeveer een uur later kwam hij weer tevoorschijn op een fiets (met een ramenas in het mandje aan het stuur). Deze keer aarzelde ik niet om hem aan te spreken over de videopresentatie. Hij antwoordde in vloeiend Japans: “Ik ken Benjamin Creme. Ik kom al 20 jaar in Warabi. Ik zal mijn dochter aanraden om bij de videopresentatie aanwezig te zijn.”
Dit gebeurde toen ik een beetje bezorgd was of er wel publiek zou komen. Ik vroeg me af of er wellicht een Meester zou komen om ons te bemoedigen? Was Hij een bijzondere persoon?
I.M., Saitama (Japan).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘Indiase man’ de Meester Jezus was.

Paaswonder van Macedonische iconen
Honderden mensen verdringen zich in de kerk van Sveti Dimitrije (St. Dimitrija) in Skopje, de hoofdstad van Macedonië, om iconen te bekijken die op zondag 8 april 2012 helder begonnen te stralen, een week voordat in de Oosters-orthodoxe kerk Pasen werd gevierd. De honderd jaar oude iconen en fresco’s die bedekt waren door een laag kaarsvet en roet begonnen als vanzelf hun kleur terug te krijgen en glansden alsof ze pas gerestaureerd waren, aldus ooggetuigen. Het begon met een aantal iconen en halo’s rond de hoofden van heiligen, die in goud veranderden, en breidde zich uit naar alle iconen, halo’s, kruisen, harnassen, stoffen en juwelen, en toen veranderden sommige kleuren niet alleen in goud, maar ook in groen of rood.
De kans dat al die fresco’s en iconen door een kunstenaar of “chemicaliën” zouden zijn opgefrist, wordt door waarnemers praktisch nihil geacht, aangezien dit verschijnsel in het bijzijn van honderden mensen plaatsvindt, die het “wonder” met eigen ogen aanschouwen.
“Het is echt een wonder, het begon zondag in het middelste deel van de iconostase (een muur met iconen en religieuze schilderijen). De goudkleur is heel goed zichtbaar en het verschijnsel duurt voort,” aldus pastoor Dimce Malionov. “Sinds vanochtend heb ik het verschijnsel geobserveerd, de helft van de iconen zijn al schoon geworden. Eerst verschijnt er een rode kleur die in goud verandert. Je kunt de iconen volledig helder zien worden.”
Hoewel de huidige kerk in de 18de eeuw werd gebouwd, wordt verondersteld dat er al sinds de 13de eeuw een kerk op deze plek heeft gestaan. Bijna tweederde van Macedonië’s 2,1 miljoen inwoners zijn Oosters-orthodoxe christenen en de plaatselijke bevolking beschouwt het verschijnsel als een teken van God. (Bron: Agence France-Presse; YouTube, mina89madcap)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

UFO vastgelegd door webcam in politiewagen
VS — Een helder wit licht dat op 1 februari 2012 om 19.54 uur boven Little River, midden-Texas, de lucht doorkruiste, werd bij toeval gefilmd door een camcorder op het dashboard van een politieauto die vaststond in het verkeer. Waarnemingen werden ook aan de media gemeld door ooggetuigen uit heel Oklahoma en Kansas. Het Federale Luchtverkeersbureau zei echter dat het een meteoor was. (Bron: msnbc news)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een ruimtevaartuig was van Venus.)

Mysterieuze ‘geesten’ vastgelegd op webcam
Na het mysterieuze lichtverschijnsel in Vilshoven bij Passau, Duitsland, op 9 februari 2012 (zie Share Nederland, april 2012) is er opnieuw een vreemd verschijnsel in het gebied op een webcam vastgelegd. Op 28 februari, om 22.00 uur, registreerde de webcam van de officiële website van de stad Passau in Beieren vreemde lichtfiguren op het stadhuisplein. “Ze leken op lichtgevende krijgers die het stadhuis aanvielen,” vertelde de persoon die het verschijnsel ontdekte. (Bron: Wochenblatt Region Passau, Duitsland)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek verschijnsel was, gebaseerd op een ware historische gebeurtenis: de figuren waren Romeinse krijgers die zich verzamelden voor een aanval op een kerk, die daar lang geleden stond. Het verschijnsel werd door de Meester Jezus gemanifesteerd.)

Frankrijk — Op 30 en 31 maart 2012 werd een heldere heen en weer schietende bol boven Toulouse gefilmd, die snel verschillende kleuren flitste rondom een helder centraal punt van licht. (Bron: YouTube: pascal2503)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de bol Maitreya’s ‘ster’ was.)

Frankrijk — Vier UFO’s boven Volvic, 19 maart 2012. Twee flikkerende lichten die zich achter elkaar in de lucht voortbewegen, splitsen zich in een rechthoekige vorm van vier lichten en blijven vervolgens gezamenlijk snel in beweging. (Bron: gather.com; You Tube: kadiethedogg)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vier ‘sterren’ samen Maitreya’s ‘ster’ vormen.)

 

 

Een foto van een ceremonie bij Mount Shasta, Californië (VS), toont een lichtzegening van Maitreya. Ingezonden door Lyla Shekinah.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘Wereldwijde verandering’.

De geschiedenis laat zien dat de evolutie slechts langzaam verloopt; niettemin zal de mens in dit komende tijdperk ruimschoots het tempo overschrijden dat zelfs zijn roemrijkste voorouders bereikten. Grote veranderingen in ’s mensen sociale leven en organisatie zullen tot nog toe onaangesproken energieën vrijmaken, en een wervelwind van hervorming in de wereld ontketenen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen hun belofte ten volle waarmaken en de vermogens ontplooien die zo lang sluimerden en roerloos waren.
Scheppende verandering zal de grondtoon zijn van deze komende tijd, die alle mogelijkheden ten goede naar zich toe zal trekken. Scheppende verandering, zo zal de mens ontdekken, is de basis van het leven en de oorsprong van de cycli. In harmonie met de kosmische stroom zal de mens een beschaving bouwen waarin geen tijd meer zal bestaan; “waarin geen twee dagen hetzelfde zijn”; waar de kunsten van het leven en van Zijn samen zullen gaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende tijd’)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. In politiek, economie, onderwijs, kunst en wetenschap zal steeds meer het innerlijke besef van onze geestelijke aard tot uitdrukking komen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die, indien je wenst, je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de Mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kun je de weg tot God bewandelen. Maak het je opdracht om de taak van herbezinning, wederopbouw en verandering op je te nemen. Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grootse Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, uit Boodschap nr.13)

Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegd. Dat Hun Licht en Wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijds structuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen en hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De verschijning van grote dienaren’)

Er bestaat geen twijfel over het nieuwe geestelijke ontwaken dat overal plaatsvindt en dat uiteindelijk zal leiden tot een tijdperk van wereldwijde broederschap – de grondtoon van het komende Waterman-tijdperk. Wat nu plaatsvindt is het gevolg van innerlijke krachten die grote veranderingen tot stand brengen in het menselijke denken en bewustzijn. Dit zal leiden tot de volledige herordening van de instituten en sociale structuren van de wereld, die niet langer voldoen aan de ware behoeften van de mens.
Overal ter wereld treden de nieuwe benaderingen van de werkelijkheid naar voren, en de nieuwe waarden die ons leven in het komende tijdperk moeten beheersen, krijgen langzaam vorm. Dit zal de reorganisatie met zich meebrengen van onze politieke, economische en financiële systemen langs rationelere en rechtvaardiger lijnen. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

De tijd is gekomen om het proces van verandering te beginnen, om het leven van de mensen zodanig te transformeren, dat de God in de mens van hem uitstraalt. Dit, Mijn vrienden, is niet moeilijk te verwezenlijken, want in jullie allen huist zo’n Goddelijk Wezen. Mijn taak zal het zijn in jullie dat stralende licht op te roepen, en je  te leiden naar de Bron ervan. Mijn Meesters werken eveneens in Hun verschillende centra, en via Hen vindt het plan voortgang. Het is Mijn werk om dat plan op zo’n manier te organiseren, dat zo min mogelijk verdeeldheid ontstaat. Veel wat geliefd is moet verdwijnen. Houd niet vast aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 74)

De wereld zal vooral veranderd worden door de ontelbare miljoenen mensen, mannen en vrouwen overal, van goede wil. Het zijn juist de mensen van goede wil die als eersten zullen reageren op Maitreya. Hij zal die goede wil versterken. Hij zal hun houding tegenover het leven bevestigen en zodanig versterken dat een wereldwijde publieke opinie wordt opgebouwd waartegen geen regering op Aarde is opgewassen. Op deze wijze, via de geïnformeerde, correct geleide, versterkte goede wil van de massa, zullen de veranderingen in de wereld plaatsvinden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Zoals jullie weten, is Mijn Lering eenvoudig: Liefde, Rechtvaardigheid en correct Samendelen zijn levensvoorwaarden voor de mens. De mensen om Mij heen in Mijn centrum leren dit, reageren op Mijn Oproep en worden zich bewust van de belofte die de toekomst inhoudt. Met jullie zal dit ook zo zijn, want diezelfde goddelijke intentie zie Ik nu in jullie. Vrees daarom niet, Mijn vrienden, voor Mijn missie. Het is Mijn plan Mij zó spoedig aan de wereld te presenteren, dat alleen de meest moedeloze geest Mijn aanwezigheid nog zal ontkennen. Nu al vinden grote veranderingen plaats: de volkeren groeien naar elkaar toe in een nieuwe band van harmonie. Wees zelf getuige van deze gebeurtenissen. Wanneer Mijn gelaat op grotere schaal te zien is, zal deze transformatie nieuwe stuwkracht krijgen, en zal op korte termijn veel bereikt worden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 83)

Wanneer mensen terugblikken, zullen ze deze tijd als een opstap naar Genade zien. De chaotische verwarring van vandaag is niets minder. Uit deze verwarring zullen nieuwe vormen tevoorschijn komen die de nieuwe beschaving zullen tooien; nieuwe en betere vormen zullen voorzien in de behoefte van alle mensen, en het hart van ieder voldoening geven.
De mens zelf ondergaat zulke stimuli dat hij zich terecht onzeker voelt over de toekomst. Hij ziet en begrijpt weinig van de enorme veranderingen die reeds gaande zijn en klampt zich vergeefs vast aan het verleden. Spoedig zullen deze angst en nervositeit vervangen worden door moed en inzet voor het werk van transformatie. Onder leiding van Maitreya en Zijn Groep zullen mensen de hoekstenen van het nieuwe en betere leven plaatsen waarvan, ieder op zijn eigen wijze, alle mensen dromen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Ontluikende goddelijkheid’)

Deze wereld ondergaat verandering. Ze maakt een periode door van buitengewone moeilijkheden en geweld en uitdrukkelijke haat. Maar er stromen voortdurend nieuwe energieën de planeet binnen, in het bijzonder een geweldig krachtige energie van een kosmische avatar die de Geest van Vrede of Evenwicht wordt genoemd. Deze avatar werkt zelf met de Wet van Oorzaak en Gevolg, die wij de Wet van Karma noemen. Volgens deze wet zijn oorzaak en gevolg tegengesteld en even sterk. De huidige periode van geweld en wanklank, haat en beroering, zal gevolgd worden door een tijdperk van rust en vrede, mentaal en emotioneel evenwicht, en een openlijke harmonie die de hele wereld zal hervormen. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

De nieuwe beschaving zal worden gebouwd op de fundamenten van het verleden, maar veel van het oude moet noodzakelijkerwijs worden weggevaagd, ontaard en nutteloos als het is. Voor wie ogen heeft om te zien, zijn de nieuwe aanwijzingen al zichtbaar. Waar de mens zijn blik ook richt, overal is een nieuw landschap te zien, houden nieuwe ideeën het denken bezig, krijgen nieuwe structuren aarzelend vorm. Een wereld in beweging transformeert zich, de groeipijnen van verandering worden door allen gevoeld.
In deze situatie is de Christus gekomen, gedreven om de mens bij te staan in zijn uur van nood. Dat Hij kan helpen lijdt geen twijfel, maar de mens moet de veranderingen die Hij voorstaat, willen en uit eigen vrije wil doorvoeren. Niets zal worden afgedwongen en niets opgelegd, want anders zou de Wet worden geschonden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De herschikking van prioriteiten’)

Er zal een volledige transformatie komen, die vanuit de basis moet plaatsvinden; en die moet voor iedereen toereikend en reëel zijn, anders zal ze niet standhouden. De veranderingen moeten logisch zijn. Ze moeten snel plaatsvinden, maar langzaam genoeg voor de mensen om zich te kunnen aanpassen, zodat er nooit meer dan slechts een minimale verstoring van de bestaande sociale orde zal zijn.
De veranderingen zullen echter zo vérstrekkend zijn dat, indien je na 25 jaar van Mars kwam, je een volkomen veranderde wereld zou zien, een wereld waarin mensen volwassen zijn geworden en hun stem laten horen. Wie haalde de Berlijnse muur omver? Het volk, niet de politici! (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, uit Boodschap nr. 130)

door Gill Fry

De Occupy- en Indignados-bewegingen over de hele wereld roepen op tot een Mondiale Lente in mei 2012, te beginnen met manifestaties die samenvallen met de marsen ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Ze roepen op tot het bouwen van een brede coalitie met een grote verscheidenheid aan groepen die zich inzetten voor economische en sociale rechtvaardigheid en voor een betere wereld voor allen.
Occupy Finsbury Square, dat op een strook gras in de drukke City of London staat, is het langst bestaande Occupy-kamp in het VK. Het kamp bevat een grote eettent, een informatietent en vele bewonerstenten. Banieren en vlaggen wapperen in de wind en trekken de aandacht van voorbijgangers. Bezoekers gaan in de informatietent zitten en lezen het informatiemateriaal, maken een praatje met de vrijwilligers en wonen de vele lezingen en vergaderingen bij. Begin april 2012 bezocht Gill Fry het kamp voor Share International en interviewde Rosa, een studente wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Londen. Rosa is sinds 8 november 2011 tijdelijk met haar studie gestopt om in het kamp te leven en te werken.

Share International: Waarom raakte je betrokken bij de Occupy Beweging?
Rosa: Ik hoorde over Occupy Wall Street en de problemen die ze hadden om gehoord te worden. Ik had grote bewondering voor hun vastberadenheid en betrokkenheid bij de zaak en wilde meer te weten komen over de reden waarom ze protesteerden. Dus ben ik op 15 oktober 2011 met de mensen gaan praten en zo raakte ik geïnteresseerd.

SI: Wat verbond al die mensen bij de eerste bezetting van de beurzen? Wat hoopten jullie te bereiken?
R: Grote bedrijven werden gered met enorme sommen geld, zonder dat er afspraken werden gemaakt over terugbetaling. Het was vreselijk oneerlijk. Mensen begonnen te ontwaken en te beseffen welke invloed het financiële systeem op hun dagelijkse leven heeft en hoe onrechtvaardig en onnodig het was. Dit is geen kapitalisme, het is uitbuiting – dat is iets heel anders. Meer mensen moeten wakker worden en beseffen wat er aan de hand is. Heel veel mensen verkeren in shock en een toestand van ongeloof dat het parlement niet echt regeert – het is niet eens de regering die regeert, het is de financiële wereld die regeert. De meeste mensen zijn zich daar nog steeds niet van bewust en de massamedia zeggen er feitelijk niets over…

SI: Dus jullie proberen het publiek te onderrichten? Op jullie banier staat: “Wij zijn de 99%”. Kun je uitleggen wat jullie daarmee bedoelen?
R: De 1% heeft het grootste deel van de rijkdom en het onroerend goed in de wereld in handen en voor de 99% is huizenbezit bijna niet toegankelijk. We mikken op de 99% en bieden informatie waarmee mensen een eigen mening kunnen vormen, om ze op de hoogte te brengen van wat er gaande is, en van hun rechten en hun verantwoordelijkheden. De 99% heeft verantwoordelijkheid en de meerderheid beseft dit, maar ze weten niet precies hoe ze kunnen helpen, terwijl de 1% weet dat ze sociale verantwoordelijkheid heeft, maar er gewoon niets om lijkt te geven…

SI: Hoe vind je consensus in de groepen?
R.: Het kan uiterst frustrerend zijn. Mijn zorg met consensus is dat het goed werkt voor een meerderheidsstandpunt, maar voor het beschermen van de rechten van een minderheid moeten we grondiger naar het systeem kijken, zodat we de minderheidsvisies verder kunnen uitwerken om grotere diversiteit te scheppen. Ik heb gemerkt dat het al of niet bereiken van consensus afhangt van hoe de vraag is geformuleerd.
Een andere kwestie met consensus is het gebaren met de handen, of jazz hands [handgebaren waarmee aanwezigen aangeven het eens/oneens te zijn met de spreker]. Ik vind dat niemand persoonlijk aangevallen mag worden om zijn politieke visie en dat iedereen recht heeft op een eigen mening. Maar de jazz hands, waarbij iedereen kan zien wie voor en tegen is, vormen volgens mij een zwakke plek in onze werkwijze, die ertoe kan leiden dat mensen persoonlijk worden bekritiseerd om hun visie, wat ik oneerlijk vind. Ik zou de voorkeur geven aan enige aanpassing van het systeem, zodat de privacy van mensen meer beschermd is.

SI: Kun je iets vertellen over de verschillende soorten mensen die hier op dit kleine stukje grond leven?
R: Er is een verbazingwekkend scala aan verschillende rassen, leeftijden, godsdiensten, niveaus van opleiding – we zijn een heel diverse groep. We hebben allemaal onze eigen ideeën over hoe dingen gedaan zouden moeten worden, maar op de een of andere manier slagen we er, via het consensusmodel, in om tot een soort overeenkomst te komen, wat echt heel opmerkelijk is.

SI: Zijn er elke dag bijeenkomsten?
R: Er is laatst enige verstoring geweest, omdat er veel vluchtelingen uit de [ontruimde] kampen van St. Paul’s Cathedral en de Bank of Ideas naar ons toe kwamen, zodat we plotseling een instroom van mensen hadden, die onze bestaande structuur van een dagelijkse vergadering na het eten verstoorde. We hebben niet iedere dag een Algemene Vergadering, wat een belangrijke ontwikkeling is omdat eerder, bij de St. Paul, mensen de Algemene Vergadering moe werden en belangrijke besluiten in hun afwezigheid werden genomen, omdat ze er niet iedere dag bij konden zijn. Dus door minder Algemene Vergaderingen te houden, die veel beter bijgewoond worden, is de kwaliteit van de besluitvorming erg verbeterd.

SI: Ik zag dat jullie Algemene Vergadering vandaag over “Eenheid” gaat.
R: Ja. Het is heel belangrijk om benaderingen, gezichtspunten en activiteiten vanuit verschillende invalshoeken aan te moedigen. Dat is iets waar we in de afgelopen maand of zo mee geworsteld hebben. Sommige mensen geloven dat hun manier de juiste manier is, en andere mensen geloven dat hun manier de juiste manier is!
Het gaat dus over compromissen, zonder te worden gecompromitteerd. Iemand zei tegen me: er is geen verandering zonder conflict en geen conflict zonder verandering. We hebben het proces van discussie nodig en we moeten met elkaar van mening kunnen verschillen.

SI: Hoe redden jullie het met de dagelijkse benodigdheden? Krijgen jullie genoeg donaties?
R.: We hebben momenteel problemen met donaties en krijgen niet genoeg om het kamp te onderhouden, dus dat is een grote uitdaging. Met 94 euro per week voorzien we meer dan 100 mensen van drie maaltijden per dag. We moeten nu iedere dag voedsel dat over de uiterste verkoopdatum heen is, uit afvalcontainers halen: boterhammen, muffins, salades en behoorlijk veel sushi’s! We kunnen ons geen luxe veroorloven, maar we hebben ’s avonds een warme maaltijd, met rijst of aardappels en een of andere groente, en als we het kunnen betalen, hebben we vlees.
Een van de nijpendste zaken waar geld voor nodig is, is het sanitair – het kost minstens 110 euro per week om de toiletten twee keer per week te laten legen. We betalen 74 euro per week voor benzine voor de generatoren, zodat we elektriciteit hebben om onze accu’s te laden en voor licht in de keuken. We hebben ook zonnepanelen en een trapfiets om batterijen te laden, zodat we niet afhankelijk zijn van de 240 volt van de generatoren. De andere kostenpost is gas, om water te koken, omdat het in een binnenstedelijke omgeving en rond ontvlambare tenten niet praktisch is om afhankelijk te zijn van het verbranden van fossiele olie of hout. Dit zijn onze drie grootste kostenposten en dan hebben we nog het voedsel om ons zorgen over te maken.

SI: Zijn er ook dakloze bewoners in het kamp die door jullie worden geholpen?
R. Ja. Door de ontruiming van St. Paul en de Bank of Ideas gingen degenen die een woning hadden terug naar huis, maar wie geen andere woonplaats had, kwam hier. Hoe konden we iemand wegsturen? Je kunt niet zeggen: “Ga weg en slaap maar in een portiek.” Een groot deel van de mensen hier heeft geen andere verblijfplaats. Het is dus heel fijn om mensen aan onderdak en toegang tot primaire levensbehoeften te helpen. Veel daklozen zijn heel nuttige leden van onze gemeenschap die veel bijdragen, dus het zou echt bedroevend zijn om te zien dat ze geen andere keuze hadden dan op straat te slapen en niet op zo’n opbouwende manier konden bijdragen aan de maatschappij.

SI: Hoe zijn de betrekkingen met de lokale autoriteiten?
R: We komen bij elkaar en bespreken hun klachten en grieven en doen alles wat in onze macht ligt om te proberen hun verzoeken in te willigen. De autoriteiten werken liever op een constructieve manier met ons samen, dan op een destructieve, autoritaire manier op te treden, wat leed zou veroorzaken voor degenen die geen enkele mogelijkheid tot onderdak of inkomen hebben, en ook geen hoop op een betaalbare woning. Islington’s Fairness Commission (Commissie voor Rechtvaardigheid) heeft zekere parallellen met enkele van Occupy’s kernprincipes, dus als gemeente hebben ze veel meer begrip en compassie met sociale ongelijkheid dan andere gemeenten.

Rosa legde uit dat in het stadsdeel Islington, dicht bij de City, enkele van Londens duurste panden staan, terwijl ze tegelijkertijd een van de hoogste niveaus van sociale huisvesting heeft. Ze legde uit hoe veel daklozen die zonder enige steun leven “onzichtbaar” zijn voor de lokale autoriteiten. Door een ontruiming van het Occupy-kamp zou Islington verantwoordelijk zijn voor het onderbrengen van de dakloze leden van het kamp en dat zou de al over-ingetekende wachtlijst voor woningen nog verder belasten.
R: Een ‘lokale binding’ is voor veel mensen een enorm obstakel, vooral als ze al een aantal jaar op straat hebben geleefd, maar niet als dakloze geregistreerd staan of bij enige dienst hebben aangeklopt. Ze hebben wellicht ook geen vrienden of familie in het gebied die hun die lokale binding kunnen geven. Zonder opleiding of werk kunnen zij niet bewijzen dat ze in de buurt geleefd hebben. Ze zijn onzichtbaar geworden. Maar nu hebben deze mensen de kans om deel te nemen in een gemeenschap…

SI. Je vindt het wel heel belangrijk om de maatschappij echt te veranderen als je daarvoor je studie onderbreekt?
R: De mondiale hulpbronnen slinken, en er kan een tijd aan komen waarin we moeten functioneren zonder geld en met beperkte middelen, en meer doen op basis van ruilen en delen. Dus in termen van noodplannen, hoe voeden we 12 miljoen mensen in Groot Londen? Dit zijn vragen waar we voor kunnen komen te staan en eerder dan we denken. De hoeveelheid geld in het kamp die per persoon aan basisbehoeften wordt uitgegeven, is heel gering. Het kunnen creëren van een systeem waarin mensen kunnen overleven en gedijen kan van nationale betekenis zijn voor wat we kunnen doen bij een nationale noodtoestand of een totale financiële ineenstorting.

SI: Denk je dat jonge mensen over de hele wereld ontwaken, zoals in Spanje en de Arabische Lente?
R: In de laatste paar jaar zijn jonge mensen in toenemende mate gemarginaliseerd en in de rol van slachtoffer gedrongen. Er zijn steeds minder kansen gekomen dan voor vorige generaties. In dit land is het in vergelijking met hoe het 20 jaar geleden was, nu bijvoorbeeld heel moeilijk om een hbo-opleiding te volgen. En met de salariskloof is het voor veel mensen economisch ongelooflijk moeilijk en dat heeft het besef gewekt van wat echt belangrijk is.

SI: Hoe vergaat het de Occupy-beweging internationaal? Heb je contact met anderen in de beweging?
R: Ja, er vindt wekelijks een mondiale rondetafelbespreking plaats op een internetplatform dat Mumble (“Mompel”) heet, waar mensen samen kunnen komen met Occupy-groepen in de hele wereld. Ik geloof dat het een bloeiende beweging is.

Zie voor meer informatie: www.occupy together.org, interoccupy.org/globalspring

door Gerard Aartsen

Van 23 tot 28 maart 2012 kwam in het bescheiden stadje Caguas (Porto Rico) een internationale groep mensen bijeen om de principes en de praktijk van democratisch onderwijs te bespreken. Hoewel dit geenszins wereldschokkend klinkt, vertegenwoordigden de organisator, de stad en de conferentie zelf hun eigen buitengewone verhalen die bij elkaar genomen de deelnemers aan de 20e Internationale Conferentie over Democratisch Onderwijs (IDEC2012) sterk het gevoel gaven dat er geschiedenis werd geschreven, bijna als een blik achter de schermen waar, zoals Benjamin Creme’s Meester zegt, veel veranderingen al hebben plaatsgevonden.
Als docent op een lerarenopleiding ben ik op de hoogte van verscheidene experimenten in het onderwijs, zoals de scholen die zijn opgezet door Jiddu Krishnamurti in India, het VK en de VS, de Summerhill School in het VK en de Sudbury Valley Schools die in 1969 in de VS ontstonden, maar ik had nooit verwacht dat een conferentie over democratisch onderwijs in Porto Rico 800 deelnemers uit de hele wereld zou trekken, die instituten vertegenwoordigen van traditioneel en alternatief onderwijs uit 25 landen, inclusief Turkije, Zuid-Afrika, Australië, Japan, India en Birma…
Daar de organisatoren IDEC2012 zodanig hadden opgezet, dat jongeren integraal deel uitmaakten van de conferentie, werd er een aanzienlijke bijdrage geleverd door het Portoricaanse Jeugdforum. Natalia Rosado (18) en Diego Negrón (15) waren verantwoordelijk voor het openen van de plenaire bijeenkomsten, voor het genereren van voorstellen, maar ook voor het faciliteren van workshops en avond-‘gesprekken’ waar voorstellen voor toekomstige IDEC-bijeenkomsten werden besproken en overeengekomen. Het was niet alleen inspirerend om jonge mensen te zien die zo actief betrokken waren bij bijeenkomsten waaraan door gemiddeld 40 tot 60 personen werd deelgenomen, onder wie vele oudgedienden uit het democratisch onderwijs, maar ook om het proces van actieve democratie springlevend en in actie te zien onder jong en oud. Een ieder die de conferentie bijwoonde had spreek- en stemrecht.
Niet alleen de deelnemers maar ook de organiserende partijen maakten de conferentie tot een levend voorbeeld van ware democratie. Eén van hen was Nuestra Escuela of ‘Onze School’, waarvan staf en leerlingen verantwoordelijk waren voor de succesvolle dagelijkse leiding van de conferentie. Velen namen ook deel aan plenaire sessies of workshops, met simultaanvertaling als een van de zeer weinig ingehuurde diensten.

Educatieve kansen
Nuestra Escuela werd in 2000 opgericht voor tweede-kans onderwijs aan tieners uit sociaal-economische achterstandsituaties of voortijdige schoolverlaters die vaak al met drugs of misdaad in aanraking zijn geweest. In zijn openingstoespraak tijdens de conferentie zei oprichter en directeur van Nuestra Escuela, Justo Mendéz: “Zij hebben de school niet voortijdig verlaten, het onderwijssysteem heeft hen in de steek gelaten. Wij redden hun belangen en waarden.”
Ongeveer een jaar nadat zijn dochter Ana Mercedes bij een auto-ongeluk was omgekomen, had Mendéz een droom waarin zij aan hem verscheen en zei: “Papa, we gaan een school oprichten.” Justo antwoordde: “Liefje, hoe gaan we een school oprichten?” Ana Mercedes antwoordde: “Ja, papa, we gaan een school oprichten, ‘Onze School’. Zie het als een avontuur.” Toen hij zijn vrouw Ana Yiris over zijn droom vertelde, zag zij voor het eerst sinds de dood van hun dochter een twinkeling in Justo’s ogen.
De aanpak van deze school is gebaseerd op menselijk contact en bij het begin van ieder semester gaan zowel nieuwe leerlingen als nieuwe medewerkers op retraite om met hun wezenlijke zelf en hun doel in het leven contact te maken of te hervinden. Het onderwijs is gericht op het individu en op het aanbrengen van sociale, ethische en academische basisvaardigheden en zienswijzen die leerlingen in staat stellen actief bij te dragen aan een democratische gemeenschap.
Sinds de oprichting is Nuestra Escuela uitgebreid tot vier scholen, in Caguas, La Barra, Loíza en Vieques, en een kleuterschool, ‘Nuestra Escuelita’, in de hoofdstad San Juan, die dienen als blijvende steunpunten voor meer dan 300 leerlingen en hun familie. Het percentage leerlingen dat de school afmaakt is een buitengewoon hoge 98 procent, die allemaal hun weg vinden naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Traditionele scholen in Porto Rico halen een percentage van 60 procent, waarvan slechts 30 procent over basisvaardigheden beschikt.

Democratische participatie
Een ander opmerkelijk aspect van de conferentie was de ontvangende stad Caguas. De vorige burgemeester, William Miranda Marín, had Caguas uitgeroepen tot “het Nieuwe Land” waarbij hij de bevolking betrok bij het stadsbestuur en onderwijs tot speerpunt maakte. Zijn zoon William Miranda Torres, die na de dood van zijn vader tot burgemeester gekozen werd, zei in zijn openingstoespraak dat onderwijs de ervaring is die de mens vormt en hem in staat hoort te stellen actieve democratie te ervaren. Zijn doel is het leven van de burgers te versterken om de sociale samenhang te versterken en het kritisch bewustzijn van de inwoners te bevorderen. Daartoe heeft de burgemeester Caguas uitgeroepen tot Onderwijsstad, waar de gemeenschap betrokken wordt bij het bieden van uitgebreide onderwijsmogelijkheden voor leerlingen…
De onderliggende doelstellingen van democratisch onderwijs overstijgen het traditionele doel van het overdragen van kennis en vaardigheden, door zich te richten op de ontwikkeling van het hele individu, met de nadruk op zelfkennis of zelfontdekking, leerling-gestuurd leren, sociale verantwoordelijkheid en gemeenschapszin, menselijke waarden en samenwerking. Ginny Marxuach Lausell, oprichter van Espacio A, een democratische school in San Juan, zei tijdens de plenaire openingsbijeenkomst dat leerlingen betrokken moeten worden bij het bedenken van hun eigen leertraject: “Leraren moeten de stap maken van ‘macht over’ naar ‘macht met’, teneinde een echte onderwijsgemeenschap te creëren bestaande uit leerlingen, leraren en de gemeenschap als geheel”. Haar woorden klonken door in de uitspraak van Pedro Subirats Camaraza, professor Filosofie en Onderwijs aan de Universiteit van Porto Rico en de InterAmerican University, tijdens een workshop: “Democratie kan bestaan in woorden zonder actie. Onderwijs kan slechts bestaan in actie. De gemeenschap is waar beide gekoppeld kunnen worden wanneer de mensen actie nemen om zich zelf te besturen.”
De conferentie werd afgesloten met een optreden op het plein voor het stadhuis met een verbluffende mengeling van zang, dans en acrobatiek die was ontworpen, gechoreografeerd en uitgevoerd door leerlingen van Nuestra Escuela en enkele andere scholen in Caguas, die er een jaar lang elke dag voor geoefend hadden en een staande ovatie kregen van het publiek.
Net als vele andere deelnemers aan de conferentie had ik het gevoel vier dagen het voorrecht te hebben gehad om te ervaren hoe de wereld geheeld en getransformeerd zal worden.

Voor meer informatie:
www.idec2012.org; www.eudec.org; www.democratic education.org; www.nuestraescuela.org

“We ♥ you”
Al zijn hun landen een confrontatie gevaarlijk dicht genaderd, de burgers van Israël en Iran reiken elkaar via cyberspace een vredeshand over hun grenzen heen. De Israëlische grafisch ontwerper Ronnie Edri lanceerde onlangs een spitsvondige campagne om vrede met de Iraanse gemeenschap te sluiten.
De op Facebook en YouTube geplaatste campagne heeft als logo: “We ♥ you” (Wij ♥ jullie”). De boodschap is duidelijk: “Iraniërs, wij zullen nooit jullie land bombarderen.” De sites waren een onmiddellijk succes, met duizenden hits van Israëli’s en Iraniërs.
Edri’s initiatief steekt een hand uit naar iedereen. Zijn houding is uitgesproken anti-oorlog: “Ik ben geen officiële vertegenwoordiger van mijn land. Ik ben vader en leraar. Ik ken de straten van mijn stad, ik praat met mijn buren, mijn familie, mijn leerlingen, mijn vrienden en uit naam van al deze mensen … wij houden van jullie. Wij willen jullie geen kwaad doen. Integendeel, wij willen jullie ontmoeten, met elkaar koffiedrinken en over sport praten.”
De eerste berichten hadden een eenvoudige en ondubbelzinnige boodschap en toonden bovendien een foto van hemzelf en zijn dochtertje op de Facebook-pagina van Punaise Mehina, zijn ontwerpstudio in Tel Aviv. Sprekend in de camera zegt Edri in het Engels: “Wil er een oorlog tussen ons plaatsvinden, dan moeten we eerst bang zijn voor elkaar, moeten we elkaar haten. Ik ben niet bang voor jullie, ik haat jullie niet… Ik ken jullie niet eens. Geen Iraniër deed mij ooit kwaad. Ik heb zelfs nooit een Iraniër ontmoet… Slechts één in Parijs in een museum. Aardige kerel.”
In een latere video op YouTube appelleerde Edri aan ons gezonde verstand en stelde het meest beladen onderwerp tussen de regeringen van het islamitische en het joodse land aan de orde. “Ik zie hier soms een Iraniër op de tv. Hij spreekt over oorlog. Ik weet zeker dat hij niet het hele Iraanse volk vertegenwoordigt.
“Als jullie iemand op jullie tv zien die erover praat om jullie te bombarderen … wees er dan van verzekerd dat hij niet ons allemaal vertegenwoordigt.”
Binnen enkele dagen ontving de campagne tientallen berichten en reacties op Facebook – en zelfs een nieuwe Facebook-pagina uit Iran als antwoord. De Iraanse pagina stelt “We houden van jullie, volk van Israël” en toont een foto van Abdol Hossein Sardari, een Iraanse ambassadeur in Parijs uit de jaren ’40 die ook wel de ‘Iraanse Schindler’ wordt genoemd, vanwege zijn inspanningen om Iraanse joden in Frankrijk van de nazi’s te redden.
In een gesprek met de Israëlische krant Haaretz zei Edri dat een Iraniër hem een privé-boodschap had gestuurd: “Wij hebben jullie ook lief. Je woorden bereiken ons ondanks de censuur… Het Iraanse volk, afgezien van het regime, koestert geen wrok of vijandigheid ten opzichte van wie dan ook, zeker niet de Israëli’s… We hebben de Israëli’s nooit als onze vijand gezien. Dus kan het regime geen publieke steun voor een oorlog winnen.” (Bron: Haaretz, Israël, www.facebook. com/israellovesiran; www.facebook.com. Israeli.People. We.Love.You; YouTube.com)

Palestijnse sympathisant in Big Brother Israël
Saar Szekely (27) werd onlangs een begrip in Israël nadat hij in het populaire televisieprogramma Big Brother was verschenen. Aangetrokken als wildcard kandidaat, was het zijn bedoeling om uiting aan zijn linkse standpunten te geven op prime time televisie. De in Tel Aviv wonende kunstenaar schopte het tegen alle verwachtingen in tot de finale en werd bijna het kloppend hart van het programma. Negen weken nadat hij in januari 2012 de huiskamers was binnengekomen, begonnen Szekely’s gesprekken meer zendtijd te krijgen en vanaf dat moment werd hij het middelpunt van de serie.
“Ik houd van de manier waarop hij zichzelf uitdrukt,” zegt Shelly Malnick, een 23-jarige kijkster uit Haifa. “Ik ben het niet eens met alles wat hij zegt. Hij heeft over soldaten harde dingen gezegd die ik moeilijk vond om te horen. Maar hij verlaagt zich niet tot gekibbel – hij heeft ruggegraat en hij voert altijd beschaafd een discussie. Daarom houden de meeste Israëli’s van hem.” Het helpt, zegt ze, dat hij er “heel goed uitziet”.
Er ontstond een onwaarschijnlijke vriendschap tussen Szekely en Eran Tartakovsky, voormalig Israëlisch legerofficier. Shai Golden, adjunct-hoofdredacteur van de krant Maariv Daily, schreef: “Toen Eran hem omarmde was het alsof hij Edri het stempel ‘koosjer’ gaf.”
Ami Kaufman, mede-oprichter van het tijdschrift 972, schreef: “Ze voeren de verbazingwekkendste gesprekken; uiterst kalm, erg on-Big Brotherachtig. Ik denk dat dat één van de weinige dingen is die ik leuk vind aan dit reality-programma: de gesprekken zijn uiterst representatief voor de politieke dialoog die in dit land plaatsvindt. Het is procentueel waarschijnlijk het equivalent van wat zich buitenshuis ook afspeelt. Het is heel symbolisch voor wat er in Israël gaande is.”
Vanwege de door Szekely gecreëerde controverse haalde de serie een van de hoogste kijkcijfers die de Israëlische televisie ooit heeft gehad, met een gemiddelde van drie op de 10 Israëli’s per avond. (Bron: The Guardian, VK)

de Meester —, via Benjamin Creme (1 maart 2012)

Dit jaar, 2012, is van grote betekenis. Het is cruciaal dat de stuwkracht van de Arabische Dageraad, en de weerklank ervan wereldwijd, niet verloren gaat. De Stem van het Volk, die nu zo krachtig en zelfverzekerd is, moet luid over de hele wereld blijven klinken, en Samendelen en Rechtvaardigheid bevestigen als de enige manier om vertrouwen en een veiliger wereld voor allen te scheppen. De remedie voor de kwalen van de mensen is zó eenvoudig, zo gemakkelijk te bereiken en toch voor velen zo moeilijk te vatten. De mensen moeten beseffen dat elke andere methode is beproefd en mislukt, en onvermijdelijk in oorlog uitmondt.
Thans, wees daarvan verzekerd, zou een nieuwe grote oorlog een kernoorlog zijn, die alle leven op Aarde volledig zou vernietigen. Thans zijn er ook krachten die reeds plannen maken hoe zo’n verwoesting het beste te overleven – alle tevergeefs. Wat kan de mensheid doen, wat zou ze moeten doen?
Algemeen gesproken zijn de regeringen van nu organisaties van oudere mannen die geen andere manieren kennen om te werken en te regeren dan die uit hun jeugd, de werkwijze van het verleden. Ze beseffen nauwelijks waarom hun methoden niet langer werken. Ze weten niets van de nieuwe energieën en impulsen die de wereld thans overspoelen, ze zijn verbijsterd en hun vermogen de gebeurtenissen te beheersen laat hen in de steek.

De stem van de jeugd
De Stem van het Volk is nu voornamelijk de stem van de jeugd. Regeringen, en de media die in hun greep verkeren, negeren of belasteren merendeels de stemmen en aspiratie van de jeugd; toch is het de jeugd die de antwoorden heeft, die begrijpt dat de mensheid Eén is, die oproept tot eerlijkheid, rechtvaardigheid en samendelen, en een einde aan oorlog. De stem van die jonge mensen kan nooit worden gesmoord en zal niet lang meer genegeerd worden. De Stem van het Volk, jong en oud, zal het gejammer van de economische machthebbers overstemmen en de mensheid naar de Nieuwe Dageraad leiden. Zo zal het zijn.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya inmiddels gegeven?
A. 59 (per 10 maart 2012)

V. 1) Waren de nieuwe interviews nog steeds in Brazilië? 2) Zijn alle interviews met Maitreya in Brazilië in het Portugees?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Is Maitreya al op de Japanse televisie verschenen?
A. Nee.

V. De ongebruikelijke zonnevlammen die zich nu voordoen moeten haast wel een energetisch effect op de wereld hebben. Of is dat effect slechts fysiek, zoals drastische veranderingen in de weerspatronen?
A. Deze hebben effect op zowel de fysieke als de mentale gebieden.

V. Venus en Jupiter staan momenteel bijna op één lijn. 1) Heeft deze samenstand invloed op onze planeet? 2) Wat voor invloed? Positief?
A. 1) Ja. 2) Ja, bijzonder.

V. Wat voor gedrag is destructief in een groep?
A. Elk soort gedrag dat de saamhorigheid van de groep verstoort.

V. Jaren geleden was het misschien zo dat Iran niet bezig was kernwapens te ontwikkelen. Is het nu zo dat het land na jarenlang te zijn lastiggevallen en bedreigd door buurlanden uiteindelijk de behoefte gevoelde om wel een kernarsenaal te ontwikkelen?
A. Ja, door de constante druk en handelsembargo’s van de Verenigde Staten en bovenal het feit dat Israël over de atoombom beschikt en heeft gedreigd om al zijn slagkracht te gebruiken, heeft Iran nu het gevoel dat er weinig anders op zit dan een nucleaire zelfverdediging aan te leggen, al is het met tegenzin.

V. Welke landen vormen in de ogen van de Meesters de grootste bedreiging voor de wereldvrede?

A. 1) Israël, 2) Iran, 3) de Verenigde Staten.

V. De Meester Djwhal Kuhl raadt aspiranten aan “licht in het zadel te zitten”. Kunt u hier iets meer over zeggen? Waarom is dit belangrijk?
A. De uitdrukking “licht in het zadel zitten” betekent ontspannen zijn. Al te veel aspiranten zijn veel te intens, nemen elk aspect van het leven echt heel erg serieus en vinden dat anderen dat ook moeten doen; ze vinden het erg als anderen niet doen zoals zij. Konden ze wat meer ontspannen en “licht in het zadel zitten”, dan zouden ze sneller bruikbare, praktische discipelen worden.

V. Is er een manier waarop je de intuïtie kan ontwikkelen, net zoals de siddhi’s, naar verluidt, helpen om bepaalde psychische of spirituele vermogen te ontwikkelen?
A. De intuïtie is een zielehoedanigheid. De ziel weet omdat ze weet, ze hoeft niet volgens een rationele methode na te denken, zoals het lagere denken. Wanneer iemand door middel van meditatie een nauw contact met de ziel heeft bereikt, ontwikkelt de intuïtie zich vanzelf op natuurlijke wijze.

V. Bestaat er momenteel gevaar voor een kernoorlog?
A. Zolang er kernwapens bestaan en zolang regeringen met elkaar wedijveren en ruzie maken, bestaat er altijd de mogelijkheid van een kernoorlog. Maar denk ik dat er momenteel een risico is dat er een kernoorlog uitbreekt? Nee, volgens mij niet.

V. Een aantal video-‘deskundigen’ heeft, samen met de grootste ufo-onderzoeksgroep in de VS, verklaard dat de video-opnamen van Maitreya’s ‘ster’ boven Jeruzalem in januari 2011 bedrog was, zonder dat ze de moeite hebben genomen om andere ooggetuigen te vinden of te interviewen. Kan uw Meester zeggen hoeveel mensen die avond de ‘ster’ boven de Tempelberg hebben gezien?
A. Verscheidene duizenden.

V. U heeft gezegd dat de vier ufo-‘sterrren’ elk even groot zijn als vijf voetbalvelden, maar op de foto van de ‘ster’boven de Tempelberg die in Share International werd gepubliceerd zien die er aanzienlijk kleiner uit. Kunnen de Ruimtebroeders de grootte van de ufo-‘sterren’ veranderen, net als hun vorm en kleur?
A. Ja.

V. De voormalige president van Tsjechië Václav Havel stond bekend als pleitbezorger voor vrijheid, mensenrechten, rechtvaardigheid, waarheid en liefde voor allen. 1) Was hij bekend met Maitreya’s aanwezigheid? 2) Zijn overlijden wekte weer de geest van eenheid en vrijheid op die tijdens de ‘fluwelen revolutie’ van 1989 gevoeld werd en bij zijn begrafenis gingen duizenden mensen de straat op, terwijl vele anderen het op tv bekeken. Het was allemaal heel ontroerend en veranderde de gebruikelijke sfeer van de kerstdrukte helemaal. De energie die werd opgeroepen bracht mensen tot stilstand, en liet hen vanuit een hoger gezichtspunt denken over andere sferen, hun leven en hun bestemming. Was hier iets bijzonders aan de hand?
A. 1) Ja. 2) Nee.

V. In de anderhalf jaar na de bekendmaking van de vondst in India van een prehistorische grottekening van ufo’s en iemand in een ruimtepak, waarvan uw Meester bevestigde dat die duizenden jaar oud was, is er verder niets over geschreven. Behalve de gebruikelijke paranormale en ufo-websites werd het verhaal door geen van de grote nieuwsagentschappen overgenomen. 1) Werd het bericht genegeerd omdat redacties het te bizar en ongeloofwaardig vonden of 2) werd het gecensureerd vanwege de controversiële gevolgen die het zou hebben voor de ufo-doofpot? 3) Is er gevaar dat de tekening of de grot opzettelijk worden vernietigd?
A. 1) Ja. 2) Nee. 3) Nog niet.

V. Uw Meester heeft eens gezegd dat ongeveer eenderde van de mensen die door het Amerikaanse rechtsstelsel ter dood zijn gebracht, onschuldig zijn. Op 21 september 2011 werd Troy Davis door de staat Georgia geëxecuteerd voor de vermeende moord op een politieagent buiten diensttijd in 1989. Voordat hij geëxecuteerd werd, zei Davis: “Ik ben onschuldig… Ik vraag alleen … dat u deze zaak grondiger onderzoekt zodat u eindelijk de waarheid vindt. Ik vraag mijn familie en vrienden om hiervoor te blijven vechten.” Ook al leidde hij niet een heel positief leven, er heerst nog steeds twijfel of hij wel schuldig was. Was hij echt onschuldig?
A. Ja.

V. De Wereldbank heeft onlangs aangekondigd dat het percentage mensen dat in extreme armoede leeft (d.w.z. van minder dan circa 1 euro per dag)  in de jaren 2005-2008 in alle delen van de derde wereld is afgenomen. Daarnaast zei de Wereldbank dat voorlopige cijfers aangeven dat het percentage mensen dat in 2010 in extreme armoede leefde minder dan de helft was van het percentage in 1990. 1) Hoe nauwkeurig zijn deze cijfers van de Wereldbank? 2) Neemt extreme armoede af, zoals de Wereldbank zegt?
A. 1) Niet nauwkeurig. 2) In tegendeel, er zijn meer mensen in de zogeheten ‘ontwikkelde landen’ die aan ‘nieuwe armoede’ lijden, door het verlies van inkomen, onderdak, enzovoort. In de VS, Japan en Europa neemt het aantal mensen dat in armoede leeft juist toe.

De hoeveelheid geld neemt ook toe, maar dat gaat naar de mensen die het al hebben. De Wereldbank meet alleen de welvaart in de wereld, maar die komt zoals altijd terecht bij degenen die al genoeg hebben. De rijken worden rijker en de armen worden armer, dus er zijn meer armen in de derde wereld en meer armen in de ontwikkelde landen, met name Amerika, Europa en Japan.

V. Wat doet nucleaire vervuiling met het etherisch lichaam?
A. Het breekt ons immuunsysteem af en stelt ons daarmee bloot aan allerlei ziekten.

Zeer gelegen bezoek
Op 27 februari 2012 tijdens een koffiepauze praatten we met drie van ons die in het Informatiecentrum van Share International/Nederland in Amsterdam aan het werk waren over hoe de Meesters iedereen op allerlei manieren helpen: als leraren, genezers, therapeuten, geneeskundigen, begeleiders, inspirators, en altijd de juiste hulp geven op precies de manier waaraan ieder persoon met zijn/haar specifieke moeilijkheden behoefte heeft. We hadden het ook over de noodzaak van vertrouwen en hoe je door te werken groeit in weten.
Een paar minuten later zagen we een man naar de boeken in de etalage staan kijken; hij kwam binnen – open, blij, ontspannen. Hij sprak Nederlands, schudde ieder van ons de hand en stelde zich voor.
“Deze informatie spreekt me aan,” zei hij. “Wat doen jullie hier?” Jos begon hem te vertellen over het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters. Maar, het werd al gauw duidelijk dat hij op de hoogte was van onze informatie. We wisten al redelijk zeker dat onze bezoeker wellicht de Meester Jezus was. Hij vertelde dat hij kunstenaar was – dat wil zeggen, acteur, zanger, dichter. Het viel Corné, die naar het gesprek luisterde, op dat de levendige lachende jonge man (30 jaar of zo) met natuurlijk gezag Jos’ zinnen afmaakte; dat hij het woord “Rome” invulde toen Jos zei dat de Meester Jezus nu zijn basis heeft in …. Rome.
“Als ik 20 miljoen euro won, zou ik er maar een beetje van nemen voor wat ik zelf nodig heb en de rest met anderen delen. Hoe zou ik ooit in mijn leven 20 miljoen op kunnen maken?! Steeds meer mensen moeten hun geld gebruiken om eten te kopen en houden niets over. Voor veel mensen die de economische crisis aan den lijve ondervinden, zou ‘eenvoudiger leven’ gemakkelijker te dragen zijn als de regeringen geen miljarden aan oorlog en wapens zouden uitgeven en als het geld dat op die manier besteed wordt, werd verdeeld.” Hij vervolgde: “De oplossing is zó eenvoudig dat mensen niet kunnen geloven dat het echt zo eenvoudig is.” Wij zeiden in koor: Ja, dat is samendelen.
We spraken over de grote honger en armoede in de wereld. Hij zei: “Laten we Nederland nemen, omdat we hier wonen: het zou een plezierig, gelukkig land kunnen zijn, maar kijk naar de spanning en stress. Mensen zijn terneergeslagen. Zelfs het gras is hier terneergeslagen. En waarom? Omdat alle mensen onder verschrikkelijke druk staan. En zij die de arme gespannen mensen onder druk zetten, lijden zelf ook onder stress. Omdat iedereen maar geld moet verdienen. Weet je, er zijn emotionele, psychologische klachten waar we nog helemaal niets van weten, zelfs geen naam voor hebben. Je ziet mensen rondlopen die er ogenschijnlijk min of meer goed uitzien, maar ze zijn terneergeslagen en staan onder zó grote druk dat ze ziek zijn. Teveel nadruk op geld verdienen voor degenen aan de top en de gewone mensen hebben niet genoeg.”
Hij praatte verder over de sociale problemen met jongeren uit gezinnen van immigranten. Het was waar, zei hij, dat ze problemen veroorzaken, maar hoe komt dat? De oorzaak van het probleem ligt gedeeltelijk thuis maar ook in de samenleving – de ongelijkheid en opnieuw de spanning en druk op het gezin. Hij sprak over Wilders en zei dat de mensen die op hem stemmen geen racisten zijn, maar dat het een proteststem is – omdat iedereen het vertrouwen in de partijen die in de regering zitten, verloren heeft – en de een al even slecht is als de andere, zonder oplossingen voor de huidige problemen.
“Het is zo eenvoudig; mensen willen in harmonie leven, niet lijden onder al die zorg en spanning. Maar deze sfeer heeft de overhand en wordt gehandhaafd door degenen die de status quo willen bewaren. Ze denken alleen maar aan zichzelf.”
Hij was bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten, met name Israël en de situatie met Iran. Hij noemde Syrië en zei dat de wereld zich geen oorlog kan veroorloven. Die zou uiterst verwoestend zijn.
“Ik denk dat dit jaar, 2012, een cruciaal jaar wordt. Een belangrijk jaar. Er gaat iets gebeuren. Iets positiefs. Het moet nu gebeuren anders … zijn we verloren. Het kan niet zo doorgaan. Maar er is hoop. De mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” We dachten dat we hem hoorden zeggen dat ongeveer 80 procent van de mensen positief zullen reageren en 20 procent tegen zou zijn. “We hebben een lange weg te gaan en er zal tegenstand zijn. De mensen zullen beslissen. Aanvankelijk zal het langzaam gaan. Kijk, eerst waren jullie met z’n drieën – nu zijn we met vier!”
“We doen dit werk omdat we om anderen geven. Ik ben zo blij dat jullie dit werk doen – dat jullie dit bekend durven te maken. Eens zullen ze jullie ‘de positievelingen’ noemen. Maar ik vind dat jullie meer moeten doen om bekendheid te krijgen.”
We vroegen zijn advies. “Maak een eenvoudige folder – niet ingewikkeld. Organiseer meer activiteiten voor ’s avonds. En, een laatste tip, wanneer je een activiteit organiseert, zorg dan dat er altijd iets te eten is. Eten brengt mensen bij elkaar, het verbindt.” Toen zei hij hartelijk lachend dat hij goed kon koken en ons zou komen helpen.
Hij gaf ons een hand en ging weg terwijl hij zei dat hij weer terug zou komen.
Was hij inderdaad de Meester Jezus?
J.K., C.Q. en F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Eenvoudig antwoord
Op zondag 29 januari 2012 besloot ik ’s middags te gaan wandelen om wat frisse lucht te krijgen. Ik voelde me een beetje angstig en alleen, omdat ik tot zo ver die hele dag nog met niemand had gesproken. Ik ging wandelen omdat ik wist dat frisse lucht en beweging me zouden helpen om daarover heen te komen.
Na een poosje zag ik een jonge, heel lange man met een kleurige wollen muts op zijn hoofd mijn richting uit komen. Ik zag dat hij stralende ogen had en hij begroette me op zo’n hartelijke en vrolijke manier, dat ik me plotseling heel gelukkig voelde. Ik was verbaasd over de aardige begroeting en de glimlach van een jonge man, omdat mijn 70ste verjaardag nadert en ik niet langer een aantrekkelijk jong meisje ben. Het goede gevoel is heel lang gebleven en zelfs nu gaan mijn gedachten nog vaak naar dat bijzondere moment.
Ik vraag me af of dit een bijzondere persoon was of gewoon een aardige jonge man?
U.K., Minusio (Zwitserland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrolijke, jonge man’ de Meester Jezus was.

Be-teken-ing
Ik luister geregeld naar Robert Elms’ programma Radio Londen van de BBC. Een keer per week is er een speciaal onderdeel met de titel ‘Commentaar en vragen’; een forum voor Londenaren om vragen te stellen over ongewone historische monumenten, merkwaardige oude gebouwen, vreemde standbeelden die op achteraf plekken staan, zelfs wat er gebeurd is met een geliefde straatfiguur die een poosje niet meer gezien is. Het maakt niet uit hoe onbekend het onderwerp is, er is altijd wel een luisteraar die het hele verhaal kent en namen, data, de geschiedenis, alles wat je maar zou willen weten, invult. Ik denk dat je het de wijsheid van de menigte kunt noemen.
Een paar weken geleden was er een luisteraar die vroeg of er iemand was die het verhaal achter een vreemd bord wist dat onlangs in zijn buurt was verschenen. Het bord werd omschreven als erg groot met vetgedrukte, bijna brutale letters in een tekstballon als in een strip, met de boodschap “IK BEN TERUG”.
Er werden veel theorieën geopperd om te verklaren wie zijn terugkeer op zo’n overdreven wijze bekend zou kunnen maken. Was het een conceptuele kunstinstallatie? Of zou het misschien een poster van Ken Livingstone kunnen zijn voor de burgemeestersverkiezingen? Misschien was het wel een boodschap van de overleden Amerikaanse soulzanger James Brown, grapte iemand, want zijn song “Get up offa that thing” begint met het nadrukkelijke “Ik ben terug”, enkele malen achter elkaar.
Het programma was bijna om, de feilloze reputatie van het collectieve brein van Londen stond op het spel. Geprikkeld suggereerde Robert Elms dat het misschien wel Jezus was die terug was. Er werd contact opgenomen met een kerk in de buurt, maar die ontkende elke verantwoordelijkheid.
Het enige spoor was een ooggetuigenverslag dat het bord aangebracht was door twee langharige mannen met baarden, gekleed in wapperende gewaden.
Uiteindelijk moest de zaak als onopgelost aangemerkt worden.
Was dit bord één van de ‘tekenen van de tijd’?
R.K., Charlton Kings (Weybridge, Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het bord daar aangebracht was door Maitreya.

Oppepper
Na onze Transmissie-meditatie in de ochtend ging ik op vrijdag 6 januari 2012 een wandeling maken voor ik weer aan het werk ging. Het was zacht en onder het wandelen maakte ik me zorgen over de opwarming van de aarde en voelde me nogal bedrukt over de toestand in de wereld.
Toen het pad waarop ik liep een bocht maakte, kwam er een man op een fiets aan. Hij had een Caribisch uiterlijk en een scherp getekend gezicht. Hij droeg een opgerold kleed of tapijt in zijn ene hand en hield met de andere het handvat van het stuur van de fiets vast. Toen hij me voorbij fietste keek hij me aan en zei enthousiast: “Het is een prachtige ochtend!” En toen zei hij: “We zouden God moeten danken voor deze prachtige ochtend.” Daarna vervolgde hij al fietsend rustig zijn weg, terwijl hij het tapijt vasthield en steeds perfect in balans was. Ik was verrast door zijn elegante manier van doen.
Was deze meneer wellicht een bijzondere persoon?
E.T., Madison (Wisconsin, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘de fietser’ de Meester Jezus was.

Speciale bestelling
Begin februari 2012 had ik een belangrijke en krachtige ervaring van het wegvallen van het denkbeeld ‘ik-ego’. Door contemplatie op spirituele leringen kwam het besef hoe we onszelf voorstellen als persoon en deze illusie de hele dag voortdurend voeden met onze op ‘ik’ gebaseerde gedachten: “Ik zal abc doen”, “Ik ben xyz”, enz. Dit was een krachtige verschuiving, die me nog steeds bij blijft, en verband houdt met het proces van het ontrafelen van de ego-illusie. Gedurende vele jaren en door Gods genade ben ik in staat in meditatie mezelf te ervaren als het Zelf, gewaarzijn/bewustzijn – maar het ego is altijd heel erg ‘levend’ geweest. De volgende ochtend, toen ik mijn flat uitstapte zag ik een diamantvormige ster van gekleurd draad en hout aan de deurknop aan de buitenkant hangen. Mijn eerste gedachte was ‘Dit lijkt op Maitreya’s ster’.
Was het van Hem? Zo ja, kan ik het gebruiken als Zijn zegening, voor meditatie en genezing van mijzelf en anderen?
M.A., Berlijn (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het diamantvormig voorwerp door de Meester Jezus werd gemanifesteerd. U kan het gebruiken als Zijn zegening en voor meditatie.

‘Betere’ kringen
Op 4 februari 2012 ontdekte ik vanaf de Kornhausbrug in Bern een mooie sneeuwcirkel op dezelfde plaats waar in december 2008 de eerste (zie Share International, april 2009) en in december 2010 de tweede verscheen. Het complexere sneeuwpatroon van 2012 lijkt een exacte kopie van het labyrint in de kathedraal van Chartres. Sinds de sneeuw eind februari is gesmolten, blijft het patroon in het gras zichtbaar en trekt duizenden mensen die er vanaf een nabijgelegen brug naar komen kijken.
F.W., Bern (Zwitserland).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat alle patronen door de Ruimtebroeders werden gemanifesteerd.)

Sneeuwpatroon gezien vanaf de Kornhausbrug, Bern, begin februari 2012

 

Hetzelfde patroon in het gras, gezien vanaf de Kornhausbrug, Bern, eind februari 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mysterieus teken boven Beieren
Op 1 maart 2012 verscheen ’s avonds tussen 7 uur en kwart over 8 boven Vilshofen, bij Passau in Beieren, een mysterieus raketvormig licht. Het verschijnsel werd door een webcam van een luchthaven in het gebied vastgelegd. Bij het controleren van de opnamen die in de vroege ochtend gemaakt waren, was de controleur van de camera zeer verrast door wat hij zag. “Normaliter kijk ik naar de webcam om wat meer informatie te krijgen over het ijsniveau van de rivier de Donau. Maar deze keer zag ik een vorm die op de Christus lijkt! Ik heb geen idee hoe dat kan; de camera functioneert uitstekend.” (Bron: tz-online, Duitsland)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit teken gemanifesteerd werd door Maitreya. Berichten speculeerden dat de vorm een figuur was, mogelijk van de Christus. Het betrof echter de vorm van een raket als symbool voor een toekomstige technologie die de mens naar de verste grenzen van ons zonnestelsel zal voeren en uiteindelijk nog verder.)

UFO’s boven Nederlandse graancirkels
Tussen 2007 en 2009 nam ufo-onderzoeker Robbert van den Broeke een reeks foto’s in Nederlandse akkers waar graancirkels verschenen zijn en legde daarbij verschillende ruimteschepen vast. (Bron: www. bltresearch.com)

Grote ufo boven een graancirkel in Standdaarbuiten, op 11 juli 2009 gefotografeerd door Robbert van den Broeke. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip van Mars was.) © Robbert van den Broeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufo boven akker in Zavenbergen, op 4 augustus 2009 gefotografeerd door Robbert van den Broeke. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars dat op het punt stond een graancirkel te maken.) Ufo boven akker in Zavenbergen, op 4 augustus 2009 gefotografeerd door Robbert van den Broeke. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars dat op het punt stond een graancirkel te maken.) © Robbert van den Broeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: Lichtpatronen op 21 en 22 februari 2012 door Luc Guillory gefotografeerd in Dijon (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze lichtwonderen gemanifesteerd worden door de Ruimtebroeders in samenwerking met Maitreya.)

 

 

UFO op Fox 10 News
Op 8 maart 2012 was tijdens een rechtstreekse tv-uitzending van de verkeersinformatie in de stad Phoenix (Arizona, VS) op de achtergrond een grote felle lichtflits te zien. De lichtuitbarsting op Fox 10 News werd naar men dacht veroorzaakt door de explosie van een elektrische transformator, maar volgens plaatselijke nutsbedrijven waren er geen transformators geëxplodeerd. Het voorval vond plaats enkele dagen voor de dag dat 15 jaar eerder, in 1997, de bekende “Phoenix Lights” werden waargenomen, waarbij een groep stralende lichten werd waargenomen die zich in een V-vormige formatie boven het gebied rond Phoenix voortbewoog. (Bron: news.yahoo.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig was van Mars.)

 

Heilige lingam gematerialiseerd in ashram Swami Premananda
Op 20 februari 2012 werd om kwart over 10 ’s avonds een grote Shiva Lingam gematerialiseerd in de Premananda Ashram in Trichy, Tamil Nadu, tijdens het hindoe feest van Mahashivaratri (de Grote Nacht van Shiva). De lingam (een symbool van de schepping) verscheen vlak bij het altaar van de Shiva Shakti-tempel waar zich Swami Premananda’s Samadhi (spirituele tombe) bevindt. Een jaar geleden werd in de Ashram een lingam van gelijke grootte gematerialiseerd, na het heengaan van Swami Premananda op 21 februari 2011 (zie Share International, april 2011).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lingam door Sri Swami Premananda werd gemanifesteerd.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘de evolutie van de mensheid’.

Wanneer we het hebben over evolutie, hebben we het in werkelijkheid over de evolutie van bewustzijn, van bewuste gewaarwording. Dat is het leven, een geleidelijk ontwaken tot hogere en ruimere vergezichten van Zijn en Werkelijkheid. Dat is het leven op ieder niveau. De groei van het bewustzijn begon dus zodra we de allereerste keer in incarnatie kwamen in de oermoerassen. Wanneer was dat? Achttien-en-een-half-miljoen jaar geleden. Wat vormt het voornaamste beletsel bij ons streven? Het voornaamste beletsel is karma. Elke stap voorwaarts in evolutie, en dus iedere groei in bewustzijn, geschiedt door het afwerken van karma. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

… diep in het bewustzijn van iedere man, vrouw en kind ligt het besef een ziel te zijn. Naarmate vooruitgang wordt geboekt op het evolutionaire pad verdiept die zekerheid zich, versterkt zich de bewuste verbinding tussen de ziel en haar voertuig, en wordt het licht van de ziel sneller gevonden en gekend. Zo groeit het licht van inzicht.De mensheid staat nu op de drempel van een tijdperk waarin dat licht van bewustzijn zich in toenemende mate zal manifesteren, zich op elk gebied van het menselijk streven zal uitdrukken als een groeiend besef van de betekenis en het doel van het leven op planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het tijdperk van licht’)

Op het moment dat onze ziel ziet dat we gereed zijn om enigszins uitdrukking te geven aan haar volmaaktheid, om de hoedanigheden van de ziel – de waarheid, schoonheid en intelligentie, het verlangen van de ziel naar volmaaktheid zelf – uit te drukken in het incarnatieproces, begint de ware evolutie van de man of vrouw. Het moment waarop dat gebeurde, bepaalt voor ieder individu het punt in evolutie.
Door talloze incarnaties streeft de ziel ernaar haar goddelijke aard in tijd en ruimte uit te drukken in haar opeenvolgende persoonlijkheden, via het fysieke, emotionele en het mentale lichaam, soms als man, dan weer als vrouw. Zij werkt aan de totstandbrenging van deze wens, dit verlangen om haar aard en hoedanigheid te repliceren in een fysieke tegenhanger. De ziel begiftigt haar tegenhanger met de middelen voor ontwikkeling tot haar eigen volmaaktheid. Zo komt het Plan van God tot uitvoering. (Benjamin Creme, De kunst van het leven)

Eeuwenlang verhindert de overheersing van de stof een duidelijke uitdrukking van de ziel; evolutie vordert slechts langzaam. Wanneer ten langen leste de tegengestelde polen van zijn natuur in elkaar zijn opgegaan, beseft de mens dat de tweedeling slechts schijn is, de tegenstelling onecht. Dan ziet hij dat alles Eén is, dat geest en stof slechts twee aspecten zijn van één goddelijk Geheel, en de beperkingen van het verleden slechts illusie. Zonder de strijd van tegenstellingen en de frictie die daaruit voortkomt, zou de vooruitgang van de mens werkelijk traag zijn. Frictie is het vuur dat hem op zijn weg voortdrijft, aspiratie het licht dat hem steeds hoger roept. Zo legt de mens na verloop van tijd de beperkingen van de stof af, en doordringt deze met de uitstraling van zijn geestelijke waarheid. Het is de taak van de mens om de materie te vergeestelijken en om de substantie van de planeet, in elk natuurrijk, tot een volmaakte weerspiegeling te maken van de Hemelse Mens waarvan ze het lichaam is. Conflict en oorlog, geweld en haat, het zijn slechts de voorbijgaande manifestaties van het onvermogen van de mens om, vooralsnog, zijn ware aard tot uitdrukking te brengen. De tijd nadert snel dat zijn waarheid zal zegevieren, dat zijn schoonheid zal uitstralen en dat zijn goedheid zich voor allen zichtbaar zal openbaren. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De paren van tegenstelling’)

De geschiedenis laat zien dat de evolutie slechts langzaam verloopt; niettemin zal de mens in dit komende tijdperk verre het tempo overschrijden dat zelfs zijn roemrijkste voorouders bereikten. Grote veranderingen in ’s mensen sociale leven en organisatie zullen tot nog toe onaangeboorde energieën vrijmaken, en een wervelwind van hervorming in de wereld ontketenen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen hun belofte ten volle waarmaken en de vermogens ontplooien die zo lang in stille sluimer hebben gelegen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende tijd’)

Onthechting
We moeten een punt bereiken waarop wat er met ons gebeurt niet zo belangrijk meer is; wat andere mensen van ons denken, helemaal niet belangrijk is; wat andere mensen tegen ons zeggen en hoe ze ons belasteren, niet belangrijk is en eenvoudig overwonnen wordt. We moeten tegen kritiek kunnen en zelf niet kritiseren. Als we alles in één woord zouden samenvatten, dan is onthechting de sleutel tot het proces van evolutie.
Onthechting is: het zelf kwijtraken. Gehechtheid is het zelf zien als het middelpunt van de wereld. Onthechting is vergeten dat er een middelpunt van de wereld is en dat wij dat zijn. Onthechting betekent de fysieke, astrale en mentale uitrusting gebruiken om uitdrukking te geven aan de ziel, zo veel als we kunnen. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerken)

Bewustzijn groeit door aspiratie naar dat wat hoger ligt. Maar we zijn natuurlijk lui. Dit is de moeilijke weg en daarom is het pad van evolutie zo langzaam en lang en moeizaam. De weg voorwaarts is juist die van verzaking. Verzaking is een ander woord voor onthechting. Maitreya gebruikt het woord onthechting. Ik heb nog niet opgemerkt dat Hij het woord verzaking heeft gebruikt, maar onthechting gebruikt Hij steeds. Het is hetzelfde. Het pad van evolutie is het pad van verzaking, het pad van onthechting. Het proces, de techniek van verzaking, is onthechting. Hoe evolueren we? Wat is de feitelijke aard van het pad? We kunnen niet gaan zitten en onszelf voornemen: “Vandaag ga ik het astrale voertuig overwinnen. Ik ga laten zien dat ik mijn mentale voertuig beheers.” Hoe doen we dat? “Ah, de deva’s! Ik ga de deva’s beheersen. Zal ik een zweep pakken?” Vroeger deed men dat. Deugdzame christenen namen bij elk vasten hun zweep ter hand en liepen door de stad zichzelf te geselen. Wat ze in werkelijkheid probeerden te doen, was het fysieke elementaal beheersen. Ze hadden er geen besef van dat iedere keer dat ze een elementaal raakten er twee voor in de plaats kwamen. Er zijn gemakkelijker wegen, de wegen van onthechting. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II

[Maitreya] zal spreken over eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Deze drie. Hiermee geeft Hij drie uiterst effectieve evolutiekrachten aan. Ze zijn effectief omdat het de hoofdzaken zijn. Het zijn de hoofdzaken, omdat je alleen door toenemende onthechting kunt vorderen tot het punt waarop je Meester wordt, Zelf-verwerkelijking bereikt. Alleen door eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest kun je onthecht raken. Tenzij je onthecht raakt, zijn de andere twee niet mogelijk. Tenzij je de andere twee nastreeft, kun je niet onthecht raken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III

Dienstbaarheid
Mijn Broeders en Ik zien deze komende tijd als een gelegenheid tot dienstbaarheid.
Ook Wij, Mijn vrienden, groeien door het manifesteren van deze goddelijke eigenschap
Alles wat van God stamt, Mijn broeders, kent slechts dienstbaarheid. Leer en geloof dat dit zo is. Door dienstbaarheid aan de mens, zal de mens tot God komen. Zo is het altijd geweest. Maak een leven van Dienstbaarheid je gelofte voor de toekomst en ken de gelukzaligheid van Gods liefde. (Maitreya, uit Boodschap nr. 75)

Dienstbaarheid is de hefboom op het pad van evolutie. Door dienstbaarheid leren we ons te vereenzelvigen met dat wat we dienen en daarmee treedt een verschuiving op van ons centrale brandpunt. Dit verschuift van het persoonlijke, het zelfzuchtige, naar het onpersoonlijke, het onzelfzuchtige. En zodoende vereenzelvigen we ons steeds meer met steeds meer. De weg daarheen is door dienstbaarheid. Daarom werd ze ingesteld door de Christus in Palestina, als hefboom voor het evolutieproces, omdat, wanneer we beginnen te dienen, we steeds meer gedecentraliseerd raken, we ons met steeds meer vereenzelvigen, totdat we ons kunnen identificeren met alles wat bestaat. En wanneer we ons kunnen vereenzelvigen met alles wat bestaat, zijn we alles wat bestaat. Dan zijn we God. Dan maken we onze Goddelijkheid vrij. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Degenen die het evolutiepad sneller zouden willen doorlopen, wordt heden een unieke gelegenheid tot dienstbaarheid en groei aangeboden. De taak van hervorming op zich nemend en op die manier het Plan en de wereld dienend, kunnen zij nieuwe, naar geestelijke vooruitgang afgemeten normen instellen en de vooruitgang voor de mensheid als geheel versnellen. Dat is de uitdaging van deze tijd. De hedendaagse discipelen hebben de kans de evolutionaire vooruitgang te verhaasten voor al degenen die zullen volgen, op die manier het Plan van de Logos op een zeer krachtige wijze dienend. Dien en groei. Dien en groei. Dat is de sleutel van vooruitgang op het pad. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Het is Mijn bedoeling om jullie de antwoorden voor te leggen op het dilemma van de mens, om jullie te tonen dat de toekomst een ongelooflijke belofte inhoudt voor allen.
Met Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zal Ik jullie laten zien hoe jullie je goddelijkheid kunt openbaren en je erfdeel ontvangen. Ik ben van plan de mensheid bewust te maken van haar werkelijke waarde, haar ware mogelijkheden, en haar te tonen dat in ieder mens een verheven zoon van God leeft. Als de mensen Mij volgen, zal Ik hen stap voor stap leiden door het proces van inwijding, waarvan Ik het zegel bewaak. Op deze wijze zullen zij de God openbaren die in hen huist. (Maitreya, uit Boodschap nr. 24)

Spaanse tieners geven aanzet tot “studentenlente”
Geconfronteerd met dramatische bezuinigingen in het onderwijs die door de Spaanse overheid zijn opgelegd aan een land dat in de greep verkeert van een werkloosheid van 23 procent, waarvan meer dan 50 procent tussen de 16 en 24 jaar, gingen Spaanse jongeren – inclusief veel scholieren uit het voortgezet onderwijs – in Valencia (het oostelijk deel van Spanje) de straat op om tegen de crisismaatregelen te protesteren. De spanning liep het hoogst op in Barcelona, waar politie en universiteitsstudenten botsten toen meer dan 30.000 mensen de straat op gingen. De protesten verspreidden zich over verschillende steden, nadat sommigen ’s nachts bij universiteiten gekampeerd hadden in een beweging die op Twitter de bijnamen Primaveraestudiantil (“Studentenlente”) en Tomalafacultad (“Neem de faculteit”) kreeg. In Madrid floten studenten en riepen voortdurend leuzen als “Minder bezuinigingen, meer onderwijs!”
“Wij hebben niet voor deze crisis gezorgd maar we betalen er wel in alle opzichten voor,” aldus de leider van de studentenvakbond Tohil Delgado, die klaagde over de overvolle lokalen, het gebrek aan geld voor centrale verwarming of bibliotheekdiensten en de duizenden onderwijsbanen die zijn wegbezuinigd. “Ze korten op het openbare onderwijs, ze geven ons geen uitzicht op werk en daarbovenop geven ze ons, wanneer we democratisch protesteren, totaal ongestraft een pak slaag.” De spanningen liepen hoog op toen de politie in Valencia een charge uitvoerde tegen een groep tienerdemonstranten en hen beledigde en met wapenstokken sloeg. Politieagenten noemden de studenten “de vijand” en dat lokte een reactie uit – van studenten en hun ouders – tegen de politie, met posters en kreten als “Wij zijn het Volk, niet de Vijand”.
Een van de studenten zei: “We gaan niet met de armen over elkaar zitten terwijl zij doorgaan met een golf van repressieve bezuinigingen die iedereen treffen, van studenten tot gepensioneerden. Het is niet genoeg om deze repressie alleen maar aan te klagen; we moeten het definitief stoppen.” (Bron: El País, Spanje)
Demonstraties voor mensenrechten in Tibet
Op 10 maart 2012 vonden er wereldwijd demonstraties plaats op de 53ste gedenkdag van de Tibetaanse opstand in 1959 tegen het Chinese bewind en om de Tibetanen te gedenken die zichzelf in brand hebben gestoken uit protest tegen China’s schending van hun vrijheid van religie. In het afgelopen jaar hebben 28 Tibetanen, de meeste van hen monniken, zich in brand gestoken uit protest tegen het Chinese bewind. In ongeveer 30 landen vonden demonstraties plaats, waaronder de VS, de Filippijnen, Brazilië, Australië, Oekraïne, Japan, Spanje, India, Rusland, het VK, Canada, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Nederland, Portugal, Zweden, België en Denemarken.
In de Taiwanese hoofdstad Taipei droegen honderden mensen namaakdoodskisten mee die bedekt waren met de Tibetaanse vlag en foto’s van de Tibetanen die zich sinds maart 2011 hebben opgeofferd. Ze liepen door de stad en droegen spandoeken waarop stond: “Verbrand voor Tibet” en “Offerde zich op voor de vrijheid”. Toen de stoet de Sun Yat-sen Herdenkingshal bereikte, gingen de deelnemers drie minuten zwijgend op straat liggen om de Tibetanen te herdenken die hun leven voor de Tibetaanse zaak gegeven hadden. “Wanneer je op straat ligt, denk dan aan de Tibetanen die op Tibetaanse bodem vielen omdat ze neergeschoten werden door Chinese troepen, toen ze de straat op gingen en vrijheid eisten, precies zoals wij nu doen,” aldus de organisator.
Er vonden demonstraties plaats in steden overal in de VS. In New York liepen 2000 mensen naar het hoofdkantoor van de VN, en eindigde de mars met een wake bij kaarslicht op het Union Square (“Plein van de Eenheid”). “Wij willen vrijheid voor Tibet en de terugkeer van de Dalai Lama,” zei Sonam Gyatso, vice-president van de Tibetaanse Gemeenschap van New York en New Jersey.
Bij een andere demonstratie in New York hebben drie mannen onder alle weersomstandigheden in een parkje tegenover de Verenigde Naties onder een Tibetaanse vlag gezeten en waren sinds 22 februari in hongerstaking – zij dronken alleen water. Een van de demonstranten, Shingza Rinpoche (31 jaar), een prominente Tibetaanse monnik, had zijn land verlaten om in India te gaan wonen, maar was onlangs naar New York gekomen uit solidariteit met zijn landgenoten. Hij vertelt dat de groep een petitie naar de Verenigde Naties heeft gestuurd met vijf eisen, inclusief een verzoek om een commissie van onderzoek naar de kritieke situatie in hun vaderland, waar onlangs zelfs een jonge moeder zichzelf in brand had gestoken. Net als de Tibetanen die zichzelf al van het leven beroofden, zijn de drie mannen bereid zich op te offeren in de hoop dat de wereld spoedig van hun benarde toestand doordrongen zal raken. De Verenigde Naties zeggen de brief van de Tibetanen ontvangen te hebben en de zaak te bestuderen.
In Tibet zelf is het zeer gevaarlijk om te protesteren. Op 4 maart begonnen 700 studenten te protesteren, nadat ze ontdekt hadden dat hun nieuwe studieboeken nu in het Chinees gedrukt waren in plaats van in het Tibetaans. De jongeren begonnen hun boeken te verscheuren en probeerden de stad in te marcheren om hun recht op de Tibetaanse taal te eisen. Ze werden door hun leraren tegengehouden die vreesden dat wanneer het protest zich over heel Tibet zou uitbreiden in deze gevoelige periode, de gevolgen voor zowel de scholen als de studenten nog ernstiger zouden zijn dan gewoonlijk. (Bron: Taipei Times; Associated Press; FreeTibet.org)
Frankrijk — het volk in opmars
Les indignés, de beweging van ‘verontwaardigden’ in Frankrijk, treft voorbereidingen voor een grootschalige protestcampagne. Evenals hun tegenhangers in Spanje – Los Indignados – en de Occupy-beweging die zich over grote delen van de wereld verspreid heeft, vertegenwoordigen Les Indignés een eis ten behoeve van miljoenen mensen in Frankrijk, die lijden onder de steeds pijnlijker wordende bezuinigingsmaatregelen. Hun gelederen omvatten mensen van alle rangen en standen; wat hen verenigt is vastberadenheid om corrupte, zichzelf verrijkende leiders af te zetten en ten dode opgeschreven systemen te verdrijven. Ze eisen een eind aan het oude regime dat ze verwerpen omdat het hen niet langer vertegenwoordigt.
Er zijn talloze protestmarsen georganiseerd die beginnen in steden verspreid over heel Frankrijk; de bedoeling is dat de deelnemers vlak voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Parijs samenkomen. De wandelaars zijn al onderweg en naderen de Franse hoofdstad vanuit steden als Bayonne, Lille, Marseille, Toulouse. Zij zullen op 21 april 2012 in Parijs aankomen.
Het manifest en de blogs van de activisten verwerpen de status quo in niet mis te verstane termen: “Zij vertegenwoordigen ons niet meer! Tientallen jaren zijn de politici oorlogen begonnen, hebben onze individuele vrijheid beknot, onze nutsbedrijven verkocht. Of ze nu links of rechts zijn, de politieke partijen worden geregeerd door de financiële markten en hebben ons niets te bieden dan bezuinigingen, massaontslagen en sociale ellende… Het is tijd om een heel nieuwe manier en organisatie van leven te bedenken. We zijn burgers die walgen van de huidige situatie en gezamenlijk hopen op een blijvend rechtvaardige samenleving die waardige levensomstandigheden voor allen waarborgt.”
De activisten zijn van plan tijdens hun mars openbare ruimten te “herbestemmen teneinde de logica van ‘ieder voor zich’ te doorbreken en het ‘samen leven’ te herdefiniëren… We zijn ervan overtuigd dat evolutie alleen maar kan komen uit de verbinding van deze lokale alternatieven met nationale of zelfs internationale samenwerking. Dus sturen we een oproep aan alle burgers, gemeenschappen, netwerken en gezelschappen om bij ons langs te komen op de stoep, om zich dit project toe te eigenen en met ons mee te marcheren om over heel Frankrijk een volkssamenkomst te beginnen. Wij willen dat deze lente een tijd van waardigheid, solidariteit en hoop wordt. Wij geloven in weerstand en burgerlijke ongehoorzaamheid om dit te bereiken. Wij zijn één. Wij zijn één volk, wij zijn een volk van pelgrims!” (Bron: blogsmediapart.fr)

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 februari 2012)

Vanuit het diepst van haar huidige problemen en lijden zullen de mensen hoop vinden. Zoveel van wat plaatsvindt is positief en weldadig voor het mensenras, dat zij verzekerd kunnen zijn van een spoedige vermindering van hun problemen; niet in één keer, maar geleidelijk, stukje bij beetje. Geleidelijk aan zullen mensen ook achter de ware redenen van hun huidige leed komen. Zij zullen gaan inzien dat de mensheid Eén is, een integraal geheel en verwant door lange verbondenheid en gemeenschappelijke afstamming, verwant ook door haar gemeenschappelijke goddelijkheid. Niet langer hoeft de mens zijn naaste te vrezen en te bevechten, niet langer hoeven miljoenen van honger te sterven temidden van overvloed. Zo kan een nieuwe tijd aanbreken, een tijd waarin Rechtvaardigheid en Samendelen de huidige chaos en onverantwoordelijkheid beheersen, een tijd waarin mensen respect en aandacht voor elkaar hebben, waarin de goddelijkheid van de mens geopenbaard en de geheimen van het leven gekend worden. Toereikendheid zal overvloed vervangen als het doel van verstandige mensen.

Juiste verhoudingen
Zo zullen mensen in juiste verhouding komen tot elkaar en tot de Bron van alles. Onder de bezieling en leiding van Maitreya en Zijn groep zullen de mensen bloeien in hun goddelijkheid en die openbaren in alles wat ze doen. De gruwelen van oorlog en terreur zullen snel uit hun herinnering verdwijnen, en een enorme creatieve ontluiking zal daarvoor in de plaats komen.
De mensen zullen hun steden vernieuwen en verfraaien, zodat deze de nieuwe tijd waardig zullen zijn. Die zullen groter in aantal en kleiner van omvang zijn, verbonden door vervoer dat snel en geluidloos is. Mensen zullen hun kinderen op vele verschillende wijzen onderrichten, waarbij ieder kind het onderwijs krijgt dat door zijn stralen is bepaald. Mettertijd zal de communicatie tussen de Meesters en het mensenras in steeds toenemende verbondenheid groeien, en kinderen zullen zich op gelukkige en natuurlijke wijze van stadium tot stadium in groeiend bewustzijn ontwikkelen. In al deze stappen, in deze transformatie, zal een ieder zijn rol spelen.

Komende tekenen
Spoedig zal een reeks tekenen verschijnen die degenen die ze ervaren voor een raadsel zal stellen. Niemand zal dit verschijnsel kunnen verklaren, maar het zal een voorteken zijn van een verandering in het denken en begrip van de mensen. Vanaf die tijd zal een gevoel van verwachting de meeste landen in de ban houden, wat  mensen zal voorbereiden op de buitengewone gebeurtenissen die ophanden zijn. Zoals jullie weten, nemen niet alle mensen de nieuwe tijd die voor de mensheid in het verschiet ligt, serieus. Deze gebeurtenissen zullen meer mensen voorbereiden op deze openbaring.