V. Wat bedoelt u wanneer u het over het “geestelijke natuurrijk” of het “hoogste natuurrijk op de planeet” heeft? (Lezing Amsterdam, september 2001)
A. Welnu, dan bedoel ik niet het mensenrijk. De meeste mensen denken dat wij, de mensheid bovenaan de ladder van de evolutie staan, omdat zij niets hogers zien. En wat je niet ziet, bestaat immers niet? Dat is gewoon gezond verstand, toch? Onze wereld draait om de fictie dat wat je niet ziet ook niet bestaat. Maar dat waarvan wij denken dat het niet bestaat omdat het onzichtbaar is, bestaat niettemin in volle vitaliteit en licht, en bestaat niet alleen, maar keert ook terug in zichtbare aanwezigheid op de planeet. Met andere woorden, het hoogste, meest geëvolueerde aspect van het leven op onze planeet, het geestelijke natuurrijk, het natuurrijk boven het menselijke, keert terug naar waar haar leden ooit als gewone mannen en vrouwen in de wereld leefden – de wereld van alledag. Ze zullen zichtbaar zijn voor ons, uiteindelijk bij iedereen bekend raken en gereed en bereid zijn om de mensheid boven het gemiddelde niveau te verheffen en al doende steeds meer leden van het menselijke natuurrijk uit te rusten om dit geestelijke natuurrijk te betreden.
In hun verbeelding, als mensen er al over nadenken, zien zij het geestelijke natuurrijk als iets vaags, een astraal, onzichtbaar, mistig, ‘onstoffelijk’ natuurrijk waarmee je misschien bij je dood in contact komt. Of je komt ermee in contact door mediums of zo. Dat is het algemene denkbeeld erover. Maar in werkelijkheid is het totaal anders. Het geestelijk natuurrijk bestaat uit de meest geëvolueerde mensen op de planeet, mensen die vaststoffelijk zijn en die Gods Liefde in Hun hart dragen, die de wijsheid van alle tijdperken bezitten, met een messcherpe intelligentie, die de problemen van de mensheid kennen, die praktisch zijn en de mensheid willen helpen met de verschrikkelijke problemen waar we in deze tijd voor staan. Geen vaag obscuur iets, maar stoffelijk en doelmatig, in wezen het enige doelmatige natuurrijk op deze planeet, dat de mensheid kan adviseren, onderrichten en de weg kan tonen uit onze problemen. Dit natuurrijk bestaat niet alleen, maar treedt nu naar buiten op het uiterlijke fysieke gebied van het alledaagse leven, zodat we er allemaal bekend mee zullen zijn. We zullen het zien en het aldus geloven.

V. Waarom hebben we te maken met terrorisme?
A. Amerika en Europa, de ontwikkelde landen in het algemeen, stellen zichzelf niet de juiste vraag: “Waarom hebben we te maken met terrorisme?” Terrorisme is een symptoom. Het is een symptoom van het onrecht in de wereld – waarbij een derde van de wereld neemt en alles heeft en de rest van de wereld vrijwel niets. Het is net als wanneer je besluit dat alle voedsel dat je eet alleen voor de rechterkant van je lichaam is, terwijl je de andere helft laat afsterven. Je zou er al snel uitzien als een monster, opgeblazen aan de ene kant en uitgemergeld aan de andere kant. Dat is wat we in de wereld doen. We creëren een monster en het gevolg ervan is terrorisme. Er spelen meer factoren een rol bij terrorisme dan die ik hier noem, maar de hoofdoorzaak is het onrecht, de tegenstelling in levensstandaard, in onze manier van denken en leven en kijken naar de wereld, tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden.
Laat duidelijk zijn dat ik terrorisme niet verdedig of er voorstander van ben. Ik verafschuw het. Maar het is een symptoom van de wanorde die in de wereld heerst. We moeten de wereld opnieuw opbouwen. Het belangrijkste wat we kunnen doen is te leren hoe we in vrede kunnen leven – en om dat te doen moeten we rechtvaardigheid in de wereld scheppen. Voordat er rechtvaardigheid voor allen is, zal er geen vrede zijn. En om rechtvaardigheid te scheppen, moeten we de hulpbronnen van de wereld delen.
Als wat ik zeg je niet bevalt, zal wat Maitreya te zeggen heeft je  ook niet bevallen, maar Hij zal je tot denken aanzetten. Het is niet zo belangrijk of ik je tot nadenken aanzet, maar wanneer Maitreya spreekt is het van belang dat je nadenkt over wat Hij zegt. Iedereen zal de gelegenheid hebben om “Zijn gedachten te volgen”, zoals Maitreya zegt.

Geluksreis
Omstreeks 30 januari 2001 logeerde ik in een hotel in Vilcabamba (Ecuador), waar ik struikelde over een staaf die uit het gewapende beton van een rose voetgangersbrug stak. Terugkijkend lijkt het erop dat ik in mijn val met mijn oog op de metalen staaf terecht zou zijn gekomen, zodat die zelfs tot in mijn hersens had kunnen doordringen. Maar vreemd genoeg er leek totaal geen tijd te verstrijken tussen mijn struikelen en het neerkomen op een betonnen plaat naast de brug. Ik kwam op mijn dij terecht en had ontzettende pijn, bloeduitstortingen, zwellingen, enorme ernstige kneuzingen, een doorboorde hand en een gekneusd sleutelbeen – maar niets ergers en ik genees aardig. Kwam iemand tussenbeide om mij voor erger letsel te behoeden?
JDR, West-Berlijn (Vermont, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat u voor erger letsel werd behoed door de Meester Jezus.

Geachte redactie,
Helaas is de grondlegger van Share International niet langer fysiek bij ons om de ervaringen te bevestigen die door lezers van overal ter wereld worden ingestuurd. Ik denk dat Benjamin Creme niet alleen het algemene geïnteresseerde publiek en onze groep gediend heeft, maar ook onze Oudere Broeders tijdens Hun Aantocht. Het is gedurende al die jaren inspirerend geweest, en is dat nog, om deel te hebben in de verheffende, confronterende en dikwijls humorvolle verhalen van persoonlijke ontmoetingen met een ‘goede genius’ of met woordvoerders.
De ‘vragen en antwoorden’ in het nummer van mei 2019 maakten heel duidelijk hoe Maitreya en Zijn Broeders met zelfgeschapen lichamen en discipelen werken om ons te benaderen en liefde, wijsheid, ervaring en informatie te geven. Wat met name van belang is, is hoe we door middel van ontmoetingen met zowel goede geniën als woordvoerders getraind worden om onze eigen intuïtie te gebruiken.
Daarom zou ik graag de schrijver van “Alomtegenwoordig?” in het nummer van april 2019 willen prijzen die zowel nauwkeurige informatie als intuïtie gebruikt om zijn ontmoeting met ‘Ruben’ te begrijpen. Ik zou zeggen dat deze brief illustreert dat de training van onze intuïtie door Maitreya en bepaalde Meesters van Wijsheid, via goede geniën en woordvoerders, doorgaat. Het is een goede zaak dat zowel bevestigde brieven en recente brieven die lijken op de bevestigde in Share International worden gedeeld.
ADD, Deventer.

Tekenen over de hele wereld

 

VS – In de nacht van 17 april 2019 nam een ooggetuige bij Mount Shasta (noord-Californië) een gloeiend ovaalvormig, ijl voorwerp waar dat van de berg opsteeg en een lichtspoor achterliet, en maakte er foto’s van. De volgende nacht waren de ooggetuige en zijn zoon “zelfs in staat meer opnames te maken van dat wat ons verbaasde aan deze ‘ster’ of wat het ook mag zijn…” (Bron: mufon.com)

 

Indonesië – Op 8 maart 2019 nam een ooggetuige op het eiland Java een op een UFO lijkende wolk waar boven de berg Lawu en nam er foto’s van. (Bron: ufosightingsdaily.com)

De stem van het volk (fragment)

door Dominique Abdelnour 

Op 2 februari 2019 kondigde de regeringspartij van Algerije aan dat president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelde in de komende presidentsverkiezing, ondanks dat hij sinds 2013 ernstig ziek is.
Op vrijdag 22 februari trotseerden honderdduizenden betogers het verbod op demonstraties en vulden de straten van Algiers. De ‘revolutie van de glimlach’ (selmiya) is in Algerije begonnen met protesten van een omvang die de wereld verraste, elke vrijdag en daarna vrijwel elke dag. De Algerijnen zijn met miljoenen de straat op.
Het kruispunt bij de Grande Post in Algiers, symbolisch centrum van demonstraties in Algiers, is overvol en de stoet betogers strekt zich meerdere kilometers uit langs verschillende wegen vanuit het centrum van de hoofdstad.
Duizenden betogers roepen “Systeem weg” of “Jullie hebben het land leeggeroofd, dieven!” Er zijn ook slogans met humor: “Wordt geladen: 2de republiek”, “Ze probeerden ons te begraven maar wisten niet dat we zaadjes zijn”, “Geen land voor oude mannen”, “Het is nu iedere dag vrijdag”.
In deze crisis gedragen de Algerijnen zich eensgezind, vredelievend en volwassen. Hele families nemen deel aan de protesten, mannen, vrouwen, kinderen, grootouders, uit alle lagen van de bevolking, dokters, arbeiders, advocaten en werklozen. Te midden van de demonstraties zijn liederen en vuurwerk te horen.
Velen zijn vreugdevol in de Algerijnse vlag gehuld. De mensen zijn zich sterk bewust van de risico’s die deze demonstraties met zich mee brengen en om niet in dezelfde valkuil te belanden als bij de Arabische Lente, letten mensen er goed op dat ze elkaar respectvol bejegenen, laten voldoende ruimte tussen elkaar en zijn beleefd. Soms valt er een stilte in de menigte voor een ziekenhuis, men bezweert opkomende schermutselingen en sommigen rapen afval op om de straten schoon te houden.
…..

door Dominique Abdelnour
fragment

De stem van het volk
Op 2 februari 2019 kondigde de regeringspartij van Algerije aan dat president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelde in de komende presidentsverkiezing, ondanks dat hij sinds 2013 ernstig ziek is.
Op vrijdag 22 februari trotseerden honderdduizenden betogers het verbod op demonstraties en vulden de straten van Algiers. De ‘revolutie van de glimlach’ (selmiya) is in Algerije begonnen met protesten van een omvang die de wereld verraste, elke vrijdag en daarna vrijwel elke dag. De Algerijnen zijn met miljoenen de straat op.
Het kruispunt bij de Grande Post in Algiers, symbolisch centrum van demonstraties in Algiers, is overvol en de stoet betogers strekt zich meerdere kilometers uit langs verschillende wegen vanuit het centrum van de hoofdstad.
Duizenden betogers roepen “Systeem weg” of “Jullie hebben het land leeggeroofd, dieven!” Er zijn ook slogans met humor: “Wordt geladen: 2de republiek”, “Ze probeerden ons te begraven maar wisten niet dat we zaadjes zijn”, “Geen land voor oude mannen”, “Het is nu iedere dag vrijdag”.
In deze crisis gedragen de Algerijnen zich eensgezind, vredelievend en volwassen. Hele families nemen deel aan de protesten, mannen, vrouwen, kinderen, grootouders, uit alle lagen van de bevolking, dokters, arbeiders, advocaten en werklozen. Te midden van de demonstraties zijn liederen en vuurwerk te horen.
Velen zijn vreugdevol in de Algerijnse vlag gehuld. De mensen zijn zich sterk bewust van de risico’s die deze demonstraties met zich mee brengen en om niet in dezelfde valkuil te belanden als bij de Arabische Lente, letten mensen er goed op dat ze elkaar respectvol bejegenen, laten voldoende ruimte tussen elkaar en zijn beleefd. Soms valt er een stilte in de menigte voor een ziekenhuis, men bezweert opkomende schermutselingen en sommigen rapen afval op om de straten schoon te houden.
…..

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1989.

In vroeger tijden vonden veranderingen langzaam plaats, en eeuwenlang bleef de samenleving betrekkelijk statisch qua structuur en activiteit. Bovendien waren grote delen van de wereld onbekend aan elkaar. Communicatie, zelfs tussen naaste buren, was onbestendig en merendeels beperkt tot handelslieden en militairen. Nu is alles heel anders. Communicatie bloeit in bijna elke uithoek van de wereld en brengt de gebeurtenissen van alle dag onder ieders aandacht. Nergens is het mogelijk om niet op de hoogte te zijn van de snelle en vaak barre gebeurtenissen, die dagelijks de ogen en oren van miljarden bestoken. In zeer reële zin is de wereld geslonken tot dorpsformaat en, net als in het dorpsleven, beïnvloeden ieders daden het leven en de belangen van allen. Niet langer kan een land zich afzijdig houden en zichzelf vrijpleiten van de gevolgen van zijn wandaden. Dit voorrecht wordt niet langer verleend door macht alleen. Steeds meer worden de naties zich bewust van hun onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, en dit feit belooft veel goeds voor de wereld.

Eindelijk, onder druk van hun volkeren, zien regeringen nu de noodzaak in van het koesteren en verzorgen van het milieu, waarvan al het toekomstige leven afhankelijk is. Zonder zulk wijs beheer zou de toekomst voor de mensheid er wel zeer somber uitzien. Geleidelijk beginnen degenen die beslissingen nemen te beseffen, dat wie de planeet plundert en vergiftigt de tijd niet mee heeft, dat de hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn, en dat de natuur verkommert door uitbuiting en aantasting. Er is een groeiend bewustzijn dat alleen zorgvuldig en vereend ingrijpen op wereldschaal de vele schendingen van de natuurlijke orde kan herstellen, die de onwetendheid en hebzucht van de mens hebben teweeggebracht. Het begin is er, maar er zullen vele jaren van toegewijd werken nodig zijn om het gevaar van vervuiling en verwoesting dat de mens nu bedreigt zelfs maar tot staan te brengen.
Gelukkig klinkt niet alles voor de toekomst even somber. Zoals altijd staat de mens niet alleen, en er zijn stappen ondernomen om aan hem de kennis vrij te geven van nieuwe, schonere en veiliger methoden om energie op te wekken. Volkomen nieuwe technologieën zullen het dagelijks leven transformeren en de mens de tijd en de stimulans geven om zijn eigen Wezen en doel te onderzoeken.
Zo toegerust, zal de mens leren werken en leven in harmonie met de natuur, en uit haar rijkdom een hoorn des overvloeds ontlokken die hem van alles voorziet wat hij maar verlangt of nodig heeft.
Wanneer de mensen de Christus zien, zal hun duidelijk worden gemaakt waar het om gaat: de mensen staan nu voor de uitdaging om samen te werken voor het welzijn van allen en hun leefwijze te hervormen op basis van wat voldoende is, of de doodsklok te luiden over een reeds zwaar beproefde planeet, en zo hun toekomst in het allergrootste gevaar te brengen. Maitreya Zelf heeft geen twijfel dat de mensen zullen luisteren en handelen naar Zijn oproep.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

De volgende vragen over ‘woordvoerders’ van de Meesters werden in 2013 en 2014 door Benjamin Creme beantwoord, maar niet eerder gepubliceerd. De vraagsteller refereerde aan een specifieke ervaring met een ‘woordvoerder’ die al eerder door Benjamin Creme’s Meester was bevestigd als woordvoerder voor de Meester Jezus.

V. Wat is een ‘woordvoerder’? Wat is het proces hierachter?
A. Iemand die voor iemand anders spreekt. Als een Meester iemand iets wil laten weten, kan Hij dat in een zelfgeschapen lichaam, een mayavirupa, Zelf doen. Als Hij die energie niet op die manier wil besteden, kan Hij iemand – een discipel van een of ander niveau, niet per se een naaste discipel – vragen namens Hem tot die persoon te spreken. De Meesters gebruiken vele manieren om informatie bekend te maken en het is voor ons vaak moeilijk om achteraf te zeggen welke methode precies gebruikt is.

V. Ik had het idee dat de ‘woordvoerder’ niet altijd een ‘woordvoerder’ was, dat hij soms de ‘woordvoerder’ was en soms zichzelf, en dat hij de Alice Bailey-boeken en uw boeken had gelezen. Klopt dat?
A. Dat kan zijn. Het hangt af van het soort ‘woordvoerder’ dat wordt gebruikt. Die kan dichter bij of verder van de betrokken Meester af staan. In sommige gevallen waar ik weet van heb, gebruikt de Meester iemand die heel bekend is bij de groepen die bezocht worden, iemand met een eigen staat van dienst, zogezegd, die niettemin bij gelegenheid wordt gevraagd – direct of indirect – om deze of gene informatie bekend te maken. Sommigen van deze discipelen zijn misschien goed onderlegd in de esoterische leringen, anderen zijn wellicht nieuw en vervullen de rol van woordvoerder in een betrekkelijk beginnersstadium.

V. Waarom maakt de Meester Jezus gebruik van een woordvoerder? Waarom komt Hij niet Zelf?
A. Dat spaart Hem tijd en energie. Niet alles wat het gemiddelde groepslid van het hoogste belang acht, rechtvaardigt dat de Meester daar veel energie aan besteedt. Stel je verwachtingen niet te hoog!

V. Is een ‘woordvoerder’ een tamelijk gevorderd individu of kan iedereen ‘woordvoerder’ zijn?
A. Woordvoerders worden door de Meester gekozen.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven. We leggen hier een selectie uit deze brieven ter overweging voor.

Geloof
Het volgende gebeurde in juli 1998.
Ik had ecstasy genomen. De muziek bij het concert bracht mijn hoofd tot barsten, en ik dank God dat ik de kracht had om naar buiten te kruipen voordat er definitieve schade was aangericht. Ik herinner me niets meer tot ik mezelf buiten vond met een groep mensen om me heen, onder wie enkele vrienden. Een vrouw kwam naar mij toe om mij te helpen. Ze legde haar hand op mijn hoofd. Terwijl ze dit deed begon ik innerlijk te bidden, om hulp te vragen. Ik dacht dat ik die nacht zou sterven: ik sprak mijzelf toe, niet zo. Om mijn vinger had ik een ring met een kruisteken erop die mijn grootmoeder mij had gegeven net voor mijn vertrek uit Kroatië (thuisland van mijn ouders) de week ervoor. Ik hield hem vast, al biddend om hulp.
Terwijl ik bad, liep er een man voorbij. Hij kwam dichterbij en zei dat hij dokter was en vroeg of hij kon helpen. Ik zei dat het wel goed zou komen met mij. Iets in me zei dat hij een engel was, het was geen stem maar een innerlijk weten, ineens. Ik vroeg de vrouw die haar hand op mijn hoofd hield om hem terug te roepen, dat hij een engel was. Hij kwam terug en sprak heel kalm en eenvoudig. Het leek letterlijk alsof hij gloeide. Ik weet niet zeker of het het licht boven mij was, maar deze stralende man had geel haar en zijn gezicht was als de kleur van een brandende kaars. Hij zette zijn duim en wijsvinger tussen mijn ogen, hield mijn neus vast en zei me diep in- en uit te ademen. Hij gaf aan dat dit de positieve en negatieve ionen in evenwicht zou brengen. Vervolgens zei hij mij om in zijn ogen te kijken, en terwijl ik dat deed zag ik kruisen van licht, in elk oog één. Mijn aandacht werd daar een tijdje vastgehouden. Kort daarna zei ik innerlijk “sorry” tegen hem. Ik herhaalde dit innerlijk meerdere malen en hij antwoordde mij in mijn eigen taal dat ik een brave meid was. Op dat moment barstte ik in tranen uit en mijn hele lichaam trilde. Toen troostte hij mij door met zijn handen over mijn armen te wrijven en vertelde mijn vrienden die om me heen stonden, dat ik in shock verkeerde en dat alles goed zou komen met mij. Vervolgens keek hij me aan en zei dat hij moest gaan, dat zijn vriend op hem wachtte in de auto waarmee hij gekomen was. Ik keek op en zag de auto, een van die oude uit de jaren 1950-1960. Ook die was geel en ik zag dat zijn vriend ook gloeide – ze hadden dezelfde hoedanigheden. Terwijl ik naar zijn vriend keek, keek hij ook naar mij. Het was de droevigste persoon die ik ooit heb gezien, droevig en met pijn. Hij had littekens op allebei zijn wangen.
Ik ben vergeten het eerder te noemen, maar toen ik naar buiten kroop, weg van de muziek, voelde ik een stekende pijn op mijn linker wang. Het voelde alsof mijn gezicht voor altijd getekend was. Ik weet niet hoe de schram er kwam, maar het kan zijn dat hij ontstond terwijl ik de trap afviel, maar ik denk van niet; het voelde alsof de schram was ontstaan zonder een val, alsof iemand mij gekrabd had. En terwijl ik naar zijn vriend keek zag ik al die littekens op diens gezicht, genezen maar duidelijk zichtbaar. Toen ging de dokter weg, ik herinner me niet dat ik hem zag instappen, maar hij was weg. Na zijn vertrek ben ik om de een of andere reden vergeten wat er gebeurd was, en hoe hij mij aansprak in het Kroatisch, maar uiteindelijk kwam alles terug. Ik vroeg mijn vrienden of zij hem gehoord hadden. Ze zeiden dat ze niets gehoord hadden en dat ik het me vast verbeeld heb door de toestand waarin ik verkeerde, maar ik weet dat hij mij toesprak in mijn eigen taal, hij sprak innerlijk met mij. Ik weet diep van binnen dat hij iemand was van boven, hij heeft mij die nacht gered en steeds weer wanneer ik aan die nacht terug denk huil ik en bedank ik hem.
Voor deze geweldige man naar me toe kwam, vertelde de vrouw die haar hand op mijn hoofd had gelegd dat ze onderwijl voor mij bad. Later vertelde ik haar wat hij mij gezegd had en zij gelooft mij, ze zei dat ze ook iets gevoeld had.
Ik stuur jullie dit niet om bevestiging te krijgen of deze man een Meester was, ik weet dat hij dat was. Ik stuur dit om mensen te laten geloven dat er meer is, dat God bestaat en overal bij ons is. Hij is in ons, in jou en in mij. Stop de zoektocht en begin te geloven, het antwoord ligt binnenin je. Liefde en licht,
M., Sidney (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man die hulp bood de Meester Jezus was en de man die in de auto wachtte was Maitreya.

Lingams in Swami Premananda’s tempel

Dit jaar, 2019, verschenen op wonderbaarlijke wijze 10 lingams in de Sri Premeshvarar-tempel in de ashram van Swami Premananda tijdens de goddelijke nacht van Mahashivaratri, 4-5 maart. “De sfeer was krachtig en verheffend,” aldus het bestuur van de ashram. In de avond van 4 maart 2019 verschenen drie lingams en in de vroege uren van 5 maart en later die dag verschenen er nog eens zeven. (Van: sripremananda.org)

Nederland – In 2016 werd van foto’s van een kleurrijke ‘ster’ in de lucht boven Amsterdam, genomen door CQ, door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het Maitreya’s ‘ster’ was (gepubliceerd in Share International september 2016). Onlangs, op 25 februari 2019, nam hij op dezelfde plaats en in dezelfde richting aan de hemel deze nieuwe foto’s, die weer een kleurrijk, knipperend, voortbewegend, op een ‘ster’ lijkend voorwerp laten zien.

door Phyllis Power

(Fragmenten uit het gepubliceerde artikel.)

…[Krishnamurti] bereidt volgens mij de weg voor het werk van de Christus.” (Benjamin Creme, 1980)

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) was een geweldige geestelijk leraar, die door vele duizenden over de hele wereld gewaardeerd wordt, onder wie sommigen van degenen die betrokken zijn bij het werk voor de Wederverschijning. Onder hen die hij ‘onderwees’ waren wetenschappers en filosofen, en zoals anderen in die tijd bracht hij wat van de visie en het bewustzijn van het Oosten naar de Westerse wereld. Maar zijn lering was zijn eigen lering. Bovenal was zijn doel om ‘de mens onvoorwaardelijk vrij te maken’ – psychologisch vrij van alle mogelijke conditionering, innerlijk en uiterlijk, alles wat ons gevoel van zelf dat te midden van de stroom en het gekwebbel van ons alledaags leven in een innerlijke stilte bestaat, in de weg staat.
Krishnamurti’s ideale staat is ‘meditatie’, die te allen tijde in het dagelijks leven mogelijk is en waarin we de eenheid van alle zijn kunnen ervaren: een diep en onwrikbaar innerlijk gewaarzijn. Benjamin Creme zei dat de lering van Krishnamurti de lering van Maitreya was, eenvoudig en zuiver, en dat hij de vierde inwijding had genomen toen hij 49 was. (SI, december 1989) In dit artikel zal ik naar enkele uitspraken van Benjamin Creme en anderen over Krishnamurti in Share International verwijzen.
Ik herinner me de eerste keer dat ik naar een lezing ging die Krishnamurti in 1966 in Londen gaf, in een grote afgeladen zaal, toen ik niets van hem wist. Ik was getroffen door de intense en verwachtingsvolle stilte die over alle toehoorders neerdaalde een paar minuten voor hij het podium op kwam – een kleine, beheerste, elegante gestalte. De energieën die hij bracht deden hun werk al. Zijn lezing kon gezien worden als óf heel eenvoudig, en dat was het op een bepaalde manier – óf anders als uiterst moeilijk, wat het ook was, omdat als je echt goed oplette, het meer was alsof je samen met de spreker op een reis van streng, en op bepaalde manieren pijnlijk zelfonderzoek werd meegenomen. Zoekend zonder analytisch te zijn, communicerend met Krishnamurti kon buitengewoon verhelderend zijn, als je zelfs maar kon beginnen hem bij te blijven terwijl hij sprak, en de eigen mentale bagage weg kon laten vallen. Daarvoor is moed en scherpzinnigheid nodig. Zoals BC zei: “Je kunt op twee manieren naar Krishnamurti luisteren, intellectueel … of je kunt luisteren, en terwijl hij spreekt het op jezelf toepassen.” (SI, maart 1998)

Krishnamurti’s lering

Ik ben niet gekomen om volgelingen te werven”… “Weet dat Ik binnenin je ben” (Maitreya’s leringen, 2005)

Gedurende zijn hele leven als leraar bleef Krishnamurti van mening dat religie van welke richting ook en ‘Meesters’ of priesters, of autoriteit in het algemeen, of het nu innerlijk of uiterlijk was, een belemmering waren voor de vrijheid die hij probeerde aan te moedigen. Voor veel van zijn volgelingen, vooral in het Westen, was zijn niet-religieuze standpunt dat geen noodzaak van een God of een goeroe of een Meester zag, heel aantrekkelijk. Hij lichtte dit standpunt aan het begin van zijn openbare lering toe: “… Of de Meesters bestaan of niet bestaan, of er verschillen zijn tussen Ingewijden, leerlingen, enzovoort is niet belangrijk, maar wat wel belangrijk is, is dat je jezelf begrijpt… zolang de geest in geloof gevangen zit, is er geen vrijheid. Dus voor mij is het voor het proces tamelijk irrelevant of de Meesters bestaan of niet… Zelfs of hun bestaan een feit is is van geen belang; om te begrijpen moet je onafhankelijk zijn, je moet op jezelf staan, volledig verstoken van alle zekerheid… Als je echt in je hart zoekt, zullen de meesten van jullie ontdekken dat je zekerheid, comfort, plekken van veiligheid zoekt, en in die zoektocht voorzie je jezelf van filosofieën, goeroes, systemen van zelfdiscipline; daarmee zit je jezelf dwars en beperk je je denken voortdurend.” (Adyar, 3e Openbare Lezing, 1933)

Interview met Charles Eisenstein (deel twee) – fragment
door Felicity Eliot

In het eerste deel [SI, jan./feb. 2019] sprak Charles over zijn nieuwe boek Climate: A New Story (“Klimaat, een nieuw verhaal”) en over een andere benadering van zorg voor het milieu. Zijn oproep voor een verschuiving in ons wereldbeeld, in ons denken over hoe wij, de mensheid, omgaan met elkaar en al het leven op onze planeet leidde het interview naar de noodzaak van een vergelijkbare verandering in de manier waarop we onszelf en het leven definiëren. Aan het eind van deel een gaf Charles aan hoe we door ons gedrag tegenover anderen radicale politieke en sociale veranderingen kunnen bewerkstelligen; door anderen er op te wijzen dat ‘we in hetzelfde schuitje zitten’; dat het universum op liefde en ruimhartigheid draait. “Laat ik voor mezelf spreken. Telkens wanneer ik ruimhartigheid of onvoorwaardelijke liefde zie of ervaar, ontspant het mij om hetzelfde te doen. En wanneer genoeg van ons dat doen, brokkelt de basis van alle systemen van afgescheidenheid af.”

Share International: Eigenlijk vallen ze al uiteen, denk je niet? We hebben deze nieuwe manier van denken en zijn al zo lang als ‘alternatief’ bestempeld en sinds decennia (misschien sinds de jaren 80) is erom gelachen. Maar nu komt het terug, sterker dan voorheen, misschien omdat de ineenstorting van onze ecologische, politieke en economische systemen nu zo duidelijk is.
Charles Eisenstein: Ja. En het grootste gevaar voor deze beweging, de groei van bewustzijn, is nu dat ze kan worden omgekocht en afgeleid om meer van hetzelfde te blijven, alleen in een nieuwe vorm. De manier waarop dat gebeurt is door je te laten verleiden iemand te haten. Dus terwijl mensen hun haat en afscheiding vroeger misschien op raciale minderheden richtten, gaat het nu tegen blanke racisten of mensen die de klimaatverandering of overheersing door het bedrijfsleven ontkennen. De fundamentele denkwijze is dat je het probleem van de wereld kunt oplossen als je de juiste slechterik kunt identificeren en de slechterik kunt verslaan. Eigenlijk hebben we het over een oorlogsmentaliteit.

SI: Ik herinner me een artikel dat je schreef, “De Verkiezing: van haat, verdriet en een nieuw verhaal” (Share International december 2016) kort na de verkiezing van president Trump over de noodzaak om niet op zoek te gaan naar zondebokken en het gebruikelijke te doen, zoals je zegt, ‘de slechterik vinden’, omdat het ons allemaal vervreemdt van ‘de ander’ en daarom van het geheel.
CE: In veel opzichten zie ik in mijn land dat de situatie veel slechter wordt wat maatschappelijke polarisatie betreft. Beide partijen zijn het erover eens dat het probleem de andere kant is. En zoals in het klimaatdebat krijg je uiteindelijk deze luidruchtige polariserende discussies, terwijl de dieperliggende kwesties worden genegeerd en intensiveren. Het werk dat we dus moeten doen, ligt op een heel diep niveau. We zien deze polarisatie heviger worden en de manier waarop het verhaal gecontroleerd wordt, waarin zelfs informatie eerst beoordeeld wordt of het onze kant of hun kant dient en het er niet toe doet of het waar is of niet. Het criterium lijkt te zijn: ‘Dient het ons verhaal?’ en als je deze houding in twijfel trekt: ‘Nou, dan moet je wel van de andere kant zijn!’ En als je de vooronderstellingen van dit verhaal in twijfel trekt, dan moet je ‘een pacifist zijn’.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in december 2003 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1979 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

Een tijd zonder weerga
door de Meester —, via Benjamin Creme

Hoe weinig het er ook op lijkt, de mensheid stevent gestaag op haar bestemming af. Ondanks de spanningen en zorgen van de huidige toestand, hebben Wij, jullie Oudere Broeders, het volste vertrouwen dat de mensen zich bewust zullen worden van de gevaren, en tijdig in actie zullen komen om die het hoofd te bieden. Dat vertrouwen spruit voor een groot deel voort uit de kennis van het feit dat de
mensen er niet alleen voor staan, maar daadwerkelijk de ontvangers zijn van Onze zorg en bijstand. Wij beschouwen de mensen niet als afgescheiden, doch als jongere broeders op het pad van evolutie die, met Onze hulp, de vele moeilijkheden en gevaren die dat pad biedt voor zowel de onwetenden als de wijzen,tegemoet treden en oplossen.
De mensen moeten begrijpen dat dit geen gewone of normale periode is, het is werkelijk een tijd die in belang en hoedanigheid een climax betekent, een tijd zonder weerga. Om die reden alleen al worden de moeilijkheden en gevaren versterkt en vergen ze van de mensen en van Ons de zorgvuldigste
behandeling. Onze fysieke aanwezigheid onder de mensen, zij het vooralsnog in relatief kleine aantallen, garandeert dat Onze hulp in ruimere mate dan ooit beschikbaar is en op de taak berekend zal zijn. Ons vertrouwen wordt gesterkt door het feit dat Onze Grote Leider, Maitreya, Zelf onder de mensen is.
Zijn middelen zijn onuitputtelijk. Vooralsnog van achter de schermen, werkt Hij onafgebroken om vrede en vooruitgang te brengen in de aangelegenheden van de mens en tracht Hij, volgens de Wet, de vele tegenstrijdige belangen te ontwarren en zo de voorwaarden te scheppen waarvan ware vrede afhangt.
Alleen rechtvaardigheid zal de vrede brengen waarnaar de mensen verlangen, en alleen wanneer er rechtvaardigheid heerst, zal oorlog een vervagende herinnering worden. In bijna alle landen is Maitreya te vinden, waar Hij een netwerk van helpers op elk gebied bijeen brengt. Zo rijgt Hij de weefsels van het nieuwe aaneen. Deze gekozen werkers kennen hun taak goed. Zij zullen spoedig verschijnen en het nieuwe denken in de wereld brengen, en laten zien hoe noodzakelijk het is om rechtvaardigheid tot het eerste doel voor de mens te maken. Zij zullen laten zien dat alleen dát de gesel van oorlog, de plaag van terreur voor altijd tot een einde zal brengen; dat alleen een verstandige reorganisatie van onze economische structuren rechtvaardigheid mogelijk zal maken en de mensheid op basis van vertrouwen tot elkaar zal brengen. Zo zal het zijn, en zo zullen de wijsheid en de leringen van Maitreya het denken van mensen binnendringen en beïnvloeden.
Velen reageren nu op Zijn lering. In elk land vormen zich groepen die demonstreren voor een beter leven voor de mens en een einde aan oorlog eisen; zij roepen op tot rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen en samendelen als de natuurlijke en enige weg om de toekomst van het ras te waarborgen. Heb geen vrees; mensen beginnen te reageren op het appèl en zullen beslist zegevieren.

Boodschap van Maitreya, nr. 86
17 oktober 1979

Dierbare vrienden, Ik ben zeer verheugd weer in jullie midden te zijn.
Mijn vrienden, Mijn dierbaren, gezellen-vanouds, vele malen al heb Ik jullie aangespoord je in te zetten om Mijn weg te bereiden.
Laat Mij nogmaals zeggen hoe noodzakelijk dit werk is. Hoe meer mensen weten dat Ik teruggekeerd ben, des te eerder zal Mijn gezicht bekend zijn.
Laat Mijn Boodschap spreken tot alle mensen. Laat Mijn woorden uitgaan. Zend ze naar jullie broeders wijd en zijd, en maak ook hen bewust van Mijn Komst.
Mijn openlijke werk vordert. Ik plan van dag tot dag en let zorgvuldig op de reactie van de mens. Aldus wordt het ritme van Mijn Verschijnen bepaald, en zo zien jullie, Mijn vrienden, hoe jullie werk Mijn Plan beïnvloedt.
Mijn Meesters zullen jullie tonen dat er weinig is wat je niet tot stand kunt brengen, als je het maar probeert. Alles is mogelijk voor de mens. In alles wat de mens nodig heeft, wordt voorzien door zijn Bron. De Grote Voorziener vergeet Zijn kinderen niet. Kijk dan niet met wantrouwen naar de toekomst,
maar verwelkom haar met open armen en vreugde, wetend dat Broederschap en Vertrouwen de norm zullen zijn.
Mijn vrienden, broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan: Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu hebt?
Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot roemrijke daden? Niets kan je tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven
van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; de vreugde die het Mijn voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, vrienden, Maitreya is
met jullie! Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de eeuwige God zich nu openbaren in jullie hart en denken.
Moge deze openbaring jullie ertoe brengen het doel van je eigen ziel te bereiken.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

Een selectie

V. Hoe kan ik het best de nood van mijn broeder als die van mijzelf nemen? (Lezing San Francisco, VS, augustus 2009)
A. Leer samen te delen en bepleit samen delen. Geef geld, zoveel je kunt, of zelfs nog iets meer, aan organisaties die uw broeders en zusters in de armste landen van de wereld helpen, zij die sterven van honger terwijl wij teveel eten en overgewicht hebben.
Maak het praktisch. In elke spirituele missie moet je praktisch zijn. Spiritualiteit is iets praktisch. Maitreya komt niet als religieus leraar. Hij is niet tegen godsdienst, maar Hij zegt dat godsdienst een ladder is. Die helpt je om op het dak te komen, maar wanneer je op het dak bent, heb je geen ladder meer nodig. Je kunt hem wegdoen of aan iemand anders geven.

V. Wat zal Maitreya doen als Hij geen nieuwe religie komt instellen?
A. Maitreya komt niet om een nieuwe godsdienst te vestigen. Hij komt om ons een andere weg naar God te tonen – door te weten dat God bestaat, dat wij God zijn, en door God aan te roepen in plaats van te aanbidden. Momenteel aanbidden mensen God. Dat is iets uit het verleden. God bestaat in alle dingen, in alles wat je maar kunt bedenken. Ook in onszelf. Niets is daarvan afgescheiden. Er bestaat niet één klein atoompje waar dan ook in het universum dat afgescheiden is van enig ander atoom in het heelal. Er bestaat alleen maar energie in het hele geopenbaarde universum. Die energie is goddelijk. Ze bezit alle goddelijke hoedanigheden van liefde, macht, doel, intelligentie, enzovoort. Naarmate die goddelijke energieën op de mensheid inspelen, veranderen wij. Dat is wat er nu gebeurt.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven. We leggen deze brieven ter overweging voor.

Een selectie

De kracht van planten
Ik heb twee planten in de zitkamer, die beide heel gezond zijn [geschreven in juli 2003]. Ik denk dat het een begonia is maar ik weet het niet zeker. De plant had een steun nodig, die hij ook heeft, maar is tot het plafond gegroeid zonder enige ondersteuning. Het is een verrassing voor me dat hij zo sterk is en nog steeds groeit, maar een beetje schuin. Ik heb de plant niet ingekort, maar vraag me af wat te doen: legt u het alstublieft uit.
MS, Wairupa (Nieuw-Zeeland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de groei van de plant een zegening van de Meester Jezus is.

Stille boodschap
Op 22 augustus 2003 rond 9.30 ’s ochtends begon het centrum van de stad Dover druk te worden. Op de vluchtheuvel in het midden van de straat liep een heel lange, magere man, gekleed in een vaalgrijs overhemd en broek met een blauwige tas over zijn schouder. Hij had krullend grijs haar tot over zijn oren en droeg een grote strohoed met een stijve rand waarop een krans vergane rozen lag. In plaats van hem uit
te lachen keek iedereen met belangstelling terwijl hij voorbijliep. Er was een sfeer van grote vrede en vreugde om hem heen. Hij sprak niet maar wandelde alleen maar in de richting van het gemeentehuis.
Was dit “De Gelukkige”, Maitreya?
MNF., Dover (Kent, VK).
Benjamin Creme ́s Meester bevestigde dat de man inderdaad Maitreya was.

Alomtegenwoordig?
Een aantal weken geleden (in februari 2019) overkwam me iets heel merkwaardigs. Ik liep het Informatiecentrum in Amsterdam uit, toen er plotseling een man voor me stond.
Hij begroette me met “Hallo opa”, iets wat maar een iemand anders tegen me zegt en waar ik onlangs aan had gedacht en om had gelachen. Toen vroeg hij naar mijn gezondheid en vertelde dat hij zijn arm en ook een been had gebroken, wat verklaarde waarom hij een wandelstok bij zich had als steun. Niets hiervan is opmerkelijk behalve het feit dat ik hem herkende van foto’s die in Share International gestaan hebben. Deze man was dezelfde man die tweemaal in Share International genoemd is (zie SI
oktober 2005 en januari/februari 2008). In de brieven wordt naar hem verwezen als ‘Ruben’. En precies zoals hij eruit zag op de foto die in 2007 genomen werd, droeg hij die pet, had een snor en droeg een bril met ronde glazen. Het vreemde is dat dit plaats vond in Amsterdam, terwijl het bij de vorige
ontmoetingen met Ruben om andere mensen ging in Wiltshire (VK). Hij was toen dus daar in het VK en nu is hij hier [in Amsterdam]. Ik merk ook dat wanneer ik aan ‘Ruben’ denk, ik Maitreya’s energie voel.
JK, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde destijds dat hij Maitreya was (als een goede genius).

Tekenen aan de hemel – een kleine selectie

Op 10 maart 2019 werd van zonsopgang tot omstreeks 12 uur ’s middags zwevend boven Mount Fuji (Japan) een UFOvormige wolk van naar schatting 4,5 tot 6,5 km in doorsnee gefilmd. De ufowolk, die aanvankelijk scherpomlijnde contouren vertoonde, bleef het grootste deel van de tijd in dezelfde positie hangen, terwijl andere wolken voorbijtrokken.
Doordat de opname versneld wordt weergegeven, is de tijdsspanne van enkele uren in de video verkort tot ongeveer vier minuten. Hierdoor wordt het contrast tussen de bewegende wolken en de stationaire ufowolk duidelijker zichtbaar, totdat deze uiteindelijk verdwijnt. (Bron:youtube.com/watch?v=1_mRoXhNaGo. YouTube: jtmsk)

Een op Christus lijkende figuur in de lucht

Een foto van een lichtgevende figuur die bij zonsondergang uit de zee oprijst boven de Tyrreense Zee (Italië) is viraal gegaan en velen vergeleken de beeltenis met het beeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Alfredo Lo Brutto uit Agropoli (Italië) maakte de foto toen hij 1 maart 2019 op het Piazza
Sanseverino was. “Zodra ik die schitterende figuur zag, voelde ik een grote behoefte om er een foto van te nemen en die te delen.”
Behalve de belangstelling voor de foto van de kant van de Italiaanse media, was Alfredo vooral verrast door de reactie op de sociale media: “Ik deel niet vaak foto’s op sociale media, maar toen ik deze nam had ik onmiddellijk het gevoel dat ik wilde dat ook andere mensen hem zouden zien, omdat het beeld zo mooi
was.” Hij heeft zelfs berichten van atheïsten gekregen die ontroerd lijken door de kracht van het beeld. “Na deze intense ervaring en de sterke gevoelens die ik had, kan ik zeggen dat mijn religieuze geloof sterker is geworden,” aldus Lo Brutto.
(Bronnen: rai.it; coasttocoastam.com; occhiodisalerno.it; infocilento.it; dailymail. co.uk)


Nederland – In 2016 werd van foto’s van een kleurrijke ‘ster’ in de lucht boven Amsterdam, genomen door CQ, door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het Maitreya’s ‘ster’ was (gepubliceerd in Share International, september 2016). Onlangs, op 15 februari 2019, op dezelfde plaats en in dezelfde richting aan de hemel, nam hij deze nieuwe foto’s snel na elkaar, die weer een kleurrijk, flikkerend, voortbewegend op een ‘ster’ lijkend voorwerp laten zien.