Lingams in Swami Premananda’s tempel

Dit jaar, 2019, verschenen op wonderbaarlijke wijze 10 lingams in de Sri Premeshvarar-tempel in de ashram van Swami Premananda tijdens de goddelijke nacht van Mahashivaratri, 4-5 maart. “De sfeer was krachtig en verheffend,” aldus het bestuur van de ashram. In de avond van 4 maart 2019 verschenen drie lingams en in de vroege uren van 5 maart en later die dag verschenen er nog eens zeven. (Van: sripremananda.org)

Nederland – In 2016 werd van foto’s van een kleurrijke ‘ster’ in de lucht boven Amsterdam, genomen door CQ, door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het Maitreya’s ‘ster’ was (gepubliceerd in Share International september 2016). Onlangs, op 25 februari 2019, nam hij op dezelfde plaats en in dezelfde richting aan de hemel deze nieuwe foto’s, die weer een kleurrijk, knipperend, voortbewegend, op een ‘ster’ lijkend voorwerp laten zien.

door Phyllis Power

(Fragmenten uit het gepubliceerde artikel.)

…[Krishnamurti] bereidt volgens mij de weg voor het werk van de Christus.” (Benjamin Creme, 1980)

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) was een geweldige geestelijk leraar, die door vele duizenden over de hele wereld gewaardeerd wordt, onder wie sommigen van degenen die betrokken zijn bij het werk voor de Wederverschijning. Onder hen die hij ‘onderwees’ waren wetenschappers en filosofen, en zoals anderen in die tijd bracht hij wat van de visie en het bewustzijn van het Oosten naar de Westerse wereld. Maar zijn lering was zijn eigen lering. Bovenal was zijn doel om ‘de mens onvoorwaardelijk vrij te maken’ – psychologisch vrij van alle mogelijke conditionering, innerlijk en uiterlijk, alles wat ons gevoel van zelf dat te midden van de stroom en het gekwebbel van ons alledaags leven in een innerlijke stilte bestaat, in de weg staat.
Krishnamurti’s ideale staat is ‘meditatie’, die te allen tijde in het dagelijks leven mogelijk is en waarin we de eenheid van alle zijn kunnen ervaren: een diep en onwrikbaar innerlijk gewaarzijn. Benjamin Creme zei dat de lering van Krishnamurti de lering van Maitreya was, eenvoudig en zuiver, en dat hij de vierde inwijding had genomen toen hij 49 was. (SI, december 1989) In dit artikel zal ik naar enkele uitspraken van Benjamin Creme en anderen over Krishnamurti in Share International verwijzen.
Ik herinner me de eerste keer dat ik naar een lezing ging die Krishnamurti in 1966 in Londen gaf, in een grote afgeladen zaal, toen ik niets van hem wist. Ik was getroffen door de intense en verwachtingsvolle stilte die over alle toehoorders neerdaalde een paar minuten voor hij het podium op kwam – een kleine, beheerste, elegante gestalte. De energieën die hij bracht deden hun werk al. Zijn lezing kon gezien worden als óf heel eenvoudig, en dat was het op een bepaalde manier – óf anders als uiterst moeilijk, wat het ook was, omdat als je echt goed oplette, het meer was alsof je samen met de spreker op een reis van streng, en op bepaalde manieren pijnlijk zelfonderzoek werd meegenomen. Zoekend zonder analytisch te zijn, communicerend met Krishnamurti kon buitengewoon verhelderend zijn, als je zelfs maar kon beginnen hem bij te blijven terwijl hij sprak, en de eigen mentale bagage weg kon laten vallen. Daarvoor is moed en scherpzinnigheid nodig. Zoals BC zei: “Je kunt op twee manieren naar Krishnamurti luisteren, intellectueel … of je kunt luisteren, en terwijl hij spreekt het op jezelf toepassen.” (SI, maart 1998)

Krishnamurti’s lering

Ik ben niet gekomen om volgelingen te werven”… “Weet dat Ik binnenin je ben” (Maitreya’s leringen, 2005)

Gedurende zijn hele leven als leraar bleef Krishnamurti van mening dat religie van welke richting ook en ‘Meesters’ of priesters, of autoriteit in het algemeen, of het nu innerlijk of uiterlijk was, een belemmering waren voor de vrijheid die hij probeerde aan te moedigen. Voor veel van zijn volgelingen, vooral in het Westen, was zijn niet-religieuze standpunt dat geen noodzaak van een God of een goeroe of een Meester zag, heel aantrekkelijk. Hij lichtte dit standpunt aan het begin van zijn openbare lering toe: “… Of de Meesters bestaan of niet bestaan, of er verschillen zijn tussen Ingewijden, leerlingen, enzovoort is niet belangrijk, maar wat wel belangrijk is, is dat je jezelf begrijpt… zolang de geest in geloof gevangen zit, is er geen vrijheid. Dus voor mij is het voor het proces tamelijk irrelevant of de Meesters bestaan of niet… Zelfs of hun bestaan een feit is is van geen belang; om te begrijpen moet je onafhankelijk zijn, je moet op jezelf staan, volledig verstoken van alle zekerheid… Als je echt in je hart zoekt, zullen de meesten van jullie ontdekken dat je zekerheid, comfort, plekken van veiligheid zoekt, en in die zoektocht voorzie je jezelf van filosofieën, goeroes, systemen van zelfdiscipline; daarmee zit je jezelf dwars en beperk je je denken voortdurend.” (Adyar, 3e Openbare Lezing, 1933)

Interview met Charles Eisenstein (deel twee) – fragment
door Felicity Eliot

In het eerste deel [SI, jan./feb. 2019] sprak Charles over zijn nieuwe boek Climate: A New Story (“Klimaat, een nieuw verhaal”) en over een andere benadering van zorg voor het milieu. Zijn oproep voor een verschuiving in ons wereldbeeld, in ons denken over hoe wij, de mensheid, omgaan met elkaar en al het leven op onze planeet leidde het interview naar de noodzaak van een vergelijkbare verandering in de manier waarop we onszelf en het leven definiëren. Aan het eind van deel een gaf Charles aan hoe we door ons gedrag tegenover anderen radicale politieke en sociale veranderingen kunnen bewerkstelligen; door anderen er op te wijzen dat ‘we in hetzelfde schuitje zitten’; dat het universum op liefde en ruimhartigheid draait. “Laat ik voor mezelf spreken. Telkens wanneer ik ruimhartigheid of onvoorwaardelijke liefde zie of ervaar, ontspant het mij om hetzelfde te doen. En wanneer genoeg van ons dat doen, brokkelt de basis van alle systemen van afgescheidenheid af.”

Share International: Eigenlijk vallen ze al uiteen, denk je niet? We hebben deze nieuwe manier van denken en zijn al zo lang als ‘alternatief’ bestempeld en sinds decennia (misschien sinds de jaren 80) is erom gelachen. Maar nu komt het terug, sterker dan voorheen, misschien omdat de ineenstorting van onze ecologische, politieke en economische systemen nu zo duidelijk is.
Charles Eisenstein: Ja. En het grootste gevaar voor deze beweging, de groei van bewustzijn, is nu dat ze kan worden omgekocht en afgeleid om meer van hetzelfde te blijven, alleen in een nieuwe vorm. De manier waarop dat gebeurt is door je te laten verleiden iemand te haten. Dus terwijl mensen hun haat en afscheiding vroeger misschien op raciale minderheden richtten, gaat het nu tegen blanke racisten of mensen die de klimaatverandering of overheersing door het bedrijfsleven ontkennen. De fundamentele denkwijze is dat je het probleem van de wereld kunt oplossen als je de juiste slechterik kunt identificeren en de slechterik kunt verslaan. Eigenlijk hebben we het over een oorlogsmentaliteit.

SI: Ik herinner me een artikel dat je schreef, “De Verkiezing: van haat, verdriet en een nieuw verhaal” (Share International december 2016) kort na de verkiezing van president Trump over de noodzaak om niet op zoek te gaan naar zondebokken en het gebruikelijke te doen, zoals je zegt, ‘de slechterik vinden’, omdat het ons allemaal vervreemdt van ‘de ander’ en daarom van het geheel.
CE: In veel opzichten zie ik in mijn land dat de situatie veel slechter wordt wat maatschappelijke polarisatie betreft. Beide partijen zijn het erover eens dat het probleem de andere kant is. En zoals in het klimaatdebat krijg je uiteindelijk deze luidruchtige polariserende discussies, terwijl de dieperliggende kwesties worden genegeerd en intensiveren. Het werk dat we dus moeten doen, ligt op een heel diep niveau. We zien deze polarisatie heviger worden en de manier waarop het verhaal gecontroleerd wordt, waarin zelfs informatie eerst beoordeeld wordt of het onze kant of hun kant dient en het er niet toe doet of het waar is of niet. Het criterium lijkt te zijn: ‘Dient het ons verhaal?’ en als je deze houding in twijfel trekt: ‘Nou, dan moet je wel van de andere kant zijn!’ En als je de vooronderstellingen van dit verhaal in twijfel trekt, dan moet je ‘een pacifist zijn’.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in december 2003 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1979 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

Een tijd zonder weerga
door de Meester —, via Benjamin Creme

Hoe weinig het er ook op lijkt, de mensheid stevent gestaag op haar bestemming af. Ondanks de spanningen en zorgen van de huidige toestand, hebben Wij, jullie Oudere Broeders, het volste vertrouwen dat de mensen zich bewust zullen worden van de gevaren, en tijdig in actie zullen komen om die het hoofd te bieden. Dat vertrouwen spruit voor een groot deel voort uit de kennis van het feit dat de
mensen er niet alleen voor staan, maar daadwerkelijk de ontvangers zijn van Onze zorg en bijstand. Wij beschouwen de mensen niet als afgescheiden, doch als jongere broeders op het pad van evolutie die, met Onze hulp, de vele moeilijkheden en gevaren die dat pad biedt voor zowel de onwetenden als de wijzen,tegemoet treden en oplossen.
De mensen moeten begrijpen dat dit geen gewone of normale periode is, het is werkelijk een tijd die in belang en hoedanigheid een climax betekent, een tijd zonder weerga. Om die reden alleen al worden de moeilijkheden en gevaren versterkt en vergen ze van de mensen en van Ons de zorgvuldigste
behandeling. Onze fysieke aanwezigheid onder de mensen, zij het vooralsnog in relatief kleine aantallen, garandeert dat Onze hulp in ruimere mate dan ooit beschikbaar is en op de taak berekend zal zijn. Ons vertrouwen wordt gesterkt door het feit dat Onze Grote Leider, Maitreya, Zelf onder de mensen is.
Zijn middelen zijn onuitputtelijk. Vooralsnog van achter de schermen, werkt Hij onafgebroken om vrede en vooruitgang te brengen in de aangelegenheden van de mens en tracht Hij, volgens de Wet, de vele tegenstrijdige belangen te ontwarren en zo de voorwaarden te scheppen waarvan ware vrede afhangt.
Alleen rechtvaardigheid zal de vrede brengen waarnaar de mensen verlangen, en alleen wanneer er rechtvaardigheid heerst, zal oorlog een vervagende herinnering worden. In bijna alle landen is Maitreya te vinden, waar Hij een netwerk van helpers op elk gebied bijeen brengt. Zo rijgt Hij de weefsels van het nieuwe aaneen. Deze gekozen werkers kennen hun taak goed. Zij zullen spoedig verschijnen en het nieuwe denken in de wereld brengen, en laten zien hoe noodzakelijk het is om rechtvaardigheid tot het eerste doel voor de mens te maken. Zij zullen laten zien dat alleen dát de gesel van oorlog, de plaag van terreur voor altijd tot een einde zal brengen; dat alleen een verstandige reorganisatie van onze economische structuren rechtvaardigheid mogelijk zal maken en de mensheid op basis van vertrouwen tot elkaar zal brengen. Zo zal het zijn, en zo zullen de wijsheid en de leringen van Maitreya het denken van mensen binnendringen en beïnvloeden.
Velen reageren nu op Zijn lering. In elk land vormen zich groepen die demonstreren voor een beter leven voor de mens en een einde aan oorlog eisen; zij roepen op tot rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen en samendelen als de natuurlijke en enige weg om de toekomst van het ras te waarborgen. Heb geen vrees; mensen beginnen te reageren op het appèl en zullen beslist zegevieren.

Boodschap van Maitreya, nr. 86
17 oktober 1979

Dierbare vrienden, Ik ben zeer verheugd weer in jullie midden te zijn.
Mijn vrienden, Mijn dierbaren, gezellen-vanouds, vele malen al heb Ik jullie aangespoord je in te zetten om Mijn weg te bereiden.
Laat Mij nogmaals zeggen hoe noodzakelijk dit werk is. Hoe meer mensen weten dat Ik teruggekeerd ben, des te eerder zal Mijn gezicht bekend zijn.
Laat Mijn Boodschap spreken tot alle mensen. Laat Mijn woorden uitgaan. Zend ze naar jullie broeders wijd en zijd, en maak ook hen bewust van Mijn Komst.
Mijn openlijke werk vordert. Ik plan van dag tot dag en let zorgvuldig op de reactie van de mens. Aldus wordt het ritme van Mijn Verschijnen bepaald, en zo zien jullie, Mijn vrienden, hoe jullie werk Mijn Plan beïnvloedt.
Mijn Meesters zullen jullie tonen dat er weinig is wat je niet tot stand kunt brengen, als je het maar probeert. Alles is mogelijk voor de mens. In alles wat de mens nodig heeft, wordt voorzien door zijn Bron. De Grote Voorziener vergeet Zijn kinderen niet. Kijk dan niet met wantrouwen naar de toekomst,
maar verwelkom haar met open armen en vreugde, wetend dat Broederschap en Vertrouwen de norm zullen zijn.
Mijn vrienden, broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan: Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu hebt?
Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot roemrijke daden? Niets kan je tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven
van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; de vreugde die het Mijn voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, vrienden, Maitreya is
met jullie! Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de eeuwige God zich nu openbaren in jullie hart en denken.
Moge deze openbaring jullie ertoe brengen het doel van je eigen ziel te bereiken.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

Een selectie

V. Hoe kan ik het best de nood van mijn broeder als die van mijzelf nemen? (Lezing San Francisco, VS, augustus 2009)
A. Leer samen te delen en bepleit samen delen. Geef geld, zoveel je kunt, of zelfs nog iets meer, aan organisaties die uw broeders en zusters in de armste landen van de wereld helpen, zij die sterven van honger terwijl wij teveel eten en overgewicht hebben.
Maak het praktisch. In elke spirituele missie moet je praktisch zijn. Spiritualiteit is iets praktisch. Maitreya komt niet als religieus leraar. Hij is niet tegen godsdienst, maar Hij zegt dat godsdienst een ladder is. Die helpt je om op het dak te komen, maar wanneer je op het dak bent, heb je geen ladder meer nodig. Je kunt hem wegdoen of aan iemand anders geven.

V. Wat zal Maitreya doen als Hij geen nieuwe religie komt instellen?
A. Maitreya komt niet om een nieuwe godsdienst te vestigen. Hij komt om ons een andere weg naar God te tonen – door te weten dat God bestaat, dat wij God zijn, en door God aan te roepen in plaats van te aanbidden. Momenteel aanbidden mensen God. Dat is iets uit het verleden. God bestaat in alle dingen, in alles wat je maar kunt bedenken. Ook in onszelf. Niets is daarvan afgescheiden. Er bestaat niet één klein atoompje waar dan ook in het universum dat afgescheiden is van enig ander atoom in het heelal. Er bestaat alleen maar energie in het hele geopenbaarde universum. Die energie is goddelijk. Ze bezit alle goddelijke hoedanigheden van liefde, macht, doel, intelligentie, enzovoort. Naarmate die goddelijke energieën op de mensheid inspelen, veranderen wij. Dat is wat er nu gebeurt.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven. We leggen deze brieven ter overweging voor.

Een selectie

De kracht van planten
Ik heb twee planten in de zitkamer, die beide heel gezond zijn [geschreven in juli 2003]. Ik denk dat het een begonia is maar ik weet het niet zeker. De plant had een steun nodig, die hij ook heeft, maar is tot het plafond gegroeid zonder enige ondersteuning. Het is een verrassing voor me dat hij zo sterk is en nog steeds groeit, maar een beetje schuin. Ik heb de plant niet ingekort, maar vraag me af wat te doen: legt u het alstublieft uit.
MS, Wairupa (Nieuw-Zeeland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de groei van de plant een zegening van de Meester Jezus is.

Stille boodschap
Op 22 augustus 2003 rond 9.30 ’s ochtends begon het centrum van de stad Dover druk te worden. Op de vluchtheuvel in het midden van de straat liep een heel lange, magere man, gekleed in een vaalgrijs overhemd en broek met een blauwige tas over zijn schouder. Hij had krullend grijs haar tot over zijn oren en droeg een grote strohoed met een stijve rand waarop een krans vergane rozen lag. In plaats van hem uit
te lachen keek iedereen met belangstelling terwijl hij voorbijliep. Er was een sfeer van grote vrede en vreugde om hem heen. Hij sprak niet maar wandelde alleen maar in de richting van het gemeentehuis.
Was dit “De Gelukkige”, Maitreya?
MNF., Dover (Kent, VK).
Benjamin Creme ́s Meester bevestigde dat de man inderdaad Maitreya was.

Alomtegenwoordig?
Een aantal weken geleden (in februari 2019) overkwam me iets heel merkwaardigs. Ik liep het Informatiecentrum in Amsterdam uit, toen er plotseling een man voor me stond.
Hij begroette me met “Hallo opa”, iets wat maar een iemand anders tegen me zegt en waar ik onlangs aan had gedacht en om had gelachen. Toen vroeg hij naar mijn gezondheid en vertelde dat hij zijn arm en ook een been had gebroken, wat verklaarde waarom hij een wandelstok bij zich had als steun. Niets hiervan is opmerkelijk behalve het feit dat ik hem herkende van foto’s die in Share International gestaan hebben. Deze man was dezelfde man die tweemaal in Share International genoemd is (zie SI
oktober 2005 en januari/februari 2008). In de brieven wordt naar hem verwezen als ‘Ruben’. En precies zoals hij eruit zag op de foto die in 2007 genomen werd, droeg hij die pet, had een snor en droeg een bril met ronde glazen. Het vreemde is dat dit plaats vond in Amsterdam, terwijl het bij de vorige
ontmoetingen met Ruben om andere mensen ging in Wiltshire (VK). Hij was toen dus daar in het VK en nu is hij hier [in Amsterdam]. Ik merk ook dat wanneer ik aan ‘Ruben’ denk, ik Maitreya’s energie voel.
JK, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde destijds dat hij Maitreya was (als een goede genius).

Tekenen aan de hemel – een kleine selectie

Op 10 maart 2019 werd van zonsopgang tot omstreeks 12 uur ’s middags zwevend boven Mount Fuji (Japan) een UFOvormige wolk van naar schatting 4,5 tot 6,5 km in doorsnee gefilmd. De ufowolk, die aanvankelijk scherpomlijnde contouren vertoonde, bleef het grootste deel van de tijd in dezelfde positie hangen, terwijl andere wolken voorbijtrokken.
Doordat de opname versneld wordt weergegeven, is de tijdsspanne van enkele uren in de video verkort tot ongeveer vier minuten. Hierdoor wordt het contrast tussen de bewegende wolken en de stationaire ufowolk duidelijker zichtbaar, totdat deze uiteindelijk verdwijnt. (Bron:youtube.com/watch?v=1_mRoXhNaGo. YouTube: jtmsk)

Een op Christus lijkende figuur in de lucht

Een foto van een lichtgevende figuur die bij zonsondergang uit de zee oprijst boven de Tyrreense Zee (Italië) is viraal gegaan en velen vergeleken de beeltenis met het beeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Alfredo Lo Brutto uit Agropoli (Italië) maakte de foto toen hij 1 maart 2019 op het Piazza
Sanseverino was. “Zodra ik die schitterende figuur zag, voelde ik een grote behoefte om er een foto van te nemen en die te delen.”
Behalve de belangstelling voor de foto van de kant van de Italiaanse media, was Alfredo vooral verrast door de reactie op de sociale media: “Ik deel niet vaak foto’s op sociale media, maar toen ik deze nam had ik onmiddellijk het gevoel dat ik wilde dat ook andere mensen hem zouden zien, omdat het beeld zo mooi
was.” Hij heeft zelfs berichten van atheïsten gekregen die ontroerd lijken door de kracht van het beeld. “Na deze intense ervaring en de sterke gevoelens die ik had, kan ik zeggen dat mijn religieuze geloof sterker is geworden,” aldus Lo Brutto.
(Bronnen: rai.it; coasttocoastam.com; occhiodisalerno.it; infocilento.it; dailymail. co.uk)


Nederland – In 2016 werd van foto’s van een kleurrijke ‘ster’ in de lucht boven Amsterdam, genomen door CQ, door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het Maitreya’s ‘ster’ was (gepubliceerd in Share International, september 2016). Onlangs, op 15 februari 2019, op dezelfde plaats en in dezelfde richting aan de hemel, nam hij deze nieuwe foto’s snel na elkaar, die weer een kleurrijk, flikkerend, voortbewegend op een ‘ster’ lijkend voorwerp laten zien.

Mijlpaal in mondiale Aidsepidemie
Doktoren in Londen hebben bekendgemaakt dat er een tweede patiënt van hij genezen is. De verrassende resultaten bevestigen dat er een behandeling voor hiv-infectie mogelijk is, na 12 jaar van pogingen om de behandeling te herhalen waarmee de eerste succesvolle genezing een feit werd. Beide genezingen waren het gevolg van beenmergtransplantaties die waren bedoeld als behandeling van kanker bij patiënten, niet hiv. Zulke transplantaties zijn riskant, met blijvende ernstige bijwerkingen. Maar deskundigen zeggen dat het herbewapenen van het lichaam met immuuncellen die op soortgelijke manier aangepast worden om hiv te weerstaan, een succesvolle behandeling kunnen opleveren. Het verslag wordt in het tijdschrift Nature gepubliceerd. “Het zal mensen inspireren dat genezing geen droom is,” aldus dr. Annemarie Wensing, virologe aan het UMC Utrecht. “Het komt binnen bereik.” (Bron: nytimes.com)

Ex-Witte Huis-kok voedt daklozen
Robert Mendoza heeft als voormalig kok van het Witte Huis Amerikaanse presidenten en beroemdheden gediend. Nu leidt hij een restaurant en kookt voor de daklozen in Charlotte (Noord-Carolina). Hij volgde zijn moeders intuïtie tijdens haar bezoek uit Guatemala en kocht een kraslot van 5 dollar bij een plaatselijke buurtwinkel en won de hoofdprijs van een kwart miljoen dollar. “Mijn handen begonnen te trillen toen ik de nummers zag,” zei Mendoza. “Sindsdien ben ik blijven trillen… We voeden meer dan 3000 kinderen met mijn stichting,” voegde hij toe. “Ik weet wat het is om honger te hebben. Als tiener zei ik tegen mezelf dat mocht ik ooit in de positie verkeren om terug te geven, ik zou doen wat ik kan om tezorgen dat niemand anders honger hoeft te hebben.” Mendoza heeft plannen om al het geld te gebruiken om de bouw van een keuken te voltooien van waaruit de daklozen in de Dominicaanse Republiek van maaltijden kunnen worden voorzien. (Bron: goodnewsnetwork.org)

Bomen planten voor een stuiver
“Als iemand een boom wil planten, mogen financiële beperkingen dat niet in de weg staan,” meent Rodney Sidloski, stichter van de hulporganisatie HELP International die in het VK haar basis heeft. Na vele jaren onderzoek van boomproductie en planttechnieken in Afrika en Canada, heeft hij een manier ontwikkeld om voor minder dan een stuiver een boom te planten met gebruik van gewone kweekmaterialen. De gepatenteerde techniek maakt gebruik van een vierkante houder van piepschuim die van bovenaf water krijgt, en maandenlang in water drijft; de zaden overleven zelfs de winter. De drijvende boomkweek heeft in vergelijking met traditionele kwekerijen minder water en onderhoud nodig. Deze zomer zullen HELP International en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties een drijvende kwekerij met een miljoen zaadjes in Ghana beginnen. (Bron: globalnews.com)

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in november 2005 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1978 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

De sleutel tot de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme

Met droefenis zien Wij toe hoe mensen voortdurend pogingen doen om hun problemen op te lossen met de werkwijzen uit het verleden. Deze problemen zijn veelvuldig en houden evenveel verband met de toekomst als met het heden. Meestal zijn het overblijfselen uit het verleden en vormen ze een zware last voor de ontluikende samenlevingen van tegenwoordig. Geobsedeerd door hun felle strijd om markten proberen regeringen overal elk gebruikelijk middel om veiligheid en kracht, ontwikkeling en vernieuwing, en stabiliteit te bereiken temidden van verandering. Het is een onmogelijke taak.
Er is slechts één antwoord op al hun zorgen, één oplossing voor al hun problemen, maar niemand heeft het tot dusver gewaagd het woord te fluisteren dat hen en de wereld in één keer zou bevrijden; dat, in één keer, deze wereld in het nieuwe tijdperk van Rechtvaardigheid en Waarheid zou lanceren. Laat het woord weerklinken, laat het woord de nieuwe beschaving, de nieuwe samenleving openbaren. Laat het woord overal gehoord worden, laat de mens erop reageren. Het woord is de klank van gerechtigheid, het is de klank van waarheid. Het woord brengt alle mensen tezamen, en bouwt de Broederschap van mensen. Het woord maakt het hart licht, en brengt iedereen geluk. Het woord is wijs en grootmoedig, vervuld van liefde. Het woord is ‘samendelen’, de sleutel tot de toekomst. Samendelen is het antwoord op alle problemen van de mensen. Samendelen is een ander woord voor goddelijkheid. Samendelen luidt het hoogste in wat voor mensen mogelijk is, want het opent de deur naar vertrouwen. Samendelen zal de mens aan Gods voeten brengen. Wanneer mensen leren samen te delen, zullen zij de zin van het leven kennen. Wanneer mensen samendelen zullen zij zich opgetogen voelen en houden van wat zij doen. Samendelen zal de mensen heel maken. Samendelen zal de mensen Eén maken. Er is geen einde aan het denkbeeld van samendelen. Het zal de verlossing van de mensen blijken te zijn. Wanneer de mensen Maitreya zien, zullen zij deze woorden van Waarheid horen. Met wijdopen hart zullen zij naar Zijn verklaringen luisteren, en in hun reactie oproepen tot het beëindiging van tirannie en onrechtvaardigheid. Zij zullen zich rond Hem scharen en Hij zal hun woordvoerder zijn. Spoedig zullen mensen Zijn gezicht zien. Spoedig zal Hij Zijn denkbeelden aan de wereld voorleggen en het oude tijdperk uitluiden.
Hij is nu de mensen nabij. Hij kan niet worden geloochend. Zijn liefde doordrenkt nu de gebieden en
brengt verandering op de voorgrond. Bedenk dit: zonder de hulp van Maitreya is de mens verloren. Wij wachten vurig op de weerklank van de mensen.

Maitreya’s Boodschap nr. 12, 10 januari 1978
Dierbare vrienden, Ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn en jullie Mijn gedachten te onthullen over het probleem van de mens. Het probleem van de mens in deze tijd is, zoals altijd, van eigen makelij; het vormt geen deel van het Plan van God. Door misbruik van zijn goddelijke vrije wil heeft de Mens zijn toekomst, en die van alle natuurrijken, in gevaar gebracht. Velen beginnen dit nu te beseffen, en ondernemen naar beste vermogen stappen om een ramp af te wenden. Dat is goed. Maar niet iedereen ziet het gevaar dat de mensheid in toenemende mate bedreigt. Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen.
Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. Mijn Meesters zijn onder jullie en zullen jullie de weg wijzen; Ikzelf zal leiden. Is het mogelijk dat jullie deze leiding, deze kans om je te verheffen en vooruit te gaan, zullen afwijzen? Nee, Mijn vrienden, dat denk Ik niet. Ik zal jullie tonen dat de weg voor de mens de weg is van broederschap, van nauwe samenwerking, van wederzijds vertrouwen en dienstbaarheid. Dit is de enige weg. Al het andere heeft gefaald. Mijn vrienden, tenzij de mens dit kan, zal hij op deze Aarde ophouden te bestaan. Ik dreig niet,
maar spreek eenvoudig de waarheid. Er rest slechts weinig tijd om het evenwicht in de natuur en de
wereld te herstellen. Stel je tot belangrijkste taak om aan ieder de middelen te verschaffen om menswaardig te leven, als zonen van God, allen broeders. Stel de voortbrengselen van de wereld ter beschikking aan alle landen van de wereld, ten gebruike van allen. Doe dit vandaag als vrije mensen, en oogst morgen de heerlijkheid als Ware Zonen van God. Moge het goddelijk licht en de liefde en de kracht van de ene, allerheiligste God nu neerdalen in jullie hart en denken. Moge dit licht en deze liefde en kracht jullie aan jezelf tonen als waarlijk God. (Uit: 140 Boodschappen van Maitreya de Christus)

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een
breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de
jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Wanneer Heer Maitreya bekend is, wat zal dan de toekomst zijn voor de gelovigen vergeleken met hen
die niet in staat zijn enige vorm van liefde te voelen? (Lezing San Francisco, augustus 2005)

BC: Hetzelfde, maar dan sterker. De wereld zal getransformeerd worden, maar dat gaat Maitreya niet doen. U gaat dat doen. Wij allemaal gaan dat doen. De mensheid gaat dat doen. Lang geleden zei Maitreya: “Door mensenvoeten en mensenhanden [zal] de Tempel gebouwd worden.” De ‘tempel’ is de juiste structuren: politiek, economisch, religieus, sociaal, wetenschappelijk, enz. Deze zijn de weg naar de toekomst. En ze zullen door de mensen gecreëerd worden.*

V. Hoe zal Zijn aanwezigheid ons leven veranderen?
BC: Hij komt als Avatar aan het eind van een Tijdperk om de weg voorwaarts naar de Nieuwe Tijd te openen, om de energieën van de Nieuwe Tijd vrij te geven en ons veilig die Nieuwe Tijd binnen te leiden, een tijd, zoals Hij zegt, “waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn”. [Maitreya’s Boodschap nr. 3]. Kun je je voorstellen? Een tijd waarin geen twee dagen hetzelfde zijn? Ik ken mensen die dit weten en denken, ‘O nee, dat is niets voor mij. Dan moet ik elke dag iets anders doen.’ Stel je toch eens voor! Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Wanneer geen twee dagen gelijk zijn, is alles zo creatief en interessant, wordt alles nieuw, en ben je betrokken bij de creativiteit. Geen twee dagen zullen hetzelfde voelen, hetzelfde lijken. Dan denk je niet ‘Wat zal ik vandaag gaan doen? Dat deed ik gisteren al, en eergisteren, en de dag daarvoor. Ik moet werken en het is hetzelfde, net als vorig jaar, enzovoort, enzovoort.’ Dat is wat zo dodelijk is voor de mensheid, die eentonigheid, die mensen tot machines maakt om kantoorkolossen te laten draaien, om grote ondernemingen te laten draaien, om winst te maken voor grote bedrijven. Daar is het allemaal voor. Niet omdat mensen de sleur zo leuk vinden. Ze doen het alleen omdat ze inkomen nodig hebben.

V. Dus hoe komen we uit ‘de sleur’?
BC: Alles is verkeerd georganiseerd en de Meesters hebben het antwoord. Samen delen leidt tot rechtvaardigheid en rechtvaardigheid leidt tot vrede en in die vrede kunnen we zelf onze relatie bepalen als één land tot het andere, als man en vrouw tot werk, en de noodzaak van vrije tijd – de vrije tijd om voor jezelf te ervaren wat het leven is.

Gereed
Ongeveer zes maanden geleden (brief is op 23 oktober 2018 geschreven) had ik een soort wakend visioen met Benjamin Creme erin. Ik bedoel niet een visioen in religieuze zin – laat op een avond zweefde het voor mijn ogen. Ik zat in bed en dacht niet aan iets in het bijzonder en plotseling zag ik zilverwit haar, wat me onmiddellijk herinnerde aan de heer Creme en toen viel het geheel daarom heen samen.
Het was een prachtige scene met een groot statig huis, een helder blauwe lucht en groene gazons. Het was een prachtige zomerdag. We waren achter het huis en Benjamin zat met een paar vrienden aan een tafel aan de ene kant van het gazon. Ze waren aan het relaxen en dronken misschien ijsthee, en waren denk ik gekleed alsof ze polo hadden gespeeld, hoewel niet op het gazon naast hen. Benjamin keek naar mij en zei: “Ben je gereed?” Ik had geen idee, maar ik dacht ik kan het beste gewoon ja (!) zeggen, dus zei ik: “Ja!” en hij antwoordde meteen: “Goed, want Maitreya komt.” Het beeld vervaagde toen snel, maar niet voor ik natuurlijk vroeg: “Wanneer?” Ik geloof dat hij zei: ‘Twee jaar.”
J.M., Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk).

Goddelijk gebaar
Ik vraag me wel eens af hoe je je goddelijkheid kunt tonen en hoe open te zijn naar mensen, echt open, je ‘een’ voelen met iedereen. Begin november 2018 zat ik in een tram en was bijna bij de halte waar ik uit moest stappen. Toen ik bij de uitgang kwam zag ik een man die op de plaats tegenover de deur zat. Ik denk dat hij “Hallo” zei; in ieder geval stak hij zijn hand uit om me een hand te geven en we schudden elkaar de hand. Zijn handdruk was stevig en plezierig. Dit duurde een minuut of zo. Intussen stond de tram stil en haastte ik me naar buiten. Hij maakte indruk op me. Hij straalde eenvoud uit, zijn gezicht was open, vriendelijk en er was een sfeer van zuiverheid en onschuld om hem heen. Hij was onopvallend gekleed. Ik ging verbaasd en vrolijk de tram uit.
We beginnen Transmissie-meditatie altijd met het afspelen van een Boodschap van Maitreya. Die avond was dit Boodschap 28 die tot mijn verbazing begon met: “Ik wil jullie graag een nieuwe manier van leven tonen, een manier, gebaseerd op de innerlijke broederschap der mensen, op hun vermogen om lief te hebben en samen te delen, en op hun wezenlijke goddelijkheid. Het proces naar goddelijkheid is eenvoudig, natuurlijk en vrij toegankelijk voor alle mensen. Het is het proces van het vrijmaken van die God die van stonde af aan in jullie heeft gehuisd. Dit is Mijn Belofte: als jullie Mij volgen naar de Nieuwe Tijd, dan zal Ik jullie goddelijke aard voor je vrijmaken.”
Naam en adres bij de redactie bekend, Amsterdam.

Geen gewone zwerver
Op 28 april 2002 kwam ik in Parijs aan om Wesak te vieren en ik nam de metro bij station Coulaincourt om naar het hotel te gaan. Op weg naar buiten zat een man op de grond. Hij droeg een grote grijze jas, een Afghaanse muts, hij had een grote grijze baard en wat ik vooral opmerkte was hoe schoon en gezond hij eruit zag. Hij leek me echt geen gewone zwerver. Later, toen ik mijn vriendin had ontmoet, zag ik de man weer en was ik nog steeds gefascineerd. Ik wees haar op hem. De volgende dag namen we weer dezelfde metro naar waar de viering van het Wesakfeest plaatsvond en hij was er nog steeds. Mijn vriendin liep voor mij langs hem heen en net toen ik hem passeerde riep hij haar bij haar naam. Ik was perplex dat ik haar bij haar naam “M.” hoorde noemen omdat hij ons niet kende. Ik hield mijn vriendin tegen om haar te vragen of zij het ook had gehoord en ze zei ja. We keken elkaar vragend aan. Was de zwerver Maitreya?
H.M., Kilstett (Elzas, Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘zwerver’ Maitreya was.)

‘Tekenen zullen de wereld overspoelen’

Een lichtbundel schijnt op H.K., in een foto genomen op 6 oktober 2001 in Okinawa (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dit als zegening van de Meester Jezus.
Foto genomen op 5 september 2005 toont een beeldhouwwerk van M.V. in een kerktuin in Les
Cerqueux-sous-Passavant (Frankrijk). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de lichtkolom een
zegening van Maitreya was.

Porto Alegre, Brazilië – Op 15 oktober 2018 fotografeerde een ooggetuige vanuit de luchthaven in
Porte Alegre een groot schijfvormig vliegend voorwerp in de lucht. (Bron: mufon.com)
Oregon, VS – Een vrouw in St. Helens (Oregon) nam in november 2018 op twee opeenvolgende
avonden foto’s en video’s van kleurrijke pulserende lichten aan de avondhemel boven haar huis.
Michelle Gabrielli zond haar foto’s en video’s naar een plaatselijk televisiestation, dat ze in twee
van hun nieuwsuitzendingen uitzond. Gabrielli vertelde dat er ten minste 15 lichten in de lucht
waren die zich in relatie tot elkaar voortbewogen en bij tijden afzonderlijk leken te vliegen en dan
weer bij elkaar terugkwamen.
“Ik weet niet wat ik die avond zag,” zei Gabrielli tegen een verslaggever van het plaatselijk
televisiestation KOIN. “Voor mij is het een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp… Het betekent
slechts dat er iets in de lucht was dat wij daar niet geplaatst hebben.” (Bron: koin.com;
coasttocoastam)

Het bredere perspectief – ingekort
Als algemene vuistregel is het raadzaam om waar er sprake is van onenigheid of een tendens tot
afscheiding na te gaan wat daar achter schuilgaat. Verdeeldheid leidt tot partijzucht en twist en wordt aangemoedigd door de krachten van chaos. Het is altijd verstandiger om eenheid te kiezen en te werken in het belang van het algemeen welzijn. Naarmate de mensheid evolueert en haar vermogen om zich meer met anderen te vereenzelvigen verruimt, hoe anders ‘de ander’ ook mag zijn, is de algemene tendens naar grotere inclusiviteit, terwijl verscheidenheid altijd gerespecteerd en omarmd wordt. Ieder land heeft zijn unieke eigenschappen, maar deze moeten in dienst gesteld worden van de grotere groep. In januari 1971 stemde het parlement van het VK in met toetreding tot de Europese Gemeenschappelijke Markt, zoals die toen heette. Edward Heath was de Conservatieve premier en ook musicus, een oceaanzeiler en enigszins een visionair. Hij was van mening dat in deze periode van de geschiedenis de rechtmatige plaats voor het VK was deel van Europa te zijn, verenigd na eeuwen van conflict. Tot dan toe was het VK buiten Europa gebleven, aanvankelijk tegengehouden door Winston Churchill, premier van Groot-Brittannië, en Charles de Gaulle, president van Frankrijk, beiden om hun eigen patriottistische redenen. Toen het parlement de overeenkomst aannam om mee te doen met Europa nam Heath uit dankbaarheid plaats achter zijn klavichord en speelde een van de preludes uit Bachs Wohltemporierte Klavier, dat vrede en harmonie uitdrukt.
Verscheidene jaren later was de onenigheid die deze overeenkomst opriep zo groot – het VK heeft
zichzelf lange tijd een trots en zegevierend eiland gevoeld – dat Harold Wilson, de toenmalige Labour-
premier, een referendum afkondigde dat het Britse volk de kans gaf om in de gemeenschappelijke markt
te blijven of te vertrekken. Een grote meerderheid van twee tegen één stemde voor blijven.
Op 4 juni 1975, de dag voor het referendum, werd een brief van Benjamin Creme in het dagblad The
Times gepubliceerd waarin hij ten sterkste pleitte om te stemmen voor Blijven in het belang van eenheid
en vrede:

De ervaring van Groot-Brittannië
Van de heer Benjamin Creme

Het lidmaatschap van Brittannië van de gemeenschappelijke markt is wezenlijk, niet alleen voor Europa maar voor de eenheid in de wereld. Brittannië heeft lang ervaring als moeder van het Britse Gemenebest dat door haar banden losjes maar toch stevig is verenigd, en ze is in staat om de spanningen van uiteenlopende nationale noden en aspiraties het hoofd te bieden. Ze kan daarom als een plechtanker en gids optreden in de vele problemen waarvoor Europa zich gesteld ziet in zijn poging een eenheid en fusie te smeden. Dit zou later de eerste tastbare blauwdruk kunnen leveren voor die grotere wereldeenheid waar alle mensen van goede wil in hun hart naar verlangen, en die essentieel is wil ware en duurzame wereldvrede ooit werkelijkheid kunnen worden. De voors en tegens van materiële voordelen, en het geringe verlies van soevereiniteit dat dit met zich meebrengt zijn van weinig belang in dit bredere perspectief. De tijd is nu gekomen dat het Britse volk zijn ingeboren besef van hogere waarden van samenwerking, wijs compromis en samendelen voor het collectief goed kan laten zien door Ja te stemmen voor het behoud van ons lidmaatschap van de Europese
Gemeenschap.

Hoogachtend,
BENJAMIN CREME
2 juni 1975

Maitreya ́s visie
De volgende citaten zijn leringen van Maitreya zoals overgebracht door Zijn naaste medewerker in de
Aziatische gemeenschap in Londen en gepubliceerd in Share International, als persberichten
uitgezonden en later bijeengebracht in het boek Maitreya’s Leringen – de Wetten van het Leven.
“De Europese Gemeenschap – De idealen van de EG moeten niet te hoog grijpen en een bedreiging gaan vormen voor de culturele en nationale identiteit van de afzonderlijke landen. Die identiteit is onschendbaar en moet niet worden aangetast. Maar de EG kan wel een rol spelen bij het voeden van de landen van de wereld.” (november 1989) “…De landen zullen hun heilige individualiteit behouden. Maar voedsel, huisvesting en veiligheid moeten prioriteit krijgen, zodat de zaden van destructief nationalisme en racisme niet kunnen groeien. Vrije handel is niet hetzelfde als de afschaffing van alle grenscontroles… Als we dit toestaan, zullen de nationale identiteiten daaronder lijden. Dit lijden op zich geeft aanleiding tot nationalisme en racisme, die het zaad vormen van vernietiging.” (september 1993)