V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn er tot nu toe geweest? Op 11 mei waren er in Rusland al tien interviews met Maitreya geweest. Was de reactie net zo goed als eerder?
A. Maitreya heeft daarna nog eens vier interviews gegeven (per 8 juni 2013). Ja, nog beter zelfs.

V. In de afgelopen weken was aan de westerse hemel een planetaire samenstand zichtbaar die de ‘dans der planeten’ wordt genoemd, waarbij Jupiter, Mercurius en Venus een driehoek vormden en daarna geleidelijk om elkaar heen leken te bewegen totdat ze op één lijn kwamen te staan. Heeft dit verschijnsel enige betekenis voor onze planeet?
A. Ja. Hierdoor worden bepaalde energieën op elkaar afgestemd die bijzonder gunstig voor de Aarde zijn.

V. De zon is de laatste tijd behoorlijk actief geweest, met enorme zonnevlekken die vrijkwamen. Welke invloed heeft dergelijke zonneactiviteit op planeet Aarde
A. Deze zorgt voor geweldige veranderingen op alle planeten, zoals we zelf op deze planeet zullen zien.

V. Is er een manier waarop je jezelf kan beschermen tegen het risico van dementie?
A. Er bestaat geen directe manier om jezelf te beschermen tegen het risico van dementie of Alzheimer. Wat de voortgang van het proces wellicht kan vertragen is het gebruik van Tlacotewater-tabletten. De tabletten helpen de structuur van ons lichaam op celniveau, en daarmee het immuunsysteem, te versterken. Het is wel belangrijk te weten dat deze tabletten dementie of Alzheimer niet kunnen voorkomen of genezen, maar ze kunnen wel helpen de voortgang ervan te vertragen.
De tabletten zijn gemaakt van het geneeskrachtige water dat in 1992 op een ranch in Tlacote, nabij Mexico-Stad, werd ontdekt. Het water, dat uit een diepe welput komt, is door Maitreya gemagnetiseerd met kosmische energie uit de constellatie Waterman. Maitreya heeft over de hele wereld soortgelijke bronnen gecreëerd en tot dusver zijn vier ervan ontdekt. Uiteindelijk zal er een wereldwijd netwerk van 777 van deze geneeskrachtige waterbronnen ontdekt worden, in een volgorde die door Maitreya bepaald wordt.
In 1992 heb ik bij een homeopatische apotheek in Londen een homeopatische remedie laten maken van het Tlacote-water, waar inmiddels duizenden mensen over de hele wereld baat bij hebben. Ook het water uit een van de andere vier bronnen die ontdekt zijn, in een grot in Nordenau (Duitsland) is gebruikt voor een homeopatisch middel, dat in Duitsland verkrijgbaar is.
[Neem voor informatie over het bestellen van Tlacot-watertabletten contact op met Ainsworths Homoepathic Pharmacy, 36 New Cavendish Street, Londen W1G 8UF; www.ainsworths.com. Voor andere bronnen, zie ‘Healing wells’ op www.share-international.org]

V. Enige tijd geleden publiceerde Share International een foto van een ruimteschip dat een vulkaan in Mexico in- of uitvloog. Hoe kan een schip de enorme temperaturen in een actieve vulkaan weerstaan? Hoe kan de bemanning van een schip in zulke omstandigheden overleven?
A. Ze vlogen niet de vurige lava in de vulkaan in, maar onderzochten alleen of de vulkaan op het punt van uitbarsten stond.

V. Ik weet dat u heeft gezegd dat het incident bij Roswell, dat in 1947 in New Mexico (VS) plaatsvond en waarbij de Ruimtebroeders zich opzettelijk lieten neerstorten om de aandacht te vestigen op leven van andere planeten, authentiek was. Lieten de Ruimtebroeders die bij Roswell neerstortten ook hun stoffelijke overschotten opzettelijk achter? Er wordt gezegd dat wetenschappers in de VS nog steeds hun skeletten onderzoeken. Is dat waar?
A. Nee. De hele massa van hun lichamen, inclusief het skelet, is al lang tot stof vergaan.

V. Wanneer ik het met mensen heb over hoe de wereld er na Verklaringsdag uit zal zien, merk ik dat ik moeite heb met concepten als voedsel, onderwijs, onderdak en gezondheidszorg als basisrechten. Intuïtief zie ik wat een zegen en vermindering van spanning deze veranderingen zullen brengen en dat maakt me ontzettend gelukkig. Wanneer ik mensen vertel dat er planeten zijn waar iedereen alles heeft wat men nodig heeft – en waarom zou je meer willen – merk ik dat veel mensen er niet eens over willen ‘fantaseren’: stel je eens voor, genoeg voor iedereen! Wat zou u zeggen tegen degenen die vinden dat mensen maar lui zouden worden als ze niet meer zouden hoeven werken voor hun basisbehoeften?
A. Dit is een misvatting – de mens werkt omdat hij mens is. (Picasso zei dat ‘het paard niet uit zichzelf in het span kruipt, maar een mens kan niet anders’.) Mensen moeten hun idee van wat werk is veranderen; het werk van miljoenen mensen tegenwoordig zou door robots gedaan kunnen worden – een deel hiervan wordt al door robots gedaan en dat zal steeds meer de norm worden. Het beeld van wat werken is, zal veranderen.

V. Ik zag een vraag op internet: “Wanneer is het Boeddha-dag?” Volgens de Gregoriaanse kalender viel die in 2013 op 17 mei. De Lucis Trust houdt de volle maan in Stier aan, het Wesak-festival (25 april 2013). Maar de Christus heeft de rol van Heer Boeddha overgenomen, dus moeten we de data en de functies van de Wereldleraar niet aanpassen nu Hij Heer Maitreya Boeddha is (zoals lang geleden door Gautama voorspeld)? Hoe zal het Wesak-festival eruit zien nu de Christus de Boeddha is en zal Maitreya beide taken vervullen? Zal Boeddha’s verjaardag Maitreya’s verjaardag worden?
A. De Christus is niet hetzelfde individu als de Boeddha – Zij zijn broeders, afzonderlijke individuen, maar boeddhisten verwachten Maitreya als Maitreya Boeddha.

V. Zijn er in Westerse landen nu meer mensen die een zenuwinzinking krijgen dan 30 of 40 jaar geleden? Waarom?
A. Ja, ik geloof dat dit zo is, maar niet alleen in het Westen; dit geldt over de hele wereld. De spanningen die ontstaan door de snelheid van de veranderingen die wereldwijd plaatsvinden, het binnenstromen van nieuwe en hogere energieën, het gebrek aan eenheid in de wereld, de commercialisering van het leven in het algemeen en de dreiging van oorlog, dragen alle bij aan dit verschijnsel.

V. Is het mogelijk een creatief leven te leiden zonder daadwerkelijk talent te ontwikkelen?
A. Iedereen is in wezen creatief omdat creativiteit van de ziel afkomstig is. Een stuk hout besnijden is een vorm van schepping, ook al is het eindproduct niet mooi of nuttig. Het leven van alledag kan creatief zijn. De mate waarin die creativiteit zich uitdrukt, hangt af van het punt in evolutie – hoe verder geëvolueerd de betrokkene is, hoe creatiever hij is. De cultuur van elk land is het resultaat van de creatieve activiteit van de discipelen in dat land.

V. Hoe wordt die creativiteit in het leven en in dienstbaarheid vrijgemaakt? Creativiteit en dienstbaarheid gaan hand in hand, maar ik vind dienstbaarheid vaak maar eenvoudig werk.
A. Door het beginsel van aspiratie. Als de aspiratie naar dienstbaarheid krachtig genoeg is, zal het werk dat verricht wordt niet als geestdodend ervaren worden.

V. Moet je kiezen tussen dienstbaar zijn of getraind worden of kunnen beide tegelijkertijd gedaan worden?
A. Ze kunnen tegelijkertijd gedaan worden.

Innerlijk weten
Onlangs stond ik in Los Angeles op de Latijns-Amerikaanse boeken- en uitgeversbeurs met een kraam van Share International. Een klein meisje en een oudere vrouw (misschien haar grootmoeder) kwamen naar de kraam en keken naar het kruis van licht en ander informatiemateriaal. Na een paar minuten met hen gepraat te hebben (ze waren tweetalig), maar zonder nog Maitreya als de Christus genoemd te hebben, bood ik hun de foto van Maitreya’s ‘hand’ aan en vertelde dat het verhaal er over op de achterkant staat. Het meisje zei dat ze de volgende zondag haar eerste Heilige Communie ging doen. Ik vertelde haar dat ik mijn eerste communie deed toen ik 12 jaar oud was. Hoe oud was zij? Ze zei dat ze zeven was. Ik feliciteerde haar en zei dat het geweldig was. Ze nam Maitreya’s ‘hand’ en zei iets tegen me. Ik kon haar niet verstaan, dus herhaalde ze het. Ik dacht dat ze naar de prijs vroeg en vertelde haar dat de kaart gratis was. Ze zei: “Nee,” en gebaarde me dichter bij haar te komen. Ik boog me voor over en zij wees naar de hand en zei: “Dit is de hand van Christus.” Ik was verbaasd en zei: “Ja, dat is zo, wat goed! Hoe wist je dat?” Ze wees alleen maar naar de ‘hand’ terwijl zij en de grootmoeder beiden naar me lachten, zich omdraaiden en wegliepen.
Waren zij Meesters? Misschien de Meester Jezus en een discipel van de Meester Jezus? Zo ja, dan is het voor zover ik me ervan bewust ben de eerste keer dat Jezus in het openbaar zegt dat Maitreya, niet hij, de echte Christus is. Het is belangrijk dat Hij deze verklaring geeft aan mensen zoals ik met een christelijke achtergrond.
D.L., Los Angeles (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ‘kleine meisje’ de Meester Jezus was en de ‘oudere vrouw’ een discipel van de Meester Jezus.

Goed gewerkt
Op 11 mei 2013 deed ik dienst als plaatsaanwijzer bij Michiko Ishikawa’s lezing in Osaka. De pauze was voorbij en even nadat het ‘vraag-en-antwoord’-gedeelte was begonnen, kwam iemand van het publiek de zaal uit naar de lobby en begon vriendschappelijk met een groepslid te praten dus ik nam aan dat ze elkaar kenden. Ik ordende het informatiemateriaal op de tafel een eindje verderop, zodat de mensen gemakkelijk zouden kunnen oppakken wat ze wilden meenemen. Toen kwam de man naar mij toe en zei: “Je hebt me iets goeds laten zien.” Ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Toen zei hij: “Het is de nuchtere manier waarop je werkt, met een lach, bedoel ik.” Ik zei: “Dat is het minste wat ik nu kan doen. Dus doe ik dat gewoon.” Nadat hij gezegd had : “Dat is goed en ik heb iets heel erg goeds gezien,” ging hij weg. Zijn opmerkingen maakten diepe indruk op me en daarom vroeg ik het groepslid dat met deze man had staan praten of hij een bekende van hem was. Hij zei nee, en dat de man zijn houding en die van de groepsleden had geprezen. Ik deed hetzelfde werk als ik ieder jaar bij de lezing doe, maar zijn opmerkingen bevestigden voor mij opnieuw dat eenvoudig werk gedaan met een glimlach en enthousiasme even belangrijk is als elk ander werk.
Was dit een bijzondere persoon?
S.M., Gifu (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Bescherming
Op 18 mei 2013, nadat ik Michiko Ishikawa als spreker had geïntroduceerd, ging ik bij de zijdeur van de zaal zitten. De stoelen van de vier of vijf rijen vooraan waren allemaal leeg en al gauw ging een jongeman vlak voor me zitten. In het flauwe licht in de zaal leek hij in de 30, had een donkere huidskleur en droeg een wit overhemd en zwarte broek. Zijn overhemd zag er versleten en nogal vies uit. Ik kon zijn gezicht niet zien maar ik dacht dat hij uit een Aziatisch land kwam. Hij had een witte hoofdtelefoon op en hield een draagbare CD-speler in zijn hand. Ik vond het vreemd dat hij tijdens de hele lezing zijn hoofdtelefoon op had. Toen ging hij op de rij lege stoelen liggen en begon een krakend geluid te maken terwijl hij zich bewoog. Mensen om hem heen keken nogal verstoord. Ik was een beetje bezorgd dat hij lawaai zou blijven maken.
Midden in de lezing waren er plotseling trillingen van een aardbeving, die de lezing een poosje stopzetten. Ik ging achter het toneel kijken of alles in orde was. Op de terugweg, terwijl ik de deur naar de zaal opende, zag ik de ogen van die man. Het was maar voor een ogenblik maar het stralende en de kracht van zijn blik overweldigden me. Zijn uiterlijke verschijning verdween meteen helemaal en alleen de kracht en de straling van zijn ogen maakten van binnen een diepe indruk.
De lezing werd hervat en verliep normaal, alsof er niets gebeurd was. Hij was daarna rustiger.
In het begin van het ‘vraag-en-antwoord’-gedeelte was hij er niet, maar later kwam hij terug naar dezelfde stoel en luisterde heel aandachtig, knikte en mompelde instemmend. De manier waarop hij zijn instemming en sympathie toonde leek niet op hoe een jongeman dat doet, maar eerder van een oudere wijze man. Maar hij had nog steeds de witte hoofdtelefoon op. De manier waarop hij zat leek erg trots en nogal arrogant, waarbij hij zijn armen over de rugleuningen van een aantal stoelen uitstrekte.
Toen ik de volgende dag mediteerde herinnerde ik me plotseling dat de manier waarop hij zat leek op de manier van Maitreya toen hij zes of zeven jaar geleden op de Japanse conferentie als een goede genius verscheen.
Was dit een bijzonder persoon?
M.M., Miyagi-ken, Japan.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was en dat Hij de aandacht van de toehoorders afleidde en hen rustig maakte voor de naderende aardbeving.

Geluidstherapie
Op 11 mei 2013 ging ik naar de lezing van Michiko Ishikawa in Osaka. Na het afspelen van de overschaduwing van Maitreya via de heer Creme op de video kocht ik de kaart van Maitreya’s ‘hand’ om mee naar huis te nemen. Terwijl ik omstreeks middernacht dank zegde en bad en over de pijn in mijn hart vertelde, hoorde ik buiten bij het raam bij de garage harde voetstappen. Het geluid was zo zwaar dat ik dacht dat het van een reusachtige man moest komen. Ik was niet angstig en kon er zelfs een waardige houding in voelen. Ik voelde dat het geluid van de stappen me troost en moed gaf, omdat ik me toen zo terneergeslagen voelde. Nadat het geluid was opgehouden ervoer ik zelfs nog een sterker gevoel van dankbaarheid en vreugde.
H.U., Osaka (Japan).
Kreeg ik toen bezoek van een bijzonder iemand?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het geluid van voetstappen door de Meester Jezus werd gemaakt.

Geruststelling
Op 18 mei 2013 stond ik bij de uitgang van de metro om de weg te wijzen naar Michiko Ishikawa’s lezing, toen ik voelde dat iets mij heel snel van rechts naar links passeerde. Onmiddellijk draaide ik mijn gezicht naar links. En alsof ik het beeld in slow motion zag begon er langzaam, steeds duidelijker, de vorm van een mannenfiguur te verschijnen en toen merkte ik plotseling dat hij al rechts naast mij stond. Verrast als ik was in een situatie die ik nog nooit eerder had meegemaakt, staarde ik naar zijn gezicht. Ondanks mijn onbeleefde directe starende blik stond hij onverstoorbaar recht voor zich uit te kijken.
Alles wat ik van hem zou kunnen vertellen was dat hij doordringende ogen had en in de 30 was. Ik kon zijn nationaliteit niet raden. Op een heel mooie dag in mei waarop sommigen een overhemd met korte mouwen droegen, droeg hij een dikke jas.
Ik voelde me buitengewoon ongemakkelijk over hem en besloot terug naar de zaal te gaan. Toen ging hij vlak achter me lopen, zo dicht op me dat ik vanuit mijn ooghoek een glimp van hem kon opvangen. Ik voelde me bang. De hele weg vechtend met mijn angst bad ik Maitreya om me te beschermen.
Toen ik hem niet meer bij me voelde, draaide ik me om om te kijken. Hij stond op het punt de drukke weg over te steken, die voetgangers niet mogen oversteken. Ik was bezorgd, maar gelukkig had de kant van de weg die hij wilde oversteken helemaal geen verkeer, terwijl er op de andere weghelft zwaar verkeer was dat in tegengestelde richting reed. Toen hij de vluchtheuvel in het midden had bereikt, begon hij zich om en om en om te draaien alsof hij danste. Het zag eruit als een heel vrolijke dans en hij leek er bijzonder van te genieten. Toen zag hij er heel anders uit dan de strenge persoon die een poosje terug naast me had gestaan. Maar ik voelde me opgelucht dat hij me niet naar de zaal volgde.
Later vroeg ik me af waarom andere mensen zijn excentrieke gedrag niet opgemerkt hadden. Was ik de enige die hem gezien heeft? Werd ik getest op mijn moed om angst te overwinnen? Was dit een bijzondere persoon?
K.E., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester in Tokio was.

Aanmoediging
Op 10 maart 2013 organiseerden we een openbare video-vertoning van de lezing die de heer Creme in 2010 in Nagoya had gegeven. Het evenement vond plaats in een bioscoop waar in 1998 de Olympische Winterspelen gehouden werden. Het was de eerste keer dat we zo’n bijeenkomst in Matsumoto hielden. Er waren ongeveer 35 mensen. Ik vond 35 mensen niet slecht voor de eerste keer. De bezoekers kregen bij de ingang wat folders en voor de video begon hadden sommige de folders doorgelezen. Onder hen een vrouw die fluisterde: “Dit is een van die godsdienstige bijeenkomsten, hè?”
Sinds de AUM Shinrikyo sekte in 1995 giftig chemisch gas in enkele metrostations gebruikte, hebben mensen in Japan de neiging alles wat godsdienstig is in verband te brengen met ‘gedachtencontrole’ en zijn ze heel erg op hun hoede. Als zij dus denken dat de bijeenkomst enige associatie met godsdienst heeft, komen ze liever niet.
Na de videolezing was er een kort ‘vraag-en-antwoord’-gedeelte, waarin ik het volgende zei: “Voor de vertoning begon hoorde ik iemand zeggen: “Dit is een van die godsdienstige bijeenkomsten, hè?” Ik zou het volgende willen zeggen in verband met die opmerking: een van de Meesters in de Hiërarchie, naar wie Benjamin Creme in zijn lezing verwijst, zegt dat mensen gewoonlijk aan godsdienst denken wanneer ze het woord “geestelijk” horen. Dit is niet hetzelfde. Andere terreinen dan het godsdienstige, zoals het politieke en economische kunnen ook ‘geestelijk’ zijn. Maar op het ogenblik zijn het politieke en economische terrein verre van geestelijk. Iedere dag komen er in het ene deel van de wereld duizenden kinderen om van de honger en in het andere deel, de ontwikkelde wereld, verkwisten de mensen meer dan driekwart van de hulpbronnen van de aarde. Dit is niet geestelijk… De reden waarom Maitreya in de wereld terugkeert, is niet om een nieuwe godsdienst te stichten, maar om ons te inspireren om rechtvaardigheid te creëren in deze onevenwichtige wereld en om ons te vertellen dat samendelen en rechtvaardigheid de enige manieren zijn om deze puinhoop te herstellen. Dank u voor uw aandacht.”
Na de vragen en antwoorden, toen we de zaal verlieten, kwam er een lange knappe jongeman van in de 30 met krullend haar naar me toe en zei beleefd: “Dank u voor uw uitleg.”
Ik vond het een beetje vreemd om zo’n dankbetuiging te krijgen. Op dat moment dacht ik dat het een gewone jongeman was, maar naarmate de dagen verstreken, begon ik me af te vragen wie hij was. Was hij een bijzondere persoon?
M.K., Nagoya (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester in Tokio was.

Vredige vibraties
Tijdens een recente reis naar India had ik in een tempel voor het beeld van Shankara een ervaring. Ik had juist een moment van ‘overgave’ meegemaakt bij een gebeurtenis die me op de proef stelde en ik bad tot God en de Meester Jezus dat ik zou proberen om me te blijven ‘overgeven’ op mijn geestelijk pad, toen me een paar minuten lang iets overkwam wat ik alleen maar kan beschrijven als voelbare vibraties van top tot teen en ik voelde me heel kalm en vredig. Het duurde ongeveer 5 minuten waarbij ik het meeste in mijn borststreek voelde. Kunt u mij vertellen wat er gebeurde?
R.W., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ervaring voor het beeld een zegening van de Meester Jezus was.

 

Geachte redactie,
Eind mei 2013 deden we met het hele gezin een workshop makronen maken om te leren deze koeken te bereiden. Na het bakken, toen we de kokoskoeken omdraaiden, wachtte ons een verrassing: een afdruk van een hart in het baksel – wij hadden die vorm er niet in kunnen maken! Hoe is dat gebeurd?
N.H., Genève (Zwitserland).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de hartvorm in de makroon door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Beeltenis hindoegod in aubergine
Een werknemer van een cateringbedrijf in Leicester (Engeland) ontdekte in mei 2013 een gelijkenis van Ganesj, de hindoegodheid met het olifantshoofd, in een aubergine. Praful Visram, eigenaar van 4 Seasons Catering, vertelde dat een van de werknemers de groente in een doos met andere aubergines vond en Visram plaatste hem op een zelfgemaakt altaar bij zijn werkplek. Visram, zijn gezin en zijn werknemers begonnen dagelijks tot de aubergine te bidden. Tientallen mensen hebben het altaar bezocht om de aubergine te zien en te bidden. Visram zei: “Dit is een zegening voor ons … het verspreidt een goed gevoel in de hele gemeenschap.” Ganesj wordt aanbeden als de ‘Verwijderaar van obstakels’ en de ‘Heer van het Begin’. (Bronnen: thesun.co.uk, thisisleicestershire.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de beeltenis van Ganesj in de aubergine door Maitreya werd gemanifesteerd.)

De hindoegod Ganesj wordt altijd afgebeeld met het hoofd van een olifant, compleet met grote oren en een slurf, zoals te zien is in het beeldje (inzet rechts). Bij de betreffende aubergine was de donkere schil opengespleten waardoor Ganesj’s hoofd naar buiten kwam. De vorm van Ganesj’s oren en slurf zijn in het vruchtvlees van de groente te zien.

Mariabeeld Filippijnen huilt bloed
Een Mariabeeld in de Filippijnse stad Cebu heeft bloed geweend, aldus ooggetuigen. De 14-jarige Jaythro Rayla zag dat het beeld van Maria in zijn ouderlijk huis op Goede Vrijdag, 29 maart 2013, bloed huilde. Hij veegde het bloed weg, maar zag een paar dagen later het bloed weer over het gezicht van het beeld naar beneden stromen. Jaythro vertelde het aan zijn moeder Jude, die op haar beurt de rest van de familie op de hoogte stelde. Het nieuws verspreidde zich al gauw door de gemeenschap en veel mensen zijn sindsdien gekomen om het 30 cm hoge porseleinen beeld te zien en er te bidden. (Bron: suntar.com/ph)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ‘het bloed’ door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Fidel Castro en de duiven
Geachte redactie,
Ik keek naar een documentaire over het leven van Fidel Castro, getiteld Fidel – The Untold History. Bij de eerste toespraak van Castro, nadat hij in januari 1959 de troepen van Batísta had verslagen, werden door iemand in het publiek duiven vrijgelaten. Een van de duiven vloog in de richting van Castro en streek op hem neer. De andere, die ook in zijn richting vlogen, bleven dicht bij hem. Was de duif die op Castro bleef zitten een teken van Maitreya?
Thiago Staibano Alves, Brazilië.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de duiven door de Meester Jezus ‘gedirigeerd’ werden.)

Senator ziet drie engelen
De Amerikaanse senator Mark Kirk beschrijft hoe hij drie engelen heeft gezien nadat hij in 2012 door een zware beroerte werd getroffen, die een gedeeltelijke verlamming aan zijn linkerkant veroorzaakte. Doktoren brachten hem kunstmatig in coma en hij moest een ingrijpende hersenoperatie ondergaan. Gedurende deze tijd zag hij drie engelen die aan het voeteneinde stonden. Zij nodigden hem uit met hen mee te gaan, maar hij antwoordde: “Nee, ik stel het uit,” en hij werd wakker op de intensive care van het Northwestern Memorial Hospital in Chicago (VS), aangesloten op monitoren en slangen. Hoewel hij niet weet of de ervaring een droom was, een bijwerking van medicijnen of een bijna-doodervaring, vertelt hij dat het zijn geloof heeft verdiept, zijn gevoel van doel versterkt en dat zijn leven en verwachting ingrijpend zijn veranderd. Hij zegt dat deze ervaring hem heeft doen besluiten “nooit op te geven”. (Bron: dailyherald.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een authentieke ervaring was. De engelen waren deva’s.)

 

Florida, VS – “Enorme vliegende schotel boven Florida, VS!”, meldt de website UFODisclosureIreland (UFODI), met een video die op 31 mei 2013 was opgenomen.
“De UFO [zweeft] zeer laag boven het gebied, zonder geluid of levitatiemiddelen en zijn schotelvorm met poortlichten is duidelijk zichtbaar, en hij straalt honderden vreemde lichten in verschillende kleuren uit als een soort van avondvoorstelling,” aldus Tony Grubber. “We zagen deze lichten op een avond in Auburndale, Florida, toen we aan het vissen waren… De opname is een spectaculaire nachtopname, mis het niet!” (Bron: YouTube: UFODisclosureIreland)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten ruimtevaartuigen waren van Mars.)

 

Geachte redactie,
Deze foto werd op 23 juni 2012 in Parijs in Gare de Lyon gemaakt van mijn beste vriendin C.R.D. Het lijkt alsof ze ‘vleugels’ op haar rug heeft. Kunt u bevestigen of dit een manifestatie van een Meester is?
S.A.H., Winnipeg (Cananda).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vleugels’ door de Meester Jezus werden gemanifesteerd.)

 

 

 

UFO vliegt vulkaan Popocatepetl binnen

Mexico — Een camera die voortdurend opnamen maakt van de vulkaan Popocatepetl nabij Mexico-Stad, toont een kennelijke ufo die naderbij komt, snelheid vermindert, van richting verandert en de rokende vulkaan binnengaat. De video, opgenomen door het grootste televisienetwerk Televisia, werd op 30 mei 2013 op televisie vertoond. Op video’s die in oktober en november 2012 door dezelfde camera werden gemaakt, werden ufo’s gezien die in en dicht bij de vulkaan vlogen (zie Share International, december 2012).
(Bron: huffingtonpost.com, YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars is. Zie ‘Vragen en antwoorden’)


VS –
Een aantal kinderen filmde op 20 mei 2013 UFO’s boven de VS. Ooggetuige mevrouw Rogers zegt: “We waren net buiten toen deze lichten plotseling in de lucht verschenen. Ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat het waren. Dus wat zijn het?” (Bron: YouTube: UFODisclosureIreland)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten ruimtevaartuigen van Mars waren.)

 
Californië, VS
– Een vrouw die foto’s nam van een plaatselijk historisch monument in Santee (nabij San Diego, Californië) ontdekte later op een van de foto’s de vorm van een UFO. Ellen Henry nam op 7 mei 2013 foto’s van de Edgmoor Barn toen ze een ‘vlek’ op het LCD-scherm van haar camera opmerkte nadat ze een van de foto’s had genomen. Toen ze de foto later op haar computer overzette, realiseerde zij zich dat de ‘vlek’ op de foto in werkelijkheid een ufo was, in de lucht boven de stal. “Het was duidelijk te zien en zeker geen insect,” vertelde Henry. Ze zei ook dat haar camera niet meer werkte nadat ze die dag de foto’s had genomen. De plaatselijke nieuwszender ABC10 News berichtte over het verhaal van mevrouw Henry en zond het beeld van de ufo uit. (Bron: huftingtonpost.com, ABC10news.com, YouTube)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)


West Harrison, Indiana, VS
– Op 12 mei 2013 werd een video-opname van een groot helder voorwerp op YouTube geplaatst, dat snel van kleur veranderde en zich snel voortbewoog. (Bron: YouTube: tuffprep1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het kleurrijke voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Creativiteit en vrije tijd’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Het belangrijkste punt van zorg in de onmiddellijke toekomst is het probleem van de vrije tijd; hoe de mensheid de beschikbare vrije tijd zal benutten. Heel veel mensen hebben tegenwoordig eindeloos veel vrije tijd vanwege de werkgelegenheidssituatie in de wereld. Ze willen het niet, ze willen niet werkloos zijn, maar ze hebben nu eenmaal de vrije tijd. Echter, de meesten hebben niet geleerd hoe ze die vrije tijd goed kunnen benutten. In deze komende tijd (en dan bedoel ik niet dat het van de ene dag op de andere zal gebeuren, maar uiteindelijk) zal de mensheid geleidelijk machines creëren die het werk zullen doen dat momenteel door het grootste deel van de mensheid wordt gedaan. De mens zal over een mate van vrije tijd kunnen beschikken die hem de kans zal geven zijn eigen innerlijke aard te onderzoeken, om te weten wie hij werkelijk is, het grote goddelijke Wezen dat hij eigenlijk is, en hem in staat zal stellen die hoedanigheid te openbaren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

In een van Zijn eerste boodschappen [nr. 3] zei Maitreya: “Sta Mij toe jullie de weg te wijzen die leidt naar een eenvoudiger leven waarin niemand iets tekortkomt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van broederschap uit alle mensen spreekt.
Waarin geen twee dagen gelijk zijn” is, wat mij betreft, een buitengewone uitspraak. De enige mensen voor wie geen twee dagen gelijk zijn, zijn jonge kinderen en die zeldzame individuen die voldoende geld en vrije tijd hebben om te doen wat ze willen, om hun leven creatief in te vullen, van moment tot moment, zodat ze geen eentonigheid kennen. Verveling en eentonigheid zijn het gevolg van gelijkvormigheid. In eenheid is er geen gelijkvormigheid. Het is niet zo dat dezelfde ideeën tot vervelens toe steeds opnieuw herhaald worden. Het gaat erom het leven op creatieve wijze te zien en daarmee elk aspect, elke gang van dat leven creatief te zien, als nieuw, van moment tot moment. De staat van eenheid waar de Meester over schrijft, is de staat van tijdloos, creatief bestaan die er voor iedereen is. (Benjamin Creme, De kunst van Samenwerking)

Iedereen heeft een rol te spelen in het ingewikkelde patroon dat de mensheid weeft. Elke bijdrage is van unieke waarde en noodzakelijk voor het geheel. Hoe dof de vonk vooralsnog ook is, er is niemand in wie het vuur van de creativiteit niet kan worden ontstoken. De kunst van het leven is de kunst van uitdrukking geven aan dat scheppende vuur en zo de aard van de mensen te onthullen als Goden in aanleg. Het is van wezenlijk belang dat alle mensen in deze ervaring delen en de kunst van het leven leren. Tot nu toe is een werkelijk creatief leven het voorrecht van weinigen geweest. In de komende tijd zal de onaangesproken creativiteit van miljoenen mensen nieuwe luister bijzetten aan de prestaties van de mens.
Wanneer hij uit de duisternis van uitbuiting en angst tevoorschijn treedt in ware en juiste onderlinge verhoudingen, zal ieder mens in zichzelf het doel en de vreugde van het leven vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Kunst van het Leven’)

Vrije tijd is doen wat je eigenlijk wilt doen, dat wil zeggen: creatief zijn; het is de mogelijkheid om creatief te zijn. Mensen vergeten dat creativiteit niet per se iets met kunst te maken heeft. Er is een vraag: “Als je geen kunstenaar bent, hoe krijg je dan wat creativiteit in je leven?” Het hoeft niet per se te betekenen dat je kunstenaar bent in de zin van schilder, musicus, danser of acteur. Dat is slechts één vorm van creativiteit. Je kunt creatief zijn in elk aspect van het leven, ongeacht wat dat is. De grote wetenschappers doen bijvoorbeeld buitengewone ontdekkingen over de aard van het atoom, over de energetische materie van ons heelal, hoe het door hun vingers lijkt te glippen, totdat er plotseling geen materie meer te zien is. Wat gebeurt er met materie? Die wetenschappers hebben een grote ontdekking gedaan. Dat is creativiteit, dezelfde creativiteit als schilders die een schilderij maken of musici die een toondicht maken. Creativiteit bestaat in iedere zoon van God. Het is een God-gegeven eigenschap. Scheppende activiteit is de aard van het leven dat geleefd wordt volgens de Wetten van het Leven. De kunst van het leven is creatief leven, dat alle aspecten van het leven omvat. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Het gevoel dat we door tijd worden geregeerd, zal verdwijnen. We zullen ons leven op geheel nieuwe wijze opbouwen. Mensen zullen bijvoorbeeld steeds meer thuis werken. Zij zullen veel meer ontspanning hebben. De energie van miljoenen mensen die tegenwoordig belemmerd en onderdrukt wordt, zal vrijkomen. Een geweldige scheppingsdrang zal over de hele wereld van de mensheid uitstromen. Denk eens aan het potentieel in de derde wereld: driekwart van de wereldbevolking, die nu maar voor een minieme fractie bijdraagt aan het creatieve leven van de mensheid. Wanneer die mensen bevrijd zijn van eentonige arbeid, wanneer ze kunnen eten en een normaal, fatsoenlijk menselijk bestaan leiden, kun je je voorstellen wat voor stroom van scheppende kracht zal vrijkomen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

… vooralsnog zullen jullie Mij zien als een broeder te midden van broeders, één van jullie. Wanneer Verklaringsdag aanbreekt, zullen jullie weten dat die Broeder jullie meer dan eens heeft onderwezen, jullie de weg naar God heeft getoond en de Leringen van Gods Waarheid heeft vrijgegeven. Mijn vrienden, de tijd is gekomen om die Waarheid uit te breiden, om jullie te tonen dat het kennen van God een scheppende daad is, dat het kennen van God het binnengaan in Goddelijkheid Zelf is. Alleen zo kunnen we de waarheid van ons bestaan kennen. In deze komende tijd zal die kennis jullie eigendom worden. (Maitreya, Boodschap nr. 112)

Het zal duidelijk zijn dat er met de groei van de werkloosheid, door de technologische vooruitgang in de industrie, steeds meer behoefte komt aan onderricht over vrijetijdsbesteding. We zullen zeeën van vrije tijd hebben en onszelf de kans geven om de rijkdom aan cultuur en kennis te onderzoeken die ons nu ter beschikking staat. Mensen zullen creatiever moeten worden – in die zin dat iedereen in principe creatief is, maar slechts vrij weinig mensen de mogelijkheid hebben om die creativiteit tot uiting te brengen en te ontwikkelen. Daarvoor is vrije tijd essentieel. De meeste mensen zijn zo futloos geworden door lopende-bandwerk, door armetierige omstandigheden, door de uitgesproken levenloosheid en eentonigheid van hun dagelijkse werk, dat creativiteit bijna het laatste is wat je kan verwachten. Onderricht in vrijetijdsbesteding zal in de mensen de mogelijkheid vrijmaken tot het ontwikkelen van hun aangeboren vaardigheden, talenten en vermogens, op een thans nauwelijks voorstelbare manier. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Vrije tijd wil niet zeggen niets doen. Vrije tijd is doen wat je graag zou doen, wat het lichaam, het denken, het hart rust geeft, of wat je de tijd geeft om iets voor jezelf te doen naast datgene wat je voor de gemeenschap doet. Momenteel besteed je vijf dagen per week je tijd gewoonlijk aan het land waar je woont, de gemeenschap als geheel. Op zaterdag en zondag hebben de meeste mensen in een rijk land vrije tijd voor ontspanning. Persoonlijk denk ik niet dat dat genoeg is. Ik vind dat niemand gevraagd zou moeten worden om meer dan drie of drieënhalve dag per week volledig geconcentreerd te werken, zodat er vierenhalve dag overblijft voor wat ik ontspanning zou noemen. Vrije tijd kan het meest inspannende deel van de week zijn. Als je bergbeklimmer bent, dan zal dat beslist een van de zwaarste dingen zijn die je die week doet. Of als je lange-afstandsloper bent, zal dat gedurende drieënhalve dag ook zwaar zijn. Als we een auto uit elkaar halen en weer in elkaar zetten kan dat een moeilijke, geconcentreerde bezigheid zijn, maar met een zekere instelling, met een visueel geheugen voor waar de onderdelen horen, zal het een puur genot zijn. Er zijn verschillende vormen van vrije tijd en manieren om die te benutten. Tijd en vrije tijd zijn niet elkaars tegendeel. Het één maakt het ander mogelijk. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Een nieuw zelfrespect in de ‘Mens’ zal eenzelfde belangstelling opwekken voor zijn vrije tijd en sociale activiteiten, en zal geleidelijk aan leiden tot een nieuw begrip van de wezenlijke behoeften van de mens. Nieuwe technologie zal talloze miljoenen mensen bevrijden van de eentonigheid van geestdodend werk; de vraag naar kennis op elk gebied zal de deuren van zowel universiteiten, fabrieken als boerderijen wijd openen, en een nieuw enthousiasme voor leren zal zich over de hele wereld openbaren. Zo zullen mensen de achterliggende doelen van onze incarnatie-ervaringen beter begrijpen en zo zal de noodzakelijke beheersing van onze fysieke, astrale en mentale uitrusting groeien. Dit zal mensen tot de deur van Inwijding leiden, en daarmee naar volmaaktheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Aarde getransformeerd’)

Geld, geld en nog eens geld, draagt bij aan de stress van het moderne leven. Geld is niet het belangrijkste; genoeg hebben is het belangrijkste. Wanneer genoeg hebben het belangrijkste wordt, krijgt de samenleving een andere ordening, waardoor stabiliteit ontstaat. Samendelen is hierbij zowel een morele waarde als een middel tot uitvoering. Dit zal een vrediger atmosfeer creëren, waarin mensen niet zullen knokken om miljoenen te verdienen. Ze zullen hun plichten vervullen, voor hun gezin zorgen, en kinderen zullen in staat zijn zich te ontwikkelen. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – de Wetten van het Leven)

Vrije tijd, voor het eerst beschikbaar voor miljoenen mensen, zal hun de gelegenheid bieden – die hun tot nu toe werd ontzegd – om nauw betrokken te zijn bij het leven en de organisatie van de gemeenschap en het land. Wanneer mensen de vrije tijd hebben om te participeren, zullen ze in zichzelf de antwoorden vinden op de problemen die hen nu omringen: de problemen van sektarische haat en verdeeldheid, van onrechtvaardigheid en armoede, van misdaad en oorlog. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van nieuwe structuren’)

Zodra wij de structuren scheppen die uitdrukking geven aan de feitelijke eenheid van de mensheid, zodra de mensheid de leringen van Maitreya aanvaardt, zijn advies onderschrijft en overgaat tot samen delen en het scheppen van vrede en rechtvaardigheid in de wereld, zal daaruit een harmonie voortkomen die momenteel helaas geheel ontbreekt. Door harmonie tussen de buitenwereld en de binnenwereld ontstaan de omstandigheden waarin tijd verdwijnt. Die harmonie, die vrijheid, is het scheppende denkvermogen, en iedere kunstenaar, dichter, creatieve geest zoekt het pad naar die harmonieuze mentale gesteldheid, die bewustzijnstoestand. Als creativiteit geblokkeerd wordt, is het omdat die harmonie ontbreekt. Er moet natuurlijk ook een periode van regeneratie zijn, om het vuur van creativiteit steeds opnieuw aan te wakkeren; dat is een periode van inactiviteit.
Als kunstenaar ben ik mij zeer bewust van deze stroom met achtereenvolgens perioden van creatieve activiteit en perioden van inactiviteit waarin je iets anders moet zoeken om in je op te nemen of te doen. Dan groeit het geleidelijk uit, zonder erover na te denken, tot een nieuwe scheppende activiteit. Het voltrekt zich als een opeenvolging, een cyclische stroom, een ritme van activiteit gevolgd door inactiviteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Er is niets eenvoudiger dan God, want achter alle dingen schuilt dat goddelijk beginsel. Wanneer de mens dit inziet, zal hij tot zijn ware grootheid komen, en dan zal van hem een stroom van creativiteit uitgaan. Het is Mijn plan jullie stap voor stap te tonen hoe dat goddelijk beginsel tot manifestatie te brengen, en jullie zo naar je Bron te brengen. Indien de mensen Mij aanvaarden, zullen zij tot de waarheid van hun goddelijkheid komen, en in het stralend gewaad van die waarheid zullen zij zich tonen als God. (Maitreya, Boodschap nr. 54)

 

Vrije tijd is de sleutel
door de Meester -, via Benjamin Creme

Van de vele problemen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt, is er geen zo dreigend in het denken van de mens als dat van werkloosheid. In de ontwikkelingslanden hebben miljoenen mensen nooit geregeld werk gehad, en zelfs de geïndustrialiseerde landen zien elk jaar het aantal werklozen onstuitbaar aanzwellen. “Wie niet werkt, zal ook niet eten”, luidt het aloude gezegde. Maar moet dit noodzakelijk zo zijn?
Ongetwijfeld ligt de voornaamste oorzaak van de groeiende werkloosheid in de ontdekking en toepassing van de nieuwe technologie. In de ingewikkelder productieprocessen maakt de mens steeds meer plaats voor de robot. Geen enkel mens kan in werktempo en aanhoudende nauwkeurigheid op tegen de geavanceerde machines die nu gebruikt worden. Dit is zoals het moet zijn. Velen zullen het verlies betreuren aan menselijke vaardigheden die werden opgedaan in lange leerjaren en opleidingen, maar de mens is geboren voor hogere en meer waardevolle inspanningen. Waarom zou de mens concurreren met machines?
De mens is een god in wording en het zou dwaas zijn beperkingen op te leggen aan zijn creatieve mogelijkheden. Er is niets dat hij, te zijner tijd, niet zal kunnen verrichten. Waarom dan getreurd over het voorbijgaan van een fase in de lange reis van de mens naar volmaaktheid, waardoor hij de vrije tijd krijgt zich te verdiepen en te groeien?
De mens staat nu op de drempel van een nieuw inzicht in zichzelf, van zijn bestemming en van de wereld waarin hij leeft. Deze nieuwe gewaarwording zal ongedroomde bekwaamheden en talenten oproepen die nog wachten op uitdrukking, en zal de mens toelaten tot het verblijf van goden.
Wanneer de mens zichzelf waarlijk ziet zoals hij is, zal niets de openbaring van zijn goddelijke krachten tegenhouden. Aan alle kanten zal deze glorie worden gezien, en een pad verlichten naar de verste sterren. Tot die gezegende tijd moet de mens leren en zichzelf trainen om zijn vrije tijd te benutten. Zonder vrije tijd heeft de mens weinig kans om te groeien. Vrije tijd moet worden gezien als de eerste vereiste voor dat scheppende denken en handelen die het hele leven voor de mens zullen transformeren. In deze tijd van wedijver geldt het oude gezegde. Alleen werken schenkt het recht om te eten. Maar de mens is gereed om nieuwe verhoudingen te ervaren; een nieuwe en zorgzame samenwerking wenkt hem zijn broeders hoeder te zijn, en het recht van allen op de eerste levensbehoeften te waarborgen.
Steeds meer zullen machines de mensen de vrijheid geven zichzelf te zijn. Vrije tijd zal ervoor zorgen dat ieder mens zijn volle potentieel kan bereiken, als weerspiegeling van zijn stadium in de reis naar volmaaktheid, en zijn gaven kan bijdragen ter verrijking van het geheel. Zo zal de mens een bloei kennen als niemand zich nu kan voorstellen, maar die eens de mensen aan elkaar zal tonen als de Goden die ze zijn.
Vrije tijd is de sleutel, en om die vrije tijd te waarborgen moeten de mensen samendelen.Miljoenen verhongeren en talloos velen meer verwensen tegenwoordig hun bestaan in hopeloze armoe. Deze ziekte mag niet langer worden aanvaard als de norm. De hierdoor opgeroepen spanningen kunnen niet langer door de mensheid worden gedragen. Bij het binnengaan van een nieuwe tijd, waarin machines zullen voorzien in de behoeften van allen, moeten mensen als broeders delen en samen de dageraad tegemoet gaan. (Een Meester spreekt)

Betekenis en evenwicht

boekbespreking door Marc Gregory

“Het leven imiteert de kunst veel meer dan de kunst het leven imiteert” schreef Oscar Wilde. Wellicht. Maar de relatie tussen de twee is wellicht symbiotischer en wederkeriger dan we ons tot nu toe hebben voorgesteld. In zijn twaalfde boek, De Kunst van het Leven, wijst Benjamin Creme erop dat juist leven werkelijk een kunst is, en dat het leven, evenals de kunsten, onderhevig is aan zekere onveranderlijke wetten.
Dit boek bestaat uit drie delen en biedt, evenals Creme’s andere boeken, een grote rijkdom en diepte aan informatie die op heldere, bijzonder leesbare wijze gepresenteerd wordt. Hiermee vormt het een treffende aanvulling op De Grote Aantocht en De Kunst van Samenwerking.
In deel Een, ‘De Kunst van het Leven’, maakt de schrijver gebruik van de schilderkunst en demuziek als invalshoeken voor een bespreking van de spirituele betekenis en het doel van het leven op Aarde. “Kunst, of het nu schilderen is, muziek of een andere kunst, moet aan bepaalde wetten en regels gehoorzamen. Als je wilt schilderen of componeren moet je de wetten leren waarmee die kunst wordt vormgegeven; ook de methoden, maar vooral de wetten die de hoedanigheden van kunst regeren, zoals verhoudingen, zoals openbaring. De magie van kunst ligt in het gehoorzamen aan die wetten.” (blz. 1)
Wat de kunstenaar uiteindelijk beoogt uit te drukken in een werk is een zeker evenwicht, een door intuïtie samengebrachte balans van kleur, toon, structuur en proportie die niet alleen welgevallig is, maar – in de beste gevallen – tevens een uitdrukking van betekenis die iets onthult. Wanneer men denkt aan een laat strijkkwartet van Beethoven of een portret van Rembrandt, dan herinnert men zich niet alleen een werk van grote schoonheid, maar een kunstwerk dat gedurende opeenvolgende generaties zijn onthullende kracht en zijn voortdurende mogelijkheid behoudt om mensen te bewegen tot grotere gevoeligheid voor en begrip van schoonheid en betekenis in het leven.
De schoonheid en harmonie die in grote kunstwerken uitgedrukt worden, zijn uitingen van de hoedanigheden die inherent zijn aan de mensheid. Toch is er oorlog, verhongering te midden van overvloed, aantasting van het milieu, gewelddadigheid, wanhoop, allerlei vormen van onrecht – het contrast tussen de harde realiteit van deze aanhoudende problemen en de pracht die uitgedrukt wordt in grote kunstwerken is zo scherp als het maar kan. Maar waarom?
Men kan naar school gaan om schilderen, muziek en zo ongeveer al het andere te studeren. Toch, merkt Benjamin Creme op: “We worden niet onderricht in hoe te leven, in de kunst van het leven. Er is geen school waar we de kunst van het leven kunnen leren. Het is een spiritueel probleem, want de kunst van het leven is verweven met het leven zelf.” (blz. 3) Vervolgens citeert hij een passage uit een artikel van zijn Meester, ‘Binnengaan in Goddelijkheid’: “De mensen moeten zich bewust worden van hun rol en aangeboren kracht in het leven en zo de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit en richting van hun leven. Tenzij ze dit doen, zullen zij nooit hun kindertijd ontgroeien.” (blz. 4)
De wereld is helaas vol van talrijke uitdrukkingen van de onvolwassenheid van de mens en er zijn twee overkoepelende hoofdoorzaken voor deze moeilijkheden. De eerste is dat we merendeels niet weten wie we zijn en ertoe neigen onszelf te vereenzelvigen met alles wat we in wezen niet zijn. Zoals Teilhard de Chardin zei: “We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring ondergaan; we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring ondergaan.” Het onderscheid is simpel, maar doeltreffend. We identificeren ons geregeld met onze overtuigingen, onze politieke of religieuze voorkeur, onze baan of ons aanzien in de maatschappij, onze wederhelft, onze gedachten en emoties, enzovoort. Maar veel minder vaak, of misschien wel nooit, vereenzelvigen we ons met het feit dat we een ziel zijn, een wezenlijk goddelijke vonk van onze Schepper, in incarnatie.
De tweede is dat we niet weten dat er een Goddelijk Plan is voor de vooruitgang en evolutie van alle leven op Aarde. Centraal in dit Plan staan Grote Wetten. Wederom zijn Meester citerend, schrijft Creme: “Mensen zullen de subtiele wetten leren kennen en begrijpen die hun leven regeren: de fundamentele wet van het leven, de Wet van Karma, van Oorzaak en Gevolg, die de bestemming van allen bestuurt; de daarmee verbonden Wet van Wedergeboorte, die de reis van de Ziel in de stof mogelijk maakt; de Wet van Onschadelijkheid, die juiste verstandhouding bestuurt; en de grote Wet van Opoffering waardoor alle evolutie plaatsvindt.” (blz. 17)
Aangezien wij ons niet bewust zijn van deze twee waarheden, wordt het menselijk gedrag sinds mensenheugenis hoofdzakelijk gekleurd door conditionering, reactief reageren op wat ons is aangeleerd, wat we hebben ervaren en verkeerd hebben waargenomen en daardoor foutief hebben aangenomen over de aard van het leven. “Alle oorlogen, het lijden, het onvermogen van de mensheid om zichzelf te manifesteren als ziel in incarnatie, zijn het gevolg van conditionering. Toch hoeft niemand geconditioneerd te zijn. Ieder mens is geconditioneerd – door het verleden, door zijn ouders, door de aard zelf van zijn voertuigen die onder de Wet van Karma voor hem zijn geschapen door de ziel.” (blz. 11)
De onderdrukkende en alomtegenwoordige conditionering waaronder de mens zwoegt is het collectieve resultaat van onze lange geschiedenis van keer op keer incarneren op Aarde. Het is tevens een nevenproduct, op een wat zijdelingse wijze, van de aspiratie naar iets beters wat in alle mensen latent aanwezig is. “Niemand, hoe wankel ook in daadkracht, ontbeert deze zucht naar verbetering, ongeacht hoe die wordt uitgedrukt,” schrijft Benjamin Creme’s Meester. “Er is niemand in wie dit verlangen niet bestaat.” Hoe zijn dan de misstappen van de mens te verklaren, zijn geweld en haat?” (blz. 59)

De paren van tegenstellingen

Dit conflict wordt in het tweede deel van het boek, ‘De Paren van Tegenstellingen’, besproken. Het komt voort uit het feit dat de mens een onsterfelijke ziel is, ondergedompeld in materie, “de ontmoetingsplaats van geest en stof, en de spanningen die hun samenkomst oproept.” (blz. 59) Als een wezenlijk volmaakte weerspiegeling van God incarneert de ziel herhaaldelijk in de stof, die door zijn aard inert is. De wrijving die ontstaat wanneer dat wat wezenlijk goddelijk is wordt ondergedompeld in dat wat van zichzelf inert is en de manier waarop het tracht om te gaan met de gevolgen van die onderdompeling, is wat conflict creëert en onze werkelijkheid vorm geeft, individueel en collectief, ten goede of ten kwade. Het gedurende onze lange reis in incarnatie geleidelijk vergeestelijken van de stof is de voornaamste reden voor het menselijk bestaan op Aarde. Het is onze innerlijke, onmiskenbare aspiratie naar iets beters of groters die ons leven na leven voortstuwt, om voortdurend de stof in onszelf te verfijnen – en daarmee de stof van de planeet zelf – en dat drijft ons immer voort op onze spirituele reis. “De sleutel is straling. Wanneer we op een bepaald punt belanden, creëren we een stralende activiteit in de stof… Het is de ziel die de stof vergeestelijkt. Vanaf dat moment nemen we in elke incarnatie steeds meer stof van subatomaire aard in onze lichamen op.” (blz. 71)
Hieruit volgt dat een compleet nieuwe vorm van onderwijs, een vorm die rekening houdt met de wezenlijke aard van de mens (in tegenstelling tot het soort veredelde beroepsopleiding dat zo kenmerkend is voor het onderwijs van tegenwoordig) hard nodig is. Een soort onderwijs dat bovenal de noodzaak van onschadelijkheid benadrukt en ons doordrenkt met de wetenschap dat elk van onze gedachten en daden een gevolg teweegbrengt waarvoor wij uiteindelijk verantwoordelijk zijn.

De leringen van Maitreya
Lezers van Benjamin Creme’s andere boeken en mensen die bekend zijn met zijn lezingen, zullen weten dat zijn centrale thema de wederverschijning is van de Wereldleraar, de Heer Maitreya, en een groep van evenzo volmaakte mannen, de Meesters van Wijsheid, in onze tijd. Als de Verlichte die door alle grote religies verwacht wordt en Leraar voor de gehele mensheid, wijzen Zijn leringen de weg voorwaarts naar een weg waarop de mens kan beginnen de banden te verbreken van de conditionering die ons kluistert.
Drie elementen die in deze leringen centraal staan zijn eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Eerlijkheid in denken betekent dat er geen discrepantie is tussen wat we denken, wat we zeggen en wat we doen, dat onze gedachten, woorden en daden overeenstemmen en niet strijdig zijn met elkaar. Oprechtheid van geest betekent simpelweg jezelf zijn. Hoeveel van onze woorden en daden worden niet gekleurd door het feit dat we een goede indruk willen maken of dat we op de een of andere manier een wit voetje willen halen? “Dat is de onoprechtheid waarin veel mensen leven,” schrijft Creme. “Hoeveel mensen zijn werkelijk, absoluut en volkomen zichzelf?” (blz. 44)
Dan, tot slot, onthechting. Hoe bezorgd zijn we, of niet, over hoe anderen ons zien, over wat anderen denken of zeggen over ons, of ze ons mogen of niet, enzovoort? Als je werkelijk onthecht bent, dan ben je waarschijnlijk niet geconditioneerd en zul je niet onderhevig zijn aan, of beïnvloed worden door, de gevolgen van de conditionering van anderen of de conditionering van de wereld in het algemeen.
Deze ideeën zijn “in wezen simpel”, zoals Creme stelt, maar niettemin vereisen ze inzet en discipline om in praktijk te brengen. Dit zijn de methoden bij uitstek voor de mens om zich een weg door de paren van tegenstellingen heen te banen, om een creatieve balans te vinden tussen de impulsen van de ziel en de aantrekking van de materie, waaraan we allen onderhevig zijn. De aanhoudende beoefening van deze beginselen helpt ook om de weg vrij te maken voor de intuïtie, een hoedanigheid van de ziel, om op veel onbelemmerder wijze te functioneren.
Momenteel is de mensheid geestelijk gefragmenteerd. Het functioneren van het bewuste denken wordt gehinderd door impulsen, ongecontroleerde grondaannames en onopgeloste conflicten die oprijzen uit het onderbewustzijn als de resultaten van conditionering of inadequaat verwerkte ervaringen. Derhalve vertoont het astrale of emotionele gevoelslichaam, dat als het oppervlak van een stil meer zou moeten zijn om de inzichten van een hoger aspect van ons bewustzijn (buddhi- of zielebewustzijn) te weerspiegelen, vaak meer gelijkenis met een ruwe winterzee. Deze toestand kan verbeterd worden door meditatie, zelfhypnose en andere vormen van spirituele oefening. Naarmate de leringen van Maitreya geleidelijk meer verankerd raken in de wereld en zodra beschouwende spirituele praktijken steeds meer mensen aanspreken zal “te zijner tijd … het denkende, rationele denkvermogen – de computer – onder de drempel van het bewustzijn zakken en zullen we het antwoord onmiddellijk intuïtief inzien zonder erover na te denken… We [zullen] weten wat we weten omdat we het weten.” (blz. 90)
Kun je je een wereld voorstellen waarin “we weten wat we weten omdat we het weten”? Een wereld waarin we niet elke beslissing op strategische wijze hoeven te ontleden omdat we een verlangde uitkomst wensen, ongeacht de gevolgen voor anderen of de planeet, een wereld waarin we begrijpen wat werkelijk goed is, goed is voor allen?
Een dergelijke wereld wordt beschreven door Benjamin Creme in, wat voor mij een van de ontroerendste passages in het boek is. “We zoeken allemaal evenwicht. We zoeken eenheid, evenwicht, hoe we het ook noemen. Het is dat wat ons in staat stelt creatief en gelukkig te zijn. Het stelt het wiel in staat om steeds opnieuw te draaien en uit zichzelf te scheppen, steeds opnieuw, dat wat geschapen is. Op die manier zal de beschaving van de toekomst hoedanigheden vertonen waar we nog niets zinnigs over kunnen zeggen. We hebben de woorden nog niet voor wat we zullen zien en weten. We hebben de woorden niet voor de hoedanigheid van die beschaving. Noch voor het gevoel, de ervaring, van die verhouding wanneer alle mensen zichzelf zien en ervaren als broeders en zusters van hetzelfde huis, één planeet. Dat zal mensen terugvoeren naar hun kindertijd. Thuis was thuis. Je broeders en zusters waren de specie die je op het rechte pad hielden. Zo zal het zijn.” (blz. 21)
En zo is het dat de leringen van Maitreya, die van zulk diepzinnig en vérreikend belang zijn, stap voor stap het bewustzijn van de mensheid volkomen zullen transformeren.

Illusie
Het laatste gedeelte van het boek, ‘Illusie’, geeft een andere dimensie aan de informatie die in de eerste twee delen naar voren wordt gebracht. In wat door sommige lezers als een opzienbarende onthulling beschouwd zal worden, verklaart Benjamin Creme dat illusie in feite een verschijnsel is waaraan de ziel is onderworpen. Het heeft te maken met de hoedanigheid en, wederom, de conditionering van de voertuigen – mentaal, astraal en fysiek – waarvan de persoonlijkheid de ziel in een bepaald leven voorziet. “Wij verschaffen de ziel deze toegang en als wij niet over het mechanisme beschikken, kan de ziel niet zien… We nemen de wereld waar, nemen alle ideeën, gedachtevormen, ideologieën en gezichtspunten in ons denken op en proberen daar wijs uit te worden. Als ze ons aanspreken, hechten we ons aan die ideeën en ideolo-gieën… op die manier vullen we ons denken met illusie. We maken het de ziel onmogelijk om duidelijk, waarachtig, zonder belemmering te zien hoe de wereld er werkelijk uitziet.” (blz. 109)
Dit introduceert een paradox die we uiteindelijk allen het hoofd moeten bieden. Hoe kan de ziel de oefening van intuïtie in de persoonlijkheid bevorderen als de persoonlijkheid de ziel, via het mentale voertuig, een vooringenomen, bedrieglijk of illusoir wereldbeeld heeft voorgeschoteld? Evenals bij conditionering leiden de gevolgen van onze stevig omarmde illusies tot een grote mate van onnodige disharmonie in de wereld.
Maar, stelt Creme: “Het is niet zo dat illusie bestaat en niet beëindigd kan worden. Het wordtveranderd. Je vervangt illusie door intuïtie. Wanneer de intuïtie wordt gebruikt, wordt de lei schoongeveegd. Het is als een ragebol, waarmee je de spinneraggen weghaalt. Alles wat ervaring van de werkelijkheid hindert, wordt verhelderd en weggevaagd, en dat weet je. Wanneer je vanuit de intuïtie weet, dan is er geen ruimte voor illusie meer. Die komt dan niet op.” (blz. 128). Middelen voor de ontwikkeling van de intuïtie zijn de beginselen van eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting, spirituele oefening zoals meditatie (met name Transmissie-meditatie) en het ondernemen van onzelfzuchtige dienstbaarheid naar anderen.

Zwaard des Onderscheids
Een krachtige energie op planetair niveau, die ook dient om begoocheling (illusie van emotionele aard), conditionering en illusie te verdrijven werd door Jezus genoemd in een vaak verkeerd begrepen bijbelse passage: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard. Ik zal mensen tegen mensen opzetten, zonen tegen vaders, broeder tegen broeder.” Het ‘zwaard” is het Zwaard des Onderscheids, dat een symbolische weergave van de energie van liefde is. Deze wordt door Maitreya “gehanteerd”, in enorme kracht vrijgegeven in de wereld. “De energie zelf is volkomen onpersoonlijk, niet goed of slecht” – “ze stimuleert allen, zonder uitzondering – “de goeden, de slechten, de altruïsten, de zelfzuchtigen, de hebzuchtigen, de onzelfzuchtigen, enzovoort.” (blz. 83) Het gevolg van de instroom van deze energie is dat het alles aan het licht brengt en de werkelijkheid van het leven op Aarde in naakte, onmiskenbare helderheid laat zien. Dit maakt dat de mensheid gedwongen is om de gevolgen van haar gedrag te aanschouwen en, zonder verblind te zijn door de mist van illusie, opgeroepen zal worden om een kritieke beslissing over haar toekomst te nemen – de hulpbronnen van de wereld billijk te verdelen en te leven in vrede, broederschap en ware rechtvaardigheid, of, in de woorden van Maitreya, om “geheel ten onder te gaan”. Hij is ervan overtuigd dat we de juiste keuze zullen maken.
De Kunst van het Leven wijst op de mogelijkheid van een totaal nieuwe manier van leven, een nieuwe dynamiek in onze benadering van het leven waarin we kunnen beginnen het creatieve vermogen van elke dag te benutten. Tussen de regels door wordt er wellicht ook gezinspeeld op hoe het is om een Meester te zijn; om zo verlicht, doelgericht, capabel, gracieus en verfijnd te zijn dat het menselijk bestaan van moment tot moment als een geweldig kunstwerk is. Voor de rest van ons is het een voortdurende reis en is de benodigde discipline soms zwaar, maar uiteindelijk onvermijdelijk en de moeite waard. Het is het proces waardoor we evolueren. En zo, dankzij het feit van ons bestaan op deze planeet, zijn we, elk op onze eigen wijze, grootse kunstenaars in wording.
Er zijn veel andere passages en inzichten in het boek om van te genieten. De beschrijving die Creme, zelf een groots kunstschilder van blijvende betekenis, van het artistieke proces geeft, is een genot: “Elke schilder of componist zoekt naar harmonie… Hij werkt eraan totdat hij het gevoel heeft dat het af is. Hoe weet hij dat het af is?… Hij moet tot een beslissing komen wanneer hij zal stoppen. Iets drijft hem tot herkenning van dat moment van beslissing. Dat komt wanneer alle facetten van de kunstvorm gehoorzamen aan de wetten waaronder de kunst bestaat en zichzelf uitdrukt, en dat op een levende, pulserende wijze. (blz. 8)
Tenslotte is het lastig je een boek van 200 bladzijden voor te stellen dat zo rijk en diep in betekenis is. Benjamin Creme’s vermogen om ingewikkelde ideeën uit te leggen, om diepgravende concepten met absolute precisie te verhelderen en verlichten, zonder daarvan de essentie af te zwakken, is een kenmerk van al zijn boeken. Voor degenen die erin geïnteresseerd zijn om enkele van de subtielste aspecten van de betekenis van het leven op aarde te begrijpen, kan deze bondige uitgave niet sterk genoeg aanbevolen worden.

Marc Gregory (Californië, VS) is musicus en bestudeert al lange tijd de Leringen van de Oude Wijsheid. Momenteel geeft hij les en woont in het buitenland.

door Jeannette Schneider

Stéphane Hessel, de nestor van “de roep om sociale verontwaardiging”, is op 23 februari 2013 op 95-jarige leeftijd gestorven. Zijn pamflet Indignez-vous! (Neem het niet!) werd in 2010 gepubliceerd en was oorspronkelijk gericht op de Fransen, en speciaal de jongeren. Tot zijn verrukking en verrassing werden in zijn eigen land in korte tijd twee miljoen exemplaren verkocht. Tot nu toen zijn er 4,5 miljoen exemplaren in 35 landen verkocht. In Spanje leidden “Los Indignados” hun naam af van de titel van Hessels pamflet en de Occupy-beweging werd er door geïnspireerd. Later publiceerde Hessel nog drie boeken over de noodzaak van sociale en politieke verandering.
Waarom vond zijn stem zo wijdverbreid weerklank? Ten eerste, zoals hij zelf stelde, had het veel te maken met zijn lange leven en ervaring. Maar er is meer: de eenvoud en spontaniteit van zijn woorden, de directe manier waarop hij sprak en vooral, het feit dat hij een zere plek raakte – we weten allemaal dat er momenteel veel dingen erg mis zijn. Gelukkig was er iemand van zijn kaliber die zich in duidelijke taal durfde uitspreken over wat er mis is met onze maatschappij. Hessel had het gezag om ons te laten luisteren. Zeven jaar nadat hij in Berlijn was geboren, verhuisde het gezin in 1924 naar Parijs (in 1939 naturaliseerde hij tot Frans staatsburger). Na een studie Filosofie diende hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Franse leger; in 1941 werd hij gevangengenomen, vluchtte naar Engeland, keerde in 1944 terug en voegde zich bij het Franse verzet, werd gevangengenomen en getransporteerd naar Buchenwald, waar hem executie wachtte. Hij was slim genoeg om een kans tot ontsnapping te grijpen en hiermee aan de dood te ontkomen. Hij werkte onder een andere naam in Duitse fabrieken, ontsnapte weer, werd gevangengenomen en slaagde er uiteindelijk in naar de Geallieerden te vluchten. In 1946 trad hij in diplomatieke dienst voor de Franse overheid; van 1946 tot 1949 was hij lid van de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties in New York en droeg bij aan het tot stand komen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarna vertegenwoordigde hij Frankrijk in verschillende diplomatieke en politieke functies, en bleef trouw aan zijn oude idealen.
Hier zien we in een notendop karakter en geest van Stéphane Hessel: een diplomaat die geen onrechtvaardigheid kon verdragen en niet bang was voor zijn mening uit te komen. Zijn geweldige carrière geeft extra gewicht aan zijn woorden. Te midden van gevaar en rampen wist hij zijn evenwicht te bewaren.

Indignez-vous!
Hoewel Hessel zijn betoog in Indignez-vous! op Frankrijk richt, is het meeste ervan ook van toepassing op de rest van de wereld. Zijn alzijdigheid verklaart het enorme succes van zijn boeken. Hij geeft toe dat, hoewel hij optimistisch van aard is, hij zich soms bedroefd voelt dat zijn strijd voor de nationalisatie van industrieën, voor overheidsbestuur van openbare voorzieningen en mensenrechten na WWII in de afgelopen jaren verwaarloosd is.
Als vertrekpunt voor zijn visies, citeert Hessel het programma van de Franse Nationale Verzetsraad uit 1944, dat als fundament bedoeld was voor een vrije democratie in Frankrijk zodra de oorlog voorbij was. Samenvattend: sociale veiligheid en pensioen voor iedereen en nationalisatie van elektriciteit en gas, kolenmijnen, (verzekerings)banken; de teruggave van de grote gemonopoliseerde productiemiddelen aan het volk, als het resultaat van gezamenlijke inspanning. Het collectieve belang zou voor het privé belang moeten gaan: het eerlijk delen van de rijkdommen van de wereld waar het volk voor gewerkt heeft, moest boven de macht van het geld gesteld worden. Echter, in 2013 zien we een steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm. Een ander doel uit het programma van 1944: een echte democratie heeft een vrije pers nodig die onafhankelijk is van de staat en van de macht van het geld of van invloeden van buitenaf. Hessel betoogt dat de onafhankelijkheid van de media momenteel in gevaar is. Het Franse verzet eiste onderwijs voor alle Franse kinderen, zonder uitzondering of discriminatie. In 2008 ondermijnen de bezuinigingsmaatregelen van de Franse overheid dit ideaal.
Gedurende zijn hele leven heeft hij pal voor deze principes gestaan, maar het is nu, in onze tijd, dat hij vond dat het tijd werd om zijn stem te verheffen over wat hij zag gebeuren: de geleidelijke vernietiging van alles waar hij voor gestaan en voor gevochten had. Nationale overheden zeggen bijvoorbeeld dat ze zich zulke programma’s voor sociale zekerheid niet langer kunnen veroorloven. Het is zonneklaar dat dit niet het geval is. Sinds 1945, toen Europa in puin lag, is er enorme rijkdom voortgebracht. Maar nu overheerst de macht van de financiële wereld – door Hessel omschreven als “de ondraaglijke overheersing van de marktwerking”. De geprivatiseerde banken belonen momenteel hun hoogste bazen en aandeelhouders met buitensporig grote winstuitkeringen en salarissen zonder enige aandacht voor het gemeenschappelijke belang
De basis van het Franse verzet was actieve verontwaardiging. Hessel roept in het bijzonder de jongeren op om zich te laten inspireren door de veteranen van het verzet uit de oorlog. Hij geeft toe dat het toen makkelijker was om eendrachtig te werken dan vandaag, omdat de kwesties duidelijker afgebakend waren: de bezetting door de Nazi’s, en tien jaar later, de strijd voor dekolonisering. Volgens Hessel is de wereld nu veel ingewikkelder omdat de planeet zelf in gevaar is, iets wat niemand zich zo’n 70 jaar eerder had kunnen voorstellen. Dit is reden te meer om zowel verontwaardigd als betrokken te zijn…

Zie Share Nederland (juli/aug. 2013) voor de integrale tekst.

interview met Jason Taylor door Niels Bos

Jason Taylor is de cineast en fotograaf van het Source Project, een door hemzelf gefinancierde multimediaonderneming die de methoden, verhalen en het werk van vooruitstrevende boeren in India vastlegt. In zijn werk concentreert hij zich op het alledaagse leven van Indiase boeren. Hij legt hun omgeving vast, evenals hun ideeën en visie op landbouw, in levendige foto’s en videoreportages. Niels Bos interviewde Jason Taylor voor Share International

Share International: Een paar jaar geleden richtte u het Source Project (“Bronproject”) op. Wat bewoog u daartoe?
Jason Taylor: Ik deed eens een project met het UNDP [het VN Ontwikkelingsprogramma] in Sri Lanka. Ze vonden me direct aardig en vroegen me een film te maken over voedsel en de toekomst van voedsel. In de film wilde ik de vraag stellen: is voedsel een mensenrecht? Maar toen ik het voorstelde, zeiden ze dat ze daar nog bij mij op terug zouden komen. Ik was geschokt dat het idee dat voedsel een fundamenteel mensenrecht was in de wereld waarin we tegenwoordig leven iets was waarover twijfel kon bestaan, of dat dat eerst bevestigd moest worden door de hogere niveaus in de organisatie. Er werden enorme hoeveelheden geld uitgegeven door mensen in kantoren met airconditioning om deze films te maken en te promoten, die uiteindelijk niets deden voor de plattelandsbevolking van Orissa (India). Ik heb ook veel academici en ontwikkelingseconomen gesproken en geïnterviewd, maar ik ben van mening dat zij niet begrijpen wat er werkelijk speelt. In principe ben ik een activist. Dus bijna drie jaar geleden besloot ik afstand te nemen van de internationale ontwikkelingssector en begon ik enkele van de vele verhalen te vertellen die de stem van de mensen die het meest door deze ontwikkelingspolitiek geraakt werden, vertegenwoordigde.

SI: Wat zijn de doelstellingen van het Source Project?
JT: Het merendeel van het activisme waarin ik geïnteresseerd ben betreft het milieu en, tot op zekere hoogte, het sociale vlak. Voedsel omvat alles. Het gaat om de bedrijfsmatige controle van ons voedselsysteem, de verspilling van voedsel, de bodemerosie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, evenals de beheersing van natuurlijke hulpbronnen. En het gaat ook over het recht van boeren om te bestaan en veilig en voedzaam voedsel te leveren. Het is eigenlijk een enorme koepel waarvan voedsel het middelpunt vormt.

Jason Taylor is van mening dat de boeren, de echte boeren in de wereld, de bron (source) zijn van alle kennis – kennis van zaden, de bodem, de seizoenen, van de onderlinge afhankelijkheid van elkaar en respect voor andere soorten, kennis van de kringloop waarbij alles van de aarde komt en er weer naar terugkeert. “Het is hun kennis die ik aan de meerderheid van de mensen wil tonen die volkomen ontkoppeld is van de bron van ons voedsel.”
Hij verwijst naar de kennis van mensen als Bhaskar Save, die hij “mogelijk India’s meest biologische boer in de geest van Ghandi” noemt. “Bhaskar Save deed ooit een eenvoudig experiment. Hij nam een pot, woog wat grond, stopte de grond in de pot en voegde een zaadje toe. Ongeveer een maand later haalde hij er een pompoen van een paar kilo vanaf. Vervolgens haalde hij de plant eruit en woog de grond opnieuw. Het was hetzelfde gewicht als toen hij het zaad had geplant. Zonder ook maar enige toevoeging waren de natuur en haar elementen in staat voedsel uit niets te leveren – gezond, voedzaam, en gratis voedsel.”
Toen hij dit experiment zag, stelde Taylor de vraag: Hoe is het mogelijk dat we van een gratis systeem dat ons milieu verbetert, overgegaan zijn naar een kostbaar systeem dat ons milieu verwoest? Natabar Sarangi, de hoofdpersoon in een van de films van het Source Project, genaamd Natabar de zadenboer, gelooft dat het antwoord in de enorme winsten en ongereguleerde markten ligt. Vóór de Groene Revolutie, vertelde Sarangi, “kon een boer ongeveer 50.000 roepies (645 euro) per hectare verdienen; tegenwoordig kan zelfs een commerciële boer, hooguit 15.000 roepies (193 euro) per hectare verdienen.” Dit verlies van 70 procent voor de boer, stelt hij, wordt nu bestemd als winst voor de grote buitenlandse bedrijven die door de jaren heen met succes de landbouwmarkten hebben betreden en zijn gaan beheersen. Van boeren als Natabar Sarangi leerde Taylor dat India ooit de “moeder van de rijst” was, met meer dan 110.000 verschillende rijstsoorten.

SI: Wat waren de verschillen tussen al deze rijstsoorten?
JT: Er waren rijstsoorten die perfect aangepast waren aan de verschillende bodem- en weersomstandigheden, van droogtebestendige, zoutbestendige, en zelfs overstromingsbestendige soorten, en rijst die groeide onder meer dan 3 meter water, tot variëteiten die gebruikt zouden kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Sinds de komst van de Groene Revolutie heeft India meer dan 90 procent van deze soorten verloren en is de meerderheid van de boeren geheel afhankelijk van het door de overheid verstrekte commerciële zaad. Zoals Henry Kissinger zei: “Beheers de olie en je beheerst de landen, beheers het voedsel en je beheerst het volk.” Nu, na 50 jaar zogenaamde landbouwontwikkeling, zijn we de verscheidenheid in zaden en biodiversiteit kwijtgeraakt, worden boeren armer, gronden vernietigd en neemt de voedingswaarde van het voedsel af. Het enige dat is toegenomen is de winst van transnationale bedrijven. Wat een geweldig ontwikkelingsmodel!…

Zie Share Nederland (juli/aug. 2013) voor integrale tekst van dit interview.

Voor meer informatie over het Source Project: www.thesourcefilm.org

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 mei 2013)

Het wordt steeds duidelijker dat het economische stelsel van tegenwoordig niet langer werkt. Te veel mensen, miljoenen zelfs, worden uitgesloten van het recht op voldoende voedsel om in leven te blijven. Het productieve vermogen van deze planeet is enorm, maar de manieren van distributie zijn zo ontoereikend en oneerlijk dat miljoenen onnodig lijden en sterven. Mensen weten dat dit zo is, maar er wordt weinig gedaan om dit misdrijf te verhelpen.
Waarheen nu? Hoeveel langer moeten de armen op deze wijze lijden? Hoe lang kunnen de landen deze onrechtvaardigheid dulden voordat een immense catastrofe de wereld overspoelt?
Is het niet vreemd dat de mens nooit getracht heeft om deze eeuwigdurende tragische toestand recht te zetten, waarbij miljoenen lijden en sterven van armoede temidden van overvloed? De eenvoudigste oplossing is kennelijk nooit opgekomen bij degenen die in overvloedige welvaart leven. Waarom wordt de oplossing niet onthuld door simpele rechtvaardigheid? Dat de rijken de rijkdom die zij beheren, moeten delen is niet alleen verstandig en eerlijk, maar ook van wezenlijk belang voor de wereldvrede en het welzijn van allen, wil het voortbestaan van allen verzekerd zijn.
Vergis je niet, de mens moet gaan beseffen dat samendelen niet alleen een goed en rechtvaardig denkbeeld is, maar essentieel als de mensheid wil overleven. Alleen wijs en eerlijk samendelen zal de vrede brengen waar alle mensen naar verlangen. Want zonder samendelen zou er nooit vertrouwen ontstaan.
Wees ervan verzekerd dat Maitreya Zelf de mensen deze eenvoudige waarheid zal vertellen en hun ogen zal openen voor de voordelen die zullen volgen. Word een van Zijn vele werkers die de noodzaak van samendelen en rechtvaardigheid tot stand trachten te brengen. Vergeet niet dat geen mens afgescheiden en alleen is, dat alle mensen, bewust of niet, door onzichtbare banden met elkaar verbonden zijn op een lange reis van opeenvolgende openbaringen. Verzaak het pad van afgescheidenheid en help je broeders en zusters op weg.

V. Geeft Maitreya nog steeds tv-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn het er tot nu toe geweest?
A. Ja, 10 in Rusland. (Per 11 mei 2013.)

V. 1) Ik vraag me af of de veruiterlijking van de Hiërarchie van Meesters ook ‘incognito’ zal plaatsvinden, net zoals Maitreya’s aanvankelijke naar buiten treden? 2) Ik volg Benjamin Creme al vele jaren trouw en maak van elke gelegenheid gebruik om het verhaal te verspreiden. Ik moet echter toegeven dat wanneer ik bij het deel kom over de voorspelling dat Maitreya in veel landen door grote televisienetwerken geïnterviewd wordt zonder dat er enig bewijs is dat dit waar is, dit ongelooflijke verhaal enigszins lachwekkend wordt en ik mijn toehoorders snel kwijtraak. Het was veel gemakkelijker om deze informatie door te geven voordat Maitreya met Zijn interviews begon. Ik geloof het verhaal en ik heb mijn eigen theorieën als verklaring voor deze bizarre wending in het verhaal, maar ik heb de esoterische leer het grootste deel van mijn leven omarmd. Gewone mensen die nooit eerder aan deze interpretaties van de waarheid zijn blootgesteld, zijn in eerste instantie sceptisch. Ik heb meer succes gehad om mensen met dit verhaal te bereiken door het deel over de mysterieuze anonieme interviews weg te laten. Deze ironie zit me dwars.
A. 1) Op dit moment zijn er 14 Meesters in de wereld, maar terwijl geen van Hen openlijk werkt, ontmoeten en onderrichten Zij Hun oudere discipelen en bereiden hen voor op hun werk na Verklaringsdag. Maitreya zal, evenals de Meesters, tot Verklaringsdag incognito blijven werken. Op Verklaringsdag zal Maitreya het bestaan van de Meesters die met Hem werken bekendmaken, waarna Zij één voor één bekend zullen worden naarmate Hun openlijke werk begint. 2) Maitreya’s televisie-optredens zijn inderdaad voor veel mensen moeilijk te accepteren, zelfs als zij, zoals u, bekend zijn met het proces van het naar buiten treden. Maar, zoals ik eerder gezegd heb, Maitreya moet tot Verklaringsdag incognito blijven; Hij heeft geen andere keuze. Hij moet er zeker van zijn dat degenen die oproepen tot de aanvaarding van samendelen, rechtvaardigheid en liefde als antwoord op de vele problemen van de mensheid, dat doen vanuit hun hart en niet omdat ze simpelweg de leringen volgen van een autoriteit als de Christus, de Messias, Maitreya Boeddha, Krishna, de Imam Mahdi, de Kalki-avatar of wie dan ook. De mensheid moet kiezen en het moet de keuze van niet slechts een meerderheid zijn, maar van een grote meerderheid van de mensen. Daarom moet Maitreya onderrichten alsof Hij een gewone man is, een van ons. Vanzelfsprekend, door het feit dat Hij Maitreya is, maakt wat Hij zegt een onuitwisbare indruk in het hart en denken van de miljoenen mensen die hun medemens voldoende liefhebben om het beginsel van samendelen en rechtvaardigheid voor allen te aanvaarden.

V. Het is goed mogelijk dat sommige mensen die Hem op televisie hebben gezien, Hem ook bij een van Zijn talloze verschijningen aan religieuze groepen, zoals gedocumenteerd in Maitreya’s Missie III, hebben gezien. Zouden deze mensen noodzakelijkerwijs het verband leggen en beseffen dat Hij dezelfde man is, ook al weten ze niet dat het Maitreya is?
A. Maitreya is honderden keren verschenen aan groepen, maar geen enkele keer zoals Hij er feitelijk uitziet, zonder enige mate van vermomming. Sommigen zouden Hem kunnen herkennen, maar dat zou geen groot probleem opleveren.

V. Het artikel ‘De rol van de Meesters’ van Benjamin Creme’s Meester (9 maart 2013) impliceert dat de veranderingen ten goede geleidelijk zullen plaatsvinden en wellicht decennia duren, voordat de wereld merkbaar en onmiskenbaar een nieuwe en positieve koers inslaat. Zullen er in de tussentijd 1) oorlogen en bloedige demonstraties plaatsvinden tegen het onrecht dat we tegenwoordig zien; 2) grote veranderingen op de planeet plaatsvinden als gevolg van snelle klimaatverandering, aardbevingen, tsunami’s, droogtes, overstromingen, en vulkaanuitbarstingen; en 3) chaotische toestanden ontstaan door financiële ontwrichting? Vertel ons alstublieft iets nieuws dat hoop biedt voor onze kinderen en kleinkinderen.
A. Het proces van verandering zal inderdaad geleidelijk gaan, omdat het ervan afhangt of de overgrote meerderheid van de mensen in de wereld met die veranderingen instemt en ertoe oproept. Het kan misschien decennia duren voordat die veranderingen voltooid zijn, maar niet voordat ze beginnen. Het is een proces. Dat proces zal spoedig na Verklaringsdag beginnen. De verdeeldheid in de wereld is door mensen gecreëerd en diezelfde mensen zullen er nog steeds zijn en proberen om die veranderingen tegen te houden. Er zal dus frictie zijn, maar de respons op Maitreya zal zó krachtig zijn, dat het voor mensen steeds minder makkelijk wordt om deze enorme vloedgolf van de wereldwijde publieke opinie te weerstaan.
1) Geen oorlogen, maar massademonstraties voor en tegen de veranderingen. 2) De aanwijzingen voor ecologische verstoringen zullen aanhouden totdat Maitreya en de Meesters aanvaard worden en Zij Hun goedgunstige hand aan de problemen slaan. 3) De mensheid moet begrijpen dat de financiële en andere problemen het gevolg van ons verkeerde handelen zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de chaos in de wereld. Daarom is het aan ons om de chaos door ons handelen te beperken en te herstellen. Zoals Maitreya zegt: “De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.”

V. Waarom is Egypte sinds de opstand van de Arabische Lente meer anti-vrouw?
A. Door de revolutie kreeg de Moslimbroederschap als grootste politieke partij een meer vooraanstaande rol. Dit is de groep die meer anti-vrouw lijkt, maar ik betwijfel of zij dat zelf ook zo ziet.

V. In april 2013 deed de koningin van Nederland afstand van de troon ten gunste van haar zoon, de huidige koning Willem Alexander. 1) Zou de Britse koningin dat ook moeten doen? 2) Wat is het belang van een monarchie voor een land en zijn volk? 3) Is het inmiddels geen tijd om naar een republikeinse regeringsvorm over te gaan, zonder erfopvolging?
A. 1) Dat is aan haar. 2) Het kan een eenmakend beginsel voor het land zijn. Dat is wat alle landen zeggen die een monarchie hebben. Het is natuurlijk niet de enige manier om eenheid tot stand te brengen, maar wordt door sommigen verkozen. 3) Ik ben het hiermee eens, maar het is duidelijk niet het standpunt van iedereen.

V. Wij lezen Share International met grote belangstelling. We zagen toevallig dat de Italiaanse wetenschapper Andreas Rossi spoedig (april 2013) een reactor voor koude kernfusie (LENR) op de markt gaat brengen, de E-Cat (energiecatalysator), die gebruikmaakt van een uiterst controversiële en onbewezen methode van energieopwekking door kernfusie. 1) Koude kernfusie wordt al sinds 1979 door Benjamin Creme voorspeld en in 1989 volgde de bekendmaking van een doorbraak door de professoren Fleischmann en Pons die al snel door de wetenschap aan de kaak werd gesteld, dus wat moeten we van deze E-Cat denken? 2) Is het juist te veronderstellen dat de opwekking van energie door koude kernfusie bereikbaar is, praktisch haalbaar en spoedig beschikbaar zal zijn voor een energie-hongerige en wanhopige wereld? 3) Is het ook juist te denken dat de bekendmaking van Fleischmann en Pons in 1989 in diskrediet werd gebracht door wetenschappers die gevestigde belangen vertegenwoordigden, zoals degenen die er het meest bij te winnen hebben als de wereld van olie afhankelijk blijft? Uw opmerkingen over dit opmerkelijke koude-fusieproces zouden we heel interessant vinden.
A. 1) Volgens mijn informatie is dit apparaat bruikbaar, maar niet de ideale, efficiëntste methode voor het fusieproces. Het is slechts een stap in die richting. De Meester Djwhal Khul heeft, via Alice Bailey, een fusieproces voorspeld op basis van het gebruik van eenvoudige waterisotopen, die overal ter wereld beschikbaar zijn. Andrea Rossi’s proces is niet hetzelfde. 2) Ja, zeer zeker. 3) Ik vrees dat dit juist is.

V. Ik wil graag iets vragen over uw schilderij “Vlamkleurige Deva”. Ik weet dat dit schilderij, zoals u zegt, “een weergave van de vurige, 1ste-straals energie van Wil en Macht” is. Wanneer ik ernaar kijk, voel ik me sterk, maar tegelijkertijd krijg ik een vreemd koud gevoel. Komt dat koude gevoel echt door het schilderij? Houdt het verband met de 1ste straal? Ook wil ik graag vragen welke van uw schilderijen een geneeskrachtig effect hebben?
A. De uitstraling van de 1ste Straal is die van elektriciteit, die van zichzelf geen warmte geeft. Ik zou zeggen dat de meeste van mijn schilderijen een geneeskrachtig effect hebben.

V. 1) Kunt u duidelijk maken wat er waar is van alle beschuldigingen die tegen de inmiddels overleden geestelijk Avatar Sai Baba zijn geuit? Wat zegt Benjamin Creme’s Meester van alle afschuwelijke dingen waarvan Sai Baba beschuldigd wordt? 2) Waarom werd toegestaan dat de waarheid nooit is onthuld dat Jezus niet de Christus is? Hoe kan het dat de christelijke godsdienst 2000 jaar lang bedrogen is, en waarom?
A. 1) In Share International van juni 1992 beantwoordde Benjamin Creme een soortgelijke vraag: “Het behoeft geen betoog dat een Wezen van het kaliber van Sai Baba nooit betrokken zou kunnen zijn bij dergelijke praktijken. Hij is ongelooflijk ver geëvolueerd en er is niets in Hem dat zou kunnen reageren op de aantrekkingskracht van zulke activiteiten. Aan geruchten en geroddel geen gebrek in de verzamelde massa’s mensen die naar Zijn ashram trekken. Dat is onvermijdelijk. De meesten worden verrijkt door de ervaring van Zijn aanwezigheid, maar van anderen zijn de harten gesloten en zij reageren met afgunst en wrok. Het zijn de bomen met de rijkste opbrengst waarnaar de stenen worden gegooid.”
2) Het is geen kwestie van bedrog, maar van gebrek aan kennis en verkeerde interpretatie.

Meesterdrukker
Onze Transmissie-meditatiegroep in Westerlo (België) houdt op 2 juni 2013 een videovertoning van een van Benjamin Creme’s lezingen in Nagayo (Japan) uit 2010. Wanneer het gaat over computers en printers dan bezit ik alleen basiskennis. Ik weet niet hoe ik dingen moet versieren. Ik moest de flyers maken en ik maakte ze eenvoudig met alleen de benodigde informatie.
Toen ik de flyers uitprintte zag ik een vlek op het papier. Eerst was ik nogal uit mijn doen en dacht dat ik al dat papier verknoeid had en helemaal overnieuw moest beginnen, maar toen ik beter keek zag ik dat er diagonaal van linksonder naar rechtsboven in lichtere inkt geprint stond: “Samen Delen en Red de Wereld”.
Ik vraag me af of ik van Maitreya of een Meester hulp kreeg bij het printen van deze flyers?
P.D., België.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de boodschap op de flyers door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.

Twee brieven van dezelfde persoon

Uniek antwoord
1) Op 28 april 2013 kwam tijdens het Fiesta Broadway in het centrum van Los Angeles (Californië) een man naar de stand van Share International. Het was een Aziatische man, ongeveer 35 jaar oud. Hij begon vragen te stellen over wie Maitreya was en waarom hij in de wereld was. Terwijl we praatten, keek hij naar een poster met wonderen en vroeg me of ik meer wist van de rode vaars. [Zie SI, juli/augustus 1997.] Ik zei van niet en hij legde me het heel gedetailleerd uit, inclusief informatie over het joodse geloof. Wij praatten vermoedelijk 15 minuten over wonderen en andere godsdiensten als boeddhisme en islam. Toen vroeg hij of we andere foto’s van Maitreya hadden in andere gedaanten. Gelukkig hadden we foto’s bij de hand van eerdere bevestigde bezoeken van Maitreya uit Share International [zie het maartnummer van 2013]. Hij wees naar ieder van de foto’s en vroeg: “Geloof je dat dit Maitreya was?” En bij ieder antwoordde ik ja. Toen zei hij: “Misschien ben ik Maitreya en ben ik hier gekomen om je over wonderen te onderrichten.” Toen zei ik: “Bent u Maitreya?” Hij lachte alleen maar en zei niets. Dus vroeg ik weer: “Bent u Maitreya?”en weer gaf hij geen antwoord. We keken elkaar nog een ogenblik aan en ik zei weer: “Bent u Maitreya?” en hij zei: “Ja”. Toen liep hij weg. Was hij echt Maitreya?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad Maitreya was.

Herinnering aan het verleden
2) In augustus 2010 hield ik een garageverkoop in San Pedro (Californië). Terwijl ik aan het opruimen was en dozen wegzette, kwam er een man aan die belangstelling had voor enkele van mijn boeken. Er stonden vier grote dozen met boeken en hij ging onmiddellijk naar een boek over Sai Baba.
We praatten even over Sai Baba. Toen ging hij naar een doos met lege fotolijsten. Hij wees er een aan en toen ik die oppakte was hij niet leeg zoals ik dacht had, maar er zat een foto in van mijn ex-vrouw en die foto had ik al in 20 jaar niet meer gezien. Ik maakte een kleinerende grap over haar en hij zei: “Sommige dingen gebeuren met een reden.” Ik vond dat vreemd om tegen iemand te zeggen die hij net had ontmoet. Toen vroeg ik hem of er nog iets anders was wat hij wilde hebben, maar hij zei dat hij alleen wat balkjes van twee bij vier duim wilde. Ik had wat oude balken tegen het huis staan. Ik was van mijn stuk dat hij belangstelling had voor die 2,5 meter lange balken, want voor zover ik kon zien had hij geen mogelijkheid om ze te vervoeren. Zo betaalde hij een paar dollar voor de balken en begon de straat uit te lopen met die twee balken van 2,5 meter. Toen ik weer omkeek was hij verdwenen. Was hij een Meester?
S.W., Alhambra (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Festival van licht
Tijdens het weekeinde van 6 en 7 april 2013 stonden we met een kraam op het Festival van India in “the Meé” in Parijs, waar we ook twee lezingen en een Transmissie-meditatieworkshop gaven.
Tijdens onze lezing zat ik dicht bij de deur achterin de zaal en toen de lezing bijna was geëindigd, zag ik duidelijk een wit licht de zaal vullen. Ik vroeg me af wat het niet kon zijn, om te proberen erachter te komen wat het wel zou kunnen zijn. Het was een korte, maar intense ervaring, die me verscheidene dagen bijbleef. Het deed me denken aan het zichtbare licht wanneer Benjamin Creme wordt overschaduwd. Daarom dacht ik dat het een manifestatie van Maitreya was. De twee sprekers met wie ik erover praatte, zeiden dat zij het witte licht dat de zaal vulde, niet gezien hadden.
Ik zou echt heel graag weten of het publiek een zegening van Maitreya of een andere Meester kreeg. Wat was het? Heeft iedereen baat gehad van deze ervaring van licht?
M.A.A., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht werd gemanifesteerd door de Meester Jezus en een Zegening was voor alle aanwezigen bij het festival.

Profetische waarschuwing
Een paar weken voor de orkaan Sandy was ik aan het winkelen in de plaatselijke kruidenierswinkel en had een ongewone ontmoeting. Bij elk gangpad dat ik wilde inslaan kwam ik een oudere heer tegen die mij steeds voor leek te zijn. Hij was klein en een beetje gezet en had een blozende Ierse gelaatskleur. Op een gegeven moment zei hij schertsend: “Volg je me?”, terwijl het toch echt precies omgekeerd leek. Ik lachte en grapte terug “Natuurlijk!” en we lachten allebei. Toen zei hij op ernstiger toon: “Wees voorzichtig met wie je volgt.” Dat advies bleef enige tijd bij me hangen en ik was er een beetje onthutst door.
Tijdens de storm in oktober 2012 logeerde ik bij mijn vriend. Toen de storm naderde, waren we erg besluiteloos over de vraag of we voorraden moesten inslaan om de storm te doorstaan of het bevel tot verplichte evacuatie opvolgen. Het idee was dat er eerder hevige stormen waren geweest en alles toen goed is gegaan. Ik volgde het voorbeeld van mijn vriend, dus gingen we voorraden inslaan en besloten te blijven. Wat later, nadat we het nieuws gezien hadden en buren zagen die evacueerden, besloten we ook te evacueren en laadden de auto’s vol. Toen zagen we weer een ander verslag dat de ernst van de naderende storm afzwakte, dus haalden we alles weer uit de auto’s en besloten het uit te zitten. Tegen die tijd verkeerde ik in grote verwarring. Die avond kwam een buurman op bezoek die aardig onverschrokken is en daar al eerder veel stormen had doorstaan, en hij was zichtbaar geschokt door het laatste nieuws. Hij kwam om ons er over te vertellen en dat hij had besloten om te evacueren. Mijn vriend zei dat we bleven. Ik was tegen die tijd aardig zenuwachtig. In de nacht voordat de storm toesloeg, werd ik steeds wakker met de terugkerende gedachte: “de oceaan komt, we moeten weg”. In de ochtend reden we het schiereiland rond en zagen hoe hoog het water al gerezen was, terwijl de storm nog niet eens op volle sterkte was. Op dat moment besloot ik: “Nu is het genoeg, we moeten weg” en drong er bij mijn vriend op aan om ook te gaan. Dus uiteindelijk laadden we de auto’s weer in en kwamen net op tijd weg voor het te laat zou zijn geweest.
Onderwijl klonken steeds die woorden in mijn hoofd: “Wees voorzichtig met wie je volgt.” Was de man in de kruidenierswinkel de Meester Jezus?
A.S., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man in de kruidenierswinkel inderdaad de Meester Jezus was.

Wonderbaarlijke redding Bengalese vrouw
Reshma Begum, een 18-jarige naaister, werd op 10 mei 2013 na 17 dagen op wonderbaarlijke wijze gered uit het puin van de Rama Plaza, de negen verdiepingen tellende kledingfabriek nabij Daka (Bangladesh) die op 24 april 2013 instortte, een van de ergste industriële rampen ter wereld. De ramp gebeurde toen meer dan 3000 werkers van dienst wisselden; de meesten van hen verdienden ongeveer 40 Amerikaanse dollar per maand voor het maken van kleding voor Westerse merken als het Britse Primark en het Italiaanse Benneton. Voorlopig onderzoek ziet de trilling van vier grote generatoren op de bovenverdiepingen als oorzaak.
Redders stonden versteld toen ze haar hulpgeroep hoorden en haar redding werd live op televisie uitgezonden en door de menigte gadegeslagen die “Allahu Akbar”, “God is groot” riepen.
Reshma overleefde op crackers en regenwater in een luchtzak en “gaf nooit de hoop op” dat zij gered zou worden. Legerkapitein Ibrahimul Islam kon niet verklaren “hoe ze zeventien dagen onder zulke hete, klamme omstandigheden heeft kunnen overleven”. Ze werd gevonden uren nadat functionarissen de hoop hadden laten varen om nog meer overlevenden op te sporen; het dodental was inmiddels tot boven de 1000 opgelopen. Haar dolgelukkige familie noemde het een “wonder”.
(Bronnen: AFP; hindustantimes.com; The Times of India)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Reshma door de Meester Jezus werd geholpen.)

Hindoebeelden ‘drinken’ melk en water


In maart 2013 zagen gelovigen in Guyana (Zuid-Amerika) dat hindoeïstische beelden melk en water dat geofferd werd, ‘opdronken’. Twee dagen na het hindoefeest Mahashivaratri op 10 maart kwamen er berichten van mensen uit heel Guyana dat melk en water verdwenen wanneer dat aan de beelden van Shiva en andere hindoegoden werd geofferd. Toen het nieuws over het wonderbaarlijke verschijnsel zich verspreidde, stroomden mensen samen in de tempels en particuliere huizen waar de beelden stonden.
Bewoners van de stad Colconda op het Caraïbische eiland Trinidad berichtten eveneens tijdens het Shivaratri-festival dat een beeld aldaar melkoffers aanvaardde.
Een inwoner van New York vertelde dat zij nadat ze de berichten over de Guyaanse wonderbeelden had gehoord, op 14 maart water aanbood aan het beeld van een hindoegod en dat het water verdween. Eveneens in Canada plaatste Anjalie Mangroo een video van haar beeld van de Heer Shiva, dat op dezelfde dag melk van een lepel “dronk”.
Op YouTube zijn verscheidene video’s van de wonderbeelden te vinden. (Bronnen: www.guardian.co.tt; www.guyana chronicleonline.com; youtube.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze wonderen door Maitreya werden gemanifesteerd. Een vorige manifestatie van dit wonder vond op grote schaal plaats in september 1995. Zie SI, november 1995)

UFO in Jemen


Een Jemenitische fotograaf heeft een foto gepubliceerd van een wit driehoekig voorwerp dat door de wolken boven de bergen in het noorden van Jemen vloog.
Aseel Badiyan nam begin maart foto’s van de bergen, 90 km van de hoofdstad Sanaa, toen het voorwerp voor zijn lens schoot. Kranten citeerden Badiyan: “Ik denk dat degenen achter dergelijke voorwerpen gevorderde mensen zijn die een zeer intelligente beschaving bezitten.”
De vicevoorzitter van de Saudische Astronomische Vereniging, Sharaf al-Sifyati, zei in de Saudische krant Ajel dat hij geen enkel bewijs had gevonden dat er met de afbeelding geknoeid was: “Wat het voorwerp betreft, denk ik dat het vreemd en ongewoon is, maar ik weet niet zeker of het een voorwerp uit de ruimte is, omdat deze verschijnselen eerder een mogelijkheid dan een werkelijkheid blijven… Ik denk dat dit incident grondig onderzocht moet worden.” Hij voegde eraan toe: “Het lijdt geen twijfel dat wij in dit uitgestrekte heelal niet alleen zijn en dat er andere wezens zijn, maar dat weet alleen God.” (Bron: massufosightings.blogspot.nl)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

“Een geschenk van de Goden”
door Betsy Whitfill

Welke activiteit zou beter geschikt zijn voor de Waterman-beginselen van synthese en groepswerk dan een groepsmeditatie, open voor iedereen, waarmee spirituele energieën de wereld in worden gestuurd ten bate van allen? De handleiding tot deze activiteit voor Waterman is Benjamin Creme’s boek Transmissie — een meditatie voor het Nieuwe Tijdperk. Dit is een beginnershandboek voor degenen die gereed zijn om meditatie en dienstbaarheid onderdeel van hun leven te maken. Er hebben zich reeds vele Transmissie-meditatiegroepen geformeerd rondom Creme’s historische aankondiging dat de Wereldleraar – onder verschillende namen verwacht binnen alle tradities, religieus en niet-religieus – en Zijn Groep, de Meesters van Wijsheid, in de moderne wereld zijn teruggekeerd om ons te onderrichten. In deze groepen hebben mensen vanuit alle achtergronden een opstap gevonden naar een pad, het leven van dienstbaarheid voor de wereld, dat tegelijkertijd hun persoonlijke leven transformeert.
Voor degenen die deze informatie voor het eerst zien, bespreekt Creme onderwerpen als het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters; dat alles energie is op een of andere frequentie; dat er een immense kracht in gedachten schuilt, dat het leven in ritme en met discipline van waarde is; en dat er een zelfgecreëerd pad is dat zich voor de student kan openen. Aldus kan de lezer een nieuw brandpunt vinden op het innerlijke leven dat hij ontdekt. Door Transmissie-meditatie stelt men zichzelf op één lijn met zijn ziel, de innerlijke Meester. De drang om te mediteren, hoe zwak deze ook moge zijn, zegt Creme, is eigenlijk de roep van de ziel om contact met de man of vrouw in incarnatie en meditatie is de “koninklijke weg” naar het ontwikkelen van dat contact. Meer dan één persoon heeft gehuild van vreugde na het ontdekken en ervaren van deze unieke meditatie.
Voor degenen die bekend zijn met en geoefend in verschillende vormen van zelfverheffing door meditatie en yoga, presenteert Creme een unieke verrijking: meditatie als dienstbaarheid aan de wereld. Het lijkt ongelooflijk dat men kan mediteren en tegelijkertijd de wereld op krachtige en positieve wijze kan beïnvloeden, aangezien velen zich machteloos voelen tegenover de gebeurtenissen en ontwikkelingen die de wereld naar de ogenschijnlijke chaos van het leven van tegenwoordig hebben geleid. Maar, schrijft Creme, er is een Plan, en we kunnen allen helpen.

In het hoofdstuk “De aard van Transmissie” schrijft Creme dat de overdracht van energieën altijd plaatsvindt, door de gehele kosmos heen. Bij het beantwoorden van de vragen over de soorten energieën die in Transmissie-meditatie door de groepen heen gezonden worden, schrijft Creme dat het Maitreya is, de belichaming van Liefde op Aarde, Die de spirituele energieën van interplanetaire, extraplanetaire en hoger kosmische bronnen ontvangt en naar een of twee Meesters geleidt Die ze vervolgens op wetenschappelijk wijze door de chakra’s sturen van degenen die aan Transmissie-meditatie deelnemen. Aldus worden de krachtige spirituele energieën neergetransformeerd totdat zij geabsorbeerd en gebruikt kunnen worden door de mensheid als geheel, teneinde samen te komen in synthese en samen te werken om op verstandige wijze de problemen op te lossen en om de beginselen van Waterman, waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden, op vreedzame wijze toe te passen. De Meesters weten hoeveel ieder individu aankan en passen de Transmissie daar op aan. Groepsleden hoeven enkel stil te zitten, samen de Grote Aanroep hardop uit te spreken en actief hun aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen gericht te houden. Hierdoor ligt de geestelijke groei, de groei in bewustzijn, van degenen die Transmissie-meditatie beoefenen, schrijft Creme, in heel reële zin veilig in handen van de Meesters Die meester-wetenschappers zijn. Het is, schrijft hij, een combinatie van Laya Yoga (de yoga van energieën, van de centra of chakra’s) en Karma Yoga (de yoga van dienstbaarheid) die serieuze deelnemers in staat stelt snelle vooruitgang te boeken. Transmissie-meditatie is een “broeikas” van geestelijke ontwikkeling.
De eenvoud van de aangeboden esoterische informatie in dit boek komt voort uit Creme’s voortdurende telepathische contact met zijn Meester, Die de vragen beantwoordt. Het was Creme’s Meester die in 1974 in Londen het initiatief nam voor de eerste Transmissie-meditatiegroep. Naast de lezingen om het publiek enigszins voor te bereiden op de wederverschijning van Maitreya en de Meesters, verzorgde Creme tijdens de vele decennia die hij over de hele wereld reisde tegelijk ook openbare Transmissie- meditaties, waarbij Maitreya hem en de aanwezigen overschaduwde. Mensen kwamen en ervoeren de energieën en velen vormden Transmissie-meditatiegroepen in hun eigen woonplaats. Vanzelfsprekend dienden de vragen zich snel aan: “Hoe lang te transmitteren?”; “Hoe behoud ik eenlijnigheid met mijn ziel?”; “Kunnen we Transmissie doen ongeacht onze geloofsovertuigingen?”; “Hoe gaat Transcendente Meditatie samen met Transmissie-meditatie?”, enzovoort. De vraag-en-antwoordstructuur stelt lezers in staat om antwoord te vinden op de meeste vragen die men zou kunnen stellen. Elke volgende uitgave werd uitgebreid met aanvullende vragen, waardoor er in het denken van de lezer geen onduidelijkheid kan bestaan over hoe men een Transmissie-meditatiegroep kan opzetten en daarin kan functioneren. Aangezien Creme mensen heeft aangemoedigd groepen van drie of meer personen te vormen en regelmatig voor dit doel bij elkaar te komen, is het lezen van deze inleiding van wezenlijk belang om dit werk te begrijpen en deze buitengewone mogelijkheid op waarde te schatten. Het boek is zó belangrijk dat de Engelse editie op de website van Share International (www.share-international. org) is geplaatst, waar bezoekers het gratis kunnen downloaden. Transmissie-meditatie, schrijft Benjamin Creme, is werkelijk “een geschenk van de goden”.

Benjamin Creme, Transmissie – een meditatie voor de Nieuwe Tijd, 1983, 4e herziene uitgave 2001, Share International/Nederland, Amsterdam, Londen, Los Angeles.

Betsy Whitfill heeft het bachelordiploma Filosofie van Wilson College, Chambersburg (Pennsylvania, VS) en is medewerker van Share International.

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema “Ontwaakt!” De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Mijn vrienden, zou je, zoals Ik, de veranderingen zien die zich nu voltrekken, dan zou je hart net als het Mijne van vreugde opspringen, want overal in de wereld begint de mens zich open te stellen voor verandering, en de nieuwe gedachten en idealen naar voren te brengen die thans het menselijk hart beroeren. (Maitreya, uit Boodschap nr. 129)

Hoe weinig zij het ook beseffen, de mensen staan op de drempel om zich opnieuw bewust te worden van de ware betekenis en het doel van hun bestaan. (Benjamin Creme’s Meester, De Wetten en Regels van het Leven)

Alle godsdienstige groepen zoeken naar tekenen. Aan de hand van tekenen weten zij dat de Leraar in de wereld is of op komst is. Je hoeft alleen je ogen maar open te houden en je vindt overal tekenen. In elk land ter wereld, in elke religieuze omgeving zijn in een of andere vorm tekenen te vinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Profetieën hebben Onze komst voorspeld en de verwachtingen van de discipelen gespannen, maar velen van hen slapen vast, zich onbewust van de gebeurtenissen van deze tijd. Velen zien Onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat Onze hand nu aan de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Zo zullen de mensen de raadgeving van hun Oudere Broeders accepteren en weten dat zij in alle ontberingen nooit alleen geweest zijn. Altijd hebben deze wijzere en meer ervaren Weg-wijzers achter de schermen gestaan, gereed, wanneer daar om gevraagd, om hun licht te laten schijnen op de problemen van de mens en zijn weg te verlichten. Nu schijnt dat licht helderder dan ooit tevoren, en niet langer van grote afstand. Temidden van het lijden van de mens dient dat licht nu als baken, en verzamelt het allen die gereed staan om de pijn van de mensheid te verlichten. De oproep tot dienstbaarheid heeft geklonken, de Leraren staan klaar. Ontwaakt, ontwaakt! (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Leraren staan klaar’)

Als wij bijvoorbeeld zien dat de volkomen, onvoorwaardelijke liefde, de buitengewone wijsheid, de ongelooflijke intelligentie van de Meesters niet te ver van ons verwijderd zijn om naar te kunnen streven, dan zal dat de aspiratie van de mensheid aanwakkeren om die hoedanigheden te verwerven. Het zal ons laten zien wat mogelijk is. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dit zal een tijdperk zijn waarin de mensheid zich voor het eerst, uit zichzelf, bewust wordt van haar goddelijke aard. Ik bedoel dat niet in mystieke zin. Ik bedoel dat in de feitelijke, praktische betekenis — dat we weten dat we goddelijk zijn en uitdrukking geven aan die goddelijkheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De wereld wordt nu voorbereid op de komst van een nieuw tijdperk zoals nooit eerder werd gekend, waarin de mensheid zal ontwaken uit haar lange slaap, de blinddoek van onwetendheid en angst van haar ogen zal schudden, eindelijk in het licht van Kennis en Waarheid zal treden, en haar geboorterecht zal ontvangen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lichtende tijd in het verschiet’)

De wederkomst van de Christus in verband met de mensheid gaat in wezen over de geboorte van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid. Daardoor waakt het liefde-aspect, waarmee samendelen en rechtvaardigheid, kortom juiste verhoudingen, in de komende tijd zullen worden gegarandeerd. Juiste verhoudingen komen niet vanzelf tot stand. De mensheid moet ervoor zorgen. Het ontwaken door Maitreya van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid is de methode waarlangs Zijn belangrijkste taak, op het astrale vlak, wordt uitgevoerd. Dit zal de hartreactie van de mensen galvaniseren en hen bewust maken van niet alleen de noodzaak van broederschap, maar ook van de werkelijke uitdrukking van broederschap, en daarmee van samendelen, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid voor alle mensen overal. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dit is een tijd van crisis en belofte. Het Nieuwe worstelt om een vorm te vinden. Het Oude tracht te overleven temidden van de voorbestemde verandering. De mensheid is klaar voor de volgende stap; de lange slaap loopt ten einde; de slapenden worden wakker. De oproep tot vrijheid en vreugde weerklinkt in de harten van de mensen en spoort hen aan tot handelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Medewerkers van God’)

Maitreya zal de mensen bewust maken van hun bestemming en hen bevrijden van angst en twijfel. Hij zal hen ook bevrijden van het voortdurende gevoel van vervreemding en wantrouwen. De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hen voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Heraut van het Nieuwe’)

Op deze wijze zal Maitreya’s lering de hoogste aspiratie uit de mens te voorschijn halen en hem bewust maken van de moeilijkheden en gevaren van deze tijd, alsmede van de eenvoudige middelen om voor altijd de problemen en gevaren van de huidige tijd te overwinnen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen het inzicht en het leiderschap ontvangen waar zij naar snakken en zo zullen zij de veranderingen eisen die zo hard nodig zijn voor de structuur van het leven der mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Ontvangst van Maitreya’)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. In politiek, economie, onderwijs, kunst en wetenschap zal steeds meer het innerlijke besef van onze geestelijke aard tot uitdrukking komen. Hieruit zal een wetenschap voortkomen, en de beheersing van de krachten van de natuur, die de mensheid onbeperkte beheersing zal geven over zijn omgeving. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wet van Wedergeboorte’)

Maitreya zal de mensheid bewust maken van de gevaren die voor haar liggen en de mensheid laten zien hoe ze zelfvernietiging kan voorkomen. Maitreya zegt dat het werkelijk heel eenvoudig is, als we de eerste stap maar zetten. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Nu worden we geconfronteerd met de postindustriële revolutie, wat een nieuw denkbeeld is. We hebben het tijdperk van de 19de-eeuwse industrialisatie achter ons gelaten en haar verfijning in de 20ste eeuw, en we weten niet wat er in het verschiet ligt. Er moeten hoe dan ook goederen gemaakt worden, maar de meeste mensen weten niet dat het een geheel andere vorm zal aannemen, met gebruikmaking van totaal andere methoden die de planeet niet zullen plunderen. We worden ons nu bewust van de ecologische noodtoestand, de dringende milieuproblemen van de planeet. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Deskundige niet-gouvernementele groepen voegen eveneens hun inzichten en onderzoeken toe en maken mensen bewust van de gevaren bij de haastige gang naar verder misbruik van deze toch al kwijnende planeet. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een verstandiger kijk op het leven’)

…wereldwijd worden mensen zich bewust van de noodzaak en de mogelijkheid van verandering. Politici en economen noemen de huidige toestand een ‘neergang’ en een ‘recessie’. In werkelijkheid zijn we getuige van de laatste stuiptrekkingen van de oude orde. Miljoenen mensen beginnen in te zien dat ongebreidelde wedijver en hebzucht niet het veiligste pad voor de mens vormen, dat dergelijke materialistische beginselen voor de onoplettenden een ‘gevaarlijke koers’ creëren en uiteindelijk de internationale crisis scheppen die we thans zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s eerste interview’)

De ineenstorting van de aandelenmarkten zal mensen bewust maken van de speculatieziekte, die de structuur van het menselijk leven zelf vernietigt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wereld is nu één’)

De VS en de USSR zijn geen supermachten meer. De mensheid is de supermacht. De wil van de natie en van het land zal worden gebaseerd op de wil van het volk. De mensen zullen ervoor zorgen dat politici geen schade aanrichten. In Afrika, India, Pakistan, Japan en vele andere landen zijn de mensen ontwaakt. Ze eisen nu hun rechten op. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Vorming van het Zwaard des Onderscheids’)

Natuurlijk zijn er velen die nog steeds het oorlogstuig ontwerpen en vervolmaken, en rijk en machtig worden in deze dodelijke handel. Het volk, echter, ontwaakt; een andere trom slaat een nieuw ritme en de volkeren reageren erop. In bijna elk land bespeuren mensen een nieuw licht, een stimulerend denkbeeld, een groeiende hoop. Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vrede worden aangevoeld als dichterbij, werkelijker, meer haalbaar dan ooit tevoren. Mondiale communicatie geeft mensen een nieuw besef van zichzelf als één mensheid. Deze nieuwe gewaarwording is natuurlijk niet volledig of volmaakt, maar Wij zien duidelijk het begin van een nieuwe en hoopvolle tendens in deze richting. Dit verblijdt voorwaar Ons hart en betekent een juiste respons op de energieën van de Nieuwe Tijd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van verandering. Zij voelen dat de oude orde haar tijd heeft gehad en wachten slechts op een teken om de juiste richting in te slaan. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekendmaakt, zal Hij de blik en het denken van de mensen richten op de hoofdzaken: samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zonder welke er geen toekomst voor de mens bestaat. Dan zullen de discipelen in de landen hun karakter tonen. Dan zullen zij naar voren komen, hun ogen en harten stralend van vurige aspiratie. Met vooruitziende onzelfzuchtigheid zullen zij hun visie aan de landen presenteren. Met Maitreya zullen zij zich scharen aan de zijde van verandering en laten zien hoe die het best bereikt kan worden. Rond Hem samenstromend, zullen zij Zijn raad en leiding aan de mensen doorgeven. Eenmaal gekozen op hun posten van gezag en vertrouwen, zullen zij de wil van de volken uitvoeren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De discipelen en het Plan’)

Het is Mijn taak om het pad naar die stralende toekomst voor de mensheid te verlichten; om in jullie het beginsel van Liefde te wekken; om jullie voorwaarts te leiden in het openbaren van die Liefde voor elkaar, en zo alle mensen tot God te trekken. (Maitreya, Boodschap nr. 120)

[Maitreya] wil dat u uw liefde aan de wereld geeft en Hij komt om u te inspireren dat te doen, om de liefde in u op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd wordt, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die u zich op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Vertel de wereld dat Maitreya er is. Vertel de mensen dit, Mijn broeders, en wek ook in hen een stellige hoop voor de toekomst. (Maitreya, Boodschap nr. 118)

Wanneer jullie zelf Mij zien, zullen jullie op dezelfde manier reageren, daar ben Ik zeker van, want in jullie allen huist hetzelfde Licht van Waarheid, Rechtvaardigheid en Vrijheid dat Ik ontsteek in allen die Mij horen. Wees daarom niet bang, Mijn vrienden, dat de mensheid Mij zal afwijzen. Mijn plannen zijn veilig in jullie handen. (Maitreya, Boodschap nr. 65)

 

ALS-campagne richt zich tot leiders G-8
In de aanloop naar de topconferentie van de G-8 in Enniskillen (Noord-Ierland) op 17 en 18 juni 2013, wanneer Groot-Brittannië het voorzitterschap van de G-8 overneemt, organiseert de campagne ‘Genoeg voedsel voor iedereen ALS’ op 8 juni een bijeenkomst in het Londense Hyde Park en op 15 juni in de botanische tuinen van Belfast.
De ALS-campagne, die door Oxfam wordt geleid, is een coalitie van meer dan honderdvijftig liefdadigheidsinstellingen en religieuze groeperingen die proberen minister-president David Cameron en andere wereldleiders op de top van de G-8 te overreden het schandaal van wereldwijde honger te beëindigen – “het schandaal dat één op de acht mensen onvoldoende voedsel heeft… Zolang elke vijftien seconden een kind van honger omkomt, is dit werkelijk het stille onrecht van onze tijd,” aldus de actievoerders. “We kunnen een verandering teweegbrengen ALS we van de wereldleiders eisen noodhulp te verstrekken, een einde te maken aan belastingontduiking in de armste landen, landroof tegen te gaan en voedsel te verbouwen in plaats van biobrandstof.” (Bron: enoughfoodif.org) (Zie ook SI, maart 2013)

ALS maal vier
Er is genoeg voedsel voor iedereen:
ALS we genoeg hulp verstrekken om te voorkomen dat kinderen sterven van honger en de armste gezinnen helpen zichzelf te voeden
ALS regeringen een einde maken aan belastingontduiking van grote bedrijven in arme landen, zodat miljoenen mensen zichzelf van honger kunnen bevrijden
ALS we kunnen verhinderen dat arme boeren van hun land verdreven worden en ze gewassen kunnen verbouwen om mensen te voeden en niet voor biobrandstof
ALS regeringen en grote ondernemingen eerlijk en open zijn over hun handelingen die verhinderen dat mensen over voldoende voedsel kunnen beschikken. (Bron: Oxfam, VK)

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 april 2013)

Het zal geen enkele intelligente lezer verbazen dat de huidige chaotische economie en de daaruit voortvloeiende sociale toestanden naar Onze inschatting niet heel veel langer zullen standhouden. Evenmin zien Wij een plotselinge ommekeer en het herstel van de mythische ‘status quo’. De volkeren van de wereld hebben, bij miljoenen, een glimp van vrijheid opgevangen en het zal niet lang meer duren voor ze haar zegen opeisen.
Over de hele wereld, met name onder de jeugd, wordt uitdrukking gegeven aan het sterke verlangen naar verandering. De jongeren willen een nieuw soort wereld, een nieuwe structuur waar zij en hun aspiraties deel van uitmaken. Deze aspiraties betreffen rechtvaardigheid en samendelen, zinvol werk en de mogelijkheid om hun kinderen toereikend en in vrede groot te brengen. Al te lang verkommerden zij in armoede en obscuriteit, verstoken van zeggenschap over hun levensinspanning.
Van nu af aan zullen de regeringen van de wereld deze aspiraties van de tot nog toe zwijgende meerderheid serieus moeten nemen en hun plannen daarop aanpassen. De ‘grondbezittende rijken’ zullen het moeilijk krijgen om de onvoorstelbare kloof tussen hun leefwijze en die van de doorsnee ‘pachtboer’ te handhaven, naarmate de roep om gelijkheid verandering afdwingt. Men zal beseffen dat de huidige verschillen in financiële macht de kern vormen van de onevenwichtige situatie van het financiële stelsel in de wereld.
De oude orde stort in en geen regering kan dit proces tot staan brengen. De nieuwe energieën van Waterman worden sterker en breken de oude corrupte en decadente orde in stukken. De jeugd en zij die jong van hart zijn, zijn de eersten die de verschijning van deze nieuwe aspiratie naar rechtvaardigheid waarnemen. Het verlangen naar juiste verhoudingen welt sterk op in de harten van de jeugd.
Intussen vervolgt Maitreya Zijn voortgang onder de naties en spreekt helder over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en liefde. Deze denkbeelden vinden veel aanhangers naarmate de spanning van de huidige omstandigheden zich over de hele wereld doet voelen. In de VS en Mexico, in Brazilië en nu in Rusland legt Maitreya Zijn toehoorders de alternatieven voor waarmee de mensheid geconfronteerd wordt: doorgaan op het huidige zinloze en hebzuchtige pad naar vernietiging of de wereld zien als één, op een reis naar volmaaktheid, als broeders en zusters; zien dat alleen samendelen en rechtvaardigheid ons de vrede zullen brengen waarnaar wij allen verlangen en een wereld die bloeit volgens het Plan, en zo onze weg naar de Waarheid en Schoonheid terugvinden die wij eens kenden en koesterden.