door de Meester —, via Benjamin Creme (3 september 2013)

Op een dag, spoedig, zullen velen beseffen dat de Christus, of iemand als Hij, in ons midden leeft. Zo groot is de weerklank op de interviews die Maitreya tot dusver op televisie heeft gegeven, dat een krachtige gedachtevorm verrijst: het geloof dat de Gezegende Tijd is aangebroken dat de Leraar van Oudsher is teruggekeerd. Deze verwachting overspoelt nu de wereld.
In veel landen, bijvoorbeeld in Brazilië, China en Rusland, is er een groeiend besef dat de wereld zich heel spoedig bewust zal worden van het nieuws dat de Leraar er is, of in aantocht is. Dit verschijnsel is vanzelfsprekend toe te schrijven aan de invloed van Maitreya’s verschijningen tot nu toe op televisie, en het toegewijde voorbereidingswerk van de trouwe groepen over de hele wereld.
Dit nieuws zou deze vastberaden dienaren moeten stimuleren om hun inspanningen voort te zetten of zo mogelijk te verdubbelen. Wij, jullie Oudere Broeders, zijn Ons zeer bewust van de druk die deze langdurige inspanning op de groepen heeft gelegd, en prijzen hun werk van vele jaren. Die inspanning is, zo zal spoedig duidelijk worden, niet vergeefs geweest.
Van nu af aan zullen degenen die bij het voorbereidingswerk betrokken zijn, kunnen ondervinden dat mensen meer openstaan en bereid zijn te geloven dat de komst van de Leraar ophanden is; dat de mensen gereed zijn voor verandering; dat een nieuwe wereld in de maak is; en dat samendelen en rechtvaardigheid, vrijheid en vreugde alle mensen te wachten staan.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 5 augustus waren er al 18 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Ja, 23 in totaal (per 7 september 2013).

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds in Rusland plaats?
A. Ja.

V. 1) Ziet Maitreya’s lichaam in zijn televisie-interviews er altijd hetzelfde uit? 2) Is het een gematerialiseerd lichaam? Is het een gematerialiseerde gedachtevorm? 3) Overschaduwt Maitreya in deze interviews iemand zoals hij Jezus overschaduwde in diens incarnatie in Palestina?
A. 1) Ja. 2) Het is het lichaam dat Hij over een periode van enkele jaren voor Zijn verschijning in de wereld geschapen heeft. 3) Nee.

V. Worden Maitreya’s interviews ook uitgezonden in naburige landen, zoals Polen, de Baltische staten, de Balkan, of zijn ze daar ook te beluisteren?
A. Ze worden daar niet uitgezonden, maar zijn er wel te beluisteren.

V. Er bestaat een wijdverspreide beweging van burgerprotesten in de Balkan. Kan het zijn dat die direct of indirect door Maitreya beïnvloed wordt?
A. Niet direct, maar zoals mijn Meester heeft gezegd, Maitreya’s “denkbeelden overspoelen de wereld”.

V. Zou het kunnen dat Maitreya Zijn geplande verschijning ‘versnelt’ in reactie op de groeiende spanning in de wereld als gevolg van de burgeroorlog in Syrië?
A. Nee.

V. Is Maitreya al eens in India of China in de media verschenen, al was het maar één keer? Die enorme landen moeten toch ook over Zijn aanwezigheid horen?
A. Nog niet.

V. Wat veroorzaakt een kennelijk groeiend aantal ziektes in verschillende Europese boomsoorten?
A. Vervuiling.

V. Wat veroorzaakt de bijensterfte?
A. Vervuiling.

V. Doen de Meesters en de Ruimtebroeders iets aan de nieuwe lekken bij Fukushima?
A. In zekere mate. Ze houden het goed in de gaten.

V. In Zuid-Amerika, met name in landen als Uruguay en Argentinië, zijn veel warmwaterbronnen langs de Uruguay-rivier die op de grens tussen beide landen stroomt. Heeft het water van deze bronnen, of van sommige ervan, geneeskrachtige eigenschappen, vooral voor gewrichtsaandoeningen?
A. Het water van sommige bronnen is doeltreffend gebleken voor de behandeling van reumatische aandoeningen.

V. Is het waar dat een piramide van precies dezelfde proportionele afmetingen als de Grote Piramide van Gizeh (d.w.z. 4 zijden met een basishoek van zo’n 50 graden) een vorm van etherische of levensenergie kan aantrekken, precies zoals een orgonaccumulator? Zo ja, zou een orgonaccumulator in de vorm van zo’n piramide nog effectiever zijn? Als zo’n piramide groot genoeg is voor iemand om in te zitten, zou dat dan een geneeskrachtige werking hebben en/of nuttig zijn voor meditatie? Of zouden de energetische effecten, indien aanwezig, schadelijk kunnen zijn? (Nog los van het feit dat het althans in de VS illegaal zou zijn om zo’n apparaat te verkopen op basis van geneeskrachtige aanspraken.)
A. Omdat de piramide op één lijn staat met de Noord- en Zuidpool trekt hij inderdaad energie aan. Echter, die energie is afkomstig van het astrale gebied en de piramide van Gizeh werd duizenden jaren geleden gebouwd ten behoeve van de mensen van die tijd. Die stimulans zou nu niet meer bevordelijk zijn. Dit heeft niets te maken met de orgonaccumulator (uitgevonden door Wilhelm Reich) die etherische energie van verschillende intensiteit opneemt, afhankelijk van de samenstelling van de accumulator, welke inderdaad geneeskrachtige eigenschappen heeft.

V. Hebben het priestercelibaat of andere vormen van seksuele onthouding enig nut, voor mannen of voor vrouwen? Zo ja, is dat ‘spiritueel’ nut in een of andere ware betekenis en zo niet, brengen degenen die deze doctrine volgen, met name katholieken, zichzelf alleen maar schade toe?
A. Daar is geen eenvoudig antwoord op. Het is afhankelijk van het punt in evolutie en het specifieke levensdoel van de betrokkene.

Op 18 augustus 2013 sprak Benjamin Creme (via Skype) tot de deelnemers van de Share International Netwerkconferentie in de VS en gaf de volgende boodschap:

Houd vol. Werk hard. Geniet van het werk. Wees gelukkig en maak iedereen gelukkig. Er zijn twee dingen die je vooral niet moet vergeten. Eén is dienstbaarheid. Het hele leven draait om dienstbaarheid. Dat is de voornaamste reden waarom we hier zijn. We zijn gekomen om te dienen, dus dien. Het tweede dat je niet moet vergeten is eenheid. Eenheid vormt onze kracht. Als we één zijn, zijn we onoverwinnelijk. Elke aanslag op eenheid verzwakt al onze inspanningen. Dus onthoud eenheid.
Je hebt er geen idee van hoe snel de wereld Maitreya zal horen en zien. Natuurlijk zien miljoenen Hem nu al, maar ze weten niet wie ze zien. Maar velen luisteren en er vinden overal ter wereld veranderingen plaats. Zoals je weet verschijnt Maitreya nu op de Russische televisie. En zoals ik het begrijp, reageert het Russische volk beter en levendiger op Maitreya’s boodschap, dus ik denk dat we allemaal onze blik op Rusland gericht moeten houden. En we zullen veranderingen zien die de niet-gelovigen zullen verbijsteren.
Bij mijn laatste bijeenkomst [in Londen] op 30 juli 2013 stelde iemand de eeuwige vraag: “Hoe lang duurt het nog voor we Maitreya zien?” Jullie weten hoe ik deze vraag ontwijk en ik zeg dan maar iets, dat ik het niet weet en dat niemand het weet. Ik weet niet eens of Maitreya het weet. Maar deze keer was ik zo gestimuleerd door het succes van mijn lezing en de geestdrift die de groep bezielde, dat ik er met hart en ziel op inging en zei: “Ik weet het niet. Niemand weet het. Ik weet niet of Maitreya het weet. Maar ik denk dat het binnen twee tot tweeëneenhalf jaar vanaf nu kan zijn (maar ik zeg dus niet dat het ook binnen die tijd zál zijn).” Het is geen voorspelling. Ik zeg niet dat iedereen binnen twee tot tweeëneenhalf jaar Maitreya zal zien en herkennen en dat Verklaringsdag geweest is. Maar ik geloof dat het ergens tussen twee en tweeëneenhalf jaar vanaf nu, zou kunnen dat Verklaringsdag de hele wereld wakker zal schudden door de buitengewone uitnodiging van Maitreya aan de wereld, om ons bij Hem aan te sluiten en deze prachtige wereld ten goede te veranderen. Een wereld die mooi kan zijn. Het is mooi wanneer we de wereld met rust laten en geen schaliegas winnen, geen oorlogen meer voeren en er geen miljoenen mensen meer zijn die sterven te midden van overvloed, wanneer we ons met z’n allen voor de eerste keer in de geschiedenis als verstandige mensen gaan gedragen.
Ik denk dat dit moment heel, heel dichtbij is. Dus ons rest nog maar weinig tijd om ons erop voor te bereiden. Het is onze taak om eraan mee te helpen het te laten gebeuren. Ik weet dat de meesten van jullie hier al vele jaren voor werken. Sommigen onder jullie worden, net als ik, een dagje ouder, maar wanhoop niet. We zijn misschien niet zo jong meer, maar dat hoeft ook niet. Wij hebben het kostbare voorrecht dat we met Maitreya en de Meesters samen werken voor het welzijn van de wereld. Ik kan jullie verzekeren dat Maitreya niet aan de uitkomst twijfelt. Zoals Hij lang geleden al eens gezegd heeft, zal de wereld zozeer veranderen, dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. En Hij heeft gezegd: “Laat Mij jullie naar een wereld leiden waar niemand iets tekort komt, waar geen twee dagen hetzelfde zijn en waar de vreugde van broederschap zich in alle mensen openbaart.”
Ik ben oud en word met de dag en met het uur ouder. Maar ik ben niet te oud om jullie opnieuw te vragen om samen met mij te werken aan de taak om deze eens prachtige wereld in oude luister te herstellen. Jullie hebben het voorrecht om in Amerika geboren te zijn. Momenteel is Amerika tot op het bot verdeeld. Sommigen zijn klaar voor het nieuwe en de andere helft houdt vast aan het verleden. Ieder beschikt over zijn kostbare individualiteit, wij allemaal. Hoevelen zijn bereid om die kostbare individualiteit in dienst te stellen van onze groep en de wereld, en de weg van eenvoud, broederschap en eenheid in te slaan?
Er zijn talloze mensen in Amerika die het individualisme verheerlijken, en individualiteit is een roemrijke ervaring die we bij onze inspanningen in het afgelopen Vissen-tijdperk hebben opgedaan. Maar nu, geloof het of niet, zitten we ruim in het Waterman- tijdperk. Waterman werkt door middel van de groep, de velen die als één handelen. Vergeet niet dat we in het Waterman-tijdperk zitten en nog steeds beschikken over onze individualiteit, maar die leggen we zonder problemen in handen van degenen die ons door het Waterman-tijdperk heen zullen leiden en ons met onszelf zullen verenigen. Hiermee bedoel ik natuurlijk Maitreya en Zijn groep. Maitreya zendt jullie Zijn liefde, bedankt jullie voor je dienstbaarheid en moedigt jullie blij aan tot de volgende horde. God zegene jullie allen.

Toevallige waarneming
In de avond van 8 juni 2013 was ik met mijn vrouw en andere groepsleden in het kantoor van Share International in Londen. Om ongeveer half elf liep ik even naar buiten en zag toen een grote vurige goudkleurige bol van licht in de lucht boven mij, niet zo heel hoog aangezien hij onder een tamelijk lage deken van grijze bewolking hing. Hij viel erg op tegen het grijs en zweefde daar een poosje alvorens in een kaarsrechte lijn in zuidelijke richting koers te zetten. Het was geen vliegtuig en geen helikopter – beslist niet en hij bewoog zich niet voort als een lantaarn. Omdat ik Maitreya’s Lichtschip eerder gezien heb, leek hij mij alle kernmerken te hebben van voorgaande waarnemingen. Ik ging snel terug naar binnen en een ander groepslid kwam mee naar buiten en zag de bol nog net terwijl hij wegvloog. Zij vond het ook buitengewoon en meende ook dat het Maitreya’s Lichtschip zou kunnen zijn. Kan uw Meester zeggen of het dat was?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bol van licht in de lucht inderdaad Maitreya’s Lichtschip was.

Medereizigers
Aan het begin van onze jaarlijkse Spaanse bijeenkomst op 2 maart 2013 in Barcelona zag ik twee mannen van middelbare leeftijd naar de boekentafel toekomen. De eerste man had een rond gezicht en enigszins ronde, heel vrolijke ogen. Zijn vriend had een smaller, langer gezicht en zag er ernstiger uit. De ogen van de eerste man leken te fonkelen en te stralen, te schitteren van vreugde, en dit maakte dat ik in lachen uitbarstte. Nadat ze met een medegroepslid gesproken hadden, kwamen ze naar mij toe en begonnen vragen te stellen over de video’s en de boeken die we verkochten. De tweede man vroeg naar de video waarop Benjamin Creme over Transmissie-meditatie praat en ik vertelde dat er ook een boek is, dat misschien meer informatie bevat. Hij antwoordde: “Waarom ze allebei dan niet gekocht?”, hetgeen hij deed.
De eerste man vroeg me of ik Engels was vanwege mijn accent en ik vertelde hem: “Nee, ik ben Canadees. Hij antwoordde toen dat zij ook Canadees waren. Ik voelde opnieuw een golf van geluk. Hij zei dat ze in Vancouver en Kelowna gewoond hadden.” Hij vroeg waar ik vandaan kwam en toen ik Edmonton zei, antwoordde hij: “O ja, in het midden.” Toen vertelde hij dat ze nu voor rijke mensen werkten als chauffeur. Tegen die tijd waren er meer mensen de zaal binnengekomen en stonden te wachten om bij de boekentafel geholpen te worden, en dus eindigde ons gesprek.
Ik zou graag willen weten wie deze twee mannen waren, vanwege de buitengewone uitwerking die de eerste man op me had.
S.Q., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de eerste man de Meester Jezus was en de tweede man een discipel van de Meester Jezus.

Hoopautomaat!
Ik wil u graag vertellen over iets wat me overkwam terwijl ik op 3 januari 2013 in een voetgangerstunnel in Laval (Canada) folders over Maitreya’s Verschijning aan het uitdelen was. Het was een persoonlijke uitdaging en een genoegen om de folder met de foto van de NASA van de reusachtige engel en het kwartaalblad de Wederverschijning uit te delen. Bij velen lette ik erop dat ze open stonden voor een woord van hoop. Toen kwam er een lange man, van midden 30, met een korte, glanzende, krullende, zwarte baard, die heel opmerkelijk was. Ik zei tegen mezelf dat ik de moed had om hem te benaderen en ik vertelde hem over de grote veranderingen die in de wereld gebeuren en dat veel mensen hoopten op de komst van een groot individu, volgens hun eigen godsdienst. Hij antwoordde dat hij moslim was en hoopte op de komst van Christus! Ik was een beetje verbaasd omdat ik wist dat Benjamin Creme het heeft over de Imam Mahdi die voor de moslims komt. Hij vervolgde dat het goed was om mensen hoop te geven en gaf me een biljet van twee dollar voor de kosten van de krant en het drukken, hoewel ik hem vertelde dat het gratis was. Ik eindigde het gesprek met te zeggen dat het een goede ontmoeting was en wenste hem een fijne dag toe. (De twee dollar heb ik aan Tara Québec gegeven.) Ik ging door met de krant uit te delen aan mensen die belangstelling toonden. Wanneer ik terugdenk aan die lange man voel ik me getroost en vol hoop. Was hij een bijzondere persoon?
C.V., Laval (Québec, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Gezegend kind
Ik zou u graag willen vertellen wat me op de avond van 24 december 1995 in Lourdes is overkomen. Mijn zoon, mijn broer, mijn moeder en ik waren naar de kerstmis in de kathedraal van Lourdes gegaan. Bij aankomst kwamen we een in het zwart geklede blanke vrouw tegen op de trap van de kathedraal. Ik vroeg of ze voor de mis was gekomen en ze zei “ja”, maar dat er daar te veel mensen waren. Ze liep met ons mee en zat tijdens de hele mis naast me. Na afloop wilde ik haar 100 francs geven voor het hotel. Ze antwoordde: “Nee, ik heb het niet nodig.” Ik vroeg ook of ze op kerstavond bij ons thuis wilde komen, maar ze antwoordde: “Nee dank u, ik ga op weg, ik ga overal heen, in veel landen.” Ze was altijd gelukkig en lachte altijd, ze klaagde nooit, ze zei dat ze altijd alleen was, ze had geen angst, geen problemen. Ze zegende me. Ik wist toen nog niet dat ik zwanger was geworden van mijn dochter Charlotte, die acht maanden later in juli 1996 in Lourdes werd geboren.
Kunt u mij vertellen of deze ongelooflijke dame bijvoorbeeld de Meester was of Maitreya, en wat hun doel was om naar me toe te komen? Was het om mijn zwangerschap te zegenen?
C.B., Linars (Charente, Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de”ongelooflijke dame” Maitreya was en ja, Hij zegende haar baby.

Twee brieven van dezelfde persoon

Liefde in de supermarkt
1) Op 16 oktober 2012 werd een van tevoren opgenomen radio-interview, waarin ik over de wonderen, de Meesters en Maitreya vertelde, in de VS uitgezonden. Toen ik het interview hoorde, merkte ik dat wanneer Maitreya’s naam werd uitgesproken de energie tijdens het gesprek merkbaar sterker leek te worden. Ik woon in Adelaide, Zuid-Australië, en op de dag dat het interview werd uitgezonden, deed ik boodschappen in mijn lokale supermarkt. Terwijl ik het winkelwagentje langs een van de gangpaden duwde zei een mannenstem: “Neem me niet kwalijk, mag ik wat vragen?”. Ik draaide me om en een Aziatische man van ongeveer 25 jaar vroeg me waar de zeep voor de afwasmachine stond. Hij keek me krachtig aan terwijl hij sprak. Ik vertelde hem dat die in het volgende gangpad stond en terwijl ik me weer omdraaide om mijn wagentje verder te duwen merkte ik dat ik was begonnen te huilen, omdat ik zo’n liefde voelde en me niet kon bewegen en alleen maar de zegening ervoer die plaatsvond. Mag ik vragen of de ervaring van de zegening verband hield met het radio-interview dat ik had gegeven? En wie was die persoon die me in het gangpad van de supermarkt aansprak?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘Aziatische man’ de Meester Jezus was en dat de zegening van Hem kwam.

2) In 2011, toen ik twee dagen hielp bij de informatiestand over Maitreya’s naar buiten treden, had ik een heel krachtige ervaring bij een heer die naar onze stand kwam. Hij vertelde me dat hij dominee was in een lokale kerk en ik vertelde hem het hele verhaal over deze tijd van openbaring en het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters, we spraken ongeveer 30 minuten. Toen het tijd was voor hem om weg te gaan, vroeg hij of hij afscheid kon nemen op de manier waarop hij dat deed met zijn gemeente. Ik zei dat ik dat heel erg op prijs zou stellen. Hij nam toen mijn rechterhand en maakte met zijn duim het kruisteken en vroeg me bij hem hetzelfde te doen. Toen ging hij weg. Ik voelde meteen een overweldigende krachtige ervaring van liefde die heel ontroerend en mooi was. Deze ervaring van mijn hart vol liefde duurde verschillende dagen en de ervaring had een bijzonder krachtige uitwerking op mij. Mag ik vragen wie deze man was die zo’n diepgaande ervaring van liefde schonk?
L.C., Adelaide (Zuid-Australië).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dominee’ de Meester Jezus was.

Duo optreden
Op 6 november verlieten S. en ik het nieuwetijds centrum Djoj in Rotterdam, na een lezing over Maitreya en een Transmissie-meditatieworkshop te hebben gegeven. Het was al avond, niemand op straat, toen twee mannen van in de 40, een lange blanke en een kleine donkere, op ons af stapten. Vooral naar de donkere man kijkend, was onze eerste reactie: “Dit is een Meester”, zo’n vrolijke en energieke uitstraling.
De donkere man vroeg of we een cursus hadden gevolgd, waarop ik zei: “Nee, we hebben een lezing gegeven.” Hij vertelde, dat zij in de ochtend naar een cursus waren gegaan, maar dat de vrouw, die de cursus zou geven, niet was komen opdagen. Ik vroeg waar ging die cursus over? Hij zei over bewustzijn, waarop ik zei: “Nou dat is dan niet zo bewust om niet te komen.” Zij moesten daarop hartelijk lachen.
De donkere man vroeg waar onze lezing over ging en vol enthousiasme stak ik van wal. Na een paar minuten reageerde de donkere man met: “Maitreya? Was dat niet Michael Jackson?” Hier knapte ik meteen op af en dacht dit kan de Meester niet zijn. Meteen herstelde ik mezelf toen ik een gezicht vol humor zag. Zijn handen kruisend over zijn borst en met een lichte buiging zei hij: “Ik heb respect zoals u dit allemaal vertelt; er moet veel veranderen en de jeugd heeft het moeilijk.” De andere man vertelde dat hij leraar was en met jongeren naar Ethiopië ging, niet om hun daar te vertellen hoe het moet, maar zodat de jongeren daar wat kunnen leren. De donkere man zei: “Ik heb ook hoop voor de toekomst als ik zie dat jongeren hun vrije tijd opofferen om een paar uur achter een stand van Amnesty te gaan staan.”
Weer maakte hij met zijn armen gekruist een lichte buiging als afscheidsgroet en zei: “Keep up the good work!” Waarop ze vertrokken met kwieke stap, ons enigszins verbijsterd achterlatend, niet om wat er gezegd werd met woorden, maar door de energieke vrolijke uitstraling.
S. stuurde mij de volgende dag de tekst van een lied van Michael Jackson “Heal the World”.
S.K. en M.otN, Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de kleinere ‘donkere man’ de Meester Jezus was, de langere ‘blanke man’ was een discipel van de Meester Jezus.

Herhaalde voorstelling
In het weekeinde van 20-21 april 2013 hielden we onze jaarlijkse bijeenkomst in Parijs, die bestond uit een openbare lezing op zaterdag en een Transmissie-meditatieworkshop op zondag. Zondagochtend haastte ik me naar de plaats waar de workshop gehouden werd, omdat ik al laat was om me bij het team te voegen die de stoelen klaarzette voor de Transmissie ’s middags.
Plotseling kwam ik dezelfde dame, gekleed in dezelfde groene winterjas, met een boodschappenkarretje, tegen als we vorig jaar hadden ontmoet en van wie werd bevestigd dat zij Maitreya was in de gedaante van deze oude dame. [Zie brief en foto’s in Share International, juli/augustus 2013] Ik was verbijsterd. Ik dacht misschien is zij de echte persoon [op wie de gedaante was gebaseerd]. Zij leek eerst niet veel aandacht aan me te schenken maar toen ze dichterbij kwam, staarde ze intens naar me. Ze zei niets en ik was sprakeloos, en dacht alleen maar innerlijk “hallo” en glimlachte. Na een poosje draaide ik me om, zij liep nog steeds op de boulevard, maar toen ze het kruispunt naderde, aarzelde ze en liep toen direct naar links, alsof ze iets bepaalds zocht.
Ik dacht dat de lichtpatronen misschien wel terug waren in de Rue de Fécamp, zoals het geval was in 2012. Het grappige was dat de dag daarvoor de enige plek in de hele wijk waar ik mijn auto kon parkeren in die Rue de Fécamp was. Ik dacht dat ik het zou moeten nagaan, maar ik was echt laat dus liep ik door naar de conferentiezaal. Maar daar aangekomen hoorde ik sommigen van de groepsleden praten over kruisen van licht in de buurt. Een paar groepsleden en ik gingen daarom naar de Rue de Fécamp en daar waren inderdaad de lichtpatronen, als een geschenk aan ons.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om te bevestigen of de oude dame in de groene winterjas inderdaad Maitreya was in dezelfde vermomming als verleden jaar?
L.G., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ inderdaad Maitreya was.

Interview met Polly Higgins door Katy Olivia van Tergouw

De misdaad tegen de ecologie, ecocide, is een natuurlijke evolutie van de wetgeving: de Wet op Ecocide is niet radicaal in haar opdracht. Integendeel, ze is onderdeel van een evolutie van de wetgeving ten aanzien van de vervuiling en het beginsel van een hogere verantwoordelijkheid. In de ogen van de wet gaat het bij het misdrijf ecocide niet over het sluiten van de deur naar het kwaad. Het gaat in wezen om het beschermen van een hogere waarde: de heiligheid van het leven, alle leven.” –Polly Higgins.

Tijdens haar jaren als advocaat bij de gerechtshoven in Londen, waar zij zowel particulieren als bedrijven vertegenwoordigde in zaken van discriminatie en ondernemingsrecht, raakte Polly Higgins ervan overtuigd dat de Aarde een goede advocaat nodig had. De planeet werd ook onrechtvaardig behandeld en het gereedschap van haar vakgebied was niet toereikend. Heel simpel gezegd: wetten om de belangen van de Aarde te beschermen bestaan niet.
In 2010 stelde Polly Higgins de VN voor om Ecocide tot het vijfde misdrijf tegen vrede te verklaren. Op het ogenblik kent het Statuut van Rome vier misdrijven tegen vrede (genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en het misdrijf agressie). Haar boek, Een einde aan ecocide: Wetten en bestuur om de vernietiging van onze planeet te voorkomen won de People’s Book Prize voor non-fictie in 2011. Haar tweede boek is De Aarde is onze zaak – verander de spelregels.
Katy Olivia van Tergouw interviewde Polly Higgins voor Share International in Amsterdam. (Zie ook het interview met Polly Higgins in SI juli/augustus 2010.)

Share International: Zijn er mensen die verrast of afgeschrikt worden door uw aanpak van het beschermen van onze planeet? Is dit iets wat u herkent?
Polly Higgins: Er bestaat een hele wereld die het niet vreemd vindt. Het boeddhisme begrijpt het. De inheemse volken begrijpen het. Toen ik voor het eerst begon te spreken over de rechten van de Aarde en het recht van de Aarde op leven, waren er veel advocaten die mijn aanpak in twijfel trokken en zeiden: “Waar heb je het over? Het recht op leven gaat niet over de Aarde.” En dan zei ik: “De Aarde is een levend wezen, dan heeft de Aarde toch zeker het recht op leven?”
Op een gegeven moment dacht ik dat er anderen moesten zijn die net zo denken zoals ik. Ik keek rond en ontdekte dat er 370 miljoen boeddhisten zijn die dit echt inzien en dat er 380 miljoen inheemse mensen zijn die denken dat dit volkomen normaal is. Dat is de grootte van Europa; 750 miljoen mensen denken zoals ik.
In Londen werd ik omringd door conventionele advocaten. Toen begon ik te ontdekken dat er juristen waren die dachten zoals ik. Dus je begint dat terrein dieper in te gaan en je komt uiteindelijk terecht in een gebied van spirituele betrokkenheid. Je begint te beseffen dat dit een spirituele reis is. Of je het God of Boeddha, of engelen of ons hoogste wezen noemt, we verbinden ons met deze energieën en we kunnen kiezen om al of niet verbinding met de ware basisenergie te maken.

SI: Heeft u altijd op deze manier gedacht of kwam dit op een bepaalde leeftijd?
PH: Ik heb een zeer katholieke opvoeding gehad. Mijn ondervinding was dat het katholicisme een godsdienst is van veel ‘gebod en dwang’, geleid door mannen en voor mannen. Ook mijn katholieke school werd geleid op basis van angst, geweld en controle. Dus verwierp ik godsdienst en alles wat ermee te maken had.
Tot iets minder dan vijf jaar geleden had ik nooit echt gemediteerd. Toen ik rondkeek om te onderzoeken wie net zo dacht als ik, vond ik het Schumacher College in Devon. Ik was er voor een cursus van een week over rechtspraak met betrekking tot de Aarde. Daar kwam ik bij een meditatie geleid door [schrijver en milieuactivist] Satish Kumar. Het veranderde mijn leven van de ene op de andere dag. Zonder meditatie zou ik niet kunnen doen wat ik nu doe.

SI: Kunt u meer vertellen over het idee van ecocide en hoe u erop kwam?
PH: Ik sprak tijdens de onderhandelingen over het klimaat in Kopenhagen in 2009. Ik had het over de rechten van de Aarde en het recht van de Aarde op leven. Iemand in het publiek zei dat we een nieuwe taal nodig hebben om om te gaan met deze massale schade en vernietiging. We hebben een nieuwe taal nodig om een nieuwe wereld te creëren. Ik bedacht me dat deze massale schade en vernietiging als genocide is, maar dan op het ecosysteem. Ecocide – het zou beslist een misdrijf moeten zijn! En ik wist toen eigenlijk niet dat dat woord bestond. Ik haastte me terug naar Londen om de eerste beginselen te onderwerpen aan strenge intellectuele controle. Welke bestaande internationale misdrijven hebben we? Hoe zou deze wet zich verhouden tot de rest? Kunnen we haar toevoegen aan bestaande wetgeving? Ik herinner me dat ik in mijn slaapkamer ijsbeerde en overwoog: Moeten we van ecocide wel een misdrijf maken? Het hoeft toch niet?
We hebben geconstateerd dat deze ecocide moet stoppen. Door er een naam en een omschrijving in wettelijke termen aan te geven kunnen we het recht gebruiken; het recht is een instrument en kan een kracht tegen vernietiging zijn.
Onze wetten hebben een massa problemen veroorzaakt, ongewild bedoel ik. We maken wetten die niet naar de consequenties kijken en ons een soort opzettelijke blindheid toestaan. Zelfs als we er tot een bepaald niveau van weten, willen we het niet weten. Deze opzettelijke blindheid wordt op zijn plaats gehouden door bestaande wetten. Bijvoorbeeld, het is de wet dat een CEO en haar of zijn directeuren het belang van hun aandeelhouders voorop stellen. Dit betekent dat zij winst voorop stellen. En wanneer je dat doet zonder aan de consequenties te denken, zijn onze mondiale economieën die geld slaan uit massale schade en vernietiging, het resultaat. Dan is het resultaat commerciële teerwinning, het met geweld onttrekken van grondstoffen aan de bodem, genetisch gemanipuleerde voedingstoffen, kernenergie, het opslaan van enorme hoeveelheden voedsel waarvan we niet weten wat we ermee moeten doen, het afvalprobleem, het boren naar olie op de polen, enzovoort. Het veroorzaakt allemaal enorme schade aan mensen en onze planeet en aan allen die er leven. Het is een systeem dat niet werkt. We weten dat het niet werkt. We hoeven alleen maar naar de dieren te kijken. Het aantal soorten dat uitsterft stijgt schrikbarend.

SI: Als ecocide vanaf nu als een feit geaccepteerd zou worden, zou de vernietiging van het milieu dan onmiddellijk stoppen?
PH: Wat ik voorstel is een overgangsperiode van vijf jaar, omdat voor iedere wet een overgangsperiode nodig is. Dit is in juridisch opzicht eigenlijk behoorlijk ruim. In die vijfjarige overgangsperiode moeten bedrijven die massavernietiging veroorzaken hun praktijken veranderen.
Wat er wezenlijk gebeurt, is bijvoorbeeld dat vuile energiebedrijven schone energiebedrijven worden. Hun subsidies worden – uitgesmeerd over vijf jaren – ingetrokken. En tegelijkertijd krijgen ze subsidies voor vernieuwing en richting. Dat is heel belangrijk. Op deze manier maak je van het probleem de oplossing. En dit is een echte erkenning van het feit dat er eigenlijk binnen veel van deze bedrijven veel echt goede mensen werken, maar die nu in een systeem vastzitten dat niet werkt. Het is dus door de internationale wetgeving een raamwerk te geven voor een nieuw in te stellen systeem en een zeer snelle overgang daarnaar toe.

Polly Higgins: Earth is our Business — changing the rules of the game. Shepheard-Walwyn (Publishers) Ltd. Londen, 2012.

(Voor meer informatie: www.end ecocide.eu voor het European Citizens Initiative om ecocide in de EU tot een misdrijf te verklaren en www.eradicatingecocide .com voor de Wish20 Global Citizens Initiative ter ondersteuning van het verklaren van ecocide tot een internationaal misdrijf.)

Benjamin Creme: De leringen van de Oude Wijsheid

Laat je pad verlichten
boekbespreking door Carmen Font

Velen reizen de wereld over op zoek naar antwoorden, anderen volgen een pad van religieus onderricht in de zoektocht naar verlichting en weer anderen duiken in een diepgaande filosofische studie teneinde kennis te vergaren. Een bezoek aan een bibliotheek of boekwinkel opent voor de toevallige toeschouwer of serieuze onderzoeker een veelvoud aan mogelijkheden. Waar is de waarheid over het leven te vinden? Bestaat er zoiets als waarheid? En wat is het leven eigenlijk?
Dit moet wel een moeilijk onderwerp zijn. Daarom geven wij de voorkeur aan een derde partij (een religieuze groep, een politieke ideologie) die ons hierover van wat aanwijzingen en regels voorziet.
Nee, maar wacht eens even. Wij zijn volwassenen die in de 21ste eeuw leven; we hebben geen religieuze of politieke ideologie meer nodig om ons denken te sturen, want historisch gezien zijn die problematisch gebleken. We zijn toch zeker atheïstisch en we geloven in de ongeëvenaarde macht van de wetenschap of de taal van de kunst. Wij zijn fervente voorstanders van de nobelste ethische waarden, vrij van politieke vooringenomenheid, en wijden onszelf aan maatschappelijk werk omdat er zoveel mensen in de wereld in nood zijn. Dus richten wij ons op het begrijpen van onszelf met behulp van onze verfijnde intelligentie, onze kennis van de wereld en de kracht van onze emoties. We streven ernaar ons best te doen en respectabele burgers te zijn. Maar we missen nog steeds antwoorden. Ze zijn er wel, maar lijken her en der verspreid te zijn, en dus worden we in de beste gevallen verdraagzaam omdat er niet veel is dat men kan doen om een levensconcept aan anderen op te dringen, behalve door een boek te schrijven, lezingen te geven of een revolutie te beginnen. Je aan een ander opdringen is toch al uit de tijd en bovendien doen alleen ijveraars dit. We moeten het beste maken van wat we hebben en proberen er wijs uit te worden. Maar toch lijkt het soms alsof het leven er is om geleefd te worden en dat al die filosofieën – Westers en Oosters – vormen van kunst, politieke systemen, religieuze gemeenschappen, wetenschappelijke onderzoeken en maatschappelijke inspanningen slechts een glimp onthullen van het hele plaatje. Ze bevatten enige vorm van waarheid. Ze zijn gebouwd op dezelfde grondslagen. Jawel, het leven heeft wel degelijk betekenis.

Doel van het leven
En die betekenis is er altijd geweest, zij het verborgen voor het grote publiek. De mensheid moest een geleidelijk proces van begrijpen doormaken om deze betekenis toegankelijker te maken voor een groeiende groep mensen. Voordat kennis zich kan omvormen tot wijsheid, door het betrachten van liefde en de bewuste ervaring van het leven, moet ze begrepen worden. Omwille van onze eigen integriteit kunnen we niet méér ontvangen dan we kunnen bevatten. Deze betekenis van het leven is de lering van de Oude Wijsheid.
De belangrijkste waarheden worden vaak in simpele termen uitgedrukt, zonder onnodige opsmuk of mentale redenering. Ze zijn diepzinnig en overkoepelend.
Benjamin Creme presenteert deze waarheden in een lang, baanbrekend interview met journalist Rollin Olson over de centrale pijlers van de leringen van de Oude Wijsheid. Zoveel en zulke belangrijke esoterische informatie is nog niet eerder op deze manier onthuld, in boekvorm. Creme begint met het definiëren van de synthetiserende aard van deze leringen die, in een notendop, een beknopt handboek van het spirituele erfgoed van de mensheid vormen: “De lering van de Oude Wijsheid, of esoterie zoals het vaak genoemd wordt, is geen godsdienst; het is, strikt genomen, geen filosofie, het is geen kunst of wetenschap, maar het heeft iets van dit alles. Esoterie kun je zien als de filosofie, of de wetenschap, van het evolutieproces” (blz. 7).
De complexiteit van dit evolutieproces roept allicht vragen op. Houdt het in dat we van aap tot mens zijn geëvolueerd en van onbeschaafde mensen tot intelligente gemeenschappen? Nee, evolutie verwijst in dit geval naar de groei in bewustzijn, niet de evolutie van de fysieke vorm, zowel voor het mensenrijk als voor de lagere koninkrijken zoals het delfstoffenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk. Onze evoluerende planeet Aarde en zijn inwoners zijn afhankelijk van deze leringen van de Oude Wijsheid, dit esoterische onderricht dat gedurende vele eeuwen ‘occult’ (verborgen) bleef. Het is langzaam maar zeker naar voren gekomen dankzij het pionierswerk van discipelen als Helena Petrovna Blavatsky, Helena Roerich en Alice A. Bailey van het eind van de 19de eeuw tot ver in de 20de eeuw. Nu, met de ophanden zijnde verschijning van Maitreya en de volledige inauguratie van het Waterman-tijdperk, heeft de mensheid behoefte aan een diepzinnig begrip en besef van deze leringen van de Oude Wijsheid. Benjamin Creme vertelt ons dat ze zo oud zijn als de mensheid zelf. “Dit zijn de leringen van een groep mensen die het strikt menselijke stadium gepasseerd zijn en die het volgende natuurrijk zijn binnengegaan, het Geestelijke Rijk. Zij zijn de Meesters van Wijsheid en de Heren van Mededogen. Zij zijn mensen zoals wij die Hun bewustzijn hebben verruimd tot de geestelijke niveaus” (blz. 7).
Kort gezegd geeft de wijsheid van de leringen van de Oude Wijsheid aan waarom de mensheid op de planeet Aarde is, wat ons doel hier is en wat het feitelijke proces van groeien in bewuste gewaarwording, en daarmee in vreugde, inhoudt. “Het doel van het menselijk ras is om de stof te vergeestelijken. Wij zijn geest gedompeld in stof, geïncarneerd op dit betrekkelijk lage niveau (hoewel het vanuit het minerale, het plantaardige of het dierlijke gezichtspunt een relatief hoog niveau is)… Het evolutieproces dient daarom als methode waardoor wij de stof van onze eigen lichamen vergeestelijken en zodoende de stof zelf” (blz. 6). We bereiken dit door “de stof van ons fysieke, emotionele en mentale lichaam te doordringen van de hoedanigheden van de ziel die volmaakt is” (blz. 6). Zonder omwegen legt Benjamin Creme het mysterie van het leven uit en nodigt ons uit eraan deel te nemen. En er is niets mysterieuzer en intrigerender dan de aard van God. “God in de esoterische betekenis is het totaal van alle Wetten en alle energieën die door die wetten beheerst worden in het geopenbaarde en het niet-geopenbaarde universum. Dus God is onpersoonlijk. Desalniettemin openbaart die transcendente God zich in elk aspect van de schepping, onszelf inbegrepen. Wij staan niet los van die schepping, of van God” (blz. 9).
God is ook het grote Kosmische Wezen Dat onze planeet bezielt. Het enige verschil tussen de Meesters en onszelf is dat Zij God-gerealiseerd zijn en dat zij hun bewustzijn volledig met Zichzelf “verenigen”. We zijn nog steeds bezig met dit proces en daarom hebben de leringen van de Oude Wijsheid tot doel om onze ogen en ons bewustzijn te openen voor de verschillende wetten die onze samenstelling beheersen.


We zouden geen recht doen aan deze verhandeling door ze te beschouwen als een simpel ‘hulpmiddel’ voor beginnelingen, bedoeld om te verspreiden bij beurzen en lezingen, hoewel het inderdaad een werk van onschatbare waarde is om de esoterische wijsheid bij nieuwkomers te introduceren. Het bevat informatie die al in dikkere boeken van Benjamin Creme te vinden is. Maar nergens anders kun je dezelfde krachtige impact van waarheid vinden, zo vloeiend en bondig geschreven. Creme getroost zich veel moeite om het kleine en een groter plaatje te presenteren: de oorsprong van de mens als metafoor en de symbolische weergave daarvan in het verhaal van Adam en Eva (blz. 38), de betekenis van de Christus en de Antichrist (blz. 33 & 36), een overzicht van de belangrijkste stappen in Maitreya’s naar buiten treden (blz. 45), het Gebed voor de Nieuwe Tijd (blz. 50), en een handig overzicht van esoterische begrippen (blz. 51). Zelfs voor de doorgewinterde student van de esoterische geschriften en de boeken van Benjamin Creme onderscheidt De leringen van de Oude wijsheid zich als een naslagwerk, een redmiddel in tijden van stress of twijfel. Sla het open op een willekeurige pagina en laat het je pad verlichten.

Creme, Benjamin, De leringen van de Oude Wijsheid: Inleiding tot het geestelijk erfgoed van de mensheid. Share International/Share Nederland, 1998, tweede uitgave, 2006.

Carmen Font, auteur en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

Het artikel van de Meester in dit nummer voegt een buitengewone nieuwe stimulans toe aan het voorbereidingswerk voor de openlijke verschijning van Maitreya en geeft duidelijk aan dat er werkelijk nog maar een zeer korte tijd rest om deze informatie bekend te maken. Dus wat de mensen in de groepen ook doen, laat ze niet vergeten dat dit een tijd is als nooit tevoren; dat ze informatie hebben als nooit te voren; en dat ze in incarnatie zijn gekomen om die bekend te maken. Dit artikel alleen al zou een echte aansporing moeten zijn voor iedereen die voor de Wederverschijning van Maitreya de Christus wil werken. Het is een enorme gelegenheid om de mensheid voor te bereiden op de grootste gebeurtenis in de geschiedenis – het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie.

Grijp deze kans!
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Grijp deze kans!’ De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Het is Mijn Plan Mijzelf nu zó spoedig aan de wereld te laten zien, dat er weinig twijfel over zal bestaan dat de Heer der Liefde er is, dat de Mensenzoon onder jullie is, dat de Vredevorst is weergekeerd. (Maitreya, Boodschap nr. 28)

De tijd tot Zijn openbare verschijning is kort. Vat hieruit moed en verlevendig je dienstbaarheid uit Zijn naam. Maak bekend dat Hij in jullie midden is en beroer het hart van hen die deze blijde tijding nog niet kennen. Vervul je levensdoel en kom de belofte na die je lang geleden hebt gedaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

Zullen jullie behoren tot hen die de weg banen? Zullen jullie nu deelnemen aan dit grote werk en de nood van de wereld lenigen? Er is geen hoger roeping dan het dienen van de wereld. Er is geen verhevener taak dan het dienen van je broeder. Wees getrouw aan het doel van je terugkeer en steun Mijn Plan. Velen horen Mij en slaan geen acht op Mij; slechts enkelen hebben geluisterd en volbrengen Mijn Taak met Wilskracht en Liefde. (Maitreya, Boodschap nr. 14)

Het is Mijn bedoeling Mijzelf spoedig en langs de kortste weg te openbaren. Als al het andere faalt, zal Ik naar voren treden in een wereld die gereed is, maar onvoorbereid; een wereld die nog niet weet dat Ik onder jullie verkeer. Maar veel beter zou het zijn wanneer Ik voor jullie trad als Degene die verwacht wordt, Degene die van God gezonden is om jullie je toekomstige glorie binnen te leiden. Velen weten dit, maar zeer velen méér zijn onwetend over de ware gebeurtenissen van de tijd. Ik doe daarom een ernstig beroep op jullie, Mijn dierbare vrienden, om het feit van Mijn Aanwezigheid in jullie midden bekend te maken en Mijn weg te effenen. Mijn lasten zijn bepaald zwaar. Deze lasten kunnen door jullie werk worden verlicht. Ik vertrouw erop dat jullie zullen handelen en volgen. Samen zullen wij het Plan volbrengen. (Maitreya, Boodschap nr. 61)

Terwijl de wereld hoopvol wacht op Maitreya, en verlossing, rest er nog veel werk om de planeet en de mensheid in veiligheid te brengen. Niettemin hoeven de mensen niet veel langer te wachten tot Maitreya Zijn openlijke dienst begint. Nog slechts kort is derhalve de tijd die resteert om Zijn weg te bereiden, om de mensen te vertellen dat hulp en hoop voorhanden zijn, dat de Leraar er is, erop gebrand om rechtstreeks tot de volkeren van alle landen te spreken. Voer daarom je inspanning op. Maak haast om allen die willen horen, te vertellen dat het voorbestemde uur is aangebroken, dat de mensheid zich spoedig zal verheugen in de aanwezigheid van de Leraar. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s prioriteiten’)

Dit is het belangrijkste verhaal in de wereld. Het is nooit vroeg genoeg om te praten over belangrijke zaken als de Wederverschijning van de Christus, voor het eerst in Zijn eigen volledig fysieke aanwezigheid in de wereld, niet door overschaduwing van een discipel. Dit is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit weer gebeuren. Het is de culminatie van 98.000 jaar ervaring en leven achter de schermen, zoals de Meesters al die tijd hebben gedaan. Dit is een tijd zonder weerga in de hele geschiedenis van de mensheid. We hebben het belangrijkste verhaal dat ooit aan een groep is gegeven om te vertellen. Het is onschatbaar, fantastisch. Het heeft zoveel geledingen en staat zo dicht bij de noden van de mensheid. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Begrijp goed dat dit een tijd is als geen andere, één die nooit zal weerkeren. Het is een tijd van heldendom, moed en heiligheid. Gebruik deze tijd om je verbondenheid met elkaar en met Maitreya te versterken. Werk voor Hem als nooit tevoren. Wees niet bevreesd, want de tijd is nabij dat je Hem zult zien en zult weten dat je niet vergeefs gewerkt hebt. Zo is het, vrienden en werkers in het Licht. Schijn dat licht ver en laat je broeders en zusters ontwaken die nog niet het wonder kennen dat zich in deze wereld van ons voltrekt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

Mijn dringende bede is deze: neem de verantwoordelijkheid op je om het nieuws van Mijn Aanwezigheid te verspreiden en doe op die manier belangrijk werk voor Mij. Wanneer jullie broeders weten dat Ik bij jullie ben, zullen zij met blijdschap jullie nieuws aanvaarden. Doe dit voor Mij, vrienden. Doe het nu. Deel met jullie broeders en zusters overal deze boodschap van hoop, deze vreugdevolle tijding, en bereid ook hen voor op Mijn Verschijning. Zo kunnen jullie je broeders een onschatbare dienst bewijzen. (Maitreya, Boodschap nr. 48)

Wees waakzaam, maar niet bevreesd; vertrouw erop dat Maitreya het handelen van de mens wijs zal leiden. Draag bij aan de taak van het onderrichten van je broeders en zusters, en maak zo Zijn last lichter. Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een einde aan oorlog’)

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, dat Ik teruggekeerd ben, en bereid de mensen voor op Verklaringsdag, de dag van Gods Geschenk; want op die dag zullen de mensen samen de verwezenlijking vieren van Gods Wil. Mijn Komst is niets minder dan dat. (Maitreya, Boodschap nr. 25)

Maitreya Zelf staat aan de deur, Zijn hand geheven om aan te kloppen.
Zijn tekenen nemen snel toe, terwijl Hij op herkenning wacht.
Verwelkom Hem in je hart en vereenvoudig Zijn komst; laat Hem door je heen werken.
Onthoud dat ook je broeders het recht hebben om het Grote Nieuws te kennen; laat hen, en je zusters, niet in onwetendheid.
Het elfde uur is aangebroken. De voorbeschikte tijd is met ons. Het lange wachten is nagenoeg voorbij. Harnas nu je kracht voor het grote werk dat komt.
De tijden zijn als nooit tevoren. De onmetelijke engelenschaar siddert van verwachting. Maitreya’s strijders voor Waarheid gorden zich aan en scharen zich achter Hem. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya aan de deur’)

Zij die deze woorden lezen, hebben nu de keuze: de Christus bij Zijn werk behulpzaam zijn en helpen de mensheid bewust te maken van de noden van deze tijd, en zo het mensenras op een bijzonder krachtige wijze te dienen, óf de gebeurtenissen in lijdzame passiviteit afwachten, en daarmee een gelegenheid tot groei afwijzen als zelden aan enige generatie is gegeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De terugkeer van de Christus’)

Ik ben verheugd jullie te kunnen vertellen dat Mijn Plannen vlot en voorspoedig verlopen. Mijn voorhoede is bezig de mensheid voor te bereiden en nog slechts kort zal het duren voordat Mijn gezicht wordt gezien. Weet dat Ik verwacht dat al de mijnen, Mijn toegewijden, zich voor Mij inzetten om enigszins Mijn weg te banen. Velen zijn er nu die graag zouden weten dat Ik er ben. Vertel het hun. Vertel hun dat de mensenzoon is weergekeerd; dat hun Oudere Broeder onder hen verkeert; dat het lange wachten voorbij is, en dat hun Vriend en Leider is gekomen, monter en verlangend naar de strijd. Vertel hun dit, en bied ook hun de gelegenheid het Plan te dienen. (Maitreya, Boodschap nr. 15)

Nu, meer dan ooit tevoren, is er gelegenheid een wereld in barensnood te dienen, een nieuwe wereld die erop wacht geboren te worden. Maitreya tracht de mens tot zijn geboorterecht te verheffen. Hij tracht tot de schepping van een nieuwe en gelukkiger wereld te inspireren. De Grote Heer tracht ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden. Hij tracht de wereld van geweld en oorlog te bevrijden. Waar zal Hij Zijn helpers vinden? Wie zijn er gereed om te reageren? Wie hebben de moed om de Heer van Liefde te helpen? Hij kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen. Maak je gereed om Hem te zien. Poets je vastberadenheid glanzend op. Laat de onmetelijkheid van de taak je de moed niet benemen. Wees eenvoudig en oprecht in alles wat je doet. Maitreya nadert snel, op een stralend wit ros. Zijn mantra is: vrees niet! (Benjamin Creme’s Meester, ‘De intrede van Maitreya’)

Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Er rest weinig tijd voor dit werk van voorbereiding. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods Plan: zij zijn één en hetzelfde. Mijn Meesters zullen jullie de eerste stappen laten zien die uit het moeras voeren. Zij zullen jullie laten zien dat een eenvoudiger leven mogelijk is, in volledig geluk en verwerkelijkte goddelijkheid, door middel van Liefde voor en Dienstbaarheid aan onze broeders. Dit is van oudsher de weg; het is de weg van alle tijden; bij God verandert in feite niets. Maak nu jullie keus: dien Mijn Plan en zie het Licht dat jullie naar de toekomst wenkt, of luid voor altijd de doodsklok van berouw. (Maitreya, Boodschap nr. 16)

Vragen en antwoorden

Vraag: 1) Ongeveer hoeveel mensen zijn er in deze tijd geïncarneerd om, als onderdeel van hun zieledoel, te helpen de weg te bereiden voor Maitreya en de Hiërarchie? 2) Welk percentage van dit aantal heeft gereageerd op deze oproep en is werkelijk betrokken bij dit proces?

Antwoord: (1) 4,600. (2) 70 per cent.

V. Kunnen we iedereen over uw informatie en over Maitreya vertellen?
A. Iedereen! Iedereen die naar u wil luisteren! Zelfs al gelooft u het maar een heel klein beetje – vertel het dan op dat niveau. Als u er volledig van overtuigd bent, maakt u het op dat niveau bekend. Vertel het anderen. Op deze manier creëert u het klimaat van hoop en verwachting voor Zijn komst, zodat Hij ons leven kan binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten. Dat is het belangrijkste wat u momenteel kunt doen.

V. Wat is de belangrijkste dienst die we op dit moment in de wereldgeschiedenis kunnen verrichten?
A. Het feit bekendmaken dat de Hiërarchie weer openlijk in de wereld komt werken, evenals de aanwezigheid en de plannen van Maitreya en de Meesters.
(Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 augustus 2013)

Van nu af aan zullen de ‘makers en brekers’ van deze wereld, de mensen met rijkdom en macht, toenemend verzet tegen hun listen en plannen ondervinden. In reactie op de wassende invloed van de weldadige energieën van Waterman groeit de gewaarwording van een andere manier van leven waarbij iedereen kan bloeien en groeien, en zijn talenten en ideeën kan openbaren voor het grotere welzijn van allen.
Ook is er een toenemend besef dat geld toch geen god is en toewijding noch eerbied vereist; dat geld slechts een middel is om al dan niet te gebruiken, een hulpmiddel dat een tiran is geworden die zijn meesters tot slaaf maakt.
Van nu af aan zal het ook in toenemende mate duidelijk worden dat de oude vormen en methoden niet langer werken, zeker niet voor het profijt van meer dan een enkeling. Aldus is er een grote kloof ontstaan tussen de rijken en armen van ieder land, scherper en duidelijker dan ooit tevoren. Niet lang meer zullen de armen van de wereld deze onzalige verdeeldheid aanvaarden. En zo roert zich in vele landen opnieuw de dreiging van revolutie. In Onze zienswijze zou zo’n gevolg, hoewel begrijpelijk, weinig goeds voorspellen voor de mensheid en haar wanhoop alleen maar versterken.
Onze weg is de weg van vreedzame evolutie, en die raden We allen aan die de wereld verder in gevaar zouden brengen. Onze weg is eenvoudig en haalbaar; het beginsel van samendelen is het gezegende antwoord op de plagen van de mensen. In één klap zal Eerlijk Samendelen de wereld transformeren. Vele andere wegen zijn beproefd en hebben gefaald. Is het niet verbazingwekkend dat samendelen nooit een plek in de plannen van de mensen heeft gevonden?
Maitreya spreekt, ook nu, dagelijks over de noodzaak van Samendelen en Rechtvaardigheid, de twee pijlers van de nieuwe samenleving van Vrede en Verzoening. Houd daarom stevig vast aan dit eenvoudige pad en breng vreugde in het hart van allen.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn het er tot nu toe geweest? Op 8 juni 2013 had Maitreya al 14 interviews in Rusland gegeven.
A. Tot op heden (5 augustus 2013) heeft Maitreya 18 interviews in Rusland gegeven.

V. De interviews met Maitreya moeten wel heel erg ingehouden zijn. Niemand heeft er tot nu toe iets over kunnen vinden. Kunt u dit uitleggen?
A. De eerste interviews in de VS waren ongetwijfeld “ingehouden”. Maitreya moest ervoor zorgen, en misschien nog steeds, dat degenen die Hij wil helpen niet worden afgeschrikt, maar naarmate de tijd verstrijkt is Hij, naar ik begrijp, in Mexico, Brazilië en nu Rusland steeds uitgesprokener. Ik heb geen van de interviews gezien noch ben ik er nieuwsgierig naar, wat u misschien vreemd vindt, en ik heb er al helemaal niet naar gezocht. Ik weet dat anderen dat wel hebben gedaan. Als je echt gelooft dat Maitreya in de wereld is en op deze manier werkt, beschik je over een soort ontspannen geduld, een gebrek aan nieuwsgierigheid over wat Hij precies zegt. Ik weet dat zij die echt hard werken niet op zoek zijn naar Maitreya’s interviews. Momenteel verschijnt Hij op de Russische televisie en de reactie is, naar ik begrijp, levendiger en positiever dan ooit. Het doel is niet om Zijn interviews te vinden. Het doel is dat wij ons werk doen en Maitreya Zijn werk laten doen.
We moeten niet vergeten dat Maitreya geen erkenning zoekt. Hij verschijnt volkomen incognito, als één van ons en niet als een groot verlosser of goeroe. Ik weet zeker dat de tijd komt dat degenen die het verhaal kennen Hem onmiddellijk zullen herkennen, maar dat moment is nog niet aangebroken.

V. Als de respons zo positief is (zoals bericht in recente nummers van Share International), betekent dit dan dat Maitreya tijdens de interviews meer van Zichzelf kan laten doorschijnen?
A. Nee, u begrijpt het verkeerd. Als ik zeg “uitgesprokener”, heb ik het over de aard van de problemen en hoe deze kunnen worden opgelost. Ik bedoel niet dat Hij meer van ‘Zichzelf’ laat doorschijnen. Hij verschijnt nog steeds geheel incognito. De mensen moeten Hem herkennen aan Zijn begrip van de veranderingen in de wereld, niet aan een mystieke uitstraling waar sommigen kennelijk naar op zoek zijn.

V. Krijgen Maitreya’s interviews in Rusland zo’n goede respons vanwege de communistische erfenis van het volk?
A. Ja, waarschijnlijk. Mensen hebben de belofte van het communistische ideaal gezien en hebben ook het lijden en de teleurstelling van hun eigen tijd meegemaakt. Ik denk dat ze daarom de denkbeelden van Maitreya kunnen begrijpen, alsmede de rol van de mensheid in het veranderen van de wereld ten goede.

V. In Brazilië is de slogan “O Gigante Acordou” (de slapende reus is ontwaakt) populair geworden. Hij wordt gebruikt bij publieke protesten en als Twitter-code om mensen te attenderen op ontwikkelingen in de golf van activisme die het land overspoelt. Kan het zijn dat deze slogan door Maitreya werd geïnspireerd?
A. Ik denk het niet, maar het is wel opvallend dat hij zo snel na Maitreya’s 41 interviews op de Braziliaanse televisie (allemaal incognito) is opgedoken.

V. Is de recente en aanhoudende opkomst van de stem van het volk het gevolg van Maitreya’s interviews in Brazilië en Zijn energie, die naar ik aanneem krachtig uitstroomt tijdens de interviews?
A. Ja, inderdaad.

V. Ik wil u graag iets vragen over de recente protesten in Brazilië. Deze waren heel grootschalig in dit grote land en er namen honderdduizenden mensen aan deel. 1) Was Maitreya aanwezig bij de protesten in sommige steden, zoals in São Paolo, Rio de Janeiro of elders? 2) De demonstraties begonnen als protest tegen de verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer in veel Braziliaanse steden, maar inmiddels uiten mensen ook andere klachten. Veel mensen met heel uiteenlopende politieke voorkeuren hebben zich bij de protesten aangesloten – mensen voor en tegen abortus, voor en tegen gelijke rechten voor homo’s, mensen van rechts en van links, mensen die demonstreren voor grotere democratie en mensen die de terugkeer van de dictatuur eisen! Is dit een goede ontwikkeling? Sommige van de denkbeelden in de protesten lijken wel erg conservatief. Of is het volgens u nu zaak dat de mensen bij deze demonstraties met elkaar in gesprek gaan en dat mensen met andere denkbeelden (ook al zijn die nogal conservatief) het protest verrijken? Dank u voor uw inzichten. Ze zijn bijzonder nuttig!
A. 1) Nee. 2) Ja, het is belangrijk dat mensen ontwaken en uiting geven aan hun behoeften. Uiteindelijk komt hier een consensus uit voort.

V. Tijdens de recente protesten hier in Brazilië zei een politicus dat het goed zou zijn om alle politieke partijen af te schaffen. Is dat een goede ontwikkeling? Dat lijkt mij nogal radicaal. Ook doet het me denken aan de tijd van de Braziliaanse dictatuur, toen er geen politieke partijen toegestaan waren.
A. Deze persoon ziet de constante strijd en concurrentie tussen de politieke partijen als schadelijk voor de vreedzame ontwikkeling van het land. Dat is waar, maar vreedzame dialoog tussen de partijen en het volk verdient volgens mij de voorkeur boven een dictatorschap. Wanneer de partijen leren samen te werken om te voorzien in de behoeften van het volk, heb je de beste verhouding.

V. Ik ben nog steeds agnostisch over de aanwezigheid van Maitreya, maar het is de enige hoop die ik heb en die houdt me tijdens een ernstige depressie op de been. Is er een goede, een redelijke of een kleine kans dat Hij door Zijn interviews zo populair zal worden in het buitenland dat de grote Europese en Amerikaanse media in de komende een à twee jaar van Maitreya zullen gaan berichten? Ik verlang ernaar van Hem te horen. Ik verlang naar welke inspiratie of bemoediging Hij ook maar kan geven, zodat ik weer hoop krijg. U heeft gezegd dat er de laatste tijd heel veel positieve ontwikkelingen zijn, maar al wat ik zie is wanhoop en onheil. De wereld lijkt zo ellendig en ik voel me machteloos om haar te veranderen. U heeft een verantwoordelijkheid om specifiek aan te geven welke positieve ontwikkelingen zich nu voordoen. Ik vraag u om mee te voelen met de rest van ons die niet de troost van de nabijheid tot een hoge geestelijk leraar hebben.
A. Uw verlangens zullen eerder worden vervuld dan u nu voor mogelijk houdt. Maar ik weet dat er, ongeacht wat ik zeg, tot aan Verklaringsdag de twijfel in uw denken zal blijven knagen!

V. Ik had nooit van Maitreya gehoord totdat ik informatie opzocht over het bewegende Egyptische beeld [in het Manchester Museum]. Ik heb vele jaren op een katholieke school gezeten, maar een aantal jaren geleden heb ik religie opgegeven omdat ik steeds het gevoel had dat mijn god anders was dan de god die mij werd opgedrongen. God is liefde, liefde is god – dat is altijd mijn filosofie geweest. Ik heb de boodschappen die u heeft doorgegeven sinds mijn kindertijd geloofd, dus het voelt alsof ik de Leraar al ken. Kent hij mij, aangezien er iemand met mij communiceert en mij leidt om een zo goed mogelijk mens te zijn? Ik weet niet of u die laatste vraag kunt beantwoorden, maar ik ga me verdiepen in de meditatie waarover u spreekt en kijken wat er gebeurt.
A. Niet God, maar een leerling van uw Meester die u vanaf de innerlijke gebieden leidt.

V. Is Share International erop uit om rellen uit te lokken? Wil Share International een gelukkiger, verstandiger en eerlijker wereld voor iedereen?
A. Share International wil beslist een gelukkiger, verstandiger en eerlijker wereld voor iedereen en gelooft dat die kan worden bereikt door de aanvaarding van de noodzaak van rechtvaardigheid en het samendelen van de hulpbronnen. Maar Share International gelooft dat dit alleen kan worden bereikt langs geleidelijke en vreedzame weg; met andere woorden, door evolutie en niet door strijd en revolutie.

V. Zal Maitreya, de Wereldleraar, een einde maken aan alle honger in de wereld en dat doen zodra hij zich aan de wereld bekend heeft gemaakt?
A. Nee, dat is onze verantwoordelijkheid. Het is niet Zijn verantwoordelijkheid om een einde te maken aan alle honger in de wereld. De mensheid is één en begint zich slechts langzaam te realiseren dat dit zo is. Maitreya zal dit begrip van onze verhouding onderschrijven en de mensheid inspireren om opgewekt en bereidwillig alle hulpbronnen van de wereld samen te delen met alle mannen en vrouwen, waar dan ook.

V. Alles wat zich nu op de planeet afspeelt heeft u lang geleden al beschreven en het is verbazingwekkend om in deze tijd geboren te worden en te zien hoe het zich allemaal ontvouwt. Maar ik zou graag weten wanneer koude kernfusie beschikbaar komt voor energie? Ik heb het gevoel dat de hele planeet ervan gonst en van alle prijzen die maar stijgen is de energieprijs nu een van de hoogste.
A. Energie uit koude kernfusie had nu beschikbaar kunnen zijn. Er zijn veel experimentele oplossingen gevonden en die zijn door de olieindustrie opgekocht en weggestopt.
Het proces is kennelijk niet moeilijk. De Meester Djwhal Khul heeft, via Alice Bailey, gezegd dat het beschikbaar is middels een eenvoudige waterisotoop, die natuurlijk overal op de planeet beschikbaar is. Deze methode zal ons goedkope energie leveren voordat de aanstaande wetenschap van licht ons onbeperkte energie direct van de zon zal bieden.

V. Werd de toespraak van Malala bij de Verenigde Naties geïnspireerd door Maitreya of de Meester Jezus?
A. Nee, die was geïnspireerd door Malala zelf.

V. Malala lijkt een zuiver mens, bent u het daarmee eens? En wat is zuiverheid eigenlijk? Het lijkt gemakkelijker om mensen aan te wijzen die deze hoedanigheid bezitten dan om het te definiëren. (Het jonge moslimmeisje dat tranen van kristal huilde leek bijvoorbeeld heel zuiver [zie Share International, juni 1997].)
A. Zuiverheid is goedheid of godgelijkheid. Het is de hoedanigheid van de ziel in een individu.

V. Ik vraag me af wat onder dienstbaarheid wordt verstaan? Is informatie verspreiden over Maitreya de enige vorm van dienstbaarheid die telt?
A. Nee, er zijn vele vormen van dienstbaarheid – u kunt de armen, de ouderen, de zwakkeren dienen, maar in deze tijd van crisis kunt u niets belangrijkers doen dan Maitreya, het Plan en de planeet dienen.

V. Is dienstbaarheid alleen informatie verspreiden over Maitreya? Kan dienstbaarheid iets zijn wat je doet als werk? Kan het een inspirerend of bemoedigend gesprek zijn? Kan het iets eenvoudigs zijn, iets alledaags? Graag uw advies en commentaar.
A. Dienstbaarheid kan op alle niveaus bestaan – van het kleinste tot het grootste. Dienstbaarheid is het dienen van de noden van de mensheid en de planeet. Het is het dienen van het plan van evolutie en alles wat dat inhoudt, en ook oude dametjes helpen met oversteken. Het is de reden waarom we in incarnatie komen, om het Plan van Evolutie te dienen.

V. Waarom is er niemand in India die hierover onderricht? Dat zou volgens mij wel moeten. Wat kan ik doen om de informatie te verspreiden?
A. Ga uw gang. We kunnen u de Engelstalige editie van het kwartaalblad De Wederverschijning sturen, die u gratis in uw omgeving kunt verspreiden.

Kalmerende invloed
Op 13 juli 2013 was ik ’s avonds laat na een zakelijke groepsvergadering in de metro op weg naar huis. Het schokte me nogal om bij de vergadering uit de uitwerking van het recente e-mailverkeer tussen de jongeren op te maken dat de oude wegen afgeschaft moesten worden en de jongere mensen het stokje over moesten nemen. Ik was verdrietig dat na zoveel jaar van activiteiten deze afscheidingen naar boven kwamen.
Maar, omdat ik de teksten voor het augustusnummer van Share International moest afmaken, was ik die in de trein aan het proeflezen. Bij een of ander station stapte een man in en kwam naast me zitten. Hij was midden 40, nogal klein en goed gebouwd, hij zag er actief uit en had een keurig geknipte korte baard. Hij droeg een korte broek. Hij vroeg me plotseling: “Wat is dat?” wijzend op de teksten en het maandblad Share International. Ik begon over het tijdschrift te vertellen. Ik vertelde dat het een internationaal tijdschrift is dat al meer dan 30 jaar wereldwijd tegelijkertijd uitkomt, enz. Omdat ik voelde dat hij niet erg geïnteresseerd was, begon ik te vertellen over de ‘ster’ en liet hem de foto in het tijdschrift zien, maar daar had hij ook niet veel interesse voor. Mijn uitleg zou erg gebrekkig geweest kunnen zijn, maar tegelijkertijd voelde ik op de een of andere manier dat hij er al van wist. Ik vertelde ook over Maitreya en hij vroeg Mai- wie? Dus schreef ik MAITREYA op het papier van de teksten, in het Engels. Toen zei hij: “Mag ik eens kijken?” Ik gaf hem het tijdschrift dat toevallig het Engelse was. Hij zei: “Engels?” Dus liet ik hem de Japanse tekst zien waarop met de pen geschreven aantekeningen stonden. Hij zei: “Koralen zijn vreemde diertjes en je zult de huidige bevindingen in een of andere recente nieuwsuitzending zien.” Ik was verbaasd over deze opmerking en zei: “Ja, inderdaad, dat heb ik hier ook gelezen.” Verbaasd door het onderwerp dat hij noemde, dat precies overeenkwam met wat ik aan het proeflezen was, vroeg ik hem: “Mag ik vragen wat uw beroep is?” Hij zei: “Ik zit bij een uitgeversbedrijf.” Nog een toevalligheid! Ik vond het vreemd en kon niets anders meer bedenken om het gesprek gaande te houden. Toen zei hij dat hij ging uitstappen. Bij het weggaan zei hij tegen me: “Dus je doet dit om mensen gelukkig te maken!” Ik keek hem verbaasd aan, want ik zou niet direct aan het woord “gelukkig” denken bij het uitleggen van mijn werk. Toen zei hij nog eens: “Dus je doet dit om mensen gelukkig te maken!” Ik realiseerde me dat dat inderdaad precies is wat we doen en wat ik deed. Haastig zei ik: “Ja, dat is zo.” Toen stak hij zijn hand uit voor hij uitstapte en ik schudde hem de hand terwijl ik nota bene een pen in mijn hand had. Ik verweet mezelf dat ik de pen niet weggelegd had voordat ik iemand een hand gaf.
Toen bedacht ik me dat het niet erg Japans is om zo met een vreemde te praten, er zouden met name maar erg weinig Japanse mannen zijn die dat doen. Was hij een bijzonder iemand? Later merkte ik dat ik niet meer bezorgd over de groep was.
T.I., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man in de trein de Meester Jezus was.

Kostbare jeugdherinnering
Onlangs, juli 2013, waren we in een gebied in Spanje dat bekend is om zijn uitbundige vogelpopulatie. Ik hoopte dat we het geluk zouden hebben een hop te zien – een vertrouwde en geliefde vogel uit mijn jeugd. De vakantie ging voorbij – geen hoppen. Toen, op de laatste avond van onze vakantie, namen we een bocht op een stoffige weg waar we vele keren langs gereden waren en ineens daar midden op de weg zaten niet één, maar twee hoppen. Wat een feest. (Hoppen zijn door de eeuwen heen altijd beschouwd als symbolen onder andere van deugdzaamheid, zuiverheid, vreugde, inspiratie en genegenheid.) We vroegen ons af of ze voor ons ‘gezonden’ of ‘gemanifesteerd’ waren?
Julian Creme en Felicity Eliot, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘twee vogels’ door de Meester Jezus gemanifesteerd werden.

Goed op de hoogte
Vrijdag 26 juli 2013 was ik vroeg voor de Transmissie-meditatie en nog alleen toen een jongeman van in de 20 het Informatiecentrum binnenkwam. Als ik me goed herinner had hij een pet op met de klep naar achter. Hij liep regelrecht naar het gratis informatiemateriaal, terwijl ik vroeg of ik hem kon helpen. Hij vertelde dat hij Khalid heette, terwijl hij en ik samen de verschillende folders bekeken. Toen zei hij dat hij wachtte op meer informatie van ons (hij had zich opgegeven om wat te ontvangen, zei hij) en merkte vervolgens op dat onze website niet duidelijk is. Hij had die bekeken. Ik vroeg of hij de Engelse of de Nederlandse bedoelde. Hij zei dat hij het over de Nederlandse website had. Ik legde uit dat we op het punt stonden om die bij te werken en het druk hadden gehad.
We praatten verder: hij wist dat we een centrum hadden gehad in onze vroegere buurt; hij liet doorschemeren dat hij daar geweest was. Toen liep hij naar onze themaboekjes (een reeks van zeven boekjes die in de plaats van de themabladen zijn gekomen), pakte het boekje over milieukwesties op, hield het omhoog en zei dat dit erg belangrijk was. De vorige dag hadden we juist met een paar groepsleden gesproken over het thema voor de volgende etalage dat, zo hadden we bedacht, zich op het milieu en “SOP/SOS Planeet Aarde” zou moeten richten.
Hij ging weg en Nancy (een groepslid), die net was binnnengekomen, vroeg of ik de fiets van de jongeman had gezien – ze zei dat die volgeladen brood en stenen was. Zij keek naar buiten, bijna onmiddellijk nadat hij was weggegaan, maar hij was al weg. Zij merkte op dat hij nogal snel verdwenen was.
Was dit allemaal toeval? Of misschien wat aanwijzingen van een goede genius van een Meester?
Felicity Eliot, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jongeman’ de Meester Jezus was.

Tedere zorg
Op 30 juli nam ik een vroege trein om de 210 km lange reis naar huis van Euston Station in Londen naar Crewe in Cheshire te maken.
Precies aan de andere kant van het gangpad zat een zwarte dame met haar baby, die veel lawaai maakte, hij sloeg om zich heen en schreeuwde, hoewel niet vervelend. Boven het hoofd van de baby hing een bord “Stiltezone”. Toen zij zich over de baby boog zag ik tot mijn verwarring dat de huid van haar onderrug zo wit als sneeuw was.
Toen we in het station van Crewe aangekomen waren, hielpen zij en een andere heel vriendelijke blanke jongedame me met mijn bagage over het perron naar de lift. De zwarte dame ging toen langs de rij taxi’s buiten het station en regelde met de chauffeur een rit voor me. (Mijn benen deden pijn en ik voelde me niet al te goed, mijn oorspronkelijke plan was om Benjamin Creme’s lezing in Londen bij te wonen). Was deze zwarte dame wellicht een Meester? Zij leek de baby niet meer bij zich te hebben toen we buiten het station waren.
T.W., Crewe (Engeland, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘zwarte dame’ de Meester Jezus was.

Weer of geen weer
Ongeveer een week geleden ging ik voor een avondwandeling naar buiten en op de terugweg verscheen er een man vanaf het eind van het voetpad. Hij was tamelijk klein van stuk, had een Iers accent en hij zag er sprankelend uit; hij vroeg mij de weg en die vertelde ik hem en ik voelde me heel blij terwijl ik aangaf welke kant hij op moest.
Na een paar woorden te hebben gewisseld, ging hij zijns weegs. Het was een tamelijk stormachtige avond, de lucht was erg donker en het leek alsof het elk moment zou gaan regenen. Ik merkte op dat hij slechts een T-shirt en een spijkerbroek droeg en om de een of andere reden voelde ik mij genoodzaakt hem de voor de hand liggende mededeling na te roepen dat als het zou gaan regenen hij nat zou worden en hij antwoordde mij dat als het gebeurde hij mij zou zegenen.
D.J., Watford (Engeland, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Intuïtie
1) In de middag van 20 juni 2013 hielp ik mijn familie bij het werk op een klein perceel land dat we op het platteland hebben. Terwijl ik daar hielp zag ik een vreemdeling op de weg voor ons perceel voorbijgaan. Hij zag mij en zei “Hallo”. Ik voelde iets zeer vreemds en zeer krachtigs van die man uitgaan. Ik weet niet waarom, ik dacht dat hij wellicht de Meester Jezus was, en toen keek hij weer naar mij en glimlachte. Het was zeer interessant, omdat ik mij na deze ontmoeting zeer gesterkt voelde. Ik had meer vertrouwen in de toekomst van de wereld, van mijn land en in mijzelf. Ik dacht dat als hij werkelijk de Meester Jezus was, ik naar Hem toe had kunnen gaan om met Hem te praten, omdat er zoveel dingen zijn die ik Hem zou willen vragen.
Was die persoon inderdaad een Meester?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Maitreya’s ‘ster’
2) In de avond van 6 juli 2013 zag ik in de stad Camanducaia (Minas Gerais, Brazilië) in het noordwesten een schitterende goudkleurige ster. Eerst dacht ik dat het misschien Jupiter was en toen probeerde ik hem nog beter te zien door een telescoop te gebruiken. Ik zag niet de manen van Jupiter, die normaliter zichtbaar zijn wanneer je door een telescoop kijkt. Zo kwam ik er achter dat het voorwerp van zichzelf licht uitstraalde en niet het licht van de zon weerspiegelde zoals een planeet. Ik vergrootte het beeld verscheidene keren met de telescoop en zag via het computerprogramma Stellarium dat er in de locatie die ik de vorige avond bekeken had, geen voorwerp te zien was. Het was een mysterieus ding! En ook zag ik op dezelfde avond dat er een voorwerp dicht langs die vreemde ster ging op een route die, daar ben ik van overtuigd, geen vliegtuigroute is.
Kunt u vertellen wat die goudkleurige ster was en het voorwerp dat hem van zo dichtbij passeerde?
T.S.A., Camanducaia (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ster Maitreya’s ‘ster’ was (één van de vier). Het voorwerp dat er langs vloog was een ruimtevaartuig van Mars voor onderhoud van de ‘ster’.

Baby geboren met gebedssnoer

Toen Khadijat Isa uit Bida (Niger) op 15 juli 2013 moest bevallen, werd ze naar het huis van de gepensioneerde verpleegkundige Shasha Abubakar gebracht waar ze een dochter ter wereld bracht. Zuster Abubakar beschreef hun schok toen de vrouwen die aanwezig waren, zagen dat de baby een zwart gebedssnoer om haar hals had dat onmiddellijk wit werd toen ze ter wereld was gebracht. Een islamitisch gebedssnoer wordt tasabih genoemd.
Toen het nieuws zich verspreidde stroomde een menigte toe om de wonderbaarlijke baby te zien, en riep “Allahu akbar!” (God is groot). De ouders die uit Lama, in de staat Kwara, afkomstig zijn, wonen al jaren in Bida en zijn naar verluidt belijdend moslim. De baby werd naar het paleis van Etsu Nape gebracht waar ze werden ontvangen en gezegend door de traditionele heerser, Alhaji Yahaya Abubukar.
De islamitische geleerde Malam Idiris Ndajiwo zei: “Het ter wereld komen van de baby nu, in deze stad en dit gebied (Kutaworo) is een grote verrassing voor ons moslims. Dit laat in wezen zien dat Allah meester is over wat er met iedereen en in de hele wereld gebeurt.” (Bronnen: nigeriadailynews.com; leadership.ng)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het gebedssnoer werd gemanifesteerd door Maitreya.)

Foto links ingezonden door E.S. (Auckland, Nieuw-Zeeland), genomen vlak na de doop van haar kleinzoon N. in 2004 in een orthodoxe kerk in Moskou, toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

 

 

 

 

 

Foto rechts ingezonden door Y.I. uit Japan toont lichtpatronen op de muren van een gebouw in het Nerima-district van Tokio. Bij het raam rechts vooraan is op de foto een rode lichtkolom te zien, die een lichtzegening van de Meester Jezus is.

 

 

 

 

 

Draaiend Egyptisch beeld boeit de wereld

Het Manchester Museum van de Universiteit van Manchester is wereldwijd beroemd geworden door het mysterie van een draaiend Egyptisch beeldje. De Egyptoloog van het museum Campbell Price merkte in februari 2013 als eerste op dat het 4000 jaar oude beeld zich op raadselachtige wijze in de vitrine had rondgedraaid. “Ik ontdekte op een dag dat het rondgedraaid was. Ik vond dat vreemd omdat het in een vitrinekast stond en ik de enige ben die een sleutel heeft. Ik zette het terug maar de volgende dag had het zich weer bewogen. We stelden een time-lapse video-opname op en hoewel er voor het blote oog niets te zien is, laten de opnamen duidelijk zien dat het uit zichzelf ronddraait.”
Op de time-lapse video van het museum is te zien dat het beeld in de afgesloten vitrine gedurende drie dagen uit zichzelf 180 graden ronddraait. Wetenschappers en commentatoren brachten verscheidene theorieën naar voren in een poging om het verschijnsel te verklaren. Sommigen beweren dat, aangezien de beweging zich alleen overdag voordoet, de ongelijke basis van het beeld op een glazen schap in combinatie met de trillingen van de voetstappen van de bezoekers en het verkeer buiten, er de oorzaken van zijn dat het beeld ronddraait.
Campbell Price gaf als commentaar: “Dat verklaart niet waarom kunstwerken die er naast staan geen centimeter hebben bewogen of waarom het beeld plotseling begon te bewegen na jarenlang volmaakt roerloos te hebben gestaan, zoals beelden meestal doen… En waarom zou het in een perfecte cirkel ronddraaien?” Dit beeld van 25 cm dat uit 1800 v.Chr. dateert, is gewijd aan Osiris – god van het hiernamaals en ook wel ‘de Heer van Liefde’ genoemd.
Sinds het in juni 2013 bekend werd, zijn duizenden mensen naar het museum gekomen.
De conservators aarzelden om het beeld aan te raken, maar waren in juni tijdens herstelwerkzaamheden in het museum genoodzaakt het te verplaatsen. Price zei: “We waren van plan om het beeld tijdens de werkzaamheden op te slaan, maar aangezien het beroemd is geworden, zal het nu in de foyer tentoongesteld worden. Mensen zullen het nog steeds kunnen zien, maar waarschijnlijk zal het zich niet meer bewegen.” (Bronnen: Manchester Evening News, The Telegraph, Manchester Museum, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de beweging van het beeld een wonder is dat door Maitreya werd gemanifesteerd. In juni 2013 bracht Share International een persbericht uit om de wereldmedia te informeren dat Maitreya verantwoordelijk is voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis.)

UFO in de lucht boven Braziliaanse betoging
Een video die werd opgenomen tijdens een betoging in Sao Paulo (Brazilië) op 17 juni 2013 laat een gloeiende lichtbol zien die zich snel voortbeweegt in de lucht boven de menigte. De ufo werd volgens meldingen van de gebeurtenis door duizenden betogers gezien. (Bronnen: openminds.tv, huffing tonpost.com. YouTube: Lightemerging)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Venus was.)

UFO’s boven luchthaven Gatwick
Om ongeveer 9 uur in de ochtend van 30 december 2012 zagen drie piloten van verschillende passagiersvliegtuigen “platte zilveren schijven”, die op minder dan 30 meter van hun toestel op ongeveer 500 meter van de grond vlogen, terwijl hun vliegtuig de luchthaven Gatwick naderde. De Britse Airprox Board, een onafhankelijk lichaam dat verslag doet over de veiligheid met betrekking tot veilige afstanden tussen vliegtuigen, stelde dat twee platte zilveren schijven werden gerapporteerd die zich heel langzaam voortbewogen op ongeveer 30 meter onder de vliegroute en dat de waarnemingen van de zilveren schijven niet konden worden verklaard. Ufo-deskundige Nick Pope zei: “De getuigenis is van grote betekenis; de ooggetuigen zijn ervaren piloten en doorslaggevend is de radarwaarneming die hun verhalen ondersteunt.” De piloten die de voorwerpen zagen, beschreven ze als “op speelgoed gelijkend”, en het risico voor de vliegtuigen werd als laag beoordeeld. (Bron: East Grinstead Courier and Observer)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de schijven ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Kruis van licht in Peru
Geachte redactie,
’s Morgens vroeg op zondag 1 april 2012 liep mijn moeder de badkamer in en zei met luide stem dat ze een helder licht in het badkamerraam van mijn huis had gezien. Ik liep naar haar toe en er was inderdaad een helder licht in de vorm van een kruis. Ik keek in het rond omdat ik dacht dat het een weerspiegeling van iets zou kunnen zijn en realiseerde me dat het niet zo was. We zochten op het internet en vonden tot onze verbazing dat het niet de eerste verschijning van dit type kruis was. Ik stuur een van de foto’s mee.
Mariela Ross, Lima (Peru).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het kruis door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

 

Lenteboodschap
Op 12 april 2012 om kwart over 2 ’s middags ontmoette ik in de Engelse Tuin in München een vriend die bij het Wederverschijningswerk betrokken is. Hij vertelde mij dat hij zojuist een man had gezien van wie hij dacht dat hij Maitreya was. Mijn vriend zei dat een bejaarde man op een bank in het park Engels sprak met een vrouw naast hem en dat diens Engels hem deed denken aan dat van Benjamin Creme. Wij gingen erheen en de man en de vrouw zaten daar nog op de bank, maar voor we verder konden gaan, stonden ze op en gingen weg. We gingen op de bank zitten waar zij gezeten hadden en mijn vriend liet mij een kaart zien die hij in de Engelse Tuin had gevonden, vlak voordat hij hen zag. Op de kaart stond Leipziger Karte — Märzenbecher (Leipzigse kaart — Lenteklokje) met een foto van bloemen op de achterkant en een gedicht van Heinrich Heine uit het Buch der Lieder (Liedboek), Die Heimkehr (De Thuiskomst) dat in het Nederlands vertaald als volgt gaat:
“Hart, mijn hart, wees niet bedrukt, en verdraag je lot. De nieuwe lente geeft terug wat de winter je ontnam. En hoeveel is voor jou gebleven, en hoe schoon is nog de wereld!
En, mijn hart, wat jou bevalt, alles, alles mag je liefhebben!”
Binnenin de kaart waren drie citaten geschreven:
“Gezegend zijn degenen die niet gezien hebben en toch geloven.” (Johannes 20:29)
“Volmaakte liefde verdrijft alle angst.”
“Wees kalm en weet dat God immer aanwezig is.”
Schreef een Meester van Wijsheid of Maitreya deze citaten in de kaart? Waren de oude man en de vrouw Meesters?
B.N., Rossdorf (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de oude man de Meester Jezus was en de vrouw een discipel van de Meester Jezus. De kaart en de citaten waren gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 juli 2013 werd boven Rome een stralende UFO gezien die van kleur en vorm veranderde (foto boven). Op 4 augustus verscheen een pulserende diamantvormige UFO (foto onder). (YouTube: Gianni Lalieno) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimteschepen van Mars waren.)

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Schoonheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

“Op een dag zal deze planeet als een diamant aan de hemel schitteren…” (Benjamin Creme, openbare lezing, c.1975)

Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. (Maitreya, Boodschap nr. 3)

Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laat Mij jullie over de rivier voeren. Laat Mij jullie leiden over de smalle brug. Laat Mij jullie de schoonheid tonen die aan de overzijde ligt. Die schoonheid, Mijn vrienden, is jullie ware Zelf. Help Mij jullie te helpen, Mijn vrienden, en laat ons samen deze wereld hervormen. (Maitreya, Boodschap nr. 130)

Elke ontdekking van de werkelijkheid, of aspecten van de werkelijkheid, is prachtig. Het is een prachtige ontplooiing van de rijkdom van het leven, het natuurlijke stelsel waarin we leven, dat we natuur noemen. Het enige probleem is dat we ons ervan afscheiden. We zien de natuur als iets afzonderlijks. We denken dat God ergens boven ons is en wij hier. Maar geen van deze staan los van elkaar. We staan niet los van de natuur; daarom moeten we het natuurlijke milieu niet plunderen. We staan niet los van wat we God noemen. Het is aangeboren in ieder aspect van ons Wezen. En we staan niet los van elkaar, wat de belangrijkste ontdekking voor ons zal zijn. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van God. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van een vol en gelukkig leven. (Maitreya, Boodschap nr. 107)

Alom zijn er bewijzen dat de oude orde afbrokkelt. Oude haatgevoelens verdelen de volkeren en wetteloosheid heerst alom, maar overal zijn er tekenen dat er een nieuwe geest in de mens ontwaakt, een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid en een hernieuwde eerbied voor het leven in al zijn vormen. Vele vormen kent de openbaring van deze nieuwe schoonheid; vele schitterende visioenen van de toekomst ontvouwen zich voor het oog van de mensheid. De mens staat nog slechts op de drempel van een nieuw begin, maar de tekenen van vooruitgang zijn reeds zichtbaar voor wie ogen heeft om te zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De overwinning staat vast’)

Onvermijdelijk zullen de mensen daardoor een nieuwe kijk krijgen op de mogelijkheden van herverdeling, en de rechtvaardigheid die daaruit volgt, en zien dat ze goed zijn. Op deze manier zullen de mensen stap voor stap het kapotte bouwsel dat is opgetrokken uit hebzucht en uitbuiting, transformeren tot iets van schoonheid wat in ieders behoeften voorziet. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya de mensheid voorbereiden op een geestelijke reis zoals nooit eerder werd gezien, een reis die de mensen mettertijd zal veranderen in de goden die ze zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van de toekomst’)

Deze Gave des Levens zal de Christus schenken, Die zich aldus openbaart als de Waterdrager, de bevrijder van alle mensen die ‘een overvloediger leven’ brengt, zoals Hij lang geleden voorspelde. Met dit ‘overvloediger leven’ zal een nieuwe creativiteit ontstaan. Vanuit de mens zal een rijke stroom van ideeën en ontdekkingen voortkomen, die alles wat eerder kwam zal overtreffen, en in overeenstemming met de Kosmische Wet. De natuur zal haar geheimen prijsgeven, het universum zal zich aan de onderzoekende geest van de mens onderwerpen, en de zo verworven kennis zal, ten dienste gesteld aan het algemeen welzijn, al het leven op Aarde verfraaien en verrijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De gave des Levens’)

Gods Plan bestaat niet uit een reeks wetten die je hebt te gehoorzamen, maar uit denkbeelden die in zichzelf een innerlijke schoonheid hebben, een innerlijke betekenis omdat ze nu juist de kern vormen van de geestelijke basis van ons leven. Wanneer wij juiste verhoudingen nastreven, creëren we automatisch structuren – politiek, economisch en sociaal – die dat mogelijk maken. Dit is niet iets wat op abstract niveau gebeurt; het moet in deze grofstoffelijke wereld tot stand komen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst. Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst. Zo zal de mens zijn dromen van goddelijkheid vervuld zien, zijn vermogens verwezenlijken en zijn bestemming bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

Wedergeboorte is een proces dat God in staat stelt om Zich door een tussenpersoon (wijzelf) te begeven naar zijn tegenpool (stof) om die stof weer in zichzelf op te nemen, geheel doortrokken van de goddelijke aard. Wat er in de schepping gebeurt is buitengewoon interessant en prachtig. Het is van verbazingwekkende schoonheid, van complexiteit, van logica en ook van mogelijkheid tot creatieve verandering, want het is geen vastliggend mechanisch gebeuren maar een uitzonderlijk mooi en levend proces. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De schoonheid van het kind is dat het de volledige aspiratie van de ziel in incarnatie heeft. Niet het minst bezoedeld met scepsis, met cynisme. Het weet dat dit het beste is voor de wereld. Een kind zegt “Als er ziekte is in de wereld moeten we het ‘wegtoveren’. Zou het niet fijn zijn als we alle ziekten in de wereld konden wegtoveren?” Elk kind wil af van het onrecht in de wereld en gebruikt daarvoor het idee van magie – een totaal onzelfzuchtige aspiratie. Wanneer het hart spreekt, wanneer de energie van de Christus die door het hart van de mensheid stroomt, in elk van ons die zuivere aspiratie van vroeger doet ontwaken, dan zal de wereld zich tot Hem wenden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Wanneer de Aarde wordt gezien als een levend wezen, volkomen in alle onderdelen, elk onmisbaar voor het Geheel, dan zullen een nieuwe visie en gezond verstand de overhand krijgen. De mens zal zichzelf gaan zien als de beheerder van een natuurlijke orde die is voorbestemd om te functioneren in harmonie en schoonheid, terwijl elk natuurrijk verbonden is met dat wat eronder en erboven ligt, overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De rol van de mens’)

Verenigd in liefde onder het Vaandel van Maitreya zullen de mensen nieuwe wegen banen naar de sterren. Naarmate de mens haar mysteries onderzoekt, zal de natuur haar geheimen prijsgeven en de geordende schoonheid onthullen die aan alles ten grondslag ligt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het tijdperk van Licht’)

Wij, jullie oudere Broeders, zien steeds duidelijker de contouren van een schitterende toekomst die zich voor de mensheid uitstrekt; Wij zien de blauwdrukken van een wetenschap die de meest vruchtbare en creatieve geesten van vandaag zouden doen verbazen; Wij zien eveneens kunst van een schoonheid en scheppende kracht zoals tot dusver nooit door mensen gezien is. Bovenal onderkennen Wij dat deze scheppende uitstroming, zonder weerga in de menselijke geschiedenis, het onvermijdelijke gevolg is van de buitengewone innerlijke verandering die de mensheid doormaakt: het leren leven volgens de Wetten van het Leven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wanneer de mensen terugblikken’)

Door zijn aanwezigheid en voorbeeld zullen de mensen de aard van God leren begrijpen en geïnspireerd worden om die Goddelijkheid na te streven. Zo zullen de mensen geleidelijk de schoonheid van die Goddelijke aard laten zien en om hen heen de weerspiegeling ervan creëren. Zo zal een beschaving groeien die gezegend is en straalt met de liefde en wijsheid welke Zijn waarmerk vormen. Hij zal Zijn en hun verrichtingen aanschouwen en tevreden zijn. Zo zal het zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De leringen van Maitreya’)

Het zal Onze taak zijn erop toe te zien dat de ontwikkeling van de nieuwe samenleving verloopt langs wegen die een juist evenwicht bewaren, en niets wat afbreuk doet aan de menselijke noden zal Onze aanbeveling krijgen. Schoonheid en besef van wat gepast is, zal de toetssteen zijn. Alles wat lelijk, mechanistisch en schadelijk is voor de menselijke geest, zal gemeden worden. Het doel zal zijn om in volledige vrijheid en harmonie een juiste verhouding te bewaren tussen de mens en zijn omgeving, om ervoor te zorgen dat elke technologische en wetenschappelijke vooruitgang wordt gezien als een middel om beter te voorzien in de behoeften van de mens en om de aard van de Werkelijkheid beter te leren kennen. Op deze manier, wees daarvan overtuigd, zullen de nodige waarborgen worden ingebouwd in de nieuwe structuren. Alles wat het leven verrijkt en haar vormen verfraait, zal Onze zegen hebben; elke openbaring die het algemeen welzijn ten goede komt zal Onze steun krijgen. De tijd nadert dat de mens in een nieuwe relatie zal komen te staan tot zijn omgeving. In overeenstemming met zijn besef dat de mens, de natuur en God één zijn, zal hij vormen bouwen die hem in staat stellen die waarheid te openbaren. Er zal het innigste contact en een vrije uitwisseling tot stand gebracht worden met alle delen van het Geheel; onbetwistbare kennis van de zin en het doel van het leven zal de huidige verwarring vervangen en leiden tot een uitdrukking van tot nog toe ongekende schoonheid. Het ware, het goede en het schone zullen werkelijkheid worden in het leven van de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het leven in de Nieuwe Tijd’)

Indien en wanneer iemand van Mars met zijn ruimtevaartuig op Aarde landt en om zich heen kijkt, zal hij zeker verbaasd zijn over zijn omgeving. Tenzij zijn missie hem naar het platteland heeft gebracht, zal hij zich afvragen hoe de mensen op Aarde de troosteloze eentonigheid en de ongegeneerde lelijkheid van zovele kleine en grote steden van de wereld kunnen dulden. De ongebreidelde ellende van de armsten wordt slechts geëvenaard door de onbeschaamde, steriele grofheid van de rijksten. Waar op Aarde men ook kijkt, zo lijkt het, bedekken kantoorgebouwen de grond als gigantische mierennesten, omgeven door eindeloze rijen bijna identieke kubussen waarin de uitgeputte mieren zich tijdens hun slaap herstellen. Natuurlijk, zo zou onze vriend van Mars ontdekken, zijn er uitzonderingen op deze alomtegenwoordige zielloze middelmatigheid, maar dat, zal hij zien, zijn allemaal relieken uit het verleden, die trots bewaard en beschermd worden als lusthoven voor toeristen terwijl de plaatselijke bevolking het moet stellen met stille afgunst.
Het bovenstaande is vanzelfsprekend een karikatuur, maar het is niet voor niets dat de verfraaiing van onze steden tot de prioriteiten van Maitreya behoort. Een stad is meer dan alleen maar een plaats waar geld verdiend en van de vruchten ervan genoten kan worden. Het is een Centrum, een Magneet die groepen mensen aantrekt om het bewustzijn van allen te verheffen en te verrijken. Het is een plaats waar de ziel van het land dat zij opluistert, zich kan openbaren en de verworvenheden van mensen overal kan tooien. Een stad moet derhalve een plaats van schoonheid, van grote verscheidenheid en kleur zijn, met veel stille gebieden voor meditatie en rust. Ze moet niet te groot zijn; veel moderne steden trekken hun burgers niet aan, maar stoten hen veeleer af. Ze moeten open zijn en iedereen verwelkomen, en hun bijzondere gaven delen met zowel inwoners als bezoekers. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De steden van morgen’)

Vele malen hebben jullie gehoord dat de mens een God in aanleg is; dit is geen holle frase maar juist de waarheid over de aard en het Wezen van de mens. Het is slechts een kwestie van tijd tot die waarheid wordt ervaren en duidelijk voor allen wordt uitgedrukt. De Meesters zullen van Hun Overvloed aan onschadelijkheid, wijsheid en liefde schenken, en de mens veilig naar de haven van vervulling loodsen. Zo zal het zijn. Te zijner tijd zullen mensen hun rechtmatige plaats innemen en samen met de Meesters werken voor het welzijn van allen. Zo zullen mensen de Wetten van Leven en Liefde leren en vorm geven aan een toekomst van ongeëvenaarde schoonheid… Wanneer mensen terugblikken, zullen ze deze tijd als een opstap naar Genade zien. De chaotische verwarring van vandaag is niets minder. Uit deze verwarring zullen nieuwe vormen tevoorschijn komen die de nieuwe beschaving zullen tooien; nieuwe en betere vormen zullen voorzien in de behoefte van alle mensen, en het hart van ieder voldoening geven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’)

Schoonheid is een uitdrukking van een goddelijke idee en wanneer onze uitdrukking tot de onthulling van de idee leidt, ontstaat schoonheid. Dit is wat achter alle grote kunst, muziek, poëzie en literatuur ligt, achter alle grote wetenschappelijke ontdekkingen in de wereld, achter alle grote intuïtieve denkbeelden, in religieuze termen, over de aard van de werkelijkheid waarin we leven. Dat alles brengt een schoonheid tot stand, een goddelijke uitstraling, die alleen wordt gevonden wanneer je aan de hoogste, geheimzinnigste delen van het leven raakt. Wanneer je denkt in termen van de betekenis en het doel van het leven is schoonheid het resultaat. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

De tijd van openbaring is gekomen
boekbespreking door Dick Larson

Benjamin Creme’s boek De Bundeling van de Krachten van Licht — UFO’s en hun geestelijke missie is een waardevol document voor wie informatie zoekt over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de ufo-activiteit die de laatste tijd zo duidelijk is geworden. Zijn ze echt? En zo ja, allemaal? Waarom zijn ze hier? Waarom zien we ze niet de hele tijd? Hoe zien de ruimtemensen eruit? Dit fascinerende boek bevat de antwoorden op deze en nog veel meer vragen over de ruimtemensen en hun ruimteschepen en biedt specifieke informatie die niet elders gevonden zal worden. De Bundeling van de Krachten van Licht is ook het ultieme boek voor degenen die op zoek zijn naar overtuigende informatie over effectievere benaderingen van het onderwijs, inclusief het opvoeden van kinderen.
Benjamin Creme staat in voortdurend contact met zijn Meester. Het is dit contact met zijn Meester evenals Creme’s eigen veelvuldige persoonlijke ervaringen die ten grondslag liggen aan de informatie in dit boek. Dat bestaat niet uit simpele aannames en theorieën over ufo’s en het leven op andere planeten, maar biedt heel veel feiten, zekerheid en bijzonderheden over de bezoekers uit de ruimte en hun missie van barmhartigheid – een geestelijke missie.

Betekenis
Er zijn grotten die door de vroege mens werden bewoond, waar tekeningen van ufo’s en ruimtemensen op de wanden te vinden zijn. Benjamin Creme legt uit dat de afgelopen 300.000 jaar de ruimtemensen de mensheid op Aarde regelmatig hebben bezocht. Hij haast zich om het belang van deze informatie te benadrukken: “Er bestaat een enorme hoeveelheid informatie over ufo’s, die deels waar is en beslist authentiek, en een massa die volkomen onwaar is en onecht. Dit is een uitgebreid onderwerp dat van enorme betekenis is.” (blz. 3) Toch hebben de regeringen van de ontwikkelde naties deze liefdevolle, behulpzame ruimtemensen gedurende 60 jaar gedenigreerd en gedemoniseerd als “aliens” die vee verminken, ons onderzoeken en ons, om onbekende redenen, kwaad willen doen. De cynische media en de vele films waarin Aardbewoners zich moeten verdedigen tegen ruimtemonsters voeden de angst en verwarring nog meer.
Benjamin Creme legt uit wat de oorzaak is van deze verdraaiingen door onze regeringen. Als de mensen wisten dat er wijze bezoekers zijn die ons willen helpen, zouden zij niet langer naar de wereldleiders luisteren en zouden zij van de Ruimtebroeders willen horen hoe ze het doel en de vreugde van het leven vollediger kunnen ervaren. Dus erkenning van het bestaan van deze geweldige, hoogontwikkelde menselijke wezens zou gelijk staan aan politieke zelfmoord.
Een andere reden voor het ontkennen van ufo’s door regeringen is dat zij bezorgd zijn over paniek onder de mensen die zij hebben aangeleerd de ufo’s te vrezen. Aldus verklaren regeringen dat ufo’s niet (of wel) schadelijk zijn en tegelijkertijd dat ze niet bestaan, waar Benjamin Creme’s Meester aan toevoegt: “Terwijl elke regering onbetwistbaar bewijs in handen heeft van het bestaan, de creativiteit en superieure technologie van deze moedige en onschadelijke bezoekers van de zusterplaneten in ons Stelsel. (blz. 2)
De mensheid bestaat in de gehele kosmos. Maar, deze bezoekers zijn niet afkomstig van de Pleiaden of van Sirius, zoals velen denken. “Er bestaat geen openlijk contact tussen onze beschaving en die van de Pleiaden,” zegt Benjamin Creme. (blz. 44) Enkele komen van Saturnus en Jupiter, maar de meeste ufo’s en hun bemanning, die hier in duizendtallen zijn, komen van onze buurplaneten Venus en Mars.
Benjamin Creme beschrijft twee grote wereldcrises waarbij we achter de schermen hulp van onze Ruimtebroeders ontvingen om een ramp te voorkomen. De eerste keer was in het begin van de Koude Oorlog toen Rusland Oost-Berlijn van West-Berlijn afscheidde. Het tweede geval was de Cubaanse raketcrisis. In beide situaties ontvingen de toenmalige Amerikaanse presidenten advies van een ruimtebroeder hoe een ramp afgewend kon worden en, met de hulp van de ruimtemensen die negatieve energie onttrokken, werd de zeer reële mogelijkheid van een nucleaire Derde Wereldoorlog tot tweemaal toe voorkomen.
Evenals ons lichaam een systeem is en, wanneer er een onderdeel kapot gaat, de rest ervan te hulp schiet bij de genezing, zo is ons zonnestelsel ook een entiteit – een confederatie van planeten – met een Plan en een Groot Bewustzijn dat toeziet op dat Plan, waarin een gelijksoortige genezing kan plaatsvinden. “De Hiërarchieën [Meesters] van alle planeten werken samen binnen een soort interplanetair parlement.” (blz. 24) Planeet Aarde vertraagt de evolutie van het zonnestelsel omdat we oorlog of vervuiling nog niet hebben beëindigd. We zijn de verkeerde weg ingeslagen en hebben hulp nodig om het pad van het Plan weer te vinden. Vandaar dat andere delen van het zonnestelsel – medemensen van andere planeten – zijn toegesneld om te helpen. Ze zijn hier op een reddingsmissie – een geestelijke missie.

Vervuiling
Hun huidige missie vindt hoofdzakelijk plaats op ten minste vijf gebieden die dit boek tot in detail beschrijft. Het eerste onderdeel van hun missie bestaat eruit te helpen onze planeet in leven te houden door het opruimen van onze vervuiling. Met enorme schepen neutraliseren de ruimtemensen zoveel mogelijk vervuiling – met name nucleair – in de lucht, op het land en in het water en dit doen zij al jaren, de klok rond. Zonder hun hulp, zou onze planeet ten dode opgeschreven zijn. “Het is de aard van de Ruimtebroeders om te dienen. Zij getroosten zich enorme opofferingen om onze planeet te helpen.” (blz. 11) Zij kunnen het niet allemaal opruimen omdat het niet hun rommel is. Dus worden zij beperkt door karma, maar ze doen wat ze kunnen totdat we wakker worden en het zelf opruimen. Het grootste gevaar is afkomstig van nucleaire vervuiling die door alle kerncentrales en kernproeven uitgestoten wordt.
Benjamin Creme vertelt ons dat een bron van veel verwarring en verkeerde informatie in de beperkingen van onze wetenschap ligt. We zijn ons alleen bewust van drie niveaus van fysieke stof: vaste, vloeibare en gasvormige. Maar er bestaan vier niveaus boven het gasvormige niveau die etherische materie genoemd worden. Dit is ook fysieke materie, maar geen vaststoffelijke materie. Dus men kan etherische niveaus alleen zien wanneer men etherisch gezichtsvermogen heeft. Weinigen van ons hebben dat. De ufo’s bestaan op deze niveaus van etherisch-stoffelijke materie, evenals de bemanningsleden die ze besturen. Zij zien elkaar net als wij dat doen, maar wij kunnen hen niet zien – tenzij ze de trilling van hun lichaam en/of hun ruimteschip verlagen zodat zij tijdelijk vaststoffelijk worden. Dan kunnen wij hen zien, maar alleen wanneer zij dat willen. Zij willen mensen niet bang maken, dus zijn ze voorzichtig met het tonen van zichzelf. Als iemand bang voor ze is, verdwijnen ze simpelweg – dan vertrekken ze.
Etherische kernenergie lekt van kerncentrales en kernproeven, maar onze instrumenten zijn te grof om dit waar te nemen. De Meester zegt dat deze krachtige nucleaire vervuiling de oorzaak is van de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd en de drastische stijging in het aantal geboorten van autistische kinderen. Het tast ons immuunsysteem aan en maakt ons vatbaar voor ziekten – griep, kanker, enz. – die we normaal gesproken zouden kunnen weerstaan.

Graancirkels
Het tweede onderdeel van de missie van de ufo’s is het creëren van prachtige graancirkels die over de hele wereld verschijnen. Deze graancirkels, die buigen maar (op haast miraculeuze wijze) niet afbreken of afsterven, vormen een wonderbaarlijk ‘visitekaartje’ om ons te vertellen dat ze hier zijn. Zoals Benjamin Creme zo prachtig zegt: “Als je ogen hebt om te zien, vertelt dit teken je dat iemand met geweldige intelligentie, vaardigheid, tact en terughoudendheid de rand van ons gewaad aanraakt en zegt: “We zijn er.” (blz. 12)
Een andere reden voor de graancirkels, die in luttele seconden worden gemaakt door de ufo’s en worden gecreëerd door gedachtekracht, is om het aardmagnetisch veld van onze planeet af te bakenen. Dit, in combinatie met energie van de zon, is bestemd voor toekomstig gebruik als onderdeel van de Wetenschap van het Licht – een geschenk aan ons van de Ruimtebroeders wanneer we oorlogen eenmaal hebben beëindigd – en het zal ons voorzien van schone, kosteloze, vrijwel oneindige energie voor onze planeet.

De ‘Ster’
Het derde onderdeel van de missie van de Ruimtebroeders is om een prachtig en onmiskenbaar teken te geven van een niet eerder voorgevallen gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden. Tweeduizend jaar geleden, kwam de grote leraar, Jezus, om het Vissen-tijdperk in te luiden en om zijn lering over de Liefde van God te brengen. De wijzen uit het Oosten volgden een ‘ster’ terwijl deze zich langs de hemelen bewoog en tot stilstand kwam boven Bethlehem alwaar de ster neerscheen op de geboorteplek van Jezus, zodat de Wijzen uit het Oosten hem konden eren. Dat was echter geen ster, maar een ruimteschip ter grootte van tweeëneenhalf voetbalvelden.
De Ruimtebroeders hebben nu opnieuw vier speciale, enorme ufo’s gecreëerd, elk ter grootte van vijf voetbalvelden – een in het noorden, een in het zuiden, in het oosten en een in het westen rondom de planeet – zodat deze ‘ster’ door iedereen gezien kan worden. Ze stralen en twinkelen als sterren, maar ze gedragen zich verder niet als sterren. Ze bewegen, veranderen snel van kleur en ze staan er om bekend op menselijke gedachten te reageren. YouTube en de website van Share International (www.share-international.org) staan vol met beeldmateriaal en video’s van Maitreya’s ‘ster’. De ‘sterren’ zullen daar blijven, zichtbaar tijdens heldere nachten en dagen, totdat de Wereldleraar naar voren treedt en de mensheid toespreekt op de Dag van Zijn Verklaring.

Krachten van Licht
Het vierde onderdeel van de missie van de ufo’s is als deel van de “Krachten van Licht”, die de mensheid op aarde helpen om vooruit te komen in onze evolutie. De ruimtemensen “werken dagelijks, elk uur, van minuut tot minuut, samen met Maitreya.” (blz. 16) “Wij zien de Krachten van Licht als de Esoterische Hiërarchie: de Christus en Zijn groep Meesters Die, samen met al hun discipelen, de Krachten van Licht van onze planeet vormen… Zij verzamelen een leger mensen uit de hele wereld om Zich heen, die in de komende tijd met Hen samen zullen werken.” (blz. 22) Dit omvat ook de door Maitreya in 1922 in het leven geroepen Nieuwe Groep van Werelddienaren. Tezamen zijn dit “de Krachten van Licht” die de weg bereiden voor Maitreya’s verschijning, op het juiste moment, om openlijk met de mensheid samen te werken, teneinde een schitterende beschaving op Aarde te creëren.

Juiste verhoudingen
Het vijfde onderdeel van de missie van de ruimtebroeders is als rolmodel voor het creëren van juiste verhoudingen. “Samenleven in vrede is de boodschap van Maitreya. Zo leven de Ruimtebroeders – onschadelijk, tactvol, respectvol,” schrijft Benjamin Creme. “Wij zijn één zonnestelsel. We zijn met zijn allen bezig aan een gezamenlijke reis naar volmaaktheid. We staan op verschillende niveaus; sommigen zijn dichter bij het einde van de weg, en anderen worstelen zelfs na miljoenen jaren nog om het pad naar de goede weg te vinden. De Ruimtebroeders zijn er om ons te helpen. Met hun hulp zullen de krachten van het kwaad vernietigd worden, de krachten die mensen overal verhinderen om samen te leven in vrede, met rechtvaardigheid en juiste verhoudingen. Juiste verhouding is de volgende voorbestemde stap voor de mensheid, en met de hulp van de Ruimtebroeders en het naar buiten treden van onze eigen Hiërarchie van Meesters zal die stap snel genomen worden.” (blz. 19-20)
Een centraal en terugkerend thema in Creme’s boodschap is dat niemand anders ons werk voor ons zal doen. We kunnen advies en leringen ontvangen, maar we moeten zelf het werk van de reconstructie van onze samenleving en planeet ter hand nemen. Zoals Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” (blz. 87)

Nieuw onderwijs
Deel Twee van De Bundeling van de Krachten van Licht behandelt de veranderingen in het onderwijs die vereist zijn in de komende tijd – een tijd van nieuwe wetenschap en een toenemend bewustzijn van wie we in werkelijkheid zijn en de krachten die om ons heen werken.
Hier presenteert Benjamin Creme ‘Het Nieuwe Onderwijs’, een artikel van zijn Meester dat ons bestaan als zielen aanduidt, evenals onze evolutie door de Wet van Wedergeboorte en de noodzaak van onderwijs dat voorbereidt op het leven, niet alleen op een baan.
De Meester onthult: “In de huidige vorm is onderwijs een bijzonder schamele vertoning, die slechts voorziet in de minimum vereisten voor een begrip van, en beheersing over, het menselijk milieu.” (blz. 101-102) “Onderwijs moet worden gezien als het middel waardoor de inwonende God wordt gevonden, gekend en uitgedrukt… Het bestaan van de ziel, de Goddelijke Middelaar, moet algemene aanvaarding vinden en technieken voor contact met dit hogere beginsel moeten algemene toepassing krijgen.” (blz. 102)
Een groot probleem binnen het onderwijs is dat we niet weten wie we zijn. “Ieder van ons is een ziel in incarnatie… Het probleem is dat ontwikkelingspsychologen merendeels het denkbeeld van de ziel verwerpen. De psychologie zal zich niet verder ontwikkelen totdat zij het bestaan van de ziel erkent.” (blz. 133) “Het doel van de ziel is het Plan van evolutie te dienen… De Meesters zijn hier om het Plan te dienen en om de mensheid te inspireren het doel van hun ziel ten uitvoer te brengen. (blz. 125) Hoe meer we leven als ziel, des te minder kan ons verleden ons raken, beïnvloeden, ons in gevangenschap houden. Zo zal het nieuwe onderwijs ons de samenstelling van de persoonlijkheid onthullen en ons onderrichten over de samenstelling van de energieën die op ons inwerken, en ons persoonlijke stadium van ontwikkeling op het evolutionaire pad. Gesterkt door de kennis, beschikbaar gesteld door de leringen van de Meesters en hun discipelen, zal de mensheid een ongekende mate van groei ervaren.
Vervolgens wordt het artikel van de Meester over ‘Het gezin’ herdrukt. Het artikel gaat in op het gezin als de hoeksteen van het maatschappelijk leven en de noodzaak om de jonge zielen die we in incarnatie brengen als toevoeging aan onze familie van zielen als onze kinderen, op de juiste wijze te voeden. Het nieuwe onderwijs moet “zich bezighouden en opleiden voor de vereisten van het gezinsleven… Toch wordt miljoenen jonge mensen toegestaan om dit veld van dienst – het moeilijkste ter wereld – grotendeels te betreden zonder welke vorm van training ook.” (blz. 103-104)
Deel Twee behandelt ook het onderwijzen van jonge kinderen, het onderwijzen van de jeugd, verwachte veranderingen voor leraren en lesprogramma’s, en de verhouding tussen familie en karma, evenals suggesties voor verdere studie langs deze lijnen.
Dit fascinerende, motiverende en zeer onthullende boek maakt zeker onderdeel uit van de ‘Tijd van Openbaring’.

Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van LichtDe geestelijke missie van de UFO’s, Share International Foundation, Amsterdam, Londen, 2010.

Dick Larson is therapeut en woonachtig in Los Angeles (VS), en past de leringen van de Oude Wijsheid en praktische spiritualiteit in zijn werk toe. Hij is geïnterviewd in landelijke talkshows op de radio en heeft voor de publieke omroep een serie televisieshows geproduceerd die in grote steden in heel Amerika zijn uitgezonden.

Spaanse burgemeester en radicale non spreken zich uit tegen marktwerking
door Niels Bos

Hij is de 57-jarige burgemeester van een Andalusische stad die ‘de Robin Hood van Spanje’ wordt genoemd voor het organiseren van anti-bezuinigingdemonstraties in de hele regio, het bezetten van banken en het steunen van een levensmiddeleninval in een supermarkt ten behoeve van de armen. Zij is een benedictijner non, een aan de Harvard universiteit opgeleide theoloog en geschoold arts, die zich heeft ontpopt tot een belangrijke stem in de Spaanse protestbeweging, de Indignados (“Verontwaardigden”), tegen de uitwassen van het kapitalisme. Beiden hebben afzonderlijk voor nationale en internationale krantenkoppen gezorgd door hun uitgesproken ideeën, woorden en daden.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, burgemeester van Marinaleda, kreeg nationale bekendheid nadat hij en een groep arbeiders weigerden om in een supermarkt te betalen voor 10 winkelwagentjes vol basisvoedingsmiddelen, die zij onder de voedselbanken van de regio verdeelden. Sánchez Gordillo legt uit: “Dat was om de aandacht te vestigen op het feit dat er nu zo veel mensen in Spanje de grootste moeite hebben om genoeg te verdienen om te kunnen eten. We wilden laten zien dat dit probleem in de 21ste eeuw in Spanje bestaat. Gandhi zou het hebben gesteund.” Sánchez Gordillo strijdt al meer dan 30 jaar voor herverdeling van rijkdom door middel van landbezettingen, goedkope woningen en coöperaties. Misschien was het de lange geschiedenis van de Andalusische strijd om land, teruggaand tot de Romeinse tijd, die de dorpelingen meer dan twee decennia geleden inspireerde om stukken onderbenutte grond te bezetten die de plaatselijke adel toebehoorden. Na een strijd van 12 jaar werd de dorpelingen in 1992, in een historische beslissing van de lokale overheid, grond toegekend voor hun coöperatieve landbouwprogramma.
Successen zoals deze hebben het kleine stadje Marinaleda – met bijna 3.000 inwoners – omgevormd tot wat sommigen een ‘communistisch utopia’ noemen. Maar Sánchez Gordillo haast zich te verwijzen naar Marinaleda’s stelsel van directe democratie, waarin alle belangrijke beslissingen in grote bijeenkomsten gezamenlijk genomen worden. Het contrast tussen de Spaanse werkloosheid van 27,2 procent – de hoogste in de EU – en de vrijwel volledige werkgelegenheid in Marinaleda, getuigt van het succes van het coöperatieve beleid in Marinaleda en vervult de burgemeester “tegelijkertijd met hoop en wanhoop”. Sinds het begin van de crisis is Andalusië, waar de werkloosheidscijfers tot de hoogste in de hele Europese Unie behoren, een brandpunt geworden voor de draconische bezuinigingsmaatregelen van de overheid die zich op openbare diensten richten.
De woorden en daden van de ‘Robin Hood’-burgemeester worden door de autoriteiten naar wie hij uithaalt met een mengsel van verachting en verontwaardiging ontvangen. “Men kan niet Robin Hood zijn en tegelijkertijd een salaris als de sheriff van Nottingham verdienen,” aldus de parlementaire woordvoerder van de regerende partij in het Spaanse parlement. Maar, zoals Sánchez Gordillo aangeeft, dit project gaat over veel meer dan de burgemeester en zijn reputatie. “Het belangrijkste wat we hier hebben gedaan, is ons inspannen voor het verkrijgen van land met vreedzame middelen en ervoor zorgen dat huisvesting een recht is, geen handel. En als dorp werken we allemaal mee, discussiëren we en werken we samen: dat is trouwens fundamenteel voor elke samenleving.”

De demonstrerende non
Zuster Teresa Forcades, een non met zachte stem in een rustig klooster in de bergen nabij Barcelona, heeft ook felle aanvaringen gehad met de autoriteiten op hun eigen terrein. Zij werd bekend in 2009 op het hoogtepunt van de wereldwijde varkensgriepepidemie, toen ze in het klooster een video opnam, die door meer dan een miljoen mensen werd bekeken, waarin zij haar bezorgdheid uitte over de gevaren van het vaccin. Ze raakte betrokken in een polemiek met de Wereldgezondheidsorganisatie en de farmaceutische industrie, maar Forcades, opgeleid als arts in de VS en in het bezit van een doctorsgraad in de Volksgezondheid, legt uit dat ze na drie maanden studie naar de onderliggende wetenschap gewoon stomverbaasd was over het gebrek aan wetenschappelijke grond voor het overheidsbeleid en de beslissingen met betrekking tot de Mexicaanse griepvaccinatie. “De campagne was niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten, maar werd georkestreerd omwille van de industriële belangen van de grote farmaceutische bedrijven,” zegt ze. Deze affaire bleek slechts het begin van haar publieke bekendheid te zijn, nadat ze openlijk de bezuinigingsmaatregelen van de conservatieve regering van Spanje, waardoor ook de gezondheidszorg en het onderwijs werden getroffen, begon te hekelen. Volgens de regering waren de bezuinigingen nodig om het overheidstekort te beperken, maar Forcades stelt: “De bezuinigingen negeren de behoeften van de meerderheid en dienen de belangen van een minderheid. De economische crisis in Spanje heeft een punt bereikt waarop ze het weefsel van de samenleving bedreigt,” vervolgt ze. Erop wijzend dat de belastingen op de verkoop van brood hoger zijn dan die op financiële speculatie vraagt ze: “Waarom zou er een belasting op basisgoederen moeten zijn en geen belasting op financiële transacties?”
Zuster Teresa’s kritische kijk op versleten machtsstructuren is niet alleen voorbehouden aan de wereld buiten de kloostermuren. Zo heeft ze ook opgemerkt dat een structureel onderdeel van de kerk is verouderd en pleit zij openlijk voor vrouwelijke priesters, terwijl anticonceptie en abortus aan het geweten van de betrokkenen zelf moet worden overgelaten. Ze stelt: “De rooms-katholieke kerk, die mijn kerk is, is vrouwonvriendelijke en patriarchaal in structuur. Dit moet zo snel mogelijk veranderen.”

Niels Bos is medewerker van Share International en woont in Utrecht.

door de Meester -, via Benjamin Creme (6 juni 2013)

Het wordt voor velen steeds duidelijker dat het huidige economische stelsel van de wereld aan duigen ligt en veranderd moet worden. Zo stagneren de economieën van de VS, Europa en Japan en in China, nog maar kort een grootmacht, neemt de groei af. Alleen India, waar miljoenen nog steeds in armoede leven en sterven, en Brazilië houden de banier van ‘succes’ nog hoog.
Toegegeven, dit is een zeer onvolledige kijk op de wereld­economieën, maar algemeen geldt dat landen wegkwijnen en niet weten hoe te floreren. De oude kunstgrepen werken niet langer: academici prijzen zich gelukkig met een baan in de bediening; de armen zijn armer dan ooit tevoren en dankbaar voor voedsel­banken; de middenklasse worstelt om “het hoofd boven water te houden”; de rijken zijn rijker dan ooit, maar vinden dat ze teveel belasting betalen. Regeringen doen hun best, maar hun prioriteiten zijn verkeerd en hun methoden niet langer van toepassing voor de problemen die zich aan de wereld voordoen.
De mensen, echter, die het meeste lijden onder de dadeloosheid of het verkeerde denken van de regering, zien hun eigen behoeften maar al te goed. Zij willen vrijheid, rechtvaardigheid, het recht op werk en een wereld in vrede waarin hun gezin kan gedijen. Aan hun eisen wordt steeds meer uiting gegeven. Niet lang meer zal het gewone volk zijn boosheid en frustratie, die zijn deel zijn, in toom houden. Zij hebben geen vertrouwen meer in de woorden en daden die de regeringen in hun naam uitvoeren. Al te lang en al te vaak zijn ze misleid en is hun geboorterecht hun ontzegd. Ze zien dit in eenvoudige bewoordingen, maar met heldere blik, terwijl ze de intriges van de machtige rijken niet langer vertrouwen. De stem van het volk zwelt aan, nee, is aangezwollen, en roept de mensen op zich uit te spreken.
De mensen hebben, met heldere blik en onbevreesd, de toekomst gezien en de mogelijkheid om hun aspiraties voor een rechtvaardige en vreedzame wereld te vervullen. Zij weten dat dit niet vanzelf zal gebeuren maar dat zij, samen met hun broeders en zusters, de kracht van vervulling in eigen hand moeten nemen. Ze weten ook dat de weg zwaar en gevaarlijk kan zijn, maar dat de prijs te kostbaar voor hen is om te falen, want het is de prijs van broederschap, van rechtvaardigheid en vrede, en een beter, eenvoudiger en waarachtiger leven voor allen. Zij weten dat geen opoffering te groot is om dit te bereiken en zijn bereid ervoor te sterven.
Zo zullen de mensen in de wereld het geboorterecht van vrijheid en rechtvaardigheid erven dat hun deel is. Zo zal de stem van het volk zich in de komende maanden en jaren luider en duidelijker verheffen.