V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya tot dusver in Rusland gegeven?
A. Tot nu toe acht in Rusland, dus 92 interviews in totaal. (Per 11 april 2013.)

V. 1) Is de respons op Maitreya’s interviews nog steeds positief? 2) Is Maitreya in Rusland ook voor de radio geïnterviewd? 3) Worden Maitreya’s interviews in heel Rusland uitgezonden? 4) Zijn er ook Russische interviews met Maitreya die Polen, de Baltische staten, voormalige Sovjet-republieken of Oostblok-landen hebben bereikt? 5) Zijn er Russische interviews met Maitreya uitgezonden op Russische zenders in het buitenland?
A. 1) Ja. 2) Nee. 3) Ja. 4) Voor zover wij weten niet. 5) Nee.

V. 1) Is de grote en groeiende kloof tussen rijk en arm in Rusland een factor waardoor juist Russen openstaan voor Maitreya’s denkbeelden over economische hervorming en samendelen? 2) Veel Russen verlangen terug naar de oude tijd toen het communisme heerste. Worden Maitreya’s denkbeelden als een terugkeer naar het communisme gezien?
A. 1) Ja, waarschijnlijk. 2) Door sommigen wel.

V. Heeft Maitreya interviews gegeven in Argentinië?
A. Nee.

V. Kunnen mensen die in Maitreya geloven Zijn denkbeelden channelen?
A. Nee, ik vrees van niet. Er zijn veel mensen die beweren da ze Maitreya ‘channelen’ en menen dat dat echt gebeurt, maar om boodschappen van Maitreya aan de wereld te kunnen doorgeven vereist een jarenlange training die uitmondt in het vermogen om Zijn overschaduwende aanwezigheid te ontvangen. Er bestaan zeven authentieke discipelen, alle in verschillende delen van de wereld, die door Maitreya gebruikt worden om Zijn energieën te verankeren. Het is dus niet zozeer een kwestie van het doorgeven van informatie of boodschappen, maar in de meeste gevallen eerder een kwestie van Hem vertegenwoordigen. Los van deze zeven discipelen zijn er veel mensen die ten onrechte denken dat zij Maitreya ‘channelen’, maar dat is niet zo. Dat is begoocheling.

V. Hoe gevaarlijk is Noord-Korea momenteel volgens u?
A. Noord-Korea is gevaarlijk omdat het jong is, zich machtig voelt en graag als machtig gezien wordt. Momenteel dreigt het volgens mij echter alleen maar.

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken?
A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China.

V. Hoeveel procent van de straling afkomstig van de ramp bij de kerncentrale in Fukushima (inclusief de straling die daar nog steeds vrijkomt) is door de Ruimtebroeders geneutraliseerd?
A. 60 Procent.

V. In hoeverre vormt de straling van de ramp bij Fukushima nog een gezondheidsrisico voor de bevolking van Japan, hetzij voor mensen die dicht bij Fukushima wonen dan wel voor mensen die verder weg wonen?
A. Er is nog steeds een gezondheidsrisico omdat circa 30 procent van de straling er nog is, hoewel dat van plaats tot plaats verschilt. Hoe dichter bij Fukushima, des te groter het risico.

V. In antwoord op vragen in Share International (mei 2011) over de ramp bij Fukushima zei u: “Tot dusver zijn er geen andere landen getroffen door de radioactieve straling vanuit Japan.” En: “Tot dusver zijn alleen de mensen in het noordoosten van Japan door de straling getroffen.” Echter, een bericht op de CommonDreams website stelt: “Volgens een nieuw onderzoek dat in de Open Journal of Pediatrics is gepubliceerd, hebben kinderen die tussen week 1 en week 16 na het begin van de ramp in Alaska, Californië, Hawaï, Oregon en Washington zijn geboren, 28 procent meer kans op congenitale hypothyreoïdie [CH; een aangeboren tekort aan schildklierhormonen] dan kinderen die in dezelfde periode een jaar eerder in die staten geboren zijn.” Zijn kinderen aan de Amerikaanse westkust inderdaad op deze manier door de ramp bij Fukushima getroffen, zoals het onderzoek lijkt uit te wijzen? Zo ja, zijn er ook elders kinderen door de ramp getroffen?
A. De Amerikaanse westkust is niet direct door de ramp bij Fukushima getroffen.

V. Kunt u de stralenstructuur en het punt in evolutie geven van Margaret Thatcher (1925-2013), de voormalig Britse premier?
A. Z: 2; P: 1 (6); M: 6 (1); A: 6 (2); F: 7 (1). IG: 1,7.

V. 1) Kunt u iets zeggen over Margaret Thatcher en haar nalatenschap? Sommigen bewonderen haar, anderen haten haar; het is, zoals sommige commentatoren zeggen, alsof ze het land gespleten heeft. Klopt dat? 2) Weer anderen menen dat ze de voormalige glorie van Groot-Brittannië hersteld heeft. Wat is daarvan waar? 3) Was zij een progressief denker of een verdeeldheid scheppende exponent van Vissen?
A. 1) Ja, volledig. 2) Dit is pure begoocheling. Brittannië was ooit “groot” en zal op een geheel andere manier weer groot worden. Het heeft een zeer bijzondere rol te spelen in het toekomstige verbond van de landen van de wereld. 3) Een verdeeldheid scheppende exponent van Vissen bij uitstek.

V. Er wordt gezegd dat de invloed van Margaret Thatcher ook nu nog, in het tweede decennium van de 21ste eeuw, gevoeld kan worden. Hoe?
A. Door de verdeeldheid in het Britse sociale stelsel dat zij tot stand heeft helpen brengen, waardoor ze het ten minste 50 jaar achteruitgezet heeft. Ze was even relevant en nuttig als het achterlijkste en meest bekrompen lid van de Amerikaanse republikeinse Tea Party. Ik citeer de beroemde actrice Glenda Jackson, die nu parlementslid is, die haar reactie op mevrouw Thatcher beter samenvatte dan ik zou kunnen: “Het thatcherisme heeft dit land de gruwelijkste sociale, economische en spirituele schade toegebracht.”

V. Margaret Thatcher leek een diepgeworteld egoïsme en materialisme aan te boren die tot dan toe niet in het Verenigd Koninkrijk aan de oppervlakte waren gekomen. Dat materialisme lijkt zich ook te hebben doorgezet nadat zij was afgetreden. Wat is uw mening hierover?
A. Dat materialisme is toegenomen nadat ze is afgetreden. Om het parlementslid Glenda Jackson verder te citeren: “De basis van het thatcherisme was dat alle dingen waarvan ik geleerd had dat het ondeugden waren … onder het thatcherisme deugden werden: hebzucht, egoïsme, geen bekommernis voor de zwakkeren.”

V. Ten tijde van haar ‘heerschappij’ leek Margaret Thatcher bijzonder machtig; achteraf bezien lijkt het alsof ze tot een ver verleden behoorde. Haar ideeën en opvattingen waren zo schadelijk dat het bijna is alsof je naar dinosauriërs kijkt. Wat is uw kijk op mevrouw Thatcher en dergelijke figuren?
A. Ze was een exponent van het verleden en verouderde waarden die de mensheid in de gevaarlijkste positie uit heel haar geschiedenis hebben gebracht.

V. Wat is de relatie tussen de verkiezing van de nieuwe paus en het proces van verschijning van Maitreya?
A. Geen.

V. Zijn er wonderen gebeurd tijdens de verkiezing en installatie van de nieuwe paus in maart 2013?
A. Nee.

V. Komt er een kanteling van de polen in de nabije toekomst?
A. Nee.

Plezier op de beurs
In het weekeinde van 15 op 18 februari stond onze groep met een kraam op een beurs in Vancouver. Zaterdagmiddag was het de beurt van mijn partner Jessie en mij om daar te staan en zij had toen een gesprek met een zeer interessante man. Hij leek midden of achterin de zeventig, mogelijk Aziatisch (hoewel het een beetje moeilijk was om zijn afkomst vast te stellen) en was ongeveer 1,52 m. lang. Hij droeg gewone Westerse kleding en liep met een stok. Hij was die dag al eerder langsgekomen, maar toen Jessie hem vroeg of hij de informatie over de Wereldleraar wilde horen, antwoordde hij dat er zoveel leraren waren en je niet zeker kon zijn van de waarheid in wat zij zeiden. Jessie was het met hem eens en had gezegd dat je kritisch moet zijn. De bezoeker liep toen verder.
Later die middag kwam hij terug en begon onze uitstalling van de boeken van Benjamin Creme te bekijken. Jessie liep enthousiast naar hem toe en begroette hem met “U bent teruggekomen.” De man begon met Jessie te praten over allerlei verschillende zaken; het gesprek duurde ongeveer een half uur. Een van de dingen die er voor ons echt uitsprongen was, toen hij zei dat hij had nagedacht over wat het doel van het leven was en tot de conclusie was gekomen dat dat dienen was. Hij zei dat dienen het enige was wat belangrijk was en dat je niets terug zou moeten verwachten, maar naderhand gewoon weglopen en niet omkijken. Hij vertelde ook dat hij leraar was en met een onderwijzer had staan praten die klaagde dat de leerlingen niet wilden luisteren of leren wat hij hun probeerde bij te brengen. Hij zei dat hij de man had verteld dat de kinderen zich verveelden, dat ze al uit een vorig leven wisten wat hij hun probeerde te onderwijzen en ze gefrustreerd waren omdat het moeilijk voor hen was om die kennis uit zichzelf naar boven te halen. Jessie vroeg hoe je ze zou kunnen helpen en hij zei dat dat erg moeilijk was. Hij praatte erover alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld was om over vorige levens te praten. Hij zei ook dat hij delinquenten onderwees.
De hele tijd dat hij aan het praten was, lachte en glimlachte hij en hij zei nooit iets met grote nadruk, dogmatisme of fanatisme. Hij was heel ontspannen en keek Jessie direct aan, ook al stond ik er dichtbij en stond een aantal van onze groepsleden aan de andere kant van de tafel naar het gesprek te luisteren. Hij zei dat hij zes jaar lang aan huis gebonden was geweest, dat vandaag zijn eerste dag buiten was en hij naar deze beurs was gekomen; hij zei ook dat mensen tegen hem gezegd hadden dat hij moest gaan zitten, maar hij wilde kijken hoelang hij rond kon lopen. Een van onze groepsleden vroeg waar hij vandaan kwam; hij beantwoordde die vraag niet rechtstreeks, maar noemde alleen enkele plaatsen waar hij gewoond had (voor het merendeel in verschillende landen in Afrika). Hij zei dat hij verschrikkelijke dingen gezien had. Hij had bij zichzelf gedacht dat hij eens wilde kijken hoe het hier was, dus kwam hij de halve wereld over om in Vancouver te zijn; hij was hier 40 jaar geleden gekomen en had een aantal verschillende banen gehad. Een van de laatste dingen die hij zei was dat je eenvoudig zou moeten eten. Jessie miste het woord “eenvoudig” en vroeg hem daarom wat hij bedoelde. Hij legde uit dat mensen een wortel uit de grond halen en die groter of kleiner maken, veranderen in andere dingen, maar zo zou je niet moeten eten.
Hij gaf niet echt aan dat het gesprek ten einde liep en dat hij wegging, maar het was net alsof hij had besloten dat het genoeg was. Terwijl hij zich omdraaide om weg te gaan, gaf hij me een hand en we schudden elkaar hartelijk en stevig de hand. Ik had gedacht dat hij Maitreya of de Meester Jezus was en vroeg me af welke naam hij zou gebruiken, dus vroeg ik hem hoe hij heette. Terwijl hij wegliep, wachtte hij even, en met een ondeugende glimlach en een fonkeling in zijn oog zei hij: “Gabriël. Maar zonder de halo!” en maakte met zijn vinger een kleine cirkel in de lucht.
Nadat hij was vertrokken, zei Jessie dat ze de hele tijd dat hij met haar gesproken had, gedacht had: “Dit is Maitreya”. Kunt u zeggen of hij Maitreya of een van de Meesters was, of misschien gewoon een interessante man?
R. en J.S., Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Nog een erfenis van Thatcher?
Op 3 juni 2012, tijdens de vlootschouw ter ere van het diamanten jubileum van de koningin, fietste ik naar Battersea Park vanwaar ik de vloot op de Theems hoopte te zien, maar bij het hek van het park werd ik door de beveiliging tegengehouden en gevraagd om een kaartje te laten zien om mijn lokale park binnen te mogen. Enigszins lichtgeraakt vroeg ik de beveiligingsman waar ik een kaartje zou kunnen krijgen. Hij wees me naar de zwartekaartjesverkopers buiten het park. Omdat ik sjacheraars niet wilde laten profiteren van wat er gebeurde, liep ik door de menigte naar de Chelsea-brug vanwaar ik de vloot hoopte te zien, maar daar merkte ik dat ik zonder kaartje niet bij het begin van de brug kon komen om de rivier te zien. Toen kwam er een politieagent langs die iedereen van de brug wegstuurde. Ik voelde me gefrustreerd en was razend. Een heel aardige man kwam glimlachend naar me toe en we wisselden onze gelijksoortige onsuccesvolle pogingen om de rivier te zien uit en al gauw lachten we allebei vrolijk over de dwaasheid van het geheel. Hij leek in de 30, van Afrikaanse afkomst en droeg zijn haar in keurige lange vlechten. Was hij een Meester?
Daarna fietste ik naar huis om het evenement op televisie te volgen.
N.G., Herne Hill (Londen, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Ommekeer
Ik zou graag iets vragen over een ervaring van vele jaren geleden. Ik zat in een zeer onplezierige situatie. Ik was aangevallen en werd daarna gechanteerd. Ik werd erg depressief en teruggetrokken en na enkele maanden begon ik mijn vertrouwen in mijn medemens te verliezen; ik wilde niet meer leven en wilde ontsnappen.
Op een dag voelde ik dat ik niet zo door kon gaan en voor het eerst in mijn leven kreeg ik gedachten om er een eind aan te maken. In mijn wanhoop knielde ik neer en bad om hulp. Ik voelde een prachtige, onbeschrijfelijke energie, liefde en licht om me heen. Ik voelde me geliefd, gekoesterd; het was bijna alsof ik fysiek opgetild werd, tranen van vreugde rolden over mijn wangen. Ik weet niet meer hoelang het duurde, maar ik werd erdoor veranderd. Ik heb me sinds die dag, nu meer dan 10 jaar geleden, nooit meer depressief of terneergeslagen gevoeld. Ik besefte dat mijn leven een bedoeling heeft. Kunt u zeggen wie die tegenwoordigheid was? Toen dacht ik dat het een Engel moest zijn. Was het Maitreya?
E.S., Edinburgh (Schotland, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ervaring een zegening van de Meester Jezus was.

Directe benadering
In 2013 gaf ik in Los Angeles een lezing voor 50 mensen. Na de lezing kwam een kleine, oudere vrouw in een leuk oranje pakje naar me toe en gaf me snel een omhelzing. Terwijl ze me omhelsde, zei ze in mijn oor iets als: “Ik houd van je energie. Ik genoot van je lezing. Ik houd van je stijl.” of woorden van die strekking. Ik was zo geschokt door haar snelle omhelzing en reactie dat ik niet alert was en niet goed luisterde. Ik bedankte haar en zei haar dat ik van haar hield en zij zei hetzelfde tegen mij. Ze was met een lange kalende man die erg weinig zei. Toen vroegen ze breed lachend of ik gauw weer een lezing gaf. Dat was de volgende maand, dus Lynne — mijn collega bij deze lezing — en ik vertelden hun waar en wanneer. Waren zij bijzondere personen?
D.L., Los Angeles (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus was en de man een discipel van de Meester Jezus.

Nachtzicht
Op 13 maart 2013 gingen we na zonsondergang de heuvel achter ons huis op om te zien of we de komeet PanSTARRS konden ontdekken. We hadden uitzicht naar het westen boven de oceaan en, hoewel de hemel vol wolkenlagen was, waren we met een verrekijker in staat de komeet op te sporen, terwijl hij zich langzaam tussen de lagen voortbewoog. Er was nog een ander stel en we hielpen hen om de komeet ook met hun verrekijker te lokaliseren. Nadat ze weggegaan waren, verscheen er een man naast me en vroeg of we de komeet gezien hadden. Ik zei: “Ja, maar je kan hem niet zonder verrekijker zien.” Hij zei nuchter: “Ja, dat kun je wel, hij is daar,” en wees naar een donkere wolk waarin de komeet verdwenen was. Een ogenblik dacht ik dat ik een op een lovertje lijkende fonkeling in de wolk kon zien, maar dat was alles. Ik verwonderde me over de scherpte van zijn gezichtsvermogen. Hij was lang, met een scherpe neus, niet kaal maar met een glad hoofd en had een air van verstandelijkheid.
Hij loste op in de duisternis en kort daarna maakte ik tegen mijn partner de opmerking dat naar de komeet kijken net zo voelde als een overschaduwing: mijn hoofdcentra waren heel erg open en gestimuleerd. Ik was verbaasd dat het kijken naar een komeet dat effect kon hebben, omdat ik nooit over zulke ervaringen had gehoord. Even kwam echter de gedachte bij ons op dat de bron van die energie niet de komeet was geweest maar de heer met de scherpe ogen, die naast me was verschenen. Het gevoel van uitgebreid bewustzijn en lichtheid duurde tot ver in de volgende dag. Was hij misschien een bijzondere persoon, misschien een vriend van een andere planeet?
F.F., San Francisco (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘de heer met de scherpe ogen’ inderdaad de Meester Jezus was.
Noot: In antwoord op eerdere vragen benadrukte Benjamin Creme het belang van kometen:
Komeet Kahoutek: “… krachtige samenvoegende energieën werden vrijgegeven toen deze komeet door ons zonnestelsel reisde; samenvoegende krachten die een enorme uitwerking zullen hebben op deze planeet, evenals op alle andere planeten. Dit zonnestelsel zal enorm vooruitgaan als gevolg van de instroom van de samenvoegende energieën van deze komeet. Dit is deel van het inwijdingsproces dat nu plaatsvindt.” (De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)
Komeet Hailey: “…spint een kosmisch web, zoals mijn Meester het noemt. Kometen dragen materie en energieën op verschillende frequenties van het ene deel van het heelal naar het andere, waardoor in de hele galactische ruimte complexe netwerken van energie opgebouwd worden. Waar kometen verschijnen, zaaien ze het zaad van toekomstige ontwikkeling en op die manier brengen zij het doel ten uitvoer van ‘De Ene over Wie niets gezegd kan worden’, de onvoorstelbare Entiteit Die de Melkweg bezielt.” (Share International, jan./feb. 1986)
“[De Komeet Hailey] spint een ‘kosmisch karmisch web’ en draag energie op verschillende frequenties van het ene deel van het heelal naar het andere, waardoor ‘karmisch zaad’ voor toekomstige ontwikkeling in verschillende zonnestelsels geplant wordt.” (Share International, maart 1986)

Stof tot nadenken
Enkele jaren geleden, in 2006 of 2007, toen ik student was, overkwam me iets merkwaardigs. Het was een regenachtige middag. Na afloop van de colleges op de universiteit was ik op weg naar een café om een vriendin te ontmoeten. Op weg daarheen werd ik, al luisterend naar Enya, sentimenteel en werd overstroomd door een innerlijke vreugde, waar ik niet erg vatbaar voor ben. Ik woon in Soria (Spanje), een heel klein stadje waar we elkaar allemaal kennen en bijna iedereen naar dezelfde bars of café’s gaat. Toen ik het café binnenging, zat er een man aan de bar. Hij zag er onverzorgd uit, was van middelbare leeftijd, gekleed in een joggingpak; over het geheel genomen zag hij er als een zwerver uit. Hij dronk iets en terwijl ik binnenkwam, stond hij op alsof hij op me gewacht had. Hij begon me te vertellen dat het leven een geschenk was, dat ik meer moest lachen omdat het leven geweldig was en nog meer van dat soort dingen. Ik lachte niet vaak en ik heb maar heel zelden gedacht dat het leven een geschenk was; wat hij me vertelde had dus een heel bijzondere bedoeling. Daarna vroeg hij me hem mijn hand te geven en toen was het alsof de tijd stilstond, ik voelde iets zeer vreemds. Ik was geheel in beslag genomen. Plotseling verdween de man en ik heb hem niet meer gezien. In het café was iedereen verbaasd en niemand kende hem. Was deze man een Meester? Misschien Maitreya?
D.R.L., Soria (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

“NASA Engel” op scherm Times Square

Als onderdeel van haar activiteiten om het publiek te informeren stuurt Share International geregeld persberichten naar de wereldmedia. Dat dit werk wel degelijk invloed heeft, werd bewezen door een groot reclamescherm op het gebouw van Reuters op Times Square in New York (VS), waarop de door de NASA gefilmde Deva of Engel werd getoond zoals die begin april 2013 door Share International VS in een persbericht naar het persbureau PR Newswire was gezonden. De afbeelding werd op 9 en 11 april vier keer op het scherm geprojecteerd met de tekst “Engel gefilmd door NASA”.
In het persbericht werd de informatie van Benjamin Creme verspreid over de twee buitengewone foto’s die door camera’s van de NASA werden gemaakt van een enorme engelachtige figuur die in de buurt van de zon zweefde. De foto hierboven werd genomen door een fotograaf van PR Newswire.

Paasteken
Een vrouw uit Florida denkt dat de ongewone tekens die zij op een goudvisvormig crackertje ontdekte, een “teken van God” zijn. Patti Burke uit Melbourne (Florida, VS) at rond Pasen 2013 Goldfish crackers, toen ze er een aantrof met dicht bij de kop van de vis een kruisvormige afdruk omgeven door een cirkel en nog een cirkel. “Toen ik deze pakte, wist ik dat hij bijzonder was,” zei ze. Er zat een kruis op en het had een kroonvormige cirkel erboven bij zijn kop. Iets wat ik bij al de Goldfish die ik gegeten heb nooit eerder heb gezien. Ik geloof dat het een teken is, een teken van God dat…Hij nog steeds iedere dag in ons leven is, en dat wil Hij aan zijn volk laten zien,” aldus Burke. “En het is iets wat juist hier met Pasen gebeurde.” Pepperidge Farm, het bedrijf dat de Goldfish crackertjes produceert, zegt dat het niet weet waardoor de ongewone tekens zijn ontstaan. (Bron: clickorlando.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een teken is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

‘Ik geloof in engelen’
Op 3 februari 2013 besteedde het populaire religieuze programma ‘Songs of Praise’ van de BBC speciale aandacht aan verhalen over ervaringen met engelen, onder de titel ‘Ik geloof in Engelen’.
Eén daarvan was het bijzondere verhaal van Roy Godwin over een gebeurtenis die op een avond in december1981 plaatsvond. Toen hij met zijn vrouw en kinderen op een weg reed door een dicht bos, werd de auto van de heer Godwin frontaal aangereden door een tegenligger die aan het inhalen was. “Het was heel ernstig,” zei hij. “Het was duidelijk dat ik stervende was. Er was politie en een ambulance ter plaatse. Er kwam rook uit de voorkant van de auto en ze moesten iedereen eruit halen. Ze konden mij er niet uitkrijgen, omdat ik volkomen ingesloten zat.”
Terwijl hij wachtte uit zijn benarde positie te worden bevrijd, zag hij een figuur die naar hem toe kwam lopen: “Ik zat alleen in de auto. Plotseling kwam er door de duisternis een figuur en hij liep heel kalm en rechttoe rechtaan tussen de bomen door in het bos dat, zeker in die tijd, ondoordringbaar was met doornstruiken. Maar hij liep in een rechte lijn, direct naar de zijkant van de auto en klom naar binnen – de zitplaats was bedekt met gebroken glas maar hij zat daar gewoon…
“Hij droeg een jas met een capuchon die hij op had. Ik kon zijn gezicht niet zien. Hij legde meteen zijn arm om mijn schouder. Het voelde alsof ik op het elektriciteitsnet aangesloten werd. Die ongelooflijke kracht en energie stroomde voortdurend door me heen.”
Het ambulancepersoneel zei dat ze zijn gezin naar het ziekenhuis gingen brengen. Godwin vertelde: “Op dat moment klom deze persoon die naast me zat, uit de auto en zei, met krachtige en heldere stem: ‘Stop’.” De persoon sprak direct tot de politie en het ambulancepersoneel en zei: “Jullie moeten zijn vrouw naar hem toe brengen,” en dus brachten ze haar naar hem toe.  De persoon richtte zich toen tot Godwin: “Man, je moet weten dat je vrouw en kinderen en jullie als gezin weer samen zullen zijn en genezen, en als mensen je iets anders vertellen, moet je ze negeren.”
Toen de heer Godwin in het ziekenhuis arriveerde, werd hij onmiddellijk naar de operatiekamer gebracht. Hem werd gevraagd een formulier te tekenen voor toestemming om zijn linkervoet en onderbeen te amputeren: “Ik kon hun geen toestemming geven omdat alles wat ik horen kon, was: “Als mensen je iets anders vertellen, moet je ze negeren. Jij en je gezin zullen samen zijn en je zult genezen.’ Zodoende heb ik mijn voet niet laten amputeren en heb ik hem nu nog, en we maken het momenteel allemaal heel goed.”
Hij beschrijft hoe hij zich na de gebeurtenis begon af te vragen of alles een droom was geweest, maar een paar weken later bezocht de politie hem onverwacht. Ze zeiden dat ze twee vragen wilden stellen: “Gegeven de mate van schade aan de wagen wilden ze weten of ik een verklaring had voor het feit dat ik nog in leven was. En dan was hun tweede vraag over de figuur die met mij in de wagen was, die zo’n autoriteit uitstraalde dat zij zonder aarzelen gehoorzaamd hadden.
“Het lijkt alsof God een engel gezonden heeft om mij te helpen. Ik wist dat ik niet opgegeven was. Ik wist dat ik niet alleen was. Het was duidelijk dat God mij door de situatie heen geholpen heeft en ik voelde dat hij mij liefhad.” (Bron: BBC, Songs of Praise)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vreemdeling met capuchon de Meester Jezus was.)

 

NASA — Een opname vanuit NASA’s Zonne- en heliosferisch observatorium (SOHO) in de ruimte toont een UFO die door de zonnecorona lijkt te vliegen. 6 Maart 2013 gepubliceerd via YouTube. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het reusachtige ruimtevaartuig van de planeet Mars afkomstig was.)

 

 

NASA — Opnamen van SOHO zijn in een video gebruikt die op 14 juni 2012 op YouTube werd geplaatst onder de titel “UFO creëert enorme zonneflits”. Drie ringvormige voorwerpen lijken geleidelijk in zicht te komen. Het voorwerp schijnt zich op te laden alvorens weg te vliegen. Terwijl het voorwerp voorbij de zon vliegt werd een zonnereactie waargenomen. Dit bewijst dat de ufo echt is — een duidelijke en afgebakende interactie tussen het voorwerp en de zon.” (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester legt uit dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was. De veronderstelling dat “een zonnereactie werd waargenomen” is niet correct. Het ruimtevaartuig registreerde en berekende in feite een enorme afgifte van energie van de zon, die nu plaatsvindt en die wij op Aarde pas beginnen te voelen.)

Tekenen van Sai Baba en Swami Premananda
Sinds het overlijden van Sri Sathya Sai Baba op 24 april 2011 en van Swami Premananda op 21 februari 2011 verschijnen er in toenemende mate wonderbaarlijke materialisaties van vibuthi op hun foto’s, als doorlopende aanwijzing van hun voortdurende aanwezigheid.

De foto van Sai Baba in het gastenverblijf in Puttaparthi is, behalve Zijn gelaat, volledig bedekt met vibuthi. (Foto ingestuurd door S.L.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de school van Easwaramma in Puttaparthi, een van de vele scholen die door Sai Baba zijn gesticht, vinden sinds oktober 2012 voortdurende materialisaties van vibhuti plaats op een ceremoniële stoel en foto’s van Sai Baba. (Foto ingestuurd door S.L.)

 

 

 

 

Op een beeld van Swami Premananda vormt zich vibuthi tijdens Shivaratri, 8 februari 2013. (Foto uit het tijdschrift van Swami Premananda’s ashram.)

De kunst van schoonheid
boekbespreking door Carmen Font

Het begin van het toekomstig leven voor de mensheid is simpel in zijn grondslagen, maar vereist een diepe innerlijke blik en een juiste voorbereiding. Maitreya biedt een helpende hand bij het inpakken voor deze veelbelovende reis en adviseert ons over de basisbenodigdheden voor de toekomst en over wat het verleden toebehoort en achtergelaten moet worden. Aldus toegerust met onze beste prestaties op elk terrein en ons bewust van de uitdagingen die voor ons liggen, kan de mensheid beginnen aan een nieuw, rechtvaardig leven voor allen, met betekenis en doel. Maitreya’s Missie III (MMIII) geeft aanwijzingen over hoe we op eigen benen kunnen staan, maar rust ons tegelijk toe met het soort innerlijke kennis dat verandering op elk gebied inluidt en voedt: economisch, politiek, maatschappelijk en ecologisch.
MMIII bouwt in het allereerste hoofdstuk voort op Maitreya’s prioriteiten. Er zijn veel nuances in de welbekende basisbeginselen van “voedsel, onderwijs, onderdak en gezondheidszorg”, omdat mannen en vrouwen hun gevoel van broederschap moeten versterken middels een politiek systeem dat non-agressie en vrede waarborgt, teneinde op consistente wijze in deze basisbenodigdheden te kunnen voorzien. De rol van de Verenigde Naties is in dit opzicht cruciaal, niet alleen omdat die het ware parlement van de wereld zullen vormen, maar ook vanwege hun leidinggevende rol als distributeur van de hulpbronnen van de planeet. Benjamin Creme herinnert ons aan het verschil tussen een wereldregering – die niet als zodanig zal bestaan, omdat Maitreya niet aan het hoofd van enige organisatie zal staan – en een wereldparlement waarbij de Verenigde Naties “krachtig genoeg [moeten] zijn om in naam van de mensheid op te treden” (blz. 72-73), als “forum … voor het bespreken en oplossen van internationale problemen” (blz. 71-72). Tot dusver zijn de Verenigde Naties ontdaan van hun ware functie en we worden herinnerd aan op macht beluste mannen zoals Milosevic in Servië and Karadjic in Bosnië, als “avonturiers die gebruikmaken van de zwakheid van de VN en de verschillende onevenwichtige machtsverhoudingen in de wereld om een situatie te creëren waarin ze land en macht kunnen veroveren” (blz. 72). Ook al vond de laatste oorlog in de Balkan in het midden en het einde van de jaren 90 plaats, toch wordt deze informatie in de politieke actualiteit weerspiegeld, zoals in het Midden-Oosten, Afrika of Noord-Korea, die een steeds groter gevaar voor het politieke evenwicht in de wereld vormen.
Teneinde het wantrouwen te vermijden dat een gevoel van afscheiding voedt en, als gevolg daarvan, het gebrek aan samendelen en daarmee rechtvaardigheid en vrede, wordt ons aangeraden om hoedanigheden als goede wil en zijn liefhebbende geestverwanten, onschadelijkheid en onthechting te cultiveren. Deze aangeboren hoedanigheden kunnen en zullen juist uitgedrukt worden met het nieuwe onderwijs in het Nieuwe Tijdperk, aangezien kinderen en volwassenen in de wetten van liefde en leven onderwezen zullen worden. Maar Maitreya’s aanwezigheid in ons midden zal “die goede wil versterken. Hij zal hun houding [van mannen en vrouwen overal] tegenover het leven bevestigen en zodanig versterken dat een wereldwijde publieke opinie wordt opgebouwd waartegen geen regering op aarde is opgewassen” (blz.145).
In het leven dat de mensheid in de Nieuwe Tijd wacht – zoals belicht in de voorgaande delen Maitreya’s Missie I en II – is zij zich bewust van haar onpeilbare potentieel op elk terrein van menselijke activiteit en vol vertrouwen in haar diepe verbondenheid. Deze houding, correct geoefend door het zelf en geïnspireerd door Maitreya’s aanwezigheid onder ons, zal zowel troost als verrukking brengen in de vreugde van het leven. Reizen zal veel gemakkelijker en sneller zijn, steden zullen verfraaid worden en “mensen zullen van hun leven een kunstwerk maken en dit zal tot uitdrukking komen op architectonisch gebied door de schepping van nieuwe structuren, waarvan vele ongekend mooi zullen zijn” (blz.155).
Elk hoofdstuk van MMIII wordt gekenmerkt door de hoedanigheid van “schoonheid”, in die zin dat de idee van “schoonheid” elke paragraaf en het merendeel van de onderwerpen in het boek doordringt. Het toekomstig leven zal mooi zijn, omdat Maitreya’s woorden hier duiden op verdere innerlijke ontwikkelingen waardoor het leven niet slechts plezierig zal zijn, maar stralend. Maitreya’s missie bestaat niet alleen uit het verlichten van de vele vormen van lijden en spirituele ontberingen in de wereld, ze beoogt ook het menselijk leven elke dag de moeite waard te maken. Maar voordat dit op volle capaciteit kan gebeuren, zal ons thuis, onze planeet, gereinigd moeten worden.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan “De uitdaging van de 21ste eeuw”, die los van de economische en politieke crises – waar Maitreya’s Missie II zich met name op richt – in essentie een ecologische crisis is. Zonder de juiste ecologische balans zal de planeet Aarde ophouden te bestaan. En aangezien de mensheid het milieu heeft misbruikt en nog steeds misbruikt, is het werk van de Ruimtebroeders sinds lange tijd cruciaal in het vermijden van verdere schade. “Het leven op onze planeet zou uitgesproken ellendig zijn zonder de hulp van onze Ruimtebroeders die deze vervuiling binnen de grenzen van karma neutraliseren en onschadelijk maken” (blz. 168). Dit is wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien met het toenemende aantal ufo-waarnemingen en zelfs Maitreya’s ‘ster’ als buitenaardse aanwijzing voor Maitreya’s verschijning.
De bijzonderheden en alle gevolgen van Maitreya’s verschijning op Verklaringsdag vormt het brandpunt van hoofdstuk 3, waarin Benjamin Creme’s Meester de feitelijke ervaring van Maitreya’s aanwezigheid onder ons uitlegt. De grootsheid van deze gebeurtenis, die nu op het fysieke gebied neerdaalt, verkrijgt een innige dimensie die het waard is hier opnieuw te beschouwen: “Ik heb het al zo vaak verteld,” schrijft Benjamin Creme, “maar tot op dit moment ben ik nooit in staat geweest, en waarschijnlijk ook nu nog niet, om de enorme strekking ervan te bevatten, de immense gevolgen, de onbekendheid, het unieke van deze gebeurtenis” (blz. 232).
In dit hoofdstuk lezen we ook over de lange opeenvolging van wonderen – van visioenen van de Maagd Maria tot aan het hindoe melkmirakel en de kruisen van licht – die een buitengewoon informatief perspectief biedt op de originele en inspirerende wijzen waarop de Hiërarchie mensen van alle tradities, culturen en denkwijzen helpt. Het helpt de lezer een beter begrip te krijgen van de volledige dimensie en de geleidelijke benadering van Maitreya’s verschijning. “Ze [de tekenen] laten zien dat God om de mensheid geeft. Het zijn aanwijzingen, voor wie het kan begrijpen, dat er een Plan is en dat God de wereld nooit vergeet. Als je belijdend katholiek bent, zie je dat in religieuze termen” (blz. 279). Gedurende vele jaren verscheen Maitreya aan fundamentalistische religieuze groepen wereldwijd, teneinde Zichzelf ‘voor te stellen’ en om mogelijk negatieve reacties op Zijn aanwezigheid te verzachten. Deze verschijningen aan religieuze groepen van vele verschillende tradities geven ook aan dat Maitreya om elk hoekje van de wereld en elke laag van het menselijk hart geeft. Het tijdperk van wonderen kent werkelijk geen einde.
Maar de wonderen van Maitreya moeten ons niet belemmeren om zelf wonderen te verrichten. Hoofdstuk 4 bevat het uitgebreide en baanbrekende interview van Rollin Olson met Benjamin Creme over de leringen van de Oude Wijsheid. Niet eerder werd esoterische informatie van zulk belang en in deze hoeveelheid op deze wijze onthuld. Benjamin Creme legt de redenen uit waarom de mensheid op planeet Aarde is, wat ons doel is hier, en het feitelijke proces van groeien in bewustzijn en, als gevolg daarvan, in geluk. Een uitgebreide versie van dit interview is later afzonderlijk in boekvorm verschenen, en ook bij herlezing raken het belang en de rijkdom van de inhoud niet uitgeput. Dit boekje zal later dit jaar in Share International besproken worden.
In de viering van menselijke schoonheid die MMIII is, kan kunst uiteraard niet ontbreken. Hoofdstuk 5 omvat een lange bespreking van verscheidene meesterschilders en hun belangrijkste bijdragen aan de kunst, evenals hun stralenstructuur en punt in evolutie. Deze kunstenaars werden door Maitreya geïnspireerd en het is ook interessant om te kijken naar de invloed van de stralen van hun geboorteland. “Vergeet niet”, schrijft Benjamin Creme, “dat het niet de stralen zelf zijn die iemand groot of klein maken, het is het punt in evolutie dat telt en het daaruit voortvloeiende gebruik van de stralen” (blz.348).
In hoofdstuk 6 verplaatsen we ons van kunst naar de wetenschap. “De wetenschap van de Antahkarana is waarschijnlijk de belangrijkste wetenschap voor de komende tijd” (blz. 377). Deze wetenschap is tot op heden onbekend aan de mensheid, maar zal “in de nieuwe tijd de wetenschap van het denkvermogen … worden, de wetenschap van het bouwen van de brug tussen de lagere en de hogere mens” (blz. 377). De precisie en de schoonheid van dit bouwproces – waarin we de draden met onze eigen ziel weven – getuigt van de illusie van afscheiding. De geleidelijke opbouw van deze bewuste gewaarwording vertelt ons dat er geen afgescheiden zelf bestaat. Dat is de realiteit, en dat is waarom we, door onszelf in dienstbaarheid te verliezen, de brug van de Antahkarana bouwen, die tegelijkertijd resulteert in de creativiteit van dienstbaarheid.
Met zo veel wonderen die de mensheid in de nabije toekomst wachten, en terwijl we deelnemen aan het laten neerdalen van deze gebeurtenissen op het fysieke gebied, is het niet vreemd dat velen erop gebrand zijn om ze meteen concreet te zien worden. Hoofdstuk 8 behandelt een ander cruciaal thema dat het waard is keer op keer te lezen: De kunst van het wachten. Niet alleen biedt Benjamin Creme’s Meester Zijn wijsheid over het relatieve concept van tijd en ons begrip ervan, maar Benjamin Creme geeft ons tevens inzicht in de feitelijke dynamiek van wachten terwijl men handelt. Tijd heeft heel weinig te maken met de fysieke tijd, maar meer met ons gebruik ervan en onze impuls om te dienen. “De gebeurtenissen in de wereld die wij het verleden noemen, die nog steeds plaatsvinden, de toekomst die nu plaatsvindt, moeten neerslaan” (blz. 474). Deze verklaring doet wellicht vreemd en paradoxaal aan, maar is dat geen van beide. Door ons te ontdoen van ons ‘verloren’ verleden en onze ‘onzekere’ toekomst zullen we bevrijd worden van de last van het ‘wachten’, zeker nu, met Maitreya die ‘aanklopt’.
Maitreya’s Missie III bevat nog een zeer interessant en bruikbaar onderdeel: een bijgewerkte lijst van ingewijden als bijlage. Los van de nieuwsgierigheid die deze gegevens in de lezer losmaakt, kunnen we verder kijken dan de getallen zelf en deze informatie bestuderen in het licht van het werk van de desbetreffende discipel, zijn of haar tijdvak en bijdrage aan de wereld. Met dit laatste deel uit het Maitreya’s Missie-drieluik, herinnert Benjamin Creme ons eraan hoe de energieën die ons gegeven zijn op een bepaald moment gebruikt (of misbruikt) kunnen worden in de creativiteit en verfraaiing van het leven als een ervaring van immer bewuste gewaarwording.

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, deel III. Eerste druk. Share International 1998, Amsterdam, Londen, Los Angeles.

(Zie voor Carmen Fonts recensies van Maitreya’s Missie, dl. I en II, Share International, maart en april 2013.)

Carmen Font, schrijfster en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

een compilatie

Hier volgt een selectie citaten van Maitreya (Boodschappen van de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Onze Ruimtebroeders’. (Zie ook de compilatie ‘Onze Broeders uit de ruimte’, in Share International oktober 2008)

Het is de aard van de Ruimtebroeders om te dienen. Zij getroosten zich enorme opofferingen om onze planeet te helpen. Zij komen met duizenden tegelijk en besteden hun tijd en energie om ons op elke mogelijke manier te helpen. Ze creëren over de hele wereld de draaikolken die voor ons zichtbaar zijn als graancirkels, maar ook onzichtbare. De graancirkels zijn slechts een uiterlijk, zijdelings teken van hun aanwezigheid. Als je ogen hebt om te zien, vertelt dit teken je dat iemand met geweldige intelligentie, vaardigheid, tact en terughoudendheid de zoom van ons gewaad aanraakt en zegt: “We zijn er.” (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De regeringen en de media van de meeste landen hebben hun plicht verzaakt om de mensen te informeren en opheldering te verschaffen. Veel is bij overheidsinstanties bekend en voor het publiek verborgen gehouden. Bovenal is nooit bevestigd dat de UFO onschadelijk is, ook al was dit bekend. Integendeel, alles in verband daarmee wordt gehuld in vage geheimzinnigheid en gepresenteerd als een bedreiging.
Mensen in posities van macht en gezag weten dat indien hun volk de ware aard van het UFO-verschijnsel kent, en begrijpt dat het afgezanten zijn van beschavingen die ons ver vooruit zijn, zij niet langer de omstandigheden van het leven op Aarde passief en zwijgend zouden aanvaarden. Zij zouden eisen dat hun leiders deze doorluchte gasten uitnodigen om openlijk te landen, en ons te leren om op dezelfde wijze te leven en succesvol te zijn.
De tijd is niet ver af dat dit het geval zal zijn. De tijd nadert dat de ware aard van het leven op andere planeten dan de Aarde algemeen bekend zal zijn; dat mensen het Zonnestelsel gaan zien als een samenhangend geheel, waarvan de planeten zich op verschillende punten in de evolutie bevinden, maar dat alle samenwerken om het Plan van de Zonnelogos te vervullen en elkaar onderweg te helpen en ondersteunen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar de Zon’)

Mijn Lering zal jullie laten zien dat achter alle verschijnselen Datgene staat wat we Leven noemen. Er is niets anders in de hele Kosmos. Draag dit denkbeeld altijd met je mee, en besef je verbondenheid met dat Leven. (Maitreya, Boodschap nr. 133)

De tijd dat de mens zijn historische keuze moet maken, is aangebroken. Spoedig zullen de mensen zich realiseren dat ze een zwaarwegende beslissing moeten nemen, één die de toekomst van iedere man, vrouw en kind zal bepalen, zelfs de toekomst van elk levend schepsel op Aarde: een keuze tussen voortgaande en zich almaar uitbreidende creativiteit op planeet Aarde, of een verschrikkelijk einde van al het leven, menselijk en ondermenselijk, in ons planetaire thuis. De mens heeft helaas het geheim van de ontstellende kracht ontdekt die verborgen ligt in de kern van het atoom en deze voor oorlog aangewend. Daar de mensheid zo verdeeld is door wedijver, hebzucht en begeerte naar macht, is het gevaar van uitroeiing, per ongeluk of met opzet, voortdurend aanwezig. Mensen moeten daarom een veiliger manier van leven vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De historische keuze voor de mensheid’)

Weldra zullen jullie Mij in een nieuwe gedaante zien, en zal Ik de mensen de keuzen voorhouden die voor hen liggen, jullie de mogelijkheden aangeven voor de toekomst en de Wetten van God aan jullie onthullen. Deze Wetten, Mijn vrienden, omvatten jullie leven. Zonder het Plan Gods is de mens als niets. Onthoud dit altijd en herstel het evenwicht. Heb altijd innerlijk besef van de grootsheid van de mens, van zijn eenheid met alle dingen, en van zijn goddelijke doel. Niettemin is de mens alleen tot weinig in staat. Besef dit en omhels het Ware Pad. (Maitreya, Boodschap nr.119)

Onbekend aan de mensen, maar zichtbaar voor Ons, wordt de grootste schade die de mens en de planeet in dit droevige verhaal treft, veroorzaakt door radioactieve straling. Mensen zijn ver op de verkeerde weg met de ontwikkeling van deze zeer gevaarlijke energiebron. Afgeleid door hebzucht en de valse verwachting van enorme winsten, hebben ze hun experimenten geconcentreerd op het ‘bedwingen’ van de gevaarlijkste energiebron die de mens ooit heeft ontdekt, en intussen hebben zij een volmaakt veilig alternatief gebruik van de energie van het atoom veronachtzaamd. Kernfusie, koud en onschadelijk, zou hun deel kunnen zijn uit een eenvoudige waterisotoop, overal beschikbaar in de oceanen, zeeën en rivieren, en in iedere regenbui.
De mens moet ophouden te ‘spelen met de dood’. Kernsplitsing is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is dat wat “staat waar het niet behoort” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien.
Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Onzichtbaar gevaar’)

Als er één ding duidelijk wordt uit de leringen van Adamski, afkomstig van een Meester van Venus, van mijn Meester en, zo zul je zien, van Maitreya, is het wel dat de Ruimtebroeders volkomen onschadelijkheid betrachten tegenover de mensen op Aarde. Hun aanwezigheid hier is juist een geestelijke missie. Zij komen om de mensheid te redden van nog grotere pijn en lijden dan we anders in de jaren sinds de ontdekking van de atoomsplijting zouden hebben ondervonden. Deze kernenergie is enorm krachtig en vernietigt het welzijn van de mensheid en de lagere natuurrijken. Ze put het immuunsysteem van ons lichaam uit waardoor we worden blootgesteld aan allerlei ziekten die ons anders niet zouden treffen. Als gevolg hiervan hebben we te maken met de ene griepgolf na de andere, evenals met andere ziekten waar we steeds minder afweer tegen hebben. Het toenemende aantal gevallen van Alzheimer bij steeds jongere mensen over de hele wereld is een direct gevolg van de hoge concentratie kernenergie op de hogere etherische niveaus, die niet wordt geregistreerd door de instrumenten van onze hedendaagse wetenschappers. Deze energie tast het menselijk brein aan en veroorzaakt zo steeds meer gevallen van Alzheimer, geheugenverlies, desoriëntatie en de geleidelijke afbraak van het afweersysteem van ons lichaam. De Ruimtebroeders, voornamelijk van Mars en Venus, zijn hier op een geestelijke missie om deze kernstraling te neutraliseren. Het is hun niet toegestaan de bestaande kernstraling volledig te neutraliseren, maar zij doen wat binnen de karmische wet is toegestaan… Onze atoomwetenschappers geloven dat zij kernenergie volkomen onder controle hebben, wat aantoonbaar niet waar is. Ze hebben geen begrip van de vier etherische niveaus van materie boven het vaste, vloeibare en gasvormige, en hebben daarom slechts beperkte kennis van wat zij kennen als kernenergie. Het is eigenlijk etherisch-stoffelijke materie die we niet zouden moeten gebruiken. Kernenergie is datgene wat in de Bijbel wordt genoemd “staande waar het niet behoort”. Kernsplijting zou niet toegepast moeten worden. Het is dodelijk en in toenemende mate schadelijk voor de gezondheid van de mensen van deze planeet. De mensen van andere planeten besteden talloze uren aan het opruimen van deze energie.
Tegelijkertijd creëren zij op het grofstoffelijke gebied een replica van het magnetische veld van onze planeet. Elke planeet wordt omringd door een magnetisch veld. Dit bestaat uit elkaar kruisende krachtlijnen en waar ze elkaar kruisen vormen zich draaikolken van kracht. Deze draaikolken zijn door onze Ruimtebroeders op het grofstoffelijke gebied gedupliceerd als onderdeel van een nieuw energienetwerk dat Maitreya de Wetenschap van Licht noemt. Samen met elektrische energie direct afkomstig van de zon, zal dit energienetwerk ons de nieuwe Wetenschap van Licht verschaffen die door Maitreya voorspeld is. Het zal deze planeet voorzien van onbeperkte, veilige energie voor alle doeleinden, zoals dat al bestaat op andere planeten, en op een manier dat ze niet door een groep mensen kan worden opgekocht of gemonopoliseerd. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Maitreya’s ‘ster’
Maitreya’s ‘ster’ is natuurlijk geen ster. Het is wat mijn Meester “een stralend hemellichaam gelijk een ster” noemde. Het is een van vier ruimteschepen, waarvan er twee afkomstig zijn van Mars, één van Venus, en één van Jupiter. Ze staan elk in een van de vier windhoeken van de Aarde – noord, zuid, oost en west – en kunnen overdag en ’s nachts gezien worden. Ze zijn een tijdje zichtbaar en moeten dan hun accu weer gaan opladen, waarvoor zij energie rechtstreeks van de zon gebruiken. Daarna komen ze weer in positie. Ze pulseren, bewegen op en neer en opzij, roteren en gedragen zich in het geheel niet als een gewone planeet of ster. Ze stralen fel licht uit, veranderen vaak van kleur, van blauw naar rood, naar groen, naar geel, naar paars, naar wit, steeds opnieuw. Op deze wijze fungeren ze als de voorbode van Maitreya’s verschijning in het openbaar. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht) …

“De vrede die allen verlangen”
Er is nauwelijks een vooruitziende blik voor nodig om te zien dat de mensheid, zonder verandering van richting, verschrikkelijke gevaren wacht. Verdere uitweiding is hier overbodig; de atoomdreiging is voor iedereen duidelijk.
Een eerste noodzakelijke stap is het besef dat de mensheid één is, dat haar noden, overal, dezelfde zijn, hoe verschillend en ogenschijnlijk strijdig ook de uiterlijke vormen. De enorme verschillen in levensstandaard tussen de rijke en arme landen drijven de spot met deze wezenlijke Eenheid, en dragen de kiemen van oorlog in zich. Het antwoord is daarom eenvoudig: de invoering van het beginsel van samendelen biedt de oplossing voor de verdeeldheid in het leven op onze planeet. Niets minder zal voldoen. Samendelen is goddelijk, maakt deel uit van Gods Plan voor Zijn kinderen, en moet eens tot uitdrukking komen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Politieke structuren in de Nieuwe Tijd’)

V. Waarom werd de Technologie van Licht niet aan de Verenigde Naties gegeven maar aan individuele regeringen die haar zouden kunnen misbruiken?
Benjamin Creme: Omdat de technologie alleen kan worden begrepen door wetenschappers en de VN niet zo’n groep wetenschappers onder haar gezag heeft. Wetenschappers werken op nationaal niveau en deze techniek werd alleen aan de twee supermachten (de VS en de Sovjet-Unie) gegeven, omdat zij het grootste arsenaal kernwapens hebben (dat door de nieuwe technologie overbodig zal worden) en als zij voorgaan, moeten de andere noodzakelijkerwijs volgen. Als zij zeggen: “Ons nucleaire arsenaal is overbodig”, welke waarde hebben dan nog de Britse, Franse, Chinese (of Indiase, Pakistaanse of Israëlische) bommen? Uiteindelijk zal deze nieuwe Technologie van Licht inderdaad onder de jurisdictie van de Verenigde Naties vallen.

V. 1) Zal met de nieuwe Wetenschap van Licht kernafval kunnen worden geneutraliseerd, dat nu bijvoorbeeld in zee wordt gedumpt? 2) Zal de Technologie van Licht worden gebruikt om giftig afval te neutraliseren?
Benjamin Creme: 1) Ja. Niet alleen atoomafval, maar ook de grote hoeveelheden kernwapens kunnen hiermee geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt worden. 2) Ja.

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 maart 2013)

Reeds vele jaren bereiden Wij, de Meesters, Ons voor op de tijd van Verschijning, de tijd, thans nabij, dat Wij als groep openlijk in de wereld van alledag zullen leven. Voor Sommigen zal het een ervaring zijn die volkomen nieuw is. Velen hebben, als Meesters, al Hun tijd binnen de Hiërarchie doorgebracht en moeten nu leren op geheel nieuwe wijzen te werken. Zelfs het gebruik van spraak moet geleerd en geoefend worden, aangezien telepathie lange tijd de manier is geweest die door Ons gebezigd is.
Aanvankelijk, en gedurende geruime tijd, zal ons contact beperkt moeten blijven tot gevorderde discipelen op de verscheidene werkterreinen en getrainde medewerkers op de praktische gebieden van bestuur, met name voedselverdeling. Vele Meesters zijn specialisten op het gebied van bestuur, terwijl Anderen meer affiniteit met onderricht hebben. Het doel is op elk gebied zo nauw mogelijk samen te werken, en zo spoedig mogelijk met het algemene publiek. Het is belangrijk te benadrukken dat het doel van de Meesters is de mensheid, waar nodig, te stimuleren en te begeleiden, en tegelijk de wezenlijke vrije wil van de mens te waarborgen.
Geleidelijk zal de locatie van de verscheidene Mysteriescholen, voorbereidende en gevorderde, bekend worden en vele duizenden ijverige discipelen zullen daar naartoe getrokken worden. Daar zullen zij de opleiding voor de eerste twee inwijdingen ontvangen en het Heiligdom van de Hiërarchie binnentreden.
In het begin moeten We enig verzet verwachten tegen de aanwezigheid en denkbeelden van de Meesters, maar uiteindelijk zal zelfs de onverzoenlijkste fundamentalist, van welke religie of gezindte ook, het moeilijk vinden om de onschadelijkheid van de Oudere Broeders van de mens te kritiseren.
Op den duur zullen de steden van de wereld verfraaid en getransformeerd worden. De nieuwe Wetenschap van Licht zal industrie en reizen transformeren, en de verplaatsing van mensen zal de wereld Eenheid brengen. Mensen van alle landen zullen in teams samenwerken in dienst aan allen. Mensen van alle landen zullen samenwerken en teams vormen in dienst aan allen. De raad van de Meesters zal beschikbaar zijn en de mensen wijs en met zachte hand leiden.
De aanwezigheid van zelfs maar enkele Meesters onder hen zal een stimulerende invloed hebben op duizenden mensen die popelen om de noden van de wereld te dienen, en het denkbeeld van dienstbaarheid zal voor velen een nieuw levensdoel worden. Zo zal men zien dat in betrekkelijk korte tijd een enorme transformatie tot stand gebracht kan worden. Een massaal hulpprogramma voor de armen zal wonderen verrichten in landen in bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika. Een volkomen nieuw besef van de noodzaak haast te maken om de fouten uit het verleden recht te zetten, zal een intensiteit van hulp garanderen die thans onbekend is. Bezield door Maitreya en Zijn groep zullen op deze wijze honderdduizenden mannen en vrouwen hun roeping vinden.
Wij, de Meesters, streven ernaar slechts te onderrichten en te begeleiden, mensen de weg te tonen en hen voor kwaad te behoeden. Oorlog in al zijn facetten moet iets van het verleden worden, maar de beslissing daartoe kan alleen door de mens genomen worden. Ik herhaal, Onze taak is de weg te wijzen, om de plannen te schetsen, maar de mensen zelf moeten iedere stap van de weg omarmen. Heb geen vrees; alles zal worden volbracht. Het leven dat voor de mens in het verschiet ligt, kon niet stralender zijn.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya sinds het maartnummer van Share International gegeven?
A. Maitreya heeft nog eens drie interviews in Rusland gegeven, dus in totaal nu zes optredens op de Russische televisie.

V. Was Maitreya uitgenodigd voor Zijn interviews op de Russische televisie?
A. Ja.

V. Zag iemand uit Rusland Maitreya toevallig op de Braziliaanse tv, waarna die persoon besloot hem in Rusland uit te nodigen?
A. Nee. Het was gepland. Maitreya’s interviews zijn gepland.

V. Heeft Maitreya nu meer dan één interview per week?
A. Nee, het verschilt.

V. Vonden al Maitreya’s recente interviews in Rusland plaats?
A. De laatste zes wel.

V. Spreekt Maitreya Russisch wanneer Hij geïnterviewd wordt?
A. Ja, Hij spreekt vlekkeloos Russisch.

V. Verwijst Maitreya naar eerdere interviews die Hij gaf in Brazilië, Mexico en de VS?
A. Gewoonlijk niet.

V. Reageren de Russische kijkers goed op Maitreya’s denkbeelden?
A. Ja, heel goed.

V. Worden de interviews in heel Rusland uitgezonden?
A. Ja.

V. Kunt u zeggen wat volgens u de invloed van Hugo Chávez in Venezuela en Zuid-Amerika is geweest?
A. Ik zou denken dat zijn invloed in Venezuela fundamenteel en langdurig is. Andere Latijns-Amerikaanse landen beschikken niet over de oliereserves die Venezuela heeft, maar de eerste reacties op de dood van Chávez in bijvoorbeeld Bolivia en Argentinië zijn oprecht en veelbelovend.

V. Chávez was populair bij de meeste Venezolanen, maar werd gehaat door het Amerikaanse establishment. Klopt het dat de VS hebben geprobeerd Chávez te vermoorden?
A. Nee.

V. Denkt u dat Chávez deel uitmaakte van een groep redelijk verlichte en betrekkelijk gevorderde leiders die ‘recentelijk’ in Latijns-Amerika aan de macht gekomen is?
A. Ja, duidelijk. Gezien zijn punt in evolutie is hij verder dan de meeste wereldleiders.

V. Werd Hugo Chávez nu en dan geïnspireerd door een Meester of Maitreya? Hij was kennelijk gul, altruïstisch en idealistisch.
A. Ja, door de Meester Jezus.

V. Er gaan geruchten dat de familie Chávez zich veel geld afkomstig van de olievoorraden heeft toeëigend. Is dat zo?
A. Absoluut niet. Dat is anti-Chávez propaganda.

V. Op het noordelijk halfrond nadert, hopelijk, de lente weer en daarmee de drie grote geestelijke feesten van Pasen, Wesak en het Christus-feest.
1) Kunnen we een aanzienlijke versterking van de geestelijke energieën verwachten die door de Heer Maitreya en de Meesters worden doorgestuurd? 2) Kan het zijn dat de stimulans die in deze tijd van het jaar wordt gegeven, de nodige veranderingen zal versnellen? Denkt u dat we in 2013 uitgesproken veranderingen zullen zien in 3) de effectiviteit van de macht van het volk, 4) echte stappen in de richting van een rechtvaardige oplossing in het Midden-Oosten, met name Palestina, en 5) een krachtige en doeltreffende vredesbeweging die het einde aan oorlog eist?
A. 1) Ja. We bevinden ons al in de periode die de Meesters een ‘geestelijk offensief’ noemen. 2) Ja. 3) Ja. 4) Nee. 5) Ja.

V. Is het, nu de paus is afgetreden, mogelijk en waarschijnlijk dat de Meester Jezus de nieuwe paus wordt?
A. Nee.

V. Denkt u dat paus Benedictus gedurende zijn pausschap ten goede is veranderd?
A. Ja.

V. Onlangs kwam een meteoor met een diameter van 10 meter in westelijk Siberië neer zonder dat er dodelijke slachtoffers vielen. Er waren veel gewonden door gebroken glas, maar slechts 50 mensen hoefden naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd scheerde een asteroïde van 45 meter doorsnee betrekkelijk dicht langs de Aarde. In 2008 explodeerde een 4 meter lang rotsblok in de lucht op 37 kilometer hoogte boven de Nubische Woestijn in Soedan. De vorige grote explosie van een asteroïde van 40 meter doorsnee vond ook boven een onbevolkt deel van Siberië plaats, in 1908. Spelen de Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie en de Ruimtebroeders een rol bij het omleiden van de baan van meteorieten tot buiten bevolkte gebieden?
A. Ja.

V. Is het juist dat Maitreya de val van het communisme heeft voorspeld?
A. Hij voorspelde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, wat niet hetzelfde is.

V. Ik las dat het komende tijdperk de tijd van de vrouw zal zijn. Ik las ook dat de Meesters de inspiratie vormden achter de vrouwenbeweging. Zullen de Meesters de mensheid de weg wijzen om een evenwichtiger houding tegenover vrouwen te creëren?
A. Ja.

V. De strenge bezuinigingen in Groot-Brittannië veroorzaken ellende, lijden en ontbering. Hoe kan het dat de Britten niet met miljoenen tegelijk de straat op gaan?
A. Wellicht gaat het lijden nog niet ver genoeg. De Britten hebben een sterk besef van nationale eenheid en gaan niet snel de straat op.

V. Pas geleden hoorde ik van een ideële Japanse organisatie die echtparen ‘helpt’ die geen kinderen kunnen krijgen vanwege fysieke problemen van de vrouw. De hulp bestaat uit donatie aan het echtpaar van een eitje van een niet-verwante donor, die het kostenloos afstaat. Onze regering staat er welwillend tegenover en onder de bevolking is geen discussie of afkeuring opgerezen, nadat het donatieproject op tv werd besproken. Het programma vertelde ook dat Japanse vrouwen naar andere landen gingen om hun eitjes tegen betaling af te staan.
De meeste mensen vinden dit een te delicate kwestie om bezwaar tegen te maken, omdat zij zich kunnen voorstellen hoe een vrouw zich voelt die een kind wil maar niet zwanger kan worden. Ik denk echter dat dit niet alleen verkeerd gebruik van technologie en geld is, maar ook egoïstisch en aanmatigend. Het doneren van eitjes kan heel veel problemen veroorzaken. Maakt dit het werk van de Heren van Karma niet veel gecompliceerder?
Daarnaast leidt het tot een praktisch probleem. Incest is in veel culturen al eeuwenlang verboden. In de nabije toekomst kan dit voorkomen tussen mensen die niet weten dat zij halfbroer en –zuster van dezelfde moeder zijn. In het oude Japan mochten een man en een vrouw wel trouwen als ze dezelfde vader hadden, maar niet als ze dezelfde moeder hadden. Ik weet niet waarom incest taboe is, maar er zijn vast esoterische en praktische redenen voor. Ontstaan er cruciale en karmische problemen als gevolg van incest?
A. Het bezwaar geldt niet zozeer de mogelijkheid van incest, maar karmische overwegingen. Deze praktijk wordt daarom niet door de Meesters aanbevolen.

V. Zal de Engelse taal te zijner tijd alle andere talen van de planeet vagen? Zal er een dag komen dat iedereen op de planeet Engels spreekt? Zo niet, hoe lang zal de wereldwijde overheersing van het Engels dan nog duren?
A. Teneinde gemakkelijke communicatie tussen mensen mogelijk te maken, is het Engels, in vereenvoudigde vorm, bijna een lingua franca voor de wereld en zal dat ook worden. Maar alle bestaande nationale talen zullen natuurlijk blijven bestaan.

V. In de rubriek ‘Lezers schrijven’ (SI, april 2012) stond een brief, getiteld ‘Zeer gelegen bezoek’. Volgens de brief zegt de man die de Meester Jezus bleek te zijn: “Ik denk dat dit jaar, 2012, een cruciaal jaar wordt. Een belangrijk jaar. Er gaat iets gebeuren. Iets positiefs. Het moet nu gebeuren anders … zijn we verloren. Het kan niet zo doorgaan. Maar er is hoop. De mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” Ik vraag me af of er al iets positiefs gebeurd is? Gaat dit misschien over de demonstraties en andere manifestaties voor rechtvaardigheid overal ter wereld?
A. Ja, mensen over de hele wereld schreeuwen om verandering – om rechtvaardigheid en samendelen, om werk, een gevoel van welbevinden en vrede.

Geestelijke afstemming
In 2009 gaf een van mijn nichtjes me Benjamin Creme’s boek Maitreya’s Missie, dl. II, omdat ze dacht dat het wat licht zou kunnen werpen op een nieuwe Boeddhistische oefening waar we beiden in beland waren. Ik was erg onder de indruk van het boek, maar ik gaf er de voorkeur aan om Benjamin Creme het etiket ‘vriendelijke dwaas’ op te plakken, terwijl ik van mezelf beweerde volledig bij mijn verstand te zijn.
Maar in de daarop volgende maanden verschenen andere bronnen die overeenkwamen met de informatie die Creme gaf, zodanig dat ik het boek opnieuw las en ernstig overwoog dat wat hij zei waar kon zijn. Omdat de twijfel ondraaglijk werd en in de hoop een teken te krijgen, begon ik de Bodhisattva Maitreya aan te roepen door de Lotus Soetra van de Prachtige Wet op te zeggen waarin zijn naam wordt genoemd.
Ik begon op een donderdag. Een week later, op vrijdag, stapte ik in mijn auto en zette mijn favoriete radiozender aan. Maar op die dag ging de radio zijn eigen weg. Hij begon de hele FM-band af te lopen en stopte uiteindelijk bij Radio Ici et Maintenant, waar Benjamin Creme op de vooravond van de jaarlijkse conferentie in Parijs in maart 2010 een interview gaf.
Werd de radio door een onzichtbare hand ingesteld? Was het het teken dat ik verwachtte?
A.M.T., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken van Maitreya was.

Begrafeniszegening
Op 20 februari 2013, de begrafenisdag van mijn moeder, vroeg ik Maitreya om me de kracht te geven om mijn shock beter te beheersen. Bij de begrafenis van mijn vader had ik namelijk mijn tranen niet in bedwang kunnen houden en dat belette me om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Ik voelde me daar erg schuldig over.
Het was koud maar de zon scheen, mijn verdriet verdween en ik voelde een soort innerlijk geluk. Tijdens de dienst in de kerk was ik heel dankbaar voor de plek en de zuiverheid van de gezangen van het kleine kerkkoor. Toen de priester ons vroeg om te mediteren, dankte ik Maitreya hartelijk dat hij mij dit soort vreugde gegeven had en zegde de Grote Aanroep op.
Tijdens de dienst ving ik een glimp op van een oude man, gebogen door leeftijd, die zwijgend door het linker gangpad vlakbij me naar voren naar het koor liep. Hij droeg een beige regenjas en een hoed. Toen hij vooraan bij het koor was, dacht ik dat ik hem zag knielen, toen ging hij languit met zijn gezicht naar de grond liggen en zijn armen uitgestrekt opzij. Hij bleef een poosje in deze positie, toen stond hij op. Hij maakte weer een kniebuiging en toen kwam hij terug langs hetzelfde gangpad. Toen hij op gelijke hoogte met mij was, ging hij op een stoel in de zijbeuk zitten. Hij was bijna verscholen achter een pilaar, maar ik kon nog net de mouw van zijn regenjas zien.
Toen we de kerk uitgingen naar de auto zag ik hem naar buiten gaan via de zijuitgang. Toen realiseerde ik me dat de man, die zo oud leek, gitzwart haar had, in een haarknotje op z’n Peruviaans. Ik heb zijn gezicht helemaal niet gezien. Mijn man en mijn broer hadden ook een glimp van hem gezien en we vroegen ons af of hij Maitreya was of de Meester Jezus?
R.G., Etampes (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

‘Close encounter’
Mag ik u iets vragen wat me al veel maanden in verwarring brengt? Ik was in een wasserette in de kelder van het flatgebouw waar ik woon en op een dag, nadat ik mijn wasprogramma beëindigd had, deed ik de lichten aan van de lange nauwe gang en begon erdoor heen te lopen; op precies hetzelfde moment kwam er een heel lange man uit de deur helemaal aan de overkant waar ik naar op weg was.
De flats zijn voor arme mensen, zoals ikzelf, en ik voel me daar beneden een beetje zenuwachtig, maar deze man zag er echt uit of hij hier niet hoorde. Hij zag eruit als een nieuwslezer: knap, lang, onberispelijk pak, jong, Europees. Met mijn 62 heb ik ‘veel gezien’ en was ik toch op mijn hoede, maar toen hij dichterbij kwam knipoogde hij naar me en lachte!
Ik zag er niet uit, ik en mijn zakken met was, ik had net de wasseretteruimte schoongemaakt, zelfs de vloer. En was nogal uitgeput, bezweet, hongerig, dorstig, maar die knipoog en die glinstering in zijn oog gaven me ineens een energiestoot.
Maar ik zat vol vragen. Wie was hij? Ik heb in de 25 jaar dat ik hier woon nog nooit zulke mensen hier gezien. Niemand heeft in de laatste 30 jaar naar me geknipoogd, en al helemaal niet zoals ik er toen uitzag.
En de analytische vraag: Ik kan me eigenlijk helemaal niet herinneren dat hij me passeerde. De gang is zo nauw dat ik ruimte voor hem had moeten maken om langs me heen te lopen, en dat ook nog met mijn twee grote zakken was in beide handen. Ik keek achterom, nog verbijsterd — maar er was niemand.
Verlies ik mijn verstand? Maar omdat het me had opgebeurd, kon het volgens mij niet zo slecht zijn. Was het misschien een van de Meesters?
S.V., Turku (Finland).
PS. Ik krijg regelmatig Share International en het is heel inspirerend en onderrichtend. Terugkijkend naar mijn jeugd denk ik dat ik veel hulp heb gekregen, met name toen ik in Londen woonde. Tussen twee haakjes, ik heb genoten van Maitreya’s Missie, de drie delen. Het is het beste wat ik tot nu toe gelezen heb. Geen vergelijk. Dank u!
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘lange man’ de Meester Jezus was.

Transformerend
Op zondag 27 oktober 2012 waren mijn kinderen Luca en Matteo, mijn moeder en ik omstreeks 3 uur ’s middags bij het kruispunt van de Rue de la Victoire en de Rue Hôtel des Monnaies.
Plotseling kwam een oude vrouw naar mijn moeder toe. De vrouw was heel groot, haar schouders waren gebogen en zij leunde enigszins voorover; ze had kort haar, zuiver wit, en was goed gekleed. Zij droeg een beige lange broek en een blauwe trui en had een grote veelkleurige paraplu. Toen liep ze naar mij toe en vroeg me naar het adres van de dichtstbijzijnde Brico-winkel (een doe-het-zelfketen). Ze had een Oost-Europees accent, dacht ik. Ik vertelde haar hoe ze daar kon komen en toen onze ogen elkaar kruisten wist ik dat er iets gebeurde, omdat haar ogen zo diep en vol liefde waren. Toen bedankte ze me en voor ze haar weg vervolgde gaf mijn zoon Matteo haar ook aanwijzingen en de dame antwoordde: “Dank je, mijn schat,” maar op een toon die tegelijk zacht en sterk was en vol liefde. Ik bood aan om haar te vergezellen naar de plaats waar ze heen moest, maar ze antwoordde: “Nee, dank je, ik weet het,” en vervolgde haar weg. Ik zei tegen mijn kinderen: “Die dame is Maitreya.” En toen draaide ik me naar mijn moeder en zei: “Zij is de Christus.” Ik observeerde haar terwijl ze plotseling stilstond en twee mensen iets vroeg. Overtuigd in mijn hart dat zij Maitreya was, besloot ik haar te volgen en zei: “Als u wilt kan ik met u meelopen daar naartoe.” En zij antwoordde: “Nee dank je, ik weet het,” dus ging ik weer naar mijn moeder en kinderen.
Kunt u uitleggen wat er werkelijk gebeurde en of deze dame Maitreya was? Sinds die dag is mijn leven veranderd, de rusteloosheid die me tot nu toe kwelde, is verdwenen. Ik had me als een dolende in de woestijn gevoeld. Mijn lijden was verzacht en ik weet eindelijk waar ik heen moet en wat ik moet doen. Sinds die dag is mijn hart verlicht. Mijn kinderen zijn rustiger. Ik wilde deze ervaring aan u vertellen. Veel dank.
R.C., Brussel (België).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ de Meester Jezus was.

Luid de waarheid spreken
In 2012 woonden we met enkele groepsleden een conferentie bij over getraumatiseerde Palesteinse kinderen. Naast mij zat een journalist van een bekend Nederlands tv-programma; we praatten wat met elkaar en het bleek dat haar ouders betrokken waren geweest bij of geïnteresseerd in de informatie van Benjamin Creme. Ze wist alles over Maitreya. Naast deze journalist zat een andere vrouw van ongeveer 60 jaar oud; ze was opmerkelijk luidruchtig. Zij was blond en droeg nogal kleurrijke kleding. Zij was heel enthousiast over wat de sprekers zeiden en liet iedereen dat weten!
Was zij misschien de Meester Jezus?
N.d.G, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ Maitreya Zelf was.

Maitreya’s ‘ster’
Op 11 februari 2013 was ik op de terugweg van Transmissie-meditatie in Valencia. Vanuit de auto zag ik in de lucht boven een heuvel die als Monte Picayo bekend is, een rood licht zweven, zonder beweging. Eerst dacht ik dat het een vliegtuig was, maar toen realiseerde ik me dat het zich niet bewoog en terwijl ik doorreed, bleef het licht staan. Toen ik thuis kwam stond het licht nog steeds boven de heuvel. Ik zou graag willen weten of dat licht Maitreya’s ‘ster’ was of een ruimteschip?
Naam bij redactie bekend, Valencia (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht Maitreya’s ‘ster’ was.

Deva – encore
De Deva of Engel die in oktober 2012 door de NASA gefilmd werd, werd eind februari 2013 opnieuw op film vastgelegd, vlakbij de vorige positie.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de figuur die nu door de camera’s van de NASA waargenomen werd, dezelfde Deva was die in oktober werd gefilmd.)

 

Zweden —Bij een filmpje van een ufo-waarneming op 1 maart 2013 werden op YouTube de volgende commentaren geplaatst: “Deze vreemd uitziende ‘ster’ werd gisteravond tussen ongeveer 17.30 tot 18.30 uur door mij en mijn vriendin in Göteborg (Zweden) opgenomen. Het voorwerp verplaatste zich uitermate langzaam en het verscheen verscheidene uren vroeger dan andere sterren. Het bleef in een extreem snel tempo in verschillende kleuren pulseren. Ik weet niet zeker of het een ster of een planeet is. Het zou best kunnen, maar ik ben nog niet overtuigd. Sommige mensen denken dat het Sirius, Nibiru of zelfs een ufo-moederschip zou kunnen zijn. Wat denken jullie ervan?” (Bron: YouTube: UFO-SkywatcherSävedalen)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

 

Teken aan de hemel
Deze foto nam ik toen ik op 23 augustus 2012 rond 4 uur ’s middags van mijn werk op weg was naar huis.
Ik zat in lijn 6 vanuit Oslo en stopte bij metrostation Bjornsletta. Er stond een prachtige regenboog aan de hemel en ik zag een man op het perron die stil hield om een foto te nemen. Ik werd erdoor geïnspireerd en hield ook stil om een foto te nemen met mijn iPhone. Toen ik nadien naar de foto keek, zag ik een oog dat vanuit de lucht naar mij staarde. Ik was zo gefascineerd dat ik nog een aantal foto’s nam.
Kunt u zeggen of dit een teken is, of een of andere boodschap?
Mona Dotset, Oslo (Noorwegen).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een teken is dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

 

 

Rusland — Video’s die op 15 februari 2013 van een reusachtige meteoriet boven Rusland werden genomen, tonen een kennelijk klein voorwerp dat in botsing komt met de meteoriet terwijl die zich door de lucht verplaatst; hierdoor explodeerde de meteoriet en brak in stukken uiteen voor hij insloeg. In een artikel over het incident vroeg de krant Siberian Times zich af of het voorwerp dat de meteoriet trof een Russische raket was of “zijn we, zoals een fel debat online suggereert ‘gered door een UFO’ die de dreigende meteoriet enkele seconden voordat hij op de grond insloeg, deed exploderen.” (Bronnen: Siberian Times; YouTube: Jason Kirby)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de meteoriet met opzet door een onbemand ruimtetoestel werd vernietigd, waardoor een potentieel verwoestende landing op aarde werd vermeden.)

 

 Wonder van Veronica’s Sluier

In 2006 bezocht Linda Stasi, columnist bij de New York Post, het klooster van Manoppello (Italië) toen ze onderzoek deed voor haar boek The Sixth Station, om de beroemde Sluier van Veronica te bezichtigen. De sluier was een doek dat door Sint Veronica gebruikt werd om het gelaat van Jezus af te vegen terwijl hij het kruis droeg. (Als authentiek bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, SI oktober 2006.)
Stasi nam snel achter elkaar twee foto’s van de Sluier. De eerste foto liet de beeltenis van Jezus zien glimlachend, met gesloten mond, en ogen die naar de fotograaf keken, terwijl de tweede, zijn mond open laat zien, met tanden zichtbaar en ogen die omhoog kijken. Bij het tonen van de digitale beelden aan haar reisgezel pater Peter Jacob viel hij terstond flauw op het altaar. (Bron: Coast to Coast AM Radio, VS)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

 

 

Geachte redactie,
In de zomer van 2012 kreeg mijn broer de diagnose amyotrofe laterale sclerose (ALS), een ongeneeslijke ziekte. In de volgende maanden verslechterde zijn gezondheid snel en spoedig kon hij zijn lichaam niet meer bewegen en bijna niet meer spreken. In november, tijdens een wandeling in de bossen in zijn woonplaats Freising (Duitsland) met zijn vriendin en haar ouders, werden enkele foto’s genomen. De meeste foto’s tonen hem in zijn rolstoel met zijn vriendin, en de pijn van het omgaan met deze tragedie is op hun gezicht te lezen. Er werd één foto van het bos genomen zonder mensen erop. Op de foto is een opmerkelijke smalle lichtstrook zichtbaar. Kunt u verklaren waar dit licht vandaan komt en of er een bedoeling achter zit?
Naam bij de redactie bekend (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een zegening van Maitreya is.)

“Elke oorzaak heeft een gevolg”

boekbespreking door Carmen Font

Veel bezorgde burgers zochten in 1993 antwoorden, verbaasd als ze waren over de grote veranderingen die de wereld op politiek en economisch vlak onderging: de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie; het einde van apartheid; en het begin van een ernstige en wijdverbreide economische beurscrash die eerder in Japan begonnen was.
Maitreya’s Missie, deel II (MMII) leverde niet alleen de informatie voor lezers die geïnteresseerd waren in de actualiteit, maar verschafte ook een kader en een context waarin de onderliggende oorzaken van deze gebeurtenissen duidelijk begrepen konden worden. Als we de essentie van dit meer dan 700 bladzijden tellende boek in één zin zouden moeten samenvatten, zou het kunnen zijn: “Elke oorzaak heeft een gevolg.”
In een tijd van hectisch nieuws, kort voor het internet en instant informatievoorziening en -uitwisseling, konden lezers van Maitreya’s Missie II gedegen beschrijvingen van de toestand van de wereld en onze verhouding tot deze gebeurtenissen tot zich nemen. In dit tweede deel van Maitreya’s Missie worden lezers erop gewezen dat Maitreya’s zorgen en prioriteiten van mondiale proportie zijn. De exoterische gebeurtenissen die de voorpagina’s haalden, waren een reactie op de nieuwe energieën van Waterman en het Plan van evolutie. Het besef van urgentie en transcendentie van deze gebeurtenissen strekt verder dan hun feitelijke en historische aard en ze worden levendige voorbeelden van het onderliggende doel van het leven op de planeet Aarde.
Het boek is verdeeld in drie hoofdthema’s. Het eerste deel, “Maitreya en de Wederverschijning”, richt zich op de destijds nieuwste ontwikkelingen in het naar buiten treden van Maitreya en de Hiërarchie in een tijd van oprechte journalistieke activiteit en mediabelangstelling. We worden herinnerd aan de historische conferentie die in april 1990 gehouden werd en waarin “Maitreya zichzelf bekend heeft gemaakt aan een zeer grote groep onderscheiden mensen in vele landen” (blz. 29). Zij ontmoetten Hem persoonlijk en hadden grote spirituele ervaringen. De inspanningen van de journalisten die op de conferentie waren uitgenodigd, bleken relatief weinig effectief te zijn, in die zin dat ze deze ervaringen niet konden overbrengen aan hun uitgevers en nieuwszenders (blz. 31). De lezer zou zich gefrustreerd kunnen voelen als hij beseft dat Maitreya Zichzelf nooit zou opdringen noch onze vrije wil schenden, zelfs niet wanneer de ‘waarheid’ voor onze neus staat. Maar tegelijkertijd geeft een tweede en nadere lezing van de ontwikkelingen van Maitreya’s Wederverschijning begin 1993 ons een besef van de enorme stappen die de Hiërarchie in haar verschijning en haar liefdevol vertrouwen in de mensheid nam.
Frustratie is misplaatst waneer het gaat om het naar buiten treden. Als de Hiërarchie geen vertrouwen in de mogelijkheden van de mensheid had om de veranderingen in de wereld uit te voeren, zou Maitreya geen enkele stap naar Zijn openlijke herkenning gezet hebben. Dit brengt een verandering van brandpunt met zich mee: in plaats van te mopperen over “waarom de Wederverschijning zo lang duurt”, zou de mensheid een houding van actieve en bewuste ontvankelijkheid moeten innemen ten aanzien van de complexiteit van deze gebeurtenis. Dat wil zeggen, we zouden moeten beseffen dat het een eer is dat de Hiërarchie zich via dergelijke mogelijkheden om Hun Aanwezigheid te erkennen, aan ons presenteert en de vereiste veranderingen ter hand nemen. Voor hen die de daarop volgende boeken van Benjamin Creme en de maandelijkse uitgaven van het tijdschrift Share International leest, wordt het crescendo van dit Wederverschijningsproces en het steeds nauwere contact van Maitreya met de mensheid duidelijk gemaakt in dit eerste deel van MMII: de persberichten en interviews met de Meester (blz. 44-50) over consensus, tekenen en wonderen (blz. 63) en, heel belangrijk, Maitreya’s voorspellingen over de politieke veranderingen in reactie op “de nieuwe energieën van evenwicht die de planeet doordringen” (blz. 99), in het tweede deel van het boek. Bijna 20 jaren zijn verstreken sinds de publicatie van deze voorspellingen in MMII die gaan over de ineenstorting van het economische systeem dat gebaseerd is op marktwerking en commercialisering, de nieuwe politieke scenario’s – waarin Azië, Latijns-Amerika en Afrikaanse landen meer geopolitiek en economisch gewicht hebben gekregen – en sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en de technologie van het licht. Op basis van deze voorspellingen kunnen lezers nu zien dat Maitreya’s missie voorspoedig plaatsvindt en in snel tempo. Het is nooit snel genoeg wanneer men zich bewust is van het lijden van miljoenen mensen, maar we realiseren ons dat Zijn missie zeker en consequent voortgang vindt als we in gedachten houden dat Maitreya sinds 2010 al op tientallen tv-zenders in de VS, Mexico, Brazilië en Rusland verschenen is en wanneer we de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zien. MMII staat centraal in de geschriften van Benjamin Creme omdat het een keerpunt markeert in zowel het begrip van de feitelijke gebeurtenis van Maitreya’s wederverschijning op het fysieke vlak als in de ontwikkeling naar toekomstige gebeurtenissen die ons dichter bij een ‘nieuwe dageraad voor de mensheid’ brengen.
MMII heeft ook speciale betekenis omdat het Maitreya’s leringen over belangrijke zaken als ‘eerlijkheid in denken’, ‘oprechtheid van geest’ en ‘onthechting’ bijeenbrengt, die onze innerlijke discipline voor groei van bewustzijn zo diepgaand beïnvloed hebben.
Deel drie van MMII vervolgt dit spoor en gaat uitgebreid in op alle wezenlijke kwesties inzake discipelschap en dienst. Benjamin Creme’s lezing over “Overwinnen van angst” is inmiddels een klassiek naslagwerk en een mijlpaal in hoe het Zelf te ervaren zonder de begoocheling van angst. “Ik geloof dat dat kan [angst overwinnen], wanneer we in contact komen met ons Zelf áls het Zelf, en niet met die opeenhoping van ervaringen die we ‘ik’ noemen, waarin angst onvermijdelijk is omdat hij wordt gecreëerd door het denken” (blz. 290). Dit hoofdstuk, en ook hoofdstuk 11, ‘Evolutie’, en hoofdstuk 12, ‘Groei van bewustzijn’, is verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in een beschrijving van en concrete ‘tips’ over de valkuilen en de dynamiek van de Evolutie van Bewustzijn: “De kwaliteit van jouw ervaring van de wereld hangt volledig af van jouw mate van bewust gewaarzijn. Je mate van bewustzijn hangt af van de kwaliteit van de instrumenten van dit bewustzijn, je voertuigen – fysiek, emotioneel en mentaal” (blz. 348). Zo wordt de feitelijke beoefening van eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting die Benjamin Creme nauwkeurig voor ons beschrijft, een leidende kracht op het pad van discipelschap.
Hoofdstuk 13 is gewijd aan ‘De Zeven Stralen’ en is inmiddels basislectuur voor iedereen die de hoedanigheden van de stralen wil bestuderen en hoe deze hoedanigheden in individuen uitgedrukt worden, afhankelijk van hun punt in evolutie. Het boek bevat een nuttige bijlage met een lijst van ingewijden en hun stralenstructuren die sindsdien als naslagwerk is bijgehouden.
Benjamin Creme’s nadere inzichten over Transmissie-meditatie in hoofdstuk 14 leggen de nadruk op het dienstaspect daarvan ten aanzien van de ontwikkeling van de discipel: “De discipel is iemand die weet dat er een doel is en die probeert zijn evolutie op een heel bewuste manier zelf te bevorderen. Het doel dat hij ziet is natuurlijk volmaaktheid” (blz. 472).
Transmissie-meditatie staat ons bij in dit doel omdat het een mogelijkheid biedt voor training van onze gerichte aandacht, terwijl het ons in staat stelt deel te nemen aan een specifieke vorm van dienstbaarheid. Zelfs lezers die bekend zijn met de interactie tussen meditatie en dienstbaarheid zullen het waardevol vinden om het onderzoek naar de benodigde mechanismen van zelfbewustzijn in dit hoofdstuk te herlezen. De uitgebreide reeks vragen en antwoorden over relaties en het belang van onschadelijkheid verbreden het blikveld en de beschikbare instrumenten voor een grotere erkenning van onszelf als ziel.
De laatste twee hoofdstukken van MMII zetten deze reis naar zielebewustzijn voort, door in te gaan op het werk richting groepsinwijding dat voor ons ligt. Benjamin Creme herinnert ons eraan dat dit niet als een stel regels of voorschriften opgelegd kan worden, maar dat het veeleer het gevolg is van liefdevolle motivatie: “Wanneer de groep het doel ziet en voorwaarts gaat en volledig opgaat in het doel, dan regelen al die andere zaken [groepsconflicten] zich zelf” (blz. 593).
Een prachtig ‘slotstuk’ voor MMII is de themalezing ‘De oproep tot dienstbaarheid’, waar Benjamin Creme het belang van juiste motivatie en standvastigheid doorvorst als de belangrijkste gereedschappen voor de dienst van een discipel en zijn of haar betekenis voor het groepswerk en de hele wereld.
MMII bevat een fundamentele hoedanigheid die de lezer in elk van de hoofdstukken inspireert en verrukt. Het boek neemt beslist een centrale plaats in in de bibliografie van Benjamin Creme en voorziet in een enorme rijkdom aan relevante informatie, zowel historisch als educatief, die zowel de discipel als de toevallige lezer van nut is. Het zet de toon en geeft het tempo aan voor een fascinerend werk in wording naar een verdere materialisering en deelname aan Maitreya’s Missie.

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, Deel Twee, 2de, herziene druk, Stichting Share International, 1996, Amsterdam.

(Zie voor Carmen Fonts boekbespreking van Maitreya’s Missie, Deel I, Share International, Januari/februari 2013.)

Carmen Font is schrijver en academicus en woont in Barcelona (Spanje).

een compilatie

Hier volgen citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Maak het bekend’.

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, en effen Mijn pad. Het is Mijn plan om bepaalde Leringen aan de wereld vrij te geven die de mens zullen tonen dat er een nieuwe manier van leven bestaat, een nieuwe weg naar de toekomst. Mogen jullie tot de eersten behoren die Mij herkennen, zodat Ik dóór jullie kan werken. Neem deze taak op je. Er is niets verheveners dat je in dit leven zou kunnen doen. Wijd jezelf aan dit werk en dien je broeders. (Maitreya, Boodschap nr. 5)
Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede. Dan zullen jullie de bloei zien van de menselijke geest in broederschap en samenwerking. Dan zullen de problemen en obstakels wegsmelten, overwonnen door overvloedige goede wil. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een einde aan oorlog’)

Velen verheugen zich thans in de belofte die Mijn Aanwezigheid inhoudt, maar zeer velen meer wachten nog op dit goede nieuws. Neem deze taak op je, Mijn vrienden: maak bekend dat Ik er ben en zeg ja tegen Mijn Zaak. Zet je zo voor jullie broeders in en ken de vreugde van dienstbaarheid. (Maitreya, Boodschap nr. 115)

Maitreya heeft gezegd dat het allerbelangrijkste wat je in deze tijd kunt doen, is Zijn aanwezigheid in de wereld bekend te maken. Dit is prioriteit nummer één voor alle geestelijke groepen die het op welk niveau dan ook kunnen geloven – of ze er nu helemaal, of zelfs maar voor vijf procent van overtuigd zijn dat het waar is. Op die manier help je Maitreya en … zul je inderdaad je eigen evolutie bevorderen: er is onvermijdelijk een karmisch voordeel verbonden aan elke geestelijke daad. (Benjamin Creme, SI, september 1993)

De tijd tot [Maitreya’s] openbare verschijning is kort. Vat hieruit moed en verlevendig je dienstbaarheid uit Zijn naam. Maak bekend dat Hij in jullie midden is en beroer het hart van hen die deze blijde tijding nog niet kennen. Vervul je levensdoel en kom de belofte na die je lang geleden hebt gedaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van te voren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, SI, oktober 1999)

Stel je tot taak de mensen te vertellen dat Ik er ben, dat Ik werk voor hen, voor hun toekomst, voor de toekomst van allen en alles in de wereld. Maak Mijn Aanwezigheid onder jullie bekend, en wees verlost van al het nutteloze uit het verleden. Maak Mijn Aanwezigheid bekend, en wees ervan verzekerd dat Mijn Liefde door jullie heen zal stromen en een pad voor jullie zal verlichten tot heil van jullie broeders en zusters.
Doe dit werk en help hen en Mij. Mijn taak is nog maar juist begonnen. Wanneer die voltooid is, zal Ik op deze tijd terugkijken als een tijd waarin Licht ontstoken werd in de harten van de enkelen die verlangden hun broeders te dienen. Moge jij één van hen zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 6)

Er zijn vele manieren om te dienen, maar één ervan heeft in deze tijd voorrang boven alle andere: de Christus heeft jullie bereidwillige hulp nodig. Vertel de wereld over Zijn aanwezigheid en Zijn naderend naar buiten treden, en steun Hem zo meer dan je kunt weten. Bouw samen de gedachtevorm van deze gebeurtenis en schep een klimaat van hoop. Meer dan enige andere zaak zal dit Zijn terugkeer in een geplaagde en chaotische wereld vergemakkelijken en verzekeren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk’)

We leven in een historische periode; ik kan het maar niet genoeg benadrukken. Dit is een tijd zoals die nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Ik betwijfel of zo’n bijzondere gelegenheid tot dienen zich ooit eerder aan een groep heeft voorgedaan. Talloze keren heeft Maitreya in Zijn boodschappen gezegd: “Dit is een gelegenheid tot dienen zoals die zich nog nooit heeft voorgedaan.” Als Hij dat zegt, kun je er zeker van zijn dat het een feit is. Nog nooit hadden zoveel mensen zo’n gelegenheid om te dienen, een gelegenheid – op hun niveau – om iets van het grootste belang te doen. Daarom zouden groepen als deze de gelegenheid, en het voorrecht dat hun daarmee te beurt valt, moeten onderkennen, hun best moeten doen om de geboden gelegenheid te benutten en die niet verspillen met wedijver of hebzucht, of louter zelfbewustzijn en zelfbespiegeling – wat iedereen bij tijd en wijle overkomt, maar wat, met toewijding aan het werk, een zeldzaamheid moet zijn. (Benjamin Creme, De kunst van Samenwerking)

Het is Mijn plan dat jullie Mij spoedig zien. Met jullie hulp kan dit zo zijn. Wat Ik nodig heb is het scheppen van een zekere mate van vertrouwen, van verwachting en hoop. Op deze wijze is forceren niet nodig. Mijn Wet verbiedt dat. Daarom, Mijn vrienden, is het aan jullie om deze taak op je te nemen. Maak het feit bekend dat Ik in jullie midden ben, en schep het klimaat waarin Ik spoedig kan worden gezien. Dat zal niet zo moeilijk zijn als jullie misschien denken, want de mensheid staat thans op de drempel van een openbaring van haar werkelijke aard en waarde. Mijn Aanwezigheid onder jullie zorgt hiervoor. Jullie broeders zullen jullie danken voor het werk dat jullie doen. (Maitreya, Boodschap nr. 58)

Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig Zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren.
Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’)

Voorzichtig, volgens de Wet, toon Ik Mijn gezicht. Niets staat deze ontwikkeling in de weg dan het scheppen van een reservoir van Hoop, een klimaat van verwachting. Zorg hiervoor, Mijn vrienden, en steun Mijn Zaak. Maak Mijn Aanwezigheid bekend aan allen die willen luisteren, en verwelkom de Nieuwe Tijd. Bevestig voor jezelf de werkelijkheid van Mijn Terugkeer in jullie midden, en begin aan de opbouw van de Nieuwe Wereld. Ik nodig jullie uit om deze cruciale taak met Mij te delen en over te gaan tot het Hogere Dienen. Velen onder jullie zijn bang om te spreken. Velen hopen dat Mijn Aanwezigheid werkelijk waar is, maar vrezen de hoon van hun broeders. Mijn vrienden, jullie broeders hebben de hoop nodig die deze boodschap brengt, om hen opnieuw te verheffen tot de Verlichte Weg. Spaar geen moeite waar het Mij betreft, en deel dat wat je gelooft met je broeders. Je kunt geen verhevener werk voor Mij doen. (Maitreya, Boodschap nr. 125)

Ik ben er zelf honderd procent van overtuigd vanwege mijn ervaringen door de jaren heen, maar zelfs als je het maar voor 5 procent gelooft, doe wat ik doe: maak het zo goed als je kan bekend. Vertel het aan mensen, praat met de media, schrijf artikelen, organiseer lezingen! Vertel iedereen die het wil horen dat deze gebeurtenis plaatsvindt. Vertel gewoon wat je weet, of wat je gelooft.
Als je er enigszins van overtuigd bent (het maakt niet uit of je alle antwoorden kent, zeg het maar gewoon als je iets niet weet), vertel dan wat je gelooft. Op die manier getuig je van wat je gelooft en de mensen zullen naar je luisteren. Misschien worden ze niet overtuigd, maar ze horen de informatie. Hun denken opent zich wat meer voor de mogelijkheid. Dat is wat telt. (Benjamin Creme, SI september 2003)

Als jullie Mij en de wereld willen dienen, maak dan bekend, Mijn vrienden, dat Ik er ben. Op deze manier kunnen jullie de veilige veste van Hoop bouwen, waartegen het tij van angst tevergeefs zal beuken. (Maitreya, Boodschap nr. 69)

De betekenis van het leven in deze tijd is dat het allen de gelegenheid biedt om het Plan en de planeet te dienen als nooit te voren. Niemand hoeft zich tegenwoordig van deze unieke gelegenheid uitgesloten te voelen, hoe nederig of beperkt zijn omstandigheden ook zijn – de planeet behoort toe aan allen en het Plan omvat allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De keuze is aan de mens’)

interview met James Balog door Jason Francis

James Balog is al drie decennia toonaangevend in het fotograferen, begrijpen en interpreteren van natuur en milieu. Hij heeft een academische graad in geografie en geomorfologie en is een fervent bergbeklimmer. Om de impact van de klimaatverandering aan te tonen, richtte Balog in 2007 de Extreme Ice Survey (EIS) op, de uitgebreidste fotografische studie van gletsjers op grondniveau die ooit is uitgevoerd. Het project is te zien in de veelgeprezen documentaire Chasing Ice, die over de hele wereld vele prijzen heeft gewonnen. Balog is ook de auteur van acht boeken, zijn meest recente, Ice: Portraits of Vanishing Glaciers, werd in de herfst van 2012 uitgebracht. Jason Francis interviewde James Balog voor Share International.

Van scepticus tot pleitbezorger
Share International: Wat heeft u ertoe gebracht de klimaatverandering in de wereld te documenteren, terwijl u in eerste instantie sceptisch tegenover klimaatverandering stond?
James Balog: Ik was een scepticus omdat ik dacht dat de wetenschap op computermodellen was gebaseerd. Ik dacht dat het probleem misschien wel door activisten verzonnen was. Ten derde was het niet bij me opgekomen dat mensen wellicht in staat waren de fundamentele chemie en fysica van deze planeet te veranderen. Ik ken dit onderzoeksterrein vrij goed, maar pakweg 15 of 20 jaar geleden werd het idee van de enorme systemische antropogene verandering niet algemeen begrepen. Ik begreep het ook niet.
Dus nam ik de tijd om de optekening van het oude klimaat zoals die werd bewaard in de ijskappen van Groenland en Antarctica, te bestuderen. Ik realiseerde me dat er feitelijk empirisch bewijs was van de manier waarop de klimaten in de loop der tijd waren veranderd en hoe anders het huidige klimaat is vergeleken met hoe het van nature zou moeten zijn. Zodra ik zag dat er een precieze, tastbare en empirische vastlegging van het klimaat in de ijskappen aanwezig was, begreep ik dat veel van mijn vorige reflexmatige scepsis verkeerd was en dat het niet om computermodellen ging. Mensen bleken de basischemie van de planeet wel degelijk te veranderen en ik moest mijn opvattingen herzien. Dat was eind jaren 90. Ik moest in die tijd lang nadenken om erachter te komen hoe ik, als milieu-fotograaf, een fotografische studie over dit onderwerp kon maken. En ik bleef maar terugkomen bij het ijs. Ik kon geen andere manier bedenken om het te doen, behalve met het ijs.
Op een dag kreeg ik een telefoontje van het tijdschrift The New Yorker, dat me een opdracht in IJsland gaf. Ik kreeg de kans om die uit te breiden tot een opdracht voor National Geographic waardoor het ineens een stuk groter werd. Dat alles leidde tot de Extreme Ice Survey, en de rest is geschiedenis.

SI: Welke technieken uit uw documentaire Chasing Ice worden in de Extreme Ice Survey toegepast om de smeltende gletsjers in de wereld te documenteren?
JB: Chasing Ice is een filmische studie van wat mijn team en ik in het Extreme Ice Survey (EIS-)project gedaan hebben. EIS is een multicontinentale studie van hoe het ijs zich terugtrekt als gevolg van klimaatverandering. We hebben timelapse-camera’s ingezet in Alaska, Canada, Groenland, IJsland en in Nepal op de Mount Everest. Deze camera’s fotograferen elke 20, 30 of 60 minuten en maken een verslag van hoe het landschap aan het veranderen is.
Het filmteam begon zijn reportage aan het begin van het project en volgde ons ongeveer twee-en-een-half tot drie jaar in het veld. Ze keken wat we aan het doen waren en maakten een verslag van de verschillende avonturen en technische en menselijke drama’s die er ook deel van uitmaakten. De film graaft in de voorgeschiedenis van de mensen en de ervaringen, en tot op zekere hoogte in mijn familie en welke invloed dit op mijn gezinsleven en gezondheid had. Het brengt het drama van het team en zijn verhaal en de gletsjers tot leven. De hoofdpersonen zijn de gletsjers, het landschap, maar ze werken samen met het menselijke verhaal. Het is de combinatie van het verhaal van het landschap en het menselijke verhaal, wat veel mensen tamelijk overtuigend vinden.

SI: Naar hoeveel locaties is de Extreme Ice Survey gegaan om het smeltende gletsjerijs te documenteren?
JB: De gletsjers liggen verspreid in hoge bergstreken en polaire regio’s. We kunnen slechts een paar locaties bekijken. Ik zal niet beweren een uitgebreide encyclopedische studie van de situatie in alle regio’s in de wereld te maken, laat staan van alle gletsjers. Maar de visualisaties die we creëren, worden geruggensteund door de enorme wetenschappelijke verslaglegging die door onderzoekers uit de hele wereld is samengesteld, vanuit grond- en satellietwaarnemingen. Het is overduidelijk dat gletsjers in verreweg de meeste plaatsen buiten Oost-Antarctica smelten. Er is een kleine gletsjergroei in de Karakoram Range van Pakistan en in bergketens in Centraal-Azië, maar voor het grootste deel krimpt het ijs in de hele wereld drastisch en is dat een gevolg van de verandering van temperatuur en neerslag.

SI: Waarom zijn gletsjers belangrijk?
JB: Gletsjers zijn de kanarie in de wereldwijde kolenmijn. Ze vormen een driedimensionaal, zichtbare uiting van het klimaat. Ze reageren ieder uur, dagelijks, wekelijks en maandelijks op de milieuomstandigheden erom heen. Het is een plek waar je de gevolgen van klimaatverandering in actie kunt zien. Een groot deel van de klimaatverandering die om ons heen gaande is, komt tot uiting op een manier die moeilijk voor mensen te begrijpen is. Regent het nu harder dan voorheen als er een storm opkomt aan de oostkust van de Verenigde Staten? Is het in juli van dit jaar droger in Utah als gevolg van klimaatverandering? Deze vragen zijn gebaseerd op metingen. Je kunt het zo niet zien, maar in het ijs kan je wel zien hoe een veranderend weer- en klimaatsysteem hun invloed in drie dimensies laten gelden. Elk kind begrijpt wanneer ijs smelt. Je legt een ijsblokje in de hand van een eenjarige en ze begrijpen de relatie tussen je lichaamswarmte en het smelten van dat ijsblokje.

SI: In het verleden zijn gletsjers ook gesmolten en daarna weer aangegroeid. Wat maakt dat het verlies aan gletsjerijs nu op iets permanenters wijst?
JB: Het houdt verband met een radicale, extreme toename van kooldioxide in de atmosfeer. Eigenlijk is de Aarde in de afgelopen duizend jaar afgekoeld. Als de lucht reageerde op natuurlijke ritmes dan weten we uit het temperatuurverslag van de ijskap dat we naar een nieuwe ijstijd afglijden. Maar in feite draaide de verandering om en schoot de temperatuur de afgelopen eeuw, met name in de laatste 40 of 50 jaar, omhoog. Zoals in een enorm aantal wetenschappelijke studies is aangetoond, houdt dit direct verband met de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.

Versterkend effect

SI: In welke mate heeft het verlies van gletsjerijs een versterkend effect op de opwarming van de aarde?
JB: Die vraag bevat een aantal kwesties in één. De eerste is het verlies aan ijs in de Arctische zee. Wanneer dekking van zee-ijs in het noordpoolgebied verloren gaat, verandert dat de reflecterende eigenschap van een groot deel van de Aarde. Je krijgt dan meer warmteopname in het oceaanwater. Dat verandert op zijn beurt de circulatie van de atmosfeer en wijzigt daarmee het gedrag van de weersystemen op het noordelijk halfrond. Dat is een versterkende relatie van het soort waar je naar vraagt.
Een ander punt is dat, als de gletsjers op het land smelten, water in de oceanen stroomt en de zeespiegel stijgt. Als de zeespiegel stijgt, is het gevolg dat de oceaan meer warmte kan absorberen. Opname van meer warmte in de oceaan zorgt voor een heftiger atmosfeer. Ten derde resulteert een hogere zeespiegel in stormen aan de kust, waar orkanen en nor’easters [krachtige stormen langs de noordelijke oostkust van de VS en Canada] een veel grotere impact op de laaggelegen gebieden hebben dan toen de zeespiegel enkele centimeters lager was.

SI: Met welk tempo gaat gletsjerijs verloren? Kunnen we de gletsjers volledig verliezen?
JB: Je hoort mensen vaak zeggen: “Als de Antarctische ijskap smelt, zal de zeespiegel 82 meter stijgen en Groenland zal het 9 meter doen stijgen” of zoiets. Dat is werkelijk niet het punt. We verliezen momenteel grote hoeveelheden ijs wereldwijd in de bergen van Alaska, West-Canada, de Alpen, de Andes en de Himalaya. Die gletsjers krimpen. De gletsjers zullen waarschijnlijk, in sommige gevallen, op relatief korte termijn, verworden tot fragmenten van wat ze waren. Hier in de Verenigde Staten hebben we een nationaal park genaamd het Glacier National Park in Montana. Algemeen is de verwachting dat dit binnen ongeveer 40-50 jaar ijsvrij zal zijn als gevolg van glaciale recessie.
De grote ijskappen zijn een ander verhaal. Het zou een apocalyptische wending van gebeurtenissen zijn als we de Groenlandse ijskap verliezen. Als we geen ijs hebben in Groenland dan zullen we een broeikaseffect hebben dat zo catastrofaal zal zijn, dat we waarschijnlijk niet meer in Noord-Amerika kunnen leven. Het zou een krankzinnige wending van gebeurtenissen zijn en ik denk niet dat iemand dat voorspelt. Ik voorspel dat zeker niet. Hetzelfde geldt voor Antarctica. Het zal apocalyptische veranderingen in de wereld vergen om Antarctica te ontijzen. Maar van de relatief kleinere gletsjers – dit zijn geen kleine gletsjers; de gletsjers van Alaska en de Alpen zijn grote gletsjers – verliezen we de komende decennia en eeuwen mogelijk grote delen…

Zie voor meer informatie: www.extreme icesurvey.org; earthvisiontrust.org; chasingice.com; jamesbalog.com

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachussetts, VS.

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 februari 2013)

De tijd dat de mens zijn historische keuze moet maken, is aangebroken. Spoedig zullen de mensen zich realiseren dat ze een zwaarwegende beslissing moeten nemen, één die de toekomst van iedere man, vrouw en kind zal bepalen, zelfs de toekomst van elk levend schepsel op Aarde: een keuze tussen voortgaande en zich almaar uitbreidende creativiteit op planeet Aarde, of een verschrikkelijk einde van al het leven, menselijk en ondermenselijk, in ons planetaire thuis.
De mens heeft helaas het geheim van de ontstellende kracht ontdekt die verborgen ligt in de kern van het atoom en deze voor oorlog aangewend. Daar de mensheid zo verdeeld is door wedijver, hebzucht en begeerte naar macht, is het gevaar van uitroeiing, per ongeluk of met opzet, voortdurend aanwezig. Mensen moeten daarom een veiliger manier van leven vinden.
Zó krachtig is tegenwoordig de individualiteit van mensen en landen, zó verdeeld zijn ze geworden in hun strijd om het bestaan, dat ze de weg zijn kwijtgeraakt, en die snel terug moeten vinden om te overleven.
Bijgevolg trachten de Groten, jullie Oudere Broeders, jullie de enige weg naar vrede te wijzen. Alleen samendelen en rechtvaardigheid, zeggen Wij, zullen de vrede brengen waar alle mensen in hun hart naar verlangen. Onze aanbeveling is heel eenvoudig maar tot nog toe moeilijk te vatten voor de mensheid. Mensen hebben goddelijke vrije wil en zijn de meesters over hun eigen lot. Neem, adviseren Wij, het pad van samendelen en rechtvaardigheid, die de gewaden van Broederschap zijn, zonder welke een mens niet ten volle mens is.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya sinds begin januari gegeven?
A. Maitreya heeft Zijn interviews inmiddels verplaatst naar Rusland, waar Hij drie media-optredens heeft gehad. Hij heeft in totaal 87 interviews gegeven. (Per 3 februari 2013)

V. Kijken er nu meer mensen naar deze interviews dan bijvoorbeeld twee of drie maanden geleden? Worden de programma’s populairder onder het kijkerspubliek?
A. Aangezien Maitreya Zijn interviews nu naar Rusland heeft verplaatst, is het te vroeg om deze vragen te beantwoorden, maar de respons in Rusland is tot nu toe zeer goed.

V. 1) Hebben de Syrische autoriteiten recentelijk chemische wapens gebruikt in Homs? 2) Zijn er chemische wapens ingezet tegen oppositietroepen elders in Syrië?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Hebben uw schilderijen een genezend effect? 2) Stralen uw schilderijen een energie uit die het bewustzijn verruimt? 3) Doen deze effecten zich ook voor bij reproducties of kopieën van uw schilderijen, bijvoorbeeld reproducties op de omslagen van uw boeken en van Share International?
A. Ja, sommige. 2) Sommige wel. 3) Ja, in de litho’s.

V. Wat betekent dit: “Het naar buiten treden van de Hiërarchie betreft de veruiterlijking van de Ashram van een Meester”?
A. Het naar buiten treden van de Hiërarchie is precies hetzelfde als de veruiterlijking van de Ahsrams van de Meesters.

V. Wat betekent het volgende voor de leden van de groepen die met u samenwerken: “De innerlijke Ashram van een Meester moet weerspiegeld worden op de uiterlijke gebieden, in de modern wereld”?
A. Dit betekent dat de geestelijke spanning van de subjectieve groepen van de Meester gedupliceerd moet worden in uiterlijke, fysieke manifestatie – de geestelijke kracht die op het uiterlijke gebied bereikt wordt, moet gelijk zijn aan die welke op het innerlijke gebied bereikt is.

V. Ik vraag me af hoe ik het volgende voor mezelf kan begrijpen en verwezenlijken: “Dit is een esoterische groep – het is geen vereniging, verbond of organisatie van vrijwilligers”?
A. Deze groep is verbonden met het plan van de Geestelijke Hiërarchie voor haar veruiterlijking op het fysieke gebied. Dit omvat tevens het werk voor de wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar, en Zijn groep Meesters.

V. Kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met “mezelf met de groep vereenzelvigen”?
A. Zie uzelf als lid van de groep die het doel van de groepen nastreeft, dat te maken heeft met de veruiterlijking van de Hiërarchie en met het voorbereiden van de wereld op de wederverschijning van Maitreya en Zijn groep Meesters. Bestudeer de passages over groepswerk in mijn boeken.

V. Als ik me aansluit bij een Transmissie-meditatiegroep en ik ben volkomen overtuigd van de juistheid van uw informatie, maakt mij dat dan automatisch een ‘discipel’?
A. Nee, niet per se, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.

V. De oorsprong van het woord ‘discipel’ verwijst natuurlijk naar ‘discipline’, maar welke discipline? Is het denkbeeld van ‘discipline’ niet achterhaald, vooral voor jonge mensen?
A. Nee, het is cruciaal voor het evolutieproces van ieder van ons.

V. Wat is uw mening over de handel in emissierechten?
A. Het is misleidend en biedt geen oplossing voor de planeet.

V. Is nucleaire vervuiling het schadelijkste aspect van de ecologische verwoesting?
A. Ja.

V. 1) Hebben de Meesters ook een blauwdruk voor wat er op korte termijn moet gebeuren om de verschrikkelijke verwoesting van de planeet tegen te gaan, net zoals er een noodprogramma komt om op korte termijn de mensen die van honger omkomen te voeden? 2) Wat zullen de eerste noodtaken zijn om de planeet te redden?
A. 1) Ja. 2) Vanzelfsprekend de vermindering van het effect dat iedereen in de wereld heeft op de uitstoot CO2.

V. Is het skelet dat in september 2013 onder een parkeerplaats in Leicester (Engeland) werd opgegraven echt dat van koning Richard III?
A. Ja, het was koning Richard III, die door Shakespeare en natuurlijk de Tudor-dynastie werd zwartgemaakt.

V. Aangezien Benjamin Creme op blz. 15 van zijn boek De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s schreef dat Verklaringsdag binnen drie jaar na Maitreya’s eerste tv-interview zou plaatsvinden en dat we inmiddels de drie jaar gepasseerd zijn, is er kennelijk iets veranderd. Dat kan, dingen veranderen, zoals we weten. Zou Benjamin zo vriendelijk willen zijn te vertellen hoe de zaken er nu voor staan? Noemen de boeken die nu gedrukt worden nog steeds dat tijdsbestek van drie jaar? Het lijkt mij nodig om dit toe te lichten, anders gaan mensen ons ernaar vragen wanneer we de boodschap over Maitreya verspreiden.
A. Ja, dingen veranderen. In al de jaren dat ik dit werk doe is mij met verschillende graden van manipulatie gevraagd hoe snel Maitreya zou verschijnen – binnen hoeveel weken, maanden, jaren, nog tijdens mijn leven (gezien mijn hoge leeftijd), enzovoort. Het is altijd heel moeilijk geweest om deze begrijpelijke vraag te beantwoorden, waar iedereen het antwoord op wil weten. Het punt is dat niemand het weet. Ik weet het niet, mijn Meester zegt dat Hij het niet weet, zelfs Maitreya weet het niet precies.
Niettemin, telkens wanneer er door een vraag op een datum wordt aangedrongen, vraag ik het de Meester, Hij zegt altijd binnen ongeveer drie jaar, en op het moment dat Hij dat zegt, klinkt het logisch. Het klinkt vaag, het is geen vaststaande datum. Vergeet niet dat voor de Meesters tijd niet bestaat.
Wanneer u het feitelijke antwoord in het boek leest, zult u ook zien dat het niet zo uitgesproken is als u het voorstelt: “Maitreya treedt zeer spoedig naar voren. Verklaringsdag kan nu binnen één tot twee of drie jaar na Zijn eerste interview plaatsvinden. De Meesters en Maitreya Zelf denken kennelijk dat die tijd echt heel kort zal zijn. Maar hoe lang het ook duurt, deze vier ruimteschepen [Maitreya’s ‘sterren’] zullen aan de hemel zichtbaar blijven en door steeds meer mensen gezien worden. Hopelijk zullen de media wereldwijd er steeds meer voor openstaan om over deze ‘sterren’ te berichten.”

V. In een recent interview met Benjamin Creme (gezien op YouTube) verklaarde hij dat Maitreya een fysiek lichaam heeft dat Hij voor Zichzelf geschapen heeft, maar dat Hij Zijn verschijning naar wens kan veranderen en er ook heel afzichtelijk en grotesk uit kan zien. De vraag die zich voordoet is, waarom zou een wezen van licht en liefde er afzichtelijk of grotesk uit willen zien?
A. Als u de verscheidenheid kende van de verschijningsvormen die Maitreya door de jaren heen heeft aangenomem, zou u verbaasd zijn over de flexibiliteit die Hij vertoont. Hij kan eruit zien als een jonge knappe vrouw, een verweerde oude man, een tandeloze koppige clown, in een enorme verscheidenheid aan kleding, verstandig of hysterisch. Hij is nog altijd een wezen van “licht en liefde”, maar neemt een persona aan die precies geschikt is voor de gelegenheid en de hoop (of het vooroordeel) van degene die door Zijn aanwezigheid gezegend wordt.

V. Wat vindt u van de 7de dag sabbath en waarom mensen zondag vieren?
A. Zondag, of de sabbath, is bedoeld als dag van rust en als mensen hard gewerkt hebben, hebben ze rust nodig. Ik vind dat mensen meer vrije tijd nodig hebben, om zichzelf te vinden en het beste van zichzelf te kunnen geven, vanuit scheppend gezichtspunt gezien. Een van de misvattingen van onze moderne ‘beschaving’ is dat zoveel mensen in deze tijd hun werkende leven met geestdodend mechanisch werk doorbrengen. Vrije tijd is een wezenlijk deel van het leven.

V. Ik zag een documentaire over Babu (Ambilike Mwasapila), een 76-jarige protestantse priester uit het dorpje Sumange, nabij Loliondo in noord-Tanzania, die sinds 2011 aan meer dan 5000 mensen ‘geneeskrachtig water’ heeft verstrekt.
In 1991 had hij een droom waarin God tot hem sprak en hem een vrouw met aids liet zien, en hem vertelde welk medicijn haar van die ziekte zou genezen. Toen Babu wakker werd, vroeg hij zich af hoe een boom aids kon genezen terwijl zelfs doktoren dat niet kunnen?
De wortels van een karanga-pruimenboom, genaamd enga muriaga, worden gebruikt om een speciaal drankje te maken: de wortels worden ’s nachts in water gekookt en de volgende dag krijgen mensen er een kopje van te drinken. Babu zegt dat het alleen geneeskrachtig is als het meteen wordt opgedronken, niet als je het mee naar huis neemt. Mensen betalen ongeveer 25 cent voor een kopje geneeskrachtig water: 40 procent van de winst gaat naar de kerk, 40 procent naar zijn medewerkers en Babu ontvangt 20 procent. De boom is onderzocht door het Nationaal Instituut voor Geneeskundig Onderzoek in Tanzania. Sommige geneeskrachtige kenmerken waren al bekend: het helpt de bloeddruk te verlagen, het helpt bij diabetes door verlaging van de behoefte aan insuline en het helpt het lichaam te ontgiften en te zuiveren. Maar het geneest dus ook aids. Joyce Elia werd hiervan genezen na het drinken van het speciale drankje. Ze had twee keer een aids-test en de uitslag liet zien dat ze genezen was. Veel mensen zijn genezen van ernstige ziekten, zoals kanker, epilepsie en diabetes.
1) Was het Maitreya die tot Babu sprak in zijn droom? 2) Kan het drankje werkelijk aids en kanker genezen? 3) Is er een reden waarom mensen het direct bij Babu thuis moeten opdrinken? 4) Kan een medicijn van deze boom doeltreffend zijn in een homeopathische dosering om bijvoorbeeld aids of kanker te behandelen? Welke verdunning zou u aanraden voor de behandeling van aids, kanker of diabetes?
A. 1) Ja. 2) Soms. 3) Het is niet nodig om het per se bij Babu thuis te drinken. 4) Ja, in een verdunning van D30.

De macht van het volk blijft!
Op 9 januari 2013 was ik bij een demonstratie in Albany (New York, VS) tegen het toestaan van een onconventionele methode voor aardgaswinning in de staat New York, beter bekend als ‘fracking’. Bij de demonstratie waren er ongeveer 20 keer zoveel anti-frackers als pro-frackers. De demonstratie besloeg een 400 meter lange binnenstraat in het gebouw van de volksvertegenwoordiging. De activisten waren aan een kant achter een touw opgesteld om de staatsambtenaren doorgang te verlenen. Iedereen kon door die gang lopen zolang hij maar geen spandoek met zich meedroeg. Zo hingen de activisten over het touw en schreeuwden aan een stuk door “weg met fracken” tegen de mensen die voorbij liepen. Op een gegeven moment liep een Afrikaans-Amerikaanse man van middelbare leeftijd in een grijs sweatshirt met rugzak over één schouder aan de andere kant van het touw, die hier en daar stopte en de verschillende groepen met een glimlach zijn eigen kreet toeriep: “Er is geen macht dan de macht van het volk, want de macht van het volk blijft.” Hij herhaalde dit steeds en zij herhaalden glimlachend naar hem hun eigen strijdkreet als antwoord. Ik glimlachte ook naar hem en onthield zijn strijdkreet. Zijn huid was donker noch licht, zijn haar was grijzend en kort geknipt en zijn ogen leken groen, en schitterden. Een zeer stevig gebouwde, donkere vrouw tussen de demonstranten riep op een gegeven moment ook luid iets van: We eisen eten, we eisen water, we eisen boerderijen, vergiftig ons niet”. Ik vroeg me af of u me misschien kunt vertellen of een of beiden bijzondere mensen waren? Dank u.
A.F., Hurleyville (New York, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was. De vrouw was iemand uit de menigte.

Steuntje in de rug
Op 18 januari 2013 was ik kwart voor zeven ’s avonds op weg om in mijn lokale wijkcentrum een lezing te geven over Transmissie-meditatie, toen ik een paar seconden nadat ik mijn huis verlaten had in het noorden een fel rood licht aan de hemel ontwaarde. Het leek op me af te komen, toen kwam het omlaag en verdween. Ik vroeg me af wat dit licht zou kunnen zijn?
C.E., Hullbridge (Essex, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een ruimteschip van Mars was dat op verzoek van Maitreya verschenen was.

Aanmoediging
Ik wil een voorval met u delen dat plaatsvond op 25 mei 2006. Ik bezocht nieuwe vrienden in de Rue du Château d’Eau in het tiende arrondissement van Parijs, voor een groepsbijeenkomst over zelfgenezing die voor een paar maanden later gepland was.
Na afloop van mijn bezoek kwam er op de stoep vlakbij de ingang van het gebouw een jonge blanke man met een bril aanlopen uit een Transmissie-meditatiebijeenkomst, die ons een brochure over Share International in het Frans gaf. Ik had nog nooit eerder van dit evenement of van Share International gehoord. De energie en het uiterlijk van deze jongeman waren heel anders dan die van andere mensen, hij was heel meditatief en rustig. Nu, een aantal jaren later, ben ik steeds meer geïnteresseerd in het beoefenen van Transmissie-meditatie en draag ik het uit naar vele mensen. Ik heb het sterke gevoel dat deze ‘jonge Boeddha’ Maitreya was. Kunt u mij laten weten of hij het was, en of het een teken was om Transmissie Meditatie te beoefenen?
G.B., Linars, Charente (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het de Meester Jezus was. Het was een teken om Transmissie-meditatie te beoefenen.

Troost
Ik was alleen met mijn vader toen hij stierf en verscheidene dagen later was ik zo aan het huilen dat mijn kussen doorweekt was. Ik lag alleen in bed toen ik een klopje op mijn rechter schouder voelde. Dat maakte dat ik stil werd en stopte met huilen. Wat was dat? Een oude vrouw zei me dat het een klopje van een engel was. Had ze gelijk? Ik hoop het wel, aangezien ik onlangs mijn moeder en mijn man verloren heb, verlang ik naar nog zo’n klopje.
A.S., Barnsley (South Yorkshire, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ‘klopje’ van de Meester Jezus was.

Belanghebbenden
In augustus 2012 woonde ik voor het eerst de Transmissie-meditatieconferentie bij buiten San Francisco. Tegen het einde van de conferentie gingen we naar boven om kleinere groepen te vormen en stopte ik even om twee dames voor te laten, in de veronderstelling dat ze naar dezelfde plek gingen. Dat deden ze niet, maar ze vroegen wie wij allemaal waren en wat we aan het doen waren. Ik meen dat ik hun verteld heb dat we naar boven gingen om te mediteren of iets dergelijks. Zij zeiden dat ze vanwege de kou binnenkwamen en een bus op de parkeerplaats moesten halen. Ik kreeg een lift van een groepslid, anders had ik later op de middag diezelfde bus moeten nemen. Terwijl ik opzij stapte zodat zij naar buiten konden om hun bus te halen, volgde een groepslid hen enthousiast naar buiten om, naar ik veronderstelde, verder uit te leggen waar we mee bezig waren. Ze kwam op haar gebruikelijke enthousiaste manier terug en vertelde me dat ze dacht dat ik zojuist een ervaring had gehad van Maitreya of een Meester. De oudere vrouw die het gesprek voerde had een licht uiterlijk met grijs haar. De volwassen vrouw die achter haar stond had een donker uiterlijk en donker haar.
Hoewel ik het prima vind als deze dames geen bijzondere personen zijn, is alleen al het besef dat Maitreya en Jezus en andere Meesters soms deze ‘gewone’ menselijke vormen aannemen genoeg aanmoediging voor mij om iedereen als ‘bijzonder’ te bejegenen, aangezien iedereen dat op zijn eigen wijze ook is.
Dank u voor deze rubriek die gewijd is aan zulke verschijningen. Het is een genot ze elke maand te lezen.
T.M., Colville (WA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame met het grijze haar’ Maitreya was en de andere ‘vrouw’ de Meester Jezus.

Helpende hand
In de afgelopen paar jaar is bij mij een geestelijke afwijking vastgesteld waar ik enigszins onder heb geleden, maar voordat die diagnose gesteld werd, zat ik er doorheen en was ik suïcidaal. Terwijl ik biddend bij de receptie van de psychiatrische kliniek stond, voelde ik dat er een hand op mijn schouder gelegd werd. 1) Was dat Jezus of Maitreya? 2) En net gisteren kwam er op straat een vreemde maar aardige man naar me toe en begon echt heel aardig en gewoon tegen me te praten. Was dat Jezus of Maitreya of een andere Meester? (3) Hij hing ook iets in de bosjes, moet ik het gaan ophalen?
T.T. (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de hand op de schouder de Meester Jezus was. 2) Dit was ook de Meester Jezus. 3) Ja.

Gezondheidsdrankje
In 2011 was ik meermalen in Nordenau, Duitsland, om de mineraalbron te bezoeken. Eén weekend zat ik in de wachthal en sprak ik met iemand over de geneeskrachtige effecten van het water. Daarop sprak een oudere dame mij aan: “Ik hoorde u met iemand anders praten en ik wil met u spreken.” Na het bezoek aan de mineraalbron ontmoetten we elkaar opnieuw en spraken we met elkaar. Ze vertelde me dat zij en haar man de bron vaak in de weekends bezoeken en dat zij heel gezond zijn. Ze zei:” Er is niets mis met ons.” Gedurende het gesprek hield haar man zich op de achtergrond. Na ons praatje zeiden we vriendelijk gedag en dacht ik bij mezelf: “Deze oudere dame is van nature ongebruikelijk beminnelijk en evenwichtig.” Ik kreeg onmiddellijk spijt dat ik haar niet had omhelsd.
Wie was dit paar?
C.U., Berlijn (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus en de man een discipel van de Meester Jezus was.

Gezondheidsdocument
Op maandag 27 augustus 2012, rond 9 uur ’s avonds, had ik net mijn paspoort opgevraagd bij het Immigratiebureau in Libreville, Gabon. Ik zat te wachten op een taxi toen uit het niets een man verscheen, lang met een gave huid als het Fulani-volk. Hij droeg een donkere bril en begon tegen me te praten.
“Meneer, gooi uw sigaret weg en gooi dan het hele pakje en uw aansteker weg. Denkt u dat ik bij u kwam omwille van mijn eigen wens? Kijk om u heen: zo veel mensen, sommigen van hen roken. Waarom ging ik niet naar hen toe? Omdat ik naar u gestuurd ben. Seksuele zwakheid, hoge bloeddruk, diabetes, keelkanker, prostatitis, nervositeit, dat is wat u wacht! U stinkt naar tabak, uw tanden zijn aangetast. Uw vrouw en kinderen zijn woedend. Van nu af aan, als u de neiging voelt te roken, drink dan een paar slokken water en zeg mentaal: “In de naam van God, ik zal niet roken.” Doe daarna wat aan sport (joggen of opdrukken). Wist u dat Sekou Touré en Lansana Conté nooit naar mijn advies wilden luisteren? Deze twee Guinese staatshoofden stierven vanwege tabak.”
Sinds deze ontmoeting heb ik al een week niet gerookt, een nieuw record voor mij en ik heb meer dan veertig jaar onafgebroken gerookt!
Wie was deze man?
P.C., Port-Gentil (Gabon).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.