Ware woorden
Op 17 mei 2014 ging ik voor de eerste keer met leden van onze Transmissie-meditatiegroep naar de lezing van Michiko Ishikawa in de Hibiya-zaal in Tokio. Het volgende gebeurde tijdens de pauze van 30 minuten na de lezing die ongeveer anderhalf uur duurde. We gingen naar de vierde verdieping om het kruis van licht te zien en ik kocht een boek. Toen ging ik naar het toilet. Toen ik terugkwam was er niemand van de groepsleden. Maar ik bleef en keek rond bij de boekentafels, waar ik het boek “Wie ben ik?” (De leringen van de Oude Wijsheid, red.) zag. Mompelend, wie ben ik, pakte ik het boek op. Toen wrong een kleine oudere vrouw zich tussen mij en degeen die naast mij stond in. De vrouw kwam nog dichter bij me en vroeg me: “Wat is dat voor boek?” Terwijl ik het boek op de tafel neerlegde en de bladzijden omsloeg antwoordde ik dat de titel “Wie ben ik” is. Toen antwoordde zij met een heldere, luide stem: “Ik ben Maitreya.” Toen de bladzijde voorbij kwam met een kleine foto van de heer Creme, zei zij: “Dit is Creme-san”, ook op zeer heldere en luide toon. Toen ging ze snel weg. Ik was onthutst. Ik vroeg me af wie in vredesnaam zoiets zou zeggen! Kunt u alstublieft zeggen of zij werkelijk Maitreya was of gewoon een rare oude vrouw?
M.A., Yaizu-shi (Shizuoka-ken, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere vrouw’ Maitreya was.

Speciale uitnodiging
Ik stond in mei 2014 op het Mind, Body en Spirit-festival in Londen bij de stand van Share International, toen een oudere Spaans uitziende en klinkende dame naar de stand kwam, en meteen af ging op een mand met fotootjes van Maitreya’s ‘hand’. Zij pakte er eentje, liep naar mij toe en begon een gesprek over de kaart, zij wilde weten wat het voorstelde. Terwijl we spraken straalde ze en zei dat ze niet van plan was om die dag naar de beurs te gaan omdat ze er in het algemeen niet van hield. Ze was eerder op een Mind Body and Spirit-beurs geweest en had gemerkt dat ze er hoofdpijn van kreeg. Maar de afgelopen nacht had ze een droom gehad waarin er een man aan haar verscheen, zijn hand naar haar ophief, zoals Maitreya’s ‘hand’ en zei dat hij haar morgen wilde zien. Zij legde geen verband tussen de droom en de beurs maar toen zij bij onze stand kwam en de ‘hand’-kaarten zag wist ze dat dat het was. Zij was kennelijk een genezer en zou de kaarten gaan gebruiken voor mensen die haar hulp inriepen. Ik gaf haar wat meer informatie over Maitreya en de Meesters en ze zei dat ze blij was dat ze de moeite had genomen om die dag naar de beurs te gaan. We praatten nog wat door en toen ging ze weg – allebei nog met een glimlach vanwege deze gelukkige samenloop van omstandigheden. Ik vroeg me af of deze dame gewoon iemand was met een bijzondere droom of een bijzondere persoon met een gewone droom?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dame ‘gewoon iemand’ was met een bijzondere droom, die haar door Maitreya gegeven was.

Twee brieven van dezelfde persoon

In overeenstemming 1)
Vorig jaar, in februari 2013 was ik op een avond op weg naar een Transmissie-meditatie van onze groep in Amsterdam. Op het moment dat ik een straat overstak, fietste er een zwarte man langs me, die riep: “Wij zijn rijk, nietwaar?” Ik was enigszins verbluft, maar ik riep terug: “Ja natuurlijk, wij zijn schatrijk.” De man riep iets terug, maar zijn woorden verwaaiden helaas in de zeer harde wind van die avond. Was deze fietser een heel bijzondere persoon, of gewoon een Amsterdammer met een juiste kijk op de wereld? Als ik een lezing geef over de Wederverschijning merk ik gewoonlijk op dat, hoe zwaar velen van ons in de rijke landen het momenteel mogen hebben, wij vooral moeten begrijpen hoe bevoorrecht wij zijn in dit deel van de wereld. Wellicht verwees de man naar deze uitspraak. Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was. Wijze woorden 2) Toen ik op zondag 16 februari 2014 terugliep naar huis, zag ik vlak bij mijn huis twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk staan, naast een scooter. Een van de twee mannen keek me even strak aan, en de ander liep weg, in de richting van mijn huis. Toen ik hem inhaalde raapte hij wat rommel op van straat en zei: “Verbeter de wereld…”, waarna we tegelijkertijd zeiden: “… en begin bij jezelf.” Dit is een staande uitdrukking, dus ik wist hoe de zin verder zou gaan. “We willen allemaal een betere wereld”, zei de man vervolgens, “maar waar moeten we beginnen?” Hierop antwoordde ik, dat het beste dat we volgens mij kunnen doen is het juiste voorbeeld te geven, in de hoop dat anderen zullen volgen. “Ja, zo werkt dat.” zei hij. “Wij beïnvloeden anderen, en anderen beïnvloeden ons. Ons karakter wordt gevormd door onze omgeving.” We liepen gezamenlijk op richting mijn huis, en bleven nog langs deze lijnen met elkaar doorpraten. Toen we voor mijn huis afscheid namen, was zijn laatste opmerking: “Mensen wijzen vaak naar elkaar, naar elkaars zwakke punten, maar het zou beter zijn als ze hun eigen zwakke punten zouden aanpakken.” Een wijze les voor ons allemaal! Was deze man een bijzondere persoon?
E.H., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Steun In februari 2014 was ik op een avond na Transmissie-meditatie op weg naar de metro in Londen en zag op tegen de lange reis naar huis. Toen ik op het perron aankwam zag ik twee zwarte jongeren die huppelden en sprongen op de muziek waar zij op hun mobiele telefoons naar luisterden. De trein kwam binnen en de jongeren volgden me naar een rijtuig. Ik zat tegenover een oudere zwarte man die een folkgitaar bij zich had. Hij wierp me een vluchtige blik toe en richtte toen zijn aandacht onmiddellijk op de jongeren en liep naar ze toe om met ze te praten. Hij begon zijn gitaar te stemmen en speelde een paar refreinen en barstte toen los met Bob Marley’s “Baby don’t worry, about a thing! Every little thing’s gonna be alright!” Ik begon me meteen beter te voelen. Hij danste toen uitgebreid, keer op keer achteruit en vooruit in de grotere ruimte bij de deuren. Hij zong: “Yo! Yo! Yo!” Toen legde hij zijn hand bij zijn oor voor de echo. Het was zo aanstekelijk dat ik zin had om mee te doen en lachte. Alle drie stapten bij de volgende halte uit, maar de oudere man draaide zich om en in het algemeen in mijn richting wijzend: “Jij bent jonger!” Ik legde mijn hand op mijn borst: “Wat, ik?” “Ja! Jij! Jij bent jonger!” Hij draaide zich met een glimlach om. Ik denk vaak aan deze ervaring iedere keer wanneer ik denk dat de wereldaangelegenheden overweldigend zijn en ik voel me een stuk gelukkiger. Kunt u zo vriendelijk zijn uw Meester te vragen of de oudere man een Meester was en de jongeren misschien discipelen?
S.P., Ashurstwood (West Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere man’ de Meester Jezus was en de ‘twee jongere mannen’ discipelen van de Meester Jezus.

Vogelzegening
Op 10 mei 2014 hoorde ik, terwijl ik in huis aan het werk was, een verbazingwekkend vogelkoor, zoals ik nog nooit eerder gehoord had in de zeven jaar dat we hier wonen. Toen ik naar buiten ging om te zien wat dit verschijnsel veroorzaakte telde ik op z’n minst 26 tuis (inheemse vogels van Nieuw-Zeeland). Ze zaten overal op de bovenste takken van een loofboom. Er kwam repliek en antwoord uit de struiken. Het was zo overweldigend dat ik het uitschreeuwde van vreugde. Mijn oudste zuster, die Tui heet, was vier dagen voor deze gebeurtenissen overleden. Was het een teken van haar of een zegening van Maitreya of de Meester Jezus?68231 V.P., Akaroa (Christchurch, Nieuw-Zeeland). Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een zegening van de Meester Jezus was. Geachte redactie, Op 6 april 2014 om ongeveer half elf ’s avonds, uitkijkend vanaf mijn balkon, zag ik opnieuw een ster die op abnormale wijze licht leek te pulseren. Ik had eerder geprobeerd om hem met mijn videocamera te filmen, maar tevergeefs. Op die avond had ik een plotselinge ingeving dat ik nog een poging moest wagen. Ik maakte op 10 en 11 april enkele opnamen en nam ook een paar momentopnames. De verschillende kleuren, vormen en bewegingen die op de video en de foto’s te zien zijn, lijken aan te geven dat het iets speciaals zou kunnen zijn. Ik had de vreemde indruk dat er een soort van interactie tussen de waarnemer en waargenomene was. Telkens wanneer de lucht helder was, was die ster nog zichtbaar. Is het misschien een ufo of Maitreya’s ‘ster’ ?
J-C.L., Rittershoffen (Alsace, Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een van de vier ‘sterren’ van Maitreya was.

“Zij die zoeken naar tekenen zullen ze vinden”

Op 24 januari begonnen kruisen van licht te verschijnen in het huis van R.I. op het eiland Ishigaki (Okinawa, Japan; foto rechts), waar zij pas naartoe verhuisd was. Er was ook al een kruis van licht verschenen in haar vorige huis in Shinriku, Tokio.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de kruisen van licht door Maitreya zijn gemagnetiseerd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: Lichtpatronen op een gebouw in München, op 25 februari 2014. Ingezonden door A.B. De lichtpatronen werden gemanifesteerd door Maitreya, in samenwerking met de Ruimtebroeders.

 

 

 

 

 

Foto links: Lichtpatronen gefotografeerd door B.M. op 24 november 2010 vroeg in de middag in de Krizevastraat, Ljubljana (Slovenië). De tweede foto (onder) toont zijn vrouw en baby’tje voor het gebouw. De lichtpatronen werden door Maitreya gemanifesteerd in samenwerking met de Ruimtebroeders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In september 2013 nam een vriend een paar foto’s van mij op het platteland bij mijn stad, Valdemoro Sierra (provincie Cuenca, Spanje; foto rechts). Op een van de foto’s is een soort lichteffect te zien. Is het iets bijzonders? Dank u.
F.L.S.M., Valdemoro Sierra (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het lichteffect een zegening van de Meester Jezus is.)

Deze foto van een UFO (boven) werd op 25 mei 2014 door een passagier vanuit een vliegtuig boven Londen genomen. Het sigaarvormige ruimtevaartuig met lichten aan beide zijden leek boven de wolkenlijn te vliegen, toen omhoog en de verte in. (Bron: SCW: ufosightings daily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig van Mars was.)

 

 

Foto die in december 2007 in het stadje Podreca, nabij Kranj (Slovenië), door J.J. genomen werd op haar moeders verjaardag, toont een zegening van de Meester Jezus.

 

Mars (foto rechts) — In een serie beelden van het Marsoppervlak op 28 april 2014 vastgelegd door de Curiosity Rover van NASA, is gedurende 10 minuten een massief cilindervormig voorwerp te zien dat zich naar de oppervlakte van de planeet voortbeweegt en achter de horizon verdwijnt. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de UFO een plaatselijk ruimtevaartuig van Mars was.)

Hier volgt een selectie uit uitspraken met betrekking tot het thema ‚ ‘Samendelen voor Vrede‘. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme.

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van de Christus om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samendelen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” “De mens moet samendelen of zal omkomen.” Samendelen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die innerlijke goddelijkheid moeten weerspiegelen. Zodra we dit wel realiseren, zullen we de toegangspoort openen naar een geheel nieuwe situatie. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)
Wil de mensheid vrede kennen, dan moet zij zichzelf zien als Eén. Niets minder zal haar tot die gezegende toestand brengen. Vrede zal gevestigd worden wanneer rechtvaardigheid heerst en de armen niet langer om genade smeken. Zonder rechtvaardigheid is eenheid ondenkbaar en voor altijd buiten het bereik van de mens. Laat daarom rechtvaardigheid heersen en breng eenheid en vrede aan deze gekwelde wereld.
Alleen door samendelen zal rechtvaardigheid worden bekrachtigd. Alleen samendelen zal de vrede brengen die alle landen verlangen. Wanneer de mensen samendelen en de muren van verdeeldheid neerhalen, zullen zij eindelijk de waarheid van hun bestaan kennen en de wereld overstromen met broederschap en liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De noodzaak van eenheid’)
Mijn behoefte aan discipelen die het gevaar van de huidige tijd inzien, is groot. Ik heb ook hen nodig die Mijn Aanwezigheid aanvoelen, om deze Belofte bekend te maken aan hun broeders. Allen die de hoop delen dat de mensheid in vrede zal samenleven, werken voor Mij. Vrede, Samendelen en Rechtvaardigheid staan centraal in Mijn Lering. Waar ook het Licht van deze Waarheden schijnt, daarheen richt Ik Mijn blik, en door het kanaal van dat Licht zend Ik Mijn Liefde. Aldus werk Ik. Aldus verander Ik, door jullie, de wereld. (Maitreya, Boodschap nr.92)
Waarom delen miljoenen mensen momenteel niet samen? Waarom zien mensen innerlijk niet dat samendelen iets natuurlijks is in een familie van broeders? In een huisgezin delen de moeder, vader en kinderen alles met elkaar. Ons huis heet de Aarde en we zijn broeders en zusters. Alles op Aarde behoort iedereen toe en moet daarom gedeeld worden. In ieders behoeften moet worden voorzien, maar dat gebeurt niet omdat mensen niet dat innerlijke spirituele bewustzijn hebben. Zij zorgen er niet voor dat het gebeurt. Het komt niet in ze op. We hebben een vrije wil; we kunnen kiezen om samen te delen of niet. Als we besluiten om Maitreya’s raad op te volgen (en of wij nu weten dat het Zijn raad is of niet, is niet van belang), zullen we de wereld redden. Als we echter besluiten dat we niet willen samendelen, als er niet voldoende mensen zijn die verandering, samendelen en rechtvaardigheid willen, dan zullen we onszelf vernietigen. Zo eenvoudig is het. Maitreya weet dat er een ‘kritieke massa’ van 1,8 miljard mensen is die gereed zijn om Zijn raad op te volgen. Wanneer die 1,8 miljoen mensen laten weten waar zij staan en eisen dat hun regering haar manier van werken verandert en de hulpbronnen van de wereld deelt, zal het gebeuren. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)
Ik heb jullie hulp nodig, Ik doe een beroep op jullie Mij te helpen bij Mijn Taak. Hoe kan Ik afzijdig blijven en deze slachting aanzien, Mijn kinderen zien sterven? Nee, Mijn vrienden, dit kan niet. Daarom ben Ik haastig weer in jullie midden gekomen om jullie de weg te tonen, het Pad te wijzen. Maar het succes van Mijn Missie hangt van jullie af: jullie moeten de keuze maken – samendelen en leren in vrede te leven als ware mensen, of geheel ten onder gaan. Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keuze, en verheugt zich. (Maitreya, Boodschap nr.11)
Mijn taak zal zijn jullie te laten zien hoe je vreedzaam kunt samenleven als broeders. Dit is eenvoudiger dan jullie denken, Mijn vrienden, want het vergt slechts de aanvaarding van Samendelen. Samendelen is waarlijk goddelijk. Het is de basis van alle vooruitgang voor de mens. Door middel hiervan, Mijn broeders en zusters, kunnen jullie in juiste verhouding komen tot God; en dat, Mijn vrienden, is de basis van jullie leven. Door samen te delen, erken je God in je broeder. Dit is een eenvoudige waarheid, maar tot nu toe moeilijk te vatten voor de mens. De tijd is gekomen om van deze Waarheid te getuigen. (Maitreya, Boodschap nr.82)
Tenzij er een einde komt aan het lijden en de hopeloosheid van alle volken overal ter wereld, aan hun inferieure positie in de wereld – kortom, totdat de mensen in ontwikkelingslanden kunnen eten en groeien en een fatsoenlijk, beschaafd leven kunnen leiden als ieder ander, zal er nooit vrede zijn in de wereld. Het eerste vereiste voor het bereiken van vrede in de wereld is de hulpbronnen van de wereld samen te delen.
De invoering van het systeem van samendelen is van alles waarschijnlijk het eenvoudigst te bereiken. Het is moeilijk om mensen te leren lief te hebben. Het is moeilijk de broederschap van de mensheid te vestigen. Maar het is eenvoudig om de natuurlijke hulpbronnen van de wereld te delen; dat is een kwestie van distributie, meer niet. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)
Er is een groep ingewijden, discipelen van de Meesters, die in hun eigen leven een grote staat van dienst hebben op gebieden als financiën, economie, openbaar bestuur. Zij hebben een reeks samenhangende blauwdrukken opgesteld, plannen voor de oplossing van de herverdelingsproblemen die de kern vormen van de huidige economische problemen. Elk land zal gevraagd worden te inventariseren wat het produceert, zodat bekend is hoe groot de ‘koek’ van de wereld is: wat we nodig hebben, wat we maken, wat we moeten importeren. Elk land zal gevraagd worden om overschotten ter beschikking te stellen van een gezamenlijk beheerfonds, van waaruit in de behoeften van allen kan worden voorzien. Een verfijnde vorm van ruilhandel zal het huidige systeem vervangen.
De totale transformatie van de mensheid staat of valt met de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Daarvan is rechtvaardigheid afhankelijk, en van rechtvaardigheid is vrede voor de wereld afhankelijk. Vreemd genoeg is die belangrijke stap van samendelen het eenvoudigst te volbrengen. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zullen alle andere problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)
Mijn vrienden, Ik ben hier bij jullie om je de weg te tonen naar Vrede, die de weg is naar God. Eenvoudige Rechtvaardigheid zal jullie daarheen voeren. Weet dit en schep Rechtvaardigheid en Liefde om je heen. Weet dit en wees gereed om Mijn leiding te volgen. Mijn Lering is, zoals altijd, heel eenvoudig. De mens zal samendelen of sterven. Ik zeg dit ongaarne, maar het is de Waarheid, en in deze tijd zien velen dit nu in. Groepen vormend zullen mensen van goede wil hun hoop en dromen van Rechtvaardigheid en Vrede alom kenbaar maken. Deze luide roep zal de toorts van Waarheid onder de volkeren ontsteken en te midden daarvan zal Ik gevonden worden. (Maitreya, Boodschap nr.135)
Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, de enige garantie voor harmonie en vrede in de gemeenschap, het land en de hele wereld. Velen zijn nu actief in hun gemeenschap en proberen hun visie over te brengen op de maatschappij, en er gebeurt veel wat de moeite waard is; maar de mensheid wacht op de sleutel die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van nieuw en rijker leven – het goddelijk beginsel van samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van nieuwe structuren’)
Als een Broeder onder broeders zal Ik spreken voor jullie allen, hardop uiting geven aan jullie aspiraties en hoop, het verlangen bekendmaken van alle mensen naar een wereld in vrede, naar een rechtvaardige en nobele bereidheid tot samendelen; naar de schepping van een samenleving gebaseerd op vrijheid en liefde. Door Mijn verkondiging van deze beginselen zullen jullie Mij herkennen en ontdekken. (Maitreya, Boodschap nr.61)
Het antwoord is daarom eenvoudig: de invoering van het beginsel van samendelen biedt de oplossing voor de verdeeldheid in het leven op onze planeet. Niets minder zal voldoen. Samendelen is goddelijk, maakt deel uit van Gods Plan voor Zijn kinderen, en moet eens tot uitdrukking komen. En wanneer mensen samendelen, zal de verdeeldheid afnemen, zal de afgescheidenheid worden geheeld; en door middel van de drie grote politieke structuren zullen de Liefde, de Wil en de Intelligentie van God een waarlijker weerspiegeling vinden. Een ware Democratie waaraan alle mensen deelhebben, zal de plaats innemen van de huidige schijnvertoning. Een nieuwe geest van vrijheid zal het communistische ideaal met warmte en liefde omkleden. Een waarlijk geestelijke hiërarchie, die de heilzame Wil van God belichaamt, zal eens de huidige autoritaire regimes vervangen. Zo zal het zijn. Zo zullen de uiterlijke vormen het innerlijk goddelijk leven en doel weerspiegelen, en aldus de mensen nieuwe vormen van uitdrukking en verhouding voorhouden, waarmee hun groeiend besef van de aard van God kan worden verwerkelijkt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Politieke structuren in de Nieuwe Tijd’)

Samendelen voor vrede
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensen samendelen, groeien zij. Tot nu toe is weinig aandacht gegeven aan deze eenvoudige waarheid. Voor velen komt samendelen van nature, als iets vanzelfsprekends. Voor anderen daarentegen is het begrip vreemd en verdacht en beladen met pijn. Voor hen geldt: wat van hen is,  van hen is, bijna krachtens goddelijk recht, terwijl samendelen vreemd en belachelijk is. Hoe kan de wereld dan de kant opgaan van samendelen en herverdeling, noodzakelijke voorwaarden voor wereldvrede? Waar mensen ook kijken, zien ze tegenwoordig de gevolgen van hun onvermogen om samen te delen. Overal op aarde sterven miljoenen van de honger. Talloze anderen blijven leven in ellende en hopeloze armoede, gedoemd om te lijden vanaf hun geboorte tot een vroege dood. Er zal verandering komen wanneer de mensen de redenen begrijpen voor hun aanwezigheid op aarde; wanneer zij beseffen dat zij deel uitmaken van een groots evolutionair experiment waarvan het doel voor de meesten verborgen is. Wanneer zij beseffen dat zij zielen zijn, delen van de ene Alziel, en elkaars gelijken; wanneer mensen begrijpen dat samendelen natuurlijk is en egoïsme en hebzucht afwijkingen zijn van het normale, wanneer samendelen gezien wordt als een gelegenheid tot groei, dan zullen de mensen samendelen aanvaarden als een oplossing voor hun lijden en hun afgescheidenheid. Die tijd is nu aangebroken. De druk van innerlijke krachten en uiterlijke gebeurtenissen doet zich voelen op wereldwijde schaal en veroorzaakt een nieuwe kijk op de positie en vooruitzichten van de mens. Het staat niet langer vast dat de planeet, onderworpen aan een meedogenloze uitbuiting door de mens, het leven onbeperkt kan handhaven. Nucleaire vernietiging vormt een voortdurende bedreiging, terwijl economische wedijver en financiële chaos problemen scheppen die het dagelijkse leven van miljoenen aantasten. Niet voor niets is het nu gemeengoed voor landen om bijeen te komen voor de bespreking van deze problemen. Zulke bijeenkomsten zijn een teken dat de mens zich bewust begint te worden van zijn verantwoordelijkheden als beheerder van deze planeet, en bereid is om beslissingen te nemen ter verbetering van de situatie. De hoogste prioriteit bij deze beslissingen moet gegeven worden aan de bereidheid tot samendelen. Wanneer de goederen van de wereld rechtvaardiger verdeeld worden, zal de helft van de problemen van de mensheid in een oogwenk verdwenen zijn. Er zijn al aanwijzingen dat velen dit beseffen, en de roep tot samendelen weerklinkt overal. Wijze mensen voorzien de noodzakelijkheid van samendelen als de enige basis voor blijvende vrede en ook de idolen van de jeugd lenen er hun populaire stem aan. Dit belooft veel voor de toekomst, want het laat zien dat de mensheid zich eindelijk bewust is van de keuze die voor haar ligt – samendelen of sterven – en bereid is om te handelen in een geest van broederschap en liefde. Niet langer nemen de mensen er genoegen mee om hun lot in de handen van anderen te laten – van regeringen bestaande uit blinde, oude mensen – maar zij zien de noodzaak van rechtstreekse betrokkenheid om hun toekomst en wereld veilig te stellen.Velen zijn nog bang, maar het licht van de Nieuwe Tijd schijnt elk uur helderder. Velen wachten vol hoop op de dageraad van een nieuw tijdperk, zich bewust van de gelegenheid om te dienen en te groeien. Zij weten dat zij niet alleen staan, maar omringd zijn door anderen die hun visie delen en evenzeer verlangen naar broederschap en vrede.Alleen door samendelen zal die visie werkelijkheid worden. Alleen door samendelen zal die vrede verworven worden. Dat is de boodschap voor deze tijd: leer samendelen en word een weerspiegeling van goddelijkheid; leer samendelen en luid het tijdperk van vrede en liefde in.

ONDERLINGE BEÏNVLOEDING EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN: MAITREYA’S LERINGEN OVER DE WETTEN VAN HET LEVEN

boekbespreking door Carmen Font
De uiteenzetting van Maitreya’s leringen in De Wetten van het Leven kan gelezen worden als een puzzel. De informatie die het bevat is onderverdeeld in thematische hoofdstukken, maar de lezer kan de onderdelen zelf verwisselen en inpassen in combinaties van onverwachte betekenis. De volgorde van de delen doet echter niets af aan de kwaliteit van het geheel, aangezien de twee Grote Wetten van het Leven, de Wet van Wedergeboorte en de Wet van Oorzaak en Gevolg, duidelijk naar voren komen in zowel het grotere geheel als in de kleine details. Zoals Benjamin Creme uitlegt in zijn inleiding, stelt Maitreya’s begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg hem in staat om de gevolgen van de oorzaken die we in gang zetten te voorzien. De inzichten die De Wetten van het Leven biedt werden door een naaste medewerker van Maitreya doorgegeven aan twee journalisten, in een andere stijl dan de Boodschappen die Maitreya via Benjamin Creme doorgaf. Ondanks het verschil in stijl en samenstelling van deze informatie, zijn alle leringen in dit boek afkomstig van Maitreya. Van politiek naar genetische manipulatie, of van aardbevingen naar verleiding, de reikwijdte is enorm en leidt naar een beter begrip van de innerlijke stromingen van het leven
Deze stromingen ontspringen aan de zetel van iemands bewustzijn, en daarom draagt hoofdstuk 1 de titel ‘De Heer is met je; wees wat je bent’. Het eerste deel van de puzzel is de vraag “Wie is Maitreya? En hoewel Benjamin Creme in eerdere boeken langere verklaringen heeft gegeven over de aard van Maitreya, is de definitie ditmaal kort en gericht op Zijn hoedanigheid als Leraar, waardoor Hij probeert “dat wat Ik ben door jullie uit te drukken; daarvoor kom Ik”. Vervolgens lezen we een paar intrigerende zinnen die de lezer bekendmaken met de essentie van de relatie tussen een Meester en een discipel: “De Meester is binnenin je. Als je de leefregels volgt die de Leraar je onderwijst, openbaart de Meester zich binnenin je. Wees niet gehecht aan de menselijke vorm” (blz.5). Door het ervaren van de Meester binnenin scheppen we een gevoel van Zelfrespect, het zaad van het Zelfgewaarzijn dat een persoon in staat stelt om te zijn wat hij of zij is zonder een ander te volgen. Deze staat van ‘heilige individualiteit’ is belangrijk, omdat ‘individualiteit de ziel is” (blz.11). Met individualiteit wordt niet een zelfzuchtige nadruk op jezelf bedoeld, maar juist een waar, onthecht begrip van jezelf en de bereidheid om een proces in werking te stellen dat naast onthechting ook eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest omvat.

De puntjes verbinden
De Wetten van het Leven is niet een verklarende woordenlijst, hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt. Het biedt een veelvoud aan nieuwe betekenissen die de lezer in staat stelt de puntjes met elkaar te verbinden en de leegtes op te vullen, zelfs wanneer hij of zij bekend is met de ‘stukken  van de puzzel die we het leven noemen. Het begrip gehechtheid, bijvoorbeeld, verschijnt in dit boek niet voor het eerst. Het zal de lezer wellicht verbazen wanneer hij er meer over leert, doordat Maitreya adviseert “Wees niet gehecht aan de stoffelijke vorm van een Meester. Anders zul je treuren wanneer Hij er niet is. Wanneer je jezelf kent als het Zelf binnenin, verdwijnt zulke droefheid” (blz.26).
Laten we nu een onderwerp van het eerste hoofdstuk onder de loep nemen, bijvoorbeeld dat met de suggestieve titel ‘Houd de spiegel schoon’, waarin Maitreya vertelt over de ervaring van gewaarzijn die Hij in juni 1989 aan de Chinese soldaten op het Tiananmenplein gaf, en het onderricht aan Zijn discipelen om “een schone spiegel” te zijn door anderen in jezelf te zien. Wanneer we een dergelijke empathische relatie met anderen hebben dan behandelen we ze met onschadelijkheid en respect. Hoe kunnen we dit nu koppelen aan “conditionering en karma” (blz.42)? Door in te zien, zoals Maitreya aangeeft, dat “we allemaal waarnemers zijn in deze onmetelijke schepping”, omdat alleen wanneer we de wereld waarnemen met een sterk gevoel van onthechting we er schoonheid, evenwicht en harmonie in zien. Dus, de schone spiegel waarin je jezelf in anderen ziet kan vergeleken worden met een nieuwe vorm van waarneming, waarmee het individu leert om onthechting te ontwikkelen.
Indien we geïnteresseerd zijn in politiek, kunnen we de schone spiegel van onthechting in verband brengen met natuurrampen in China. In hoofdstuk 4 richt Maitreya Zich op het thema waarnemen van oorzaken en gevolgen, zodat we ons begrip van het samenspel van de energieën vergroten. De afslachting van studenten op Tiananmen, legt Hij uit, ontketende deze kracht (de energie van de aardbeving, die ook ten grondslag ligt aan de schepping). Wanneer deze energie “zich niet verder kan uitdrukken in menselijke aangelegenheden, zoekt ze naar uitdrukking in de natuur” (blz.91). Na branden, regenval en aardverschuivingen volgt onvermijdelijk een aardbeving. Hierop voortbordurend roert Maitreya een nieuw onderwerp aan, de stroom van energie”, waarin Hij duidelijk maakt “de energie van de schepping kun je nooit bezitten” want niemand kent het begin of einde van energie (blz.91). Deze verwoesting kan een fysieke zijn, maar ook verwijzen naar verlies van mentaal evenwicht. Maitreya’s advies hier is, opnieuw, energie te respecteren en met onthechting te hanteren. Als het gevoel blijft dat deze uitwisseling en interactie voor ons te onpersoonlijk is, kunnen we deze wijsheid koppelen aan het simpele feit dat er zonder volk geen natie is. Het individu moet “bovenaan staan”, maar Maitreya verwijst niet uitsluitend naar de individualisering van de persoonlijkheid, maar naar een “individu dat je Zelf” is (blz.107). En dan wordt een onverwacht maar zinvol verband gelegd, wanneer Maitreya uitlegt “hoe meer mensen zich bewust worden wie ze zijn, hoe meer de marktwerking getemperd zal worden en ten bate van de mensheid zal worden gebruikt” (blz.107). Op die manier zal de marktwerking haar heerschappij over volken en landen verliezen…
Maitreya’s leringen in De Wetten van het Leven tonen de overvloed van het leven in zijn volle glorie. Het toont ook de vele puzzelstukken waarover we beschikken. Het vereist dat we ons waarnemings- en perceptievermogen versterken zodat we wijze keuzes kunnen maken en elk stuk op de juiste plaats leggen. Dan zal de omvang en de vorm van het leven zich werkelijk aan ons openbaren. Een van Maitreya’s geschenken aan de wereld, dat naties vrij zullen zijn om hun wil te uiten en “de stem van het volk overal ter wereld vastgelegd zal worden in nationale grondwetten” (blz.242), voltrekt zich zelfs nu, op het moment dat Verklaringsdag zo dichtbij is. De Wetten van het Leven gaat in op een specifiek detail van deze dag dat wellicht onopgemerkt is gebleven in andere teksten over Verklaringsdag. Maitreya omschrijft het als een “dag van vreugde” (blz.243), en voegt in de laatste zin van dit boek toe: “Zonder iemand te verstoren, zal Ik Mijn moment kiezen.”

Benjamin Creme (red.). Maitreya’s leringen – De Wetten van het Leven. Uitg. Share International/Nederland, Amsterdam,2006.

Carmen Font, schrijver en academicus, woont in Barcelona (Spanje).

Na een zegening van Maitreya door overschaduwing van Benjamin Creme (via Skype) tijdens de lezing op 1 maart 2014 in Barcelona, herhaalde de heer Creme: “Er is heel weinig tijd, twee tot drie jaar vanaf nu, om de wereld te vertellen dat Maitreya en de Meesters in de wereld zijn en de mensheid helpen hun manier van leven te veranderen.”
Hij vervolgde: “Er zijn zeven miljard mensen op Aarde en we hebben misschien al 35 miljoen mensen bereikt – dat is niet genoeg, we moeten in de komende twee tot drie jaar dus alles uit de kast halen en werken als nooit te voren om de wereld te vertellen wat we weten; dat Maitreya en Zijn groep Meesters hier zijn en er in ons belang aan werken de wereld te verbeteren.
“Maar zoals jullie weten – wij moeten het doen.. Wij moeten onze idealen in praktijk brengen. Maitreya en de Meesters zeggen dat het heel eenvoudig is: we moeten gaan leven naar de idealen die we al hebben, de idealen van delen, van broederschap, van rechtvaardigheid, van vrede, of vrijheid – dit zijn allemaal goddelijke idealen – we hebben ze duizenden jaren gehad en nooit in praktijk kunnen brengen. We moeten het nu doen. We zijn nu in het tijdperk van Waterman, dat een tijdperk van samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen zal zijn, maar het zal niet gebeuren voordat we het doen.
“We doen ons best en we doen het niet slecht, maar het zou beter kunnen: 35 miljoen zou zeven miljard mensen kunnen worden. Alle zeven miljard mensen hoeven het niet te weten, maar de meerderheid van de mensheid zal moeten weten van de Meesters – dus het is vanaf nu voorwaarts en opwaarts.” Een paar weken later, terwijl hij publiek toesprak via Skype, in Parijs, op 29 maart, herinnerde de heer Creme de aanwezigen eraan dat het in deze kritieke tijd: “Het belangrijkste is te blijven dienen in eenheid. Te dienen in eenheid zorgt voor succes; wanneer je verenigd bent, ben je sterk. Wanneer je groepjes binnen de groep hebt, verzwak je de hele inspanning. Onthoud eenheid, bouw bruggen en geen muren en wordt sterk: wees verenigd.”

Hij vervolgde: “We hebben niet lang meer te gaan tot Maitreya voor min of meer iedereen zichtbaar wordt, dus we moeten ons tot het uiterste inspannen om de wereld te vertellen dat Hij hier is, waarom Hij hier is, hoe Hij hier is, en hoe Hij gezien kan worden en Zijn advies opgevolgd kan worden. Miljoenen volgen Hem al zonder ook maar te weten dat Hij hier is. De wereld verandert dus langzaam.
“Van ons gezichtspunt uit lijkt het langzaam, maar eigenlijk gaat het heel erg snel. Denk eraan dat we eigenlijk voor op schema liggen. De wereld reageert goed en niet zo goed. De oude garde – zij die mensen in gevangenissen opsluiten, mensen vanuit de lucht neerschieten – hebben hun onvermijdelijke aandeel, maar dat zal niet zo blijven.
“In de meeste landen worden de mensen in de wereld echt wakker; ze eisen hun rechten op, en zijn bereid ervoor te werken, er zelfs voor te sterven. Dit is een tijd van grote opoffering, een grote bewustwording van de mensheid als geheel, meer dan ooit eerder het geval was.
“Maar de absurditeiten van de oude werkwijzen worden over het geheel steeds onaangenamer en zoals Maitreya zegt, het eind van het oude is onvermijdelijk. We verkeren nu vijf jaar in het Waterman-tijdperk. Na vijf jaar nieuwe energie, nieuwe stimulans, moeten we rekenen op een op en neergaande beweging, op terugslagen. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Wij zullen het laatste woord hebben, dat zullen jullie zien.
“Denk er aan dat Maitreya van iedereen houdt, van degenen die je mag en degenen die je niet mag; van degenen die je vertrouwt en degenen die je niet kunt vertrouwen. Dus, als Maitreya van iedereen kan houden, kunnen wij in Zijn naam hetzelfde doen.”

Franse radio verspreidt het nieuws
Augustus 2013 werd een Franstalig internet-radiostation opgericht om de informatie over de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters te verspreiden. Sindsdien is het aantal luisteraars maand na maand gegroeid: in maart 2014 werden 7.558 luisteruren geregistreerd, zo’n 1.457 uren meer dan in februari.
Uit reacties blijkt dat er luisteraars zijn in België, Quebec (Canada), Zwitserland en in veel andere plaatsen over de hele wereld. In maart werden bijvoorbeeld nieuwe luisteraars geregistreerd in Roemenië, Oman, Mexico, India, Italië en Haďti, en het aantal toehoorders in Spanje en de VS neemt ook toe. Meer dan 2000 luisteraars hebben alleen al in maart naar een of meer programma’s geluisterd.
De meeste van de luisteraars zijn websurfers (90 procent) die het radiostation ontdekken door trefwoorden op hun favoriete radiozoekprogramma’s te gebruiken (spiritualiteit, onderwijs, samendelen, nieuws, enz.) en zo de boodschap voor het eerst ontdekken. De overige 10 procent zijn luisteraars die door middel van advertenties of visitekaartjes van de radio hoorden. Onder de luisteraars zijn ook groepsleden.
De analyse van de luistercijfers onderstreept ook het feit dat iedereen elke maand verscheidene uren naar de radio luistert. Dit bewijst dat ze hun begrip van de verschafte informatie proberen te verdiepen.
Het station zendt dagelijks van half 10 ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds (Franse tijd) uit met programma’s over:
• het verhaal van de Wederverschijning zoals dat sinds 2003 maandelijks door medewerkers op twee locale radiostations in Parijs opgenomen wordt (onafhankelijke radiostationuitzendingen via het web).
• interviews met of lezingen van Benjamin Creme.
• de ontwikkelingen rond de Wederverschijning, gebaseerd op het maandblad Share International , met alles wat betrekking heeft op de ideeën en leringen van Maitreya en de Meesters.
Meer informatie: www.radiopartage.tk.

Operatie ‘Voortbestaan Aarde’
door Gerard Aartsen

“Zet het nieuws aan en je ziet massale demonstraties, historische opstanden en rellen in ooit rustige straten – er is geen twijfel dat de groeiende inkomensongelijkheid een kwestie van cruciaal belang is.” Dit is geen citaat uit een recent artikel in Share International of van een van zijn vaste bronnen of correspondenten, maar de openingszin van hoofdstuk 2 uit Visie op de Mondiale Agenda 2014, het recente rapport van het Economisch Wereldforum (World Economic Forum; WEF), die jaarlijks in Davos een exclusieve bijeenkomst voor ondernemers, politici en wetenschappers houdt.
Wereldleiders lijken zich eindelijk bewust te worden van de gevaren van de groeiende kloof tussen rijk en arm en dat deze ontwikkeling niet ongehinderd verder kan gaan kwam ook naar voren in de ‘State of the Union’-toespraak van president Obama in januari dit jaar: “De ondernemingswinsten en aandelenkoersen zijn, na vier jaar economische groei, nog nooit zo hoog geweest en degenen die aan de top staan hebben het nog nooit zo goed gehad. Maar de middeninkomens zijn nauwelijks gegroeid. De ongelijkheid is toegenomen… De koude, harde werkelijkheid is dat zelfs te midden van het herstel er nog te veel Amerikanen zijn die harder moeten werken dan ooit om rond te komen, laat staan vooruit te komen.” Hij vervolgde met het aankondigen van beleid om de gevaren waarmee de groeiende ongelijkheid in inkomen en kansen gepaard gaat, aan te pakken.
Mensen met een hart en enig gezond verstand geven vaak uitdrukking aan hun ongeloof over de dysfunctionele manier waarop de mensheid zich tot zichzelf of de planeet verhoudt door de positie van een buitenstaander in te nemen: “Als een Marsiaan onze planeet zou bezoeken…”, gevolgd door een beschrijving van de manier waarop mensen het leven voor zichzelf of voor andere schepsels gecompliceerd maken op een wijze die, behalve winst maken, nergens op slaat.

Maar misschien is het toch niet zo verwonderlijk dat de wereldleiders pas nu de risico’s beginnen te zien die het gevolg van zulke grote sociale ongelijkheid zijn. Want hoewel de meeste lezers van dit blad wel weten dat we door mensen van andere planeten werden en worden bezocht, is het velen niet bekend dat zij herhaaldelijk hun bezorgdheid hebben geuit over de manier waarop wij ervoor gekozen hebben de samenleving te structureren rond de noodzaak om geld te verdienen om in onze dagelijkse behoeften te voorzien en de “droom” van onbeperkte rijkdom, ongeacht of het de planeet verwoest.
Zo kreeg George Adamski, een van de eerste mensen die zijn contacten met ufo’s openbaar maakte, tijdens een verblijf op een moederschip in 1954 van zijn gastheren te horen: “Wil de mens zonder rampspoed leven, dan moet hij zijn medemens beschouwen als zichzelf, de één een weerspiegeling van de ander.” Na jaren van voortdurende contacten met mensen van andere planeten, voegde Adamski daar in december 1964 aan toe: “[V]oor een gezonde en welvarende samenleving moet dat wat de grootste problemen veroorzaakt, verwijderd worden. Zoals we allen weten is dat de schandvlek van armoede te midden van overvloed. Het is de oorzaak van ziekte, misdaad en de vele kwaden die we kennen.” (1)

Andere contacten
Als burgeradviseur in het leger eind jaren 40 had Daniel Fry op 4 juli 1949 een ervaring met een ufo-piloot die vlak voor hem in de woestijn landde, nadat Fry zijn bus naar huis had gemist. Op een bepaald moment tijdens zijn ervaring, waarin hij zei in een ruimteschip van Californië naar New York en terug te zijn gevlogen, werd hem verteld: “Bij vrijheid van gebrek volgt vrijheid van angst en zou jullie beschaving veilig het kritieke punt in haar ontwikkeling gepasseerd zijn.” (2)
Truman Bethurum, een wegwerker uit Californië, had eind juli 1952 een soortgelijke ervaring. Hierbij ging het weliswaar niet om een reisje in de ‘schouw’, zoals hij het verkenningsschip noemde, maar werd hij bij zeven of acht gelegenheden aan boord uitgenodigd voor gesprekken met de kapitein van het schip. Hierover zegt Bethurum: “Ik kreeg de indruk dat samenwerking tussen al hun mensen een vast onderdeel van het leven vormt en dat armoede hun onbekend is. En wat wij rijkdom of welvaart noemen is bij hen beslist gelijker verdeeld dan bij ons op Aarde.” Als gevolg daarvan, zo vertelde de kapitein hem, zijn er geen misdadigers of oplichters op hun planeet (‘Clarion’ genoemd). “Zelfs geen speculanten… Als we die op Clarion hadden, zou het van weinig waarde zijn; dan zouden we landhuizen en krotten hebben, net als jullie.” (3)
Buck Nelson, een boer en zaagmolenaar uit Denver die in juli 1954 zijn eerste ervaring had, schreef na zijn bezoek aan enkele van de andere planeten in ons stelsel: “Sommige van onze veelgebruikte manieren om geld te verdienen zouden voor hen absoluut onacceptabel zijn. Een hiervan is onze gewoonte om op allerlei manieren geld met geld te verdienen.” (4)
De Braziliaanse ooggetuige Dino Kraspedon (pseudoniem voor Aladino Félix) tenslotte, wiens ervaring rond dezelfde tijd plaatsvond als George Adamski’s welbekende ontmoeting in de Californische woestijn in november 1952, kreeg onomwonden te horen: “…oorlogen worden gevoerd tegen de wil van de meeste mensen, want de armen vechten niet zo snel. Bloedvergieten is het voorrecht geworden van de rijken en machtigen… Overvloed heeft hen verblind, gulzigheid heeft hun blik vertroebeld. Conflict is het product van egoïsme.” (5)
Zoals bekend is het regeringen en legers gelukt om de ervaringen en informatie die deze mensen te midden van de Koude Oorlog gevraagd werd met de wereld te delen, in diskrediet te brengen. Echter, in de jaren 60 kreeg één ufo-ooggetuige ongeëvenaarde kennis over het sociale systeem op de planeet van degenen die contact met hem zochten.

Het verhaal van Ad Beers
De Nederlandse zakenman Ad Beers en zijn gezin voeren op een zomeravond met hun tjalk op de Oosterschelde, toen het kompas van het jacht kapot leek te zijn. Terwijl ze naar de haven terugvoeren, staarde Beers plotseling in een krachtig blauw-wit zoeklicht. Hij zette de motor onmiddellijk volle kracht achteruit, maar dat kon niet voorkomen dat de boot ergens tegenaan stootte. Bij nadere inspectie leek het dat het jacht van de heer Beers de romp van een gekapseisd schip had geraakt en vlakbij in het water zag hij een lichaam in het water drijven. Toen hij overboord sprong met een reddingslijn, landde hij op een hard oppervlak dat zich maar één meter onder het wateroppervlak bevond. Kort nadat hij de reddingslijn om het drijvende lichaam had bevestigd, kwam er iemand door het water aangelopen om hem te helpen bij zijn reddingspoging. Deze persoon droeg dezelfde kleding als de drenkeling, wat er uitzag als een ruimtepak…

Terwijl de mensen op Aarde momenteel gevangen zitten in een systeem dat ernstig uit balans is en hen reduceert tot dienaren van ‘de economie’, dient het strikt gereguleerde economische stelsel op ‘Iarga’ de noden van het volk en helpt de auteur zelfs in te zien hoe een op rechtvaardigheid gebaseerd systeem tevens bijdraagt aan de bloei van vrijheid: “Het universele economische systeem blijkt in de praktijk een efficiënt productiesysteem van goederen en diensten, waarbij de prioriteit op de sectoren huisvesting, voeding en transport ligt… Het doel van dit systeem is om het individu zoveel mogelijk van niet-creatieve, slaafse arbeid te bevrijden.” Het universele economische systeem “dat onder heel veel intelligente rassen bestaat, bekommert zich niet om geld, bezit of beloning. Het doel van dit systeem is de mensen te bevrijden van materiële invloeden en drijfveren ”…

Filosofische leringen
Ofschoon het verhaal van Beers zich meer richtte op de alledaagse aspecten van het leven op ‘Iarga’, omvatte zijn uitwisseling met de ruimtemensen ook wat filosofischer kwesties die lezers van dit blad bekend in de oren zullen klinken als zij op de hoogte zijn van Maitreya’s leringen over eerlijkheid in denken en onthechting: “Geluk is vrede hebben met jezelf en je omgeving. Dat wordt voor een groot deel bepaald door je succes in het bereiken van zelf geformuleerde doelen, met andere woorden een meedogenloze beoordeling van jezelf. Dat individuele streven om een zelfgekozen doel te bereiken is de creativiteit in de mens.”
“Het lichaam met al zijn zelfzuchtige eisen is slechts een omhulsel. Het gaat ons slechts om de creatieve intelligentie, de ziel die in staat is tot onzelfzuchtig denken. Hoe onderrichten we kinderen voor vrede en geluk? Vrijheid is de afwezigheid van de gevolgen van dwang op het gedrag van het individu. Vrijheid kan niet worden verkregen met een wapen in de hand. Die kan alleen worden verkregen door de zorgvuldige mentale vorming door ouders van hun kinderen, door een juist begrip van goed en kwaad.”
Afsluitend is het interessant op te merken dat niet alleen het Leven en het mensenrijk in de hele Kosmos universele verschijnselen zijn, maar de Wetten die de uitdrukking daarvan in juiste menselijke verhoudingen regeren kennelijk ook, als basis voor een verstandig sociaal systeem dat het voortbestaan van het mensenras en de veilige vooruitgang van haar beschaving waarborgt.

Noten:
(1) Zie Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (blz..3): “Ik heb heel kort gewerkt met George Adamski tijdens een van zijn bezoeken aan Engeland, en op basis van mijn eigen contacten kan ik bevestigen dat zijn contacten authentiek waren.”
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat:
fs24 (2) Daniel Fry werd benaderd door de Ruimtebroeders, maar heeft niet in een vliegende schotel gevlogen.
(3) Truman Bethurum werd benaderd door Ruimtebroeders van Saturnus.
(4) Buck Nelson werd benaderd door de Ruimtebroeders.
(5) Dino Kraspedon werd benaderd door de Ruimtebroeders en zijn verslag was min of meer authentiek.

Gerard Aartsen is docent, schrijver en medewerker van Share International en woonachtig in Amsterdam.

Benjamin Creme beantwoordt vragen over Ad Beers/Stefan Denaerde:
V. Adriaan (Ad) Beers publiceerde in 1969 een boek onder het pseudoniem Stefan Denaerde, getiteld Buitenaardse beschaving. Hierin beschrijft hij zijn contact met bezoekers uit de ruimte in de jaren 60. Hij beweert dat het contact jarenlang voortduurde, al was het telepathisch. De heer Beers was een succesvol zakenman die veel hoon ten deel viel en in 1998 op 75-jarige leeftijd in eenzaamheid overleed, omdat hij altijd achter zijn verhaal is blijven staan. Kan uw Meester zeggen of zijn ervaringen authentiek waren?
A. De ervaringen van Ad Beers waren authentiek.

V. Schrijver Stefan Denaerde vroeg een tekenaar om tekeningen te maken van zijn beschrijving van de mensen uit de ruimte die hij ontmoette. De gezichten zien er nogal aapachtig uit, met een dierlijke neus die helemaal doorloopt tot de bovenlip en zonder noemenswaardige kin. In welke vorm toonden de ruimtemensen zich aan hem? 1) Verlaagden ze tijdelijk de trillingssnelheid van de atomen van hun lichaam of 2) gebruikten ze een soort mayavirupa? 3) Of werd de waarneming van de auteur vervormd, wellicht door angst of de ruimtepakken van de bezoekers?
A. De ruimtemensen pasten hun uiterlijk aan om minder angstwekkend over te komen.

V. Waren de ruimtemensen die met Ad Beers contact hadden en hem hun leven op hun planeet toonden, afkomstig van Mars, mogelijk uit de middelste of ‘B’-zone van de planeet?
A. Ze waren afkomstig van Mars, uit de ‘B’-zone. [Zie boek Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, blz.188]

 

 


Door de Meester —, via Benjamin Creme (3 mei 2014)
Telkens wanneer mensen een vastberaden stap naar juiste verhoudingen zetten, zijn er altijd anderen die een even besliste stap naar confrontatie nemen. Massa’s werken, en sterven zelfs, voor grotere vrijheid en rechtvaardigheid, terwijl andere krachten de vrede bedreigen in cynische pogingen om hun tanende macht te consolideren. Intussen kijkt het merendeel van de mensheid toe en beeft van angst, terwijl ze getuige is van een opleving van de eeuwenoude haat die men dacht overwonnen en achter zich gelaten te hebben.

Gezond verstand

Ook Wij, jullie Oudere Broeders, houden deze gevaarlijke manoeuvres oplettend in de gaten, maar vrezen niet. Gezond verstand, weten Wij, zal de aanvaarding van althans een onzekere vrede afdwingen waarbij de voor- en nadelen min of meer in evenwicht zijn.
Van nu af aan zal dit scenario over de hele wereld worden herhaald, waarbij de ‘grote mogendheden’ trachten hun macht te behouden of zelfs te vergroten, in de wetenschap echter dat zij dit zorgvuldig moeten doen zonder de status quo te schaden.

Vrede en voorspoed

Hoe lang nog kunnen de landen dit nutteloze spel voortzetten? De enige zinnige koers is om samen te werken voor vrede en voorspoed voor allen. Slechts op deze wijze zullen zij hun volken voorbereiden voor de vreugde van vrede, de voorspoed van rechtvaardigheid en de gelukzaligheid van samendelen.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel heeft Hij er tot nu toe gegeven? Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Ja. 2) 48 (per 29 april 2014).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat is heel handig wanneer we lezingen geven; mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 48 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 132 interviews tot nu toe.
V. 1) Veel economen voorspellen een beurskrach in 2014. Hebben zij gelijk? 2) En is dat de crash waar uw Meester naar verwijst in Zijn artikel in het aprilnummer van Share International? 3) Wacht Maitreya nog altijd met Zijn verschijning totdat de crash heeft plaatsgevonden?
A. 1) Waarschijnlijk volgend jaar. 2) Ja – het is eerder een vervolg van de ineenstorting die in 2008 begon. 3) Maitreya’s verschijning is een kwestie van de gereedheid van de mensheid om op Zijn denkbeelden te reageren. Een beurskrach zal dat proces wellicht bespoedigen.

V. Veel mensen in Amerika zijn na de ‘recessie’ of ineenstorting van 2008 uitermate teleurgesteld in het geringe aantal serieuze hervormingen na deze economische crisis die voor zovelen verwoestende gevolgen had. De markten floreren tussen schadelijke genadeloze praktijken die volgens Maitreya “de enkelen verrijken ten koste van de velen”. Onlangs berichtte het actualiteitenprogramma van CBS 60 Minutes zelfs over beweringen van auteur Michael Lewis dat de aandelenhandel doorgestoken kaart is, dus ik was niet verbaasd toen uw Meester in het aprilnummer van dit jaar schreef dat de “toenemende commercialisering van ieder aspect van het tegenwoordige leven … op zich al een ‘tijdbom’ [is] waarvan de uitbarsting het huidige economische stelsel op de knieën zal krijgen. Die tijd is niet af.” Deze woorden doen sterk denken aan de waarschuwingen voorafgaand aan de crash van 2008.
1) Is dit de werking van de Wet van Oorzaak en Gevolg? 2) Zal deze gebeurtenis een nieuwe waarschuwing zijn voor de internationale markten en hopelijk de wereld voorbereiden voor de wijze en verstandige raad van Maitreya? 3) Wijst deze voorspelling mogelijk op een grotere dreiging van wereldwijd lijden op de korte termijn voorafgaand aan Verklaringsdag?
A. 1) Ja. 2) Hopelijk wel. 3) Niet overal, maar in een aantal landen.

V. In elk nummer van Share International wordt de nadruk op samendelen gelegd. Iedereen wordt op het hart gedruk om samen te delen. Ik heb echter een vraag. Niet iedereen verkeert in een positie om te helpen en samen te delen, dus zullen die mensen zich dan niet minderwaardig voelen als zij niet mee kunnen doen? Ik ben het eens met het mondiale aspect van samendelen in de toekomst, maar vroeg me dit af.
A. Samendelen in de betekenis waarin wij (Share International) het woord gebruiken verwijst naar het samendelen van de hulpbronnen van de wereld. Het is geen individuele zaak, maar kan alleen op mondiale schaal plaatsvinden.

V. Hoe moeten we uw informatie begrijpen dat “Maitreya op twee miljard mensen kan rekenen”? Betekent dit dat twee miljard mensen voor Maitreya werken? Als Maitreya Zijn twee miljard mensen heeft, waarom wordt de groepen dan gevraagd om hun “inspanningen te verdubbelen”?
A. Lieve help, wat een treurige vraag! Waarom spant u zich eigenlijk in om de aanwezigheid van Maitreya en de plannen van de Hiërarchie voor de transformatie van de wereld bekend te maken? Houdt u uw horloge erbij om ervoor te zorgen dat u zich geen moment te veel inspant?
Maitreya kan een beroep doen op bijna twee miljard mensen. Dat zijn mensen van wie Hij erop aan kan dat zij zullen reageren op Zijn oproep tot gezond verstand en verandering in de wereldaangelegenheden. Van hen is echter een minuscuul deel op dit moment betrokken bij het bereiden van Zijn weg en Zijn leringen. De taak rust nu dus op dit betrekkelijk kleine aantal mensen om hun inspanningen tot aan Verklaringsdag, en daarna, te verdubbelen.
A. Als u echt gelooft dat u “aan Zijn oproep gehoor geeft”, hoe zou u dit dan kunnen weigeren?

V. De eerste brief in het meinummer van Share International, ‘Wijze raad’, raakt aan een heel belangrijke kwestie die waarschijnlijk in veel groepen overal ter wereld speelt. De woordvoerder stelt een aantal essentiële vragen, maar helaas geeft hij geen antwoorden! In onze groep adverteren we ook en besteden we behoordelijk wat tijd en geld aan het maken van een breed scala van advertenties waarvan we hopen dat ze veel verschillende mensen zullen aanspreken. Waarom komt er slechts een handjevol mensen op af, net als in de brief ‘Wijze raad’? Wat kunnen we doen?
A. Ik denk dat we ertoe neigen om dit soort bijeenkomsten altijd op dezelfde manier te organiseren, waarbij we elke lezing op dezelfde manier benaderen in plaats van er een nieuw, verrassend element aan toe te voegen dat meer mensen aanspreekt. Maak het aansprekender, niet alledaags. Het gaat erom niet alleen goed te organiseren, maar ook de verbeelding te gebruiken.

V. In de islamitische Hadith las ik over een man die is voorspeld, genaamd Mahdi. Deze hadiths werden ongeveer 1400 jaar geleden geschreven, maar ze beschrijven een goed mens en machtig leider die zal komen en de islamitische gelovigen naar vrede, orde en geluk zal leiden.
Volgens grote aantallen shia-gelovigen, onder wie Iraanse leiders en leiders van Hezbollah, is deze man nu op aarde en wacht hij in de coulissen nog slechts op het juiste moment om naar voren te treden en zichzelf bekend te maken. Bevindt de beloofde Mahdi zich inderdaad “in de coulissen”? Is hij eigenlijk Maitreya? Of zal hij zij-aan-zij met Maitreya optreden?
A. Zoals christenen de komst van de Christus verwachten,  wachten de boeddhisten op Maitreya Boeddha en de moslims op de Imam Mahdi. Dit zijn alle namen voor één en hetzelfde individu: Maitreya die openlijk in de wereld werkt, ofschoon momenteel nog incognito.

V. Is opdeling van Syrië misschien de enige oplossing voor de shi’itische (alawitische) minderheid van Bashar al-Assad en de verschillende facties van de soennitische meerderheid, om een einde te maken aan het afgrijselijke lijden?
A. Opdeling zou in de huidige situatie geen oplossing zijn, omdat er zoveel verschillende groepen bij de strijd betrokken zijn. Amerika en zijn bondgenoten enerzijds en Rusland en zijn bondgenoten anderzijds werken door middel van bemiddelaars op afstand aan een plan voor de lange termijn.

 

 

 

Geheim verklapt
(Drie brieven van dezelfde persoon)
1) Op 9 november 2013 waren we met andere groepsleden in een park in het centrum van Barcelona en deelden flyers uit over Maitreya’s naar buiten treden. Ik liep naar een jonge man van in de 30 die lachte terwijl hij al wandelend in zijn mobiel praatte. Hij had lang krullend haar. Ik gaf hem een kaartje voor onze aanstaande lezing. Hij nam het aan en ging op een bank vlakbij zitten om het te lezen. Toen hij zijn telefoongesprek beëindigd had, ging ik naast hem zitten en legde hem in het kort de huidige situatie in de wereld en de Verschijning van Maitreya en zijn groep Meesters uit, terwijl hij ernstig luisterde zonder me te onderbreken. Toen ik klaar was zei ik dat ik niet verwachtte dat hij me geloofde, maar voor ik mijn zin kon afmaken, onderbrak hij me abrupt en zei: “Natuurlijk geloof ik je!” met verrassende stelligheid en toen vervolgde hij: “Weet je wie ik ben?” Ik keek recht in zijn bruine ogen en antwoordde: “Nee, dat weet ik niet” en hij zei: “Ik ben Maitreya. Maikel is mijn karmische naam. En jouw naam?” Ik stamelde mijn naam. Hij schudde me de hand, stond op en liep weg.
Op een gegeven moment draaide hij zich om en keek me aan. Was hij Maitreya? Ik was heel verbaasd.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad Maitreya was.

Suggestieve vraag
2) Zo’n 8 of 9 jaar geleden stond ik in een kraam op een Earth Day-beurs in Barcelona en deelde informatie uit over Maitreya’s Verschijning, toen een man van in de 30 met bruin haar en een zonnebril naar me toe kwam. Hij zag er een beetje uit als een ‘hippie’. Nadat ik hem in het kort over de Wederverschijning van de Christus verteld had, stelde hij me een vraag die tot op de dag van vandaag nog in mijn hoofd naklinkt: “Denk je dat de mensheid klaar is voor  Zijn Wederverschijning?” Ik antwoordde automatisch “Ja” en dat dat de reden was waarom Hij al hier was, maar op dat moment leek het dat het ook iets was waarover ik twijfelde. Nu, na al die tijd en de veranderingen die in het bewustzijn van zoveel mensen hebben plaatsgevonden, realiseer ik me hoezeer ik ten aanzien van die vraag veranderd ben en dat ik diep in mijn hart geloof dat de wereld inderdaad voorbereid is op zijn Wederverschijning.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.
Geen knollen voor citroenen
3) Ongeveer anderhalf jaar geleden, in 2012, gaf mijn zuster mij een citroenboom. Ik zette hem op mijn balkon. Tegen de zomer gaf de boom één enkele citroen, die we met het gezin deelden. Maar toen afgelopen zomer (2013) op zijn einde liep had ik het gevoel dat er geen tekenen waren dat de boom de volgende zomer weer citroenen zou produceren. Dat maakte me verdrietig. Maar een paar dagen later zat de boom vol bloemen en toen kwamen er meer dan 30 citroenen. Was er iets bijzonders waardoor de boom zoveel citroenen gaf en ook nog in de herfst?
M. M., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de citroenboom door de Meester Jezus werd gezegend.

Bescherming
De streek waar ik woon, Nasu-Shiobara-Shi, Tochigi-prefectuur, is aangemerkt als kritiek gebied wat betreft straling uit de kerncentrale van Fukushima.
Op 25 februari 2014 kwamen er zes werklieden uit de stad om onze tuin te zuiveren. Een man was nogal jong maar de andere waren ouder. Ze waren nederig en beleefd en heel anders dan het beeld dat ik van werklieden in het algemeen had. De leider van de groep was een grote man en toen ik naast hem stond kreeg ik het gevoel of ik naast een grote boom stond. De groep als geheel straalde bedachtzaamheid uit en ik voelde me heel ontspannen. Ik vroeg me daarom de hele tijd af ‘wie zijn zij’? Ze zijn zo anders dan de gewone werklieden, wat zijn ze vreemd en geheimzinnig.
Omstreeks 10.30 uur bood ik hun thee met iets erbij aan. Ze namen het bescheiden aan en zeiden: “Heel erg bedankt.” Toen ik ’s middags weer thee bracht, waren er drie werklieden bijgekomen, negen in totaal. Dus haastte ik mij om thee voor nog drie mensen te halen. Op dat moment zei een oudere man, niet de leider, iets tegen me. Hij zat op een boomstronk. Terwijl ik hem recht aankeek was ik heel verbaasd te zien dat hij heel erg op de heer Creme leek. Hoewel hij een Japanner was, leek hij precies op de heer Creme, in lengte, stevige bouw, gezichtsuitdrukking, wit haar en zijn ogen die me aankeken. Ik vroeg me af waarom hij zo op hem leek? We spraken vooral over de bomen in de tuin.
Toen ze klaar waren, ruimden ze op en stapten in drie vrachtauto’s en reden weg. Net toen ze weggingen was ik in de tuin om de theekopjes en zo weg te ruimen. Zij claxonneerden om goedendag te zeggen, ik maakte een buiging om hen te bedanken en de oudere man met wit haar boog terug, evenals alle andere mannen. De sfeer die om hen heen hing was zo anders en vredig.
Ik vond hun bezoek aan ons huis een zegening. Later, toen ik het maartnummer van Share International kreeg en het blad opensloeg, was ik heel verbaasd de foto van de heer Creme te zien, die precies leek op de man die ik onlangs had ontmoet.
Was de man met het witte haar een bijzondere persoon?
K. I., Nasu-Shiobara-Shi (Tochigi-Ken, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man met het witte haar’ Maitreya was. De andere acht mannen waren de Meester Jezus en Zijn discipelen.

Recht voor zijn raap
Op 15 februari 2014 gaven we een openbare Transmissie-meditatieworkshop nabij het Ekoda-station in Nerima-ku, Tokio. Vanwege de zware sneeuwval in Tokio de vorige dag, was er nog veel verkeer. Vier van ons zaten te wachten op deelnemers, maar omdat er na 20 minuten nog niemand was verschenen, besloten we zelf de video te bekijken. We waren nog maar net begonnen, toen een oudere man binnenkwam. Hij droeg een hoed met een brede rand, lichtbruine zonnebril en een eenvoudig jack. Hij zei: “Omdat een van mijn vrienden het me heel erg aanraadde ben ik gekomen. Maar hij is er niet. Ik vraag me af of hij de volgende keer komt.”
Tijdens de video zat hij met zijn gezicht naar beneden en ik dacht dat hij sliep. Omdat ik de ceremoniemeester was, en met deze man die de video niet bekeek en de hele boodschap miste, vroeg ik me af wat we moesten doen later met de ‘vragen en antwoorden’.
Maar toen het tijd was voor het vragengedeelte begon hij heel welbespraakt te praten.
“Jullie dachten misschien dat ik sliep, maar dat was niet zo. Ik vond dat deze man (de heer Creme) iets heel goeds vertelde.” Hij zei ook dat hij onder andere een groentekwekerij had waar hij groente produceerde zonder cesium. Hij sprak ook over andere onderwerpen en vroeg om ons commentaar.
“Waarop denken jullie dat Japan het trotst kan zijn van de hele wereld?”
Een van de groepsleden zei: “Is het misschien vrede?” Hij zei: “Lid 1 van artikel 9 van de Japanse grondwet* was de eerste keer in de wereld dat non-agressie tot wet verheven werd, nadat Japan in de laatste oorlog verslagen was. In de Tweede Wereldoorlog, toen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen, kwamen er 6 miljoen mensen om, onder wie burgers. Die Grondwet werd op basis van dat offer opgesteld. Is er iets anders waar je trotser op kunt zijn dan dat? De Japanners moesten iets hebben waar ze het trotst op konden zijn. Sommige mensen zullen zeggen, traditie en cultuur, maar vind je niet dat dit artikel in de Grondwet het beste is?
Een groepslid zei dat het gros van het algemene publiek zich dat niet realiseert. Toen zei hij: “In dat geval zou je het hardop moeten zeggen. Weten jullie hoe de oorlog eigenlijk begon? De keizer uit die tijd vroeg het leger tweemaal of ze dachten dat ze konden winnen. En ze zeiden ja. Maar de keizer zond zijn boodschapper opnieuw om de zelfde vraag te stellen om het zeker te weten. En weer zeiden ze ja, ze konden winnen. Een groepslid zei dat het in feite zo was dat degene die zei dat ze konden winnen, eigenlijk dacht van niet. Toen zei de man boos: “Wacht eens even! Is wat iemand eigenlijk denkt niet belangrijk? Waarom zei hij dat dan niet? Iedereen kan iets achteraf zeggen. Het is erg belangrijk om je op het moment zelf uit te spreken. Wat gezegd is, is belangrijk.”
Hij vertelde ons steeds opnieuw dat wat Benjamin Creme zei zeer waar was, maar hoe wij het interpreteren en er begrip voor opwekken is essentieel. De man zei dat hij 80 jaar oud was, maar hij leek omstreeks de 60. Terwijl ik naar hem luisterde, herinnerde ik me de keren dat ik iets zei wat tegengesteld was aan wat ik werkelijk dacht. Dit maakte dat ik me het belang van eerlijkheid realiseerde.
Hoewel ik heel verbaasd was hem te horen praten over iets dat geheel tegenovergesteld was aan mijn idee en het gemak waarmee hij handelde vanuit zijn ideeën, dacht ik dat deze persoon me mijn neigingen en vooroordelen liet zien.
Een van ons zei dat dit dezelfde man was die in juli 2013 naar een videovertoning kwam en ons vertelde dat de mensen die op de nieuwe energie reageren jonge mensen waren, maar met “jong” bedoelde hij niet de fysieke leeftijd, maar ‘jong van hart’. Was dit een bijzondere persoon?
Y. T., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.
[*Onder artikel 9 wijst het Japanse volk “oorlog als soeverein recht van het land voor altijd af, evenals het dreigen met of inzetten van geweld als middel om internationale geschillen te beslechten”.]

Op het nippertje
Op een zaterdag in 2009 was ik een nieuwe spoelbak aan het installeren in het toilet terwijl ik een elektrisch licht vasthield en probeerde het koppelstuk van de waterleidingpijp aan te draaien, toen ik getroffen werd door de elektrische stroom. Doordat de elektriciteit krampen in mijn armen veroorzaakte kon ik de leiding en de lamp niet loslaten. Ik wist gewoon dat als dit lang zo bleef doorgaan, ik afscheid moest nemen van dit mooie leven, dus dat ik moest proberen om hulp te roepen. Ik kon een soort geluid uitbrengen en onmiddellijk daarna voelde ik dat de stroom werd afgesloten en werd ik op mijn rug in de hal buiten het toilet geworpen. Ik zag dat er water uit de waterleidingpijp stroomde. Nadat ik onmiddellijk de stroom van de lamp had uitgeschakeld en de waterleiding had afgesloten, kwam het me als onmogelijk voor dat ik op mijn rug was geworpen omdat ik volgens mij over de toiletpot leunde. Bij nader onderzoek ontdekte ik ook dat de waterleiding heel glad was afgesneden, niet afgescheurd. Ik denk dat het afsnijden van de pijp ook de elektrische stroom die door me heenging, afsneed en me er zo voor behoedde dat ik geëlectrocuteerd werd.
Kan uw Meester licht werpen op wat er gebeurde? Ik geloof sterk dat ik op dat moment gered werd.
S. M., Helsinki (Finland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Hijzelf de schrijver heeft gered.

De bundeling van de krachten van licht

Argentinië — Op 9 april 2014 verscheen een ruitvormig ruimtevaartuig boven een afgeladen voetbalstadion in Buenos Aires. De ufo werd ongemerkt gefilmd door een voetbalfan die een video van een wedstrijd in het Pedro Bidegain-stadion maakte. Pas later ontdekte hij de ufo op de film.

De video laat een ruimtevaartuig zien dat zich schijnbaar heel snel boven het stadion voortbeweegt voordat het plotseling van koers verandert en in een fractie van een seconde verdwijnt. (Bronnen: UFO daily sightings, niburu.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

Nederland — Een inwoner van Maassluis maakte op 11 april 2014 in de middag een video van een blauwe schotelvormige ufo. (Bronnen: OpenMinds.tv; YouTube: rtvrijnmond)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

 

Begin april 2014 legde een camera van de NASA op Mars een vreemd licht vast dat vanuit de oppervlakte van de planeet naar buiten lijkt te stralen. De foto, die door een van de twee NASA-verkenners is genomen, werd vanaf Mars naar het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (Californië, VS) gezonden. (Bron: NASA)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht inderdaad van Mars uit straalde.)


Californië, VS — Een tv-kijker van een lokaal tv-station van Fox News in Los Angeles nam tijdens een uitzending op video een ufo op. De ufo was enkele seconden zichtbaar boven het district Westwood van Los Angeles kort nadat een aardbeving het gebied getroffen had. (Bron: ufosightingsdaily.com
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

 

 

Nieuw bewijs bevestigt geboorteplaats prins Gautama
In november 2013 werd door archeologen in Nepal een baanbrekende ontdekking gedaan bij het opgraven van een boeddhistisch heiligdom in Lumbini. De Mayadevi-tempel is een belangrijke bedevaartsplaats voor miljoenen boeddhisten in de hele wereld. Het door de UNESCO gefinancierde team onder leiding van professor Robin Coningham van de Universiteit van Durham (VK) legde een boomaltaar bloot dat 300 jaar ouder is dan alle bekende boeddhistische lokaties. Volgens wijdverspreid algemeen geloof werd Siddhartha Gautama, die de Boeddha werd, in de zesde eeuw v.Chr.geboren en dit is het eerste feitelijke bewijs dat deze datum ondersteunt.
Volgens een legende was Siddhartha’s moeder, Maya Devi, op reis om haar ouders te bezoeken toen ze in Lumbini stopte, 280 km ten zuidwesten van Kathmandu. Ze bracht haar zoon ter wereld terwijl ze zich aan de tak van een boom vasthield. Het onderzoeksteam vond bewijs van gemineraliseerde boomwortels en overblijfselen van houten stutten waarvan geloofd wordt dat het een boomaltaar was. Ze gebruikten koolstofdatering en luminescentietechnieken om de houtstructuur op de zesde eeuw v.Chr. te dateren. Historisch gezien was dat voor traditionele samenlevingen een overgangsperiode van sociale en economische beroering, met de opkomst van steden, koningen, munten en een zich ontwikkelende middenklasse. Professor Coningham zei dat de bevindingen van “werkelijk belang” zijn, omdat ze voor de eerste keer de datum van het begin van het boeddhisme bevestigen. “Het was precies in die tijd dat Boeddha verzaking predikte – dat rijkdom en bezit niet alles is.”
De beginjaren van de religie antidateren de uitvinding van het schrift. Als gevolg van de verschillende mondelinge overleveringen waren er verschillende data voor Boeddha’s geboorte. Voorheen was een zandstenen zuil met inscriptie, in de derde eeuw v.Chr. opgericht door de Indiase Keizer Asoka bij de Mayadevi-tempel, de vroegste optekening van de oorsprong van het boeddhisme. De archeoloog Kosh Prasa Acharya zei: “Deze ontdekking versterkt de chronologie van Boeddha’s leven nog verder en is belangrijk nieuws voor de miljoenen boeddhisten over de hele wereld.” (Bronnen: The Guardian, The Observer, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit de authentieke geboorteplaats van prins Gautama is en dat de ontdekking van het altaar een symbool is van Maitreya’s Verschijning.)

 

T. en N. J. uit Buzy (Frankrijk) schrijven: “Op 5 februari 2014 schonk een van onze koeien het leven aan een vrouwtjeskalf dat heel duidelijk een groot hart op har voorhoofd vertoont. Zou dit een teken kunnen zijn?”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

 

BENJAMIN CREME, DE MENSHEID ONTWAAKT
EEN NIEUWE GEEST VAN EERBIED
BOEKBESPREKING DOOR CARMEN FONT

Er wordt in de media nog al eens beweerd dat de huidige economische crisis in de wereld de mensheid doet ontwaken tot alternatieve benaderingen van de werkelijkheid. Velen verwijzen naar een nieuw politiek bewustzijn, waar verschillende groepen hernieuwde vormen van activisme beoefenen en samenkomen om specifieke problemen in het economische of maatschappelijke veld op te lossen. Dit aanzwellen van de stem van het volk kun je vergelijken met het ontwaken dat de mensheid volgens Benjamin Creme zal ervaren tijdens Verklaringsdag. De uitwerking en betekenis van deze Dag wordt uitvoerig besproken in Benjamin Creme’s boek De Wereldleraar voor de hele mensheid (zie ook de boekbespreking in Share Nederland, mei 2014). Maar de onmiddellijke en blijvende gevolgen van deze gebeurtenis vormen het onderwerp van deze ‘begeleidende’ uitgave, De mensheid ontwaakt.
Het boek begint met een inleiding van de schrijver, waarin hij ons herinnert aan de cruciale gebeurtenissen van Verklaringsdag en hun betekenis. Hierop volgt een herdruk van het artikel ‘Opnieuw te dienen’ van Benjamin Creme’s Meester, waarin we, tussen de vele inzichten van onschatbare waarde, lezen “Plotseling zullen de mensen beseffen dat hun leven tot nu toe oppervlakkig was, voor de meesten verstoken van alles wat het leven dierbaar maakt: broederschap en rechtvaardigheid, creativiteit en liefde” (blz.5).
Deze woorden van de Meester bevatten de essentie van het ontwaken dat plaats zal vinden op de Dag van Maitreya’s verschijnen in volle openbaarheid. Het eerste deel van het boek is gewijd aan het verklaren van de wijzen waarop de mensheid zich gewaar zal worden van haar nieuwe situatie. Allereerst zullen zij begrijpen dat de Hiërarchie bestaat. Dit zal miljoenen mensen de ogen openen die, ongeacht hun geloof, het bestaan van een groep Wijze Mannen zullen accepteren die bereid zijn, en dat altijd geweest zijn, om ons te helpen. Plotsklaps zullen concepten als ‘wedergeboorte’ het perspectief veranderen van veel mensen die zullen inzien dat de dood geen einde is en dat onze levens worden gevormd door de gevolgen van onze gedachten en handelingen. Ze zullen ook begrijpen dat we niet alleen zijn in het universum: los van onze Planetaire Hiërarchie zijn er ook andere verlichte wezens in de kosmos, en sommige van hen zijn ook hier op Aarde om ons te helpen. Je kunt dit beschouwen als ‘praktische zaken’, maar ze zullen niettemin een enorme invloed hebben op het toenemende ontwaken van de mensheid tot haar eigen werkelijkheid als ziel in incarnatie.
In plechtige afzondering
Hoewel Verklaringsdag een wereldwijde gebeurtenis is die iedereen ouder dan 14 jaar zal raken, zal het toch een intieme hoedanigheid behouden. In die “kostbare minuten”, zegt de Meester, zal ieder mens, “voor zich, in plechtige afzondering, gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, (blz.15). Het is een fantastische uitspraak over de wezenlijke paradox van de mensheid. We willen en wensen als groep te leven binnen onze lokale en mondiale gemeenschappen, maar de gewichtigste beslissingen moeten eerst alleen, op individueel niveau worden genomen in ons eigen bewustzijn. In feite kan de geschiedenis van de wereld samengevat worden als de worsteling om de individuele behoeften en aanspraken te verenigen met die van de grotere gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Het behoeft geen verbazing te wekken dat de mensheid als direct gevolg van Verklaringsdag een onmiskenbaar gevoel van “vreugde” zal ervaren waardoor we een idee zullen krijgen van de goddelijkheid van de ziel en de vreugde van het leven. De mensheid zal zich “met elkaar verbonden voelen, ook al zien ze elkaar niet, omdat ze weten dat iedereen in de wereld dezelfde ervaring ondergaat” (blz.16). Dit gevoel zal niet waargenomen worden als een vorm van euforie, maar wellicht meer als een gevoel van gelukzaligheid. Het zal de basis vormen voor ons ontwaken, dat nu al op een veel langzamer en minder bewuste wijze plaatsvindt. De meesten die bijvoorbeeld proactief werken voor verandering op economisch en politiek terrein, drukken deze gezegende staat al uit in verschillende mate van intensiteit, omdat hun handelingen bewust of onbewust worden gekleurd door het verlangen naar waardige levensomstandigheden voor de mensheid. Op Verklaringsdag zal de inwerking van dit vreugdevolle gevoel en de verbinding met “alles wat is” zo intens zijn, dat het niet ontkend kan worden. Zoals Benjamin Creme over het artikel van zijn Meester zegt: “velen zullen voor het eerst weten dat ze meetellen, dat ze een plaats hebben in het wereldplan” (blz.17). Denkend aan de miljoenen mensen die worstelen met frustratie en teleurstelling over de toestand in de wereld, wijst deze zin op een schatkist. Als we kijken naar dit aspect van het ontwaken van de mensheid dan realiseren we ons hoe slecht we leven, zowel in materieel, en nog belangrijker, in geestelijk opzicht. Aan velen wordt hun persoonlijk potentieel ontzegd, omdat wedijver, hebzucht en zelfzucht de neiging hebben elke uitdrukking van goede wil en creativiteit in de weg te staan. Veel mensen tasten in het duister over hun eigen morele gedrag en vinden het moeilijk om hun hoogste aspiraties en inspanningen voor juiste menselijke verhoudingen te verenigen met losgeslagen eigenbelang en minachting voor het welzijn van anderen. Maar het nieuwe ontwaken dat Maitreya belooft zal ons “zelfrespect’’ en ons vertrouwen in de mensheid herstellen en zal bovenal zorgen voor een “geest van eerbied” (blz.21) Voor het eerst zullen we de ware betekenis van het mens-zijn begrijpen en ernaar handelen. Alleen dan kan het werk van “wederopbouw” in zovele facetten van het leven echt beginnen. De praktische details van de politieke en economische veranderingen die de wereld zo dringend nodig heeft, kunnen bestudeerd worden in het Maitreya’s Missie-drieluik. De essentie van De mensheid ontwaakt ligt in het volledige begrip dat deze wereldwijde veranderingen plaats zullen vinden als gevolg van een unieke en collectieve daad van vrije wil, bezegeld in een keerpunt voor de menselijke evolutie: een innerlijke transformatie die gewekt zal worden door onze ervaring en acceptatie van de Hiërarchie op Verklaringsdag. Aldus zullen we voortgaan met “nederige trots” (blz.28), dat door Benjamin Creme omschreven wordt als de weg voorwaarts voor de groepen en personen die hebben deelgenomen aan het bekendmaken van de Wederverschijning van de Christus. Zij zullen de ervaring en het verlangen bezitten om opnieuw te dienen door anderen te informeren over het feitelijke opbouwwerk en zij zullen worden opgeroepen tot verdere, nederige dienstbaarheid, wetend dat zij al eerder hebben deelgenomen aan de publieke voorbereiding voor de “Dag der Dagen”.

Nederlandse uitgave: Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt. Uitg. Share International/Nederland, Amsterdam, 2009.

Carmen Font, schrijver en academicus, is woonachtig in Barcelona (Spanje).

Hier volgt een selectie uit uitspraken met betrekking tot het thema ‘Onze wezenlijke Eenheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Maitreya heeft het zo dikwijls verklaard: “de mensen moeten zichzelf als één zien”. Dit is de noodzakelijke eerste stap naar alle toekomstige vooruitgang; van het voldoen aan die voorwaarde is al het andere afhankelijk. De eerste taak van Maitreya en zijn Groep zal zijn om de mensen te laten zien dat dit zo is, dat alleen dan zelfvernietiging kan worden voorkomen, dat alleen dan het sluimerende potentieel van de mens kan worden vrijgemaakt voor zijn volgende en grootse prestatie. Wij twijfelen er niet aan dat de mensen zich bewust zullen worden van hun eenheid. Ten grondslag aan het rusteloze streven van de mens ligt de dagende bewustwording dat allen hun deel moeten hebben aan het oplossen van de reusachtige en veelvoudige moeilijkheden die hem tegenwoordig bestoken; dat de verantwoordelijkheid, net als de moeilijkheden, wereldwijd en ondeelbaar is en dat ze slechts door samenwerking en zelfverloochening adequaat het hoofd geboden en overwonnen kunnen worden. Maitreya, die spoedig voor de wereld zal verschijnen, heeft de taak om het denken van de mensen voor deze waarheden te openen.  (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Gezag van de Wet’)
Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)
Het is Mijn Missie om het Beginsel van Liefde in alle mensen op te wekken en aan hen die gereed zijn een Hogere Waarheid te tonen. De middelen zijn eenvoudig: door Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen kan die Liefde tot uitdrukking komen. Door de openbaring van de Broederschap der mensen kan de Bron van het Al gekend worden. Mogen jullie dit snel inzien, het doel van het leven begrijpen, en jullie broeders de weg wijzen. Zo kunnen jullie deelnemen in de transformatie van jullie wereld. (Maitreya, Boodschap nr.41)
Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)
De grondwet van elk land zal uiteindelijk worden gebaseerd op de drie principes van vrijheid, onafhankelijkheid en verlossing. Vrijheid werkt op individueel niveau, onafhankelijkheid op nationaal niveau en verlossing op geestelijk niveau. Naarmate de werkelijkheid van mondiale onderlinge afhankelijkheid vast komt te staan in ons bewustzijn, zal het feit dat ‘alle mensen broeders zijn’ in toenemende mate vertaald worden in structuren en concrete actieprogramma’s die deze werkelijkheid weerspiegelen. Landen kunnen en zullen broederschap ervaren, gemeenschappelijke doelen en aspiraties kennen. (Maitreya, Maitreya’s Missie, dl. II)
Zonder het te beseffen maakt de mensheid een grote geestelijke crisis door die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen worden opgelost door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van afgescheidenheid. Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene goddelijke bron en identiek aan die bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)
De nieuwe mens zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn tolerantie en schadeloosheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken. De nieuwe mens zal gekend worden aan zijn vermogen tot juist handelen met intuïtief begrip; aan zijn vermogen om de Wil van God juist te interpreteren. Zo zal geleidelijk de God verrijzen die potentieel in het hart van alle mensen huist, wachtend om tot openbaring te worden geroepen door de daden van de mens zelf. (Benjamin Creme’s Meester,‘De Kenners keren weer’)
Ik ben een eenvoudig Man, en in alle eenvoud doe Ik mijn beroep op jullie: vertrouw Mij, volg Mij, laat Mij jullie de komende tijd binnenleiden, op basis van Liefde, op basis van Samendelen, op basis van Broederschap. Laat Mij jullie de weg tonen naar die eenvoudige toestand van onderlinge afhankelijkheid, van rechtvaardigheid, van juiste afstemming op jullie Bron en jullie broeders. (Maitreya, Boodschap nr.4)
De mensheid zelf begint zichzelf te zien als Eén; en in deze komende tijd zal zij Eén worden. Het is de volgende stap vooruit in onze evolutie. Broederschap is niet slechts een ideaal dat we wel of niet kunnen verwezenlijken. Het is een natuurlijk gegeven; alleen hebben we het nog niet tot uiting gebracht. Het is onze bestemming, de Wil van God, om dit feit in deze komende tijd te openbaren. Alle activiteiten en begeleiding van de Hiërarchie zullen hierop gericht zijn. Dit kan alleen tot stand worden gebracht door juiste verhoudingen. De Christus komt om juiste verhoudingen tussen de mensen tot stand te brengen; juiste verhoudingen met God en met elkaar. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)
Hoe kunnen er twee werelden zijn, terwijl de wereld Eén is? Hoe kan er verdeeldheid zijn, terwijl de wet dezelfde is voor alle mensen? Weldra zullen de mensen begrijpen dat het leed van de velen de ziekte is van het geheel, en dat alleen rechtvaardigheid genezing brengt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Rechtvaardigheid is goddelijk’)

 

Steun voor de rechten van straatkinderen

Op 12 april 2014 was de Internationale Dag van het Straatkind. In het VK werd in 2011 een Consortium voor Straatkinderen (CSC) opgericht, dat een wereldwijd netwerk vertegenwoordigt dat de stemmen van straatkinderen laat horen, hun rechten ondersteunt en hun leven verbetert. CSC brengt samen met vijf leden van het netwerk Children’s Voices uit, een blad dat het zelfbeeld van straatkinderen, hun toegang tot hulpverlening en hun vermogen om hun rechten te laten gelden onderzoekt. In maart 2012 werd het eindrapport “Bescherming en ondersteuning van de rechten van kinderen die op straat werken en/of leven” uitgebracht en aangeboden aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN (UNHRC), gesubsidieerd door UNICEF, het VN-noodfonds voor kinderen. De VN Commissie inzake de Rechten van het Kind werkt een ‘Algemene notitie over kinderen in straatsituaties’  uit. Dit document moet na goedkeuring dienen als leidraad voor regeringen wereldwijd voor de invoering van de Rechten van het Kind met specifieke verwijzing naar straatkinderen.
Naar schatting van CSC en UNICEF groeien wereldwijd 100 miljoen kinderen jonger dan 18 jaar dakloos op in de straten van de grote steden, maar een exact actueel aantal is onmogelijk te bepalen, en het zal waarschijnlijk nog toenemen. Het zou kunnen dat de cijfers gebaseerd zijn op het groeiend bewustzijn in de samenleving van het bestaan van straatkinderen.
Kinderen belanden door tal van redenen op straat: huiselijke, economische of maatschappelijke ontwrichting, politieke onrust, seksueel, fysiek of emotioneel misbruik. Een aantal kinderen in delen van Congo en Oeganda, die ervan verdacht worden heksen te zijn, worden gedwongen het huis te verlaten. De overgrote meerderheid is te vinden in Afrika, oost-Europa, India en zuidoost-Azië, maar de aantallen in de ontwikkelde landen nemen toe.
Om de wereldwijde bewustwording verder te vergroten vond in april 2014 in Rio de Janeiro de Wereldbeker voor Straatkinderen plaats, gesponsord door Save the Children. 230 Voormalige straatkinderen in de leeftijd tussen 14 en 17 jaar namen deel aan de voetbalwedstrijden; zij vertegenwoordigden 19 landen, waaronder de VS. Het programma duurde 10 dagen en besteedde door middel van verschillende activiteiten aandacht aan samenwerking, oriëntatie en plezier, en de kinderen kwamen uiteindelijk in contact met de lokale bewoners tijdens een kunstfestival. Paus Franciscus en prins William sloten zich aan bij David Beckham, Pele en voormalig aartsbisschop Desmond Tutu bij het uitspreken van hun steun aan het evenement. (Bronnen: streetchildren.org; guardianlv.com; streetchildworldcup.org)

Leesrevolutie in het mobiele tijdperk

Een onlangs verschenen rapport van UNESCO wijst op de voordelen van het project Worldreader Mobile. Lezen in het mobiele tijdperk: een studie van het mobiele lezen in ontwikkelingslanden bevestigt dat lang bestaande belemmeringen voor alfabetisering zijn afgenomen, dankzij de verspreiding van goedkope mobiele technologie. Eenvoudige mobiele telefoons bieden een nieuwe, betaalbare en eenvoudig te gebruiken vorm van toegang tot lectuur. Ofschoon online technologie in elk opzicht grote veranderingen met zich meebrengt, zijn er nog wel hiaten. Slechts 40 procent van de wereldbevolking is ‘online’ en in 2013 werd internet in ontwikkelingslanden door 16 procent minder vrouwen dan mannen gebruikt. Vooral geografische ongelijkheid is opzienbarend. In Afrika is nu slechts 7 procent van de huishoudens aangesloten op internet, tegenover 77 procent in Europa. Hoewel internettoegang via vaste telefoonverbindingen de toegang tot tekst zeker heeft uitgebreid, is het nauwelijks een wondermiddel. Veel mensen hebben geen toegang tot computers en boeken, en blijven dus afgesneden van tekstuele informatie die fundamenteel is voor onderwijs, werkgelegenheid en betrokkenheid bij de wereld in het algemeen.
Het onderzoek, een samenwerking tussen UNESCO, Nokia en de liefdadigheidsinstelling Worldreader, duurde een jaar en besloeg zeven ontwikkelingslanden (Ethiopië, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Pakistan en Zimbabwe). Er zijn sterke aanwijzingen dat de voordelen van mobiel lezen langdurig en verregaand zijn, met de potentie om de geletterdheid te verbeteren, onderwijskansen te verhogen en het leven van mensen ten goede te veranderen. Uit recente gegevens van de VN blijkt dat van de naar schatting 7 miljard mensen op Aarde, meer dan 6 miljard nu toegang hebben tot een werkende mobiele telefoon. Gezamenlijk vormen mobiele apparaten de meest alomtegenwoordige informatie- en communicatietechnologie (ICT) uit de geschiedenis. Belangrijker nog, ze zijn er in overvloed op plaatsen waar boeken schaars zijn. Ofschoon mobiele telefoons nog steeds voornamelijk gebruikt worden voor basiscommunicatie, bieden ze ook – en in toenemende mate –toegang tot lange tekstbestanden. Voor een fractie van de kosten van een fysiek boek is het via een mobiel apparaat vaak mogelijk om toegang te hebben tot hetzelfde boek. Dit vermogen is ook niet beperkt tot smartphones: tegenwoordig kunnen zelfs de voordeligste mobiele telefoons gebruikers toegang geven tot boeken. Overal in ontwikkelingslanden is er bewijs van vrouwen en mannen, meisjes en jongens die meerdere boeken en verhalen op mobiele telefoons lezen die voor minder dan 30 Amerikaanse dollar gekocht kunnen worden. Daarnaast geven gebruikspatronen reden tot optimisme over het effect van het mobiele lezen op de alfabetiseringsgraad onder gemarginaliseerde groepen. Vooral vrouwen lijken mobiele apparaten te gebruiken als toegang tot lectuur, ondanks dat ze zelf minder gsm’s bezitten.
Uit onderzoeksgegevens blijkt dat mannelijke mobiele lezers in de onderzochte landen in absolute termen de vrouwelijke mobiele lezers enorm overtreffen. Gemiddeld zijn er ongeveer drie mannelijke mobiele lezers tegenover iedere vrouw. De kloof tussen de geslachten is het kleinst in Nigeria en Zimbabwe, waar de verhouding mannen-vrouwen twee op één is. De meest uitgesproken verschillen bestaan in Ethiopië en India, waar de verhouding mannen-vrouwen negen op één is.
De bevindingen uit het rapport zijn belangrijk. UNESCO heeft onder andere gevonden dat mensen meer lezen als ze op mobiele apparaten lezen, dat ze meer van het lezen genieten, en dat mensen vaak boeken en verhalen voorlezen aan kinderen vanaf mobiele apparaten. Het onderzoek toont aan dat mobiel lezen een veelbelovend, zij het nog onderbenut, pad naar tekst is. Het is niet overdreven om te stellen dat als iedereen op de planeet begreep dat zijn of haar mobiele telefoon – gemakkelijk en goedkoop – zou kunnen worden omgezet in een bibliotheek vol boeken, de toegang tot tekst niet zo’n lastige hindernis naar geletterdheid meer zou zijn. Naar schatting 6,9 miljard mobiele abonnementen zouden directe toegang tot digitale boeken verschaffen.
Het onderzoek laat regeringen ook zien dat digitale bibliotheken en initiatieven tot mobiel lezen grotere invloed kunnen hebben dan de traditionele gedrukte interventies. In wezen werpt het onderzoek licht op een nieuwe strategie om tekst tot de mensen te brengen die dat het meest nodig hebben. (Bron: worldreader.org; unesdoc.unesco.org)

door de Meester —, via Benjamin Creme (SI, augustus 1982)

Aan het begin van het Nieuwe Tijdperk dat nu aanbreekt, is het voor velen moeilijk zich het soort beschaving en cultuur voor te stellen dat de volgende eeuwen zal sieren. De meeste pogingen daartoe blijven steken in een materialistische visie; zelden ziet men dat wordt gepoogd om gestalte te geven aan het streven van de mensheid naar een leven van geestelijke betekenis en uitdrukking.
Laten we proberen ons een beeld van de toekomst te vormen in termen van de nieuwe beschaving en cultuur. Spoedig zullen de eerste stappen worden genomen in de richting van de nieuwe ordening. Spoedig zullen de nieuwe wegwijzers worden geplaatst, die de mensheid de weg voorwaarts zullen wijzen. Aanvankelijk zullen de veranderingen langzaam gaan, maar uiteindelijk zal alles in steeds sneller tempo worden hervormd.
Laten we de aard beschouwen van de onderdelen waaruit de nieuwe beschaving zal bestaan. De meest opzienbarende houding in de nieuwe tijd zal het streven zijn om juiste verhoudingen te scheppen, om goede wil tot uitdrukking te brengen. Een geweldige accentverschuiving van het individu naar de groep zal de mensheid heroriënteren langs vruchtbaarder lijnen, en die zal zich weerspiegelen in de schepping van structuren welke beter in overeenstemming zijn met het Plan van God. Een ander kenmerk van de komende tijd zal het verlangen zijn om de aard van God beter te leren kennen en in nauwer contact te komen met die goddelijkheid. Dit doel zal niet langer, zoals nu, van ondergeschikt belang zijn in het leven van de mens, maar een centrale plaats innemen in het leven van miljoenen mensen. Deze nieuwe benadering van God zal vergezeld gaan van een nieuwe eerbied voor alle uitdrukkingen van leven, waardoor de mensen tot een betere verhouding zullen komen met de ondermenselijke natuurrijken. Dit nieuwe besef van verantwoordelijkheid voor de lagere natuurrijken zal hun evolutie versnellen en zo het Plan dienen.
Weldra zal een nieuwe benadering tot de wetenschap de weg banen naar een volledige verandering in de houding van de mens tegenover de Werkelijkheid waarin wij leven. De nieuwe wetenschap zal de mensheid tonen dat alles Eén is, dat elk afzonderlijk deel waarvan wij ons bewust zijn nauw verbonden is met alle andere, dat die verwantschap wordt geregeld door zekere wetten, mathematisch bepaald, en dat in elk deel het potentieel van het Geheel aanwezig is. Deze nieuwe kennis zal de menselijke ervaring van de wereld en elkaar transformeren en voor hen de waarheid bevestigen dat God en de mens één zijn. Zo zal de nieuwe wetenschap de goddelijkheid van de mens aantonen en leiden tot de vestiging van de nieuwe wereldreligie. De oude scheiding tussen wetenschap en religie zal worden geheeld en de geestelijke groei van de mens zal een nieuwe impuls krijgen.
In dit vruchtbare klimaat zullen de verborgen psychische krachten van de mens zich vanzelf ontplooien en het enorme potentieel van het menselijk denkvermogen zal tijd en ruimte overwinnen en de energieën van het universum zelf beheersen. De bronnen van de menselijke geest zijn onbeperkt. In een crescendo van openbaring zal de heerlijkheid van de onzichtbare werelden zich onthullen aan de verbaasde blik van de mens en de volle grootsheid van de goddelijke schepping zal beseft worden.
Dit alles wacht de mens, nu hij op de drempel staat van de Waterman-ervaring. De wateren des levens van Aquarius, die door de Christus tot hem stromen, zullen het goddelijke bewustzijn wekken dat in hem sluimert en hem tonen als de God die hij is. Onder de wijze leiding van de Christus en Zijn Broeders zal de mens de volle status van geopenbaarde goddelijkheid bereiken die, wist hij het slechts, zijn geboorterecht is.
Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst.
Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst.
Zo zal de mens zijn dromen van goddelijkheid vervuld zien, zijn vermogens verwezenlijken en zijn bestemming bereiken.

‘De nieuwe beschaving’ door de Meester —, via Benjamin Creme, geschreven in 1982, is bijzonder passend in deze tijd en sluit ook goed aan bij de compilatie in dit nummer. Vandaar onze beslissing om het hier te herdrukken, met instemming van de Meester. Zoals in de inleiding tot de compilatie te lezen valt (zie blz. 9), is de wereld inmiddels daadwerkelijk het Waterman-tijdperk binnengegaan.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel heeft Hij er tot nu toe gegeven? Per 14 maart waren het er 41. Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Ja. 2) 46 (per 7 april 2014).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat is heel handig wanneer we lezingen geven; mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 46 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 130 interviews tot nu toe.

V. Kunt u zeggen hoe uw Meester de huidige toestand in Groot-Brittannië zou omschrijven – sociaal, politiek en economisch?
A. Verward.

V. Het jongste artikel van uw Meester spreekt over “de ineenstorting van de wereldeconomie” en stelt dat deze gebeurtenis gevolgen zal hebben voor de manier waarop we tegen oorlog aan kijken. Uw Meester heeft het ook over een “strijd om het bestaan”. Wat zou deze ineenstorting kunnen veroorzaken?
A. De ineenstorting van de aandelenbeurzen.

V. Wat is het ‘derde oog’? Kun je dit naar willekeur ontwikkelen? Vanaf welk stadium kun je dit ontwikkelen?
A. Het ontwikkelt zich vanzelf wanneer de betrokkene gereed is om het te gebruiken.

V. Hoe kunnen vluchten vogels of scholen vissen zodanige volmaaktheid in hun gecoördineerde bewegingen bereiken dat ze allemaal in volmaakte eenheid vliegen of zwemmen?
A. Omdat ze alle in telepatisch contact vliegen. Telepathie is een natuurlijk vermogen dat door het dierenrijk gedeeld wordt en bij vlagen door het mensenrijk.

V. Het lijkt erop dat veel brieven die recentelijk in Share International gepubliceerd worden, wijzen op contact met woordvoerders van de Meester Jezus en/of Maitreya. Ook lijkt het alsof er de laatste paar maanden minder contacten met Maitreya Zelf zijn. Duidt dit er misschien op dat Jezus en Maitreya zozeer gericht zijn op de voorbereiding voor Verklaringsdag dat Zij Zelf minder vaak verschijnen? Kan het zijn dat het ‘offensief’ van de Hiërarchie naar die Dag nu sterker is dan voorheen, omdat hij dichterbij is? Heel hartelijk dank voor alles wat u doet en heeft gedaan voor de wereld – voor ons allemaal.
A. De Meesters willen waar mogelijk en waar zinvol contact maken met ons – degenen die de weg voor Hen bereiden. Maar aangezien Maitreya en de Meester Jezus steeds meer betrokken zijn bij steeds meer terreinen, gebruiken Zij meer woordvoerders of vertegenwoordigers op deze manier.

V. Bij het lezen van uw boek De Grote Aantocht drong zich een vraag aan mij op. Op blz.58 staat een vraag over Maitreya’s uiterlijk na Verklaringsdag. Er staat: “[Zal] Hij een herkenbare en constante vorm aanemen, zoals op de foto uit Nairobi?” [Gemaakt op 11 juni 1988.] Het antwoord is “Ja”.  Ik vroeg me echter af of dit betekent dat Maitreya na Verklaringsdag dezelfde vorm aanneemt als Hij in Nairobi gebruikte? Betekent dit dat Maitreya Zijn vorm uit Nairobi aannam bij Zijn verschijningen aan religieuze groepen vanaf 1988 gedurende ruim 10 jaar?
A. Maitreya’s uiterlijk zal zijn zoals Hij is en altijd geweest is in Zijn brandpunt (Londen). De vorm die Hij in Nairobi gebruikte was een tijdelijke vorm.

V. Zullen de Ruimtebroeders in hun ufo’s de baan van asteroïden via lichttechnologie veranderen, weg van de Aarde?
A. Ja, als ze gevaar lijken op te leveren.

V. Ik las in de ‘Vragen en antwoorden’ in het aprilnummer van Share International dat je door anderen met angst “besmet” wordt, zoals ouders, leraren, enzovoort. Ik denk dat ik er ook al mijn hele leven mee besmet ben. Dit kan erg ondermijnend zijn. Heeft u suggesties hoe we ons van deze besmetting kunnen ontdoen?
A. Lees het hoofdstuk ‘Het overwinnen van angst’ in Maitreya’s Missie, deel II.

V. De meeste hedendaagse wetenschappers zijn het erover eens dat dinosaurussen zijn uitgestorven als gevolg van de inslag van een enorme meteoriet waardoor de wereld lange tijd in duisternis gehuld werd. Leert de Oude Wijsheid echter niet dat de eerste (stoffelijke) wereld (Lemurië) door vuur en de tweede (Atlantis) door water werden vernietigd? Als dit zo is, wat zien deze wetenschappers dan over het hoofd? De waarheid?
A. De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat Lemurië en Atlantis niet echt bestaan hebben.