Droom zacht
Een paar jaar geleden droomde ik dat ik een adelaar volgde die me naar een lieve man met wit haar leidde die in een stoel zat. De man begon te praten en ik barstte los met vragen. De man antwoordde door te zeggen dat ik moest ophouden met zoveel te praten en luisteren naar de antwoorden die ik zocht als ik ze wilde horen. Al gauw daarna keek ik naar de grond en zag de naam Maitreya in prachtige vormgeving. Omdat ik die naam alleen maar in het voorbijgaan had gehoord, zocht ik hem op internet op en toen ik de foto van Benjamin Creme zag, kreeg ik het er koud van. Ik heb in mijn leven veel verschijnselen meegemaakt, en dat is onlangs toegenomen. Ik heb het gevoel alsof er een bedoeling voor mij is, die op het punt staat duidelijk te worden. De dagen gaan voorbij, de heer Creme wordt ouder en ik heb het gevoel dat ik deze droom niet langer kan negeren. Ik weet niet of er enig inzicht is dat u me kunt geven, maar er kan geen communicatie zijn als ik niet de eerste stap zet. Ik heb dus zogezegd de adelaar gevolgd en ben klaar om te luisteren als er iets gezegd moet worden.
Elisha Kayne, Longview (Texas, VS).
De informatie die u nodig heeft staat allemaal op de website van Share International. De “lieve man met wit haar” was ik, Benjamin Creme (dat “lieve” weet ik niet zo zeker) en de droom werd in uw denken geplaatst door Maitreya.

Bekendheid
Ik denk dat er onlangs opnieuw een Meester of een woordvoerder naar het Informatiecentrum in Amsterdam is gekomen. Dit recentste voorval was heel eenvoudig en leek op de vorige keer toen de Meester Jezus naar het centrum kwam als een jongeman met een enigszins donkere huidskleur en onze beslissing bevestigde om het milieu als thema voor de etalage te nemen, praatte over de website en onze zorgen daarover weergaf.
Op vrijdag 17 januari kwam er een jongeman met een pet op het centrum binnen. Hij wilde informatie, hij had jaren geleden een dvd over Maitreya gezien; hij wilde met name weten of we zogezegd ‘lessen’ gaven en/of mensen de gelegenheid gaven om informeel binnen te lopen om te praten, vragen te stellen, enzovoort.
Ik weet dat dit overduidelijk is, maar juist de avond tevoren hadden we erover zitten nadenken en anderen in de groep gevraagd wat de beste manier zou zijn om in een nieuwe folder het idee duidelijk te maken dat er in het informatiecentrum niet alleen maar lezingen en Transmissie-meditatieworkshops gehouden worden, maar dat het ook een informele plek is waar mensen kunnen komen voor “koffie en Oude Wijsheid”; om te praten over de informatie en bij gebleken interesse bijvoorbeeld kunnen aanschuiven bij een lezing in twee of drie delen. We dachten erover om ieder deel een workshop of seminar te noemen en het geheel een miniseminar of -cursus. Zijn vragen en belangstelling bevestigden wat we als experiment aan het overwegen waren. Zijn bezoek duurde niet lang; hij zei dat hij met een of twee vrienden terug zou komen. Hij zou opbellen. Zij naam was Taha. Hij wilde meer weten; hij had het verhaal gevolgd; hij had de dag daarvoor opgebeld, met Mienke gesproken, en wilde toen weten of we “lessen” gaven in verband met meditatie. Dat was alles; niets wonderbaarlijks, maar het leek weer een kleine bevestiging – net als de vorige keer.
PS: Sinds dat bezoek hebben we een enigszins andere manier bedacht om mensen te betrekken bij Transmissie-meditatie.
Felicity Eliot, Mienke Lamain, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat “Taha” een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Onverwachte zegening
Ik wil u graag vertellen over een ontmoeting die ik op zaterdag 12 januari 2013 ’s avonds had in de kerk van het Heilig Hart in Angoulème (Frankrijk). We gingen naar de avondmis. Ik voelde tijdens de eucharistie heel sterk de aanwezigheid van de Meesters, maar voor we naar de mis gingen, had ik als grap gezegd dat we wellicht geen Meesters bij de mis zouden zien. Maar aan het eind van de mis, toen het tijd was om elkaar de hand te geven en elkaar Christus’ vrede te wensen, gaf ik de man die rechts naast mij zat een hand. Hij had zwart haar, was 30 of 40 jaar oud, heel rustig, hij droeg een christelijk kruisje om zijn hals en zijn donkere ogen waren anders dan die van de mensen die ik ken. Ik schudde ook de hand van een dame achter me die ik erg lief vond; zij was waarschijnlijk 50 of 60 jaar oud. Nog verrassender, de man rechts van mij had nota bene een boek van de Zeven Gebeden van de H. Birgitta dat ik wilde lezen. Kunt u zeggen wie deze man rechts van me was en die dame? Dank u voor uw werk en uw antwoord.
Guillaume Barbazan, Loule (Algarve, Portugal).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man rechts van u de Meester Jezus was. 

 Onvergetelijk
Op 3 januari [2014] bracht ik al dansend en zingend bij de oceaan een heel bijzondere dag door met een vriendin om nieuw ‘werk’ uit te proberen. De hele dag voelde heel anders, vol wonderbaarlijke geschenken. Toen ik eindelijk op weg naar huis ging, ging ik naar Adelaide Markets om boodschappen voor het weekeinde te halen. Plotseling was ik gefascineerd door een paar stralende lichtblauwe ogen; ik kon niet anders dan erin kijken. Een man stond er tussen anderen op de bus te wachten. Hij was lang, misschien achter in de 40 en droeg nogal versleten kleding en zijn verweerde gezicht had een vriendelijke uitdrukking. Ik kon niet anders dan hem aan blijven kijken terwijl ik toch al in zijn richting liep. Een beetje ongemakkelijk beantwoordde ik zijn vragende blik en zonder er veel bij na te denken hoorde ik mezelf mompelen: “Heeft u geld nodig?” Vriendelijk glimlachend antwoordde hij iets als: “Nee, dank u, ik heb hard gewerkt op het Victoriaplein – ik ben alleen moe.” Me realiserend dat ik een bouwvakker voor een dakloze aanzag, zei ik: “Oh, neem me niet kwalijk!”, en wenste dat de grond zich ineens zou openen om mij te verzwelgen. Maar hij leek het helemaal niet erg te vinden, want hij zei met een heel lieve lach: “Geeft niet.” Nogal verward vervolgde ik mijn weg en de gedachte kwam in me op dat dit misschien Maitreya was? Ik draaide me om om te zien of hij misschien verdwenen was, maar hij was er nog. Sindsdien heb ik die ogen steeds voor me gezien en die tedere liefde gevoeld; dit lijkt te gebeuren wanneer ik mediteer of een risicovolle stap neem die van me eist dat ik vertrouw op een nieuwe, intuïtiever manier van leven.
Kunt u zeggen of die zo vriendelijke, levendige blauwe ogen van de Meester Jezus of Maitreya waren?
Heel veel dank voor uw werk, inspiratie en steun. Het allerbeste gewenst!
Margit, Adelaide (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man met de blauwe ogen de Meester Jezus was.

 Goed op de hoogte
In maart 2012 stond ik samen met een ander groepslid met een kraam op een holistische beurs in Drogheda (Ierland). Een ongewoon geklede man en vrouw kwamen de beurs binnen maar leken ons niet op te merken. Ik nam een foto van onze kraam en draaide rond om een overzichtsfoto te maken. Ik zag dat die man foto’s van de rest van de zaal begon te maken en ook begon rond te draaien. Hij leek me na te doen, nee, eerder de spot met me te drijven.
Verscheidene uren later liepen ze langs alle andere kramen regelrecht naar de onze en begonnen over het informatiemateriaal te praten. Ons gesprek duurde ongeveer 20 tot 30 minuten. De vrouw kwam uit een van de Baltische staten en de man uit Egypte; ik zag veel sterkte en kracht die hij leek in te houden, alsof hij heel erg oud was – en dacht dat hij misschien op het Tahrir-plein was geweest. Ik wees naar het kwartaalblad De Wederverschijning dat kopte “De stem van het volk wordt gehoord” met een foto van het Tahrir-plein tijdens de “Arabische Lente” op het voorblad. Ik vroeg hem of hij daar geweest was en hij antwoordde: “Ja, ja. Ik ben overal in Europa geweest en ik heb veel gezien, hoewel ik nooit uw land (Nederland) bezocht heb. Ik heb door oost-Europa gereisd, achter het IJzeren Gordijn waar mensen geen vrijheid hadden. En ik heb de val van de Berlijnse Muur gezien, heb Thatcher, Reagan, enz. gezien. Hoeveel langer willen mensen door zulke dictators geleid worden – hebben we niet genoeg Stalins, Hitlers en Mussolini’s gehad? Zij bekommeren zich alleen maar om hun eigen ego. Keizer Nero speelde viool terwijl Rome in brand stond, zijn eigen stad. Gek, volkomen gek. We zouden een reservaat moeten maken. We zouden zulke politici in een dierentuin moeten zetten, zodat we ze kunnen bezoeken en gadeslaan. Hij zag dat ik die opmerking grappig vond (dit is een fantasie die ik zelf heb) en, wijzend op mijn lach, zei hij tegen de vrouw: “Dat vindt hij grappig, dat vindt hij leuk.” Hij vervolgde: “Weet je wie de echte helden zijn? De mensen op de bodem van de oceaan en degenen in Antarctica. Die wetenschappers die hun leven riskeren opdat wij meer kunnen weten; zij zijn echte mensen, zij brengen grote offers voor de mensheid.”
Zij maakten verschillende opmerkingen over de invloed van de sterren, Venus, Saturnus, de maan, enz. en dat “dit niet goed was”. De eerste keer dat zij dit zeiden deed het me denken aan een commentaar van de heer Creme in Share International: Venus heeft een heel positieve invloed op de mensheid gehad. Ik voelde dat ze erop wachtten dat ik dat zei. Ik begon te praten en zag dat ze allebei (de vrouw was merendeels nogal afwezig) plotseling heel aandachtig waren en opgingen in wat ik zei. Ik vertelde hun dat ik gelezen had dat het een goede invloed was en de een zei tegen de ander: “Zie je, ik zei tegen je dat het goed was.”
De man zei ook: “Geld, geld. Ik houd niet van mensen die erover praten en er achteraan lopen. Iedereen heeft het alleen maar over geld, geld.” Hij vervolgde: “De Engelsen zullen lijden omdat Groot-Brittannië te gecommercialiseerd is geworden. Er zullen aardbevingen komen,” en ik denk dat hij ook overstromingen noemde. (Kort na deze ontmoeting las ik over grondverschuivingen en overstromingen in het VK, hoewel het nu veel erger is.) Hij merkte ook op: “Weet je, water smaakt voor iedereen anders, omdat water leven is.” En de vrouw merkte op: “Ja, weet je, bladeren vallen in de juiste tijd, alles gebeurt op het goede moment.” Toen zij er waren, werden veel anderen naar onze kraam getrokken. Waren de Egyptische man en de Baltische vrouw bijzondere mensen?
R.G., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor Maitreya was, de vrouw was een woordvoerder voor de Meester Jezus; beiden zijn woordvoerder in opleiding.

 Duo
Het was 28 april 2007 en laat in de middag toen ik ging wandelen langs het strand van Palaeo Phaleron bij Trokadero. Het was er druk met andere wandelaars en joggers, terwijl er mooie luide muziek te horen was. Ik ga vaak naar die plek en was verbaasd over het buitengewone geluid. Ik keek rond en zag een man aan de zijkant van het trottoir zitten die gitaar speelde. Hij was ongeveer 35 en droeg een bril, zwarte pantalon en een zwart overhemd – een kleurvoorkeur waar ik tot ongeveer die tijd een vooroordeel tegen had. Ik raakte verrukt van zijn voortreffelijk spel, hij speelde internationaal geliefde voornamelijk oude succesnummers. Ik gaf hem wat geld en wandelde verder, waarbij ik mijn aandacht steeds op hem gericht hield. Ik ging zitten op een plek waar ik de zonsondergang en hem kon zien. Ik vond het jammer dat er niet veel mensen waren die zijn, naar mijn smaak, fantastische gitaarspel waardeerden, dus liep ik naar hem toe en gaf hem nog wat geld. Hij drukte zelfs nog meer blijheid uit dan de eerste keer dat ik hem had geholpen. Tegen die tijd stond er een tweede man naast hem. Dat was een gezette man, ouder dan de gitarist, die me op openhartige en misschien geamuseerde toon vroeg hoeveel ik van zijn spel hield? Ik zei heel veel omdat hij erg goed was.
Waren de gitarist en de gezette man Maitreya, respectievelijk de Meester Jezus?
Leela Alexandrakakis, Athene (Griekenland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de gitarist inderdaad Maitreya was en de gezette man de Meester Jezus. 

 Geachte redactie,
Dit is de groep uit het noordoosten van Brazilië, uit de stad Natal. Janete en de groep doen nu een jaar lang Transmissie-meditatie en gaan beginnen met het Wederverschijningswerk. Deze foto werd op 4 februari 2014 omstreeks 18.00 uur genomen na de Transmissie-meditatie, toen het bijna donker was. Toch lijkt er langs de bovenkant van de foto een lichtstrook te zijn. Was dat een zegening, of is het gewoon een effect van de camera?
Regina Foster, Dallas (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht een zegening van Maitreya was. 

 

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel waren het er tot nu toe? Tot 5 januari 2013 had Hij er 32 gegeven. Wat is het totale aantal interviews in Rusland tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) 36 (per 6 februari 2014).

V. Kunt u misschien een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat zou heel handig zijn voor wanneer we lezingen geven. Mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.

A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 36 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 120 interviews tot nu toe.

V. Ik werd opnieuw getroffen door het tussenkopje in Maitreya’s Missie, deel III, ‘Maitreya’s tussenkomst’. Het is een kopje in de paragraaf waarin u meer vertelt over het “geschenk van de Grote Heer”. Het is zo roerend en verbazingwekkend dat een groot wezen als Maitreya een dergelijke taak binnen de groepen op Zich heeft genomen en het kan niet anders dan dat Zijn geschenk onze dienstbaarheid veel krachtiger maakt dan die anders zou zijn. Reageren de groepen naar vermogen of naar behoren op deze specifieke gelegenheid?
A. De groepen verschillen van land tot land, en ook binnen een land zelf, en sommige zijn beter dan andere, maar in het algemeen zijn ze redelijk doeltreffend. Ze zouden het nog veel beter doen als ze hun angst voor spreken in het openbaar zouden overwinnen!

V. Kun je zeggen dat ieder van ons zijn of haar eigen manier om te dienen moet vinden? Hoe vind je die?
A. Er is veel pijn en lijden in de wereld en er moet veel veranderen. Reageer op wat volgens jou de grootste nood of het ergste lijden van de mensheid is en wees daar dienstbaar in. Als je gelooft dat Maitreya en de Meesters echt bestaan en nu in de moderne wereld zijn, vertel dit de wereld dan. Het is niet moeilijk om te dienen als je dat wilt – er zijn miljoenen manieren om dat te doen. Er is niets belangrijkers wat je in dit leven kunt doen.

V. Ik las in uw boeken dat dienstbaarheid een kwestie van reageren op menselijke nood is, maar ik weet niet zo goed wat dat betekent binnen het werk van de groepen met wie u werkt?
A. De wereld wordt geteisterd door pijn en lijden. Voor miljoenen mensen is dat geheel onnodig. Het ware doel van het leven is te dienen; de ziel komt in incarnatie om het plan van evolutie te dienen. Het werk van de groepen is om bekend te maken dat de Hiërarchie bestaat en dat Maitreya en Zijn groep, de Meesters van Wijsheid, in de wereld terugkeren (en sommige zijn er al). Vertel de wereld dat en je dient. Maitreya zegt dat er niets is wat je beter zou kunnen doen. Dat weten en het serieus nemen verheft de hoop en de verwachting van miljoenen mensen in de wereld.

V. Wanneer je ‘hoop’ uitstraalt, bijvoorbeeld over de toekomst van de mensheid, heeft dat dan een positief effect op a) de verschijning van de Meesters, b) de verwezenlijking van die betere toekomst voor de mensheid (ofschoon de mensen met honger natuurlijk nog wel gevoed moeten worden, dat besef ik ook wel, maar wellicht dat een positieve houding tegenover de toekomst van de mensheid op zichzelf de verwezenlijking ervan helpt?), c) je persoonlijke karma?
A. a) Ja. b) Ja. c) Ja.

V. In Share International van januari 2014 stond in de eerste brief een omineuze waarschuwing: “De wereld moet de handen ineenslaan, willen we overleven. De Aarde speelt geen spelletjes.” De hint werd gegeven door de Meester Jezus. Kunt u iets meer zeggen over wat Hij bedoelde?
A. Zoals we gezegd hebben, weet de wereld inmiddels, of zou moeten weten, dat klimaatverandering een feit is, versnelt en dat we op het punt gekomen zijn dat we het ecosysteem in zo’n mate vernietigen dat het niet meer hersteld kan worden. Mijn Meester waarschuwt hier bijvoorbeeld al vele jaren voor. De gevolgen van deze ecologische vernietiging kunnen niet door de mens gemeten worden, maar we zien elk jaar voorbeelden van de verschrikkelijke verwoesting die wind of golven in enkele tellen teweeg kunnen brengen. Het is verbazingwekkend dat zoveel mensen het niet serieus nemen.

V. Hoe kan ik weten wat echte intuïtie is en niet gewoon een soort verheven vorm van verlangen?
A. Intuïtie komt vanuit het hart en heeft niets van doen met het begeertebeginsel, dat astraal is en vanuit de plexus solarus komt. Probeer het verschil tussen deze twee te zien en u heeft het antwoord.

V. In onze groep zijn veel mensen nogal sentimenteel, heel lief en aardig tegen elkaar. Het voelt een beetje onecht, maar het wordt omschreven als ‘hartmensen’ tegenover ‘hoofdmensen’. Is hier misschien sprake van een misverstand? Er wordt ook gesproken over “een groepsgevoel ontwikkelen”. Sommige van de oudere groepsleden hebben besef van de innerlijke groep, waardoor het idee van een kunstmatig ‘groepsgevoel’, dat op een ‘knuffel’-sfeer lijkt neer te komen, mij overbodig voorkomt. Kunt u hier iets over zeggen?
A. Iedereen in de groepen wordt geacht zich hartelijk en respectvol tegenover de andere leden in hun groep op te stellen, ongeacht hun punt van evolutie of stralenstructuur. Maar sommige stralen, zoals 2, 4 en 6, neigen meer naar een ‘hart’- of ‘gevoels’-reactie op ervaringen, terwijl de stralen 1, 3, 5 en 7 naar een objectievere respons neigen. In beide gevallen kan sentimentaliteit optreden wanneer de betrokkene, zoals de meeste mensen, zijn brandpunt op het astrale gebied heeft. Voor sommigen is overmatige sentimentaliteit onecht en onprettig, voor anderen geeft dat het leven juist meer smaak. U mag kiezen.

V. 1) Hoe gevaarlijk is ‘ruimtepuin’ of ‘ruimteafval’ – de delen van onze satellieten en dergelijke die in de ruimte rondzweven? 2) Hebben de Ruimtebroeders hier ook mee te maken?
A. 1) Niet heel gevaarlijk. 2) Niet echt.

V. Enorme bosgebieden, oerwouden en stukken vruchtbaar land worden opgeofferd voor de verbouw van oliepalmen. De olie wordt gebruikt voor talloze producten, waaronder voedsel. Los van de onmiskenbare ecologische vernietiging, is de olie wel geschikt voor menselijke consumptie?
A. Het is niet ongezond, maar ook niet de beste olie – het is nogal zwaar voor de menselijke spijsvertering.

V. Wat is het werkelijke effect van schaliegaswinning? Veroorzaakt het permanente schade aan de aarde?
A. Dat is afhankelijk van waar het gebeurt. In onstabiele rotsformaties of in gebieden met ondergrondse mijngangen kan het heel gevaarlijk zijn. In stabielere gebieden is het, indien zorgvuldig gedaan, niet zo gevaarlijk als velen denken. In kleine landen (zoals Groot-Brittannië en andere Europese landen) waar eeuwenlang mijnbouw is gepleegd, kan het bijzonder gevaarlijk zijn. In grote landen met immense open ruimten kan het veel veiliger zijn, maar er worden enorme hoeveelheden water voor gebruikt dat in veel landen schaars begint te worden. Bovendien kan schaliegaswinning de lokale watervoorziening vervuilen. Maar er is in deze tijd helemaal geen noodzaak voor schaliegaswinning. De wereld heeft voldoende oliereserves die bij het huidige gebruik nog 70 jaar mee kunnen. Spoedig zullen we het antwoord op al onze energiebehoeften hebben in veilige en onuitputtelijke hoeveelheden in de vorm van het koude-fusieproces, dat in de behoeften van allen zal voorzien totdat de wereld de Lichttechnologie wordt gegeven. Dit is verzekerd wanneer we het proces van samendelen begonnen zijn en oorlog achter ons hebben gelaten.

V. In zijn boek Flying Saucers Farewell schreef George Adamski dat hem door de Ruimtebroeders met wie hij contact had, gezegd was dat de voornaamste agenten achter wat hij “de Zwijggroep” noemde, de wereldwijde samenzweerders die probeerden de waarheid over UFOs voor het publiek geheim te houden, de machtige internationale bankiers en financiers waren. 1) Was die informatie 100 procent juist? 2) Geldt dit nog steeds, of zijn er nu ook andere machtige agentschappen bij betrokken?
A. 1) Nee. 2) Ja. Deze machten waren er altijd wel enigszins bij betrokken, maar regeringsagentschappen overal ter wereld waren de voornaamste bron voor het achterhouden van informatie.

 

40 Jaar voorbereiding op Maitreya en Zijn groep Meesters
Benjamin Creme beantwoordt vragen

In maart 1974 vormde Benjamin Creme de eerste Transmissie-meditatiegroep in Londen en zijn werk als wegbereider voor het naar buiten treden van Maitreya, de Wereldleraar, en de Meesters van Wijsheid begon kort daarna. In mei 1975 gaf hij zijn eerste openbare lezing in Londen. Nu, in maart 2014, verspreidt hij nog steeds zijn “boodschap van hoop” over de hele wereld.

V. U doet dit werk nu al 40 jaar. Hoe hebt u het al die tijd volgehouden?
BC. Je houdt het niet vol door de jaren te tellen; als je weet dat het 40 jaar gaat duren, zou je het waarschijnlijk  niet volhouden, maar de jaren verstrijken en dan merk je dat het 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar duurt. Dus je neemt het per dag en je verliest de tijd uit het oog. In wezen komt tijd er niet aan te pas. Je denkt er niet aan in termen van tijd. Je doet gewoon het werk. Het is net als het maken van een schilderij; je doet het werk zonder de uren te tellen. Toen ik dit werk begon, vroeg ik de Meester hoe lang het zou duren voor Maitreya en de Meesters in het openbaar zouden treden; Hij zei ongeveer negen jaar en toen in korte tijd, werd het acht jaar, en dat bracht ons in 1982. In het begin hoopte Maitreya dat 1982 het jaar zou zijn waarin Hij naar buiten kon treden en Zich als Maitreya tot de wereld kon richten. Het was een verwachting, een mogelijkheid, indien de media reageerden op wat ik te zeggen had. Helaas gaven de media geen respons, dus moest Maitreya uiteindelijk de lange, langzame weg naar Zijn verschijning nemen. Nu geloof ik dat er ons nog heel weinig tijd rest om het werk te doen en de wereld voor te bereiden op Verklaringsdag.

V. Hoe houdt u het geloof dat wat u zegt juist is, dat het inderdaad plaatsvindt?
BC. Ik denk dat het inderdaad geloof is dat iemand gaande houdt, maar je moet begrijpen wat geloof is. Geloof is niet slechts blind geloof. Echt geloof komt van onze ziele-ervaring en als je die ziele-ervaring hebt, heb je automatisch geloof. Je hebt niet meer geloof nodig, meer geloof om je gaande te houden, je werkt gewoon vanuit geloof: een totaal geloof in de waarheid van je ervaring, in Maitreya’s aanbod om een rol te spelen in Zijn verschijning en de continue verbinding, van moment tot moment, met een van de Meesters van Wijsheid. Hoe zou je, met dit alles, je geloof kunnen verliezen? De Meester zei me vele, vele jaren geleden, voordat ik de eerste openbare lezing had gegeven: “Door gebrek aan deze ene hoedanigheid hebben veel veelbelovende discipelen gefaald. Heb geloof en bevestig Zijn komst.” Zoals ik zeg, dit is natuurlijk geen blind geloof, maar geloof in de kracht van je eigen ervaring. Heeft iemand dat eenmaal, dan kan het niet verloren raken. En dan heb je geloof. Wat je vervolgens nodig hebt, is moed om het uit te dragen en het de wereld te vertellen. Er waren verscheidene sterke aansporingen van mijn Meester voor nodig voordat ik er mee aan de slag ging. Ik heb totaal, absoluut geloof in de waarheid van wat ik zeg. Natuurlijk presenteer ik het op lezingen voor toehoorders als een hypothese om in overweging te nemen, maar zelf geloof ik wat mij door Maitreya en mijn Meester verteld is. Ik weet dat deze dingen werkelijkheid zijn en dat ben ik nooit uit het oog verloren.
Vanaf Zijn terugkeer in de wereld in 1977 heeft Maitreya een groot aantal voorspellingen gedaan die één voor één uitkwamen, zoals het einde van de Koude Oorlog, de eenwording van Duitsland, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de vrijlating van Nelson Mandela, en tot 11/9 werd alles lichter en zekerder voor de vóór ons liggende tijd. De Amerikaanse regering werd voorafgaand aan 11/9 door de diplomatieke dienst ingelicht dat er een aanval op belangrijke gebouwen in Amerika zou komen, waaronder het Witte Huis en het Pentagon en dat het belangrijk was om geen impulsieve reactie tegen terroristen te beginnen. Helaas begonnen Amerika en de Britten een oorlog tegen terrorisme die tot op vandaag voortduurt en verantwoordelijk is voor veel van de moeilijkheden die de wereld nu kent.

V. Hoe zullen mensen in het huidige klimaat reageren wanneer ze Maitreya zien?
BC. Wanneer de mensen Maitreya zien en horen, vooral op Verklaringsdag zelf, wanneer Hij de mensheid overschaduwt en ze Zijn historische verklaring in hun eigen taal horen, zullen velen reageren. Maar niet allen. Veel mensen zullen geloven dat dit de antichrist is, maar er is een enorm misverstand over de antichrist; de antichrist is eigenlijk een vernietigende energie, de Eerste Straal van Wil in zijn vernietigende fase, die opzettelijk vrijgegeven is om de oude versleten en onbruikbare beschavingen af te breken, teneinde de weg voor het Christusbeginsel te bereiden. Maitreya zegt: “Velen zullen Mij volgen en Mij zien als hun Gids. Velen zullen Mij niet kennen.” Veel mensen zoeken geen nieuwe leraar, ze geloven niet in dat soort dingen. Velen hebben de kerken verlaten. Ze hebben niet de achtergrond om te horen wat er in de wereld gebeurt – maar nu vertellen onze groepen over de hele wereld dat de Christus echt aanwezig is en de Meesters van de Hiërarchie in de wereld terugkeren, en dit geeft de wereld en de mensen moed en hoop – bovenal geeft het hun hoop. Voordat ik dit werk begon, zei de Meester mij vaak: “Vertel het de wereld – vertel de mensen wat je weet en wek hun hoop, houd de hoop en de moed van de wereld levendig.” En ik dacht, dat meent Hij niet, denken dat ik – kleine ik – de hoop en levenskracht van miljoenen mensen in de wereld in mijn eentje levendig kon houden; dat is geen taak voor één man! Hij zei, nee, Hij verwachtte nooit dat het één man dat zou kunnen, maar Hij gaf alleen aan in welke richting ik zou werken. En ik heb met een wereldwijde groep toegewijde zielen gewerkt die deze taak op zich genomen hebben en dat blijven doen. Er zijn nog steeds miljarden mensen in de wereld die niet weten wat wij weten, maar iedereen kan zich aansluiten bij het voorbereidende werk, door er alleen maar over te praten en bekend te maken dat Maitreya en Zijn groep in de wereld zijn. Miljoenen geloven al wat ik zeg over Maitreya en de Meesters en wachten hoopvol op het bewijs.

V. Hoeveel mensen hebben uw verhaal gehoord?
BC. Mijn Meesters zegt dat ongeveer 36 miljoen mensen het gehoord hebben. Van hen gelooft eenderde het, zo’n 12 tot 13 miljoen mensen accepteren het als feit; eenderde weet het niet, maar staat er voor open; en eenderde wijst het absoluut af. Er is de afgelopen tien jaar zoveel gebeurd – natuurlijk een aantal negatieve gebeurtenissen, maar ook zeer positieve. Wat betreft “de macht van het volk” hebben we bijvoorbeeld de Arabische Lente gehad, de Occupy- en aanverwante bewegingen. In 2008 verscheen Maitreya’s ‘ster’ die Zijn meer openbare verschijningen aankondigde, en sinds 2012 is Hij in verscheidene landen, incognito, op televisie verschenen.

V. Kunt u iets zeggen over de veranderingen in het bewustzijn van mensen in de afgelopen jaren?
BC. De veranderingen op het fysieke gebied zijn een gevolg van een verandering in bewustzijn in de afgelopen tien jaar. Overal ontwaken mensen en beginnen hun rechten op te eisen – op voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en vrijheid en rechtvaardigheid. Deze krachtige energie van bewustwording kan niet gestopt worden. Ze wordt voortgestuwd door de inspiratie tot eenheid van de energieën van Waterman. Natuurlijk zal verandering op mondiale schaal niet morgen gebeuren, noch is revolutie het antwoord. Het is evolutie gebaseerd op nieuw gezond verstand, eenheid en onderlinge verbondenheid, die de mensheid tot juiste verhoudingen zal brengen.

V. Wat betekent dit alles voor Verklaringsdag?
BC. Dit is geen voorspelling en het hangt allemaal van de respons van de mensheid af, maar ik denk echt dat Verklaringsdag binnen twee tot drie jaar vanaf nu kan plaatsvinden. Dus je ziet dat we heel weinig tijd hebben om de wereld voor te bereiden op Maitreya en Zijn groep.

V. U zei onlangs dat het Waterman-tijdperk nu daadwerkelijk begonnen is, sinds 2009. Kunt u zeggen wat dat voor de wereld betekent?
BC. Het is nu vijf jaar sinds we het tijdperk van Waterman binnengingen, wat vanuit astronomisch gezichtspunt nauwelijks enige tijd van betekenis is. Sinds 1675 beïnvloeden de energieën van Waterman geleidelijk ons bestaan. Inmiddels brengen ze steeds meer jonge mensen in incarnatie die wezenlijk Waterman zijn in aard en in energetische samenstelling. We bevinden ons echter in een tijd waarin alle structuren – politiek, economisch, religieus, cultureel, onderwijskundig, enz. – nog steeds beheerst worden door de energie van Vissen, en waarin de wereld geleid wordt door mensen die daar veel waarde aan hechten. De vreselijke en gevaarlijke kloof tussen arm en rijk, bijvoorbeeld, bedreigt zelfs het bestaan van deze wereld. Er is dus nog steeds veel te doen, maar de gewone mensen van de wereld worden zich bewust van hun verantwoordelijkheden en hun macht. Bovendien heeft Maitreya ons verzekerd: “Alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.”

 

 

 

Boodschappen van Maitreya de Christus 

De nieuwe schoonheid
boekbespreking door Marc Gregory

Veel lezers van het maandblad Share International, evenals degenen die het Wederverschijningsverhaal al een tijdje volgen, zullen de Boodschappen van Maitreya hebben gelezen en herlezen, en zich er keer op keer toe hebben gewend voor inspiratie, begeleiding en troost. Maar hoe vertrouwd we er ook mee zijn geraakt, we moeten toch opmerken hoe buitengewoon het eigenlijk is dat ze bestaan – dat de Wereldleraar ervoor kiest om de mensheid op deze wijze toe te spreken, dat wil zeggen door de tussenkomst van een uniek toegeruste man, als onderdeel van Zijn inspanning om ons opnieuw met Hem te laten kennismaken en het feit van Zijn aanwezigheid in de moderne wereld te verkondigen. Er is veel veranderd sinds deze Boodschappen werden gegeven (tussen de herfst van 1977 en het voorjaar van 1982). Maar er moet nog veel gedaan worden, voordat we de planetaire gemeenschap zullen kennen die Maitreya voorziet. Het lijdt dan ook geen twijfel dat Zijn komst een gebeurtenis van ongeëvenaarde betekenis is, niets minder dan een keerpunt voor de wereld en de toekomst van al het leven op de planeet. En vanwege de betekenis van de gebeurtenis
Jaren geleden mocht een jongeman in zijn vrije tijd graag rondneuzen in een nieuwetijds boekwinkel, niet ver van waar hij woonde. Hoewel hij niet heel erg goed ingevoerd was in spirituele zaken, maar wel een zekere afkeer voor georganiseerde religie koesterde, viel zijn oog toch keer op keer op een bijzonder ogend boek met op de omslag een grote rode ruitvorm, in zilver afgekaderd tegen een helderblauwe achtergrond, met de titel Boodschappen van Maitreya de Christus. Elke keer struinde hij door de boekwinkel en trok met name deze uitgave stilletjes zijn aandacht. Aanvankelijk, vanwege een zekere scepsis, had hij er eigenlijk helemaal geen interesse in. “Maitreya”, dacht hij. “Wie zou dat in hemelsnaam zijn?” Ook bij volgende bezoeken, ongeacht welke route hij door de winkel koos, altijd leek hij uit te komen bij de rode ruit tegen de blauwe achtergrond. “Koop het nu maar” klonk het steeds weer in zijn hoofd. Dus uiteindelijk kocht hij het boek. Het zal voor de lezer geen verrassing zijn dat ik die jongeman was en hoewel mijn persoonlijke ervaringen geenszins van bijzonder belang zijn, hebben veel anderen waarschijnlijk iets soortgelijks ervaren toen ze voor het eerst met deze Boodschappen in aanraking kwamen. Uiteraard heb ik ze gelezen en daardoor verdween mijn aanvankelijke scepsis – doordat ik zo overweldigd werd door hun buitengewone kracht, eenvoud en indringende spreekstijl. Ze leken voorbij te gaan aan alle belemmerende neigingen van het denken en een gevoelige snaar te raken op een veel dieper niveau (of op alle niveaus tegelijk).
0Dit is geen onbelangrijk gegeven. Deze Boodschappen raken direct aan de ogenschijnlijk meest complexe, onoplosbare kwesties en wijzen doortastend een uitweg aan. Niet alleen leven we in een wereld die doordrenkt is van onnodige angst, die de meesten van ons in meer of mindere mate in zijn greep houdt, maar vanwege deze angst zit ook een groot deel van het mensenras gevangen in inactiviteit. We praten graag. We onderzoeken graag, stellen graag vragen, compliceren de zaken wanneer we beweren ze te verhelderen, bediscussiëren kwesties en komen er voortdurend op terug. Het komt erop neer dat we graag praten, terwijl we blijven steken in onduidelijkheid en inertie. En er zijn genoeg mensen die willen dat deze zelfingenomen inactiviteit voortduurt, het liefst tot in eeuwigheid.
“De problemen van de mensheid zijn reëel, maar oplosbaar… Neem de nood van je broeders als de maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” (Boodschap nr.52)
Deze beknopte uitspraak spreekt boekdelen. Ze bevat een buitengewoon tegengif – en een uitdaging – voor onze huidige verlamming en inertie. En, in deze uitspraak ligt ook het kernthema van Maitreya’s boodschap besloten, waar Hij keer op keer op terugkomt: het beginsel van samendelen.

 Kracht en helderheid
Maitreya spreekt met gerichte kracht en helderheid over het kolossale, tergende onrecht van bittere armoede en de verspreiding ervan over de hele wereld. Over hoezeer armoede volkomen onnodig is, en hoe het bestaan ervan een belediging is van onze aard en de aard van de realiteit zelf.
“Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen?” (Boodschap nr.81)
Onze angst en problemen ontstaan door een collectief gebrek in onze kijk op het leven. We hebben de wezenlijke realiteit, dat we allen Eén zijn, nog niet begrepen.
“Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid.” (Boodschap nr.11)
“… want slechts in zoverre de mens zich juist tot zijn medemens verhoudt, verhoudt hij zich juist tot God.” (Boodschap nr.29)
“Het misdrijf van verdeeldheid moet uit deze wereld worden verdreven. Ik bevestig dat dat Mijn doel is.” (Boodschap nr.93)
Waren wij werkelijk in staat de realiteit te zien zoals Maitreya en de Meesters die zien, dan zouden we met plezier afstand doen van “de misdaad van afscheiding” en alle ellende waar die toe leidt. Overal ter wereld voelen steeds meer mensen dit aan in reactie op de energieën die Maitreya belichaamt en die Hij en de Meesters uitstralen, en raken er steeds meer van overtuigd dat het leven oneindig veel beter kan en moet zijn dan het nu is.
“De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen.” (Boodschap nr.107)

 Verandering van richting
Ongeacht hoe scherpzinnig of direct Maitreya in bepaalde passages is over de toestand in de wereld en de gevaren waarvoor we ons geplaatst zien, toch inspireert en bemoedigt Hij altijd. Hij herinnert ons er voortdurend aan wie we werkelijk zijn en wat we kunnen doen om ons evenwicht te hervinden en ons opnieuw met onze wezenlijke aard te verbinden.
“Het is Mijn plan om in jullie dat te verwerkelijken wat jullie waarlijk zijn, om jullie te laten zien dat jullie afstammen van God Zelf en tot die goddelijke Bron moeten terugkeren.” (Boodschap nr.66)
“De veranderingen vinden plaats, al lijkt het niet zo. Ondanks de spanning verspreidt Mijn Liefde zich alom. Weet dit, heb vrede in jezelf en breng de mensen hoop.” (Boodschap nr.22)
“Richt je blik glimlachend naar de toekomst. Keer je lachend af van het verleden. Ontvang dankbaar de zegen van Gods Liefde en herschep het Plan.” (Boodschap nr.104)
“Mijn missie begint. Nu al is er veel bereikt. Spoedig zal het tij keren en zullen de mensen Mijn Aanwezigheid voelen en met vreugde reageren.” (Boodschap nr.49)
Ondanks de enorme spanning in de wereld lijdt het geen twijfel dat sinds deze woorden voor het eerst werden uitgesproken, veel dingen ten goede zijn veranderd. Er is een nieuwe en frisse impuls tot echte rechtvaardigheid, met name onder jonge mensen, die in toenemende mate afstand nemen van de tweedracht zaaiende, oorlogslustige methoden van het verleden. Protesten als de ‘Arabische Lente’ en de wereldwijde ‘Occupy’-bewegingen, de ontwikkeling van internet en de mogelijkheid om informatie en beelden letterlijk binnen enkele minuten wereldwijd te verspreiden, verbinden mensen over de hele wereld op manieren die voorheen ondenkbaar waren. In Zijn oproep tot ware vrede, broederschap en rechtvaardigheid, verklaart Maitreya:
“Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn.” (Boodschap nr.8)
Schijnbaar is dit precies wat Maitreya heeft gedaan in de ongeveer 100 televisie-interviews die Hij de afgelopen drie jaar (altijd incognito) heeft gegeven. En, naarmate hij vordert met Zijn naar buiten treden, verschijnt er, op verschillende manieren uitgedrukt, in bijna elke Boodschap een bepaalde aansporing:
“Als jullie Mij en de wereld willen dienen, maak dan bekend, Mijn vrienden, dat Ik er ben.” (Boodschap nr.69)
Maitreya weet zeker dat de mensheid de juiste keuzes zal maken, dat we Zijn leiding en die van de Meesters zullen volgen en zullen doen wat nodig is om de wereld te transformeren.
“Ik weet dat in de mens een Goddelijk Wezen huist, Wiens Plan het is dat Liefde en Rechtvaardigheid zullen zegevieren. Daar dit zo is, staat de afloop vast.(Boodschap nr.77)
Of, in de woorden van Benjamin Creme: “Op een dag zal deze planeet als een diamant aan het firmament schitteren.”
Er zijn ook passages die zó onzegbaar ontroerend, zó buitengewoon krachtig zijn dat het lijkt alsof ze de tijd doen stilstaan. Bijvoorbeeld:
“Zoek Mij in de plaatsen van duisternis, waar honger heerst en strijd. Ken Mij als de Broeder van de armen, van de verworpenen der aarde. Zie Mij zo, Mijn vrienden en broeders, en zie de Heer van Liefde.” (Boodschap nr.128)
Het is duidelijk dat de waarde van deze Boodschappen niet beperkt is tot de informatie die door de woorden wordt overgebracht. De woordkeuze, hun plaats in de context, het ritme, het vloeiende taalgebruik en de wijze waarop Maitreya op verschillende manieren telkens op dezelfde ideeën terugkomt, geven de Boodschappen een mantrische hoedanigheid. Aldus, en Benjamin Creme wijst hierop in zijn voorwoord, kunnen ze gebruikt worden om persoonlijke en groepsmeditaties te richten (veel Transmissie-meditatiegroepen spelen voor elke meditatie een van de opgenomen Boodschappen af), als voertuig voor serieuze en langdurige bespiegeling en een krachtig middel tot het aanroepen van Zijn energie en enige mate van Zijn aandacht.
Hoewel Maitreya Zichzelf in veel van de Boodschappen presenteert als een “eenvoudig man”, de grote Vriend van oudsher, de Oudere Broeder van het mensenras, spreekt Hij, in elke tiende Boodschap op uitgebreidere wijze over Zijn ware status – als Degene die door de gehele mensheid verwacht wordt, als de levende belichaming van het Christusbeginsel op Aarde, als de Avatar voor het Waterman-tijdperk.
“Ik ben de Heiland van Weleer. Ik ben de Leraar van het Nieuwe. Ik ben de Gids voor de Komende Tijd. Ik ben de belichaming van de Wet. Ik ben de Waarheid zelf. Ik ben jullie Vriend en Broeder. Ik ben jullie Zelf.” (Boodschap nr.70)
De overvloediger toon van elke tiende Boodschap geeft de gehele serie een overkoepelend mantrisch ritme en kwaliteit, die de ritmes van de afzonderlijke Boodschappen nog eens versterken. Het kan geen gemakkelijke opgave zijn geweest om af te dalen vanuit Zijn aloude verblijfplaats in de Himalaya, vanuit een bewustzijnsniveau dat zo verhoogd en verheven is, en de last op Zich te nemen om een wereld te onderrichten en vernieuwen die zozeer verdwaald is, zozeer doordrenkt van materialisme, hebzucht, eeuwenoude haat en conflicten. Het kan niet gemakkelijk zijn om mensen zoals wij te leiden, wij die zo ver afgedreven zijn en die zo veel te leren en opnieuw te leren hebben. Niettemin, omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid, de Goden in aanleg die Hij in ons ziet, en Zijn rol als behoeder van het Goddelijk Plan en “Gods Luitenant”, neemt Hij deze taak met vreugde op Zich. Misschien is dat wel alles wat er over gezegd kan worden. Immers, niets wat geschreven wordt over de Boodschappen kan ooit de ervaring van het lezen en het ervaren ervan vervangen, want ze spreken op meer dan welbespraakte wijze voor zich. En misschien herinneren ze ons eraan dat niets belangrijker is dan dit: “Vat moed Mijn vrienden. Alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.”

Boodschappen van Maitreya de Christus — Alle 140 Boodschappen gegeven via Benjamin Creme, Share International Foundation, Amsterdam, 1990.

 

Bij het 40-jarig jubileum van voorbereiding voor Maitreya, de Wereldleraar, blikt Share International terug op de afgelopen 10 jaar om te laten zien hoe de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Er is zoveel gebeurd: de buitengewone wonderen, waaronder Maitreya’s ‘ster’ die wereldwijd gezien wordt; Maitreya’s tv-interviews die het begin van Zijn openlijke verschijning zijn; toenemende UFO-waarnemingen en tegelijkertijd het langverwachte ontwaken van de mensheid en de niet te stuiten opkomst van de macht van het volk. Hier volgt een overzicht van hoogtepunten uit Share International van de afgelopen tien jaar.

Het ontwaken van de mensheid
De vredesdemonstraties in 2003 brachten wereldwijd 12,5 miljoen mensen, van wie vele voor de eerste keer, ertoe om te protesteren tegen de oorlog in Irak. Maitreya Zelf werd gefilmd bij de vredesdemonstratie op 15 februari 2003 in Londen waar Hij zei: “Eindelijk worden we wakker, eindelijk! De wereld hoort toe aan de mensheid, broeder… Ik ben heel blij! We worden wakker!” (SI april 2003)

In het decennium dat volgde is de stem van het volk in kracht en aantal toegenomen, en in 2011 eisten de ‘Arabische Lente’ en de ‘Occupy’-beweging vrijheid, rechtvaardigheid en een betere wereld voor iedereen.
Benjamin Creme’s Meester wijst geregeld op dit groeiende verlangen naar verandering, met name onder de jongeren, wat het zich ontwikkelende bewustzijn van de mensheid laat zien:
“De gebeurtenissen van de Arabische Lente zijn een teken dat de jongeren reageren op Maitreya’s Oproep. Eerder dan hun ouderen zijn ze zich bewust geworden van de nieuwe energieën van Waterman en de belofte van het nieuwe leven dat die brengen. Ze hebben al hun angst afgeschud en offeren zich gaarne op voor een nieuwgevonden vrijheid en waardigheid. Een nieuwe grootsheid ontspruit onder de jongeren.” (‘De Grote Beslissing’, SI jan./feb. 2012)
“Ten langen, langen leste kan een nieuw licht in de aura van het mensenras worden waargenomen, dat goeds voorspelt voor de toekomst van het mensenras. Waar komt dit nieuwe licht vandaan? Het is natuurlijk het gevolg van vele gebeurtenissen en zegeningen, maar bovenal is dit het teken dat de mens zichzelf in een nieuw licht begint te zien, zichzelf begint te zien als althans in aanleg goddelijk, zeker waardevoller en van groter betekenis dan hij gedacht had, en in staat een wereld te scheppen waar hij trots op kan zijn.” (‘Een nieuw licht in de mensheid’, SI sep. 2010)

FOTO’s:

Maitreya als ‘Engel in het wit’ die een jeugdig slachtoffer van het geweld in Syrië redt. (SI juli/aug. 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya gefilmd als doorschijnende figuur in het wit, die op een wit paard door de menigte rijdt tijdens de bezetting van het Tahrir-plein in Caïro, februari 2011. (SI maart 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stervormige Venusiaanse graancirkel, op 3 juli 2010 gemaakt in een tarweveld in Wiltshire (VK; SI sep. 2010)

 

Maitreya’s ‘ster’, Boston (VS), 11 april 2010

 

 

 

 

 

Een wonderbaarlijk stralende figuur van Maitreya (de Imam Mahdi voor moslims) verscheen dansend op een video-opname van de Ashura-ceremonie in Karbala (Irak), 6 januari 2008. (SI april 2009)

 

Dit ruimteschip verscheen in maart 2006 boven Mount Fuji (Japan).Volgens Benjamin Creme was dit een middelmaat moederschip. De diameter van de bergtop meet ruim één kilometer. (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip van Venus was.) 

 

Goudkleurige energie stroomt de zaal in Amsterdam binnen terwijl Benjamin Creme wordt overschaduwd door Maitreya, 20 september 2006. (SI nov. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enorme ‘engel’ bij de zon gefilmd door NASA, 15 oktober 2012. (SI april 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De luchthaven van Hangzhou in oost-China was in juli 2010 een uur lang gesloten. Het voorwerp was een ruimteschip van Mars.

 

 

 

 

 

Antieke iconen op wonderbaarlijke wijze opnieuw verguld in kerk in Macedonië, rond Pasen 2012 en daarna. (SI mei 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kruis van licht in Krasnodar (Rusland), augustus 2012. (SI dec. 2012)

 

Menigten zien hindoe-beelden melk en water ‘drinken’ in tempel in Guyana, Zuid-Amerika, maart 2013 (SI juni 2013) 

 

 

 

 

 

Heilige symbolen verschijnen op gezicht van moslim-meisje in Kabul (Afghanistan) in 2012. (SI okt. 2012) 

 

 

 

 

 

In een christelijke familie in Lagos (Nigeria) werd een jongetje geboren met een miniatuurversie van de heilige Koran in zijn hand geklemd, mei 2012. (SI nov. 2013)

 

De bundeling van de Krachten van Licht 

In Zijn artikel ‘De bundeling van de Krachten van Licht’ (SI maart 2007) onthulde Benjamin Creme’s Meester dat Maitreya’s naar buiten treden vergezeld zou gaan van veel tekenen en wonderen, zoals “waarnemingen, in ongekende aantallen, van ruimtevaartuigen van onze naburige planeten, voornamelijk van Mars en Venus”. Hij vervolgde: “Deze verhoogde activiteit boven uitgestrekte gebieden van de Aarde zal alles te boven gaan wat ooit gezien is. Wonderbaarlijke gebeurtenissen van allerlei aard zullen zich blijven voordoen en in aantal en verscheidenheid toenemen. Het denken van mensen zal verbijsterd en verbaasd zijn door deze wonderen, en dit zal hen tot diep nadenken stemmen. In deze wonder-volle, verwonderde wereld zal Maitreya stil binnentreden en Zijn openlijke werk beginnen…Zie dan uit naar de tekenen van Maitreya’s binnentreden, maak dit bekend en verhef de hoop van je broeders.”
Sinds 2007 is er over de hele wereld een indrukwekkende stijging in ufo-waarnemingen geweest, waaronder grote formaties ruimtevaartuigen, vooral in Zuid-Amerika. Benjamin Creme’s boek De bundeling van de Krachten van Licht — UFO’s en hun geestelijke missie (2010), bevat unieke informatie over de Ruimtebroeders en hun ware missie op Aarde – om de mensheid door onze wereldcrisis te helpen.
Sinds 2007 zijn door de media en het publiek veel meer ufo-waarnemingen gemeld, en video’s op YouTube, foto’s, ooggetuigenverklaringen, de vrijgave van voorheen geheime documenten vormen bij elkaar een grote hoeveelheid bewijs dat ufo’s echt bestaan.
In de afgelopen 10 jaar heeft Share International een toenemend aantal foto’s van bevestigde ruimtevaartuigen gepubliceerd. Benjamin Creme heeft gezegd dat naarmate we dichter bij Verklaringsdag komen de Ruimtebroeders steeds openlijker zullen werken.

Nieuwe Boodschappen van Maitreya, de Wereldleraar

In de afgelopen tien jaar heeft Share International nieuwe Boodschappen van Maitreya, de Wereldleraar, gepubliceerd. Het zijn bezielende Boodschappen van hoop en bemoediging, die door middel van mentale telepathie via Benjamin Creme worden ontvangen tijdens een Zegening van Maitreya. Hier volgt een selectie.

Boodschap van Maitreya, 6 april 2006

Mijn vrienden, Ik ben dichter bij jullie dan je wellicht denkt. Mijn hart klopt gelijk met dat van jullie. Mijn hart huilt om het lijden van zo velen. Toch weet Ik dat het hart van hen die Mij nu horen open is en bereid om te helpen. Vrees niet, Mijn vrienden. Geef moedig en bereidwillig om allen in nood te helpen. Wanneer jullie dit doen, betreden jullie dat gebied van goddelijkheid van waar jullie komen. Dit is de werking van goddelijkheid zelf. Dus, Mijn vrienden, wacht niet langer op de manifestatie van de grote veranderingen die zullen komen. Breng ze tot stand door jullie daden. Denk ruim. Bedenk dat je broeders en zusters jullie zelf zijn, gelijk over de hele wereld. Doe dit, Mijn vrienden, en zie Mij zeer spoedig. Mijn hart omvat jullie allen.
(SI mei 2006. Ontvangen aan het eind van het interview met Benjamin Creme op radio Ici & Maintenant in Parijs, Frankrijk.)

Boodschap van Maitreya, 27 september 2007

Mijn dierbare vrienden, Ik ben nu dicht bij jullie. Velen van jullie hebben lange tijd op Mijn aanwezigheid gewacht. Ik sta op het punt om in het openbaar voor alle mensen te treden, en Mijn openlijke missie te beginnen. Er is geen afstand tussen ons. Weet dit. Begrijp dit. Wanneer je Mij via de ‘hand’ of direct aan Mij om hulp vraagt, is die hulp, zo moet je weten, verzekerd. Het is mogelijk dat je de hulp die is gegeven niet herkent, maar zo is het. Vertrouw erop dat Ik jullie help, want daarvoor kom Ik. Ik zal jullie aansporen om met Mij te werken voor het welzijn van allen. Dit is de gelegenheid om sneller te groeien, vlugger dan jullie ooit tevoren gedaan hebben, en jullie zo aan de Voeten te brengen van Degene Die wij God noemen. Wees niet bevreesd voor de vele problemen die zich nu bijna dagelijks in de wereld voordoen. Deze gebeurtenissen zijn vluchtig, en spoedig zullen de mensen begrijpen dat zij een toekomst voor zich hebben die baadt in licht. Zo zal het zijn.
(SI nov. 2007. Ontvangen in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam aan het eind van het interview met Benjamin Creme voor een televisiedocumentaire.) 

Boodschap van Maitreya, 26 oktober 2008

Mijn vrienden, luister aandachtig, want Ik breng voor jullie allen hoop op een einde aan jullie problemen, op een nieuw leven voor allen die gereed zijn om de noodzaak van rechtvaardigheid en vrede te aanvaarden. [Het ontbreken van] deze twee, rechtvaardigheid en vrede, is thans het voornaamste obstakel op jullie pad. De weg naar rechtvaardigheid en vrede is gemakkelijk te vinden. Het vereist slechts de aanvaarding van samendelen. Deel samen en ken de toekomst. Weiger te delen en er zal geen toekomst zijn voor de mens. Eenvoudig is het leven gezien met het wetende oog. Leer, Mijn vrienden, eenvoudig te leven en elkaar waarlijk lief te hebben. Mij vrienden, vertrouw erop, want het is waar, dat jullie Mij eerder zullen zien dan je voor mogelijk houdt. Reeds sta Ik op de drempel, gereed om naar voren te treden en Mijn openlijker Missie te beginnen. Wees hoopvol en houd moed, Mijn vrienden, want alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.
(SI dec. 2008. Ontvangen terwijl Benjamin Creme in München werd gefilmd voor de Sloveense televisie.)

Boodschap van Maitreya, 26 maart 2010

Geef Mij de kans jullie te helpen; daarvoor ben Ik gekomen. Indien jullie Mij aanvaarden, zal Ik jullie leiden naar je bestemming; dat wat is voorbestemd sinds het begin van deze wereld. Alles hangt van jullie af: jullie moeten de stappen nemen die dit mogelijk maken. We moeten elkaar zien als Eén, broeders en zusters, en gezamenlijk werken voor het welzijn van allen. Ondanks de schijn zijn wij niet van elkaar gescheiden; wij zijn Eén groep, waar Ik deel van ben en waarvoor Ik werk, elk moment van Mijn Leven. Ik wil jullie laten weten dat op dit moment Mijn Zegen op jullie rust. Aanvaard Mijn Zegen, en leef eenvoudig en met liefde. Deze hoedanigheden liggen Mij na aan Mijn Hart.
(SI mei 2010. Ontvangen tijdens een interview met Benjamin Creme in Parijs.)lch

S.O.P. — SOS Planeet Aarde!

Benjamin Creme’s Meester wijst geregeld op de dringende noodzaak om onze planeet te redden. Vanwege de steeds grotere verstoring van weerpatronen, klimaatverandering en milieuverwoesting kreeg zijn artikel (SI okt. 2012) de titel ‘S.O.P.’, in de hoop dat het uiteindelijk een internationaal bekende oproep wordt die iedereen ertoe zal brengen in actie te komen voor de redding van onze planeet.
5 Hij schrijft: “Wanneer men diepgaand naar de huidige situatie in de wereld kijkt, springen twee buitengewoon belangrijke dingen in het oog: het gevaar van oorlog en de versnelling van de ecologische onbalans van de Aarde… Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde).”

Het effect van Share International

Onlangs vroegen we lezers ons te laten weten welk effect het contact met Share International op hun leven heeft gehad waar veel reacties op kwamen uit de hele wereld. Hier volgen enkele citaten uit slechts enkele van de reacties die wijzen op het transformerende effect dat Share International heeft op het leven van lezers.

Heel mijn leven heb ik gezocht naar een samenhangende en intelligente benadering van God. Via veel doodlopende wegen vond ik u (of u vond mij) dertig jaar geleden. Mijn leven werd weer draaglijk omdat alles wat u zegt volledig steekhoudend is. Mijn leven kent sindsdien alleen maar groei en dienst aan mijn medemensen en de planeet. Ik zie uit naar de dag dat de rest van de mensheid deze vrede en dit streven bereikt. GB, VK

Toen ik de informatie op de website van Share International las, was het alsof een lamp van hoop die voorheen gedimd was, werd aangestoken. Zodra ik het vond was het alsof er een bel afging die wakker riep wat binnen in mijzelf al bekend was: dat het leven mooi is, dat er achter de moeilijkheden, de pijn, het onrecht, de afscheiding, de ongelijkheid meer te zien is… dat de wereld mooi zal worden, in harmonie en eenheid, en dat de mensheid een stralende toekomst wacht! AS, VK

[Tijdens de lezing van de heer Creme] voelde ik de aanraking van Gods Liefde en het was een overweldigende zegenrijke ervaring die me overtuigde dat wat hij zei waar was. Ik voelde een grote uitstroom van helende zegening tijdens de lezing – het was de krachtigste ervaring in mijn leven tot dan toe. In Londen was ik diep onder de indruk van de lering van de heer Creme, zoals het in praktijk brengen van ‘eerlijkheid, oprechtheid en onthechting’. Ik heb me ingespannen om volgens dit advies te leven en heb ontdekt dat het een oneindig nuttige leidraad is voor het leven in deze wereld. MA, Duitsland

De boodschap is voor mij enorm bemoedigend geweest en heeft mij een nieuw gevoel van hoop gegeven. Ik ben volledig overtuigd van de waarheid van de informatie die door Share International wordt verspreid, over het ontwaken van de mensen over de hele wereld, die rechtvaardigheid en vrede eisen, en het bewijs hiervan zie ik nu dagelijks. Deze kennis geeft me niet alleen hoop maar ook de kracht en de energie om betrokken te blijven bij de wereld om me heen en mijn rol te spelen waar ik kan. VG, UK

Met Share International en het werk voor de wederverschijning heb ik echt een pad van dienst gevonden die mijn leven en hart tot nu toe vervuld. Ik heb een beter begrip van de wereld en onze rol hier op aarde. Ik ben een beter mens geworden, niet zo gericht op mezelf en mijn gerief. De toestand van de wereld en de planeet is een echte zorg nu en ik ben gretig om te volgen wat mijn ziel me opgeeft om op wat voor manier ook te helpen. MD, België

Geestelijk gezien is mijn leven ingrijpend en enorm verrijkt door de leringen van Share International over eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest, en onthechting, zoals door Maitreya, de Wereldleraar, geopperd. Eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest hebben me geholpen steeds oprechter te leven voor mezelf en naar anderen en meer als het goddelijke wezen dat ik ben (en dat we allemaal zijn). Meer (met liefde) onthecht zijn van anderen heeft me geholpen anderen te tolereren en te accepteren voor wie ze zijn en heeft me geholpen het leven te leiden met minder materiële dingen – en in plaats daarvan naar spirituele gaven en aspecten van het leven te zoeken en ervan te genieten. DL, VS

Ik was bang om te sterven. Die angst is verdwenen. Ik was bang om mensen te vertrouwen, om een hand uit te steken naar mensen en mezelf open te stellen voor mensen. Die angsten zijn verdwenen. Ik was bang voor de toekomst – zowel mijn eigen persoonlijke toekomst als de toekomst van de wereld. Die angsten zijn verdwenen. Ik was mijn hoop verloren en om die te hebben herkregen is letterlijk een wonder.

SQ, Spanje.

Programma Benjamin Creme

VK Op 20 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni 2014  geeft Benjamin Creme lezingen in Friends House, 173 Euston Road, London NW1 (tegenover Euston Station). Duur: 19.00-21.30 uur. Toegang vrij; zaal open om 18.30 uur.

Info:  tel. 020-7482-1113. Fax. 020-7267-2881; www.share-international.org

N.B.: Zoals velen weten, heeft Benjamin Creme ruim 30 jaar lang over de hele wereld lezingen gegeven. Nu, op 91-jarige leeftijd en op advies van zijn Meester, spijt het hem uitnodigingen uit het buitenland vooralsnog te moeten afslaan. Alle gebruikelijke bijeenkomsten gaan niettemin door, waarbij de lezingen door een groepslid zullen worden gegeven  of een video van een lezing van Benjamin Creme zal worden vertoond, gevolgd door vragen en antwoorden en ter afsluiting een zegening van Maitreya door overschaduwing van  Benjamin Creme (via Skype).

Spanje   1 Maart lezing; 2 maart openbare Transmissie-meditatie. Info: (34) 93-589-1968.

Frankrijk    29 Maart lezing; 30 maart openbare Transmissie-meditatie. Info: (33) 477-80-6917

Verzoek van de redactie

Hoewel verzoeken voor het gebruik van materiaal uit Share International redelijkerwijs niet zullen worden geweigerd, rust er niettemin copyright op dit materiaal. We vragen lezers daarom geen teksten uit Share International/Share Nederland over te nemen op Facebook, Twitter, persoonlijke blogs of andere websites. Wij verzoeken u artikelen en informatie die van de officiële website van Share International en/of uit het maandblad zijn overgenomen van dergelijke sites te verwijderen, aangezien dit verwarring kan veroorzaken en de kracht van de unieke informatie van Share International ondermijnt.

 

Dienstbaarheid van de groep -
een compilatie

Bij het 40ste jubileum van de start van de voorbereiding voor de verschijning van Maitreya, volgt hier een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Groepsdienstbaarheid’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en Benjamin Creme.

Neem deze boodschap van Hoop ter harte, Mijn vrienden; verspreid haar overal onder jullie broeders en vertel hun dat Maitreya gekomen is, dat de Heer van Liefde hier is. Vertel hun dit, Mijn vrienden, en ken het geluk van dienst aan de Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.87)

Wij staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De meeste mensen voelen momenteel een andere wind over de wereld razen, die wijst naar de nieuwe tijd. Te midden van de chaos en het verval van oude zekerheden en vormen kan men voelen hoe een nieuwe wereld op het punt staat geboren te worden. Een betere wereld. Een veiliger, gezonder en eerlijker wereld. Het is mijn taak geweest om jullie deze hoop en plannen voor te houden, om jullie medewerking en actieve dienstbetoon op te wekken, om jullie voetstappen te leiden wanneer ze misschien wankelden, en om in jullie het besef te doen ontwaken dat je niet verlaten en alleen bent. Ik verleen deze dienst graag; Ik verwelkom de gelegenheid jullie last te verlichten en jullie de gouden belofte van de toekomst voor te houden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De belofte van de toekomst’)

Mijn Broeders en Ik zien deze komende tijd als een gelegenheid tot Dienstbaarheid. Ook Wij, Mijn vrienden, groeien door de uitdrukking van deze goddelijke eigenschap. Alles wat van God stamt, Mijn broeders, dient slechts. Leer en geloof dat dit zo is. Door dienstbaarheid aan de mens, zal de mens tot God komen. Zo is het altijd geweest. Maak een leven van Dienstbaarheid je gelofte voor de toekomst en ken de gelukzaligheid van Gods Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.75)

Dienstbaarheid is de hefboom op het pad van evolutie. Door dienstbaarheid leren we ons te vereenzelvigen met dat wat we dienen en daarmee treedt een verschuiving op van ons centrale brandpunt. Dit verschuift van het persoonlijke, het zelfzuchtige, naar het onpersoonlijke, het onzelfzuchtige. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Al dienend verander je. Waarom verander je? Omdat dienstbaarheid in jezelf een wonder tot stand brengt. Het is letterlijk een wonder: er vindt een transformatieproces plaats. Je ziel zet je aan tot dienen, en je begint te dienen hoe klein je capaciteit ook is. Hoe dichter je het veld van dienstbaarheid nadert, hoe harder je gaat. Dat hoeft niet aan de andere kant van de wereld te liggen, hoewel ook dat je roeping zou kunnen zijn. Je kunt gewoon beginnen op de plaats waar je nu bent. Het gaat er om dat je weg groeit uit een situatie van volkomen op je zelf gericht zijn, van alleen je zelf dienen… Wanneer je dient, verplaatst je punt van aandacht zich. Je vereenzelvigt je steeds meer met wat je dient, totdat je jezelf vergeet… (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Wat kan er gedaan worden om de mensheid te bevrijden van deze oude slavernij, die deels eigen is aan de aard van de materie? Hoe kan de mens zich bevrijden van verkeerde vereenzelviging en van de tirannie van zijn zelfgeschapen gedachtevormen? Het antwoord ligt in het verplaatsen van de aandacht van het zelf naar de groep; in een waarachtiger vereenzelviging met de ziel en haar verhouding tot alle zielen. Het licht van de ziel is, door middel van het denkvermogen, de grote verdrijver van begoocheling, en lang geleden onderwees de Boeddha het overwinnen van begeerte: het Edele Middenpad tussen de paren van tegenstelling. In het licht van de ziel wordt de wezenlijke eenheid gezien, komen de astrale golven tot bedaren en bereikt de aspirant de poort van inwijding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Begoocheling’)

Transmissie-meditatie is eenvoudig en toch vervult het een aantal zeer belangrijke facetten van werkzaamheid. Allereerst is het een daad van dienstbaarheid. Ik ken geen andere methode van dienstbaarheid aan de wereld die zó krachtig, zo waardevol en zo belangrijk is, en die zo duidelijk in overeenstemming is met de evolutie van het Plan, en tegelijkertijd zó eenvoudig en gemakkelijk… Er is niet méér nodig dan de vastbeslotenheid om er een regelmatige routine in je leven van te maken. Regelmaat is zeer belangrijk. Daardoor ontstaat een rituaal, wordt een ritme ingezet dat zijn eigen waarde heeft. Het is belangrijk dat de leden van de transmissiegroep geregeld, een- of tweemaal per week of zo, samenkomen, maar altijd op dezelfde dag en dezelfde tijd. Op die manier weten de Meesters dat er op een bepaalde plaats en tijd een groep gereed zit om de van Hen afkomstige energieën naar de wereld door te sturen. We zullen zien dat dit werk een deur is die toegang geeft tot een pad dat ons zonder omwegen naar de Hiërarchie leidt. Het maakt deel uit van een door de Hiërarchie ontworpen proces waarin de aspiranten en discipelen van de wereld samenwerken met elkaar en met de Hiërarchie zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Groepswerk is het werk van de toekomst. De Waterman-energieën kunnen alleen in groepsformatie herkend, opgenomen en gebruikt worden. Je zult zien dat groepen in de komende honderden jaren zullen groeien. Wanneer je een groep bent, versterk je alle actie die de individuen in de groep investeren. Het is een heel krachtige manier van werken. Het is geen toeval dat wanneer de Hiërarchie iets begint, Zij een groep creëert. Zij nemen contact op met één persoon en geven hem een groep of geven hem de middelen om in contact te komen met een groep en dan gaat die groep samen aan de slag. Daarom heb je de Theosofische Vereniging, de Arcane School en onze groepen over de hele wereld die werken voor het naar buitentreden van Maitreya en de Meesters. Groepswerk is het antwoord. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Mijn Meesters ontwikkelen, middels Hun groepen, nieuwe vormen en structuren voor jullie leven. Deze zullen jullie in staat stellen om het Goddelijk Wezen dat jullie zijn beter tot uitdrukking te brengen, en zo het Plan te voltooien. Neem deel aan dit grootse avontuur van de geest, Mijn vrienden, en sta Mij toe jullie je erfdeel te tonen en binnen te leiden. (Maitreya, Boodschap nr.41)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk. Op deze wijze zullen de vereiste vormen tot stand komen waardoor de specifieke bedoelingen van een tijdperk kunnen worden uitgedrukt. Zo is het thans, nu we op de drempel staan van het Waterman-tijdperk. Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd. Maitreya heeft, zoals we mogen verwachten, zijn plannen goed voorbereid. Deze betreffen het opzetten van centra en instellingen voor het geven van de leringen, het opdoen van de ervaringen en het leren van de lessen die nodig zijn. Op deze manier zullen groepen van jonge en mobiele pioniers de nieuwe manieren in kaart brengen van leven en met elkaar omgaan, en er voortdurend naar streven hun leven te bezielen met de liefhebbende, samenvoegende energieën van Aquarius. Wijs experiment zal hen stap voor stap leiden tot de schepping van levensvatbare en betrouwbare structuren die geleidelijk door allen zullen worden overgenomen. Zo zal het nieuwe tijdperk ontstaan uit de chaos van het oude. Zo zullen de beperkingen van het heden plaatsmaken voor een volkomen nieuwe vrijheid die, uiteindelijk, in harmonie zal zijn met de levengevende wateren van Aquarius. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wateren van Aquarius’)

Iedere activiteit in het komende tijdperk zal via groepen verlopen: groepsverwantschap, groepsdenken, uiteindelijk uitmondend in groepsbewustzijn. Dit is in overeenstemming met de aard van de energieën die vanuit Waterman binnenstromen en die alleen kunnen worden gekend, begrepen en gebruikt in groepsformatie. Groepsactiviteit in het afgelopen Vissentijdperk ging altijd uit van één persoon, een leider die zijn bedoelingen en visie bekendmaakte en ervoor zorgde dat zijn instructies werden uitgevoerd door de andere leden van de groep. Dit is de norm geweest in de afgelopen 2000 jaar. Om correct te reageren op de hoedanigheid van de Watermanenergie en op de bedoelingen van het Plan van evolutie voor de mensheid, moet deze benadering veranderen. In plaats van een groep van individuen, hoe toegewijd ook, die de bevelen opvolgen van één misschien wat sterker iemand, moet ieder lid volledige verantwoordelijkheid nemen voor de gedachten, ideeën, intenties en doelstelling van de groep… Wij leven in de overgang tussen twee tijdperken. Het oude functioneert niet erg goed, maar er zijn nog geen nieuwe vormen, we zitten ‘ertussen in’. Degenen die werken op de oude individualistische manier, de leider gehoorzamend, zullen merken dat ze steeds minder effectief worden omdat deze benadering niet spoort met de aard van de Watermanenergie. Het uiteindelijke doel is groepsbewustzijn. Dit is erg subtiel, moeilijk te bereiken en momenteel buiten de Hiërarchie onbekend. De Geestelijke Hiërarchie kent uitsluitend groepsbewustzijn. Zij kent in het geheel geen gevoel van een afgescheiden persoonlijkheidsbewustzijn. Dat is volmaaktheid en het is iets waar we naar zouden moeten streven, maar waarover we niet al te moedeloos moeten zijn als we het nu nog niet hebben. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Mijn Meesters leiden hun groepen op om te laten zien hoe de behoeften van de mens verwezenlijkt kunnen worden. Door de uitdrukking hiervan zal alle goeds voortkomen. Mijn Meesters kennen de problemen waarmee de mens thans kampt; de oplossingen liggen eveneens binnen Hun bereik. Laat Hen leiden, Mijn vrienden, en jullie het eenvoudige pad van Vreugde, Eenvoud en Waarheid tonen. Een nieuwe Wet daalt neer. De nieuwe Waarheid wordt de mens bekend. De Wet is Liefde; de Waarheid, Mijn vrienden, is Broederschap. (Maitreya, Boodschap nr.43)

[Maitreya’s] stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het ras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen. Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. Vroeger wachtten mensen de gebeurtenissen af in passieve aanvaarding van hun lot. Vandaag doordringt een nieuw bewustzijn het denken en de harten van de mensen en maakt hen bewust van hun aangeboren behoefte aan rechtvaardigheid en vrijheid. Die zullen zij opeisen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zij zullen rechtvaardigheid en vrede opeisen’)

In elke eeuw wordt een groep discipelen een speciale taak gegeven: het ontdekken of verwoorden van bepaalde ideeën en waarheden; het onthullen van tot dusver onbekende feiten omtrent de aard van de mens of het heelal; het verrijken van het geestelijk leven van de mens door kunst of religie – al deze wegen van toenadering zijn door de verborgen Hiërarchie gebruikt om de mens bewust te maken van de Werkelijkheid waarin hij leeft. Eeuw na eeuw is dit proces doorgegaan, en heeft het gezorgd voor de continuïteit van de methoden waarmee de Meesters onderwijzen. Nu de wereld gereed staat op de drempel van het Waterman-stelsel, is alles in beweging, ondergaat alles de gisting van verandering. Zo is het ook in Hiërarchische kringen. Zonder uitzondering ervaren de Meesters zelf een heroriëntering in werkwijzen en methoden zoals nooit tevoren. Gedurende de laatste vijf eeuwen hebben Zij geleidelijk wijzigingen aangebracht in hun aanpak ter voorbereiding op de Grote Aantocht, de veruiterlijking van hun werk in de wereld. Niet voor niets hebben Zij elke lang beproefde werkwijze getest en opnieuw bekeken, Zich waar nodig aangepast aan de nieuwe en toenemende gevoeligheid van de mens. Achter de schermen wachtend op Verklaringsdag, die het teken van hun Aantocht zal zijn, staan de Gidsen van het mensenras nu gereed om de zich ontwikkelende mensheid te dienen. Uit de gelederen der mensen zijn de Meesters voortgekomen; tot hun gelederen wenken en verwelkomen Zij de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Grote Aantocht’)

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, dat Ik teruggekeerd ben, en bereid de mensen voor op Verklaringsdag, de dag van Gods Geschenk; want op die dag zullen de mensen samen de verwezenlijking vieren van Gods Wil. Mijn Komst is niets minder dan dat. Schaar je nu aan Mijn zijde, en laat ons gezamenlijk bewijzen dat de mens God is, dat er niets anders is dan God. (Maitreya, Boodschap nr.25)

Met elke dag die verstrijkt, komt de verschijning van Maitreya in volle en zichtbare aanwezigheid dichter bij vervulling. Weldra zal de wachtende wereld onbetwistbaar weten dat de Meester der Meesters, het Licht en de Hoop van de wereld nu, opnieuw, onder de mensen is. Zeer weinig tijd weerhoudt deze lang voorbereide plannen nu nog van hun climax. Deze plannen betekenden de reorganisatie van de groep van Meesters waarvan Maitreya het hoofd is, om ook Hen voor te bereiden opnieuw hun werk met de mensen op Zich te nemen in openlijke manifestatie van hun kennis en macht. Er was veel speciale training nodig om Hen uit te rusten voor deze taak. Spoedig zullen de resultaten van deze inspanning de mensen bewust maken van de nieuwe realiteit in hun midden, en de nieuwe richting wijzen van het pad dat vóór hen ligt. Iedere Meester heeft zijn specialiteit, maar Ieder omhelst het plan voor de ontwikkeling van alle factoren die het geestelijke wezen van de mens bepalen. Ieder zal, afzonderlijk en als lid van een groep, het geestelijk potentieel dat in allen latent is, stimuleren en oproepen. Zo zal het zijn. Zo zullen de Oudere Broeders van de mens blijk geven van Hun verwantschap en betrokkenheid, van Hun liefde en Hun kennis van het Plan. (Benjamin Creme’s Meester ‘Gebeurtenissen zonder weerga’)

 

Rijkste 85 mensen ter wereld bezitten evenveel als helft wereldbevolking

“Rijke elites hebben politieke macht ingelijfd om de regels van het economische spel naar hun hand te zetten, waarbij ze de democratie ondermijnen en een wereld creëren waarin de 85 rijkste mensen evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking,” aldus Oxfam, de groep die zich met mondiale ontwikkeling bezighoudt. Het onlangs verschenen rapport van Oxfam, Werken voor de enkelen, beschrijft het vernietigende effect dat de groeiende ongelijkheid in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden heeft, en hoe dit de rijksten helpt de democratische processen te ondermijnen en beleid door te drukken dat hun belangen ten koste van alle anderen bevordert.
Volgens het rapport groeit de publieke bewustwording van deze kwesties wereldwijd. Uit opiniepeilingen die voor Oxfam in zes landen werden gehouden (Brazilië, India, Zuid-Afrika, Spanje, het VK en de VS), blijkt dat de meeste ondervraagden in al die landen van mening zijn dat wetten in het voordeel van de rijken werken. De implicaties van een dergelijke ongelijkheid zijn onheilspellend, stelt het rapport: “Deze enorme concentratie van economische middelen in handen van minder mensen vormt een belangrijke bedreiging voor samenvoegende politieke en economische systemen. In plaats van samen vooruit te gaan, worden mensen in toenemende mate gescheiden door economische en politieke macht, hetgeen onvermijdelijk leidt tot grotere sociale spanningen en een verhoging van het risico van maatschappelijke ineenstorting.” Het rapport stelde vast dat de rijken in de afgelopen decennia met succes politieke invloed hebben aangewend om beleid te voeren dat in hun voordeel werkt, zoals op het gebied van financiële deregulering, belastingparadijzen, concurrentiebeperkende bedrijfspraktijken, lagere belastingtarieven voor hoge inkomens en investeringen, en bezuinigingen op openbare diensten voor de meerderheid. Sinds eind jaren 70 zijn de belastingtarieven voor de rijken in 29 van de 30 landen waarvan gegevens bekend zijn, gedaald. Deze “vangst aan kansen” voor de rijken ten koste van de armen en de middenklasse heeft bijgedragen tot een situatie waarin zeven op de 10 mensen in de wereld in landen leven waar sinds de jaren 80 de ongelijkheid is toegenomen, en 1 procent van de families in de wereld nu 46 procent van de rijkdom in de wereld bezit (110.000 miljard Amerikaanse dollar).
“Concentratie van rijkdom in de handen van enkelen leidt tot buitensporige politieke invloed,wat uiteindelijk … oneerlijk fiscaal beleid tot gevolg heeft, corrupte praktijken aanmoedigt en regelgeving van overheden op de proef stelt. Alles bij elkaar genomen dragen al deze gevolgen ertoe bij dat rekenschap en sociale integratie verslechteren,” stelt het rapport.
Winnie Byanyima, de verantwoordelijk directeur van Oxfam, zegt: “Zowel in de ontwikkelde als in ontwikkelingslanden leven we in toenemende mate in een wereld waar de laagste belastingtarieven, de beste gezondheidszorg en onderwijs en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen niet alleen aan de rijken, maar ook aan hun kinderen worden gegeven.”
“Zonder een gezamenlijke inspanning om ongelijkheid aan te pakken, zal de aaneenschakeling van voorrechten en achterstanden van generatie op generatie overgaan. Spoedig zullen we in een wereld leven waar gelijke kansen slechts een droom zijn.”
Oxfam dringt er bij regeringen op aan om onmiddellijk actie te ondernemen om deze trend om te buigen. Oxfam pleit voor eerlijke, progressieve belasting; afschaffing van belastingparadijzen; een minimumloon waar werknemers van kunnen leven; afschaffing van ongewenste beïnvloeding van het beleid door de rijken; en het terugdraaien van bezuinigingen van regeringen door belastinginkomsten te gebruiken voor de financiering van universele gezondheidszorg, onderwijs en een sociaal vangnet. (Bronnen: oxfam.org; commondreams.org; huffingtonpost.com)

 

door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer mensen op deze tijd terugkijken, zullen ze zich vol ongeloof afvragen hoe ze de wreedheden en het lijden van nu zo lang konden toestaan. Sommigen zullen schuldigen aanwijzen en om straf en afrekening roepen. Maitreya, zo zullen mensen zien, zal echter voor een andere oplossing pleiten. Evenals samendelen en vrijheid is rechtvaardigheid goddelijk, zal Hij verklaren. Vergelding is niet Zijn weg en leidt mensen terug naar het verleden.
Wanneer de mensen zich hiervan bewust worden, zullen ze hun verlangen naar wraak opgeven en, geïnspireerd door Maitreya en Zijn groep Meesters, zullen zij de enorme taak van transformatie met geestdrift aanpakken.
De noodzakelijke veranderingen zijn vanzelfsprekend veelomvattend en er moeten prioriteiten gesteld worden. Miljoenen die nu honger lijden en in grote armoede leven, of onder de ontwrichting van oorlog, zullen als eersten van extreem lijden verlost worden. Het beginsel van Samendelen, op wiens goddelijke rechtvaardigheid de toekomst van deze planeet rust, zal op de eerste plaats staan. Wanneer mensen de balans van deze prestatie opmaken, zullen zij zich bedroefd afvragen waarom het zolang geduurd heeft voordat zij het beginsel van Samendelen in hun hart toelieten.
Zo zullen mensen in statuur groeien, naarmate ze hun vroegere fouten in het licht van de nieuwe verrichting overpeinzen. Dit zal hun vastberadenheid versnellen om uit een snel vervagend verleden een nieuwe wereld vorm te geven.
De Meesters zullen de mensen inspireren tot een nieuwe benadering van het leven, die alle kunnen delen en waarvan iedereen een deel kan zijn. Een toenemend besef van broederschap en samenwerking zal hun taak met nieuwe vreugde vervullen. Naarmate de tijd verstrijkt, zal deze nieuwe houding tot werk en tot elkaar de glorie inluiden die Waterman brengt.

Hieronder volgt een selectie van vragen en antwoorden uit Share International, januari/februari 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel zijn er tot nu toe geweest?
A. 1) Ja. 2) 32 (per 5 januari).

V. Zijn er ook interviews van Maitreya op de radio (als audio) uitgezonden?
A. Ja.

V. 1) In welke mate praten mensen in Rusland en buurlanden met anderen over het feit dat ze ‘geweldige ideeën van een indrukwekkende en wijze man’ hebben gehoord? 2) Hebben Maitreya’s interviews tot ‘opwinding’ geleid? 3) Zijn er mensen die opgewonden over Maitreya’s ideeën praten?
A. 1) In aanzienlijke mate. 2) Ja. 3) Ja, sommige wel.

V. Ik las of hoorde in een van uw boeken of lezingen dat begoocheling “besmettelijk” is. Misschien heeft u het niet letterlijk zo gezegd, maar ik zou het op prijs stellen als u kunt uitleggen wat u hiermee bedoelt? Kunnen mensen anderen ‘aansteken’? Hoe?
A. Ja, begoocheling kan overgedragen worden omdat het op het emotionele gebied optreedt en daarom is het uiterst ‘besmettelijk’.

V. Zal Maitreya ervoor nodig zijn om de situatie in Syrië op te lossen?
A. Nee, die moet door de mensheid zelf worden opgelost.

V. Weet u of paus Franciscus in zijn toespraken over hebzucht, de economische grootmachten in de wereld en de pure vorm van het kapitalisme dat nog altijd zo aantrekkelijk is voor de rijke segmenten van de samenleving, onder de impressie of inspiratie van een Meester werkt?
A. Hij wordt geïnspireerd door Maitreya.

V. Verwerpt u, of degenen die met u samenwerken, bij voorbaat goede creatieve ideeën van jongere groepsleden? Er wordt gezegd dat sommige oudere groepsleden of mensen die langer bij de groep zijn nuttige creatieve ideeën afwijzen.
A. Beslist niet. Echter, jeugdige ideeën zijn niet noodzakelijk meer of minder ‘creatief’ dan de ideeën van ouderen. Het is een kwestie van meer of minder ervaring in het werk.

V. Recentelijk hebben sommige Transmissie-meditatiegroepen via een internetverbinding met vele groepen over de hele wereld het voorrecht kunnen genieten van een Zegening van Maitreya, terwijl u, meneer Creme, door Maitreya overschaduwd werd.
Kunnen wij vragen 1) wat Maitreya van plan is met deze geweldige gelegenheid voor de groepen? 2) Wat is de reden voor een gelijktijdige zegening voor zoveel mensen in verschillende delen van de wereld? 2) Worden de groepen tijdens een zegening – die zoveel landen omvat – driehoeksgewijs met elkaar verbonden? 4) Is Maitreya van plan om in de toekomst vaker zulke ‘grote’ of ‘vereende’ zegeningen te geven?
A. 1) Het maakt geen deel uit van een plan. Het is een geschenk in antwoord op het verzoek van de groepen. 2) Er is geen reden of plan – zoals ik zei, is het een geschenk in reactie op het verzoek van de groepen. 3) Nee, ze worden met elkaar verbonden, maar niet in driehoeksformatie. 4) Waarschijnlijk, indien daarom verzocht wordt.

V. U heeft veel informatie verstrekt over onze ruimtebroeders van naburige planeten. Maar weet u ook van interstellaire rassen of volken van veraf gelegen melkwegstelsels? Ik stel uw informatie bijzonder op prijs, want er doet ook informatie de ronde die heel moeilijk te staven is.
A. Ik twijfel er niet aan dat de mensheid overal in het universum bestaat. Maar volgens mijn informatie zijn de groepen Ruimtemensen die onze atmosfeer binnenkomen uitsluitend afkomstig van de planeten in ons eigen zonnestelsel. Er zijn vele aanspraken dat Ruimtemensen naar deze planeet komen vanuit de Pleiaden en andere verre werelden, maar dat is niet mijn informatie. Ik denk dat zulke aanspraken gemaakt worden omdat mensen in het algemeen geloven dat de andere planeten in ons stelsel onbewoonbaar zijn.

V. Kunt u zeggen of het direct in de zon staren voor spirituele en fysieke vooruitgang veilig is? Dit gebeurt in korte perioden net voor zonsondergang of na zonsopgang.
A. Volgens mijn informatie is dat niet veilig. Het is niet goed voor het gezichtsvermogen om gedurende enige lengte van tijd naar de zon te staren.

V. Goedemorgen, Benjamin Creme. Ik ben Vera en ik ben 13 jaar. Het is een beetje vreemd, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal op aarde gebeurt en wat veel mensen zeggen over Verklaringsdag. Zal er een teken zijn? Veel kinderen zullen er niet klaar voor zijn en bang worden. Kunnen we ze waarschuwen? Ik hoop dat Benjamin Creme mijn brief krijgt. En ik geloof het.
A. Niemand hoeft bang te zijn. Op Verklaringsdag is het de Heer der Liefde die Zich bekend zal maken. Ofschoon kinderen jonger dan 14 Hem op Verklaringsdag niet zullen horen, zullen kinderen als jijzelf, die weten en het geloven, veel van deze grote gebeurtenis ervaren.

V. Ik zou graag weten wat naar de mening van uw Meester het maximum aantal inwoners voor een stad is om goed te functioneren zonder problemen met transport, vervuiling en dergelijke?
A. Maximaal drie miljoen mensen.

V. In uw boeken heb ik gelezen dat een vegetarisch dieet een van de vereisten is voor de eerste inwijding. Hoe strikt moet dat vegetarische dieet zijn voor dat doel? Betekent dit 1) alleen geen dierlijk vlees en bloed eten of 2) betreft het alle dierlijke producten, dus inclusief zuivel en eieren? 3) Hoe zit het met soep, zoals runderbouillon of kippensoep (dus gewoon soep, zonder vlees)? Valt dit in dezelfde categorie als vlees en heeft het hetzelfde nadelige effect voor inwijding als vlees?
A. Deze vraag geeft blijk van enig misverstand. Het is juist dat de eerste inwijding afhankelijk is van de beheersing van het fysieke elementaal en voor velen betekent dit een min of meer vegetarisch dieet. Tegelijk is het zo dat er geen eenvormig dieet bestaat voor het discipelschap. In veel regio’s van de wereld zijn de bewoners afhankelijk van een dieet dat rijk is aan dierlijke producten. Het is dus afhankelijk van het individu, waar hij of zij woont, de vereisten die zijn of haar stofwisseling stelt, of iemand vlees of groenten of een mengeling van beide eet.

V. Is het toegestaan om een dier te laten inslapen? Wat is het juiste moment daarvoor? Hebben wij het recht om dit te doen?
A. Als het heel erg ziek of gewond is, is het een zegening voor het dier als het ‘een spuitje krijgt’.

V. 1) Heeft het besluit van sommige kerken om geen vrouwen als priester of bisschop te wijden iets te maken met het feit dat mannen en vrouwen een andere energetische polariteit hebben? 2) Is de polariteit van het mannelijke fysieke lichaam beter geschikt voor het ontvangen en gebruiken van energie die tijdens de kerkrituelen door hen heen stromen?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Veel mensen die een ‘bijna-doodervaring’ hadden, hebben verteld dat ze goddelijk licht en een ervaring van immense vrede en liefde ervoeren. Ze hebben een ‘terugblik’ op hun leven en vaak wordt dezelfde vraag gesteld: “Wat heb je voor je medemens gedaan?”
Mijn vraag is: valt onder het “helpen van je medemens” ook het helpen van dieren? Zo ja, is het helpen van mensen belangrijker? Of gaat het slechts om het onbaatzuchtig helpen van welk levend wezen dan ook?
A. Andere mensen helpen is het belangrijkste.

V. De meeste van de prachtige lichtpatronen die de Ruimtebroeders maken lijken op een christelijk kruis in een cirkel, net zoals in de Russisch-orthodoxe iconografie. Of anders lijken ze op een ‘x’ in een cirkel, wat lijkt op een verlichte patrijspoort in een ruimteschip of een opening naar andere werelden. 1) Vertegenwoordigen deze beelden nog andere boodschappen die voor ons belangrijk zijn om ze beter te kunnen interpreteren? 2) Wanneer ze deze afbeeldingen achterlaten, drukken ze slechts een persoonlijke boodschap van hun liefde uit of is het nog iets anders?
A. 1) Nee. 2) Ze zijn een teken van het bestaan van de Ruimtemensen.

V. Ik heb begrepen dat de Geestelijke Hiërarchie direct ingreep in de Amerikaanse Burgeroorlog (in de vorm van president Lincoln) om de eenheid van de Amerikaanse staten te behouden en de VS in staat te stellen hun rol te spelen in de Grote Oorlog van de 20ste eeuw. Is er in het licht van de huidige trend in afscheidingsbewegingen in de VS enige hiërarchische/karmische reden om de Amerikaans Unie zoals die nu bestaat, te behouden?
A. Ja. Het zijn de Verenigde Staten van Amerika dat, om duidelijke redenen, een van de belangrijkste landen in de wereld is.

Benjamin Creme schrijft:
Ik zou lezers eraan willen herinneren welke buitengewone rol Maitreya, de Wereldleraar, speelde bij de gebeurtenissen die in 1990 leidden tot de vrijlating van Nelson Mandela uit de gevangenis na 27 jaar gevangenschap (Share International, jan./feb. 2008). In september 1988 maakte Share International in het maandblad en in een persbericht aan de wereldmedia bekend, dat we informatie van Maitreya hadden ontvangen dat Nelson Mandela “spoedig zou worden vrijgelaten”.
Kort nadat president De Klerk president van Zuid-Afrika was geworden, kwam Maitreya Mandela’s gevangenis binnen en vroeg hem de president te schrijven en om een onderhoud te vragen. Mandela lachte en zei: “Ik kan niet eens een gesprek met de gevangenisdirecteur krijgen, laat staan met de president van de republiek.” Maitreya zei: “Ja, dat weet Ik. Maar schrijf de brief toch maar en Ik zorg voor de rest.” Zo kwam het dat Mandela De Klerk schreef op de dag van diens installatie in augustus 1989. Maitreya benaderde de president toen hij aan het bidden was en prentte in zijn denken dat de tijd gekomen was om de apartheid in Zuid-Afrika te beëindigen. De president was een religieus mens, een oprecht christen, en nam het ter harte. Hij ‘sprak met God’ en vroeg wat hij moest doen en kreeg het antwoord: ‘de tijd is gekomen om apartheid te beëindigen’. In december 1989 ontmoetten Mandela en De Klerk elkaar en op 2 februari 1990 kondigde De Klerk in het parlement op aangrijpende wijze het einde van de apartheid aan en de onvoorwaardelijke vrijlating van Mandela uit de gevangenis. Er waren contacten geweest met de vorige president, P.W. Botha, voor en na diens beroerte in 1989, maar de beslissende impuls voor Mandela’s vrijlating was deze tussenkomst door Maitreya.
Mensen hebben mij door de jaren heen gevraagd waarom Mandela nooit over deze gebeurtenis gesproken heeft. Persoonlijk ben ik daar helemaal niet verbaasd over. Had hij het wel gedaan, dan zou niemand van de media hem geloofd hebben (net zo min als ze mij geloven over de terugkeer van Maitreya). Ik twijfel er niet aan dat Mandela dacht dat Jezus Christus hem in de gevangenis een bezoek had gebracht. Als hij dit bekend had gemaakt, zou hij uitgelachen en waarschijnlijk in diskrediet gebracht zijn; van de Christus wordt algemeen aangenomen dat hij een entiteit zonder lichaam is die in de ‘hemel’ zetelt, terwijl Maitreya een fysiek, kenbaar en benaderbaar persoon is. Niettemin heeft Mandela volgens mijn informatie een verslag van deze ontmoeting geschreven en kopieën ervan aan vertrouwelingen gegeven.
Mandela is gelauwerd als een buitengewoon man die, toen hij na een gevangenschap van 27 jaar uit de gevangenis kwam, niet uit was op wraak, maar sprak over vergeving, verzoening en liefde. Hierom wordt hij wereldwijd gerespecteerd. Ik twijfel er niet aan dat dit beleid van toenadering en verzoening geïnspireerd werd door Maitreya. Laten we hopen dat Mandela’s voorbeeld andere wereldleiders zal inspireren tot een soortgelijke benadering van vergeving en zelfbeheersing.
Roelof Frederik ‘Pik’ Botha, eertijds minister van Buitenlandse Zaken in de regering van P.W. Botha, eerde Mandela met een toepasselijk pleidooi aan de wereld om Mandela’s erfenis te eerbiedigen:
“Zijn dood is onomkeerbaar, zijn erfenis onvergankelijk. Wij allemaal, de regering, de stemgerechtigden, de burgermaatschappij, de kerken, staan voor een onontkoombare uitdaging: eerbiedigen en steunen wij zijn erfenis of slaan we een andere weg in? Ja, ook leiders overal ter wereld moeten nadenken over zijn nalatenschap – juist omdat zij de mogelijkheid hebben om geschillen op te lossen door vreedzame onderhandelingen in plaats van met geweld; schaf alle kernwapens af of handhaaf ze om onze planeet te vernietigen; maak de kwantumsprong die nodig is om de dodelijke gevolgen van klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke bronnen van onze planeet af te wenden of geniet zodanig van onze dagelijkse hebzucht, dat we de planeet niet meer kunnen redden voor het overleven van onze kinderen.”

Nelson Mandela (1918-2013), voormalig president van Zuid-Afrika:
Ziel: 2; Persoonlijkheid: 4 (6); Mentaal: 3 (7); Astraal: 4 (6); Fysiek: 7 (7). Inwijdingsgraad: 2.

V. Heeft Nelson Mandela Maitreya vaker ontmoet dan die ene keer?
A. Nee.

V. Waren Nelson Mandela’s vergevingsgezindheid en zijn verlangen naar verzoening, die zo’n wezenlijk deel uitmaakten van zijn politieke ethiek, ingegeven door Maitreya?
A. Ja. Maitreya zei hem tijdens hun ontmoeting dat hij moest vergeven en het kwaad uit het verleden vergeten: dat er verzoening moest komen, verdraagzaamheid en een stop op alle opruiende acties van het ANC.
Behalve het karakter van Mandela, was het de rechtstreekse inspiratie van Maitreya die verzoening tot een kernpunt maakte bij zijn benadering van de blanke minderheidsregering. Maitreya verzekerde hem dat dit de enige manier was voor een vredige toekomst van Zuid-Afrika.

Twee brieven van dezelfde persoon

Belangrijke boodschap
1) In de bus op weg naar huis in San Francisco, in de avond van 27 december 2013, dacht ik na over hoe ik een weekabonnement voor de bus dat ik zojuist gevonden had, kon terugbrengen naar de plaats waar ik het had gevonden. Terwijl de bus op het punt stond om van een van de haltes weg te rijden, zag ik een zwarte man, misschien midden 60, naar de bus rennen. De bestuurder wachtte en de man stapte in en ging op de stoel voor me zitten zonder een kaartje te kopen. Hij was keurig gekleed in wat sleetse kleding, maar zag eruit alsof hij wellicht dakloos was. Hij had verschillende spullen bij zich, onder andere wat leek op een laptop, een fles water en een half opgegeten sinaasappel.
Ik vroeg hem of hij het abonnement dat ik gevonden had, zou kunnen gebruiken. Hij nam dat dankbaar aan en zei dat hij sinds het begin van de maand weinig geld had, toen hij de laptop had gekocht. Hij was gevraagd om een script te schrijven voor een documentaire, vertelde hij, en had de computer gekocht om op te werken. “Wat is het onderwerp van de documentaire,” vroeg ik. Na een stilte zei hij: “De wereld moet de handen ineenslaan, willen we overleven. De Aarde speelt geen spelletjes.” Hij zei dat hij op weg was naar de plaatselijke universiteit om aan het script te werken. Na nog een paar haltes bedankte hij me weer voor het busabonnement en stapte uit. Terwijl de bus optrok kon ik hem op straat zien staan en naar me wuiven. Ik wuifde terug terwijl de bus zijn weg vervolgde.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man in de bus de Meester Jezus was.

Belangrijk jaar
2) Op 6 januari 2014 zat ik in San Francisco in de bus op weg naar mijn werk, toen we onverwacht in een tunnel stopten en een hele tijd stilstonden. De bestuurder kondigde aan dat er vertraging was. Na enkele minuten liep ik naar de bestuurder toe om te vragen hoe lang de vertraging zou duren. Hij wist dat niet precies, maar we raakten in gesprek over de algemene onbetrouwbaarheid van het plaatselijke vervoerssysteem. Ik schreef het toe aan mogelijk een gebrekkig computersysteem, maar hij zei dat het te maken had met de oude bussen die vervangen moesten worden. Tijdens de vertraging spraken we over aanverwante onderwerpen, maar hij zei verschillende keren in het gesprek: “Dit is 2014.” Of: “Het is nu 2014.” Ik begreep niet helemaal waarom hij naar het jaar bleef verwijzen, behalve misschien dat hij suggereerde dat het tijd was om nieuwe bussen aan te schaffen. Uiteindelijk zette de bus zich weer in beweging op weg naar mijn bestemming. Hoewel het een lange vertraging was geweest, had de vriendelijke en optimistische houding van de bestuurder tijdens het hele gesprek me in een goed humeur gebracht. Toen we bij mijn halte waren aangekomen, bedankte ik hem en stapte uit. Hij zei goedendag en noemde me bij mijn naam. Terwijl ik wegliep probeerde ik me te herinneren of ik de bestuurder mijn naam had gegeven – en kon me niet herinneren dat gedaan te hebben.
M.L., San Francisco (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘bestuurder’ de Meester Jezus was.

Bewustwording
Mijn inzet voor het verspreiden van Maitreya’s boodschap is in 30 jaar nooit afgenomen. Ondanks dat, zelfs met genezingen van de Meester en verschillende ontmoetingen met Maitreya, heb ik me over het algemeen afgescheiden en onbetekenend gevoeld. Ik dacht ‘Waarom zouden ze voor een onbetekenend iemand als ik zorgen en mij beschermen terwijl ze een wereld moeten transformeren?’ Ik vond anderen maar begoocheld wanneer ze zeiden dat ze voelden dat de Meesters persoonlijk voor hen zorgden.
Toen gebeurde er iets afgelopen week. Mijn extreme financiële zorgen en gezondheidstoestand hebben een razernij in mij opgewekt, deels over mijn eigen situatie, maar ook over degenen elders ter wereld die zo veel meer lijden.
Terwijl ik op een dag door een deel van de stad reed waar veel daklozen te zien zijn, kwam er een enorme woede in mij naar boven. Zo intens dat ik er bang van werd. Ik voelde me machteloos en afgescheiden. Het veranderde in diepe droefheid en tranen. Plotseling was ik in staat om in dat alles te zijn en het van me af te zetten. Ik werd overstroomd door een ervaring van erbij horen en verrassend genoeg een ervaring dat er door Maitreya en de Meesters voor me gezorgd werd. Het was zo persoonlijk als ik nog nooit eerder gevoeld had.
Ik was bezield van deze nieuwe ervaring van nergens bang voor hoeven zijn en dat er voor me gezorgd werd, toen een donkere man met een vlotte pet bij een stopbord naast me kwam staan in zijn schitterende nieuwe zilverkleurige auto, naar me lachte en wuifde en met zijn hoofd op en neer knikte alsof hij het met me eens was. Hij leek me te kennen en ik pijnigde mijn hersens om na te gaan wie mij als goede vriend zou kunnen groeten, terwijl ik hem nergens kon plaatsen. Ik redeneerde toen ‘Nou ja hij is gewoon met me aan het flirten.’ Tot ik me realiseerde dat hij ongeveer 40 was en ik 70!
Uiteindelijk vroeg ik me dus af of het een Meester was en daarom manoeuvreerde ik mijn auto zó dat ik bij het volgende stopbord weer naast hem stond, er bijna zeker van dat ik me vergiste. Hij kwam weer naast me staan. Ik keek hem recht in de ogen en weer knikte hij, wuifde naar me en straalde als om te zeggen ‘helemaal geen vergissing’, en ik werd overweldigd door een gevoel van liefde. Ik barstte in tranen van vreugde uit. Was dit een bijzondere persoon of was ik er gewoon klaar voor om me veilig te voelen, misschien voor de eerste keer in mijn leven?
F.O., Oakland (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Deskundig advies
1) Op 24 mei was ik bij de stand van Share International op de Mind Body Spirit-beurs. Dit was mijn eerste beurs nadat ik 18 maanden geleden ziek was geworden.
Er kwam een jongeman naar de stand die met enige nadruk zei: “Ik ben helemaal weg van Maitreya’s ‘hand’!” Ik zei dat ik blij was dat te horen, dat wij allemaal van Maitreya’s ‘hand’ hielden en hem veel gebruikten.
We praatten verder en hij vertelde dat hij uit Bosnië kwam. Hij zei dat hij vorig jaar ziek was geworden en toen depressief werd. Zijn ogen vulden zich op dat moment met tranen. Ik leefde met hem mee en zei dat we altijd Maitreya’s hulp hebben. Wij zijn niet van Hem gescheiden; wij zijn deel van Zijn groot bewustzijn. Ik voegde er misschien iets aan toe over Maitreya’s ‘hand’.
Hij legde zijn hand op zijn borst, bij het borstbeen, en zei als je Maitreya’s ‘hand’ hier legt, komen er dingen naar boven. Ik vroeg niet of hij fysieke of psychologische dingen bedoelde. Hij zei wanneer iemand depressief is, het goed is om naar de bergen te gaan. De berglucht schijnt te helpen. Uiteindelijk ging hij weg en de volgende morgen herinnerde ik me wat hij had gezegd — en het kreeg een nieuwe betekenis.
Was hij misschien de Meester Jezus?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de jongeman Maitreya was.

Heer van Liefde
2) Op 27 oktober 2013 kwam er een jonge man naar de stand van Share International op de Mind Body Spirit-beurs. Hij zei dat hij Padraig heette (de Keltische variant van Patrick). Hij zei dat hij econoom was. Ik uitte mijn verbazing over het feit dat een econoom de beurs bijwoonde en hij zei dat hij economie bestudeerde om te begrijpen wat er in de wereld gebeurde.
Hij bleef zo’n 30 minuten en luisterde geduldig en aandachtig naar wat ik zei. Ik vertelde dat Benjamin Creme nog steeds hard werkte ondanks zijn 91 jaren en een paar dagen geleden een krachtige maandelijkse lezing had gegeven. Ik zei dat hij dit allemaal deed ondanks zijn slechte zicht. Hij zei: “Lieve hemel, lieve hemel.”
Hij toonde grote belangstelling voor Transmissie-meditatie en betreurde het dat hij niet in staat was om mee te doen met de groep in Richmond, aangezien hij in Battersea woonde (enkele kilometers verderop). Terwijl hij wegliep zei hij: “Heel veel liefde, heel veel liefde.” Het was verrassend en hartverwarmend dit van de jonge, knappe Ierse econoom te horen. Wie was Padraig?
S.M., Richmond (Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘jongeman’ Maitreya was.

Handwerk
Ik wil u graag het verhaal van mijn gebroken pols vertellen. Op zaterdag 28 december 2013 maakte ik een ongelukkige val toen ik aan het schaatsen was. Aanvankelijk realiseerde ik me niet dat ik mijn pols gebroken had, maar na thuiskomst zag ik dat er een grote bult was verschenen en nam de pijn toe.
Na vier uur wachten bij de Eerste Hulp werd er een röntgenfoto gemaakt en de dokter bevestigde dat het een radicale breuk was. Ik kreeg een tijdelijk gipsverband aangemeten en moest op vrijdag 3 januari terugkomen voor een permanent gipsverband dat zes tot acht weken moest blijven zitten.
Ik was niet erg blij met het gips want het betekende dat ik niet naar mijn werk kon en niet naar meditatie, maar ik besloot er kalm onder te blijven. Ik vroeg Maitreya’s ‘hand’ om hulp bij de genezing van mijn pols – ik legde de ‘hand’ binnen het gipsverband op mijn pols en hield hem daar zes dagen.
We gingen op vrijdag naar de kliniek voor breuken en zagen de specialist. Hij verwijderde het tijdelijke gipsverband en probeerde druk langs mijn pols uit te oefenen. Ik zag dat hij verwachtte dat ik een pijnreactie zou geven en hij was verbaasd toen ik zei dat het alleen maar gekneusd voelde. Hij keek toen naar de röntgenfoto en leek nogal verward en zei dat de foto nu toonde dat mijn pols niet gebroken was, er was dus geen noodzaak voor een gipsverband, alleen voor een spalk voor vier weken. Ik was helemaal verbijsterd en zo gelukkig. Het was op zaterdag nog niet eens een week geleden beslist een breuk!
Kunt u bevestigen of ik genezing heb ontvangen?
A.C., Southend-on-Sea (Essex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya deze genezing verricht heeft.

Twee brieven van dezelfde persoon

Goed kar-ma
Vijftien tot 20 jaar geleden had ik enkele ervaringen waarover ik u graag wil vertellen.
1) In een ervan werd mijn leven gered na een stomme fout die ik zelf begaan had. Ik woonde bij Exeter en moest een van mijn autobanden laten vervangen. Ik ging op een koude en natte middag toen het al schemerde naar de autosloop. Het terrein was modderig en de auto’s stonden op elkaar gestapeld. Ik keek overal, maar de enige band die ik kon vinden die paste, zat vast aan de velg en lag plat op de grond als steun onder de remtrommel van de auto erboven. Onverschrokken besloot ik hem los te rukken – dom, dom, dom!
Terwijl de twee auto’s boven mijn hoofd op weg omlaag duidelijk slagzij maakten om mij te vermorzelen, realiseerde ik me dat er niemand in de buurt was die me zou kunnen vinden en aangezien de schemering overging in duisternis, werd gebed een optie.
Wat er toen gebeurde was een wonder: ik werd aan mijn kraag weggerukt, helemaal achterwaarts en kwam terecht aan de andere kant van de auto achter me, net voordat de andere twee auto’s naar beneden tuimelden op de plek waar ik zo juist stond.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een wonderbaarlijke redding was door de Meester Jezus.

Lichtbui
2) Een andere ervaring gebeurde terwijl ik in de auto zat op weg om mijn moeder te bezoeken. Het was een zonnige droge dag en de lucht was blauw. Toen ik de hekken van Osterley Park in Syon Lane (Isleworth) naderde, kon ik plotseling niets meer door de voorruit zien. Ik moest snel aan de kant bij de hekken van het park terwijl de hemel zich vulde met vlagen van wat mijn denken op dat moment alleen kon begrijpen als een zeer ongewone stortbui.
Enkele minuten later hield het op, even plotseling als deze uitbarsting uit de hemel was verschenen, en ik kon zien dat alles buiten de auto nog volkomen droog was. Wat ik had gezien, kan ik alleen beschrijven als een uitstorting van golf na golf licht, lichtenergie van een zegening.
Heeft u een verklaring voor deze gebeurtenissen?
Dank u hartelijk voor alles wat u voor de mensheid doet.
G.B., Sunbury (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de tweede ervaring een zegening van de Meester Jezus was.

Hoge behoeder
In de avond van 8 oktober 2013 moet ik buitengewoon moe geweest zijn na vijf dagen vol met allerlei dringende zaken waar ik voor moest zorgen bovenop de jetlag die me ervan weerhield om ‘s nachts goed te slapen.
Die avond zette ik een steelpan met water op het fornuis om wat groente te koken en terwijl ik wachtte tot het water kookte, kon ik niet anders dan even gaan liggen en ik viel in slaap. Om 02.30 uur werd ik wakker van ondraaglijke pijn in mijn knie. Ik wist niet wat te doen en draaide me tevergeefs om om een gemakkelijker houding te vinden. Ik dacht dat het zou helpen als ik wat water zou drinken. Precies op dat moment ging de telefoon. Me afvragend wie in hemelsnaam zo vroeg in de ochtend kon bellen, stond ik op en haastte me naar de woonkamer. Bij binnenkomst merkte ik dat het heel warm was in de kamer. Was de verwarming nog aan? En ik nam de telefoon op, maar er was niemand.
Toen ging ik naar de keuken en zag tot mijn grote schrik dat het gas onder de lege steelpan nog steeds aan was. Het moet meer dan 6-7 uur gebrand hebben, maar de steelpan zag er normaal uit, was niet eens rood geworden.
Zonder de verontrustende pijn en de telefoon had ik een brand kunnen veroorzaken! Er is geen twijfel dat ik gered werd door goddelijke interventie. Ik ben de Meesters echt dankbaar dat ze tussenbeide zijn gekomen om mij te behoeden voor het veroorzaken van een ramp, niet alleen voor ons huis, maar voor de hele buurt.
T.I., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya Zelf intervenieerde om brand te voorkomen.

Zachte aanraking
In oktober 2013 hielp ik bij de stand van Share International op de Mind Body Soul-beurs in het Olympia Conferentiecentrum (Kensington, Londen). Gedurende die tijd bezocht een donkere jongeman de stand. Hij stond de informatie over Maitreya’s verschijning in Kenia zeer aandachtig te lezen. Later keerde hij terug naar de stand en hadden we een fijn gesprek dat ook over politiek, economie en de noodzaak van grotere rechtvaardigheid ging. Toen ons gesprek voorbij was raakt hij heel licht mijn schouder aan en bedankte me. De hoedanigheid van het oogcontact was heel treffend. Terwijl hij wegliep, voelde ik iets wat ik nooit eerder gevoeld heb: een besef van de diepte van zijn compassie. Ik voelde me gedurende korte tijd daarna eigenlijk behoorlijk emotioneel, maar tegelijkertijd ervoer ik een sterk besef van hoop.
Kunt u zeggen wie deze ongewone persoon was?
T.W., Buckinghamshire (VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de bezoeker van de stand de Meester Jezus was.

Komedie-act
Op zaterdag 16 december 2013 gingen mijn partner Neil en ik naar Trafalgar Square om in het Zuid-Afrikahuis het condoléanceregister voor Nelson Mandela te tekenen. Neil schreef: “Moed tot het einde – Maitreya’s zoon.” Op de terugweg in de bus kwamen we langs twee kleurrijke figuren die in volmaakte harmonie samen dansten en met een verzameling helderrode emmers zwaaiden. Een van de dansers droeg een supermanpak met een kerstmuts. De andere droeg een hoge zijden hoed bedekt met rode glitters en terwijl we langzaam langsreden staarde hij recht in de bus naar ons en lichtte zijn hoed. Wij vroegen ons af of hij Maitreya was?
I. LG. en N.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man met de hoge zijden hoed de Meester Jezus was, en de andere man was een discipel van de Meester Jezus.)

Voor eens en altijd een redder
In de zomer van 2002 was ik met vrienden op vakantie in Collioure, Frankrijk. L’Hermitage de Notre Dame de la Consolation waar ik verbleef, is nu een hotel, maar was eens een klooster. Het is gelegen op de hellingen van een behoorlijk steile heuvel boven de stad. De terreinen rond de gebouwen waren ingedeeld in twee gescheiden terrassen, die werden verbonden door een steile antieke stenen trap. De treden waren scherp en ongelijk en aan de ene kant begrensd door een muur, maar aan de andere kant was geen leuning – alleen een hoge steile val naar een van de lagere terrassen.
Op een avond gaven mijn vrienden me een lift terug naar de Hermitage en zetten me voor het hotel af. Ik liep het terrein op naar mijn kamer, richting de bovenkant van de trappen tussen de twee terrassen. Ik hield mijn rugzak tegen mijn borst geklemd.
Plotseling stond ik in het heldere spotlicht van een licht, dat vanzelf aanging maar ook te snel uitging; dus het volgende moment heerste er volslagen duisternis. Ik stond bovenaan de stenen trap. Ik stapte mis en begon te vallen. Omdat ik mijn tas vasthield kon ik mijn handen niet gebruiken om de val te stoppen. Terwijl ik van de trap af begon te vallen, voelde ik dat mijn lichaam op een of andere manier in de vorm van een hoepel gebogen werd. Alles wat ik kon doen, was me te laten gaan en rollen. Wat verbazend was, was dat ik in slow motion de trap afrolde. Ik had geen enkele angst. Het was alsof ik me in een vacuüm bevond. Ik herinner me nog steeds dat ik tijdens de koprol in mezelf grinnikte.
Toen ik beneden aan de trap geland was, boog een man zich over me heen met een zaklantaarn en vroeg of alles in orde was en ik antwoordde: “OK”. Hij vergezelde me tot mijn kamer. Alles wat ik aan deze val overhield waren een paar schrammetjes op mijn scheenbeen.
Toen ik de volgende dag bij daglicht naar de trap keek besefte ik dat ik makkelijk dood had kunnen zijn, omdat de oude stenen treden heel scherpe randen hadden en ongelijk waren. De rotsige grond waar ik terecht zou zijn gekomen, had een eind aan me gemaakt als de treden me al niet hadden gedood.
Kunt u zeggen wie mij van het ergste heeft gered?
J.K., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus hem heeft gered.

Maitreya’s ‘ster’
Op 27 november 2013 deden we na Transmissie-meditatie het raam open en keken naar de hemel. Het was mistig en de sterren waren goed verscholen. Alleen de planeet Jupiter was zichtbaar. Plotseling verscheen er een andere grote ster naast Jupiter en bewoog zich ernaar toe – alsof ze van plan waren zich te vermengen. Het was heel indrukwekkend deze twee reuzen zo dicht bij elkaar te zien. In de Indiase astrologie wordt de planeet Jupiter Guru (de Meester) genoemd.
Een paar weken later, op 17 december om ongeveer 5 uur ’s middags, stak ik net een brug over toen de planeet Venus mijn aandacht trok. De lucht was wolkeloos en in de schemering was alleen Venus zichtbaar. Ik voel altijd een diepe vreugde wanneer ik Venus zie. Ik besloot daarom even te blijven staan en te kijken. Na enkele seconden verscheen in de verte een andere ster, die zich van het oosten naar het westen in de richting van Venus bewoog. Het licht van die ster werd stralender, naarmate hij dichterbij kwam. Een moment waren de planeet Venus en de zich bewegende ster dicht bij elkaar, dus had ik de kans de twee verschillende lichten te vergelijken. Toen smolten de twee energieën samen (in mijn bewustzijn) voordat de ster zijn weg naar de zonsondergang voortzette. Een waarlijk verheffende ervaring!
Was het in beide gevallen Maitreya’s ‘ster’?
J.A., Regensburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide waarnemingen Maitreya’s ‘ster’ betroffen.

boekbespreking door Carmen Font

Het was de wetenschapper Isaac Newton die in 1687 waarschuwde dat de wetten van beweging en universele zwaartekracht niet betekenen dat het Universum een machine is, en in zijn Principia1 de beroemde opmerking maakte: “Zwaartekracht verklaart de bewegingen van de planeten, maar het verklaart niet wie de beweging in gang zette.” Een soortgelijke constellatie van hemelse en aardse materie is te vinden in Een Meester spreekt, waar beide vrijuit bewegen in harmonie met en in reactie op een veelvoud aan esoterische wetten die ons leven beïnvloeden. De verspreider van dit inzicht is niet God, maar een Meester van de geestelijke Hiërarchie van de planeet, die dit boek zijn karakteristieke toon van opmerkzame openbaring meegeeft.
Een Meester spreekt is een chronologische compilatie van artikelen, geschreven door de Meester —, via Benjamin Creme, en vanaf zijn oprichting in januari 1982 gepubliceerd in het maandblad Share International. Dat is wat Share International zo’n unieke publicatie maakt, want het is de enige in de wereld waarin in elke editie een artikel van een Meester van Wijsheid verschijnt. Deze continuïteit en vooruitgang verschaffen op den duur een inkijk bij de Hiërarchie. Half grappend kunnen we ons afvragen, wie is “onze man in de Hiërarchie”? In feite is hij geen gewone man, maar een Meester van Wijsheid die ook Benjamin Creme’s Meester is. Omwille van vele wijze en noodzakelijke redenen is Benjamin Creme verzocht om de identiteit van de Meester, door Wie hij gedurende vele jaren is voorbereid en met Wie hij in de loop der jaren het wederzijdse telepathische contact heeft vervolmaakt, niet te onthullen. Daarom is Hij algemeen bekend komen te staan als “Benjamin Creme’s Meester”. Maar belangrijker dan zijn naam of speculaties over zijn identiteit is de lange opeenvolging van ophanden zijnde inzichten die het stempel dragen van een van “de Groten”: een precieze woordkeuze die de lezer bijblijft en een toon van liefdevolle urgentie, zelfs met betrekking tot de meest serieuze onderwerpen. Soms lijken de zinnen van de Meester buiten de gedrukte bladzijde te treden en roepen zij levendige beelden op in het denken van de lezer.

Een Meester in de literatuur
Het is misleidend om aan te nemen dat omdat Een Meester spreekt een compilatie is van artikelen die in chronologische volgorde zijn gerangschikt (tot aan december 2003 in de derde, Engelstalige editie van dit boek; december 1999 in de tweede, uitgebreide Nederlandse druk van januari 2000), de inhoud daardoor willekeurig of te divers is. Wanneer men Een Meester spreekt van begin tot einde herleest worden de veelzijdige betekenissen duidelijk, evenals de onzichtbare draad en de zorgzame wijze waarmee de Meester ons aanspreekt. Want lezers hebben geleerd de stem van Benjamin Creme’s Meester te herkennen, zoals Hij ons ook heeft leren kennen door de wijze waarop we al dan niet reageren op Zijn woorden. Dit is wellicht een van de meest intrigerende aspecten van de relatie tussen de Meester en ons, de mensheid en, in het bijzonder de lezers die Zijn artikelen maandelijks volgen.
De Meester biedt in veel opzichten een inkijk in de Hiërarchie. Het is verhelderend te zien hoeveel artikelen gewijd zijn aan de plannen van Maitreya en de Meesters voor de mensheid. In ‘De Meesters in de wereld’ (oktober 1984) lezen we “Wanneer de Meesters Hun aanwezigheid voor het oog van de wereld bevestigen, zal er een grote verandering plaatsvinden in de verhouding tussen Hen en de mensheid” (blz.59). Een maand later, in ‘Medewerkers van God’ betrekt de Meester Zichzelf in het verhaal: “Gelukkig voor de wereld is de mens niet alleen. Achter hem staan en stonden altijd de Oudere Broeders van het ras, klaar om onze jongere broeders in hun nood te steunen wanneer de roep om hulp naar Ons oprijst” (blz.61). Hij besteedt speciale aandacht aan het onderstrepen van de vele nuances die deze samenwerking kenmerken, en het is altijd stimulerend deze te beschouwen vanwege de belofte die ze in zich dragen. We zien dit in ‘De Kenners keren weer’ (maart 1985) aangezien “…de mensen de Meesters van Wijsheid [zullen] leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting” (blz.67). Aldus is de relatie tussen de Hiërarchie en de Mens gebaseerd op een wederzijds vertrouwen in elkaars beweegredenen en mogelijkheden: “De nieuwe mens zal zijn trouw betonen”, stelt hetzelfde artikel, “aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van Liefde zelf, door zijn tolerantie en onschadelijkheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken” (blz.67-68). Afgaande op de huidige staat van de wereld, zou je kunnen twijfelen aan het menselijke vermogen tot ‘onschadelijkheid’, maar de Meesters zijn onverdeeld in het vertrouwen dat ze hebben in de stralende toekomst die de mensheid wacht. Zij doen ons geen oppervlakkige toezeggingen maar laten ons weten dat deze belofte binnen handbereik is.
In ‘Inwijding’ (mei 1985) legt de Meester uit wat het nemen van de eerste inwijding in groten getale zal betekenen voor de mensheid; ons wordt gezegd dat “[Maitreya’s] taak zal zijn om de esoterische handelingen en ceremoniën te verrichten die verbonden zijn met deze aloude wetenschap, en om aan de verbaasde ogen van de ingewijde de geheimen te onthullen die daarin verborgen liggen” (blz.72). Wat Maitreya nu op de innerlijke gebieden verricht, zal Hij doen in groepen die klaar zijn om het ‘vuur van de staf’ te ontvangen op het fysieke gebied: “Zo zal de taak van de Christus voltooid worden: de uiterlijke openbaring van het Koninkrijk van God. Zo zal Hij in staat zijn het werk van Zijn handen te aanschouwen en tevreden zijn” (blz. 72). De schoonheid van deze twee verklaringen ligt niet alleen besloten in de betekenis, oftewel de manifestatie van het Geestelijke Koninkrijk op het fysieke gebied (bestaande uit de Hiërarchie en ingewijden), maar evenzeer in hun metaforische taalgebruik (“Zijn Handenarbeid, Zijn tevredenheid in het aanschouwen hiervan”). Het is voor ons moeilijk te begrijpen op welke wijze Maitreya, als de Wereldleraar en Hiërofant bij de eerste twee inwijdingen, “tevredenheid” kan ervaren. Ons idee van tevredenheid kent weinig overeenkomsten met dat van een Meester, en dit is een van de vele voorbeelden die we in het boek tegenkomen van de beperkingen van woorden om de staat van zijn van onze Oudere Broeders over te brengen. Niettemin is Benjamin Creme’s Meester zeer bedreven in het aanwenden van de woordkunst om een complete ervaring van de Hiërarchie te geven: Hoe is het om een Meester te zijn? Wie is Maitreya? We weten dat Hij een Planetair Avatar is, de Wereldleraar, de Christus, de Heer van Liefde. De Meester omschrijft hem ook – na “De Krachten van Wederopbouw halen nu de oogst van hun zaaigoed binnen” – als “Een enorme Rivier van Waarheid is Hij, die allen voedt die deze wateren indrinken. Een Fontein van Liefde is Hij, die allen in Zijn hart sluit. Een Avatar als geen tevoren is Hij, gekomen om de mensen het besef te geven dat ook zij Goden zijn” (blz.139/140). De metaforen van ‘water in overvloed’ en het bezwerende effect van deze regels (“…is Hij”) roepen levendige beelden en een ritme op van de overvloed van Maitreya’s liefde jegens de mensheid en Zijn vertrouwen in onze toekomstige verrichtingen. Zijn poëtische stem is de reden dat een artikel van de Meester nooit in herhaling valt, hoewel hij gedurende de jaren veel soortgelijke onderwerpen heeft ontleed.

Geen retoriek
Lezers van Share International geven vaak aan dat zij enthousiast uitzien naar het artikel van de Meester wanneer zij een nieuwe editie van het tijdschrift ontvangen. Het nieuws dat het bevat, en de wijze waarop het wordt aangeleverd, wekt een gevoel van welzijn in de lezer op. Maar dit is niet alleen maar retorische troost. Elk artikel van de Meester behandelt een onderwerp dat op de een of andere manier verband houdt met een actueel onderwerp: van het einde van de Koude Oorlog tot de effecten van de commercialisering, de Golfoorlog, 11 september, de beurskrach, spanningen in het Midden-Oosten, armoede, ziekte, terrorisme, milieu, het nieuwe millennium, of een wetenschappelijke ontdekking. Elk stuk is een capsule van wijsheid. Dikwijls gaf een artikel van de Meester aanleiding tot verdere besprekingen in de vorm van een uitgebreid artikel (of zelfs een boek) van Benjamin Creme, zoals De Grote Aantocht, De Oproep tot Dienstbaarheid, Samenwerking, Het tijdperk van wonderen kent geen einde, Eenheid of De stem van het volk. Een gedeeld kenmerk van recentere artikelen van de Meester is Zijn beschrijving van de wijzen waarop de Hiërarchie de staat van de wereld beschouwt. In ‘Welkom bij het feestmaal’ (juni 1996) neemt hij de roep van de mensheid om vrijheid en waardigheid onder de loep. “Het hoeft geen betoog dat achter deze roep om vrijheid Maitreya en Zijn groep staan. Al heel lang hebben Zij ernaar gestreefd dit verlangen te stimuleren en de mensen bewust te maken van de noodzaak van individuele vrijheid zonder welke de grootste prestaties van geen waarde zijn” (blz.293). De handelingen van de mens ten behoeve van vrede en rechtvaardigheid, in de vorm van ‘de macht van het volk’ of specifieke acties op economisch en maatschappelijk vlak, zijn niet onopgemerkt gebleven door de Hiërarchie. In december 2001, toen de wereld nog op haar grondvesten schudde door de gebeurtenissen van 11 september, erkende de Meester evenzeer het lijden van zovelen als de geest van verzoening die een dergelijke ervaring met zich mee zou kunnen brengen. In een bijzonder ontroerend artikel genaamd ‘De intrede van Maitreya’ richtte de Meester zich op Maitreya’s verbond met de mensheid dat verder gaat dan enige andere bede: “Alleen een Wezen met Zijn onmetelijke wijsheid kan een dergelijke last aanvaarden. Alleen iemand met Zijn onvergelijkbare moed kan zo’n taak ondernemen. Uit de chaotische toestanden van tegenwoordig moet Hij een nieuwe en betere orde scheppen. Uit de huidige kwelling van miljoenen moet Hij een nieuwe wereld vormen. Wie is er om Hem te helpen bij Zijn reddingswerk? Wie zullen zich achter Zijn zaak opstellen en hun broeders en zusters helpen” (Share International, december 2001).
Aangezien onze Oudere Broeders uitblinken in liefde, kunnen we iets leren van de wijze waarop Zij sympathiseren met onze huidige staat:Iedere Meester is een mens, maar is de menselijke staat van bewustzijn met zijn beperkingen en illusies al lang ontgroeid. Zij begrijpen goed welk lijden deze beperkingen en illusies de mensen opleggen en trachten op alle manieren hun lot te verlichten; tijdens hun lange verblijf op het Pad als gewone mensen hebben zij hetzelfde lijden evenzeer goed gekend en intens gevoeld” (‘De Meesters verschijnen’, blz.303). Dit is geen simpel medeleven van de zijde van onze Oudere Broeders, maar een volledig besef van de beproevingen van de mens.
Verstoken van drama en sensatiezucht, komt vaak de waarheid van de menselijke ellende, worstelingen en zegen tot uiting. Geen geval is te onbelangrijk, of te vluchtig, om aan de aandacht van de Meester te ontsnappen. Alles wat het menselijk welzijn en het Plan van Evolutie voor deze planeet betreft, wordt het onderwerp van een poëtische uitwijding voor Benjamin Creme’s Meester. Het is geen toeval dat het eerste artikel van Een Meester spreekt uit januari 1982, getiteld ‘Een nieuw begrip van tijd’, gaat over de benodigde transformatie van ons begrip van tijd: “Wanneer de mens het leven vanuit het innerlijke, creatieve standpunt benadert, zal tijd zijn greep op ons denken verliezen en ons bijgevolg bevrijden van zijn tirannie. Dit alles vereist een nieuwe beoordeling van de plaats van de mens in het universum en het vestigen van een waarachtiger contact met de Bron van ons bestaan” (blz.1). Aldus kunnen lezers een begrip ontwikkelen van de beweging op alle gebieden van menselijk streven, de wetten van zwaartekracht waaraan de Hiërarchie en de Mensheid onderhevig zijn, en de lange constellatie van uitdagingen en prestaties die wenken aan ons firmament – waarvan de Mens de helderste ster is.

Nederlandse uitgave: Een Meester spreekt, Artikelen uit Share International 1982-1999; januari 2000. Uitg. Share Nederland, Amsterdam.

Een nieuw deel, A Master Speaks, Volume Two, dat de Engelstalige artikelen uit Share International vanaf januari 2004 tot aan december 2013 bundelt, verschijnt in 2014.

Carmen Font, schrijver en academicus, woont in Barcelona (Spanje).

1) Verkorte titel van Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematische Principes van de Natuurfilosofie), Isaac Newton, London, 1687 (twee herziene edities in 1713 en 1726).

een compilatie

Tijdens een gesprek met Benjamin Creme (december 2013) bij hem thuis in Londen kwam het onderwerp prioriteiten voor de groepen in de komende één à twee jaar naar voren: “De reactie van de mensheid bepaalt het tempo van verandering; en daarvoor is het heel belangrijk dat mensen praten over alle veranderingen die moeten plaatsvinden. Wanneer voldoende mensen verandering eisen, kan Maitreya in de openbaarheid treden.”
Een van de hoofdpunten die Benjamin Creme naar voren bracht, was het directe verband tussen het werk van de groepen en het moment van Verklaringsdag:
“Wij beïnvloeden Verklaringsdag. Er is een rechtstreeks verband tussen wat wij doen als groep (de wereldwijde groep) en het moment van Verklaringsdag. Verklaringsdag zal veel sneller plaatsvinden dan de meeste mensen denken. En wij moeten werken alsof Verklaringsdag morgen kan plaatsvinden. Verklaringsdag kan ook morgen plaatsvinden, vergeleken met toen Maitreya in 1982 voor het eerst had kunnen verschijnen.”
Waar moeten de groepen zich op richten?
“Erover praten, praten en nog eens praten. Praat erover met wie maar wil luisteren. Doet er niet toe hoe hakkelend of aarzelend. Vind de moed, verzamel al je moed en spreek vanuit het hart. Mensen zoeken naar antwoorden. En ze hebben behoefte aan hoop. Het is onze taak om hoop te bieden.”
Hoe meer de groepen zich dus inzetten om onze informatie bekend te maken, des te sneller Verklaringsdag kan plaatsvinden?
“We moeten begrijpen dat er geen vastgestelde datum voor Verklaringsdag is; het hangt van ons af. Het tijdpad is bekend, maar de datum staat niet vast – die houdt verband met onze doeltreffendheid als groep. We kunnen het door ons werk bewerkstelligen. Meer mensen moeten er gewoon op uit en erover praten; vertel het verhaal, praat tegen ieder die wil luisteren. Iedere gelegenheid moet aangegrepen worden.
“De groepen moeten af van mechanische dienstbaarheid. We moeten mechanische routineuze reacties op deze uitzonderlijke informatie vermijden. We moeten ons tot het uiterste inspannen, bezield zijn, voorwaarts gaan op nieuwe en betere wegen. Te weinig mensen praten. Je moet bezieling vinden, het hart vol vuur. Adverteren is goed en noodzakelijk, maar het beste is praten. We moeten een gevoel van urgentie hebben; we moeten voor ogen houden dat we in deze tijd in incarnatie zijn gekomen om dit werk te doen. We dienen door hoop te geven, door te inspireren, door mensen over onze informatie te vertellen.”

Mijn vrienden, nog een korte tijd slechts en jullie zullen Mijn gezicht zien. Schep moed uit dit feit en maak aan de wereld bekend dat de Heer van Liefde hier is, dat Maitreya Zelf in jullie midden verkeert, dat de Leraar van de Nieuwe Tijd gekomen is. Laat alle mensen dit weten en verhef hen uit hun wanhoop. Mijn dank voor reeds verrichte zaken en Mijn Liefde stromen, als altijd, naar jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr. 127)

… er [is] een groeiend besef dat de wereld zich heel spoedig bewust zal worden van het nieuws dat de Leraar er is, of in aantocht is. Dit verschijnsel is vanzelfsprekend toe te schrijven aan de invloed van Maitreya’s verschijningen tot nu toe op televisie, en het toegewijde voorbereidingswerk van de trouwe groepen over de hele wereld. Dit nieuws zou deze vastberaden dienaren moeten stimuleren om hun inspanningen voort te zetten of zo mogelijk te verdubbelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid ontwaakt’, SI oktober 2013)

Het tijdpad van Mijn verschijnen is nauwkeurig. Alles voltrekt zich volgens dit plan. Kijk dus uit naar een mens die spreekt over samendelen en rechtvaardigheid, een mens zoals jullie, een mens van eenvoud en waarheid. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laten wij samen zorgeloos de stralende toekomst tegemoet treden. Horen jullie niet het Appèl? Dat komt uit Mijn hart. Horen jullie niet de smartekreet? Die komt uit het hart der mensen. Die roep heeft Mij hier gebracht. (Maitreya, Boodschap nr. 115)

… je werkt voor de belangrijkste gebeurtenis, de belangrijkste zaak in deze wereld van de afgelopen 98.000 jaar. Niets wat je doet, hoezeer je er ook mee worstelt, kan weldadiger zijn dan dit werk. Dit is een gelegenheid, zoals Maitreya heeft gezegd, die je in geen duizend levens weer krijgt. Nooit in duizend levens zul je nog eens zo’n gelegenheid krijgen. Het is moeilijk over te brengen, het vergt visie, begrip van alles wat erbij komt kijken, om het belang ervan in te zien en van jezelf een reactie voort te brengen, levendigheid, geest, het vuur, om dit werk te doen en het te blijven doen, er nooit mee te stoppen. Dat moet weldadig zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

In het verleden heeft de mens verscheidene malen de gelegenheid gehad om op te klimmen, maar liet hij na de kans te benutten. Sta gereed om de toekomst met beide handen aan te grijpen en een wereld te scheppen van schoonheid. Vermijd wanhoop en schep met vreugde en liefde, wetend dat de toekomst wacht op je omhelzing. Ook standvastigheid en hoop zijn nodig voor de bouw van het nieuwe. Doordring jezelf van de noodzaak om te volharden, want er zijn talrijke obstakels op de weg naar vrijheid en liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar de toekomst’)

Benut deze gelegenheid om te dienen en te groeien in Dienstbaarheid, Mijn vrienden, want een betere is geen mens ooit geboden. Benut deze gelegenheid om te dienen, en aanschouw het gelaat van Hem die wij God noemen. Ik strek Mijn armen naar jullie uit, Mijn vrienden, vraag om jullie vertrouwen en doe een beroep op jullie hulp bij het herbouwen van jullie wereld. Talrijke taken liggen in het verschiet, talrijke slagen moeten worden toegebracht ter wille van Vrijheid en Waarheid. Ik heb allen nodig in wie die waarheid straalt, om Mij te volgen en Mij te helpen bij Mijn werk. Mogen jullie gereed zijn wanneer jullie Mijn Oproep horen. Die Oproep zal weerklinken in de oren van mensen overal, door de hele wereld. Het is een Oproep aan God. (Maitreya, Boodschap nr. 26)

Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren. Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’, SI april 2000)

Als we hadden gewild, hadden we de wereld kunnen transformeren, op elk moment sinds 1945, en Maitreya zou zich onmiddellijk hebben bekendgemaakt. Hij staat sinds eind mei 1982 klaar om naar voren te treden als hij daartoe wordt uitgenodigd. Dus, als je gelooft dat Maitreya er is, maak het dan bekend, schreeuw het van de daken. Als jij aan anderen vertelt dat je gelooft dat Hij hier is, moedigt dat anderen aan hetzelfde te doen; het verheft hun geest, hun hoop en Maitreya kan ons leven binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten. Zijn komst moet plaatsvinden binnen de wet. Het moet worden voorbereid. Dit verhaal bekendmaken maakt deel uit van de voorbereiding voor Zijn komst. Daar kun je jezelf mee verbinden en zodoende helpen een klimaat van hoop en verwachting te scheppen. Het is waarschijnlijk het belangrijkste wat je in deze tijd kunt doen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen voelen aan dat Ik er ben, maar spreken niet. Waarom zou je deze kennis vóór je houden, terwijl jullie broeders roepen om licht, om wijsheid en hulp? Laat ook hen delen in de vreugde van de Belofte die Ik breng. Zeg hun, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat Maitreya is gekomen; dat de Heer der Liefde er is; dat de Mensenzoon weer rondgaat onder Zijn broeders. Zeg hun dat Mijn gezicht spoedig zal worden gezien, Mijn woorden zullen worden gehoord; en in dat zien en horen zullen zij beproefd en gekend worden. (Maitreya, Boodschap nr. 17)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Tijd en tijdpad
Shakespeare heeft gezegd: “Er is een tij in al wat de mens doet, dat, met de vloed bezeild, naar het geluk leidt.” Shakespeare was een ingewijde. Hij wist er alles van en de antwoorden staan door zijn hele werk heen. Het doel is het gunstige tijdvenster te herkennen, om zó vaardig en ritmisch in je werk te zijn dat je er bent als zo’n venster opengaat. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Er is een prachtig citaat uit de Agni Yoga-leringen: “Als je van werk houdt, zie het dan als vervanging voor tijd.” Dat is precies wat werk is. Als je van werk houdt, in de zin van een creatief proces van welke aard dan ook, wordt het een vervangingsmiddel voor tijd. Tijd verdwijnt in die staat van creativiteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Te handelen ‘alsof’ is daarom handelen in vertrouwen – vertrouwen op je eigen oordeel – niet iets doen wanneer je echt denkt dat het niet goed is, maar als je denkt dat het goed zou kunnen zijn en de moeite waard, zoals bijvoorbeeld de weg bereiden voor Maitreya, zonder uiterlijk bewijs of persoonlijke ervaring. Als je alleen maar wacht tot het bewijs komt, dan kon je wel eens de kans van al je levens gemist hebben. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Spoedig zal Maitreya Zijn stem laten klinken en een luid appèl doen aan hen die de wereld dienen. Spoedig zal Zijn stem allen opwekken wier hart verlicht wordt door het vuur van liefde, wier ijver slechts wacht op Zijn stimulans en steun, wier hoogste intenties tot een verzengende hitte aangewakkerd kunnen worden. Spoedig, nu zeer spoedig, zal de Heer en Avatar van Liefde zijn opwachting maken voor de wereld. Zorg dat je bij de eersten bent die gehoor geven aan zijn oproep. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuwe Aarde’)

Maar als je de mogelijkheid van een spoedige Verklaringsdag uit het oog verliest, zul je waarschijnlijk zeggen: “Nou, ik heb geen haast. Laat iemand anders het maar doen. Ik heb al zo lang hard gewerkt. Ik heb wel een beetje rust verdiend.” Maar het gevoel dat Verklaringsdag net om de hoek ligt (waarbij we de kwestie van tijd even buiten beschouwing laten), dat is een betere manier om er naar te kijken. Dan neemt de stuwkracht eerder toe dan af. Daarom spreekt de Meester over het “ophanden zijn” en “terstond”, om ons het besef te geven dat het werkelijk “om de hoek” ligt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Als je wordt beheerst door tijd, zeg je dat je geen tijd heb om je werk te doen, geen tijd om te creëren. Als je het doet, zul je zien dat je tijd hebt om het te doen. Uit mijn ervaring met mensen die in groepen werken, weet ik dat het negen van de tien keer beter is om het werk te geven aan mensen die al het meeste doen. Het heeft weinig nut het aan iemand te geven die erg weinig of niets doet. Zij doen erg weinig of niets omdat ze altijd erg weinig of niets doen. Het zijn mensen die geblokkeerd zijn, die misschien wel een heleboel goede wil hebben, maar die niet de prikkel hebben om voor de groep te werken. Het is bijna vaste prik – als je een klus ‘op tijd’ en efficiënt gedaan wilt hebben, vraag het dan aan iemand die al te veel doet, die zich al helemaal geeft tot wat het uiterste lijkt, en het wordt gedaan. Zij zijn de mensen die zeggen: “Ja, ik zal er een gaatje voor vinden.” De mensen die zitten te lanterfanten en niets doen zeggen ja, maar er komt nooit iets van terecht omdat ze nooit iets doen. Ze zeggen: “Ik heb er geen tijd voor.” Niet dat zij er werkelijk geen tijd voor hebben. Ze doen het niet omdat hun denken geconditioneerd wordt door tijd. Het is niet de tijd die ontbreekt; het is de stimulans die ontbreekt. Zij hebben niet de stimulans die hen ertoe aanzet om iets te doen Als die er niet is, doen ze steeds minder, totdat ze helemaal niets doen. Zulke mensen vind je, in meer of mindere mate, zonder uitzondering in elke groep. Vraag degene die het druk heeft om iets te doen en het gebeurt, omdat zulke mensen kunnen werken zonder door tijd te worden beheerst. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen. Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en te zijner tijd je scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een grote kans’)

Laat je stem horen. Spreek je uit voor dat waar je in gelooft. Als je gelooft in rechtvaardigheid en vrede voor allen – zeg het dan. Schrijf artikelen en stuur ze naar de kranten.Maak duidelijk hoe je erover denkt, als bijdrage aan de bevrijding van de mensheid uit de aloude greep van begoocheling, illusie en onderdrukking. Vergeet niet dat het de mensheid zelf is die de wereld moet veranderen. Maitreya komt om te inspireren en te leiden maar wij moeten het werk doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter wereld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

Weet dat veel van jullie afhangt, van jullie vermogen om de hoop en verwachting te wekken, die nodig zijn voor Mijn Verschijnen. Ik vertrouw erop, dat jullie dit werk voor Mij zult doen en zo jullie broeders en Mij dienen. (Maitreya, Boodschap nr. 60)

Veel mensen zijn teleurgesteld dat Maitreya Zijn verschijning lijkt uit te stellen. Maar Hij stelt het niet uit. Het ligt er slechts aan dat het langer duurt voordat het plaatsvinden van de gebeurtenis op het stoffelijke gebied samenvalt met de gebeurtenis die op een hoger niveau al heeft plaatsgevonden.

Wij zijn er zelf ook verantwoordelijk voor wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. Dat is iets wat mensen helemaal buiten beschouwing laten. Wij hebben een enorme invloed op wat er gebeurt, en daarmee op wanneer het gebeurt. Als we helemaal niets doen zal het op een zeker moment plaatsvinden. Maar als we reageren en handelen naar wat we geloven, scheppen we omstandigheden die een tijdfactor opleggen aan die gebeurtenis – zodat die verder wordt vertraagd of juist eerder zal plaatsvinden… Wij moeten ervoor zorgen dat dingen gebeuren. “De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden,” zegt Maitreya. “Niets gebeurt vanzelf.” Als wij willen dat iets gebeurt, moeten we onze wil in daden omzetten en het niet aan het lot, de Hiërarchie, de tijd of aan iemand anders overlaten. Wij moeten het doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal Zijn gezicht aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen, bekend en onbekend, die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid moet kiezen’)

Zoals Maitreya telkens weer zegt in Zijn Boodschappen: deze gelegenheid tot dienen is het grootste geschenk van al je levens. En onthoud goed dat het maar heel kort duurt. Het zal de komende 2000 jaar niet weer voorkomen; en zelfs dan zal het anders zijn. Over 2000 jaar ben je misschien bezig met de organisatie van groepen discipelen om de weg van de volgende Wereldleraar te bereiden. Natuurlijk zal het dan een heel andere mensheid zijn, onvoorstelbaar verder gevorderd, in elk opzicht een nieuwe wereld, maar de weg zal toch voorbereid moeten worden. Handel alsof je weet dat het waar is en bewijs het al doende. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het is tegenwoordig mode om het leven te bezien met een houding van “cynische observatie”. Het is van belang, denkt men, niet betrokken te raken, maar het voorbijtrekkende panorama van gebeurtenissen slechts te registreren en onverstoorbaar te blijven onder het grootste lijden. Een dergelijke houding beperkt de waarde van de incarnatie en onthoudt de waarnemer de vreugde van handelen. Belangrijke gebeurtenissen zijn ophanden die, wanneer ze zich voordoen, de mensen voor een dwingende keuze zullen plaatsen. Iedereen behoort de aard van die keus zorgvuldig af te wegen en uit het hart te reageren. De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op zijn appèl.

Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van waarheid’)

Mijn broeders, waarom gewacht op Mijn Verschijning? Waarom stil gezeten terwijl de wereld kreunt, terwijl mannen, vrouwen en kinderen sterven in ellende, verstoten door hun broeders? Er bestaat geen grootser streven dan het verlangen om te dienen. Maak de redding van de hongerenden van de wereld tot jullie daad van dienstbaarheid, en steun Mijn Plan. (Maitreya, Boodschap nr. 31)

Er is geen leven dat je beter had kunnen besteden dan nu aan de bevordering van het Plan voor de veruiterlijking van de ashrams van de Hiërarchie en de aanwezigheid van de Christus, van Maitreya, in de wereld. Dit is zó groot, zó belangrijk voor de planeet, dat ik het volle gewicht ervan niet kan overbrengen. Het is een zaak van leven en dood voor deze planeet. Hoe meer we ons inzetten en het bekendmaken, hoe meer we bijdragen aan de vorming van een gunstig tijdvenster, door een van de belangrijkste factoren te scheppen: de mensen gereed maken voor deze gebeurtenis. Zo kunnen we deze vensters benutten, ook al kunnen we ze niet herkennen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III

Voer daarom je inspanning op. Maak haast om allen die willen horen, te vertellen dat het voorbestemde uur is aangebroken, dat de mensheid zich spoedig zal verheugen in de aanwezigheid van de Leraar. Vertel hun dit en schraag hun hoop en moed. Velen zullen nu luisteren die dat eerder niet deden; zorg en angst hebben hun tol van de mensen geëist. Ook de tekenen hebben hun werk gedaan en miljoenen bewust gemaakt van verwachte gebeurtenissen en openbaringen. Nooit tevoren in de geschiedenis van de mens hebben zovelen de komende veranderingen aangevoeld en hun noodzaak begrepen. Derhalve zal Maitreya in een verwachtingsvolle en voorbereide wereld verschijnen, zeker in de wetenschap dat naar Zijn aanwezigheid verlangd en vurig uitgekeken wordt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s Prioriteiten’)

Haast je Mij te verwelkomen, Mij te kennen, in Mijn last te delen. Wie van jullie verlangen de wereld te dienen, zien zich nu geplaatst voor de kans van al hun levens. Mogen jullie die aangrijpen, ten volle benutten en voor jezelf en jullie broeders een nieuw leven scheppen. (Maitreya, Boodschap nr. 27)

Een oproep tot dienst
door de Meester —
, via Benjamin Creme (mei 1986)

Binnen de grenzen die worden gesteld door zijn huidige niveau van bewustzijn, heeft de mens veel tot stand gebracht. Nergens is dit duidelijker dan in zijn wetenschappelijke prestaties, zijn kunst, zijn techniek en bouwkundige bekwaamheden. Vele genieën zijn opgestaan om de weg te wijzen, mannen en vrouwen die toegewijd zijn aan de verrijking van de cultuur van onze tijd. Zo openen zich, nu wij op de drempel staan van de Waterman-ervaring, vele nieuwe mogelijkheden voor de mens, die hem aansporen tot het vervullen van zijn potentieel – een goddelijkheid die op onthulling wacht. Vanuit ons standpunt gezien is dit slechts een begin, een voorbereiding op het scheppen van een beschaving zoals de mens nog nooit gekend heeft; een beschaving die de schitterendste culturen van weleer niet slechts zal evenaren, maar verre zal overtreffen. Ook toen gingen de Meesters voorop, net als nu, maar dan openlijk, bekend als de schenkers van kennis en waarheid. Het wiel heeft rondgedraaid en Wij keren op onze schreden terug. Spoedig zal de wereld getuige zijn van de terugkeer van de Oudsten van het ras, de Kenners, de Zonen van God. Profetieën hebben onze komst voorspeld en de verwachtingen van de discipelen gespannen, maar velen van hen slapen vast, zich onbewust van de gebeurtenissen van deze tijd. Velen zien onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat onze hand nu op de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. Het is niet nodig onze terugkeer te vrezen. Wij belichamen het Centrum van Liefde. Die is onze aard en roept onze dienstbaarheid op. Weet dat dit zo is en vrees niet. Wij zullen tot jullie komen als Oudere Broeders, om jullie de weg te wijzen. Lang hebben Wij gewacht op deze gelegenheid om jullie te dienen, de jaren tellend totdat We in jullie midden kunnen zijn. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de tijd van het einde en van het begin gekomen is: het einde van de oude scheiding; het begin van deelgenootschap. Er is nu een reddingsplan voor de wereld opgesteld. Dat vereist de samenwerking van allen die verlangen de wereld te dienen. Dienen is in deze tijd niet moeilijk, want de middelen om te dienen zijn voorhanden en de Aarde zelf schreeuwt om hulp. Kies je terrein van dienst en schenk het je volle ijver, wetend dat wanneer je dit doet, je ziel je zal toerusten voor de taak. Weet ook dat onze hand de jouwe zal sterken en zal delen in de last. Zeker, er moet veel veranderen; het tempo van die verandering zal van jullie afhangen. Wij vertrouwen op jullie medewerking om de details van het plan uit te voeren. Dienstbaarheid roept de voorhoede van de nieuwe beschaving op om de grondslagen te leggen voor de betere wereld van morgen. Neem je plaats in bij dat appèl en help Ons bij het reddingswerk. Laat het niet aan je voorbijgaan wanneer het uur gekomen is!

Pereira, Columbia — Op 8 november 2013 waren op klaarlichte dag boven de stad Pareira, ongeveer 250 km van de hoofdstad Bogota, tientallen UFO’s te zien. De video van de waarneming, op YouTube geplaatst, laat een drukke straat met mensen zien die verbaasd omhoog kijken. (Bron: national ufocenter.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s van Mars waren.)

 

 

Nevada, VS — Een video die op 28 december 2013 werd opgenomen in de uitlopers van de Sierra Nevada-bergen, laat een pulserende UFO zien die voortdurend van kleur verandert. De filmmaker schoot op 12 en 31 december 2013 en 3 januari 2014 soortgelijke filmpjes op dezelfde locatie. (YouTube: AngelsOfThyNight)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Bremen, Duitsland — Op de luchthaven van Bremen werden op 6 januari vluchten verstoord, nadat een UFO op radarschermen was verschenen. Vluchten werden geannuleerd, omgeleid en vertraagd nadat de ufo was verschenen. De Bremer politie zond een helikopter om een onderzoek in te stellen, maar die was niet bij machte de ufo te lokaliseren. (Bron: huffingtonpost.co.uk; YouTube: pisosmadera)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo van de planeet Venus was.)

 

‘Engel’ verschijnt op christelijke manifestatie
Een foto genomen tijdens een christelijke manifestatie in Cedar Falls (Iowa, VS) in december 2013 toont een ‘engel’ die op het podium verschijnt.
Een Baptistenpredikant uit het Zuiden die de conventie van de Promise Keepers, die uitsluitend voor mannen is, bijwoonde, nam een foto met zijn iPad, terwijl de evangelische band One Body genaamd “Jesus take all of me” speelde. David Jesse, woordvoerder van de Promise Keepers, legt uit: “[De predikant] keek op het scherm en zag een vreemde gloed op het podium die hem de koude rillingen gaf.” Bij de band op het podium was een stralend witte figuur te zien. Hij liet de foto aan de man naast hem zien en nam nog een tweede foto van het podium. Daarop was ook de stralend witte figuur te zien. De predikant, die zichzelf beschrijft als ‘conservatief, niet-profetisch’, “werd overweldigd door emotie omdat hij ervan overtuigd was dat er een engel te zien was in de foto. Hij ging direct op het podium af en liet de foto’s aan onze programmaleider zien.”
De christelijke mannengroep is bekend om zijn conventies die mannen oproepen zich opnieuw tot God te wenden. Hun pagina op Facebook vermeldde over de gebeurtenis die dag: “in Cedar Falls vond iets bovennatuurlijks plaats.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de stralend witte figuur die op de twee foto’s werd gezien, door Maitreya gemanifesteerd werd.)

Nieuwjaarszegening
Sinds 1 januari 2014 vormt zich vibhuti van sandelhout op een beeld van Swami Premananda in de tempel in de Sri Premananda Ashram nabij Trichy (Tamil Nadu, Zuid-India). De vibhuti wordt om de paar dagen verzameld, in envelopjes verpakt en over de verscheidene Swami Premanandacentra, -groepen en leden van de Ashram verdeeld. Deze foto werd op 10 januari genomen.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vibhuti gemanifesteerd werd door Swami Premananda, die in 2011 overleed.)

Deze foto van I.LG. en de kat B. werd op 25 december 2013 genomen, vlak na de Kerstzegening van Maitreya. De lichtbundels zijn een zegening van Maitreya. Ingezonden door I.LG., Londen (VK)

Op 15 december 2013 nam ik enkele foto’s van het computerscherm tijdens de Zegening van Maitreya, via internet met Benjamin Creme. De eerste foto werd genomen toen ik de Zegening al voelde (maar de camera niets liet zien) en de tweede, wat later, toont wit licht dat van Benjamin Creme uitstroomt. Laat de tweede foto iets bijzonders zien?
A.v.N., Nederland.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de tweede foto de verstrooiing van het licht toont tijdens de Zegening van Maitreya.)

Russisch-orthodoxe iconen produceren geneeskrachtige mirre
Twee iconen in een Russisch-orthodoxe kerk in Honolulu, Hawaii, produceren mirre die kracht heeft om te genezen. Een beeltenis van Maria en het Christuskind en een houten kruis in de Russisch-orthodoxe kerk van de H. Theotokos van Iveron produceren een olieachtige hars, die naar rozen geurt.
De mirre heeft naar verluidt een meisje genezen bij wie een hersentumor was vastgesteld en herstelde het gezichtsvermogen van een man die door een ongeluk bij het voetballen bijna volkomen blind was geworden. “Vóór het ongeluk was zijn gezichtsvermogen niet perfect,” aldus de priester van de kerk, Vader Lyovin, over het laatst genoemde wonder. “Maar nu is het dat wel.”
De beeltenis van Maria en het Christuskind is een exacte replica van een icoon in Montreal, waaruit 15 jaar lang mirre stroomde. De icoon in Honolulu begon vijf jaar geleden mirre te produceren, op de 15de gedenkdag van de dood van een priester die voor de icoon van Montreal zorgde. Pater Lyovin zei van de wonderbaarlijke beeltenis: “Hier verschijnt een druppel, daar verschijnt een druppel. En het begint omlaag te vloeien. Hoe kan je dat namaken?” (Bron: huffingtonpost.com; kitv.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de genezende mirre een wonder van Maitreya is.)

Rabbijn voorspelt komst van Messias
De voormalige minister-president van Israël Ariël Sharon overleed in januari 2014 na een acht jaar durende coma, wat een gemengde internationale reactie op zijn overlijden opriep.
De overleden rabbijn Yitzhak Kaduri kwam in 2007 volop in het nieuws toen hij een paar maanden voor zijn eigen dood in 2006 in zijn synagoge op Yom Kippur, de Grote Verzoendag, voorspelde dat de nieuwe Messias zich kort na de dood van Ariël Sharon aan de mensen zou tonen.
Rabbijn Kaduri liet op zijn doodsbed een geheime aantekening achter die een jaar na zijn dood geopend mocht worden; de aantekening zinspeelde op de verborgen naam van de Messias. Het luidt als volgt: “Met betrekking tot het acroniem van de naam van de Messias: Hij zal de mensen verheffen en bewijzen dat zijn woord en de wet geldig zijn. Dit heb ik ondertekend in de maand van barmhartigheid, Yitzhak Kaduri.” De Hebreeuwse zin “Yarim Ha’AmVeyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim” (boven in cursief vertaald) vormt een acroniem voor Yehoshua, de naam Jozua, of Jezus, in het Hebreeuws.
Volgens zijn zoon, rabbijn David Kaduri, heeft zijn vader in zijn laatste jaar over de Messias en diens komst gesproken en gedroomd. “Mijn vader had de Messias in een visioen ontmoet en vertelde ons dat hij spoedig zou komen.” Zijn kleinzoon rabbijn Josef Kaduri zei ook dat de rabbijn vaak over de komst van de Messias sprak. Zijn beschrijvingen van de Messias deden denken aan de verhalen in het Nieuwe Testament en werden op de websites Kaduri.net en Nfc gepubliceerd:
“Het is voor veel goede mensen in de maatschappij moeilijk om de persoon van de Messias te begrijpen. Het leiderschap en de status van een Messias van vlees en bloed is voor velen in het land moeilijk te aanvaarden. Als leider zal de Messias geen enkele functie bekleden, maar zal onder de mensen zijn en de media gebruiken om te communiceren. Zijn bestuur zal zuiver en zonder persoonlijk of politiek verlangen zijn. Onder zijn gezag zal slechts rechtvaardigheid en waarheid regeren.
“Zal iedereen de Messias direct geloven? Nee, in het begin zullen sommigen van ons hem geloven en anderen niet. Het zal voor niet-religieuze mensen gemakkelijker zijn om de Messias te volgen dan voor orthodoxe mensen.
De alom geëerde rabbijn Kaduri overleed in 2006 op de leeftijd van circa 108 jaar en zijn begrafenis werd door meer dan 200.000 mensen bijgewoond. (Bronnen: israeltoday.co.il; albawaba.com)