Tekenen wereldwijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto werd op 16 juli 2016 in Thenon (Dordogne, Frankrijk) genomen en ingezonden door T.L. en G.J. uit Hilversum.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp dat op de foto te zien is een ruimtevaartuig is van Mars.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van Maitreya’s ‘ster’ boven Rotterdam, genomen tussen 23 maart en 14 april 2016. Gefotografeerd en ingezonden door L.S.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ is.)

 

Graancirkels in het VK 2016
Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat deze twee verbluffend mooie graancirkelformaties in het VK door ruimtevaartuigen van Mars gemaakt zijn.
(Informatie: temporarytemples.co.uk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popham, Hampshire, 27 juni 2016 (© Steve Alexander)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calstone Wellington, Wiltshire, 23 juli 2016 (© Steve Alexander)

 

Beeld van Jezus opent en sluit ogen

Een video opgenomen in een Mexicaanse kerk toont een beeld van Jezus dat de ogen opent en sluit. De video werd in juni 2016 in de Saltillo-kapel in de Mexicaanse staat Coahuila de Zaragoza genomen. Hij werd gepubliceerd door de website Adimensional.com.mx, die paranormale verschijnselen onderzoekt. De eigenaar van de website, Ivan Escamilla, zei dat meer dan 20 paranormaal deskundigen, evenals priesters, beeldhouwers, redacteurs en ontwerpers van speciale effecten de video grondig hadden geanalyseerd en geen bewijs hebben gevonden dat hij bewerkt was. (Bron: mirror.co.uk; YouTube: Catholic Online)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya dit wonder heeft gemanifesteerd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juli 2016 verscheen er in het belastingkantoor in Daloa (Ivoorkust) boven het bureau van een medewerkster een beeltenis van Maria. (Bron: Pierre Saliba, Facebook)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de beeltenis door een discipel van de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Samenvatting door Elisa Graf

Zet vandaag de dag het nieuws aan en je wordt geconfronteerd met een schijnbaar eindeloze reeks schokkende en verrassende gebeurtenissen, variërend van de onverwachte Brexit in het VK tot aan de razendsnelle opkomst van extremistische politici als Donald Trump. Het lijkt soms wel alsof we de verkeerde kant opgaan, in de richting van toenemende politieke verdeeldheid, maatschappelijke wanhoop en conflict. In zijn onlangs verschenen essay De Vruchtbare Grond van Verbijstering beweert Charles Eisenstein: “Ditmaal is er iets anders gaande.” Hij schrijft: “Het Brexit-resultaat wijst op een bijzondere doorbraak, waarbij de gewoonlijk normaliserende patronen niet langer werken en de maatschappij een vruchtbaar en beangstigend moment van verbijstering meemaakt.”
Dat moment “van struikelen, van nederigheid, is waardevol”, stelt hij.
Eisenstein oppert dat de Brexit en de grotere ineenstortingen waar deze een voorbode van is, zo krachtig zijn omdat zij aantonen dat onze politici en de gevestigde systemen waarop wij rekenen, mogelijk niet op alles een pasklaar antwoord hebben. Politiek moet “vanuit een andere bron” bedreven worden. Eisenstein schrijft: “Onze politieke reflexen zijn geconditioneerd door een verhaal dat verder gaat dan de politiek. Willen wij iets anders creëren dan eindeloze variaties van hetzelfde resultaat, dan moeten wij de gebruikelijke grenzen van het debat overstijgen en de onware gemeenplaatsen onderzoeken die pas zichtbaar worden wanneer het systeem in elkaar stort.”
Om dit te kunnen doen, moeten we de onderliggende aannames onderzoeken die aan het gangbare politieke debat ten grondslag liggen. Aan de basis hiervan ligt volgens Eisenstein “het Verhaal van Afgescheidenheid, dat ons voorstelt als afzonderlijke, afgescheiden individuen in een wereld vol anderen, die pal tegenover de willekeurige krachten en gebeurtenissen van de natuur staan, en wedijveren met de rest van het leven”. De nieuws- en amusementsmedia overspoelen ons met deze visie, die volgens hem “in wezen de visie van oorlog is, waarbij je verder komt door de vijand te verslaan”, ongeacht de politieke partij, religie, ras, sekse of sociale klasse van het vastgestelde doelwit. Dit leidt tot een gevaarlijk versimpelde analyse van de problemen waar we voor staan. Eisenstein wijst erop dat als we “de pro-Brexit-stem (evenals Trump en de xenofobe, kennisarme partijen) wijten aan onwetendheid en achterlijke opvattingen… we voorbijgaan aan de dieper liggende economische en maatschappelijke factoren die zowel het anti EU-sentiment als de weerzin tegen immigranten aanwakkeren.”
“Met andere woorden”, schrijft Eisenstein, “de blanke Brexit- of Trumpsupporter van middelbare leeftijd ervaart legitieme ergernissen die niet afgedaan kunnen worden als blanke zelfgenoegzaamheid simpelweg omdat de zaken er voor gekleurde mensen nog beroerder voor staan. Als zij zich verraden voelen door het systeem, dan is dat omdat het daadwerkelijk zo is. Kijk naar de wereld om je heen. We kunnen zoveel beter dan dit. Dat weet iedereen. We zijn het er niet over eens wat we moeten doen, maar een groeiend aantal van ons heeft de hoop in het systeem en zijn beheerders opgezegd. Wanneer rechtspopulisten onze problemen afschuiven op donkergekleurde mensen of immigranten, komt de kracht van de reactie die zij opwekken voort uit een oprecht, gerechtvaardigd gevoel van ontevredenheid. Racisme is het symptoom hiervan, niet zijn oorzaak.”
Volgens Eisenstein ontleent ook het neoliberale kapitalisme zijn kracht aan dit verhaal, aangezien het “afhankelijk is van de verheerlijking van wedijver, in de vorm van ‘vrije markten’, als natuurwet en voornaamste bron van vooruitgang; de onschendbaarheid van privébezit (wat een basale vorm van overheersing is) en, bovenal, de uitoefening van macht over anderen door het scheppen en opeisen van schulden… Dit is misschien wel de ultieme manifestatie van afgescheidenheid omdat het de ecologische basis van het menselijke bestaan bedreigt.” Een verandering in onszelf en onze instellingen, zo benadrukt hij, kan niet tot stand komen “zonder dit verhaal in al zijn facetten af te wijzen”.
Hij spoort ons aan om boven de “gebruikelijke polariserende discussies waarin beide partijen op zoek zijn naar een vijand” uit te stijgen en in plaats daarvan oprecht op zoek te gaan naar “de essentie van mededogen”, zoals hij het omschrijft. In een toestand van “openheid en nieuwsgierigheid” moeten wij ons over de mensen waartegen wij ons afzetten, afvragen: “Hoe is het om in jouw schoenen te staan?”
De verbijstering die werd veroorzaakt door de uitslag van het Brexit-referendum heeft volgens Eistenstein “velen in Groot-Brittannië zich, mogelijk met ongemak, doen afvragen, ‘Wie zijn wij?’” Hij schrijft dat nu het moment is om ons dit in alle ernst af te vragen. “Welk Engeland wens je? Het Engeland waar de krachten van racisme onderdrukt en politiek verslagen worden? Of de versie waarin de kiem van racisme genezen wordt? Als wij kiezen voor het laatste, moeten we de omstandigheden onderkennen waardoor racisme veroorzaakt wordt.”

(Zie voor de integrale tekst: charleseisenstein.net)

Elisa Graf is Amerikaans medewerker van Share International en woonachtig in Steyerberg, Duitsland.

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Hij die aanklopt
door de Meester, via Benjamin Creme (januari 1993)

Er komt een moment in het leven van elk land dat een periode van zelfinkeer moet aanbreken; dat de idealen die in zijn grondwet zijn vastgelegd, geschreven of niet, opnieuw moeten worden bekeken in het licht van feitelijk resultaat, en een herwaardering van dat resultaat moet plaatsvinden. Wanneer dit gebeurt in eerlijkheid en openheid, zal een nieuw en verstandig realisme de huidige zelfvoldaanheid vervangen waaraan de leiders van vele naties zich overgeven in de hoop hun onvaste greep op het leven van hun volkeren te behouden. Hun tijd is zo goed als voorbij.
Gebeurtenissen die zich spoedig zullen voordoen, zullen de macht van regeringen herverdelen en de mensen mondig maken. De schijndemocratie van vandaag zal plaatsmaken voor ware participatie en een nieuw hoofdstuk opslaan ihn de lange zoektocht van de mens naar rechtvaardigheid en vrijheid.
Op hetzelfde moment dat deze woorden geschreven worden, wordt een plan in gang gezet dat dit proces zal versnellen en vreugde zal brengen in de gepijnigde harten van miljoenen. Geduldig wachten zij, de verwachtingsloze armen: als vee bijeengedreven in de verschroeide en meedogenloze woestijn; dakloos en werkloos in de trotse steden van de wereld; onvruchtbare rotsgrond bewerkend op de hoogvlakten. Zij wachten op verlossing, die nu aan de deur klopt.
Spoedig zullen zij hun verlosser zien; velen hebben Hem al gezien en leven slechts om Zijn gelaat opnieuw te aanschouwen. Op de slagvelden die deze tijd onteren, verschijnt Hij met gelijke Genade voor allen. Spoedig zullen de vele wonderen die Hij heeft bewerkstelligd Hem geliefd maken in het hart van mannen en vrouwen overal. De genezende waterbronnen zullen één voor één ontdekt worden, en een grote reiniging van ’s mensen tempels zal beginnen.
De geschiedenis leert dat niets tweemaal op precies dezelfde wijze gebeurt. Tijd en evolutie zorgen voor vernieuwing van gebeurtenissen. Zij die een heiland verwachten zoals in het verleden, zullen tevergeefs wachten. Nieuwe tijden vragen om nieuwe methoden en nieuwe problemen om nieuwe oplossingen.
Daarom richt Maitreya zich op de huidige situatie, op de problemen die alle mensen bestoken: honger en conflict; planetair evenwicht; samendelen en rechtvaardigheid; de weg van vrede en oorlog. Dat Hij komt om de mensen te helpen, lijdt geen twijfel, maar Hij komt vooral om te onderrichten. Sla daarom acht op Zijn leringen, want zij bevatten de essentie van het leven, en met hun leiding en inspiratie kun je de sterren bereiken.
Wanneer je wordt gevraagd: “Wat zal de toekomst brengen?”, antwoord dan: een stralende ster heeft zijn rechtmatige plaats aan het firmament verlaten en heeft gekozen om onder de mensen te wandelen, en gaven te brengen die nog nooit op Aarde werden gezien. Genaamd Maitreya, zal deze Gezegende de mensen de weg tonen naar wat zij kunnen worden. Hij zal hun de geheime ingang laten zien naar het hart van God en hen daarin voorgaan. Hij zal met mensen en engelen wandelen en deze twee samenbrengen. Door Zijn voorbeeld en onderricht zal Hij de weg wijzen naar zelf-verlossing. Hij zal de wereld vernieuwen en verjongen. Let op wanneer Hij aanklopt.

Van de redactie
In de afgelopen maanden heeft het Verenigd Koninkrijk zijn eigen en buitenlandse politici, deskundigen en economen hun meningen horen geven over de vraag of het al of niet in de Europese Unie moet blijven. Op 24 juni ontwaakten het VK en de rest van de wereld met het nieuws dat de Britse burgers gekozen hadden om de EU te verlaten.
Ofschoon deze uitkomst niet is wat de Geestelijke Hiërarchie geadviseerd zou hebben, heeft het geen invloed op Maitreya’s plannen. Gevraagd naar zijn mening en de mening van zijn Meester antwoordde Benjamin Creme, hoofdredacteur van Share International , dat “de Meesters zich geen ‘zorgen’ maken” en dat de gebeurtenissen spoedig zullen bewijzen dat niets het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters van Wijsheid die Hem vergezellen, kan verhinderen. Benjamin Creme adviseert rustig te blijven en door te gaan Maitreya’s aanwezigheid en Zijn ophanden zijnde Verschijning bekend te maken.
Benjamin Creme heeft altijd gezegd dat het een vergissing zou zijn als Groot-Brittannië de Europese munt, de euro, had overgenomen en dat het verstandig was haar eigen valuta te behouden. De Meesters adviseren eenheid in verscheidenheid en het zal lezers interesseren te weten dat Maitreya Zelf tegen federalisme gewaarschuwd heeft, wat zou leiden tot verlies van de nationale identiteit. Echter, het lidmaatschap van de Europese Unie is hier niet mee in tegenspraak; integendeel, naarmate we naar een mondiale gemeenschap van naties toe groeien zal het aan ieder land zijn om zijn gaven en inzichten bij te dragen en zodoende het geheel te verrijken zonder verlies van soevereiniteit, nationale cultuur of identiteit. Het doel voor de mensheid is eenheid in verscheidenheid, door de schepping van toepasselijke structuren die zowel de diversiteit van allen als onze wezenlijke eenheid beschermen.

V. Zijn demonstraties en “de macht van het volk” belangrijk?
A. Ze zijn niet alleen belangrijk, ze zijn essentieel. Het wordt tijd dat de mensheid ontwaakt en de verantwoordelijkheid neemt om haar eigen ontwikkeling en toekomst te bepalen. De mensheid begint te ontwaken. Zodra de mensheid besef krijgt van haar Eenheid – en dit groeit overal ter wereld – zal zij een grote sprong voorwaarts in bewustzijn maken. Het is een kwestie van bewustzijn. Wij zijn goden in aanleg, maar we weten het niet. Er bestaat niets anders dan goddelijkheid. Maar die goddelijkheid vereist structuren die overeenkomen met het goddelijk plan; de economische, politieke, sociale en onderwijskundige structuren waar we momenteel in leven zijn schadelijk voor onze innerlijke goddelijkheid en vooruitgang. Met de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters in de wereld zullen we een enorme stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van ons bewustzijn.

V. In de ‘Lijst van ingewijden’ staat bij iedere naam aangegeven hoe ver die persoon in dat leven vorderde met een getal boven 0. Ik heb begrepen dat een getal tussen 0 en 1 een positie op het ‘Proefpad’ aanduidt, d.w.z. een punt voor de eerste inwijding. Volgens de Meester Djwhal Khul zijn er verscheidene niveaus voor de eerste inwijding, waaronder het Proefpad in de eigenlijke zin, en Discipelschap. Welke cijfers komen overeen met deze niveaus van bereiking? Betekent 0,6 bijvoorbeeld dat iemand op het Proefpad staat of op het Pad van Discipelschap? Kunt u aangeven wat de verschillende cijfers tussen 0 en 1 in termen van spirituele vordering betekenen?
A. Dat is onmogelijk te zeggen. Het is een individuele kwestie en van vele factoren afhankelijk.

V. Op 26 april 2016 ervoer ik tijdens de Transmissie-meditatie een krachtige sensatie in mijn benen. Weet u wat die sensatie was?
A. Het was een effect van de energieën.

V. Het is alweer even geleden sinds uw Meester een nieuw artikel schreef. Is daar een reden voor, vooral nu we het zo hard nodig hebben? Dank u voor al uw goede werk.
A. Wij hebben het geluk dat we vele jaren lang artikelen van mijn Meester ontvingen. Zoals in het maandblad uitgelegd, zijn dit artikelen voor altijd, niet slechts voor het moment waarop ze geschreven werden. Het is derhalve niet nodig om ze elke maand te blijven ontvangen. Bedenk ook dat Maitreya Zelf onlangs een belangrijke boodschap voor het maandblad heeft gegeven (zie SN mei 2016).

V. Zijn alle ufo’s hoog geëvolueerd – d.w.z. hun bemanningen?
A. In deze tijd zijn alle ufo’s en degenen die ermee hier komen en die het is toegestaan deel te nemen aan de geestelijke missie op onze planeet hoog geëvolueerde mensen. Als zij van Venus afkomstig zijn, zijn zij als Goden; als zij van Mars afkomstig zijn, zijn sommigen van hen als Goden en anderen zeer vergevorderde mensen. Hoe dan ook zijn zij allen bezield van grote liefde en aspiratie om deze planeet en het zonnestelsel als geheel te dienen. Zij zijn onze broeders en zusters van onze zusterplaneten.

V. Hoe kunnen we samendelen?
A. Er zijn vele manieren. Er zijn 14 Meesters in de wereld. Zij zijn er nu al vele jaren en Zij hebben discipelen – mannen en vrouwen in de wereld – via wie Zij verscheidene met elkaar samenhangende plannen naar buiten hebben gebracht voor het samendelen van de hulpbronnen van de wereld, waarbij het eigenlijk gaat om het vinden van de juiste manieren om dat in te plannen. Samendelen is eigenlijk niet heel moeilijk, maar een kwestie van verdeling en herverdeling.
De eerste politieke daad van Maitreya na Zijn terugkeer in 1977 was het benaderen van de toenmalige bondskanselier van Duitsland, Willy Brandt, om hem te vragen een commissie te vormen, die bekend werd als de Commissie-Brandt. Willy Brandt was een derdegraads ingewijde en hij bracht ongeveer 40 mannen en vrouwen uit verschillende landen in de wereld bijeen die elke kleur van de politieke opinie over de wereldeconomie vertegenwoorchdigden. Zij kwamen uit elke politieke achtergrond, van uiterst links tot uiterst rechts. Zij werkten samen met al hun verschillende opvattingen en benaderingen en kwamen uiteindelijk tot een conclusie, die werd bekendgemaakt tijdens een conferentie in Cancún (Mexico). Iedereen was het met elkaar eens, ze kwamen tot één vaste conclusie: er was slechts één manier om de hulpbronnen van de wereld te verdelen en dat was door samendelen. Dat was de eerste keer dat samendelen werd genoemd als wijze van distributie van het voedsel en de hulpbronnen. Nooit eerder was iemand daar op gekomen. Maar zij kwamen tot die conclusie – een meerderheidsbesluit als de enige manier om de planeet te redden. Zij publiceerden hun bevindingen in Het Brandt-rapport: een overlevingsprogramma. Alle regeringen kwamen in Cancún bijeen en spraken erover en de ontwikkelingslanden van de wereld waren alle voor aanvaarding van de ideeën. Twee landen waren tegen: de VS en het VK. En met twee zulke machtige landen tegen kon niets de conferentie van Cancún redden en stierf het hele idee een zachte dood.
De manier die de Meesters het beste achten is eenvoudig, maar van doeltreffende schoonheid: het samenvoegen van de overschotten van elk land tot een gemeenschappelijk fonds waaruit elk land naar behoefte kan putten.
Dat is de manier die de Meesters voorstellen – de beste manier. Dat is het ideaal, maar er kunnen natuurlijk veel variaties of gradaties van dit systeem zijn die naar dat ideaal leiden.

V. Zullen de meeste mensen hun eigen ziel voelen wanneer Maitreya op Verklaringsdag spreekt?
A. De meeste mensen zullen hun eigen ziel voelen – ook al is het de eerste keer in hun leven. Het zal voor de mensheid een buitengewone ervaring zijn. De mensen zullen zich voelen als kleine kinderen, puur, terwijl ze met hun hart naar deze wonderbaarlijke woorden luisteren en een kwaliteit van leven ervaren die ze vergeten waren, die teruggaat tot hun eigen eenvoudige kindertijd toen ze vertrouwen hadden en vol liefde en blijdschap waren.

V. Wat kunnen we doen om Maitreya’s verschijning te bespoedigen?
A. Vertel erover. Vertel het de mensen. Dit is de belangrijkste informatie, het belangrijkste wat je kunt doen – anderen vertellen wat je weet, op willekeurig welk niveau van overtuiging je hebt. Als je het gelooft, zul je doen wat je kunt om Maitreya te dienen.
Je hart zal je dicteren hoeveel je doet en hoeveel je wilt zeggen. Als je 100 procent overtuigd bent en je hart is vol van verlangen om te dienen en iets belangrijks voor de wereld te doen, zul je dag en nacht werken en al het andere opzij zetten om dit werk te doen totdat Maitreya verschijnt. Of, als je lui bent, je wilt niet uitgelachen worden of je wilt niet dat mensen denken dat je een beetje geschift bent, dan ben je vanzelfsprekend voorzichtig en zeg je niets. Dan verlies je de gelegenheid om Maitreya te dienen; dan verlies je de gelegenheid om de wereld te vertellen wat er gaande is.
Ik ken mensen in de groepen overal ter wereld die denken dat ze het werk doen, maar het niet doen. De waarheid is dat ze geïnteresseerd zijn, maar geïnteresseerd zijn en bij het werk betrokken zijn, zijn twee verschillende dingen. Zij houden zichzelf voor de gek door te denken dat ze bij het werk betrokken zijn. Zij hoorden bijvoorbeeld dat ik naar hun land kwam en dan werden ze opgewonden en waren ze een paar dagen actief. Als ik daarna weer naar huis terugging spoelde het allemaal weer van hen af, tot de volgende keer dat ik kwam. En dan waren ze er weer bij, helemaal actief en opgewonden. Maar eigenlijk zijn ze er niet bij betrokken. Zij gaan op bezoek bij andere goeroes, leraren, deze swami, die heilige man.
Het is allemaal doen alsof. Ze doen niets van werkelijk belang. Ze zijn niet schadelijk, maar doen niets wat met Maitreya te maken heeft. Ze hebben een zeer, zeer korte tijd om de weg voor Maitreya te bereiden. Het is aan mensen zelf om de gelegenheid van al hun voorgaande levens te benutten, of te verliezen, om iets waardevols te doen.

V. Betekent de komst van de Messias dat het einde van de wereld nabij is?
A. De Wereldleraar is er al en, integendeel, dit is het begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid, maar een mensheid die gelouterd is, verlost van haar begoochelingen, haar idiotie en destructiviteit. Het is de destructiviteit, de hebzucht en de zelfzucht van de mensheid die tot dit punt leidt, waarop we op rampspoed afstevenen. Dat is waarom Maitreya, de Wereldleraar, gekomen is. De mensheid is gereed voor verandering. Misschien voelen we ons niet gereed, maar Maitreya weet dat we gereed zijn. Hij kijkt in het hart van alle mensen in de wereld en Hij ziet dat we gereed zijn voor verandering. Wij moeten gereed zijn om de juiste keuze te maken. Hij zal ons die keuze voorleggen. Wat wij mensheid noemen, is één eenheid, één wezen, broeders en zusters van de ene wereld. Daarom moeten we doen wat elke familie doet: de hulpbronnen met de hele familie delen. De mensheid moet zichzelf in die termen zien en het beginsel van samendelen aanvaarden. Maitreya zegt dat wanneer we dat doen, we de eerste stap zetten naar onze goddelijkheid. Tenzij we dat doen, kunnen we geen van de volgende stappen zetten.

V. Als de menselijke evolutie van de dierlijke evolutie en de deva (of engelen)evolutie verschilt, hoe staat u dan tegenover de scheppingsleer of Darwins evolutietheorie? Zijn we allemaal door God geschapen en gescheiden van alle andere soorten of zijn we geëvolueerd? Staan evoluties los van elkaar of kruisen ze elkaar op een of andere manier?
A. Ze zijn gescheiden maar verbonden met de evolutie van alle soorten. [Zie ook ‘Evolutie versus de scheppingsleer’ door Benjamin Creme’s Meester, SN december 2008.]

V. In uw boek Transmissie – een meditatie voor de Nieuwe Tijd schreef u dat Transmissie-meditatie ook dagelijks gedaan kan worden als een persoonlijke meditatie. Als men dit wil doen, wat is dan de maximale hoeveelheid tijd dat iemand dit dagelijks kan doen?ch
A. Dat verschilt te veel van individu tot individu om een vastomlijnd antwoord op te geven.

Groepservaring
Voorjaar 2016 woonde ik in Duitsland als spreker een conferentie bij over meditatie en mindfulness. Mijn onderwerp was meditatie-onderzoek en de toepassing van meditatie op kleuterscholen, scholen en universiteiten. Meer dan 300 conferentiegangers, de meesten van hen werkzaam in het onderwijs, kwamen op de lezing af. Halverwege mijn lezing deed ik een meditatieoefening op compassie. Allen sloten hun ogen. Terwijl ik ze door de meditatie leidde, merkte ik een krachtige energie in de ruimte. Na de meditatie zeiden aanwezigen dat ze de meditatie erg effectief vonden. Een mevrouw vertelde me de volgende dag dat zij tijdens de meditatie spontaan huilde.
Ik vraag me nu af: ook al sprak ik niet openlijk over de Wederverschijning was er misschien energie van Maitreya of de Meesters betrokken bij deze meditatie op compassie?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de energie afkomstig was van de Meester Jezus.

Het licht zien
Op 28 mei 2016, een geheel bewolkte dag, was ik aan het mediteren toen het plotseling voelde alsof het dak boven me geopend werd en krachtig zonlicht naar beneden stroomde. Ik kon het zien ook al waren mijn ogen gesloten. Het was zulk stralend licht dat ik mijn ogen opende om te zien of de zon door de zware bewolking was gebroken; dat was niet het geval. Ik sloot mijn ogen en hetzelfde gebeurde weer en hield enige tijd aan. Was het het licht van de ziel? Was het verbeelding?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het geen verbeelding was, maar een bewuste ervaring gegeven door een van de Meesters.

Sleutelwoorden
Op 30 april 2016 was ik onderweg naar het Mind, Body and Spirit-festival in [het conferentiecentrum] Olympia, Kensington (Londen) om in de stand van Share International te helpen. Ik stapte de trein uit op een druk perron vol met boze passagiers die lang op een trein hadden gewacht. Toen werd er omgeroepen dat er een trein aankwam en een personeelslid verontschuldigde zich bij de passagiers voor het intercomsysteem en wenste iedereen een fijne dag toe, met de toevoeging “vrede en liefde voor iedereen”. Een man die op het perron stond ving mijn blik op. Hij lachte en maakte een opmerking over hoe beleefd het personeelslid geweest was in een boze menigte passagiers. Hij leek een gevoel van kalmte en geluk uit te stralen en ik lachte terug, terwijl ik dacht dat hij heel begripvol was en wenste dat iedereen was zoals hij. Hij leek midden 60, Indiaas met een baard. Hij droeg een heldergeel overhemd met een geruite das en eenvoudig jasje. Hij stapte in hetzelfde compartiment als ik en ik zei iets over zijn lof voor het personeelslid. Ik zag zijn serene gezicht en vriendelijke blauwe ogen, het soort gezicht dat je plezier geeft om het te bestuderen; zo groot was de vrede en vreugde die het uitstraalde. Hij stond tegenover me, half naar het raam gedraaid. Hij leek tegen zichzelf te praten, maar toen sprak hij het woord ‘zelfgenoegzaamheid’ luider en weer even later ‘commercialisering’ nog luider. Hij sprak toen heel rustig in zichzelf, maar zei plotseling ‘naar buitentreden’ nog duidelijker te verstaan. Dit trok mijn aandacht en ik dacht dat het vreemd was deze woorden in een alledaags gesprek te horen, vooral omdat dit de onderwerpen waren waarover mijn collega en ik op de beurs met de bezoekers van de beurs zouden praten. De trein kwam aan in Shepherd’s Bush en hij ging richting deur om uit te stappen. We lachten elkaar toe en hij zei iets van hoe fijn het is om zonlicht te zien, wat ik beaamde. Ik kwam in Olympia aan en dacht de hele dag aan de man, vooral aan zijn vriendelijke, open gezicht. Wie hij ook was, hij maakte een grote indruk op me. Dit maakte dat ik me afvroeg of hij een gewone man was?
F.D., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Goddelijke instructies
Op 17 februari van dit jaar kreeg ik een vreselijke migraineaanval. Ik maakte me zorgen over de aanschaf van een 2de hands koel-/vrieskast die teveel stroom opslokte, in plaats van milieubewust te zijn. De zorg verergerde de pijn in mijn hoofd en dwong me naar bed te gaan. Ik wilde per se geen pijnstillers innemen. Ik nam alleen een Tlacotewatertablet en hield een klein kaartje van Maitreya’s ‘hand’ vast. Rond 19:30 uur werd ik wakker van de vreselijkste pijn in mijn hoofd. Ik dacht dat mijn hoofd van binnen kortsluiting maakte. Ik begon te huilen van paniek en angst; ik riep om hulp omdat ik dacht dat ik een herseninfarct of zoiets kreeg en buiten bewustzijn zou raken. Ik was alleen thuis zonder iemand die me kon helpen.
Ineens was daar een stem die me op een nogal strenge manier opdroeg om te gaan liggen. Ik deed wat me werd opgedragen en ging naar bed. Tegelijkertijd nam ik duidelijk een energie in mijn slaapkamer waar, er was ‘iemand’ die naast mijn bed stond en die tegen me praatte. Toen ik in bed lag, werd me duidelijk gezegd dat ik alles moest loslaten en proberen me te ontspannen, dat verder niets meer belangrijk was en dat er hulp was die voor mij zorgde. Ik vroeg wie het was, maar kreeg enkel te horen dat ik de hulp kreeg waar ik om gevraagd had en dat ik mijn ogen dicht moest doen, alles moest loslaten en niet bang hoefde te zijn. Ook werd me duidelijk gezegd dat ik in een soort ‘narcoseachtige slaap’ gebracht zou worden en ook weer wakker gemaakt zou worden. Toen ik mijn ogen dicht deed en probeerde los te laten, is het laatste wat ik zag goudkleurig licht achter mijn ogen, daarna weet ik helemaal niets meer. Rond 23:30 uur werd ik wakker van een stem die mij riep “meisje” of zoiets en ik hoorde duidelijk mijn voordeur dichtgaan en dacht dat mijn vriend in mijn huis was. Toen besefte ik pas dat de pijn had plaatsgemaakt voor een dof gevoel in mijn hoofd en ik alleen in huis was. Ik ben opgestaan en voelde me een stuk beter en uitgerust, en heb iets gegeten en gedronken. De ‘slaap’ heeft vier uur geduurd en voelde alsof ik bijkwam uit een algehele narcose. Sinds die tijd heb ik geen migraine meer gehad en daar ben ik tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar voor.
Mag ik vragen: 1) Wie het was die mij heeft geholpen? 2) Was de stem die ik hoorde echt of heb ik het mij verbeeld 3) Wat is er gebeurd in de tijd dat ik ‘sliep’?
C.dH., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) De Meester Jezus of liever een ‘woordvoerder’ voor de Meester Jezus heeft je geholpen. 2) De stem was ‘echt’. 3) Je werd genezen.

Pinksterbezoek
Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, was het Informatiecentrum officieel gesloten, maar een paar mensen waren er aan het werk en daarom hadden we het bordje “Open” op de deur. (De dag ervoor hadden we met een stel grappen zitten maken en gedaan alsof we hadden gehoopt of verwacht Maitreya met Pinksteren te zien op Verklaringsdag, omdat Pinksteren het symbool is van de overschaduwing van discipelen.)
Typisch voor het recente patroon van woordvoerders die langskomen als we op het punt staan om af te sluiten, keek een bekend uitziende man van Surinaamse afkomst naar binnen toen we klaar stonden om weg te gaan. Hij vroeg of we open waren en zei dat hij het boek De Kunst van het Leven wilde inzien. Hij wilde erover praten. Door een paar opmerkingen bewees hij dat hij veel van ons wist en bevestigde zo al snel dat hij geen gewone bezoeker was. Hier volgen enkele dingen die hij zei: “We zijn allen Een, alles is verbonden.”
“Jullie doen hier toch meditatie? Hoeveel mensen komen er gewoonlijk?” We zeiden dat het kan variëren van twee tot ongeveer twaalf. “Mensen vinden meditatie nog eng. Zij zijn graag bezig en actief, maar vinden het niet prettig om rustig te zijn en te mediteren. Mensen hebben meditatie nodig anders lopen hun batterijen helemaal leeg.” Hij noemde creativiteit in verhouding tot zielecontact: “We zijn creatief als we in contact met onze ziel zijn.”
“Hoe kun je voorkomen dat je mechanisch wordt?” We begrepen dat hij bedoelde origineel en spontaan te blijven bij het geven van lezingen over het naar buiten treden. We zeiden dat het belangrijk was om uit het hart te spreken, om te kijken waar het publiek in geïnteresseerd is en het relevant voor hen te maken.
Hij vroeg ook wat we dachten van de toestand van de planeet. Toen we antwoordden dat onze planeet in een verschrikkelijk slechte staat is, reageerde hij met: “Wij zeggen dat niet.” Toen we vervolgden dat het een feit is, maar dat we aanvoelden dat we er met hem absoluut eerlijk over konden zijn, in ons vertrouwelijke gesprek, zei hij: “Ja, inderdaad, we moeten realistisch zijn.”
Toen vroeg hij indringend of we Maitreya ooit gezien hadden. Op tv bedoelt u? Nee. Hemzelf. Nee, maar we hebben Hem in verschillende gedaantes gezien. Heb je Hem werkelijk gezien? Ja, in gedaantes. Hoe oud is Hij? Hij is in de bloei van zijn leven. Hoe oud is dat? Hij is in Zijn bloeitijd, zoals u. En, hoe oud is dat? Jij moet het weten, je zegt dat je Hem gezien hebt, je ziet mij. Ongeveer 50 jaar oud. Ah! Ik ben 49, zei hij.
Gedurende het gesprek had hij de leiding, rustig, sereen, met humor en gezag. Toen hij wegging gaf hij ons een kushand.
Was hij misschien Maitreya in de gedaante van een serene en vriendelijke bezoeker?
Dank u.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de eenvoudige maar gezaghebbende bezoeker Maitreya in die gedaante was.

Veilige tocht
Toen ik op 3 mei 2016 op weg was van Kilmacanogue (Wicklow) naar huis, om ongeveer 14.40 uur, moest ik van de tweebaansweg af om naar Blackrock te komen, waar ik woon, en toen ik naar de linkerrijbaan ging ontging mij een auto die met grote snelheid achter mij aan kwam. Mijn auto werd met kracht teruggeduwd in de rijbaan die ik net had verlaten. De kracht van de onzichtbare handen was zo groot dat ik dacht dat de auto in tweeën zou buigen. Dit alles gebeurde in een oogwenk. Na de aanvankelijke shock voelde ik een overweldigende dankbaarheid voor wat er gebeurd was. Ik was vervuld van verbazing en vreugde. Een verschrikkelijke botsing was voorkomen. Het was een ongelofelijke ervaring waarvoor ik eeuwig dankbaar zal zijn. Mag ik vragen wie hiervoor verantwoordelijk was? Dank u voor al uw fantastische werk.
N.H., Blackrock (Co. Dublin, Ierland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze door de Meester Jezus werd gered.

Officials spreken zich uit over buitenaardse bezoekers
Ondanks de decennialange officiële geheimhouding van de buitenaardse aanwezigheid op Aarde, spreekt een groeiend aantal functionarissen en hoogwaardigheidsbekleders zich uit over de realiteit van de bezoekers uit de ruimte. Medewerker van Share International en schrijver Gerard Aartsen bracht deze uitspraken bijeen in zijn boeken UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen (2012) en Prioriteiten voor een planetaire transformatie – Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid (2016).

Tezamen vormen deze verklaringen een krachtig en onmiskenbaar beeld van openbaarmaking, omdat ze afkomstig zijn van mensen die actief zijn of waren op juist die terreinen van gezag die verantwoordelijk zijn voor het geheimhouden van het feit van de buitenaardse bezoekers voor het publiek: regeringen, wetenschap en leger.

Het wordt tijd dat de waarheid boven tafel komt in openbare hoorzittingen van het Congres… Door officiële geheimhouding en spot denken vele burgers dat de onbekende vliegende voorwerpen onzin zijn…
Roscoe H. Hillenkoetter, viceadmiraal Amerikaanse marine; CIA-directeur, 1947-1950; Lid National Investigations Committee On Aerial Phenomena (NICAP), 1957-1962. (Bron: New York Times, 28 februari 1960)

De zonen Gods zijn overal. Soms hebben we moeite om onze eigen broeders te herkennen.” Uitspraak na een ontmoeting met een wezen uit een vliegende schotel die was geland in de tuin van het pauselijk zomerverblijf Castel Gandolfo in juli 1961.
Johannes XXIII (de “Goede” Paus), pontifex Rooms-katholieke kerk, 1958-1963. (Bronnen: Persoonlijk assistent van de paus en ooggetuige Loris Capovilla; bisschop Higinio Alas Gomez)

De ruimtemensen voorzien een toekomst van grote voorspoed voor planeet Aarde indien onze leiders een nieuwe oorlog kunnen vermijden en bevestigen dat zij onder ons zijn om ons te helpen. We moeten niet vergeten dat we het aan hen danken dat er tot nu toe geen atoomoorlog is uitgebroken.”
Alberto Perego, consul, Italië. (Bron: L’aviazione di altri pianeti opera tra noi, Rome, 1963)

Ik geloof dat deze buitenaardse voertuigen en hun bemanning van andere planeten onze planeet bezoeken, en zij zijn technisch duidelijk een stuk verder dan wij hier op aarde.
Gordon C. Cooper, D.Sc., kolonel Amerikaanse luchtmacht, Gemini 5- en Mercury 9-astronaut. (Bron: Brief aan de VN, waarin Cooper aandringt op de instelling van een commissie om het ufoverschijnsel te onderzoeken, 9 november 1978)

Het ufofenomeen is echt en moet serieus benaderd worden.”
Mikhail Gorbatsjov, president USSR, 1985-1991 (Bron: Interview met Sovjet Jeugd, 4 mei 1990)

Het zijn mensen, net als wij. Ze denken op dezelfde manier, hebben dezelfde ideeën. Ik heb met hen gesproken. Ik begrijp dat we niet alleen zijn op deze planeet. Wij zijn niet uniek.
Kirsan Iljoemzjinov, president Kalmukkië (Russische Federatie), 1993-2010; voorzitter Wereldschaakbond FIDE, 1995-heden. (Bron: Interview op de Britse TV, 2007)

Er zijn berichten over contact met buitenaardsen. Die worden heel geheim gehouden, maar ik heb toegang tot sommige mensen en informatie die uiterst vertrouwelijk moet blijven… Sommige dingen die ik weet mag ik niet zeggen want anders vertellen ze me nooit meer iets. Maar ik weet zeker dat er contact gemaakt is.
Prof. Ervin László, wetenschapsfilosoof, integraaltheoreticus, systeemtheoreticus; oprichter Club van Boedapest, Hongarije. (Bron: Interview met Tessa Koop, Nederland, voorjaar 2008)

Tientallen jaren geleden waarschuwden bezoekers van andere planeten ons over de richting die we uitgaan en boden aan ons te helpen. Maar sommigen van ons zagen hun bezoeken als bedreiging en besloten eerst te schieten en pas daarna te vragen… De sluier van geheimhouding moet opgelicht worden en wel nu, voordat het te laat is.
Paul T. Hellyer, minister van Defensie Canada, 1963-1968; waarnemend vicepremier Canada, 1967-1969. (Bron: Toespraak op de X-Conference, National Press Club, Washington DC, VS, april 2008)

Ik ben toevallig op de hoogte van het feit dat onze planeet bezocht is en dat het ufoverschijnsel echt is, ofschoon het al heel lang door regeringen geheim gehouden wordt.
Edgar Mitchell, D.Sc.,h ex-kapitein Amerikaanse marine; Apollo 14 astronaut, 6de man op de maan; oprichter Institute of Noetic Sciences. (Bron: Interview met Nick Margerisson in The Night Before, Kerrang! Radio, VK, 23 juli 2008)

Buitenaardsen bevinden zich al onder ons en slaan ons voortdurend gade. Ze zijn niet vijandig tegenover ons; ze willen ons juist helpen, maar we zijn niet voldoende geëvolueerd om direct contact met hen te maken.”
Prof. Lachezar Filipov, voormalig onderdirhecteur Instituut voor Ruimteonderzoek, Bulgarije; lid International Astronautical Federation. (Bron: The Telegraph, VK, 26 november 2009)

Het document dat ik zag was een officieel stuk gericht aan president Eisenhower. Voor zover ik mij herinner was dit stuk vervuld van een gevoel van hoop en het stelde president Eisenhower op de hoogte van de voortdurende aanwezigheid van buitenaardse wezens hier in de Verenigde Staten van Amerika.” Henry McElroy jr., voormalig lid wetgevend orgaan van de staat New Hampshire, VS. (Bron: Publieke verklaring op YouTube, 8 mei 2010)
“Er zijn inderdaad onbekende vliegende voorwerpen waargenomen boven veel van onze kernwapenbases en andere kerninstallaties, en in sommige gevallen werd hierdoor de operationele gereedheid van onze kernwapens aangetast… Als zij ze hadden willen vernietigen, hadden ze dat volgens mij, met alle krachten waarover zij beschikken, kunnen doen. Zelf denk ik daarom dat ze geen vijandige bedoelingen hadden.
Robert Salas, voormalig kapitein Amerikaanse luchtmacht; voormalig officier kernwapenlanceerbasis. (Bron: Persconferentie National Press Club, Washington DC, VS, 27 september 2010)

Samen met het koffertje met de kernwapencodes, ontvangt de president van het land een speciaal ‘Topgeheim’-dossier dat geheel gewijd is aan de buitenaardsen die onze planeet bezoeken. Dit rapport komt van de speciale geheime dienst die zich bezighoudt met de buitenaardsen in ons land.
Dmitry Anatolyevich Medvedev, president Russische Federatie (2008-2012); premier Russische Federatie (2012-heden). (Bron: Opmerkingen na afloop van een interview op de Russische TV, 7 december 2012)
(Een videocompilatie van deze uitspraken, getiteld Onzin over UFO’s/ET’s, is te zien op YouTube en Vimeo.)

Wonderen overspoelen de wereld
* Klik op de foto’s voor een vergroting


Duo optreden
Op 18 maart 2016 omstreeks 20.30 uur in Londen, na een workshop met een erg goede vriend, besloten we in Soho iets te gaan drinken om deze goede dag te vieren. Toen we de bar uitliepen om samen met een andere vriend naar het restaurant in Old Comptonstraat te gaan, zag ik een man op een terras die gitaar speelde. Hij speelde mooie zigeunermuziek en hij had een Spaanse/zigeunerstijl ondanks dat hij er Indiaas uitzag. De muziek trok mijn aandacht en naast hem zat een indrukwekkende Indiase man in wijde en kleurrijke kledij en een tulband op. Hij droeg een kartonnen bord om zijn middel waarop in gekleurde letters stond: “Gratis omhelzingen”. Ondanks de mooie muziek en zijn opmerkelijke kleding en het kartonnen bord leek niemand hen op te merken, ookal was deze straat op vrijdagavond vol mensen en erg levendig, veel bars en dronken mensen. Toen ik hen zag stond ik letterlijk stokstil en was geraakt omdat ik de man herkende van een foto die in Share International januari/februari 2016 gepubliceerd stond en van wie bevestigd werd dat hij Maitreya was. Ik liep naar hem toe en zei; “Hi” en vroeg of ik een omhelzing kon krijgen. Hij keek naar me en zei: “Je lacht, je hebt een brede lach, dat is goed, dat is echt goed. Je bent mooi.” Toen stond hij op en omhelsde me en zei “een omhelzing voor onvoorwaardelijke liefde” en toen begon hij erg wijs te praten, met een brede lach en veel gelach. Ik luisterde erg oplettend maar vreemd genoeg kan ik me niet alles herinneren wat hij zei. Maar hij zei ongeveer: “We zijn allemaal Eén, wij zijn allemaal met elkaar verbonden en tegelijkertijd zijn we unieke individuën. Alles in het Universum is verbonden. We zijn EEN.” Toen vroeg ik of ik een foto van hen kon maken.
Mijn vrienden stonden even verder op me te wachten, ik vroeg hen daarom om bij ons te komen en naar deze man te luisteren. Hij zei weer; “We zijn allemaal EEN, verbonden. Met de grond, de hemel, de lucht, de mensen hier in deze straat, alle elementen, we zijn gewoon EEN. Jij bent mooi, van binnen, van buiten. Ik heb geen alcohol of drugs nodig om gelukkig te zijn. Met onvoorwaardelijke liefde, het is meer dan dat ( hij lachte en bewoog zijn handen en zei het is wauw!) er is geen geluk, geen verdriet, het is daar voorbij. We zijn hier een korte periode; we moeten in dit leven aanwezig zijn.” Hij bleef herhalen: “Je bent mooi.” Terwijl hij praatte speelde de man met de gitaar een mooie vrolijke melodie.
Hij omhelsde mijn vrienden en mij weer. En toen, op dat moment kwamen een heleboel mensen naar hem toe en vroegen om omhelzingen. Ik denk dat hij weer op magische toon zei: “ik kan de trillingen van liefde in Old Comptonstraat zien.”
En toen gingen we weg. Nog eens, het was een buitengewone vrolijke avond in dat district en met hem. Ik denk dat de spieren van mijn jukbeen nog nooit zo veel in werking zijn geweest en we voelden een ongelofelijke vreugdevolle energie.
Later, toen ik de foto’s die ik genomen had weer bekeek, realiseerde ik me dat het getal 13 vast zat aan zijn kartonnen bord — en ik herinnerde me dat hij daarover sprak in het januari/februari nummer van Share International.
Zou u zo vriendelijk willen zijn ons te laten weten wie deze twee mannen waren?
C.R.D., Parijs (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide mannen Maitreya waren in verschillende gedaanten.)


Maitreya in de gedaante van een gitarist speelt “een mooie, vrolijke melodie”.


Maitreya in kleurrijke vermomming die “gratis omhelzingen” aanbiedt


Aan het einde van de tweede week in juni 2016 waren kinderen aan het bidden rond een kampvuur in Ocaٌa, Colombia. Tijdens hun gebed verscheen in het vuur een beeltenis van Maria. (Bron: Juan Carlos Granero)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de figuur in het vuur Maria is. Het wonder werd door de Meester Die Maria was, gemanifesteerd.)


Geachte Redactie,
Dit jaar werd ik verrast door de bloei van gele tulpen, waarvan ik elk jaar de bollen plant. Ze veranderden van kleur doordat er een rose of rozenrode kleur op sommige bloemen verscheen. Toen de bloembladen opengingen, waren ze aan de buitenkant rose, terwijl ze van binnen helder geel waren zodat een harmonieuze kleurschakering ontstond.
Daarnaast groeiden er drie bloemen aan één korte steel, wat voor tulpen heel ongebruikelijk is. Ik ben heel gevoelig voor bloemen. Is dit wellicht een teken? M.O., Lyon (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de steel en de verandering van kleur gemanifesteerd werden door de Meester Jezus.)

Op 9 juni 2016 werd door het Zonne- en Heliosferische Observatorium van NASA (SOHO) een reusachtig gevleugeld voorwerp bij de zon gefilmd.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Deva is.)


Geachte Redactie,
Begin maart 2014 stopte ik mijn auto om wat vreemde wolkformaties in de lucht te fotograferen. Na het afdrukken waren op de foto ook drie volmaakt op één lijn liggende zeer regelmatige zevenhoeken te zien. Is hierbij iets bijzonders ?
J.T., Barsac (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimtevaartuigen zijn van Mars.)


Een UFO op 22 maart 2016 gefotografeerd door K .N. vanuit haar huis in Taito Ward (Tokio, Japan).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo een ruimtevaartuig was van Mars.)


Reusachtig ruimtevaartuig vertrekt van Saturnus
Onlangs plaatste NASA foto’s op zijn website genomen door de Cassini Saturnus satellite, die een voorwerp laten zien dat door een van de ringen van Saturnus breekt, met het onderschrift: “Een heldere verstoring in de smalle F-ring van Saturnus veronderstelt dat die recentelijk kan zijn verstoord”.
David Serada die de ongedateerde foto op zijn Facebookpagina zette, schreef:
In fotoshop versterkt, kunnen we de scheur zien… Dit is voor een natuurlijk voorwerp niet mogelijk om te doen! Aangezien niets aan de zwaartekracht kan ontkomen, tenzij het aandrijving en kracht heeft.”

Bronnen: Facebook: David Serada; nasa.gov)
[Zie voor de originele foto’s op de website van NASA: www.nasa.gov/mission_pages/cassini/images/index.html?id=385917

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/images/index.html]

(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorm ruimteschip is dat zijn thuisplaneet Saturnus verlaat.)

Maitreya op de drempel
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hij die aanklopt’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Velen zullen Mij volgen en Mij zien als hun Gids. Velen zullen Mij niet kennen. Mijn doel is het leven van alle mensen binnen te gaan en door hen dat leven te veranderen. Wees gereed om Mij weldra te zien. Wees gereed om Mijn woorden te horen, Mijn gedachten te volgen, acht te slaan op Mijn Oproep. Ik ben de Vreemdeling aan de Poort. Ik ben Degeen die aanklopt. Ik ben Degene die niet weg zal gaan. Ik ben jullie Vriend. Ik ben jullie Hoop. Ik ben jullie Schild. Ik ben jullie Liefde. Ik ben Alles in Allen. (Maitreya, Boodschap nr.10)

Maitreya’s voet staat aan de drempel. Zijn hand is geheven om aan te kloppen. Luister goed, zodat je Hem niet mist. Hij komt om de Wet te vervullen, om het Plan te dienen, om de mensheid te onderwijzen, om Zijn Broeders naar Hun voorbestemde toekomst te leiden. Hij komt om Zijn belofte te vervullen die Hij lang geleden aan de mensen deed: om hen door Zijn Liefde te verlossen en hen bewust te maken van hun goddelijkheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya haast Zich te verschijnen’)ar Zie uit naar deze tijd die nu heel nabij is; Maitreya staat op het punt te verschijnen, gereed om de strijd aan te gaan met verdeeldheid en hebzucht. Sluit je aan bij Zijn oproep voor rechtvaardigheid en vrijheid, verzoening en vrede, en stel je met alles wat je hebt in dienst van het mensenras. Dit is een tijd als nooit tevoren. Dit is een tijd die nooit terug zal keren. Kijk diep in je hart en maak je keuze: voor een toekomst die baadt in licht en liefde – of verloochening van je bestemming. Maitreya weet dat de tijd rijp is voor verandering. Hij weet dat de mensheid gereed is voor de proef. Hij staat klaar om te verschijnen en Zijn missie te beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ontvangst van Maitreya’)

Volgens mijn informatie verschijnt Hij heel, heel gauw – zelfs naar onze maatstaven. Mij is al circa 30 jaar verteld dat Hij ‘spoedig’ naar buiten treedt, maar dat is naar de tijdmaatstaven van de Meesters. Zij werken in cycli van 2000 jaar, dus een paar jaar is voor de Meesters niet meer dan een zondagmiddag. Maitreya’s verschijning is gebonden aan zekere wetten, bovenal de wetten die onze vrije wil regeren. Hij had sinds 1982 op elk moment door de mensheid aangeroepen kunnen worden, wanneer de mensheid slechts een paar dingen had gedaan die Hem hadden toegestaan naar voren te treden… Het tijdstip van Zijn verschijning is aan de mensheid. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn vrienden, Ik treed nu zo snel in de openbaarheid, dat maar weinig tijd zal verlopen voor jullie Mijn gezicht zien. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat je Broeder van oudsher, Maitreya Zelf, in jullie midden is. Ik zal een beroep op jullie doen om te werken voor Mij en voor het Plan. Ik weet, Mijn vrienden, dat Ik op jullie kan rekenen. (Maitreya, Boodschap nr.91)
Maitreya klopt luid aan de deur. Spoedig zal de deur opengaan en zal de Heer van Liefde in het strijdperk naar voren treden. Wanneer de mensen Hem zien, zullen ze verbaasd zijn over de eenvoud van Zijn woorden, maar ook over de helderheid van de wijze waarop Hij spreekt. Zijn Wijsheid zal in gelijke mate verbijsteren en verrukken, en hen tot Hem aantrekken die gereed zijn Hem te volgen en de wereld te vernieuwen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Transformatie’)

Lang geleden, in het eerste Agni Yoga-boek, zei Maitreya: “Door mensenhand en door mensenvoet moet de Nieuwe Tijd gebouwd worden.” Elke steen, elke baksteen, elke stap van de weg moet door de mens zelf gezet worden. Maar het zal niet gebeuren tenzij de Meesters in de wereld terugkeren. Het zal niet gebeuren tenzij Maitreya niet alleen Zichzelf bekendmaakt, maar in staat wordt gesteld om de mensheid te bezielen teneinde de omstandigheden te scheppen die leiden tot samendelen, rechtvaardigheid en vrede. Dat vereist de spanning van elke pees, het gereedmaken van elke zenuw om dat zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Maitreya verschijnt eerder dan gepland en wacht niet op een beurskrach: zo groot zijn de problemen in de wereld, niet het minst de ecologische instabiliteit die wij veroorzaakt hebben. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op zichjn appčl. Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. Velen voelen nu aan dat er een gedenkwaardige gebeurtenis wacht. De aard daarvan kennen zij niet en velen vrezen de voortekenen. Zij reageren op de energie van Maitreya, zelfs al kennen zij Hem niet bij naam. Spoedig, zeer spoedig nu, zullen zij Hem zien. Ieder kan en moet zijn keuze bepalen: twijfelen en afwijzen en eindeloos lijden, of de toekomst herscheppen en binnengaan in het domein van waarheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van de waarheid’)

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zien. Gebruik deze korte tijd zo goed mogelijk om Mijn weg te bereiden, om allen die je ontmoet te onderrichten met de woorden van Waarheid die Ik jullie zend. Leid ook hen naar het Pad van Licht en de Belofte die Mijn Terugkeer brengt aan de wereld. Mijn Verschijning in het volle zicht is ophanden. Zie en wacht, en slaap niet. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Er is veel te doen, want een hele wereld wacht op transformatie. Vele handen zijn nodig, want de veranderingen betreffen alle mensen. Wanneer Maitreya openlijk het toneel van het moderne leven betreedt, zal Hij een leger van bereidwillige helpers aan Zijn zijde wenken. Door hen zal Hij het herstel van de planeet leiden en overzien. De tijd is nu zeer nabij dat Maitreya’s gezicht zal worden gezien, Zijn aanwezigheid gekend, met aandacht naar Zijn raad zal worden geluisterd. Zijn advies zal het gamma van de huidige problemen bestrijken en de weg wijzen naar de verlichting en oplossing ervan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar Goddelijkheid’)

Het is onze taak om een klimaat van hoop en verwachting te scheppen waarin Maitreya (zonder onze vrije wil aan te tasten) naar voren kan treden en zich openlijk bekend kan maken op een wereldtoneel dat, op zijn minst, maximaal ontvankelijk is. Miljoenen mensen hebben dit verhaal gehoord; natuurlijk gelooft niet iedereen het. Vele duizenden, misschien honderdduizenden, geloven het tot op zekere hoogte. Ze staan open voor de mogelijkheid en dat is goed. Er zijn, ik weet niet precies hoeveel, maar vele honderden of duizenden zeer toegewijde, actieve mensen die het geloven. Hun taak, onze taak, is om deze positieve houding van de mensheid tegenover het mogelijke verschijnen van Maitreya te stimuleren. Dat helpt om het open tijdvenster te creėren waarin hij naar voren kan treden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Nog maar kort zal het duren aleer we elkaar zullen ontmoeten in levenden lijve. Heel spoedig zal de mensheid Mij zien. En als de mensen Mij volgen, zal Ik hen leiden naar de toekomst die hen wacht; een toekomst badend in het licht van Waarheid, van Harmonie en van Liefde. Mijn vrienden, Ik zou jullie willen vragen Mij te helpen en een deel van de last van het voorbereidingswerk op je te nemen. Als jullie kunnen aanvaarden dat Ik er ben, maak dit feit dan overal bekend waar je ook maar een toehoorder vindt. (Maitreya, Boodschap nr.6)

Maitreya Zelf staat aan de deur, Zijn hand geheven om aan te kloppen. Zijn tekenen nemen snel toe, terwijl Hij op herkenning wacht. Verwelkom Hem in je hart en vereenvoudig Zijn komst; laat Hem door je heen werken. Onthoud dat ook je broeders het recht hebben om het Grote Nieuws te kennen; laat hen, en je zusters, niet in onwetendheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya aan de deur’)

De leiding die Maitreya geeft, zal niet teleurstellen. Hij zal de verwachting en aspiratie van allen verheffen en het hoogste vrijmaken dat mensen hebben, ook al blijft het nu verborgen en ongeuit door angst en onbekendheid ermee. Hij zal de angst van de mensen overwinnen en, waarlijk, een nieuwe mensheid scheppen… Maitreya staat op het punt luid op de deuren te kloppen die leiden naar vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. Luister en weet wanneer Hij aanklopt, en sta klaar om moedig en wijs te handelen onder Zijn leiding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het nieuwe millennium begint’)

Ik ben hier om jullie te vertellen, dat Mijn openlijk verschijnen in de wereld nabij is. Weldra zal de hele wereld Mij zien, Mij kennen en Broeder noemen. Ik ben inderdaad jullie Broeder, en keer als zodanig terug om de waarheid te verkondigen van Gods Aanwezigheid binnenin jullie, om jullie voetstappen naar de toekomst te leiden, om aan jullie de Liefde en Wil van God vrij te geven. (Maitreya, Boodschap nr.138)

Niet al te lang na nu zullen mannen en vrouwen over de hele wereld zich rond hun radio- en televisietoestel scharen om de Christus te horen en te zien: om zijn gezicht te zien en zijn woorden te horen die zachtjes in hun denken neerdalen – in hun eigen taal. Op die manier zullen we weten dat Hij waarlijk de Christus is, de Wereldleraar; en op deze manier zullen ook de gebeurtenissen van Pinksteren worden herhaald, maar nu op wereldschaal, en de viering van deze gebeurtenis met Pinksteren zal een belangrijk feest worden in de Nieuwe Wereldreligie… Zijn taak, en die van Zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zal zijn om het tijdperk van de Rede in te luiden, het tijdperk van Broederschap, het tijdperk van Liefde, en zo de mensen tot volledig bewuste gewaarwording te brengen van zichzelf als integrale delen van het Ene Goddelijke Leven. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Cultiveer de praktijk van liefde en compassie”
Dalai Lama
Op 3 juni 2016 sprak zijne heiligheid de dalai lama tot meer dan 3000 jonge Tibetaanse studenten over Maitreya (Bodhisattva)’s ‘Sieraad voor volkomen verwerkelijking’, dat een aanduiding is van het ontwakende denken (‘bodhichitta’) als de intentie om verlicht te worden voor het welzijn van alle bewuste wezens. “Als je alleen aan jezelf denkt, doe je jezelf tekort. Als je in plaats daarvan je hart opent en je zorg naar anderen uitbreidt zul je vrij zijn van angst en zorgen. Als je bedenkt dat alle bewuste wezens net als jij zijn en niet willen lijden, zul je jezelf minder hoogschatten. Kijk naar de mensen om je heen. Zij die respectvol zijn en bezorgd om anderen zijn meestal gelukkiger, degenen die meer op zichzelf geconcentreerd zijn, minder. Denk aan degenen die hun snoepjes of andere goede dingen delen met anderen en aan hen die het voor zichzelf houden – wie van hen lijkt gelukkiger?”
Een paar dagen later, op 7 juni, sprak de dalai lama tot 7000 mensen in de Tibetaanse hoofdtempel in zijn woonplaats Dharamsala.
In zijn toespraak vermeldde hij dat wat India, het Land van de Ariërs, onderscheidt is dat alle grote wereldreligies hier gedurende 1000 jaar hebben gefloreerd. Er zijn inheemse tradities als de samkhya, jainistische en boeddhistische tradities, en daar voegden zich het zoroastrianisme, het jodendom, het christendom en de islam bij. Hij zei dat we daar al deze tradities in wederzijds respect kunnen zien samenleven en als zodanig is het een rolmodel voor anderen. Hij merkte op dat India’s contemplatieve tradities, waaronder het boeddhisme, een oud begrip van de werking van het denken bezitten, wat ook vandaag nog relevant en van belang is.
De dalai lama benadrukte dat terwijl sommige religieuze tradities theïstisch zijn en het bestaan van een god als schepper beklemtonen, andere niet-theïstisch zijn en zich richten op oorzakelijkheid, de wet van oorzaak en gevolg. Niettemin bevatten ze alle dezelfde boodschap van het belang van liefde en mededogen en de noodzaak om deze hoedanigheden met verdraagzaamheid, voldoening en zelfbeheersing te beschermen. Dit zijn tradities die in het verleden heilzaam waren, nu heilzaam zijn en in de toekomst heilzaam zullen blijven. Ze houden er wellicht verschillende filosofische gezichtspunten op na, maar cultiveren alle de praktijk van liefde en mededogen. Daarom is het belangrijk de onderlinge interreligieuze harmonie te bevorderen. (Bron: dalailama.com)

Paus Franciscus

“De wereld heeft meer dan ooit behoefte aan Christus”
Op 19 juni sprak paus Franciscus tot pelgrims die met Pinksteren bijeengekomen waren op het plein van de St. Pieter. Hij sprak over het toenemende gevoel van leegheid en onveiligheid dat de wereld in zijn greep heeft en zei dat Jezus Christus meer dan ooit nodig is, omdat hij alleen het antwoord weet op de diepgaande vragen van de mensheid.
“De wereld heeft Christus meer dan ooit nodig, heeft behoefte aan zijn verlossing en zijn barmhartige liefde.” De paus vervolgde: “Velen voelen een leegte om zich heen en van binnen. Wellicht ook sommigen van ons,” zei hij, en merkte op dat anderen “in onrust en onveiligheid leven vanwege gevaar en conflict.”
Alle mensen hebben behoefte aan echte antwoorden op hun diepste existentiële vragen, zei hij, en legde uit dat aangezien “Jezus als geen ander het hart van de mens kent,” hij in staat is om de mensheid te helen, en leven en troost te bieden.
Franciscus concentreerde zich die dag op het evangelie volgens Lucas, waarin Jezus zijn discipelen vraagt: ‘Wie zegt gij dat ik ben?”, een vraag die Petrus beantwoordt met zijn verklaring dat Jezus “de Christus van God” is. De paus wees er verder op dat Jezus’ vraag nu aan ieder van ons gesteld wordt en hij vroeg hardop: “Wie is Jezus voor de mensen van onze tijd? Voor mij, voor u, voor u, voor u? Wie is Jezus voor ieder van ons?” En dat betekent een houding aannemen van solidariteit, vooral met de armen, en van inzet om te werken voor rechtvaardigheid en vrede.
Paus Franciscus verwees naar de VN Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Het thema dit jaar was “Met vluchtelingen. Wij staan aan de kant van hen die gedwongen zijn te vluchten”. Hij zei dat vluchtelingen “mensen zijn zoals ieder ander, maar van wie hun huis, werk, familie en vrienden door oorlog ontnomen zijn.” Franciscus voegde eraan toe: “Daarom wensen we met hen te zijn: hen te ontmoeten, hen te verwelkomen, naar hen te luisteren, om volgens de wil van God met hen bewerkstelligers van vrede te worden. (Bronnen: CAN/EWTN News; catholicnewsagency.com)

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2016 deed paus Franciscus een krachtige oproep aan de wereld om een eind aan kinderslavernij te maken. In een speciale Jubilee-mis in het Vaticaan, riep de pontifex de wereld op om de gesel van kinderarbeid uit te bannen.
“Vandaag is het Werelddag tegen Kinderarbeid. Laten we ons verenigen en onze inspanningen hernieuwen om de oorzaken van deze moderne slavernij te verwijderen, die miljoenen kinderen van fundamentele rechten berooft en hen blootstelt aan ernstige gevaren. Tegenwoordig zijn er veel kinderslaven in de wereld,” zei hij in een toespraak.
Eerder die week waarschuwde paus Franciscus tegen buitensporige starheid in geloofszaken, dogma en praktijk. Dogmatische starheid, zei hij, weerhoudt mensen ervan om zich met elkaar te verzoenen. Aangespoord door de waarschuwing van Jezus tot zijn discipelen zei de paus dat Jezus ons vraagt voorbij de wetten te gaan en God en nabuur lief te hebben, en benadrukte dat wie boos is op zijn broeder het risico op veroordeling loopt. De pontifex zei dat we “een heel creatief vocabulaire hebben om anderen te beledigen” maar hij benadrukte dat zulke beledigingen een zonde zijn en een aanslag op de ziel en waardigheid van onze broeder.” (Bron: news.va/en; africanews.com; ILO.org)

Wijze woorden van Václav Havel (†)
Voor velen in Europa en elders in de wereld was 1989 naar elke historische maatstaf een gedenkwaardig en buitengewoon jaar. In deze 12 maanden keek de wereld toe hoe het ene na het andere land het einde van het communistische regime meemaakte en waren we getuige van de val van de Berlijnse Muur. Het was ook het jaar waarin Václav Havel (1936-2011), de Tsjechische schrijver, filosoof, dissident en voormalig politiek gevangene, een staatsman werd. In december 1989 werd hij tot president van Tsjechoslowakije gekozen. In januari 1990 hield hij zijn eerste toespraak – een Nieuwjaarsuitzending tot de natie. (Hij zou tot 2003 president van Tsjechoslowakije, en daarna de republiek Tsjechië, blijven).
Met name in deze periode waarin in allerlei landen verkiezingen plaatsvinden is het interessant om opnieuw stil te staan bij de inhoud, de waarschuwingen en oproepen in zijn toespraak – daar mensen nu wakker worden en een groter besef krijgen van de kracht van hun eigen stem en hun eigen verantwoordelijkheid.
… Ons land floreert niet. Het enorme creatieve en spirituele potentieel van onze naties wordt niet verstandig gebruikt. Hele takken van industrie produceren goederen die voor niemand van belang zijn, terwijl we gebrek hebben aan dingen die we nodig hebben… We hebben de grond vervuild, de rivieren en wouden die ons door onze voorouders zijn nagelaten, en we hebben nu het meest vervuilde milieu van Europa…
Maar dit alles is nog niet eens het belangrijkste probleem. Het ergste is dat we in een moreel vervuild milieu leven. We werden moreel ziek omdat we eraan gewend raakten om iets anders te zeggen dan wat we dachten. We leerden nergens in te geloven, om elkaar te negeren en alleen voor onszelf te zorgen. Begrippen als liefde, vriendschap, mededogen, nederigheid of vergeving verloren hun diepte en dimensie, en voor velen van ons vertegenwoordigden ze alleen psychologische kenmerken of leken op verdwaalde groeten uit vroeger tijden, enigszins belachelijk in het tijdperk van computers en ruimteschepen…
Het vorige regime – gewapend met zijn verwaande en onverdraagzame ideologie – reduceerde de mens tot een productiekracht, en de natuur tot een productiemiddel. Hiermee viel het zowel hun diepste wezen als hun wederkerige relatie aan. Het reduceerde begaafde en autonome mensen die vol vaardigheden in hun eigen land werken, tot onderdeeltjes van een of ander monsterlijk grote, luidruchtige en stinkende machine waarvan de echte betekenis voor niemand duidelijk was. Het kon niet meer doen dan langzaam maar onverbiddelijk zelf versleten raken met al zijn onderdeeltjes…
We kunnen de vorige leiders niet van alles de schuld geven, niet alleen omdat dat niet juist zou zijn, maar ook omdat het de plicht die ieder van ons nu heeft, zou afstompen; namelijk, de verplichting om onafhankelijk, vrij, redelijk en snel te handelen. Laten we ons niet vergissen: de beste regering in de wereld, het beste parlement en de beste president kunnen in hun eentje niet veel bereiken. En het zou fout zijn van hen alleen een algemene oplossing te verwachten. Vrijheid en democratie omvatten ook participatie en daarom verantwoordelijkheid van ons allen… Als we dit beseffen, zal hoop in ons hart terugkeren. In de inspanning om zaken van algemeen belang recht te zetten, hebben we iets om op terug te vallen. De afgelopen periode – en in het bijzonder de laatste zes weken van onze vreedzame revolutie – heeft het enorm menselijke, morele en spirituele potentieel laten zien, en de burgercultuur die in onze maatschappij sluimerde onder het opgelegde masker van apathie. Wanneer iemand categorisch zei dat we zus of zo waren, bracht ik er altijd tegen in dat de maatschappij een zeer mysterieus schepsel is en dat het dom is om alleen te vertrouwen op het gezicht dat ze jou toont…
En laten we ons afvragen: Waar kregen de jonge mensen die nooit een ander systeem gekend hebben, hun verlangen naar waarheid, hun liefde voor het vrije denken, hun politieke ideeën, hun burgermoed en burgerverstand vandaan? Hoe kon het gebeuren dat hun ouders – juist die generatie die als verloren werd beschouwd – met hen meededen?
0Hoe kan het dat zoveel mensen onmiddellijk wisten wat ze moesten doen en dat niemand enig advies of instructie nodig had?…
Zelfvertrouwen is geen trots. Juist het tegenovergestelde; alleen een individu of een land dat zelfvertrouwen heeft, in de beste betekenis van het woord, kan naar anderen luisteren, aanvaardt hen als gelijkwaardig, vergeeft zijn vijanden en berouwt zijn eigen schuld. Laten we dit soort zelfvertrouwen proberen te introduceren in het leven van onze gemeenschap en, als landen, in ons gedrag op het internationale vlak. Alleen zo kunnen we ons zelfrespect en ons respect voor elkaar en het respect van andere landen herstellen…
Onze eerste president schreef: “Jezus, niet Caesar.”…
Ik durf te zeggen dat we mogelijk zelfs een kans hebben om dit idee verder te verspreiden en een nieuw element aan de Europese en mondiale politiek toe te voegen. Ons land kan nu, als we dat willen, voortdurend liefde, begrip en de kracht van de geest en van ideeën uitstralen. Het is precies deze gloed die we kunnen aanbieden als onze specifieke bijdrage aan de internationale politiek. Masaryk [de eerste president van Tsjechoslowakije] baseerde zijn politiek op moraliteit. Laten we proberen om dit concept van politiek in een nieuwe tijd en op een nieuwe manier te herstellen. Laten we onszelf en anderen onderwijzen dat politiek de uitdrukking van een verlangen zou moeten zijn om bij te dragen aan het geluk van de gemeenschap in plaats van de noodzaak om de gemeenschap te misleiden of te verkrachten. Laten we onszelf en anderen leren dat politiek niet slechts de kunst van het mogelijke kan zijn, met name als dit betekent de kunst van speculatie, calculatie, intriges, geheime afspraken en pragmatisch manoeuvreren, maar dat het ook de kunst van het onmogelijke kan zijn, dat wil zeggen, de kunst om onszelf en de wereld te verbeteren…
Onze eigen slechte trekken zijn nu onze grootste vijand: onverschilligheid jegens het algemeen welzijn, ijdelheid, persoonlijke ambitie, egoïsme en rivaliteit. De belangrijkste strijd moet op dit veld geleverd worden.
Voor ons liggen vrije verkiezingen en een verkiezingscampagne… Laten we het verlangen om onszelf te dienen niet toestaan weer te bloeien onder de statige mantel van het verlangen om het algemeen belang te dienen. Het is nu niet echt belangrijk welke partij, club of groep in deze verkiezingen de bovenhand krijgt. Het is belangrijk dat de winnaar de besten van ons zullen zijn in morele, burgerlijke, politieke en professionele zin, ongeacht hun politieke banden. Het toekomstige beleid en prestige van onze staat zullen afhangen van de persoonlijkheden die we verkiezen, en later, voor vertegenwoordigende instanties kiezen.
U vraagt misschien van wat voor republiek ik droom. Laat me antwoorden: ik droom van een onafhankelijke, vrije en democratische republiek, van een republiek die economisch welvarend is en toch sociaal rechtvaardig; kortom, van een menselijke republiek die het individu dient en die daarom de hoop heeft dat het individu op zijn beurt haar zal dienen – van een republiek van veelzijdige mensen, omdat zonder zulke mensen het onmogelijk is om enige van onze problemen op te lossen – menselijk, economisch, ecologisch, sociaal of politiek…
Volk, uw regering is naar u teruggekeerd! (Bron; vaclavhavel-library.org)

“Een systeem dat geeft om mensen en planeet”

Naomi Klein, de bekroonde Canadese auteur, journalist en activist, krijgt de Vredesprijs van Sydney 2016. De jury erkent Kleins bijdrage aan het huidige debat over de in elkaar grijpende factoren die aan de basis liggen van klimaatverandering, democratie en sociale onrechtvaardigheid: “Door de structurele oorzaken en verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis te ontmaskeren, door ons te inspireren om lokaal op te staan, nationaal en internationaal een nieuwe agenda te eisen voor het delen van de planeet die mensenrechten en gelijkwaardigheid respecteert, en door ons te herinneren aan de kracht van authentieke democratie voor het totstandbrengen van blijvende verandering en rechtvaardigheid.”
“Klimaatverandering ligt aan de wortel van geweld en lijden over de hele wereld, van oorlogen over water, tot branden en overstromingen die middelen van bestaan vernietigen waardoor duizenden mensen noodgedwongen ontheemd raken. Het economische systeem dat deze crisis heeft veroorzaakt, heeft velen schade toegebracht en onze planeet onherstelbaar beschadigd.
“Als we vrede willen bereiken, kunnen we klimaatverandering niet negeren. Het is de grootste uitdaging van onze tijd, en we moeten erkennen dat dit
dbchevenzeer over rechtvaardigheid en mensenrechten gaat als over het milieu. Het vereist een overgang van fossiele brandstoffen en roofeconomieën naar een systeem dat voor de mensen en de planeet zorgt. Naomi Klein laat ons zien hoe.”
Klein is bekend door bestsellers als De Shockdoctrine, No Logo en haar laatste No Time – Verander nu, voor het klimaat alles verandert, waarin ze beargumenteert dat radicale verandering nodig is om catastrofale mondiale opwarming te voorkomen. (Zie Marc Gregory’s recensie in Share International, januari/februari 2015.)
Klein is ook een van de progressieve Canadese krachten achter The Leap Manifesto: A Call for a Canada Based on Caring for the Earth and One Another. “The Leap” is een plan voor hoe Canada en de wereld de overgang van fossiele brandstoffen kunnen maken en een duurzame toekomst omarmen die op schone energie gebaseerd is. Naomi Klein zal de onderscheiding tijdens een officiële ceremonie in november 2016 ontvangen. (Bron; sydneypeacefoundation .org.au; canadianprogressihveworld.com)

Portugal draait vier dagen op duurzame energie
Portugal bereikte onlangs een mijlpaal op het gebied van schone energie toen het land 107 uur lang aaneengesloten voortgedreven werd door zonne-, wind- en waterkracht, van zaterdag 7 mei kwart voor 7 ’s morgens tot woensdag 11 mei om kwart voor zes ’s middags. Voorheen was Portugal zwaar afhankelijk van kolen en gas en werd het land beschouwd als een van de grootste CO2-uitstoters. Het land heeft grote stappen gezet in de richting van duurzame energie vanwege de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen van de EU voor het jaar 2020. Francisco Ferreira, voorzitter van de Portugese duurzaamheidsorganisatie Zero, zegt: “Portugal heeft flink geïnvesteerd in duurzame energie, voornamelijk in elektriciteit, omdat dat in de komende decennia de voornaamste energiebron zal zijn terwijl het transportsysteem overgaat van fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen.”
Ook Duitsland kondigde aan dat het op zondag 15 mei al zijn elektriciteit had opgewekt uit duurzame energie, evenals het VK, dat van 9 tot 15 mei zijn eerste week van kolenvrije elektriciteitsopwekking meemaakte. (Bronnen: theguardian.com; independent.co.uk; ft.com)

Wereldoceaandag
UNESCO, organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de VN, viert op 8 juni 2016 de rijkdom in onze oceanen overal ter wereld. Zeewater beslaat ongeveer 70 procent van het aardoppervlak en regelt het klimaat, voedt miljoenen mensen, zorgt voor gezonde ecosystemen voor talrijke mariene soorten, en voorziet de aarde voor de helft van haar zuurstof en medicijnen afkomstig van maritiem materiaal. Dit jaar is het thema ‘Gezonde oceaan, gezonde planeet’.
We hebben zodanig misbruik gemaakt van deze ongelooflijke hulpbron dat visgronden uitputtend zijn overbevist, maar onlangs liet ‘De staat van de mariene bronnen’ van de Visserij en Landbouworganisatie (FAO) zien dat sommige grotere groepen vissoorten zich sneller herstellen dan andere kleinere groepen, die sneller gevangen worden dan ze zich kunnen voortplanten. Het probleem van ‘bijvangst’ – het onbedoeld vangen van vis anders dan de beoogde vissoort – en het aanleggen van honderden zeereservaten beginnen nu ook aandacht te krijgen doordat gemeenten op mondiaal niveau actie zijn gaan voeren.
In Engeland worden pogingen ondernomen om kustgemeenschappen te beschermen. Aan de noordelijke kust van Yorkshire bij Flamborough Head is een ‘Geen vangstzone’ ingesteld, waar vissen, ook op schaaldieren, en het meenemen van mariene vegetatie strikt verboden is; het houdt in dat mensen rotskreken en het strand mogen verkennen, maar er niets uit mogen meenemen. Er wordt regelmatig gecontroleerd door patrouilles van de regionale visserij-autoriteit (NEIFCA) zodat er niets gevist, geraapt of wat dan ook meegenomen wordt.
Onze wateren raken verstikt door plastic, van meters broeikaspolyethyleen tot minuscule stukjes plastic, die door tal van dieren ingeslikt worden, variërend van walvissen tot dierlijk plankton. Kapitein Charles Moore ontdekte in 1997 de eerste plastic afvaldraaikolk in het noorden van de Stille Oceaan en richtte de Algalita Foundation op. Eind 2016 wordt een studie van 15 jaar gepubliceerd die terugblikt op het onderzoek van deze stichting met het onderzoeksschip Alguita om de bewegingen en veranderingen van de draaikolken met plastic afval overal ter wereld op lange termijn te evalueren. Moore gelooft dat alle plasticvervuiling in de oceaan een halt toegeroepen kan worden door onderzoek te publiceren, door bewustmaking en actie; anders zal de hoeveelheid plastic tegen 2050 de hoeveelheid vis in de zee overtreffen. De Plastic Ocean Pollution Solutions (POPS, Oplossingen voor plasticvervuiling van oceanen) viert dit jaar in de Verenigde Staten haar vierde internationale jongerentop. Amerika gaat de plastic microkorreltjes in cosmetica en persoonlijke verzorging uitbannen, en de VK en EU zijn van plan dat voorbeeld te volgen. Het Zoölogische Genootschap in Londen (ZSL) is bezig om plastic flessen voor eenmalig gebruik uit te bannen middels hun campagne ‘One Less’ (Een minder). (Bronnen: neweconomics.com; worldoceansday.org; agalita.com)

door de Meester —, via Benjamin Creme

[Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.]

Hoezeer ze het ook proberen, politici en andere leiders vinden het steeds moeilijker om de gebeurtenissen te beheersen en hun ‘schip van staat’ overeind te houden. Zij merken dat het, ondanks hun deskundigheid, machteloos alleen voortraast alsof het wordt geleid door een onzichtbare hand. Die onzichtbare hand is vanzelfsprekend de logica der verandering. Zij begrijpen niet dat de regels en methoden waarmee zij werken tot het verleden behoren en weinig betekenis hebben voor de problemen en noden van vandaag. Ze komen bijeen en bespreken deze problemen, maar deinzen steevast terug om de stappen te nemen, zonder welke geen oplossing mogelijk is. Intussen lijden de mensen, in verschillende mate, en wachten op rede en inzicht om hun leed te verlichten. Zij weten in hun hart dat verlossing mogelijk is en hun toekomt, maar ontberen tot nu toe de structuren en kracht om die te vinden.
De mensen zullen niet eeuwig blijven wachten. De tekenen van verzet en ongeduld verschijnen nu al over de hele wereld en dringen er bij de leiders op aan zich met hun behoeften en noden bezig te houden. De leiders, mannen zonder visie, komen met beloften en halve maatregelen om de groeiende eisen voor eerlijkheid en rechtvaardigheid te stoppen. Zij doen dat tevergeefs. De volkeren van de wereld hebben het visioen gezien van vrijheid, van rechtvaardigheid en van vrede, en zullen het niet opgeven. Zij, en niet hun leiders, zullen de toekomst uittekenen en haar naar hun behoeften scheppen. Zo zal het zijn. Deze nieuwe macht in de wereld — de stem van het volk — wint snel aan kracht en samenhang, en zal vanaf nu een belangrijke rol spelen in de wereldaangelegenheden.
Maitreya wacht Zijn kans af om de kracht en invloed van de stem van het volk te versterken en haar koers te bepalen. Er zijn vele stromingen die haar vormen en hun oogmerk is niet identiek. Daarom moet het gidsen wijs gebeuren, opdat de stem niet verdwaalt en haar krachten verspilt. Daarom moeten de eisen van het volk oprecht en eenvoudig zijn. Veelvoudig en uiteenlopend zijn zijn problemen, maar universeel zijn behoeften: vrede door rechtvaardigheid en vrijheid zijn de behoeften van alle mensen. Samendelen, zo zal Maitreya adviseren, is de sleutel tot het scheppen van vertrouwen, zonder welke niets mogelijk is. Deel samen en schep gezegend vertrouwen, zal Hij de wereld vertellen, en ken de zegeningen van rechtvaardigheid en vrede. Geen andere weg, zal Hij de landen dringend helpen herinneren, zal hun de vrede brengen waar zij in hun hart naar verlangen. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen roepen om samendelen, en derhalve om vrede. Een nieuwe en krachtige wereldopinie zal haar kracht tonen en de achterhaalde kunstgrepen en listen van de huidige machthebbers onbruikbaar maken. Dan zal Maitreya Zichzelf aan alle mensen bekendmaken en Zich ten dienste van hen inzetten gedurende deze komende tijd.

een selectie uit het juni-nummer

V. Vanwege de opwarming van de aarde veranderen ijskappen en polen, en volgens wetenschappers van de NASA heeft dit geleid tot een verandering in de rotatie van de planeet. Een onderzoeker van NASA’s Jet Propulsion Laboratory zegt dat er sinds 2000 een “drastische verandering” heeft plaatsgevonden en ofschoon deze niet als gevaarlijk wordt gezien, is het “zonder enige twijfel het gevolg van klimaatverandering”. Klopt het dat de manier waarop de aarde ronddraait veranderd is doordat het ijs smelt?
A. Ja.

V. Verwacht de Geestelijke Hiërarchie van Meesters nog steeds een verdere ineenstorting van de mondiale economische en financiële systemen?
A. Ja.

V. Het lijkt alsof er de laatste tijd in alle sociale lagen veel corruptie aan de oppervlakte komt. Is er een reden waarom er nu zoveel corruptie aan het licht komt? Heeft het te maken met de nieuwe energieën?
A. Ja, het is het reinigingsproces van de nieuwe energieën.

V. In de afgelopen jaren hebben we de opkomst van verscheidene voorbeelden van de stem van het volk gezien: de Occupy-beweging, Podemos in Spanje, de Indignados in Spanje, en nu Nuit Debout in Frankrijk, die zich ook naar omliggende landen lijkt te verspreiden. Sommige van deze volksbewegingen lijken na een tijdje als een nachtkaars uit te gaan. Waarom is dat – want op hun hoogtepunt lijken ze zo krachtig en vastbesloten? Wat moet er gebeuren om ze gaande te houden?
A. Het vermogen om te werken, te werken en nog eens te werken, en door te gaan.

V. Vincent Callebaut, een Belgisch architect, heeft manieren gevonden om steden op zee en in het water te bouwen. 1) Zullen steden in de toekomst zowel op het land als op het water gebouwd worden? 2) Indien dit mogelijk is, kan dit dan een oplossing zijn voor de kwestie van klimaatvluchtelingen?
A. 1) Ja. 2) Ja, als een van de alternatieven.

V. In Share International van juli/augustus 2013 stelde iemand een vraag over een duif die in 1959 bij Fidel Castro op het podium neerstreek.
Op 25 maart 2016 sprak de Amerikaanse senator en Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders in Portland (Oregon) een menigte van 11.000 mensen toe, toen er tot verbazing van zijn toehoorders een vink op zijn spreekgestoelte neerstreek. Ik vroeg me af of deze vogel ook door de Meesters gestuurd werd?
A. Ja.

V. 1) Gelooft u dat we in de laatste dagen van het Kali-yuga (het IJzeren Tijdperk van de hindoes) leven? 2) Gelooft u ook dat we op de drempel staan van een nieuw Gouden Tijdperk? 3) Hoe kan dat het geval zijn wanneer de meeste mensen op de planeet hun keuzes baseren op angst in plaats van liefde?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Dat alles zal veranderen.

V. Is de tuniek van Jezus die in april 2016 in Argenteuil (Frankrijk) werd tentoongesteld, authentiek?
A. Ja.

V. Toen ik de basiliek van St. Denis in Argenteuil bezocht, was er een onmiskenbare energie te bespeuren. Was dit de energie van Jezus? Was Jezus er fysiek aanwezig of straalde de energie van het kledingstuk uit?
A. Zijn energieën straalden van het kledingstuk uit.

Sinds enkele jaren verschijnt een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, op lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme en aan grote aantallen mensen overal ter wereld, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren,  of als reddende “engelen” in noodsituaties. De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping. Recenter werken de Meesters ook via hun woordvoerders en vertegenwoordigers.

Zet die extra stap
Op 25 april 2016 toen we op het punt stonden het Informatiecentrum (in Amsterdam) te sluiten, kwamen twee heren van middelbare leeftijd binnen. We vroegen of we hen konden helpen. Een van hen zei lachend: “Misschien kunnen wij u helpen!” Ze vroegen naar “De bundeling van de Krachten van Licht”, waarover ze ergens in een flyer hadden gelezen – en de betekenis daarvan in de praktijk.
Ze hadden een houding van kalm, liefdevol gezag. Ze vroegen wat “de bundeling van de Krachten van Licht” betekende, hoe het in praktijk te brengen en de betekenis van het werk van deze groep. De ene man verwees ook naar het woord “duisternis” op de flyer en de moeilijke tijd voor velen en zijn metgezel vroeg hoe het werk van deze groep daarbij helpt. We praatten ongeveer 30 minuten en zij bleven knikken alsof ze op de hoogte waren en het eens waren met Maitreya’s prioriteiten en de manieren om de problemen van de wereld op te lossen.
We spraken over eenheid als hoedanigheid van de ziel in verhouding tot afgescheidenheid en de sterke individualiteit van de mensheid. Een van de mannen zei dat er ook weerstand tegen verandering is en ik voegde daaraan toe “uit onwetendheid (en daar iets aan doen is deel van ons werk) en mensen zijn bang hun individualiteit en vrijheid te verliezen. De analogie van de Meesters kwam ter sprake en ik zei: “De Meesters hebben nog steeds individualiteit” waarop de ene man lachte en zei: “O, nu heb je echt mijn aandacht.” Een van hen noemde de analogie van de druppel die deel van de oceaan wordt, waarop ik antwoordde: “Maar (voor sommigen) kan dat ook angst voor verlies van identiteit oproepen,” waarop hij antwoordde: “Dat zou me niets uitmaken,” en dat maakte ons aan het lachen. Hij zei: “Er is ook een andere analogie, van de groene vogel die in de groene boom vloog. Hij leek één met de boom te worden, maar het was nog steeds een vogel.” Als om te illustreren dat (angst voor) verlies van identiteit zeker niet verlies van bewustzijn behoeft te betekenen.
Zij wilden ook meer weten van Transmissie-meditatie en nadat ik hun de achtergrondinformatie had gegeven, vroegen zij of we een korte meditatie konden doen, waarna zij mij hartelijk bedankten en weggingen.
1) Waren deze heren, die – evenals voorgaande keren – binnenkwamen toen we op het punt stonden te sluiten “bijzonder”? 2) Is er een boodschap in het feit dat er de laatste tijd veel woordvoerders net na sluitingstijd in het Informatiecentrum kwamen of nadat een lezing of workshop net begonnen was? Zou het kunnen zijn dat het een hint is dat in deze bijzondere tijden meer van ons gevraagd wordt – dat we net dat beetje meer moeten werken, meer energie en inspanning erin stoppen dan ooit tevoren?
Medewerkers Informatiecentrum Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Zij waren woordvoerders voor de Meester Jezus. 2) Ja!

Twee brieven van dezelfde persoon

Thuiskomst
1) Zo’n 20 jaar geleden verkeerde ik een paar jaar lang in een heel moeilijke situatie. Ik woonde toen in Nice en daarna in Mougins, in het zuiden van Frankrijk. Ik verliet deze regio uiteindelijk en keerde terug naar mijn vaders huis om er weer bovenop te komen. Ik was in Perigueux nog maar net uit de trein gestapt toen een oude vrouw op straat naar me toe kwam. Spontaan raadde ze me aan naar een natuurarts te gaan om te genezen. Ik was overtuigd omdat ze een uitzonderlijk wezen was. Was zij een Meester?
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oude vrouw’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was).

Kerstontmoeting
2) Meer dan 20 jaar geleden was ik door een vriendin uitgenodigd om de kerstvakantie bij haar familie in Objat (Frankrijk) door te brengen. Terwijl we over straat liepen kwamen we langs een draaimolen voor kinderen. Er stond een man naar de voorbijgangers te kijken.
Ik had nauwelijks de tijd om naar hem te kijken toen ik plotseling een vreemde sensatie voelde. Ik voerde het terug op het feit dat ik een heel buitengewone persoon had ontmoet. Hij zei een paar woorden, misschien “goedenavond”, wat ik niet begreep omdat ik heel erg afgeleid was door de situatie. Mijn vrienden merkten niets op. Was hij een Meester?
P.B., Toulouse (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een discipel van een van de Meesters was.

Muziektherapie
Op 25 maart kwam een dierbare vriendin bij mij op bezoek. Zij en haar man worden het laatste jaar ongelooflijk beproefd in het leven. Ik sprak met haar over hulp, laat uitgaven van Share International zien met zegeningen en zei: “Er is altijd hulp, alleen herkennen wij de hulp niet altijd, omdat deze hulp niet altijd is zoals wij het willen.” Tijdens dit gesprek ging haar mobiel af (met een normale beltoon) en voerde ze een kort gesprek en zette haar smartphone op stil.
Wij hervatten ons gesprek over “hulp” en……een paar minuten later kwam er ineens “goddelijke muziek” uit haar mobiel, zonder dat ze die aanraakte. Verward probeerde zij door op allerlei knoppen te drukken erachter te komen wat het was. We begrepen er niets van, waren stil en onder de indruk van ook juist de soort muziek, die met een tambura (een Indiaas strijkinstrument) begon met een toon die heel lang aanhoudt en die je meteen in een andere wereld (zonder problemen) brengt, waar alleen maar goddelijkheid heerst. Daarna begonnen zangstemmen als een soort “aanroep”, duidelijk geestelijke of religieuze muziek, wonderschoon, alsof het uit een tempel klonk. Toen na ongeveer één minuut de muziek ophield, hervatten wij het gesprek. Na een paar minuten begon de muziek opnieuw met weer de tambura, gevolgd door de zang. Wij waren helemaal perplex zo mooi en verstillend was dit geschenk, dat we meteen als een wonder ervaarden.
Kunt u ons helpen dit te verklaren?
M.opt N., Bilthoven.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de muziek een geschenk van een belangrijk individu was, die voor de Meester Jezus werkt.

Openbaring
Maart 2016 waren mijn vriendin en ik op weg om haar dochter van school te halen, toen we op een van de kruispunten die we passeerden, een dakloze man zagen. Meestal zijn er geen daklozen bij die bepaalde kruising. We zochten in onze zakken naar wat munten en toen we ons realiseerden dat we niets bij ons hadden, zei zij: “waarom zouden we hem niet een van onze grapefruits geven?” Ik gaf hem een grapefruit en zijn gezicht lichtte eenvoudigweg op. De man liep verder naar waar hij gestaan had, maar keerde toen om, liep naar ons terug en zei breed lachend: “Dank u zeer, dit is beter dan geld,” terwijl hij breed lachte. Ik was zo ontroerd door zijn gebaar en de gedachte dat er zoveel mensen zijn die gewoon honger hebben, dat ik ongeveer vijf minuten onbeheersbaar huilde. Een paar minuten verderop vroegen we elkaar of we net een ontmoeting met een Meester hadden gehad vanwege de energie van de ervaring en de locatie van de dakloze man.
S.G. en Y.P., Raleigh (NC, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dakloze man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Zorgenvrij
Op 9 februari 2016 was ik in het ziekenhuis voor veteranen in Dallas en wachtte op de afspraak met mijn dokter voor een gebruikelijke controle. In de lege stoel naast me kwam een zwarte heer zitten. Hij was keurig gekleed en vriendelijk. Toen hij zat, begon hij een gesprek met mij en stelde zich voor als John. Hij zei dat hij alcohol- en drugsverslaafde was en twee jaar niets gebruikt had. Ik feliciteerde hem met zijn kracht en moed om te ontwennen.
Hij vertelde dat zijn vrouw overleed rond de tijd dat hij stopte met gebruiken, en anderhalve week later zijn moeder. Ik zei hem dat hij ongelooflijke standvastigheid en wilskracht had getoond om in zo’n moeilijke tijd in zijn leven nuchter te blijven, vooral bij het bijna gelijktijdige verlies van zijn vrouw en moeder. Ik probeerde hem te bemoedigen.
John draaide zich naar mij toe en zei: Ja, je moet leren om los te laten en God voor je te laten zorgen. Je kunt het niet allemaal zelf doen, je moet God dingen laten doen.” Wat hij me daarna vertelde schokte me: “Je bent nu misschien niet in staat om een band te verwisselen omdat je ouder bent, maar dat is OK, op dat moment moet je God vertrouwen, het aan God overlaten.”
Hier schrok ik van want twee dagen eerder had mijn truck een lekke band en ik had geen zin om hem te maken, dus belde ik een bandendienst en liet hen de band verwisselen. Ik had me verdrietig gevoeld omdat ik op 73-jarige leeftijd niet langer de energie en kracht had voor een eenvoudig klusje als een band verwisselen en ik had veel nagedacht over mijn leven en of ik iets gedaan had ten nutte van de mensheid.
Ik begin te denken dat “John” een bijzondere persoon was, want voor mij gaat dit verder dan toeval dat hij een lekke band gebruikte als analogie, vooral omdat ik hem niets over mijzelf verteld had.
Hij zei dat hij moest gaan en terwijl we beiden opstonden om elkaar gedag te zeggen vertelde ik hem dat het me echt goed gedaan had om met hem te praten. Hij zei insgelijks en liep weg. Ik keek hem een paar seconden na, keek naar de deur waardoor mijn dokter mij zou komen halen en toen ik terugkeek naar John was hij nergens te zien.
Sinds mijn ontmoeting met John ben ik veel gelukkiger en voel ik me alsof ik uit de rondtollende tredmolen ben gestapt waar we, als we niet uitkijken, door opgeslokt kunnen worden. Ik ben gestopt met me zorgen te maken over dingen en wanneer er een lastige taak te doen is, herinner ik mezelf eraan God voor me te laten zorgen en me te leiden. Het is een heel welkome opluchting geweest en er is weer geluk in mijn hart.
Kunt u de Meester vragen of John een bijzondere persoon was?
B.A., Rowlett (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘John’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Icoon Johannes de Doper produceert olie
Sinds juli 2015 sijpelen druppeltjes geurige olie uit een icoon van Johannes de Doper in een Grieks-orthodoxe kerk nabij Chicago (VS). De parochianen van de Maria Hemelvaartkerk in Homer Glen (Illinois), waar het wonder plaatsvindt, geloven dat de olie geneeskrachtige eigenschappen heeft en een zegening van God is. “Het is adembenemend,” aldus de parochiepriester Sotirios Dimitriou. “Het is indrukwekkend zo’n daad van God voor je ogen te zien.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De olie, waarvan de parochianen geloven dat het mirre is, scheidt zich af van de halo, zijpanelen, handen en baard,” aldus een artikel in de Chicago Tribune. “Elke week wordt de olie in een reservoir van katoen aan de voet van de icoon verzameld. Van daaruit doet Dimitriou de olie regelmatig in een kruik en doordrenkt vervolgens katoenen proppen met olie die hij in plastic zakken verzegelt voor parochianen om mee naar huis te nemen en met hun geliefden te delen. Tot dusver heeft hij er meer dan 5000 uitgedeeld.”
Dimitriou, die lijdt aan een zenuwbeschadiging, vertelde dat zijn gezondheid is verbeterd sinds hij de wonderbaarlijke olie op de icoon vond. Anderen hebben ook genezingen van de olie gemeld. Een man zei dat hij naar de dokter ging voor een blokkade in zijn slagader, maar de blokkade was verdwenen. Een andere parochiaan berichtte vrij van kanker te zijn nadat hij de olie had aangeraakt.
“Telkens wanneer mensen dit zien, is het om hen eraan te herinneren dat God nog leeft en nog steeds door ons werkt en het is een herinnering dat er voor ons nog hoop in de wereld is,” aldus Dimitriou. (Bron: chicagotribune.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het wonder door de Meester Jezus wordt gemanifesteerd.)

Stigmatawonder van Samoaanse vrouw
Een Samoaanse vrouw die op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, bloedende wonden kreeg, heeft op het eiland in de Stille Oceaan beroering veroorzaakt. De stigmata gebeurden toen Toaipuapuaga Opapo, 23 jaar, de kruisiging van Jezus uitbeeldde in een voorstelling die door haar plaatselijke kerk, de Congregatie van Christelijke Kerken van Samoa (CCCS), werd opgevoerd. Beeldopnamen van de voorstelling laten bloed zien dat langs haar armen naar beneden stroomt en later uit haar zijde naar buiten komt. Ze heeft ook wonden in haar handpalmen en voeten, en tekens op haar voorhoofd die lijken op de afdruk van een doornenkroon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een interview met TV1 Samoa zei mevrouw Opapo: “Ik ben maar een gewoon mens… maar mijn lichaam is gebruikt als geheugensteuntje, want God weet dat het geloof van zijn dienaren stervend is.” Ze vertelde dat ze de afgelopen drie jaar een “aandoening” heeft gehad, die er de oorzaak van was dat ze visioenen krijgt.
Wonderen van stigmata zijn merendeels een katholiek verschijnsel en de beroemdste ontvangers zijn de H. Franciscus van Assisi en de H. Pio van Pietrelcina (Padre Pio), maar mevrouw Opapo is protestant. Katholieken geloven dat het een manifestatie van diepe empathie met het lijden van Christus is, maar sommige Samoanen beschuldigen haar ervan dat zij de wonden voorwendt. De kerk onderzoekt de beschuldigingen inmiddels.
Samoa is hoofdzakelijk een katholiek land en de katholieke minister-president van Samoa, Tuilaepa Sailelel Malielagaoi heeft het een wonder genoemd, “We zouden blij moeten zijn met deze gebeurtenissen … als het iemand overkomt, betekent het dat hij of zij heilig is,” zei hij tegen de Samoa Observer. (Bron: BBC News)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het wonder door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Foto-tekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Amerikaanse senator Bernie Sanders (midden rechts op de foto) gaf op 15 april 2016, op de 25ste jaardag van Centesimus annus in het Vaticaan (Rome) zijn lezing ‘De noodzaak van een morele economie’. (Bron: Michael Shank Twitter)
(Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat het heldere licht dat de ruimte binnenstroomt een zegening is die door de Meester Jezus werd gegeven.)

De Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs en senator Bernie Sanders op de 25ste jaardag van Centesimus Annus in het Vaticaan (Rome) op 15 april 2016. (Bron: Michael Shank Twitter)
(Van de lichtkolommen wordt door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat ze een zegening van de Meester Jezus zijn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vulkaan Sakurajima op het eiland Kyushu in Japan barstte op 5 februari 2016 uit. Deze foto laat in de hoek rechtsboven drie UFO’s aan de nabije hemel zien. (Bron: theaustralian.com.au/news)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars zijn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden door J.V., Tortosa (Tarragona, Spanje). Deze foto van zijn 96-jarige tante M.D. en zijn kleinzoon E. werd in september 2014 genomen.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht dat hen omgeeft een zegening van de Meester Jezus is.)

Deze foto werd op 3 mei 2014 genomen door J.G. in Lérida (Spanje) tijdens de huwelijksplechtigheid van zijn dochter C.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtbundels zegeningen van de Meester Jezus zijn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto (rechts) van F.N., met zijn zoon J.I., werd op 15 september 2014 genomen in de Samadhi Garden in San Juan (Argentinië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtbundel een zegening is van de Meester Jezus.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto, genomen op 16 april 2016, toont de doop van C., zoon van V.C.G. in Cordoba (Argentinië). Ingezonden door L.F., Malaga (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het heldere licht dat na ontwikkeling van de film werd gezien een lichtzegening is van de Meester Jezus.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hulp staat ter beschikking’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt and Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Zie Ons als broeders, verlangend om te helpen. Beschouw Ons als gidsen naar de toekomst, want Wij kennen de weg goed. Met onze Broederschap achter je kunnen jullie niet falen. Onze bezieling zal jullie inspireren, en uit die bron van kracht zal de kennis en de macht stromen waarmee jullie je dromen kunnen verwezenlijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wij zijn niet ontmoedigd’)

Sta Mij toe Mijn Eenheid met de Vader te delen met jullie, Zijn aard aan jullie te onthullen, en jullie voor Zijn voeten te leiden. Mijn weg, de eenvoudige Weg van Liefde, zal jullie in Zijn armen leiden. Mijn vrienden, er valt veel, veel te weten omtrent de aard van God. Alles, op een klein deel na, blijft tot dusver voor jullie verborgen. Met Mijn hulp zullen jullie de glorie leren kennen van het Wezen waarin jullie verblijven, en van wie jullie een weerspiegeling zijn. (Maitreya, Boodschap nr.139)

[De Christus] komt omdat Hij de mensheid liefheeft. Dat is de fundamentele reden voor Zijn Terugkeer — omdat het de Wil van God is en omdat Hij de mensheid liefheeft. Hij reageert op de hulpkreet van de mensheid, die tijdens en na de oorlog naar Hem opsteeg en nog opstijgt, en die roep heeft Hij beantwoord. Maar Hij komt als een heel eenvoudige man, die, omdat Hij is Wie Hij is, door al onze kleine moeilijkheden heen kan kijken en ons niettemin liefheeft. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Vele malen, door zijn hele geschiedenis heen, is de mens verdoold, maar nooit eerder is hij zo ver van zijn bestemde pad afgedwaald als nu. Nooit tevoren heeft hij zozeer behoefte gehad aan hulp, en nooit eerder is die hulp zo voorhanden geweest als nu. Eeuwenlang werd de mate van hulp die mocht worden gegeven door de Wet beperkt; de vrije wil van de mens is heilig en mag niet worden geschonden. Thans, voor de eerste keer in talloze eeuwen, kan vrijelijk meer hulp worden gegeven dan ooit tevoren. Thans, op het moment van zijn grootste nood en wanhoop, kunnen de gulle handen van zijn Oudere Broeders zich openen, en hem van de hulp voorzien waarnaar hij verlangt. Al wat nodig is, is het verzoek van de mens zelf. Al wat vereist is, is de bereidheid om de raad en wijsheid van de Broederschap te aanvaarden, en van koers te veranderen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Leraren en de leerlingen’)

Zodra de mensheid een roep om hulp laat horen – om meer licht, meer informatie, meer technologie, in één woord meer bewustzijn, van haar eigen aard en doel – dan wordt dat gegeven. De roep wordt gehoord door de Hiërarchie en het woord klinkt: “Open de poorten” – de sluisdeuren van licht, kennis, inspiratie, leiding. Dat alles stroomt uit van de Meesters in antwoord op de hulpkreet. Dat gebeurde sinds 1875 met de publicatie van De geheime leer en Isis ontsluierd (H.P. Blavatsky). Dat gebeurde voor de oorlog via de Agni Yoga- en de Alice Bailey-leringen die nieuw licht en kennis boden voor de onderzoekende geest van degenen die klaar zijn om het op te nemen en erop te reageren – en er iets mee te doen om het Plan te dienen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’. SI september 2006)

Mijn Plannen ontvouwen zich. Mijn hart omvat allen die Mij kennen, die tot Mij komen om hulp. Zo zal het altijd zijn. Mijn broeders en zusters, Mijn hulp staat jullie ter beschikking, jullie hoeven er slechts om te vragen. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laat Mij jullie meevoeren naar jullie glorie. (Maitreya, Boodschap nr.49)

Indien de mensen Mij aanvaarden, zullen zij tot de waarheid van hun Goddelijkheid komen, en in het stralend gewaad van die Waarheid zullen zij zich tonen als God. Dat beloof Ik plechtig. Help Mij, Mijn vrienden, om dit werk voor jullie te doen. Openbaar nu Gods Geest die reeds in jullie straalt en laten wij gezamenlijk in Waarheid deze wereld herbouwen. (Maitreya, Boodschap nr.54)

Maitreya is in de wereld, maar wanneer Hij eenmaal openlijk verschijnt zal elke actie die we ondernemen in de juiste richting – dat wil zeggen naar eenheid, rechtvaardigheid, vrijheid voor alle mensen – Zijn hulp en energie aanroepen. Hij zal ons handelen versterken en de veranderingen zullen met enorme snelheid en orde voortgang vinden. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Steeds wanneer de mensheid bang is, wendt zij zich tot God of de Engelen voor hulp en zekerheid. Zo ook nu, te midden van de groeiende crisis van de mens. Aan alle kanten stijgt de roep om hulp op en, in antwoord op die roep, reageren Gods Vertegenwoordigers. Wij, de Architecten van de Nieuwe Tijd, weten dat diep in hun hart alle mensen een standvastig geloof koesteren in hulp en leiding van boven, en daarin te voorzien is Onze vreugde en Eeuwenoude plicht… Spoedig zullen de mensen Ons in grote aantallen zien en weten wie Wij zijn. Wij zijn jullie Broeders, die jullie zijn voorgegaan, jullie bereidwillige Gidsen en Helpers, jullie Hogere Middelaars, jullie Mentors en Leraren, jullie Muzen en Inspirators, jullie trouwe Dienaren en eeuwige Geliefden. Wij beantwoorden jullie roep om hulp en betreden jullie rijk. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Meesters betreden het mensenrijk’)

Sta Mij toe jullie te helpen. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen, die leidt naar een eenvoudiger leven waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.3)

Om het weefsel van jullie leven te herstellen, zullen nieuwe materialen en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vervang de versleten vormen door de nieuwe energieën die nu beschikbaar zijn en leer te scheppen in verhoudingen die zijn gesmeed uit vreugde en liefde. Louter jullie leven in het vuur van dienstbaarheid en draag je deel bij in het werk van verandering. Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van verandering’)

Aangezien ieder mens een God in wording is, behoort ieder mens zijn goddelijkheid te openbaren. Het zal onze taak zijn om jullie hierbij te helpen, langs de snelste weg. Onze ervaring is lang en beproefd, Onze wijsheid zeker. Onze moeizaam verworven kennis zal jullie goede diensten bewijzen. Daarom valt er niets te vrezen nu jullie op de drempel staan van de nieuwe tijd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het moment van de waarheid’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie een Vriend zien, een Helper, geen God. Weet dit, Mijn broeders, en werk met Mij als gelijken. Laat angst geen schaduw werpen op onze band, maar laat ons samen, als vrienden en broeders, het Plan dienen. (Maitreya, Boodschap nr.88)

Dat Plan houdt de komst in van Maitreya en de Meesters van de Hiërarchie in de wereld, en Hun inspiratie van de mensheid tot een nieuwe beschaving. Als je dat als maatstaf neemt voor wie je bent, wat je doet en waar je voor staat, dan kun je niet erg in de fout gaan. Dan werk je in de richting van het Plan zelf. Roep de hulp van Maitreya in, roep Zijn inspiratie en leiding over je werk aan. Hij zegt: “Mijn hulp staat jullie ter beschikking. Je hoeft er alleen maar om te vragen.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Wees ervan overtuigd dat Onze hulp beschikbaar zal zijn, dat jullie Ons advies slechts hoeven te vragen. Wij kennen de ware noden van het mensenras, maar de mensen moeten zelf kiezen uit vrije wil en blijde aanvaarding. Als de mens de juiste keuze maakt, voor een rechtvaardige verdeling van de hulpbronnen, zijn onze handen vrij om hen nog meer te helpen. Onze ervaring en kennis zullen vrijelijk worden aangeboden, onze wijsheid en liefde zullen aan allen ten dienst worden gesteld. Wij wachten met vertrouwen op het verzoek van de mensen. Dan zullen Wij openlijk in jullie leven treden als vertrouwde Broeders en Vrienden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw realisme’)

Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grote Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)