Shakespeare over vijandigheid jegens vluchtelingen:
Torenhoge onmenselijkheid”

Dit jaar (2016) wordt de 400ste sterfdag van Shakespeare herdacht en vele instanties besteden daar uitgebreid aandacht aan. Als onderdeel van een grote tentoonstelling heeft de British Library het enig overgebleven fragment van een tekst in Shakespeares handschrift online gezet. In dit fragment weerklinken de recente debatten over vluchtelingen.
Het fragment komt uit revisies van Anthony Mundays Elizabethaanse toneelstuk The book of Sir Thomas More (“Het Boek van Sir Thomas More”). Voor dat stuk schreef Shakespeare een toespraak over de opstand van 1 mei 1517 die uitbrak naar aanleiding van de vraag of vluchtelingen het land in mochten komen. Immigranten uit Lombardije (noord-Italië) werden  bedreigd door Londenaren die immigranten ervan beschuldigden dat zij de lokale bevolking werk en geld kostten. De Londenaren wilden dat ze uitgezet werden. Dezelfde argumenten werden in de tijd dat het toneelstuk werd geschreven met betrekking tot de gevluchte Hugenoten naar voren gebracht.
Het toneelstuk werd tijdens Shakespeares leven nooit voltooid of uitgevoerd, uit vrees dat het onrust zou veroorzaken in een tijd van godsdienstige spanningen die een ongekende vluchtelingencrisis in Europa teweeg hadden gebracht. In een reeks toespraken, die door Shakespeare geschreven werden, maakt Thomas More zich sterk voor een humane behandeling van degenen die gedwongen zijn asiel te zoeken. In een bezielde en klemmende toespraak doet Sir Thomas alsof hij het eens is met de zorgen van de ordeverstoorders die de uitzetting van de vluchtelingen eisen, om een einde aan de sociale beroering te maken. Shakespeares woorden doen een klemmend beroep dat onze moderne oren zeker bekend voorkomt.
“Stel nu dat zij werden weggestuurd, en stel dat Engeland door jullie kabaal van al zijn waardigheid werd ontdaan;
“Stel je de miserabele vreemdelingen voor, hun baby’s op hun rug en hun armzalige baggage, zich voortslepend naar de havens en kusten voor vervoer
En jullie hebben de macht,
Het gezag verstild door jullie geraaskal,
En jullie gekleed in je eigen meningen;
Wat had je dat opgeleverd? Ik zal het je vertellen: je had geleerd
Hoe onbeschaamdheid en de sterke hand het voor het zeggen hebben.
Hoe orde onderdrukt wordt; en door dit patroon zou niemand van jullie oud worden
Want andere schurken, zo gevormd door hun dromen,
benadelen jou met dezelfde hand, dezelfde redenen en hetzelfde recht.
En mannen als roofzuchtige vissen vallen elkaar aan. Zouden elkaar doden …
… stel dat de koning genoeg heeft van jullie ernstige overtredingen en jullie verbant?
Waar zou je heen gaan?
Welk land, afhankelijk van je dwaling,
zou je onderdak verlenen? Ga je naar Frankrijk of Vlaanderen, naar een Duitse provincie, naar Spanje of Portugal,
Ja, elk land dat geen bondgenoot van Engeland is, …
Waarom, jullie zullen daar vreemdeling zijn: zou je gerust zijn als je een land vindt met zo’n barbaars karakter,
dat om het geringste uitbreekt in geweld en jullie geen plek op de aarde gunt?
Dat hun verafschuwde zwaarden tegen je nek slijpt, je als honden afwijst alsof God je niet heeft geschapen?
…Wat zouden jullie ervan vinden om op deze manier behandeld te worden?
Dat is de situatie van de vreemdelingen en dit is jullie torenhoge onmenselijkheid.
(Bronnen: bl.uk; playshakespeare.com; theshakespeareblog.com)

Eén wereld met een gezamenlijk plan
Ter ere van het 25-jarig jubileum van de baanbrekende sociaal-maatschappelijke encycliek Centesimus annus van paus Johannes Paulus uit 1991, organiseerde de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen een symposium. Dit symposium vond plaats op 15 en 16 april en richtte zich op twee grote vragen: de economische, politieke en culturele veranderingen van de afgelopen 25 jaar, en hoe de sociaal-maatschappelijke leringen van de katholieke kerk de wereld hebben beïnvloed en hoe zij dit in de toekomst zouden kunnen doen.
Centesimus annus markeerde destijds ook al het 100-jarig jubileum van Rerum novarum, de cruciale encycliek over sociale zaken in de moderne wereld. Centesimus annus werd geschreven ten tijde van massale verandering en oproer in de politieke sfeer, toen een unieke toename in welvaart en levensstandaard over de hele wereld werd bedreigd door uitbuitende belangengroepen. Het doel ervan was om een visie van moreel gestructureerde vrijheid voor te leggen ten bate van de mensheid.
Onder de 35 economen, academici, kerkleiders en politici die voor de conferentie waren uitgenodigd, bevonden zich de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, de Boliviaanse president Evo Morales, de Ecuadoraanse president Rafaël Correa en professor Jeffrey Sachs, econoom en directeur van het Earth Institute.

Professor Jeffrey Sachs presenteerde de eerste paper, “Veranderingen in de wereldeconomie sinds 1991”. Hij ging in op de voorgeschiedenis van de encycliek en stelde dat de waarschuwingen daarin grotendeels onopgemerkt waren gebleven. De voornaamste uitdaging is dat “eigenbelang plaats moet maken voor het algemene belang”. Hij beschreef de gevolgen van onbegrensde hebzucht wanneer dat hand in hand gaat met macht en de drijvende kracht achter de markteconomie wordt. Corruptie en misdaad blijven onbestraft en machthebbers worden niet ter verantwoording geroepen. En de cultuur van straffeloosheid is dusdanig dat zij hun posities weten te behouden. Professor Sachs zei dat het economische beleid van beide politieke partijen in de VS multinationals, handelsovereenkomsten en winst bevoorrechten zwaarder liet wegen dan alle andere factoren, met desastreuze gevolgen: meer extreme ongelijkheid, aftakeling van het milieu, meer corruptie en financiële instabiliteit dan ooit tevoren. Schandalen die hebzucht en corruptie van ondernemingen blootlegden, hebben aangetoond dat de grote banken handelen alsof zij boven de wet staan. Hij was ook uitgesproken in zijn kritiek op Amerika over 25 jaar van uitstel op het gebied van klimaatkwesties. Ten slotte formuleerde professor Sachs een missie: “Onze urgentste, praktische taken zijn: allereerst, om een nieuwe mondiale consensus te creëren over duurzame en menselijke ontwikkeling waar China, India, Afrika en andere delen van de wereldbeschaving deel van uitmaken. Ten tweede: Ik zie het als een absolute noodzaak om straffeloosheid te beëindigen – om in staat te zijn eerlijk te spreken over de machtigen, de rijken, wat een angstige ervaring is – maar het is ook van groot belang.” Hij besloot met een oproep acht te slaan op paus Franciscus’ visie op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel – één wereld met een gezamenlijk plan.”

Rafaël Correa: De voornaamste vraag is wie de grootste zeggenschap heeft in een samenleving: de elite of de meerderheid? De markt of de maatschappij? De grootste uitdaging van deze eeuw is het bereiken van het overwicht van de mens over het kapitaal.
“De wereldorde is niet alleen oneerlijk, maar ook immoreel. Alles is in het voordeel van de machtigsten en de dubbele standaards zijn alomtegenwoordig: de goederen die bijvoorbeeld door arme landen geproduceerd worden, moeten gratis zijn, terwijl de goederen, kennis, wetenschap en technologie afkomstig van buitenlandse mogendheden particulier bezit moeten zijn en verkocht worden.”
“De markt is een goede dienaar, maar een verschrikkelijke meester… Ongelijkheid, en daarmee armoede, ontstijgen is van het grootste morele belang, want voor het eerst in de geschiedenis is armoede, vooral in Latijns-Amerika, niet het resultaat van gebrek aan natuurlijke hulpbronnen maar het gevolg van oneerlijke en buitensluitende systemen. Het fundamentele morele vraagstuk is dan ook vooral een maatschappelijk vraagstuk.

Evo Morales: “Wij zijn de moraliteit met twee gezichten van het Imperium beu. Zij spreken over democratie maar het zijn de markten die regeren. In landen met kapitalistische systemen, zijn het de bankiers en zakenmensen die de politieke kandidaten financieel ondersteunen, ongeacht wie er wint. De gekozen regering regeert niet, dat doen de ondernemingen. (…) De economie in Bolivia is hervormd om te kunnen bouwen aan rechtvaardigheid en gelijkheid.”

Bernie Sanders: “Onze jongeren zijn niet langer tevreden met het corrupte en beschadigde politieke systeem en een economisch systeem dat gebaseerd is op stuitende ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Zij zijn niet tevreden met de vernietiging van ons milieu door een fossiele-brandstofindustrie wiens hebzucht de korte-termijnwinst boven klimaatverandering en de toekomst van onze planeet plaatst. Zij willen in harmonie leven met de natuur, haar niet vernietigen. Zij roepen op tot een terugkeer naar eerlijkheid, naar een economie die het algemeen belang dient door te garanderen dat ieder persoon, arm of rijk, toegang heeft tot kwaliteitszorg, -voeding en -onderwijs…
“Onze uitdaging is vooral een morele: om onze inspanningen en visie in te zetten voor het gemeenschappelijk belang.” (Bronnen: ourfuture.org; pass.va; catholicnews.com; radiovaticana.va)

Macht van het volk laat handelsverdrag EU en VS ontsporen
Over heel Europa neemt het anti-TTIP sentiment toe en heeft het zijn uitwerking. In april 2016 gingen duizenden in Europa de straat op om te demonstreren tegen wat het grootste handelsverdrag ter wereld zou kunnen worden, het Trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag (TTIP) tussen de VS en de Europese Unie. In Duitsland is het verzet tegen TTIP fel, met tienduizenden mensen die overal in het land protesteerden. Volgens de organisatoren woonden 90.000 mensen de twee dagen durende protestbijeenkomst in Hannover bij. Er waren ook demonstraties in andere Europese steden, in Brussel 2000 deelnemers, in Madrid en Helsinki 1000, en in Warschau en Praag ongeveer 300.
Het verdrag tussen de EU en de VS zou niet alleen de reeds lage handelstarieven tussen de twee partijen drastisch verlagen maar, zeggen critici, ook overheidsbesluiten inzake veiligheid en milieu ondermijnen ten dienste van bedrijfsbelangen in veelal supranationale verbanden. Het maakt het voor ondernemingen mogelijk om regeringen te vervolgen in tribunalen die boven nationale wetgevingen staan. Betogers hielden posters omhoog met “Hoed je voor de TTIP-val – ondernemingen winnen, mensen verliezen!” Er is boosheid over de geheimzinnigheid die de onderhandelingen over TTIP omgeeft. “Het TTIP tussen het Amerikaanse continent en Europa is bijzonder gevaarlijk voor de democratie, voor onze natuur en de rechten van werknemers,” aldus een demonstrant. “Wij zouden deel van de onderhandelingen moeten uitmaken. Ze creëren met afgevaardigden van ondernemingen in geheime achterkamertjes achter onze rug om een tweede rechtssysteem. Daarom ben ik categorisch tegen het TTIP,” zegt een andere demonstrant.
Een belangrijke zorg is dat de TTIP-overeenkomst ook de milieuwetgeving zou ontregelen. De milieugroep Greenpeace heeft 250 pagina’s van de TTIP-documenten gelekt. TTIP kan bestaande maatregelen ter bescherming van de consument ongedaan maken en zou zelfs de verplichtingen van de Parijse klimaatovereenkomst kunnen negeren, aldus Greenpeace. In Nederland willen kiezers een referendum over TTIP, in verband met twijfel over de toekomst van het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU. Er zijn al zo’n 100.000 Nederlandse kiezers die een petitie getekend hebben om een referendum over TTIP te eisen. Er zijn 300.000 ondertekenaars nodig om een niet-bindende stemming over het onderwerp te organiseren.
In zijn artikel voor de Britse krant The Guardian (VK) ‘Veranderen protesten nooit iets? Kijk hoe TTIP is ontspoord’ pleit journalist Owen Jones voor protesten van het publiek. “De macht van het volk heeft deze transatlantische valstrik als uitdaging op zich genomen en het ziet ernaar uit alsof ze aan de winnende hand is. Het zou ons allemaal moeten inspireren.” Jones stelt dat “dat beruchte voorstel voor een handelsovereenkomst die nog gigantische ondernemingen nog grotere macht geeft, zwaar gewond is”, op de knieën gebracht door doorlopend wijdverspreid protest van het volk. TTIP werd verder getroffen doordat honderden documenten die uit de onderhandelingen gelekt werden, onthulden dat de realiteit nog erger zou zijn dan gevreesd en nu is de Franse regering gedwongen te suggereren dat ze de overeenkomst wellicht zal blokkeren. De documenten laten zien dat Amerika actief probeert Europese verordeningen inzake de veiligheid van consument en milieu af te zwakken. Om in de toekomst zelfs maar een verordening aan te kunnen nemen, zou de EU gedwongen worden om de Amerikaanse autoriteiten en Amerikaanse ondernemingen erbij te betrekken en op die manier de eigen nationale soevereiniteit inperken.
De macht van het volk was ervoor nodig. Leden van het Europese Parlement hebben blootgestaan aan krachtig lobbywerk van boze burgers. Zonder deze druk van het volk zou TTIP zeker zonder enige kritische blik aangenomen zijn – met rampzalige gevolgen. (Bronnen: euractiv.com; democracy now.org; BBC; The Guardian, VK)

Meerderheid mensheid voelt zich “wereldburger”
Volgens een onlangs gehouden opiniepeiling voelen meer mensen zich een “wereldburger” dan burger van het land waar ze wonen. Van de 20.000 mensen uit 18 landen die door het opinieonderzoeksbedrijf GlobeScan zijn benaderd, voelt meer dan de helft zich wereldburger – de eerste keer in de 15 jaar dat het onderzoek loopt, dat een meerderheid er zo over denkt.
Dit viel vooral op in ontwikkelingslanden als China, India en Nigeria. In rijkere, geïndustrialiseerde landen was er juist meer nationale vereenzelviging en was men meer geneigd de negatieve kanten van globalisering te zien. Het onderzoek toont een bemoedigende ontwikkeling naar meer acceptatie van gemengde huwelijken tussen etnische groepen, een welwillende opstelling ten aanzien van immigratie en een gevoel voor ‘wereldburgerschap’ zoals weerspiegeld in het nemen van verantwoordelijkheid voor wereldproblemen.
De opiniepeiling toont een algeheel beeld dat “beslist een positieve ontwikkeling is in de richting die de wereld neemt … naar een onderling meer verbonden samenleving”, aldus Lionel Bellier, directeur van GlobeScan (Bronnen: CommonDreams; The Christian Science Monitor)

Nieuwsagentschap voor jongeren in Bangladesh
In een gezamenlijk initiatief hebben het belangrijkste nieuwsagentschap van Bangladesh BDNews24 en UNICEF Bangladesh (het Kindernoodfonds van de VN) Prism in het leven geroepen – een nationaal platform voor kwetsbare kinderen aan de rand van de samenleving. Bij Prism kunnen kinderen hun zienswijzen naar voren brengen en deel worden van de niet-gedrukte media om beleidsmakers te bereiken en onderwerpen onder de aandacht te brengen die het leven van kinderen beïnvloeden. In de eerste fase van het initiatief zal Prism meer dan 100 jonge journalisten opleiden om hun eigen visie te ontwikkelen op hun rechten en de wereld om hen heen.
Prism stelt kinderen in staat letterlijk door hun eigen lens te kijken om hun rechten te verdedigen en ze een vaste plaats in de media te geven. De bedoeling is dat het project mettertijd onafhankelijk wordt en als een professioneel videonieuwsagentschap zoals APTN of Reuters gaat functioneren.
Prism ging op 10 april 2016 in zeven regio’s van Bangladesh met elk 15 vrijwillige verslaggevers van start. Het project duurt een jaar. UNICEF stelt 44.000 euro ter beschikking en het is de bedoeling om elke dag een videoclip uit te brengen.
In Bangladesh, waar 40 procent van de bevolking onder de 18 is, wil het initiatief jonge mensen de kans geven hun zorgen te uiten, hun verwachtingen te delen en – door het aandragen van oplossingen – een bijdrage te leveren aan beslissingen die belangrijk zijn voor hun leven, aldus Edouard Beigbeder, de vertegenwoordiger van UNICEF in Bangladesh.
De jonge journalisten brengen nieuws over zaken als milieu, cultuur, toerisme en ontwikkeling. De 17-jarige Mohammed Jahid Hasan Sumon werkt bijvoorbeeld als journalist voor Prism en brengt verslag uit over economie en milieu in de regio Gazipur, ten noorden van de hoofdstad Dhaka. Daar wordt industrieel afval gedumpt in de rivier Turag, die ooit helder water had en vol vis zat. Sumon bracht verslag uit over de gevolgen van de vervuiling van de rivier en berichtte dat de vissersdorpen door de vergiftiging hun bron van inkomsten verliezen. “Door mijn werk wil ik de mensen vertellen van de problemen in mijn streek en de verhalen van mijn vrienden en buren,” aldus Sumon, student aan het Bhawal Mirzapur College. Sumon schrijft zijn reportages zelf en vertelt dat hij de opleiding bij Prism gekregen heeft, zoals het omgaan met een camera en het presenteren van nieuws. (Bronnen: guardian.com; unicef; bdnews24.com)

Boodschap van Maitreya
Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en de getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking. Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid. Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid. Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden. Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden. Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen.
Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust.

Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe.
Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie. Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.

V. In zijn artikel ‘Werken voor de vrede’ (SN juli/aug. 2003) schreef uw Meester: “Het is daarom duidelijk hoe essentieel het is dat er vrede komt in het Midden-Oosten, hoe essentieel het is dat de Palestijnen echte rechtvaardigheid en een levensvatbaar thuisland krijgen. Dit is het belangrijkste probleem waar de mensheid momenteel voor staat. Nalaten dit op te lossen zou rampzalig zijn voor de Wereld.”
Met alle oorlogen die tegenwoordig in het Midden-Oosten en de Arabische wereld gaande zijn, is er nauwelijks enige aandacht voor de droevige situatie van de Palestijnen. De meeste mensen zouden zeggen dat het belangrijkste probleem in het Midden-Oosten de strijd tussen de soenni’s en de shi’iten is. Ziet de Hiërarchie de oplossing van de problemen van de Palestijnen nog steeds als “het belangrijkste probleem waar de mensheid momenteel voor staat”?
A. Ja.

V. Hoe kan een individu hulp verlenen in de vluchtelingencrisis? Wat kunnen we doen? Ik voel me hulpeloos, gefrustreerd en natuurlijk ook heel verdrietig als ik zoveel lijden zie.
A. Het is gezond verstand – als je erdoor geraakt wordt, vind je een manier en doe je wat je kunt om te helpen, op welke manier dan ook. Je zou ervan staan te kijken als je wist hoeveel bijstand Maitreya verleent in de hele situatie.

V. Worden de harten van de mensen door de recente bomaanslagen in Brussel geopend en wordt het proces van Maitreya’s verschijning er ook door versneld (zoals door de aanslagen in Parijs in november 2015)?68
A. Ja, tot op zekere hoogte.

V. Na de terroristische aanslag op de luchthaven Zaventem in Brussel werd een derde bom gevonden die niet was geëxplodeerd. Konden de Meesters voorkomen dat deze afging om de schade te beperken – aangezien het de grootste van de drie bommen was?
A. De Meesters hebben het niet voorkomen – het was een enorm geluk.

V. Evolueert onze beschermengel langs zijn eigen weg naarmate wij zelf evolueren?
A. Ja.

V. Is de beschermengel al aanwezig of ‘in de buurt’ ten tijde van de conceptie? Of begint het contact met de foetus wanneer de baby een bepaald punt in zijn ontwikkeling bereikt?
A. Hij is aanwezig vanaf de geboorte.

V. 1) Is de beschermengel ook onderworpen aan de Wet van Karma, evenals de persoon zelf? 2) Klopt het in dat geval dat we niet altijd door onze beschermengel beschermd kunnen worden, aangezien karma soms zijn uitwerking moet hebben in wat wij als een ongeluk zien?
. 1) Ja. 2) Ja.

V. Als dat het geval is, betekent dat dat we elke keer wanneer we incarneren onze relatie met dezelfde beschermengel (uiteraard onbewust) herstellen?
A. Ja.

V. In Raja Yoga of Occultisme schrijft H.P. Blavatsky (blz. 32-33, Engelse editie) over vier soorten Esoterische Kennis of Wetenschap: 1) Yajna-Vidya, kennis van de occulte krachten die in de Natuur gewekt worden door het uitvoeren van bepaalde religieuze ceremonieën en rituelen; 2) Mahavidya, de ‘grote kennis’, de magie van de kabbalisten en van de tantrika-verering, vaak tovenarij van de ergste soort; 3) Guhya-Vidya, kennis van de mystieke krachten van Geluid (Ether) … een daad van magie op basis van kennis van de krachten van de natuur en hun onderlinge samenhang; 4) Atma-Vidya, een term die door oriëntalisten eenvoudig vertaald wordt als ‘kennis van de ziel’, ware wijsheid, maar die veel meer betekent. Deze laatste is de enige vorm van occultisme welke door theosofen die ‘Licht op het Pad’ bewonderen in wijsheid en onzelfzuchtigheid nagestreefd zou moeten worden.” Zou Transmissie-meditatie een vorm van Atma-Vidya occultisme zijn?
A. Ja.

V. De term yoga zou eenheid betekenen. Kan meditatie gezien worden als een vorm van yoga voor eenheid tussen persoonlijkheid en ziel, in tegenstelling tot hatha-yoga die eenheid tussen het grofstoffelijk en etherisch lichaam nastreeft?
A. Ja.

V. In de Chinese geschiedenis bestaan veel verhalen over de Vijf Wijze Keizers: Huangdi, Zhuan Xu, Yao, Shun en Yu (circa 2852-2197 v.Chr.). Sommigen menen dat zij mythologische figuren zijn, maar hun hoedanigheden en eigenschappen lijken op die van Hermes, Zarathustra, Homerus of zelfs Krishna, en waarschijnlijk nog wel anderen op uw lijst van grote ingewijden. Heb ik gelijk dat al deze Vijf Wijze Keizers wel degelijk echte mensen waren? Waren sommige van hen Meesters?
A. Zij waren echte mensen – ‘verlichte’ mensen.

Bekend geluid
Op zaterdag 13 februari 2016 stond onze groep met een kraam buiten bij de ingang van de grootste openbare bibliotheek van Vancouver. Het is een goede plek want tijdens openingsuren loopt er een grote stroom mensen langs de kraam. Terwijl ik alleen bij de kraam stond, bleef een aantal mensen stilstaan, nam gratis materiaal mee en bleef even praten. Op een gegeven ogenblik was ik in gesprek met een jonge man toen ik drie mannen zag die op een afstandje stonden. Zij waren met elkaar in gesprek en keken en gebaarden zo nu en dan naar onze tafel. Ze kwamen dichterbij en keken naar het informatiemateriaal, namen er iets van en gingen weer terug naar waar ze stonden. Ik beëindigde het gesprek met de jonge man en ging weer achter de tafel zitten. Ik kon de drie mannen recht voor me zien staan en merkte dat mijn aandacht naar hen werd getrokken. Een man, ongeveer midden 30, was lang en was zo te zien Aziatisch; een jongere man was begin 20 en leek Indiaas; de derde man was eind 60 of begin 70 en zag eruit alsof hij ergens uit Azië kwam; hij droeg een bril en had grijzend haar. Ik kon niet horen wat ze zeiden, maar het was een rustig, ernstig gesprek, waarbij de oudere man het meest aan het woord was. De lange man leek sceptisch, maar niet emotioneel. De jonge man volgde alles intens en zei zo nu en dan wat. Soms maakten zij gebaren en keken naar onze tafel.Plotseling hoorde ik de oudere man “de Heer Maitreya” zeggen. Dit verraste me, omdat ik maar weinig mensen naar Maitreya heb horen verwijzen als “de Heer Maitreya”. Vanaf dat moment hoorde ik flarden van zijn conversatie. Hij zei: “Mensen denken dat Maitreya daar buiten is”, hij wees naar de lucht, “maar Hij is hier binnen” (hij legde zijn hand op zijn hart). Hij zei dat de Theosofische Vereniging niet geloofde in Maitreya, bovendien zei hij iets over Krishnamurti. De man leek een voordracht over Maitreya te houden voor de twee anderen. Het was iets wat ik nooit eerder had gezien: iemand die ik niet kende, die anderen over Maitreya vertelt. Ze waren er ongeveer 20 minuten en toen gingen ze vriendschappelijk uit elkaar, ieder in een andere richting. Terwijl ze weggingen begon ik me af te vragen of die drie mannen ‘bijzondere personen’ waren. Zou de Meester kunnen bevestigen of dat al of niet het geval was?
Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de drie mannen woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Goed einde
Op 12 december hield onze groep een evenement in de grootste openbare bibliotheek van Vancouver dat de hele dag duurde. We hadden een informatietafel in de hal net buiten de bibliotheek en we hadden ook een ruimte bened=20en gehuurd waarin we verschillende tentoonstellingspanelen hadden en doorlopende videofragmenten waarin Benjamin Creme verschillende aspecten van het Wederverschijningsverhaal besprak; het idee was dat we het publiek bij de informatietafel konden wijzen op deze ruimte om onze informatie verder te onderzoeken. Er waren daar ook groepsleden aanwezig om vragen te beantwoorden en meer informatie te geven. De hele dag door wisselden collega’s en ik elkaar bij de twee locaties af, zodat we een mogelijkheid hadden om in verschillende hoedanigheden met het publiek te communiceren. Tijdens die dag bleef een aantal mensen bij onze tafel staan. We hadden goede gesprekken met mensen die oprecht geïnteresseerd waren; sommige gingen naar de ruimte beneden en een man zei zelfs dat hij in de bibliotheek ging kijken of hij een paar van Benjamin Creme’s boeken kon vinden. Hij kwam later terug met drie boeken, gretig om ze te lezen en meer te leren. Maar we hadden ook een paar uitwisselingen met mensen die bijzonder agressief waren en tegen het eind van de middag had ik er echt genoeg van. Toen zag ik een groep van vier dichterbij komen. Ik was blij verrast door hun hartelijkheid en oprechte belangstelling, terwijl ze ons materiaal bekeken. De enige man van hen pakte een van Benjamin Creme’s boeken en begon er doorheen te bladeren. Ik begon hun te vertellen over Maitreya en de boeken van Benjamin Creme en zei dat ik in 1982 van deze informatie gehoord had en sindsdien betrokken was geweest bij de bekendmaking van dit verhaal aan het publiek, en voegde eraan toe: “Waarschijnlijk voor u geboren was.” Het kwam namelijk plotseling bij me op dat hij een heel jonge man was. Hij antwoordde dat hij in 1984 “op deze aarde was gekomen” en we lachten. Ik vertelde hun dat Maitreya pleit voor het samendelen van de hulpbronnen van de wereld als de manier om veel van onze problemen op te lossen. De man maakte een grapje van de naam van het tijdschrift, hij zei: “Internationaal Samendelen”. De andere vrouwen bij hem maakten enkele opmerkingen; de een verwees naar de klimaatbesprekingen in Parijs die net afgelopen waren. Plotseling werd ik overweldigd door de hartelijkheid van deze mensen en ik kon alleen maar zeggen: “Wat een aardige mensen zijn jullie. U heeft allen zulke mooie ogen.” Ze keken zo lief en sympathiek naar me, stralend zelfs, dat dat het enige was wat ik kon doen om mijn tranen tegen te houden, het raakte me zo diep. Dit klinkt misschien nogal gek en misschien was het ook de tegenstelling tussen hen en het laatste moeilijke gesprek dat ik had gehad, maar zij kwamen me voor als zulke fijne mensen. Een van de vrouwen bedankte me voor wat ik deed en de anderen wisselden woorden ten afscheid met me en zij liepen samen de bibliotheek in. Ik ging weer zitten om te overdenken wat er zojuist gebeurd was en ik had sterk de indruk dat deze vriendelijke mensen wellicht woordvoerders waren? Ik wil deze gelegenheid graag gebruiken om mijn diepe en oprechte dankbaarheid te uiten voor al het werk dat u heeft gedaan en nog doet.
J.W, Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vier mensen inderdaad woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Paaszegening
Op Paaszondag, 27 maart [2016] om twee uur ’s middags kwamen mijn twee kleindochters, beiden begin 20, onverwacht op bezoek. Samantha wilde mij op haar telefoon een app laten zien van een anoniem gebed” dat zij heel ontroerend vond. Het gebed spoorde ons aan de vluchtelingen te helpen en voor hen te bidden. We praatten en ik vergat om drie uur helemaal de Zegening de Heer Maitreya. We waren in de serre. Plotseling werd de hemel donker, er was een donderslag en bliksem verlichtte de kamer. Zij had het gebed op haar telefoon gevonden en terwijl we in de storm naar de verheffende woorden luisterden keek ik naar de klok en het was drie uur. We waren alle drie zichtbaar geschokt door wat we op dat moment gevoeld hadden. Het was alsof een wit licht de kamer had gevuld en onze lichamen. Werden we gezegend, beste meneer Creme? Het voelde wel zo, maar verbeelding kan een hoge vlucht nemen! Oprechte dank voor alles wat u voor de mensheid doet.
L.L, Brighouse (West Yorks, England, =VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een zegening van Maitreya was.

Gouden gratie
Ik kreeg een bericht van Tony Walker(medewerker van oudsher die regelmatig brieven over Maitreya in de plaatselijke krant van Congleton schrijft) die nu in het Leighton-ziekenhuis in Crewe ligt. Hij vertelt het volgende verhaal. Tony zegt dat op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, een “priester” in prachtige gewaden aan zijn bed in het ziekenhuis was gekomen en hem een “schijfje” (hostie) had gegeven, en zei dat het het lichaam en bloed van Jezus was. Tony vroeg de priester: kende hij Benjamin Creme en wist hij van het goede nieuws van Maitreya? De priester antwoordde onmiddellijk: “Wij horen bij hem!” We vroegen ons af of hij misschien bezoek van een bijzondere persoon heeft gehad. I.L.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘bezoeker’ een “heel speciale priester’ was een van de heilige mannen die door de gratie van Maitreya gezonden worden en gevraagd om Tony te helpen vanwege zijn langdurige ondersteuning van het werk.

Maitreya’s Lichtschip
Op vrijdag 2 oktober 2015, na de Transmissie-meditatie, zagen we laag aan de hemel een ster. We keken er een poosje naar en zagen dat hij zich verplaatste, van kleur veranderde en omringd werd met wat lichtflitsen leken. Toen we een camera gingen halen, was hij jammer genoeg verdwenen. Kan dit Maitreya’s lichtschip geweest zijn?
M.otN. en N.B, Bilthoven.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp inderdaad Maitreya’s Lichtschip was.

Zware tijden
Voordat de bijeenkomst van de Duitse groep op 5 februari 2016 begon, deelden we flyers uit in de stad Neurenberg. Toen een Aziatische vrouw met lang zwart haar een Welt im Wandel (kwartaalblad) aannam, vroeg zij waarom we daar stonden. Op onze posters stond S.O.P (SOS Planeet Aarde) en Maitreya’s prioriteiten als samendelen en rechtvaardigheid.
Zij zei dat ze het niet begreep omdat we Duitsers waren, een goed leven hadden en de Duitse industrie nog goed verkocht; waarom ons zorgen maken? Ik wist niet zeker of ik begreep dat het haar niet kon schelen, maar ze bevestigde dat. Ik antwoordde dat ik vond dat de prijs voor het goede leven te hoog was, aangezien wij lucht, water en de grond, de fundamenten van het leven, vergiftigden.
Nadat we het kort over politiek, economie en het milieu hadden gehad, zag ik nog steeds een vraagteken in haar blik en ik kreeg even het gevoel dat ik op de proef werd gesteld. Dus vertelde ik haar over de geweldige steun die we van Maitreya en de Meesters zullen krijgen, zodra er voldoende mensen naar voren komen. Zij knikte was ik geslaagd voor de test en zei tweemaal dat ze vond dat we goed werk deden.
Vanwege die verandering van gedachte en de test vroeg ik me af of zij wellicht een woordvoerder voor een Meester was. Ook vraag ik me af of ik haar eerder in ons gesprek had moeten vertellen over de Geestelijke Hiërarchie.
M.N., Stolpe (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Bemoedigend
Onlangs herinnerde ik me een ervaring van enkele jaren geleden toen ik aan het ‘posteren’ was =voor een van onze groepsevenementen. Ik reed van huis naar een van de populairste buurten van de stad. Terwijl ik een brug overging zag ik een jongeman met lang krullend haar, en een enorme stralende glimlach, die vanaf de andere kant de brug over liep. Hij leek me aan te kijken en ik lachte terug. In een paar minuten had ik mijn bestemming bereikt, ongeveer twee kilometer verderop de weg af. Ik begon posters op te hangen. Achter me hoorde ik een stem: “Maitreya! Geweldig!”. Ik draaide me om, het was dezelfde persoon die ik eerder op de brug had gezien. Ik zei dat hij zou moeten komen kijken en ging verder. Terwijl ik me geïnspireerd voelde, vroeg ik me af hoe hij in zo’n korte tijd twee kilometer afgelegd kon hebben om wat bemoediging te geven. Was hij een Meester of een van hun woordvoerders?
B.N., Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jongeman een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Naamcontrole
Op zondag 13 december 2015 waren we bezig met de voorbereidingen voor de openbare Transmissie-meditatieworkshop, de laatste van het jaar, in het Salisbury-centrum in Edinburgh. We begonnen een beetje later dan anders vanwege een paar laatkomers twee van hen waren jonge mannen die tijdens de hele workshop rustig op hun stoel zaten. Beiden waren sportief gekleed en stelden geen vragen, maakten geen opmerkingen en straalden onthechting uit. Aan het eind van de workshop stelden zij zich voor als ‘Chris’ en ‘Daniël’ toen een van de aanwezigen daarop aandrong.
Onderweg naar de workshop hadden Anna en ik het over het verhaal van Daniël uit de bijbel gehad en toen de workshop afgelopen was, vroegen we ons af of deze twee jongemannen misschien ‘bijzondere’ personen geweest waren?
Anna moest tijdens de groepsmeditatie, die onderdeel van de workshop was, denken aan de naam Chris/Christiaan/Christus.
C.P.en A.S., Edinburgh (Schotland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze woordvoerders, discipelen van de Meester Jezus waren.


Op 20 maart 2016 werd een reusachtige UFO dicht bij de zon gefilmd door het Zonne- en Heliosfeer-observatorium (SOHO) van NASA.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp een gigantische ufo was van Mars.)

Deze foto, in maart 2016 door Ian Warne in Hayle (Cornwall, Engeland) genomen, laat een engelachtige figuur van licht in de lucht zien. (Bron: Cornish Guardian, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Hij dit teken Zelf manifesteerde.)


Ingezonden door S.W. uit Los Angeles (Cal., VS). Dit kruis van licht schijnt al bijna vier jaar lang in haar badkamerraam. Ze schrijft: “Hoewel het op de bijgesloten foto niet zo lijkt, is het tamelijk groot en beslaat het het gehele raam.
Samara is al 20 jaar lang betrokken bij Transmissie-meditatie en heeft eerder ook een kruis van licht in haar huis gehad.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit kruis van licht door Maitreya werd gemagnetiseerd.)


Deze foto (rechts) op 25 november door Y.D.-M. uit Parijs, genomen bij de Pergola in Hampstead Heath (noord-Londen), vertoont een lichtkolom.Geachte redactie,
Deze foto’s werden in oktober 2015 binnen enkele minuten achter elkaar genomen toen wij een goede vriend in Biel (Zwitserland) bezochten. Op de achtergrond van een van de foto’s is het Bielermeer te zien. Na ontwikkeling was op alle foto’s een lichtkolom te zien. Waren de lichtkolommen een zegening?
Ingezonden door T.W., W.N., J.A., Regensburg (Duitsland)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat alle lichtzegeningen van de Meester Jezus zijn.)


Foto op 27 januari 2016 genomen door M.T. bij Honchou (Higashimurayama-shi, Tokio, Japan).


Luis Almada uit Asunció (Paraguay) plaatste deze foto op de Facebook-pagina van een vriend. Genomen tijdens de reis van de paus naar Paraguay in juli 2015, de foto laat een schitterende lichtstraal boven het hoofd van de paus zien. (Bron: facebook.com/ligadocosmico)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een zegen was van Maitreya.)


Geachte redactie,
Ik was onlangs in onze plaatselijke supermarkt toen mijn aandacht naar deze grapefruit werd getrokken die zich bovenop een stapel grapefruits bevond. U kunt zien waarom – hij had een vreemde spiraalvormige tekening. Ik kocht hem en nam hem mee naar huis, en nam er meteen deze foto van. Hij smaakte overigens bijzonder lekker. Was dit een of ander teken?
H.v.B., Amsterdam.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het patroon op de vrucht door een vertegenwoordiger van de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)


UFO boven Essex (VK) in februari 2016 genomen door Simon Ives.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ufo een ruimtevaartuig was van Mars.)


Deze foto van J.P., uit Amsterdam, in november 2015 genomen, werd door zijn vrouw N.d.G. ingezonden en zij vraagt of er een zegening op de foto te zien is?
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een zegening is die afkomstig is van de Meester Jezus.)


Geachte redactie,
Ik kocht op mijn verjaardag op 10 oktober 2015 een bos zalmkleurige rozen voor mijzelf. Ik verdeelde ze over twee dunne vazen en zorgde goed voor ze. Ik kan altijd lang van mijn bloemen genieten. Na anderhalve week toen de rozen aan het verwelken waren en ik ze weg wilde gooien, zag ik dat drie bloemen nieuwe zijtakken met nieuwe bladeren uit de hoofdtak ontwikkelden, terwijl de oude takken en veel bladeren al dood waren. Bijgesloten is een foto die duidelijk de roodachtige en lichtgroene nieuwe takken en bladeren, en de donkergroene wegkwijnende bladeren en de oude roos laat zien. Ik was verbaasd omdat ik zoiets als dit met bloemen nooit heb meegemaakt. Dus hield ik deze drie bloemen in de vaas en ze bleven groeien, meer takken en grotere nieuwe bladeren en geen teken van groeiende wortels. Dit ging ongeveer een maand lang zo door. Was dit een wonder?
S.W., Roosendaal.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de nieuwe scheuten een wonder was van de Meester Jezus.)

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De groei van bewustzijn’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en de boeken van Benjamin Creme.

Aan alle kanten doemen de voortekenen op van grote veranderingen, die een gevoel van verwachting scheppen dat bijna tastbaar is. Overal komen nieuwe ideeën naar voren, worden nieuwe patronen gevormd, wordt een nieuwe en gezondere benadering van het leven bepleit. Dit alles wijst erop dat de mens gereed is voor een grote stap voorwaarts, wat het gevolg is van een uitbreiding van bewuste gewaarwording. De mens groeit dagelijks in formaat. Ondanks de uiterlijke verschijnselen, in weerwil van de lelijkheid en wreedheden die zich alom voordoen, begint de innerlijke goddelijkheid van de mens geleidelijk uit te stralen, wat vreugde brengt in het hart van Ons die aan de innerlijke zijde van het leven werken. Spoedig zullen de mensen zien dat zich een nieuwe tijd aandient, dat een nieuw tijdvak begint, dat er een nieuwe, wezenlijke verschuiving in het menselijk bewustzijn plaatsvindt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Overvloedig leven’)

Waar je ook kijkt, overal in de wereld vindt Mijn Boodschap weerklank. Het beginsel van Samendelen, fundamenteel voor het menselijk leven, houdt het denken van de leiders bezig. Een steeds grotere groep van zulke ontwaakte mensen laat de grondtoon klinken van de Nieuwe Tijd. Met blijdschap zie Ik daarom hoe Mijn arbeid weerklank vindt. Vrienden, ook jullie kunnen het Samendelen in je leven tot uiting brengen; dit goddelijk beginsel hoort beslist overal te gelden. Leer jullie kinderen, de kleinen, samen te delen, en stel hen in staat het Goede aan te kweken. Mijn taak is alle mensen te verlichten; onwetendheid om te zetten in ware kennis en waar geloof; de mensen te leren dat achter al wat zij zien de Ene Werkelijkheid staat, en hen zo tot God te brengen. (Maitreya, Boodschap nr.127)

Naarmate we beseffen wat de aard van de samenstelling van de mens en het doel van het leven op planeet Aarde is, naarmate de wereld steeds meer één wordt door samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zullen steeds meer mensen in zichzelf de behoefte voelen om te weten wie zij zijn, wat het doel is van hun leven enwat hun punt in evolutie is.Mensen zullen veel over evolutie spreken, wat de belangrijkste factor op planeet Aarde zal worden. De evolutie van het menselijk bewustzijn en de ontwikkeling van alle natuurrijken zullen het denken en het doel van mannen en vrouwen overal ter wereld beheersen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De mens is een smeltkroes waarin een nieuw Wezen wordt geschapen. In de vurige hitte van ervaring leert hij geleidelijk aan Gods wegen. De eerste stappen zijn wellicht langzaam en pijnlijk, maar mettertijd zal het tempo versnellen. Openbaring na openbaring zal zijn bewustzijn verruimen, leidend tot een crescendo van creativiteit en kennis. Dan zal de mens onthuld worden als een Zoon van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Grote Moeder’)

Zeer wel ken Ik de problemen die de mensheid kwellen. Zeer wel zie Ik de noodzakelijke veranderingen. Maar ook zie Ik in de mens het verlangen om te weten, om zijn bewustzijn te verheffen, en door de wolken heen te zien. Deze drang naar kennis is de grootste gave van de mens. Wanneer de mensen de Weg tot God kennen, zal deze gave opbloeien in grootse scheppingskracht. (Maitreya, Boodschap nr.9)

Het is die groei van bewustzijn, die activiteit van opwaartse evolutie die, door een verfijning van zijn aard tot een steeds hogere frequentie, een steeds hogere trilling, de evolutie zčlf is. Dit leidt tot geleidelijke uitbreiding van kennis van wat is en wat zou kunnen zijn; het is scheppend. Dit is het diepste wezen van de ziel: creativiteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Over de hele wereld groeit het inzicht dat de mensheid een diepgaande verandering in bewustzijn ondergaat. Dit weerspiegelt zich op vele manieren, niet het minst in de inspanningen om de aard van het bewustzijn zelf te verkennen, om het verband te onderzoeken tussen bewustzijn, denkvermogen en brein, en om het effect te bestuderen dat deze drie, alleen of tezamen, kunnen hebben op de materie en de wereld der natuur. De oude, mechanistische zienswijzen omtrent de natuur en de krachten die daarin werkzaam zijn, verdwijnen snel en er daagt een nieuw besef van de eenheid die aan alle openbaring ten grondslag ligt. Het denkbeeld dat alles energie is, dat energie en materie verschillende toestanden zijn van één werkelijkheid en kunnen worden beďnvloed door gedachte, wordt steeds meer op grote schaal aanvaard en verandert de kijk van de mens op het leven. De verlichting neemt snel toe en spoedig zullen de methoden en technologie worden gevonden om dit feit aan te tonen. Dit is van grote betekenis voor de toekomstige evolutie van het ras. Bij het binnengaan van de nieuwe tijd wordt een nieuwe urgentie gevoeld om de uiterlijke en de subjectieve werelden te onderzoeken en om de relatie te begrijpen tussen deze twee aspecten van de schepping. Vele wetenschappers over de hele wereld sturen hun onderzoek in die richting, gedreven door de behoefte om hun intuďtieve overtuiging dat alles met elkaar samenhangt, aan te tonen en te bewijzen. De aanvaarding van een bovenpersoonlijk zelf, of ziel, wint geleidelijk terrein en leidt tot een nieuwe synthese in de menselijke kijk op de werkelijkheid. Uiteindelijk zal de gemeenschappelijke grond voor al deze onderzoekingen liggen in het besef dat bewustzijn het kenmerk is van de ziel, dat het denkvermogen en brein kanalen zijn, voertuigen voor de openbaring ervan, en dat er geen onderbreking of scheiding bestaat in de schakels die hen verbinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Groei van bewustzijn’)

De mens heeft ver te gaan, want hij stamt af van de hoogste Bron. In alle mensen huist een God. Die God is jullie ware Zelf. Mijn taak zal zijn om dat Goddelijk Wezen in jullie vrij te maken en zo een Goddelijk Plan te voltooien. (Maitreya, Boodschap nr.54)

De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht hebben in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene op de andere dag. Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een geschenk van de Allerhoogste’)

Juist de ontwikkeling van deugden als liefde, rechtschapenheid, waarheid, enzovoort, brengt de beheersing tot stand die nodig is voor inwijding op ieder niveau. Het leven brengt ons in feite de noodzaak bij van juiste menselijke verhoudingen. Wanneer deze bereikt zijn, komen de deugden vanzelf tot uiting en wordt inwijding mogelijk. Inwijding gaat eigenlijk om uitbreiding van bewustzijn, en die vloeit voort uit juiste activiteiten in het leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Door de eeuwen heen heeft de mens steeds het licht gezocht dat hij achter zijn onwetendheid en angst bespeurt. Bedreigd door donkere en ontzagwekkende rampspoed, werkelijk of verbeeld, keert hij zich instinctief naar binnen, roept hij het licht aan van zijn ziel en zoekt daarin zijn leiding. Zulk handelen is slechts natuurlijk, want diep in het bewustzijn van iedere man, vrouw en kind ligt het besef een ziel te zijn. Naarmate vooruitgang wordt geboekt op het evolutiepad verdiept die zekerheid zich, wordt de bewuste verbinding tussen de ziel en haar voertuig versterkt, en wordt het licht van de ziel sneller gevonden en gekend. Zo groeit het licht van inzicht. De mensheid staat nu op de drempel van een tijdperk waarin dat licht van bewustzijn zich in toenemende mate zal manifesteren, zich op elk gebied van het menselijk streven zal uitdrukken als een groeiend besef van de betekenis en het doel van het leven op de Planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het tijdperk van licht’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat zich thans in jullie midden een eenvoudige Man Gods bevindt, een mens als andere mensen, maar Eén die sinds lang vervlogen tijden een zeker Pad heeft gevolgd, die dat Pad goed kent en jullie daarop kan leiden. Dat Pad tot God, Mijn vrienden, is de Schat die Ik voor jullie in handen houdt. Open je hart en denken voor deze mogelijkheid, en bereik het doel. De Weg is eenvoudig, de Weg is zeker. Mijn Lering zal jullie daarheen leiden. (Maitreya, Boodschap nr.93)

Evolutionaire vooruitgang betekende tot nu toe het ontwikkelen van individualiteit. Individualiteit moet bereikt worden voor ze kan worden overwonnen. Het krachtige, zichzelf dienende, sterk geïntegreerde individu moet uiteindelijk plaats maken voor de werelddienaar. De essentie van het Waterman-bewustzijn is het denkbeeld van de groep… De sleutel tot deze verandering van bewustzijn is liefde en, door liefde, dienstbaarheid. Wanneer je dient, raak je steeds meer gedecentraliseerd tot je tenslotte volledig vereenzelvigd bent met dat wat je dient: de mensheid, en dan met de schepping zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

In de gehele geschiedenis is er nooit een tijd geweest als de huidige. Nooit, in alle cycli die hun stempel hebben gedrukt op de evolutie van de mens, was er eenzelfde mogelijkheid voor verandering. Deze tijd is daarom uniek. Ze duidt op een verandering in bewustzijn die zo dramatisch en vérstrekkend is, dat nieuwe begrippen en woorden bedacht moeten worden om de mens te beschrijven zoals hij zal worden. De belangrijkste factor in deze ingrijpende gebeurtenis zal de invloed zijn van de Oudere Broeders van de mens, de Meesters van Wijsheid, geleid door Maitreya, de Christus en Wereldleraar. De invloed die Hun Grote Aantocht zal hebben op het leven, het denken en het gedrag van de mensen kan onmogelijk worden overschat. Vele malen hebben jullie gehoord dat de mens een God in aanleg is; dit is geen holle frase maar juist de waarheid over de aard en het Wezen van de mens. Het is slechts een kwestie van tijd tot die waarheid wordt ervaren en duidelijk voor allen wordt uitgedrukt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende Goddelijkheid’)

Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken van de paus en de dalai lama.

Paus Franciscus

Een boodschap van hoop
In zijn traditionele ‘Urbi et Orbi’-toespraak op paaszondag verkondigde paus Franciscus een hoopvolle boodschap, waarin hij de mensen opriep om zich niet te laten ‘gevangennemen’ door angst en pessimisme. Terwijl hij buiten het Vaticaan een menigte van duizenden toesprak, verzocht Zijne Heiligheid de wereld om de “wapens van liefde” op te pakken om het “wrede geweld” van terrorisme te bestrijden. “Laten wij duisternis en angst geen kans geven ons af te leiden en onze harten te overheersen,” zei hij.

Moge [Jezus] ons tijdens dit Paasfeest nader brengen tot de slachtoffers van terrorisme, die blinde en wrede vorm van geweld die voortdurend tot bloedvergieten leidt in verschillende delen van de wereld… De paasboodschap van de herrezen Christus, een boodschap van leven voor de gehele mensheid, weerklinkt door de eeuwen heen en moedigt ons aan om de mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een beter leven, de immer groeiende stroom migranten en vluchtelingen – onder wie vele kinderen – die vluchten voor oorlog, honger, armoede en maatschappelijke onrechtvaardigheid, niet te vergeten. Maar al te vaak vinden deze broeders en zusters van ons de dood onderweg, of anders, afwijzing door degenen die hun een warm welkom en hulp zouden kunnen bieden.
”De paus riep ook op tot dialoog tussen Israël en de Palestijnen, en resoluties voor het beëindigen van de conflicten en politieke spanningen in Jemen, Syriëch en veel andere ontwrichte landen in de wereld. Hij sprak de hoop uit dat er baanbrekend beleid zal komen om de slachtoffers van conflicten en andere noodsituaties te beschermen, in het bijzonder degenen die vervolgd worden vanwege hun etniciteit of religie.
(De paus, Sint-Pietersplein, 27 maart 2016. Bronnen: bbc.co.uk; en.radiovaticana.va/news)

“Ons onverschillige en verdoofde geweten”
In een toespraak tot tienduizenden katholieken tijdens de dienst op Goede Vrijdag in het Colosseum in Rome wees paus Franciscus op het lot van de duizenden vluchtelingen die hun leven riskeren om Griekenland te bereiken:
“O kruis van Christus, vandaag zien wij u in de Middellandse en Egeïsche Zeeën die allesverslindende kerkhoven zijn geworden, weerspiegelingen van ons onverschillige en verdoofde geweten.”
Eerder op de dag waste hij de voeten van vluchtelingen, onder wie ook moslims, in een opvang buiten Rome – een welkomstgebaar in een tijd van toenemend anti-moslim- en anti-immigratiesentiment na de aanslagen in Brussel en Parijs. De paus bekritiseerde “terroristische daden die worden uitgevoerd door gelovigen van sommige religies, waarbij zij de naam van God besmeuren en de heilige naam misbruiken om hun ongekende geweld te rechtvaardigen”. Hij beklaagde zich over de “wapenhandelaren die de oorlogsmachine voeden met het bloed van onze broeders en zusters” en sprak zich in sterke bewoordingen uit tegen “de verraders die een ander, voor dertig zilverstukken, de dood injagen.”

(De paus, Rome, 25 maart 2016, Bronnen: catholicnewsagency.com; theguardian. co.uk)

De dalai lama

De eenheid van de mensheid”
“We hebben het over de toekomst van de mensheid. Ongeacht hoe zwak onze stem lijkt, is het van groot belang dat wij ons uitspreken.Wij hebben te maken met vele problemen. Tijdens mijn leven heb ik voortdurend conflicten en bloedvergieten meegemaakt, die aan miljoenen het leven hebben gekost. Wij moeten ons afvragen waar we de fout zijn ingegaan, aan welke eigenschappen het ons ontbreekt en waarom schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Het beantwoorden van deze vragen en het creëren van vrede vraagt om wijsheid en mededogen. Hoewel ik een boeddhistische monnik ben, lijkt het me onwaarschijnlijk dat alleen gebed tot wereldvrede zal leiden. Wij zullen er zelf enthousiast en met zelfvertrouwen voor in actie moeten komen.”
Hij sprak over de problemen van klimaatverandering en de wereldeconomie, en benadrukte dat deze zich niet aan landsgrenzen houden. Het benadrukken van secundaire verschillen, zoals ras, religie, nationaliteit en geslacht, voedt onze neiging om mensen te verdelen in ‘wij’ en ‘zij’. Dit is een gemakkelijke voedingsbodem voor conflict. Als wij de menselijke eenheid niet uit het oog verliezen en elkaar zien als broeders en zusters, kunnen wij het menselijk vermogen tot geweld overwinnen, benadrukte hij.
(Dalai Lama, ‘Nobelprijswinnaars over mensenrechten’, VN mensenrechtenraad, Genève, Zwitserland, 11 maart 2016. Bron: dalailama.com)

Vrede – “We moeten het zelf tot stand brengen”
“Door op zoek te gaan naar vrede lossen wij de conflicten niet op, we zullen altijd met problemen te maken hebben, maar we moeten leren ze op te lossen door middel van dialoog. Dit is belangrijk als we deze eeuw het bloedvergieten van de 20e eeuw willen vermijden. Wij hebben schijnbaar honderden jaren gebeden voor vrede, zonder noemenswaardige resultaten. Wij moeten het zelf tot stand brengen.
“Soms zeg ik grappend dat als wij Jezus Christus of de Boeddha zouden ontmoeten en hen om hulp zouden vragen om vrede in de wereld te creëren, zij ons misschien zouden vragen wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor onze problemen. Het antwoord is dat wij dat zelf zijn en het onze verantwoordelijkheid is om ze op te lossen. Met oprechte motivatie, intelligentie en mededogen, rekening houdend met korte- en langetermijn oplossingen, moeten wij bereid zijn tot overleg. Dat is, denk ik, een realistische aanpak.” (Dalai Lama, ote De wereld die wij scheppen’ discussie, Universiteit van Wisconsin-Madison, VS, 9 maart 2016. Bron: dalailama.com)

“Wij kunnen de wereld vreedzamer maken”
Wij staan nog steeds aan het begin van de 21ste eeuw en ik ben er van overtuigd dat wij, als we dat proberen, de wereld voor het einde van deze eeuw vreedzamer kunnen maken. We moeten het proberen. De menselijke populatie groeit en klimaatverandering grijpt om zich heen. Daar komen nog andere problemen bij. Geweld barst uit, omdat onze negatieve emoties op hol slaan. Zo zijn mensenrechtenschendingen het gevolg van bepaalde oorzaken en wij moeten nagaan wat die oorzaken zijn. Ze houden verband met woede en een gebrek aan respect. Wij kunnen deze tegengaan door barmhartigheid en zorg voor anderen aan te kweken… Het veranderen van de wereld hangt af van degenen onder jullie die jong zijn en nu een poging doen op basis van een visie.”
(Dalai Lama, American Embassy School, New Delhi, India, 8 April 2016. Bron: dalailama.com)

Hemelse en aardse openbaringen over gezondheid
boekbespreking door Betsy Whitfill

Toen loodgieter Tommy Rosa op een avond in maart 1999 in Bronx, een wijk in New York, van de stoep afstapte, maaide een auto hem neer en stoof weg de nacht in. Alleen Carlos, van de winkel aan de overkant van de straat, hoorde het, keek naar buiten en zag een doorschijnende heldere witte vorm opstijgen uit de donkere massa die op straat lag. Hij belde de eerste hulp.
Doktoren legden Tommy’s lichaam aan de monitoren vast op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis waar hij lange tijd in coma lag. Gedurende die tijd zegt Tommy, “ging hij naar de hemel”, waar zijn Leraar hem waarheden leerde die de gezondheid en het geluk konden herstellen voor hen die ze in praktijk brengen.
Nadat Tommy in zijn lichaam was teruggekeerd, ontmoette hij tijdens zijn langdurige herstel de cardioloog en psychotherapeut dr. Stephen Sinatra uit New York, die grote belangstelling had voor bijna-doodervaringen, die hij gedurende zijn 40-jarige praktijk in kaart had gebracht. Dit boek is het resultaat van hun samenwerking: Tommy’s openbaringen vallen samen met de waarheden die dr. Sinatra’s medische ervaring aantoonde: door onze houding, relaties en gewoonten te transformeren kunnen we ons lichaam genezen, onze angst voor de dood uitbannen en vreugdevol leven.
Tommy’s beschrijvingen van zijn hemelse ervaringen zijn prachtig en gedetailleerd: “Ik ben in een ruimte, en het heldere licht dat me hier bracht, wordt geleidelijk zwakker. Terwijl ik bij mijn positieven kom kijk ik naar beneden en besef dat ik niet kan zien of voelen dat mijn voeten de grond raken… Niets van dit alles voelt raar of beangstigend – het voelt natuurlijk. Het is geweldig!” Snel komt er een man vervuld van licht naar me toe: “Zijn ogen zijn onweerstaanbaar mooi. Ze zijn heel zacht bruin en kalmerend en lijken door me heen te zien maar op een heel vriendelijke manier… Het lijkt alsof hij een baard van drie weken heeft maar die groeit heel regelmatig en ziet er niet slordig uit… Hij kent mijn naam!… Ik weet instinctief dat ik hem kan vertrouwen. Ik ben veilig. Zelfs meer dan veilig. Ik voel een diepe en volmaakte liefde van deze man in me stromen.”

“Vrijwel meteen begint mijn ‘Leraar’, zoals ik hem zie, me mijn nieuwe omgeving te laten zien. We bewegen ons van de ene plaats naar de andere, door middel van dezelfde tunnel van licht als waarmee ik kwam.”

Verbondenheid
Tommy vertelt dat zijn leraar locaties creėerde waarin hij acht openbaringen van waarheid kon ervaren om in zijn aardse leven aan anderen door te geven: Verbondenheid, Vertrouwen, Vitale Kracht, Aarden, de Tempel van het Lichaam, Positiviteit, Zelf-liefde en Doel. Dr. Sinatra bespreekt het wetenschappelijk onderzoek van iedere openbaring vanuit medisch perspectief en geeft een reeks richtlijnen om iedere openbaring in het eigen leven toe te passen. Terwijl hij zich door de hemel beweegt ervaart Tommy verbondenheid met de natuur, wat hij nooit eerder gevoeld heeft – echte onderlinge verbondenheid gepaard gaande met een overweldigende “onvoorwaardelijke liefde”. Zijn leraar legt de openbaring van het verbonden zijn uit – dat alles, zichtbaar en onzichtbaar, verbonden is met al het andere en dat het een levende goddelijke onderlinge verbondenheid is.
We leven in een zee van trillingen, toch hebben we ieder individuele talenten en gaven die we moeten ontdekken en delen met anderen, en daarbij oefenen we onze onderlinge verbondenheid uit voor de verbetering van het geheel. De twee belangrijkste gaven zijn de goddelijke vonk die alle levende dingen tot eenheid en onderlinge verbondenheid brengt, en de vrije wil. Goede dingen denken en een leven leiden van dienstbaarheid voeden je goddelijke vonk, en scheppen een innerlijke gloed van liefde die aantrekt en geluk schept in iedereen om ons heen. De gave van de vrije wil stelt ieder van ons in staat door keuze – door vallen en opstaan – ons eigen pad naar geestelijke evolutie te vinden en zo op een unieke plek te komen, goed of slecht, om te leren van onze successen en mislukkingen…
Om de openbaring van vertrouwen te ervaren, neemt Tommy’s leraar hem mee naar een oceaan. Terwijl ze het water inlopen ziet Tommy veel waterdieren langs zweven en voelt de verbondenheid, maar beseft dat zijn Leraar is verdwenen. Plotseling naderen donkere vormen, grote witte haaien met open bekken. Tommy raakt in paniek en hoort een krachtige stem zeggen: “Heb geen angst”. Tommy heeft een sarcastische gedachte en hoort de stem weer: “Heb geen angst”. Nadat hij zijn ogen had gesloten om zijn kalmte te herwinnen, opent Tommy ze en ziet dat de haaien verdwenen zijn en dat zijn Leraar is teruggekeerd.
Zijn Leraar legt uit dat angst een negatieve energie schept die, vanuit zijn aard, juist datgene aantrekt waar we bang voor zijn. Angst is gebrek aan vertrouwen. In zijn medische interpretatie legt dr. Sinatra uit dat zijn klinische observaties de reėle kracht van optimisme en hoop ondersteunen; beide zijn vormen van vertrouwen die de eigen genezende macht van de patiėnt over de ziekte mobiliseren en de gezondheid zelfs tegen alle verwachtingen in herstellen…

Vitale kracht
Zijn leraar vertelt Tommy dat het lichaam een huis is, een tempel voor de ziel, en dat het zijn taak is het huis schoon en gezond te houden, zodat de ziel in ervaring kan groeien. We kunnen onszelf ziek en ongelukkig maken, schrijft Tommy, maar we kunnen ook onze gewoonten veranderen en weer gezond worden.

Het lichaam als tempel
Tommy’s leraar neemt hem mee naar een mooie buurt met stenen huizen en straten omzoomd met bloemen en legt “de openbaring van de vitale kracht” aan Tommy uit. Er is een vitale kracht, of levenskracht, zegt hij, die leeft in de mitochondriėn van ieder van onze cellen en als trilling door ons heen stroomt. Deze kracht beschermt ons tegen ziekten en infecties, tegen veel chronische aandoeningen en zelfs tegen ouder worden. Maar het niveau van die trilling stijgt en daalt gedurende ons leven afhankelijk van onze dagelijkse keuzes van voedsel, omgeving, gedachten en gevoelens. Gezonde keuzes voeden onze mitochondriėn en vergroten onze trilling. Door een hoge trilling te handhaven kunnen we ziekte uitschakelen voordat die zich in ons lichaam nestelt en de natuurlijke helende krachtcentrale vergroten die in onze lichamen is ontworpen…
Verder zegt zijn leraar: “Jullie gedachten zijn ook daden. Ze veroorzaken een keten gebeurtenissen, positief of negatief, alsof het fysieke daden waren. Weet ook dat iedere gedachte die jij en ieder ander heeft, hier in de hemel wordt opgetekend en dat je ervoor verantwoordelijk bent. Je bent het geheel van je gedachten en daden.” Zoals velen zich beginnen te realiseren maken die gedachten en daden ons leven tot wat het is…

“Jezus de Christus”
In het hoofdstuk ‘De openbaring van zelf-liefde’ legt zijn leraar Tommy uit wat het is om jezelf lief te hebben zonder ego, onvoorwaardelijk. Deze zelf-liefde, zegt hij, is de essentie van de verbinding met goddelijke liefde, die de bron van wonderen en vreugde in het leven is. Het ego, dat voldoening en beloning eist, is, samen met angst, de bron van alle vernietiging in het leven, van alle oorlogen, alle haat, boosheid en bedrog. Deze “tweelingkrachten van vernietiging” zoals de leraar ze noemt, zijn de gevolgen van afscheiding van God. De oplossing moet daarom zijn terugkeren naar de goddelijke liefde en onszelf en anderen echt vergeven. Dr. Sinatra bespreekt de lichamelijke gevolgen van liefde en van het tegenovergestelde, misbruik en verwaarlozing, door verslag uit te brengen van wetenschappelijke onderzoeken en zijn eigen klinische ervaring die Tommy’s openbaring van zelf-liefde ondersteunen.
Op Tommy’s vraag naar het doel van het leven antwoordt zijn leraar hem eenvoudigweg: “… geestelijk groeien. Leef door het hart… word een voorbeeld van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde … deel je talenten. Leven door het hart verhoogt je trilling genoeg om een optimale, levendige goede gezondheid te handhaven.” Maar, voegt de Leraar eraan toe, fouten zijn normaal en te verwachten. Zie ze maar als kansen voor zelfverbetering. Vergeef jezelf en anderen en je zult je zelf-liefde, je trilling, je gezondheid en vreugde verhogen.
Helemaal aan het eind van zijn verblijf in de hemel vraagt Tommy zijn Leraar naar zijn naam. “Jij kent me als Jezus de Christus.” Stomverbaasd vraagt Tommy dan: “Als u Jezus bent, wie is God dan?” Jezus legt uit dat God alomtegenwoordig is, “al wat is,” en in iedere persoon leeft…
Health Revelations from Heaven and Earth geeft de lezer een gevoel van troost en hoop – misschien hernieuwde liefde voor het leven en leven zonder angst – in het bijzonder de angst voor de dood. Zoals Tommy zegt: “… er bestaat geen echte dood en wanneer onze tijd komt zal het zijn alsof we door een deur naar ons echte ‘huis’ lopen”.
Betsy Whitfill, BA Wilson College, Chambersburg (Pennsylvania, VS), is medewerker van Share International.

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook als de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Zoals het eenvoudige sneeuwklokje door de sneeuw heen breekt en de komende lente aankondigt, zo maken mensen overal hun eisen bekend voor rechtvaardigheid en vrede, en voor een einde aan een lange winter van slavernij en tirannie. De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen op te laten leggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om geboren te worden. Ondanks, nee, door de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht op om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat het de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De wrange stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde.

Een nieuwe tijd is op komst – van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien.

Wanneer Maitreya verschijnt, zal Hij ernaar streven de aspiratie te kanaliseren van ontelbare miljoenen die deze waarheid aanvoelen maar er geen uitdrukking aan kunnen geven. In Hem zullen zij hun zegsman vinden, welsprekend en ernstig al naar gelang de omstandigheid; via Hem zullen zij hun behoeften bekendgemaakt zien, de behoeften van allen voor een rechtvaardige en vreedzame wereld.

Dit proces is al aan de gang. Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet Hij mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen.

V. Wat is de rol van nieuwe bewegingen bij het bereiden van de weg voor Maitreya, zoals Occupy, Podemos in Spanje, Syriza in Griekenland en de massale steun voor Bernie Sanders in de VS en Jeremy Corbyn in het VK?
A. Zij laten de Hiërarchie zien in welke mate wij gereed zijn voor de Nieuwe Dispensatie, de komende veranderingen. Niet iedereen zal blij zijn met deze veranderingen, maar het is echt een nieuwe dispensatie.

V. Was Maitreya aanwezig bij de grote demonstratie tegen de Trident (kernonderzeeërs) die op 27 februari 2016 in Londen gehouden werd en waarbij tienduizenden mensen tegen vervanging van de Trident betoogden?
A. Ja!

V. Kortgeleden werd er een doorbraak gemeld bij de Advanced LIGO laboratoria in de VS bij het aantonen van zwaartekrachtgolven zoals die voorspeld werden in Einsteins Algemene relativiteitstheorie. Had Einstein gelijk? Is dit een belangrijke ontdekking?
A. Einstein had absoluut helemaal gelijk. Ja, het bevrijdt het denken. Er is al een groeiende nieuwe kijk op de ‘Ruimte’.

V. Het staakt-het-vuren in Syrië is wankel, maar lijkt wonderbaarlijk genoeg stand te houden. Had Maitreya de hand in het tot stand brengen van dit staakt-het-vuren?
A. Maitreya heeft in het algemeen de hand in veel positieve ontwikkelingen.

V. Op dinsdag 23 februari 2016 woonden een ander groepslid en ik een evenement bij in een kapel in Clapton, noord-Londen, dat georganiseerd werd door de Volksgroep voor Filosofie, Politiek en Economie. Het onderwerp was ‘Het liftershandboek voor de Economie’ (‘The Hitchhiker’s Guide to Economics’) en de economen Ann Pettifor en Yanis Varoufakis gaven er lezingen, evenals een plaatselijke imam. De zaal was afgeladen met 1000 aanwezigen van alle leeftijden en achtergronden. Er hing een geweldige sfeer; de mensen waren heel enthousiast over het vinden van nieuwe manieren om de economie eerlijker te maken en stelden het panel veel vragen. Waren er ook Meesters bij dit evenement aanwezig?
A. Ja, Maitreya Zelf was er bij aanwezig.

V. Schuilt er enige waarheid in de theorie dat het zika-virus seksueel overdraagbaar is?
A. Ja.

V. Begin dit jaar zeiden sommige wetenschappers dat er wellicht nóg een planeet in ons zonnestelsel bestaat – een grote planeet die heel ver bij de zon vandaan staat, nog verder dan Pluto. Bestaat deze planeet echt?
A. Ja.

V. Zal Verklaringsdag gepaard gaan met een grootschalige of kleinschalige landing van de Ruimtebroeders? Als dit zo gecoördineerd werd zou de Dag een krachtiger inwerking hebben op de mensheid.
A. Ik geloof niet dat het zo zal gaan.

V. Dank u en uw Meester voor het prachtige artikel ‘Welkom in de Nieuwe Tijd’ in Share International van januari/februari 2016. Het is zo verheffend, inspirerend, roerend en troostend. Het maakt me nog meer vastbesloten om alles te doen wat ik kan om uw informatie te verspreiden.
A. Dank u. Ga zo door!

“Profeet van onze tijd!”
Op 12 maart 2016 gaf ik twee lezingen in het Informatiecentrum in Amsterdam; de eerste werd bijgewoond door 24 mensen; voor zes of zeven van hen was de informatie over de Leringen van de Oude Wijsheid (Blavatsky, Roerich, Bailey, Creme) nieuw. Naar de tweede lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid kwamen 15 mensen. Aan het eind van de eerste lezing kwam een oudere man met een lichtgetinte huidskleur het centrum binnen. Net toen ik op het punt stond een laatste videofragment van Benjamin Creme te laten zien, zei hij: “Benjamin Creme is een profeet van onze tijd!” Hij zei dat hij een discussieprogramma op internet had gezien tussen politici, wetenschappers en religieuze leiders en dat zij gezegd hadden dat Jezus Christus spoedig op Aarde terug zal zijn. Maar hij benadrukte dat hij er zelf niet helemaal zeker van kon zijn of dit waar is omdat alleen God werkelijk weet wanneer dit moment zal zijn. In de pauze tussen de lezingen kwam hij naar me toe en herhaalde deze zinnen. Hij vertelde me dat hij zelf geen profeet was, maar in zijn dromen soms profetieën over Jezus heeft. Hij was een christen maar was van origine ook joods. Hij keek me recht aan en vroeg me waar ik in geloof. Hij herhaalde wat hij gezegd had en deed dat opnieuw toen hij wegging. Was hij misschien een woordvoerder?
A. de B., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Ware liefde
Op 4 februari 2016 wandelde ik ’s middags op het trottoir in Menlo Park (Californië) nadat ik boodschappen had gedaan op de markt, toen ik van ongeveer een half blok bij mij vandaan een vrouw zag naderen. Ze was charmant en op de een of andere manier aardig gekleed. Toen ze nog op enige afstand was, vroeg ze me of ik haar een dollar kon geven voor een kopje koffie. Terwijl ze dichterbij kwam kon ik, doordat zij breeduit lachte, zien dat zij een paar tanden miste. Ik trok mijn portemonnee om haar wat geld te geven en toen zei ze dat ze best 20 dollar kon gebruiken om wat eten te kopen. Ik gaf haar een biljet van 20 dollar. Terwijl zij het geld aannam lachte ze voluit en bedankte me. Zij gaf me daarop een lange dikke kus op mijn wang en zei dat ze van me hield. Ik zei dat ik ook van haar hield. Terwijl ik aanstalten maakte om mijn weg te vervolgen zei ze tegen me, toen ik wegliep, ik bedoel ik houd echt van je. Later realiseerde ik me dat de vrouw niets bij zich had, geen jas, geen portemonnee of tas die degenen die op straat om financiële hulp vragen meestal bij zich hebben. Het gevoel van haar zoen op mijn wang bleef heel lang evenals de mooie aard van de ervaring.
M.P., Half Moon Bay (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Onverwacht volle zalen
Op 16 en 17 februari 2016 organiseerden we een lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid plus een Transmissie-meditatieworkshop. Beide evenementen vonden plaats op de universiteit van Hamburg. We dachten dat er bij de lezing maximaal 90 deelnemers zouden zijn en misschien 40 bij de Transmissie-meditatie. We boekten aan de hand daarvan de nodige ruimte. Op de eerste avond was de zaal tot onze verrassing gevuld met veel meer mensen dan we voor de lezing verwacht hadden en veel meer mensen probeerden binnen te komen. We waren blij met het aantal, maar voelden ons tegelijkertijd ongemakkelijk vanwege de beperkte ruimte. Op dat moment kwam een lange, jonge man met een donkere huidskleur de zaal binnen. Hij had een mooie en heel rustige uitstraling. Terwijl hij de zaal binnenliep zei hij zoiets als: “Het is het beste om niet te rigide in je denken te zijn.”
Op het moment dat enkelen weg wilden gaan, kwam de conciërge binnen en bood ons spontaan de aula aan. Alle deelnemers waren blij en we verhuisden. We telden ten minste circa 125 mensen, maar tijdens de lezing kwamen nog meer mensen binnen. Op de tweede dag gebeurde hetzelfde. In plaats van de 40 mensen die we verwacht hadden, namen er 81 aan de Transmissie-meditatie deel. De zaal was overvol en onze spreker stond bijna tegen de muur achter zich gedrukt met maar een armlengte afstand van het publiek. Ondanks deze omstandigheden verliepen beide evenementen goed. De sfeer was ontspannen en plezierig en de deelnemers waren aandachtig en geïnteresseerd.
Deze ervaring was voor ons overweldigend en erg motiverend; we dachten allemaal aan de woorden van de Meester en Benjamin Creme dat steeds meer mensen belangstelling zullen hebben voor onze informatie en dat we onszelf goed moeten voorbereiden! 1) Kregen we hulp van Maitreya en/of de Meesters dat alles uiteindelijk zo goed verliep? 2) Waren de lange jongeman en de conciërge misschien bijzondere personen?
Medewerkers Share International, Hamburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Ja. 2) De lange jongeman was een woordvoerder voor de Meester Jezus.

Vier brieven van het Informatiecentrum in Amsterdam:

Focus op dienstbaarheid
We hadden geadverteerd en flyers verspreid voor de Transmissie-meditatieworkshop die op 28 januari 2016 in het Informatiecentrum gehouden zou worden. We waren moe en toen er om 8 uur ’s avonds nog niemand was gekomen, stonden we al klaar om onze jassen aan te trekken, maar een paar minuten later kwam er toch nog een jonge vrouw binnen. Zij leek vastbesloten om te blijven, hoewel ze de enige was. Zij had de flyer gezien en was blij Transmissie-meditatie ontdekt te hebben. Dat was alles wat ze wilde doen – de wereld dienen. Ze heette Tatiana. Ze bekeek de dvd over Transmissie-mediatie, ze had geen vragen. “Nee, ze wilde alleen maar transmitteren – het was allemaal duidelijk.” Ze zei dat ze terug zou komen. Ze deed dat ook een paar dagen later voor een Transmissie-meditatie – ook op een avond dat we allemaal moe waren (het was een erg drukke tijd geweest). De anderen gingen om 21.30 uur weg, maar Tatiana bewoog zich niet. Uiteindelijk hielden we op en gingen samen weg ergens na 22.00 uur. Voor zover we weten is zij sindsdien niet meer terug geweest. Was zij een bezoeker die door een Meester gezonden werd?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jonge vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Denk groter
Op 28 februari 2016 hadden we in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam een lezing georganiseerd met de titel: “De bundeling van de Krachten van Licht”. Eerlijk gezegd verwachtten we een klein groepje mensen voor wie de informatie bekend is, dus we begonnen om de nogal kleine tafel in het voorste gedeelte, maar al gauw waren we bezig meer stoelen erbij te halen en verhuisden we naar het middelste gedeelte met een grotere tafel. Onder de deelnemers waren twee moslima’s. Toen ze binnenkwamen, vroeg een van hen wat de titel van de lezing was. Op een bepaald moment zei een van hen dat zij het gevoel had dat er zelfs nog meer stoelen nodig waren omdat er nog meer mensen zouden komen. Ze had gelijk, want uiteindelijk waren we met z’n 23en.
Enkelen hadden een flyer van de lezing gezien en vier vrouwen, onder wie de moslima’s, haddden ervan gehoord tijdens een bezoek aan de stand van Share Nederland op de Gezondheidsbeurs in Utrecht. De moslima’s luisterden met belangstelling naar de levendige uitwisseling tijdens en na de lezing, soms stelden ze een vraag of maakten een opmerking. Een van hen was rustig, de ander vlotter, na de lezing ging die naar verschillende deelnemers toe en praatte met hen.
We vragen ons af of zij woordvoerders waren? Als blijkt dat ze gewoon belangstellende vrouwen waren dan zal dit op geen enkele manier afdoen aan onze vreugde dat zij naar de lezing in het Informatiecentrum kwamen.
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de twee moslima’s woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Welkome gast
Op 3 maart 2016 zou de Transmissie-meditatieworkshop om 20.00 uur beginnen. Toen er ongeveer 15 minuten later nog niemand was gekomen, begonnen we erover om alles op te ruimen en naar huis te gaan. Op dat moment merkten we dat er iemand bij de voordeur stond te weifelen, alsof ze aarzelde tussen binnenkomen of weggaan. Na een paar minuten kwam een vrouw binnen die van Surinaamse afkomst leek. Zij verontschuldigde zich, maar ze was verdwaald. Ze volgde de workshop met belangstelling. Ze bleek niets te weten van deze meditatie, of Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Zij had een programmaboekje over het Informatiecentrum zien liggen en meegenomen. Wat ons opviel aan haar was dat zij geheel zichzelf was, zonder pretentie. We waren blij dat ze was gekomen. Mogen we vragen of deze vrouw misschien een ‘bijzonder iemand’ was?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Eenheid met alles
Onlangs hadden we een goed bezochte paneldiscussie (die gefilmd werd voor mogelijk verder gebruik in de toekomst). De sfeer was ontspannen, plezierig en vrolijk. Vier mensen (twee vrouwen en twee mannen) uit Suriname die zeiden dat ze nooit van onze informatie gehoord hadden, luisterden heel geconcentreerd. Een van de mannen, die zei dat hij raja yoga beoefende, interrumpeerde vanaf het begin met zeer toepasselijke vragen of opmerkingen. Hij zei dat pas wanneer je je identificeert met het Zelf je eenheid met alles kunt ervaren. Alles wat hij zei of vroeg leidde het gesprek naar de volgende belangrijke informatie. Was de man een woordvoerder?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Herkenning
Zomer van 2015, terwijl ik op weg was naar het centrum van het dorp waar ik woon, kwam een jongeman van in de twintig me op het trottoir tegemoet. Iets in zijn houding was lichtelijk vreemd, hij leek een beetje ‘excentriek’. In zijn ene arm hield hij voorzichtig een grote ronde bal en terwijl hij naderbij kwam en op het punt stond me te passeren lachte hij geheimzinnig naar me, met heimelijke verstandhouding, wetend en blij, hief langzaam de andere hand op en wees met zijn wijsvinger naar de hemel. Ik lachte terug en zijn verschijning gaf me een vreugdevol gevoel. Later viel me ineens in dat hij me herinnerde aan het prachtige schilderij van Johannes de Doper van Leonardo da Vinci. Was hij een bijzondere persoon?
A.B., Kristiansand (Noorwegen).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Lingam-wonderen tijdens Mahashivaratri
Op 7 maart 2016 vierden volgelingen van Sri Premananda Mahashivatri in de ashram in Trichy (Tamilnadu, India). Tot hun verrassing en vreugde verscheen er om 18.30 uur op wonderbaarlijke wijze een lingam voor het beeld van Sri Premananda dat al maandenlang met vibuthi (heilige as) bedekt was. Swami Premananda overleed in 2011, maar deze wonderbaarlijke manifestaties in Zijn ashram duren voort.
Leden van de ashram die erbij aanwezig waren berichtten: “Om half drie ’s nachts werden nog twee lingams ontdekt. Om vier uur in de middag van 8 maart zagen we dat nog drie lingams in de tempel waren verschenen.”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lingams door Swami Premananda werden gemanifesteerd.)
Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

De eerste lingam verscheen om 18.30 uur in de tempel; de eerste, tweede en derde lingam; de vierde, vijfde en zesde lingams; het beeld van Swami Premananda onder de vibhuti.

Wereldwijd UFOs gezien

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object on 28 February 2016 over rural Perthshire in Scotland was a spaceship from Mars.
Op 28 februari 2016 fotografeerde John Macdonald boven landelijk Perthshire (Schotland) een enorme UFO. (Bron: inquisitr.com; thecourier.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object over Irazu Volcano, Costa Rica, February 2016 was a spaceship from Mars.

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object over Irazu Volcano, Costa Rica, February 2016 was a spaceship from Mars.
UFO boven de Irazi-vulkaan in Costa Rica, februari 2016. De fotograaf nam verscheidene foto’s snel achter elkaar en bemerkte dat de ufo bij de ene opname duidelijk te zien was, maar bij de volgende verdwenen was. (Bron: ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object that NASA Lasco photo shows was a gigantic spaceship from Mars.
Een schotelvormig voorwerp dat zo groot lijkt als de zon, gefotografeerd door het Zonne- en Heliosferisch Observatorium van NASA.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorm ruimtevaartuig was van Mars.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object in Thailand, over Koh Lanta island in September 2015 was a spaceship from Mars.
Een UFO boven Koh Lanta, Thailand, die tijdens het filmen in september 2015 van kleur veranderde. (Bron: YouTube: DTSmileLove)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Van onderstaande UFO-’wolken’ heeft Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het ruimteschepen van Mars zijn:

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Las Vegas (New Mexico), 22 februari 2016. (Bron: strangesounds.org)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Gefotografeerd door Alfred Lee in Hongkong op 9 februari 2016. (Bron: hongkong.coconuts.co)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Op 9 maart 2016 gefotografeerd door L.F. in Nerja, Malaga (Spanje).

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Gefotografeerd in Sicilië door Mario Pappalardo op 5 januari 2016. (Bron: strangesounds.org)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the light in the photograph is a blessing from the Master Jesus.
K.I. uit Japan nam deze foto in de tuin van de bibliotheek in de stad Akkita.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht in de foto een zegening van de Meester Jezus was.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that this photo shows a light blessing manifested by a representative of the Master Jesus.
Op 8 november 2015 nam S.W. uit Nederland tijdens een herfstwandeling met een vriend een aantal natuurfoto’s.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de foto een lichtzegening laat zien gemanifesteerd door een vertegenwoordiger van de Meester Jezus.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that it shows a light blessing manifested by the Master Jesus. 
E.S.uit Auckland (Nieuw-Zeeland) stuurt deze foto van haar kleindochter Maria, in 2015 genomen in de kathedraal van Cordoba (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een lichtzegening is gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De menselijke familie’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De tijd komt, Mijn vrienden, dat het Licht der Waarheid overal om je heen zal stralen, dat de Mens zijn broeder in zijn hart zal sluiten en hem zal kennen als zichzelf. Laat Mij jullie leiden, Mijn vrienden, tot die gezegende staat. (Maitreya, Boodschap nr.51)

[De mensheid zal] zien dat het denkbeeld van Eenheid centraal staat in Maitreya’s denkwijze. De mensen, zo zal Hij hen op het hart drukken, moeten zichzelf als Een zien, ieder een deel van een verenigd Geheel — de menselijke familie — en alles wat ze doen moet die Eenheid weerspiegelen. Het huidige onvermogen om deze realiteit te begrijpen, zal Hij betogen, is verantwoordelijk voor al onze moeilijkheden en tegenspoed, onze disharmonie en angst, onze conflicten en oorlogen.
“Zie je broeder als jezelf,” zegt Maitreya. Creëer een Internationaal Depot waaruit allen kunnen nemen. Alleen zo, door Samendelen, kan de wereld vernieuwd worden, leert Hij. Alleen door Samendelen, zal Hij verzekeren, zullen de mensen het geluk vinden dat zij zoeken. Alleen Samendelen zal Rechtvaardigheid en Vrede brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Eenheid van de mensheid’)

De Meesters van Wijsheid zijn die leden van de menselijke familie die de reis van evolutie vóór ons hebben afgelegd; die zichzelf hebben vervolmaakt door dezelfde stappen te zetten waarlangs wij vooruit komen en de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de rest van ons te helpen hetzelfde te bereiken. Zij (of Hun voorgangers) hebben steeds achter het evolutieproces gestaan, de mens begeleid en geholpen om, door een geleidelijke uitbreiding van bewustzijn, zijn innerlijke Goddelijkheid te onthullen en, net als Zij, Goddelijke, vervolmaakte of verlichte Wezens te worden. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samen delen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)

Wanneer je samendeelt, schep je vertrouwen omdat je uitdrukking geeft aan liefde. Samendelen is de uitdrukking van liefde. In een gezin wordt alles gedeeld op basis van de behoeften van het gezin. Het besef dat we één familie zijn laat in deze wereld al te lang op zich wachten. Door samendelen schep je het vertrouwen dat je in staat stelt anderen te vertrouwen. Als je vertrouwen toont, ontvang je vertrouwen. Door met anderen te delen wat je hebt, ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor elke belangrijke beslissing. Zonder vertrouwen zal er nooit consensus ontstaan over de belangrijkste problemen van deze wereld, die alleen internationaal kunnen worden aangepakt. Maitreya heeft zelfs gezegd dat iedereen, iedere man, vrouw en kind, de instandhouding van de planeet moet zien als de eerste prioriteit in de wereld. Allen moeten er aan meewerken. (Benjamin Creme, De Kunst van samenwerking)

Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid. Over de hele wereld zijn er mannen, vrouwen en kleine kinderen die niet eens het allernoodzakelijkste bezitten om in leven te blijven; zij verdringen zich in de steden van veel van de armste landen der wereld. Deze misdaad vervult Mij met schaamte. Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven en jezelf mens noemen? Het is Mijn Plan om hen, Mijn kleinen, te redden van een wisse verhongering en nodeloze dood. Het is Mijn Plan jullie te laten zien dat de uitweg uit jullie problemen ligt in het opnieuw luisteren naar de ware stem van God in je hart, in het delen van de voortbrengselen van deze aller overvloedigste wereld met je broeders en zusters overal. (Maitreya, Boodschap nr.11)

Als we geen einde maken aan wedijver, vernietigen we de wereld. De mensheid moet begrijpen dat we van elkaar afhankelijk zijn, broeders en zusters van de ene mensheid, en ook dat de mensheid een krachtenveld in de wereld is dat aan bepaalde regels is onderworpen. Die regels worden ons meegegeven vanuit het zielegebied. Wanneer we onszelf uitdrukken op zieleniveau, gehoorzamen we de regels. (Benjamin Creme, De Kunst van samenwerking)

Nog steeds evolueert de mensheid in bewustzijn, gezamenlijk, als Eén. Terwijl ze gezamenlijk vorderen, voegt elk ras en onderras een nieuwe hoedanigheid toe aan het geheel. Het proces van herhaalde incarnaties zorgt ervoor dat mettertijd ieder individu de nieuwe kennis en het bewustzijn van het tijdperk meekrijgt. Zouden mensen de complexiteit en schoonheid van dit proces waarlijk begrijpen, dan zouden de afkeer en het wantrouwen, het ‘racisme’ van tegenwoordig, voor altijd verdwenen zijn. Dan zouden mensen zich realiseren dat ze daadwerkelijk broeders zijn; samen reizend op een schijnbaar eindeloze tocht van zelfontdekking.
Wanneer wij, jullie Oudere Broeders, openlijker werken, zullen jullie zien dat deze waarheid de kern vormt van Ons begrip van de aard en de verwantschap van de mens. De menselijke familie vormt de voedingsbodem voor onze levens. Daarin leren we samen te werken en aldus samen te scheppen, en weven we het weelderige tapijt van onze gedeelde identiteit. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wezenlijke Broederschap van de mens’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.” (Maitreya, Boodschap nr.31)

Ik ben bij jullie op velerlei wijze: Ik ben bij jullie als Maitreya, de Leider van Mijn groep van Meesters. Ik ben bij jullie als de Belichaming van die Goddelijke Kracht die jullie het Christus-beginsel noemen. Ik ben bij jullie als je Broeder van Oudsher, als de Oudste van onze familie. (Maitreya, Boodschap nr.20)

Verklaringsdag zal het signaal zijn voor dat nieuwe begin voor Planeet Aarde. Op die dag zonder weerga zullen de mensen de Eenheid ervaren waarover Maitreya spreekt. Zij zullen aanvoelen dat de hele mensheid dezelfde ervaring ondergaat. Zij zullen een nederige trots voelen om deel uit te maken van een enorme familie van broeders en zusters wier harten gezamenlijk kloppen in een liefde die geheel nieuw is. Dit gevoel van saamhorigheid zal hen omhelzen en bij een ieder tranen doen opwellen van een lang vergeten vreugde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Eénheid van de mensheid’)